[gnome-cy] Red Hat 9 RPMS/SRPMS (Rhyddhad Newydd)llwythais i i fyny pecyn newydd a newid i Red Hat 9.

	http://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Cymraeg/RedHat

(Mae SRPMS a RPMS yn cyflawn 100Mb)

os hoffai unrhyw cyfieithwyr CD-ROM o pecynnau byddwch chi'n gofyn i fi.
Felly ddylen ni anfon CD-ROM i bobl eraill i dwy bunt eto tasen ni 
adennill y costau ?


-- 
Alan Cox <alan lxorguk ukuu org uk>

_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]