Re: [gnome-cy] ACCAC: open-sourcing Y Termiadur
On Sunday, July 13, 2003, at 08:45  pm, Dewi Jones wrote:

- a mwya debyg rhestr geiriau CB hefyd, er ei bod o'n anfferth, 12Mb mewn maint. (Dwi meddwl fase hyna o help mawr i greu sillafyd aspell hefyd(?))

Buasai ; y rhestr geiriau yn gynnwys ffurfiau efo treigladau, lluosogion, rhannau berfau ayyb

Efalllai buasai'n syniad i roi'r fersiwn heb y rhannau aayyb at Marc Nodine hefyd?

da iawn CB!

Jim
--
dylunio ar bapur a gwe
web and paper-based design

1 Rhes Trefelyan
Stryd Fawr Bangor
Gwynedd LL57 1AX

Ffôn / Phone +44 (0)1248 371941
Ffacs / Fax +44 (0)7092012614
http://www.hebffinia.com


_______________________________________________
gnome-cy mailing list
gnome-cy pengwyn linux org uk
http://pengwyn.linux.org.uk/mailman/listinfo/gnome-cy[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]