GNOME Chess: Menší překlepyZdravím,

všiml jsem si dvou menších překlepů v českém překladu GNOME Chess:

#: src/gnome-chess.vala:1503
msgid "This makes sense if you plan to save the game as a record of
your loss."
msgstr ""
"To má smysl, pokud máte v úmyslu si hru uloži jako záznam postupu,
který "
"vedl k prohře."

(uloži -> uložit)

#: src/gnome-chess.vala:1369
msgid "The computer player is confused. The game cannot continue."
msgstr "Počítačový hráč jse zcela zmaten. Hra nemůže pokračovat."

(jse -> je)

S pozdravem,
Daniel Rusek[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]