evince - HEADHello,

The new state of evince - HEAD - po (čeština) is now 'Přeloženo'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/evince/HEAD/po/cs

Zdravím překladatele,

zrevidoval jsem překlad aplikace Evince. Překlad byl kompletní, nicméně vykazoval jisté nedostatky, například v typografii atd. Také jsem opravil duplicitní akcelerátory, sjednotil některé řetězce se zbytkem GNOME a v neposlední řadě některé řetězce úplně změnil.

S pozdravem,
Martin Picek

Martin Picek
--
This is an automated message sent from l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]