gconf - HEADHello,

The new state of gconf - HEAD - po (čeština) is now 'Přeloženo'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/gconf/HEAD/po/cs

Nemůžu si pomoci, ale mně připadá moje verze nejlepší. Doplnil jsem jen slovo žádný:

  V <template> v „%s“ nebyl specifikován žádný atribut „filter“

Samozřejmě to nechávám na Vás, ale zkuste si to představit v praxi:

  V <template> v „~/nějaký_adresář/nějaký_soubor“ nebyl specifikován žádný atribut „filter“

zní podle mě lépe než třeba:

  Žádný atribut „filter“ nebyl specifikován pro <template> v „~/nějaký_adresář/nějaký_soubor“

A pokud se nemýlím, tak atributy jsou „v“ prvku, ne „u“ prvku (co se týče tohoto katalogu).

Martin Picek
--
This is an automated message sent from l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]