Re: =?UTF-8?Q?dv=C4=9B?= drobnostiKamil Páral píše v Ne 04. 01. 2009 v 17:39 +0100: 
> Zrovna před pár dny jsem posílal Petru Kovářovi návrh na
> "0°C, pocitově -2°C"
> (původně "0°C, připadá jako -2°C")
> a Petr to přijal. Ale určitě to půjde případně ještě upravit.

"pocitově" taky nezní špatně, hlavně jde o to, aby uživatel poznal, co
to znamená, což v tomto případě myslím platí.

JE

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]