Kontext msgctxtZdravím,

u některých modulů GNOME v současnosti probíhá úprava formátu, ve kterém se
zobrazuje kontextová informace vztahující se k danému řetězci. Původní
formát kontextu spočíval v jednoduchém umístění informace přímo do řetězce,
např.:

msgid "print operation status|Printing"

Zatímco nový formát přidává do katalogu zpráv řádek msgctxt:

msgctxt "print operation status"
msgid "Printing"

(Bohužel nekompletní) tabulku s moduly, které nyní využívají nebo budou v
brzku využívat řádek msgctxt naleznete na
<http://live.gnome.org/GnomeGoals/MsgctxtMigration>. 

Značný problém pro mnohé překladatele, který se mi bohužel v
diskusích konference gnome-i18n gnome org [1] [2] nepodařilo prosadit jako
důvod k pozastavení těchto změn, spočívá v aplikaci Poedit, která dosud
nepodporuje zobrazování řádku msgctxt. Překladateli tak při překládání není
poskytnuta kontextová informace, která může zásadně změnit podobu
výsledného překladu řetězce.

Chci tedy překladatele na tento problém upozornit - není samozřejmě nutné
hned měnit svůj editor katalogů zpráv, nicméně je dobré o tomto vědět a
možná při překladu (zvláště v odkazu výše uvedených) modulů nahlédnout do
katalogu prostým textovým editorem (např. gedit) nebo jiným editorem
katalogů (KBabel pro KDE3, Lokalize pro KDE4, dále pak nový Virtaal či stále
nestabilní gtranslator, režimy vim a emacs, a některé další).

Můžete také vložit poznámku/prosbu/komentář k danému hlášení o chybě
programu Poedit (není třeba se registrovat):

<http://www.poedit.net/trac/ticket/148>

Přeji pěkný den,
Petr Kovář

[1] http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2008-August/msg00036.html
[2] http://mail.gnome.org/archives/gnome-i18n/2008-August/msg00085.html


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]