=?ISO-8859-2?Q?Re:_Lokaliza=E8n=ED_materi=E1ly_Microsoftu?=Za projekt l10n.cz děkuji.

Jen tak mimochodem: přes prázdniny se dostanu znovu k programování
slovníku na l10n.cz a pokusím se to rozjet pořádně, takže dokonce i
některá uživatelská přání (import export do PO, apod.) by mohla přijít
na paškál!

Zatím hodně štěstí těm, kdo se podobně jako já vrhají do osidel
zkouškového období.

Martin Böhm

2008/5/15 Petr Kovar <pmkovar gnome org>:
> Dobrý den,
>
> při čtení archivu konference opensuse-cz jsem narazil na odkaz směřující na
> volně dostupné lokalizační materiály Microsoftu
> (http://lists.opensuse.org/opensuse-cz/2008-05/msg00048.html), díky patří
> Jakubu Hegenbartovi. Jak známo, Microsoft poskytuje značné množství svých
> produktů kompletně lokalizované do češtiny, kvalita takové lokalizace je
> navíc značná, zabývají se jí profesionální subdodavatelé.
>
> Samotný Microsoft má nicméně v držení terminologickou databázi s výkladovým
> slovníkem a vyhledávač přeložených řetězců. Tento zdroj je dostupný na
> adrese <http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx>. Rozsah
> databáze a slovníku, jak se můžete přesvědčit, je opravdu velký.
>
> Na stránce <http://www.microsoft.com/language/en/us/download.mspx> si pak
> můžete stáhnout českou stylistickou příručku (style guide) v nepříliš
> přátelském formátu CHM - o zpracování v Unixu viz např. Wikipedia
> <http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Compiled_HTML_Help>.
> Poměrně aktuální příručka pokrývá v několika kapitolách nejdůležitější
> aspekty lokalizace z angličtiny do češtiny, vč. několika specializovaných
> slovníčků, gramatiky, pravopisu a slohu překladů.
>
> Pochopitelně, že pro naše účely lokalizace GNOME je možné tyto materiály
> použít pouze s určitou rezervou, často asi narazíme na odlišné
> lokalizační zvyklosti apod. Přesto se však podle všeho jedná o nejúplnější
> a navíc profesionální lokalizační zdroj pro češtinu, který je volně dostupný
> na Internetu.
>
> Příslušné odkazy přidám na <http://live.gnome.org/Czech/JakPrekladat> a na
> wiki serveru l10n.cz.
>
> S pozdravem
> Petr Kovář
> _______________________________________________
> Gnome-cs-list mailing list
> Gnome-cs-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-cs-list
>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]