Re: =?ISO-8859-2?Q?Hledaj=ED?= se =?ISO-8859-2?Q?commite=F8i=3F?="Martin Böhm" <martin bohm ubuntu com>, Mon, 4 Feb 2008 23:18:39 +0100:

> Jak jste jistě četli, jeden můj spolupracovník z Ubuntu, Kamil Páral,
> se tu ptal na poměrně dlouhá zpoždění v komunikaci s koordinátorem.
> Zajímalo by mne, kolik z Vás má "commit access" do GNOME překladů a
> mohlo by případně zastřešit nějakou dočasnou koordinaci překladů,
> dokud se nevyjasní otázka zmizelého muže #1 ...

Také zdravím. "Commit access" má Jakub Friedl a já. Podle všeho ještě
několik dalších osob, jejichž kontakt je možné najít v protokolech SVN a
záhlavích katalogů, ti se ale překládání již několik měsíců či spíše let
nevěnují.

Už jsem Kamilu Páralovi v odpovědi do konference napsal, že jeho překlady
do SVN uložím, ale připadalo mi vhodné počkat cca do konce pracovního týdne.

Petr Kovář


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]