[Gimp-developer] OSXHiya

Anyone heard anything about a build of .14 for OSX? Been checking the downloads page but nothing there yet, wondering if I'm looking in the wrong place?

michael

--
*Akerbeltz <http://www.faclair.com/>*
Goireasan Gàidhlig air an lìon
Fòn: +44-141-946 4437
Facs: +44-141-945 2701

*Tha Gàidhlig aig a' choimpiutair agad, siuthad, feuch e!*
Iomadh rud eadar prògraman oifis, brabhsairean, predictive texting,
geamannan is mòran a bharrachd. Tadhail oirnn aig www.iGàidhlig.net <http://www.iGaidhlig.net/>

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]