[gnome-text-editor] Update Swedish translationcommit 74b0d655d2d7eb76df29715aaa3aa93a81521f76
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Dec 28 22:38:09 2021 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po | 753 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 453 insertions(+), 300 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c9b24b6..3b18b0e 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-text-editor master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-text-editor/";
 "issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-09-30 16:06+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-09-30 21:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-12-26 21:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-12-28 23:37+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 3.0\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
 
 #: data/org.gnome.TextEditor.appdata.xml.in.in:6
 msgid "Christian Hergert, et al."
 msgstr "Christian Hergert med flera."
 
 #: data/org.gnome.TextEditor.appdata.xml.in.in:8
-#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:10
-#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:11
+#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:7
+#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:8
 #: src/editor-application-actions.c:80 src/editor-application-actions.c:82
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textredigerare"
@@ -43,24 +43,24 @@ msgstr ""
 "GNOME Textredigerare är en enkel textredigerare som fokuserar på att erbjuda "
 "en behaglig standardupplevelse."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:12
+#: data/org.gnome.TextEditor.desktop.in.in:9
 msgid "View and edit text files"
 msgstr "Visa och redigera textfiler"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:7
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:16
 msgid "Auto Save Delay"
 msgstr "Fördröjning för automatisk sparning"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:8
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:17
 msgid "The delay in seconds to wait before auto-saving a draft."
 msgstr ""
 "Fördröjningen att vänta i sekunder innan ett utkast sparas automatiskt."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:16
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:26
 msgid "Style Variant"
 msgstr "Stilvariant"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:17
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:27
 msgid ""
 "Use the light or dark variant of the GTK theme and/or GtkSourceView style "
 "scheme."
@@ -68,53 +68,71 @@ msgstr ""
 "Använd den ljusa eller mörka varianten av GTK-temat och/eller GtkSourceView-"
 "stilschemat."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:25
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:35
 msgid "Indentation Style"
 msgstr "Indragsstil"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:26
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:36
 msgid "If the editor should insert multiple spaces characters instead of tabs."
 msgstr ""
 "Huruvida redigeraren ska infoga flera blankstegstecken istället för tabbar."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:30
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:40
+msgid "Auto Indent"
+msgstr "Automatiskt indrag"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:41
+msgid "Automatically indent new lines copying the previous line's indentation."
+msgstr ""
+"Indentera automatiskt nya rader genom att kopiera föregående rads indrag."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:46
 msgid "Tab Width"
 msgstr "Tabulatorbredd"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:31
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:47
 msgid "The number of spaces represented by a tab."
 msgstr "Antalet blanksteg som motsvaras av en tabulator."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:35
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:52
+msgid "Indent Width"
+msgstr "Indenteringsbredd"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:53
+msgid "The number of spaces to indent or -1 to use tab-width."
+msgstr ""
+"Antalet blanksteg att indentera eller -1 för att använda tabulatorbredden."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:57
 msgid "Show Line Numbers"
 msgstr "Visa radnummer"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:36
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:58
 msgid "If line numbers should be displayed next to each line."
 msgstr "Huruvida radnummer ska visas intill varje rad."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:40
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:62
 msgid "Show Right Margin"
 msgstr "Visa högermarginal"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:41
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:63
 msgid "If a margin line should be displayed on the right of the editor."
 msgstr "Huruvida en marginalrad ska visas i höger sida av redigeraren."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:46
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:68
 msgid "Right Margin Position"
 msgstr "Position för högermarginal"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:47
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:69
 msgid ""
 "The position in characters at which the right margin should be displayed."
 msgstr "Positionen i tecken vid vilken högermarginalen ska visas."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:51
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:73
 msgid "Show Overview Map"
 msgstr "Visa översiktskarta"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:52
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:74
 msgid ""
 "If enabled, an overview map of the file will be displayed to the side of the "
 "editor."
@@ -122,53 +140,53 @@ msgstr ""
 "Om aktiverad kommer en översiktskarta över filen visas på sidan av "
 "redigeraren."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:56
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:78
 msgid "Show Background Grid"
 msgstr "Visa bakgrundsrutnät"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:57
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:79
 msgid "If enabled, a blueprint style grid is printed on the editor background."
 msgstr ""
 "Om aktiverad kommer ett rutnät som på en teknisk ritning att visas på "
 "redigerarens bakgrund."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:83
 msgid "Highlight current line"
 msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:62
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:84
 msgid "If enabled, the current line will be highlighted."
 msgstr "Om aktiverad kommer aktuell rad att färgmarkeras."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:66
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:88
 msgid "Text Wrapping"
 msgstr "Radbrytning av text"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:67
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:89
 msgid "If text should be wrapped."
 msgstr "Huruvida text ska radbrytas."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:71 src/editor-window.ui:221
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:93
 msgid "Use System Font"
 msgstr "Använd systemtypsnitt"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:72
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:94
 msgid "If the default system monospace font should be used."
 msgstr "Om systemets standardtypsnitt med fast breddsteg ska användas."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:76 src/editor-window.ui:227
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:98 src/editor-preferences-dialog.ui:58
 msgid "Custom Font"
 msgstr "Anpassat typsnitt"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:77
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:99
 msgid "A custom font to use in the editor."
 msgstr "Ett anpassat typsnitt att använda i redigeraren."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:81
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:103
 msgid "Style Scheme"
 msgstr "Stilschema"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:82
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:104
 msgid ""
 "The style scheme to use by the editor. It may translate this into a dark "
 "format when available."
@@ -176,11 +194,11 @@ msgstr ""
 "Stilschemat som redigeraren ska använda. Den kan ändra detta till ett mörkt "
 "format när tillgängligt."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:86
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:108
 msgid "Discover File Settings"
 msgstr "Identifiera filinställningar"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:87
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:109
 msgid ""
 "If enabled then Text Editor will try to discover file settings from "
 "modelines, editorconfig, or per-language defaults."
@@ -188,15 +206,55 @@ msgstr ""
 "Om aktiverad kommer Textredigerare försöka identifiera filinställningar från "
 "lägesrader, editorconfig eller standardvärden per språk."
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:91
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:113
 msgid "Automatically check spelling"
 msgstr "Kontrollera automatiskt stavning"
 
-#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:92
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:114
 msgid "If enabled, then Text Editor will check spelling as you type."
 msgstr ""
 "Om aktiverad kommer Textredigerare kontrollera stavning medan du skriver."
 
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:118
+msgid "Restore session"
+msgstr "Återställ session"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:119
+msgid "When Text Editor is run, restore the previous session."
+msgstr "Återställ den föregående sessionen när Textredigerare körs."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:123
+msgid "Recolor Window"
+msgstr "Byt färg på fönster"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:124
+msgid "Use the style-scheme to recolor the application window."
+msgstr "Använd stilschemat för att byta färg på programfönstret."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:132
+msgid "Keybindings"
+msgstr "Tangentbindningar"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:133
+msgid "The keybindings to use within Text Editor."
+msgstr "Tangentbindningarna att använda i Textredigerare."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:137
+msgid "Last Save Directory"
+msgstr "Senaste katalog för sparning"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:138
+msgid "The directory last used in a save or save-as dialog."
+msgstr "Katalogen som senast användes i en ”spara”- eller ”spara som”-dialog."
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:142
+msgid "Draw Spaces"
+msgstr "Rita ut blanktecken"
+
+#: data/org.gnome.TextEditor.gschema.xml:143
+msgid "The various types of spaces to draw in the editor."
+msgstr "De olika typerna av blanktecken att rita ut i redigeraren."
+
 #: src/editor-animation.c:1051
 #, c-format
 msgid "Failed to find property %s in %s"
@@ -207,15 +265,15 @@ msgstr "Misslyckades med att hitta egenskap %s i %s"
 msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
 msgstr "Misslyckades med att hämta va_list-värde: %s"
 
-#: src/editor-application.c:260
-msgid "Do not restore session at startup"
-msgstr "Återställ inte session vid uppstart"
-
-#: src/editor-application-actions.c:98
+#: src/editor-application-actions.c:99
 msgid "Text Editor Website"
 msgstr "Webbplats för Textredigerare"
 
-#: src/editor-document.c:1715
+#: src/editor-application.c:504
+msgid "Do not restore session at startup"
+msgstr "Återställ inte session vid uppstart"
+
+#: src/editor-document.c:1719
 msgid "[Read-Only]"
 msgstr "[Skrivskyddad]"
 
@@ -231,7 +289,7 @@ msgstr "Filen har ändrats på disk"
 msgid "The file has been changed by another program."
 msgstr "Filen har ändrats av ett annat program."
 
-#: src/editor-info-bar.c:80 src/menus.ui:25
+#: src/editor-info-bar.c:80 src/editor-window.ui:200
 msgid "Save _As…"
 msgstr "Spara s_om…"
 
@@ -259,53 +317,60 @@ msgstr "Utkastsändringar återställda"
 msgid "Unsaved changes to the document have been restored."
 msgstr "Osparade ändringar till dokumentet har återställts."
 
-#: src/editor-language-dialog.ui:5
-msgid "Highlight Mode"
-msgstr "Färgmarkeringsläge"
+#: src/editor-language-dialog.ui:5 src/editor-window.c:194
+msgid "Document Type"
+msgstr "Dokumenttyp"
 
-#: src/editor-open-popover.ui:21 src/editor-sidebar.ui:55
-msgid "Recent Documents"
-msgstr "Senaste dokument"
+#: src/editor-language-dialog.ui:51
+msgid "No Matches"
+msgstr "Inga träffar"
 
-#: src/editor-open-popover.ui:44
+#: src/editor-open-popover.ui:65
 msgid "No Recent Documents"
 msgstr "Inga senaste dokument"
 
-#: src/editor-open-popover.ui:88
-msgid "Br_owse Files…"
-msgstr "_Bläddra bland filer…"
+#: src/editor-open-popover.ui:92
+msgid "No Results Found"
+msgstr "Inga resultat hittades"
 
-#: src/editor-page.c:704 src/editor-sidebar-item.c:440
+#: src/editor-page.c:916 src/editor-sidebar-item.c:474
 msgid "New Document"
 msgstr "Nytt dokument"
 
-#: src/editor-page.c:721 src/editor-sidebar-item.c:459
-#: src/editor-sidebar-item.c:465
+#: src/editor-page.c:933 src/editor-sidebar-item.c:79
 msgid "Draft"
 msgstr "Utkast"
 
-#: src/editor-page.c:775
+#: src/editor-page.c:987
 msgid "Failed to save document"
 msgstr "Misslyckades med att spara dokument"
 
-#: src/editor-page.c:843
+#: src/editor-page.c:1072
 msgid "Save As"
 msgstr "Spara som"
 
-#: src/editor-page.c:846 src/editor-window-actions.c:128
+#: src/editor-page.c:1075 src/editor-window-actions.c:132
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: src/editor-page.c:847 src/editor-window-actions.c:127
-#: src/editor-window-actions.c:238 src/editor-window-actions.c:347
+#: src/editor-page.c:1076 src/editor-window-actions.c:131
+#: src/editor-window-actions.c:242 src/editor-window-actions.c:351
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: src/editor-page.c:965
+#: src/editor-page.c:1216
 #, c-format
 msgid "Ln %u, Col %u"
 msgstr "Rad %u, Kol %u"
 
+#: src/editor-page.ui:100
+msgid "Go to Line"
+msgstr "Gå till rad"
+
+#: src/editor-page.ui:118
+msgid "Go"
+msgstr "Gå"
+
 #. translators: Ln is short for "Line Number"
 #: src/editor-position-label.ui:12
 msgid "Ln"
@@ -316,23 +381,86 @@ msgstr "Rad"
 msgid "Col"
 msgstr "Kol"
 
-#: src/editor-preferences-font.c:102
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:16
+msgid "Appearance"
+msgstr "Utseende"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:80
+msgid "Display Grid Pattern"
+msgstr "Visa rutnätsmönster"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:86
+msgid "Highlight Current Line"
+msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:92
+msgid "Display Overview Map"
+msgstr "Visa översiktskarta"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:100
+msgid "Right Margin"
+msgstr "Högermarginal"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:103
+msgid "Margin Position"
+msgstr "Position för marginal"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:111
+msgid "Behavior"
+msgstr "Beteende"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:114
+msgid "Restore Session"
+msgstr "Återställ session"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:115
+msgid "Return to your previous session when Text Editor is started"
+msgstr "Återgå till din föregående session när Textredigerare startas"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:121
+msgid "Discover Document Settings"
+msgstr "Identifiera dokumentinställningar"
+
+#: src/editor-preferences-dialog.ui:122
+msgid "Apply settings using modelines, editorconfig, or sensible defaults"
+msgstr ""
+"Tillämpa inställningar med lägesrader, editorconfig eller rimliga "
+"standardvärden"
+
+#: src/editor-preferences-font.c:100
 msgid "Select Font"
 msgstr "Välj typsnitt"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:255 src/editor-window-actions.c:239
-msgid "Discard"
-msgstr "Förkasta"
+#: src/editor-print-operation.c:176
+#, c-format
+msgid "Draft: %s"
+msgstr "Utkast: %s"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:255
-msgid "Discard All"
-msgstr "Förkasta alla"
+#: src/editor-print-operation.c:178
+#, c-format
+msgid "File: %s"
+msgstr "Fil: %s"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:261
+#. Translators: %N is the current page number, %Q is the total
+#. * number of pages (ex. Page 2 of 10)
+#.
+#: src/editor-print-operation.c:189
+msgid "Page %N of %Q"
+msgstr "Sida %N av %Q"
+
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:257
+msgid "_Discard"
+msgstr "_Förkasta"
+
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:257
+msgid "_Discard All"
+msgstr "_Förkasta alla"
+
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:263
 msgid "Save Changes?"
 msgstr "Spara ändringar?"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:263
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:265
 msgid ""
 "Open documents contain unsaved changes. Changes which are not saved will be "
 "permanently lost."
@@ -340,33 +468,29 @@ msgstr ""
 "Öppna dokument innehåller osparade ändringar. Ändringar som inte har sparats "
 "kommer att förloras permanent."
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:265
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:267
 msgid "_Cancel"
 msgstr "A_vbryt"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:267 src/menus.ui:19
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:269 src/editor-window.ui:194
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:297
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:296
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Namnlöst dokument"
 
 #. translators: %s is replaced with the title of the file
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:300
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:299
 #, c-format
 msgid "%s (new)"
 msgstr "%s (ny)"
 
-#: src/editor-save-changes-dialog.c:335
+#: src/editor-save-changes-dialog.c:320
 msgid "Save changes for this document"
 msgstr "Spara ändringar för detta dokument"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:14
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-#: src/editor-search-bar.ui:34
+#: src/editor-search-bar.ui:33
 msgid "Replace"
 msgstr "Ersätt"
 
@@ -374,157 +498,174 @@ msgstr "Ersätt"
 msgid "Move to previous match (Ctrl+Shift+G)"
 msgstr "Gå till föregående matchning (Ctrl+Skift+G)"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:58
+#: src/editor-search-bar.ui:59
 msgid "Move to next match (Ctrl+G)"
 msgstr "Gå till nästa matchning (Ctrl+G)"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:70
+#: src/editor-search-bar.ui:71
 msgid "Search & Replace (Ctrl+H)"
 msgstr "Sök och ersätt (Ctrl+H)"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:80
+#: src/editor-search-bar.ui:81
 msgid "Toggle search options"
 msgstr "Växla sökalternativ"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:94
+#: src/editor-search-bar.ui:95
 msgid "Close search"
 msgstr "Stäng sökning"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:111
+#: src/editor-search-bar.ui:112
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rsätt"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:123
+#: src/editor-search-bar.ui:124
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Ersätt _alla"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:140
+#: src/editor-search-bar.ui:141
 msgid "Re_gular expressions"
 msgstr "Re_guljära uttryck"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:146
+#: src/editor-search-bar.ui:147
 msgid "_Case sensitive"
 msgstr "_Skiftlägeskänslig"
 
-#: src/editor-search-bar.ui:152
+#: src/editor-search-bar.ui:153
 msgid "Match whole _word only"
 msgstr "Matcha endast hela _ord"
 
-#: src/editor-sidebar.ui:32
-msgid "Search documents (Ctrl+K)"
-msgstr "Sök dokument (Ctrl+K)"
-
-#: src/editor-sidebar.ui:41
-msgid "Open document (Ctrl+O)"
-msgstr "Öppna dokument (Ctrl+O)"
+#. translators: the first %u is replaced with the current position, the second with the number of search 
results
+#: src/editor-search-entry.c:197
+#, c-format
+msgid "%u of %u"
+msgstr "%u av %u"
 
-#: src/editor-spell-menu.c:58
+#: src/editor-spell-menu.c:191
 msgid "Languages"
 msgstr "Språk"
 
-#: src/editor-spell-menu.c:59
+#: src/editor-spell-menu.c:192
 msgid "Add to Dictionary"
 msgstr "Lägg till i ordbok"
 
-#: src/editor-spell-menu.c:60
+#: src/editor-spell-menu.c:193
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorera"
 
-#: src/editor-spell-menu.c:61
+#: src/editor-spell-menu.c:194
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "Kontrollera stavning"
 
-#: src/editor-theme-selector.ui:18 src/editor-theme-selector.ui:20
+#: src/editor-theme-selector.ui:21 src/editor-theme-selector.ui:23
+msgid "Follow system style"
+msgstr "Följ systemets stil"
+
+#: src/editor-theme-selector.ui:38 src/editor-theme-selector.ui:40
 msgid "Light style"
 msgstr "Ljus stil"
 
-#: src/editor-theme-selector.ui:34 src/editor-theme-selector.ui:36
+#: src/editor-theme-selector.ui:56 src/editor-theme-selector.ui:58
 msgid "Dark style"
 msgstr "Mörk stil"
 
-#: src/editor-utils.c:324
+#: src/editor-utils.c:346
 msgid "Just now"
 msgstr "Just nu"
 
-#: src/editor-utils.c:326
+#: src/editor-utils.c:348
 msgid "An hour ago"
 msgstr "En timme sedan"
 
-#: src/editor-utils.c:328
+#: src/editor-utils.c:350
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Igår"
 
-#: src/editor-utils.c:334
+#: src/editor-utils.c:356
 msgid "About a year ago"
 msgstr "Ungefär ett år sedan"
 
-#: src/editor-utils.c:338
+#: src/editor-utils.c:360
 #, c-format
 msgid "About %u year ago"
 msgid_plural "About %u years ago"
 msgstr[0] "Ungefär %u år sedan"
 msgstr[1] "Ungefär %u år sedan"
 
-#: src/editor-utils.c:346
+#: src/editor-utils.c:368
 msgid "Unix/Linux (LF)"
 msgstr "Unix/Linux (LF)"
 
-#: src/editor-utils.c:347
+#: src/editor-utils.c:369
 msgid "Mac OS Classic (CR)"
 msgstr "Klassiskt Mac OS (CR)"
 
-#: src/editor-utils.c:348
+#: src/editor-utils.c:370
 msgid "Windows (CR+LF)"
 msgstr "Windows (CR+LF)"
 
-#: src/editor-utils.c:378
+#: src/editor-utils.c:400
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automatiskt identifierad"
 
-#: src/editor-utils.c:394
+#: src/editor-utils.c:416
 msgid "Character Encoding:"
 msgstr "Teckenkodning:"
 
-#: src/editor-utils.c:429
+#: src/editor-utils.c:451
 msgid "Line Ending:"
 msgstr "Radslut:"
 
 #. translators: %s is replaced with the document title
-#: src/editor-window-actions.c:123
+#: src/editor-window-actions.c:127
 #, c-format
 msgid "Save Changes to “%s”?"
 msgstr "Spara ändringar till ”%s”?"
 
-#: src/editor-window-actions.c:126
+#: src/editor-window-actions.c:130
 msgid "Saving changes will replace the previously saved version."
 msgstr "Att spara ändringar kommer ersätta den tidigare sparade versionen."
 
 #. translators: %s is replaced with the document title
-#: src/editor-window-actions.c:234
+#: src/editor-window-actions.c:238
 #, c-format
 msgid "Discard Changes to “%s”?"
 msgstr "Förkasta ändringar till ”%s”?"
 
-#: src/editor-window-actions.c:237
+#: src/editor-window-actions.c:241
 msgid "Unsaved changes will be permanently lost."
 msgstr "Osparade ändringar kommer att förloras permanent."
 
-#: src/editor-window-actions.c:343
+#: src/editor-window-actions.c:243
+msgid "Discard"
+msgstr "Förkasta"
+
+#: src/editor-window-actions.c:347
 msgid "Open File"
 msgstr "Öppna fil"
 
-#: src/editor-window-actions.c:346
+#: src/editor-window-actions.c:350
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: src/editor-window-actions.c:360
+#: src/editor-window-actions.c:375
 msgid "All Files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: src/editor-window-actions.c:365
+#: src/editor-window-actions.c:380
 msgid "Text Files"
 msgstr "Textfiler"
 
+#: src/editor-window.c:206
+#, c-format
+msgid "Document Type: %s"
+msgstr "Dokumenttyp: %s"
+
+#. translators: the first %s is replaced with the title, the second %s is replaced with the subtitle
+#: src/editor-window.c:724
+#, c-format
+msgid "%s (%s) - Text Editor"
+msgstr "%s (%s) - Textredigerare"
+
 #: src/editor-window.ui:61
 msgid "_Open"
 msgstr "Ö_ppna"
@@ -537,19 +678,19 @@ msgstr "Öppna senaste dokument (Ctrl+K)"
 msgid "New tab (Ctrl+T)"
 msgstr "Ny flik (Ctrl+T)"
 
-#: src/editor-window.ui:103 src/editor-window.ui:106
+#: src/editor-window.ui:103 src/editor-window.ui:107
 msgid "View"
 msgstr "Visa"
 
-#: src/editor-window.ui:114
+#: src/editor-window.ui:116
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
-#: src/editor-window.ui:151
+#: src/editor-window.ui:150
 msgid "Start or Open a Document"
 msgstr "Starta eller öppna ett dokument"
 
-#: src/editor-window.ui:154
+#: src/editor-window.ui:153
 msgid ""
 "• Press the Open button\n"
 "• Press the New tab button\n"
@@ -565,37 +706,117 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Eller tryck Ctrl+W för att stänga fönstret."
 
-#: src/editor-window.ui:195
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
+#: src/editor-window.ui:186
+msgid "_New Window"
+msgstr "_Nytt fönster"
 
-#: src/editor-window.ui:217
-msgid "Font"
-msgstr "Typsnitt"
+#: src/editor-window.ui:206
+msgid "_Discard Changes"
+msgstr "_Förkasta ändringar"
 
-#: src/editor-window.ui:236
-msgid "Right Margin"
-msgstr "Högermarginal"
+#: src/editor-window.ui:212
+msgid "_Find/Replace…"
+msgstr "_Sök/ersätt…"
 
-#: src/editor-window.ui:240
-msgid "Margin Position"
-msgstr "Position för marginal"
+#: src/editor-window.ui:218
+msgid "_Print"
+msgstr "S_kriv ut"
 
-#: src/editor-window.ui:248
-msgid "Appearance"
-msgstr "Utseende"
+#: src/editor-window.ui:225
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Inställningar"
 
-#: src/editor-window.ui:252
-msgid "Display Grid Pattern"
-msgstr "Visa rutnätsmönster"
+#: src/editor-window.ui:230
+msgid "_Keyboard Shortcuts"
+msgstr "_Tangentbordsgenvägar"
+
+#: src/editor-window.ui:234
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
+
+#: src/editor-window.ui:238
+msgid "_About Text Editor"
+msgstr "_Om Textredigerare"
+
+#: src/editor-window.ui:245
+msgid "Show"
+msgstr "Visa"
+
+#: src/editor-window.ui:247
+msgid "_Line Numbers"
+msgstr "_Radnummer"
+
+#: src/editor-window.ui:251
+msgid "_Right Margin"
+msgstr "_Högermarginal"
+
+#: src/editor-window.ui:256
+msgid "Indentation"
+msgstr "Indrag"
 
 #: src/editor-window.ui:258
-msgid "Highlight Current Line"
-msgstr "Färgmarkera aktuell rad"
+msgid "_Automatic Indentation"
+msgstr "_Automatiskt indrag"
 
-#: src/editor-window.ui:264
-msgid "Display Overview Map"
-msgstr "Visa översiktskarta"
+#: src/editor-window.ui:262
+msgid "_Tabs"
+msgstr "_Tabbar"
+
+#: src/editor-window.ui:267
+msgid "_Spaces"
+msgstr "_Blanksteg"
+
+#: src/editor-window.ui:272
+msgid "Spaces _Per Tab"
+msgstr "Blanksteg _per tabb"
+
+#: src/editor-window.ui:275
+msgid "_2"
+msgstr "_2"
+
+#: src/editor-window.ui:280
+msgid "_4"
+msgstr "_4"
+
+#: src/editor-window.ui:285
+msgid "_6"
+msgstr "_6"
+
+#: src/editor-window.ui:290
+msgid "_8"
+msgstr "_8"
+
+#: src/editor-window.ui:299
+msgid "T_ext Wrapping"
+msgstr "Radbrytning av t_ext"
+
+#: src/editor-window.ui:303
+msgid "Chec_k Spelling"
+msgstr "_Kontrollera stavning"
+
+#: src/editor-window.ui:307
+msgid "_Document Type"
+msgstr "_Dokumenttyp"
+
+#: src/editor-window.ui:315
+msgid "Move _Left"
+msgstr "Flytta _vänster"
+
+#: src/editor-window.ui:320
+msgid "Move _Right"
+msgstr "Flytta _höger"
+
+#: src/editor-window.ui:327
+msgid "_Move to New Window"
+msgstr "_Flytta till nytt fönster"
+
+#: src/editor-window.ui:334
+msgid "Close _Other Tabs"
+msgstr "Stäng a_ndra flikar"
+
+#: src/editor-window.ui:338
+msgid "_Close"
+msgstr "S_täng"
 
 #: src/enchant/editor-enchant-spell-provider.c:92
 msgid "Enchant 2"
@@ -647,338 +868,270 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reorder before previous tab"
 msgstr "Flytta till före föregående flik"
 
-#: src/help-overlay.ui:52
+#: src/help-overlay.ui:51
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Restore previously closed tab"
+msgstr "Återställ senast stängd flik"
+
+#: src/help-overlay.ui:58
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom"
 msgstr "Zooma"
 
-#: src/help-overlay.ui:56
+#: src/help-overlay.ui:62
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zooma in"
 
-#: src/help-overlay.ui:62
+#: src/help-overlay.ui:68
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zooma ut"
 
-#: src/help-overlay.ui:68
+#: src/help-overlay.ui:74
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset Zoom"
 msgstr "Återställ zoomnivå"
 
-#: src/help-overlay.ui:75
+#: src/help-overlay.ui:81
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokument"
 
-#: src/help-overlay.ui:78
+#: src/help-overlay.ui:84
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New document"
 msgstr "Nytt dokument"
 
-#: src/help-overlay.ui:84
+#: src/help-overlay.ui:90
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Browse to open document"
 msgstr "Bläddra för att öppna dokument"
 
-#: src/help-overlay.ui:90
+#: src/help-overlay.ui:96
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find document by name"
 msgstr "Sök dokument efter namn"
 
-#: src/help-overlay.ui:96
+#: src/help-overlay.ui:102
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: src/help-overlay.ui:102
+#: src/help-overlay.ui:108
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Save As"
 msgstr "Spara som"
 
-#: src/help-overlay.ui:108
+#: src/help-overlay.ui:114
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Find/Replace"
 msgstr "Sök/ersätt"
 
-#: src/help-overlay.ui:114
+#: src/help-overlay.ui:120
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close document"
 msgstr "Stäng dokument"
 
-#: src/help-overlay.ui:122
+#: src/help-overlay.ui:128
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy and Paste"
 msgstr "Kopiera och klistra in"
 
-#: src/help-overlay.ui:126
+#: src/help-overlay.ui:132
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy selected text to clipboard"
 msgstr "Kopiera markerad text till urklipp"
 
-#: src/help-overlay.ui:132
+#: src/help-overlay.ui:138
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut selected text to clipboard"
 msgstr "Klipp ut markerad text till urklipp"
 
-#: src/help-overlay.ui:138
+#: src/help-overlay.ui:144
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste text from clipboard"
 msgstr "Klistra in text från urklipp"
 
-#: src/help-overlay.ui:143
+#: src/help-overlay.ui:149
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy all to clipboard"
 msgstr "Kopiera allt till urklipp"
 
-#: src/help-overlay.ui:151
+#: src/help-overlay.ui:157
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo and Redo"
 msgstr "Ångra och gör om"
 
-#: src/help-overlay.ui:155
+#: src/help-overlay.ui:161
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo previous command"
 msgstr "Ångra föregående kommando"
 
-#: src/help-overlay.ui:161
+#: src/help-overlay.ui:167
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo previous command"
 msgstr "Gör om föregående kommando"
 
-#: src/help-overlay.ui:168
+#: src/help-overlay.ui:174
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Redigering"
 
-#: src/help-overlay.ui:172
+#: src/help-overlay.ui:178
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Insert emoji into document"
 msgstr "Infoga emoji i dokument"
 
-#: src/help-overlay.ui:178
+#: src/help-overlay.ui:184
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search within the document"
 msgstr "Sök i dokumentet"
 
-#: src/help-overlay.ui:184
+#: src/help-overlay.ui:190
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search and replace within the document"
 msgstr "Sök och ersätt i dokumentet"
 
-#: src/help-overlay.ui:190
+#: src/help-overlay.ui:196
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Increment number at cursor"
 msgstr "Öka nummer vid markör"
 
-#: src/help-overlay.ui:196
+#: src/help-overlay.ui:202
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Decrement number at cursor"
 msgstr "Minska nummer vid markör"
 
-#: src/help-overlay.ui:202
+#: src/help-overlay.ui:208
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle overwrite"
 msgstr "Aktivera/inaktivera överskrivning"
 
-#: src/help-overlay.ui:208
+#: src/help-overlay.ui:214
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle visibility of insertion caret"
 msgstr "Växla synligheten för insättningsmarkör"
 
-#: src/help-overlay.ui:215
+#: src/help-overlay.ui:221
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Selections"
 msgstr "Markering"
 
-#: src/help-overlay.ui:219
+#: src/help-overlay.ui:225
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Markera allt"
 
-#: src/help-overlay.ui:225
+#: src/help-overlay.ui:231
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Avmarkera allt"
 
-#: src/help-overlay.ui:232
+#: src/help-overlay.ui:237
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Select current line"
+msgstr "Markera aktuell rad"
+
+#: src/help-overlay.ui:244
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Movements"
 msgstr "Förflyttning"
 
-#: src/help-overlay.ui:236
+#: src/help-overlay.ui:248
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to beginning of document"
 msgstr "Gå till början på dokumentet"
 
-#: src/help-overlay.ui:242
+#: src/help-overlay.ui:254
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to end of document"
 msgstr "Gå till slutet på dokumentet"
 
-#: src/help-overlay.ui:248
+#: src/help-overlay.ui:260
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to start of previous paragraph"
 msgstr "Gå till början på föregående stycke"
 
-#: src/help-overlay.ui:254
+#: src/help-overlay.ui:266
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to end of next paragraph"
 msgstr "Gå till slutet på nästa stycke"
 
-#: src/help-overlay.ui:260
+#: src/help-overlay.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current or selected lines up"
 msgstr "Flytta aktuell rad eller markerade rader uppåt"
 
-#: src/help-overlay.ui:266
+#: src/help-overlay.ui:278
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current or selected lines down"
 msgstr "Flytta aktuell rad eller markerade rader nedåt"
 
-#: src/help-overlay.ui:273
+#: src/help-overlay.ui:284
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to line"
+msgstr "Gå till rad"
+
+#: src/help-overlay.ui:291
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Deletion"
 msgstr "Borttagning"
 
-#: src/help-overlay.ui:277
+#: src/help-overlay.ui:295
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete from cursor to word start"
 msgstr "Ta bort mellan markören och början på ordet"
 
-#: src/help-overlay.ui:283
+#: src/help-overlay.ui:301
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete from cursor to word end"
 msgstr "Ta bort mellan markören och slutet på ordet"
 
-#: src/help-overlay.ui:289
+#: src/help-overlay.ui:307
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete from cursor to paragraph start"
 msgstr "Ta bort mellan markören och början på stycket"
 
-#: src/help-overlay.ui:295
+#: src/help-overlay.ui:313
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete from cursor to paragraph end"
 msgstr "Ta bort mellan markören och slutet på stycket"
 
-#: src/help-overlay.ui:301
+#: src/help-overlay.ui:319
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete the current line"
 msgstr "Ta bort aktuell rad"
 
-#: src/menus.ui:11
-msgid "_New Window"
-msgstr "_Nytt fönster"
-
-#: src/menus.ui:33
-msgid "_Copy All"
-msgstr "_Kopiera allt"
-
-#: src/menus.ui:39
-msgid "_Discard Changes"
-msgstr "_Förkasta ändringar"
-
-#: src/menus.ui:43
-msgid "_Find/Replace…"
-msgstr "_Sök/ersätt…"
-
-#: src/menus.ui:51
-msgid "_Print…"
-msgstr "S_kriv ut…"
-
-#: src/menus.ui:58
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Inställningar"
+#~ msgid "Highlight Mode"
+#~ msgstr "Färgmarkeringsläge"
 
-#: src/menus.ui:62
-msgid "_Keyboard Shortcuts"
-msgstr "_Tangentbordsgenvägar"
+#~ msgid "Recent Documents"
+#~ msgstr "Senaste dokument"
 
-#: src/menus.ui:66
-msgid "Help"
-msgstr "Hjälp"
+#~ msgid "Br_owse Files…"
+#~ msgstr "_Bläddra bland filer…"
 
-#: src/menus.ui:70
-msgid "_About Text Editor"
-msgstr "_Om Textredigerare"
+#~ msgid "Search documents (Ctrl+K)"
+#~ msgstr "Sök dokument (Ctrl+K)"
 
-#: src/menus.ui:77
-msgid "Show"
-msgstr "Visa"
+#~ msgid "Open document (Ctrl+O)"
+#~ msgstr "Öppna dokument (Ctrl+O)"
 
-#: src/menus.ui:79
-msgid "_Line Numbers"
-msgstr "_Radnummer"
+#~ msgid "Preferences"
+#~ msgstr "Inställningar"
 
-#: src/menus.ui:83
-msgid "_Right Margin"
-msgstr "_Högermarginal"
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "Typsnitt"
 
-#: src/menus.ui:88
-msgid "Indentation"
-msgstr "Indrag"
+#~ msgid "_Copy All"
+#~ msgstr "_Kopiera allt"
 
-#: src/menus.ui:90
-msgid "_Tabs"
-msgstr "_Tabbar"
+#~ msgid "_Automatic Margin Position"
+#~ msgstr "_Automatisk marginalposition"
 
-#: src/menus.ui:95
-msgid "_Spaces"
-msgstr "_Blanksteg"
+#~ msgid "_Highlight Mode"
+#~ msgstr "_Färgmarkeringsläge"
 
-#: src/menus.ui:100
-msgid "Spaces _Per Tab"
-msgstr "Blanksteg _per tabb"
-
-#: src/menus.ui:103
-msgid "_2"
-msgstr "_2"
-
-#: src/menus.ui:108
-msgid "_4"
-msgstr "_4"
-
-#: src/menus.ui:113
-msgid "_6"
-msgstr "_6"
-
-#: src/menus.ui:118
-msgid "_8"
-msgstr "_8"
-
-#: src/menus.ui:127
-msgid "T_ext Wrapping"
-msgstr "Radbrytning av t_ext"
-
-#: src/menus.ui:131
-msgid "_Automatic Margin Position"
-msgstr "_Automatisk marginalposition"
-
-#: src/menus.ui:135
-msgid "Chec_k Spelling"
-msgstr "_Kontrollera stavning"
-
-#: src/menus.ui:139
-msgid "_Highlight Mode"
-msgstr "_Färgmarkeringsläge"
-
-#: src/menus.ui:147
-msgid "Move _Left"
-msgstr "Flytta _vänster"
-
-#: src/menus.ui:152
-msgid "Move _Right"
-msgstr "Flytta _höger"
-
-#: src/menus.ui:159
-msgid "_Move to New Window"
-msgstr "_Flytta till nytt fönster"
-
-#: src/menus.ui:166
-msgid "Close _Other Tabs"
-msgstr "Stäng a_ndra flikar"
-
-#: src/menus.ui:170
-msgid "_Close"
-msgstr "S_täng"
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Sök"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]