[gimp/gimp-2-10] Update Swedish translationcommit 05227c6889481e2ea973f81ccfa172150e057850
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Mon Dec 20 00:04:03 2021 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po | 348 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 179 insertions(+), 169 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index fe321aad91..c8a2ca3f65 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2021-11-14 23:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-12-04 15:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-12-19 19:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-12-20 01:02+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -78,13 +78,23 @@ msgstr "Fotoredigering i GIMP"
 
 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
 msgid ""
+"GIMP 2.10.30 fixes many bugs, updates backend implementations to follow OS "
+"evolutions, improves metadata support as well as support of several formats, "
+"such as PSD and AVIF."
+msgstr ""
+"GIMP 2.10.30 fixar många fel, uppdaterar bakändesimplementationer så de "
+"följer operativsystems utveckling och förbättrar metadatastöd samt stöd för "
+"flera format så som PSD och AVIF."
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+msgid ""
 "GIMP 2.10.28 fixes a build issue of GIMP 2.10.26, where some theme data was "
 "not properly installed."
 msgstr ""
 "GIMP 2.10.28 åtgärdar ett byggproblem med GIMP 2.10.26, där vissa temadata "
 "inte installerades korrekt."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "GIMP 2.10.26 is a bug fix release, containing dozens of fixes, both in core, "
 "scripts and plug-in code."
@@ -92,16 +102,16 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.26 är en felfixutgåva som innehåller dussintals fixar, både i "
 "kärnkod, skript och insticksmodulkod."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
 msgid "GIMP 2.10.24 is again mostly a bug fix release. Notable changes:"
 msgstr ""
 "GIMP 2.10.24 är återigen mestadels en felfixutgåva. Framstående ändringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
 msgid "GeoTIFF metadata support added"
 msgstr "Stöd för GeoTIFF-metadata tillagt"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
 msgid ""
 "PDF import now proposes an option to load layers in reverse orders and "
 "allows fractional pixel density"
@@ -109,37 +119,37 @@ msgstr ""
 "PDF-import föreslår nu ett alternativ för att läsa in lager i omvänd ordning "
 "och tillåter bildpunktsdensitet i bråkform"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "Raw image import updated to handle API changes in darktable 3.6 and over"
 msgstr ""
 "Råbildsimport har uppdaterats för att hantera API-ändringar i darktable 3.6 "
 "och senare"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
 msgid ""
 "File format improved support: HEIF, PSP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, DDS, BMP, PSD"
 msgstr ""
 "Förbättrat filformatstöd: HEIF, PSP, TIFF, JPEG, PNG, PDF, DDS, BMP, PSD"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
 msgid "Many fixes and improvements to the metadata viewer and editor"
 msgstr "Många fixar och förbättringar till visare och redigerare av metadata"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
 msgid "New Kabyle translation"
 msgstr "Ny översättning till kabyliska"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
 msgid "Off-canvas point snapping (to grid, guides, paths) made possible"
 msgstr ""
 "Fästpunkter utanför rityta (till rutnät, hjälplinjer, banor) har möjliggjorts"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
 msgid "GIMP 2.10.22 is mainly a bug fix release. Notable changes:"
 msgstr "GIMP 2.10.22 är främst en felfixutgåva. Framstående ändringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "HEIF support improvements: optional exporting with high bit depth, AVIF "
 "importing and exporting"
@@ -147,21 +157,21 @@ msgstr ""
 "Förbättringar för HEIF-stöd: valfri export med högt bitdjup, import och "
 "export av AVIF"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
 msgid "Multiple improvements in Corel PaintShop Pro support"
 msgstr "Flera förbättringar i stöd för Corel PaintShop Pro"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
 msgid "\"Sample merged\" now available in GEGL operation tool options"
 msgstr ""
 "”Sampla sammanfogade” är nu tillgängligt i verktygsalternativen för GEGL-"
 "operationer"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
 msgid "\"Sample merged\" is now enabled by default for color picking"
 msgstr "”Sampla sammanfogade” är nu aktiverat som standard för färgval"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "The option enabling OpenCL support has been moved to the Playground tab in "
 "Preferences"
@@ -169,7 +179,7 @@ msgstr ""
 "Alternativet som aktiverar OpenCL-stöd har flyttats till fliken Lekplats i "
 "Inställningar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
 msgid ""
 "Matting Levin is now the default engine of Foreground Select tool as it "
 "performs a lot better"
@@ -177,19 +187,19 @@ msgstr ""
 "Matting Levin är nu standardmotorn för verktyget Förgrundsmarkering då den "
 "presterar mycket bättre"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
 msgid "New progressive performance logs and dashboard updates"
 msgstr "Nya progressiva prestandaloggar och paneluppdateringar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
 msgid "Verbose debug now shows Flatpak info when relevant"
 msgstr "Informativ felsökning visar nu Flatpak-information när det är relevant"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
 msgid "Various bug fixes"
 msgstr "Diverse felfixar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
 msgid ""
 "GIMP 2.10.20 comes with new features as well as important bugfixes. Notable "
 "changes:"
@@ -197,12 +207,12 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.20 kommer med nya funktioner så väl som viktiga felfixar. "
 "Framstående ändringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
 msgid "Tool groups now expand on hover rather than click by default"
 msgstr ""
 "Verktygsgrupper expanderas nu vid hovring snarare än klick som standard"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
 msgid ""
 "Non-destructive cropping now available by cropping the canvas rather than "
 "actual pixels"
@@ -210,7 +220,7 @@ msgstr ""
 "Icke-förstörande beskärning är nu tillgänglig genom att beskära ritytan "
 "snarare än faktiska bildpunkter"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
 msgid ""
 "Better PSD support: exporting of 16-bit files now available, reading/writing "
 "channels in the right order"
@@ -218,19 +228,19 @@ msgstr ""
 "Bättre PSD-stöd: export av 16-bitars filer nu tillgänglig, med läsning/"
 "skrivning av kanaler i rätt ordning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
 msgid "On-canvas controls for the Vignette filter"
 msgstr "Kontroller på ritytan för Vinjettfiltret"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
 msgid "New filters: Bloom, Focus Blur, Lens Blur, Variable Blur"
 msgstr "Nya filter: Överstrålning, Fokusoskärpa, Linsoskärpa, Variabel oskärpa"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
 msgid "Over 30 bugfixes"
 msgstr "Över 30 felfixar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
 msgid ""
 "GIMP 2.10.18 fixes some critical bugs, introduces naive support for CMYK PSD "
 "files, and adds a higher-contrast variation of the symbolic icon theme."
@@ -239,7 +249,7 @@ msgstr ""
 "filer och lägger till en variation av det symboliska ikontemat med högre "
 "kontrast."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "GIMP 2.10.16 delivers several major usability improvements, a new tool for "
 "transformations in 3D space, new release checker, and the usual amount of "
@@ -249,43 +259,43 @@ msgstr ""
 "verktyg för transformeringar i 3d-rymden, sökning av nya utgåvor, och den "
 "vanliga mängden felfixar. Nämnvärda förbättringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
 msgid "Tools are now grouped in the toolbox by default"
 msgstr "Verktyg grupperas nu i verktygslådan som standard"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
 msgid "Sliders now use a compact style with improved user interaction"
 msgstr ""
 "Skjutreglage använder nu en kompakt stil med förbättrad användarinteraktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
 msgid "Vastly improved user experience for the transformation preview"
 msgstr ""
 "Kraftigt förbättrad användarupplevelse för transformeringsförhandsversionen"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
 msgid "Dockable areas now highlighted when a dockable dialog is being dragged"
 msgstr "Dockningsbara områden markeras nu då en dockningsbar dialogruta dras"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
 msgid "New 3D Transform tool to rotate and pan items"
 msgstr "Nytt 3d-transformeringsverktyg för att rotera och panorera objekt"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
 msgid "Much smoother brush outline motion on the canvas"
 msgstr "Mycket mjukare rörelse för penselkontur på ritytan"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
 msgid "Consolidated user interface for merging down and anchoring layers"
 msgstr "Förenat användargränssnitt för att sammanfoga nedåt och ankra lager"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
 msgid "Update check to notify users that a new release/installer is available"
 msgstr ""
 "Uppdatera kontroll för att meddela användare att en ny utgåva/installerare "
 "finns tillgänglig"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
 msgid ""
 "GIMP 2.10.14 is again mostly a bug fix release, making GIMP rock-solid. "
 "Furthermore many old filters got finally ported to GEGL. Of course it also "
@@ -295,7 +305,7 @@ msgstr ""
 "stabilt som möjligt. Vidare har många gamla filter slutligen porterats till "
 "GEGL. Den innehåller förstås också några nämnvärda förbättringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "View menu: new \"Show All\" option to reveal pixels outside the canvas "
 "boundary"
@@ -303,49 +313,49 @@ msgstr ""
 "Visa-menyn: nytt ”Visa allt”-alternativ för att visa bildpunkter utanför "
 "ritytans gräns"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
 msgid "Filters: new \"Clipping\" option to allow layer resize when relevant"
 msgstr ""
 "Filter: nytt ”Klippning”-alternativ för att möjliggöra storleksändring av "
 "lager då det är relevant"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
 msgid "Foreground Select tool: new \"Grayscale\" Preview Mode"
 msgstr "Verktyget Förgrundsmarkering: nytt förhandsvisningsläge ”Gråskala”"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
 msgid "Foreground Select tool: color/opacity selector for \"Color\" preview"
 msgstr ""
 "Verktyget Förgrundsmarkering: färg/opacitetsväljare för ”Färg”-"
 "förhandsvisning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
 msgid "Free Select tool: improved copy-paste interaction"
 msgstr "Verktyget Fri markering: förbättrad kopiera-klistra in-interaktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
 msgid "Transform tools: new Image transform type to transform the whole image"
 msgstr ""
 "Transformeringsverktyg: ny transformeringstyp Bild för att transformera hela "
 "bilden"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
 msgid "Preferences: new \"Allow editing on non-visible layers\" setting"
 msgstr "Inställningar: ny inställning ”Tillåt redigering på ej synliga lager”"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
 msgid "HEIF import/export: color profile support"
 msgstr "HEIF-import/export: färgprofilstöd"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
 msgid "PDF export: text layers in layer groups now exported as texts"
 msgstr "PDF-export: textlager i lagergrupper exporteras nu som texter"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
 msgid "TIFF import: now asks how to process unspecified TIFF channels"
 msgstr "TIFF-import: frågar nu hur ospecificerade TIFF-kanaler ska bearbetas"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
 msgid ""
 "GIMP 2.10.12 is a significant bug fix release, which is to be expected after "
 "a 2.10.10 with so many changes! Still, very cool improvements are also "
@@ -355,31 +365,31 @@ msgstr ""
 "2.10.10 med alla dess ändringar! Några väldigt häftiga förbättringar har "
 "ändå tillkommit, främst för kurvredigering:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
 msgid "Improved curves interaction overall"
 msgstr "Överlag förbättrad kurvinteraktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
 msgid "A few enhancements specific to the Curves tool"
 msgstr "Några förbättringar specifika för verktyget Kurvor"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
 msgid "Layer support in TIFF"
 msgstr "Lagerstöd i TIFF"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
 msgid "Discovery of user-installed fonts in Windows"
 msgstr "Upptäckt av användarinstallerade typsnitt i Windows"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
 msgid "Incremental mode in the Dodge/Burn tool"
 msgstr "Inkrementellt läge i Skugga/Efterbelys-verktyget"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
 msgid "Free Select tool creates preliminary selection"
 msgstr "Verktyget Fri markering skapar en preliminär markering"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
 msgid ""
 "GIMP 2.10.10 is quite a big update with many new features and bug fixes. "
 "Notable improvements include:"
@@ -387,7 +397,7 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.10 är en rätt stor uppdatering med många nya funktioner och "
 "felfixar. Framstående ändringar inkluderar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
 msgid ""
 "Bucket Fill tool: new \"Fill by line art detection\" for not perfectly "
 "closed line art zones"
@@ -395,11 +405,11 @@ msgstr ""
 "Fyllnadsverktyg: nytt ”Fyll i enligt upptäckt av linjegrafik” för "
 "linjegrafikzoner som inte är fullständigt stängda"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
 msgid "Bucket Fill tool can now quickly color-pick with Ctrl+click"
 msgstr "Fyllnadsverktyget kan nu snabbt välja färg med Ctrl+klick"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
 msgid ""
 "Bucket Fill tool allows holding the mouse when filling \"similar colors\" "
 "and \"by line art detection\""
@@ -407,12 +417,12 @@ msgstr ""
 "Fyllnadsverktyget tillåter att hålla nere musen vid fyllning av ”liknande "
 "färger” och ”enligt upptäckt av linjegrafik”"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:68
 msgid "Scale tool scales around center even when using numeric input"
 msgstr ""
 "Skalningsverktyget skalar runt centrum även då numerisk inmatning används"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:68
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:69
 msgid ""
 "Unified Transform tool now defaults to preserving aspect ratio when scaling "
 "up or down"
@@ -420,7 +430,7 @@ msgstr ""
 "Enhetliga transformeringsverktyget har nu som standard att behålla "
 "bildförhållandet vid ändring av skala"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:69
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:70
 msgid ""
 "Add \"Constrain handles\" and \"Around center\" options to the perspective-"
 "transform tool's GUI"
@@ -428,21 +438,21 @@ msgstr ""
 "Lägg till alternativen ”Begränsa handtag” och ”Runt centrum” till "
 "perspektivtransformeringsverktygets grafiska användargränssnitt"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:70
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:71
 msgid "New generic canvas modifier 'Alt + middle click' to pick layers"
 msgstr "Ny allmän ritytemodifierare ”Alt + mittenklick” för att välja lager"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:71
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:72
 msgid "Parametric brushes now 32-bit float to avoid posterization"
 msgstr ""
 "Parametriska penslar använder nu 32-bitars flyttal för att undvika "
 "färgreduktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:72
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:73
 msgid "Clipboard brushes and pattern can now be duplicated"
 msgstr "Urklippspenslar och mönster kan nu dupliceras"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:73
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:74
 msgid ""
 "Failure to edit locked layers will blink to shift attention to the cause of "
 "the error"
@@ -450,23 +460,23 @@ msgstr ""
 "Misslyckande att redigera låsta lager kommer att blinka för att växla "
 "uppmärksamheten till felets orsak"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:74
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:75
 msgid ""
 "New on-canvas GUI (simple lines) for circular, linear, and zoom motion blur"
 msgstr ""
 "Nytt grafiskt användargränssnitt på ritytan (enkla linjer) för cirkulär och "
 "linjär rörelseoskärpa samt zoomrörelseoskärpa"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:75
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:76
 msgid "Several optimizations including faster layer group rendering"
 msgstr "Flera optimeringar inklusive snabbare rendering av lagergrupper"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:76
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:77
 msgid ""
 "Swap and cache files are not saved in the configuration directory anymore"
 msgstr "Växlings- och cachefiler sparas inte längre i konfigurationskatalogen"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:77
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:78
 msgid ""
 "Various file saving/exporting made more robust to error by not saving "
 "partial files"
@@ -474,15 +484,15 @@ msgstr ""
 "Diverse sparande och exporter av filer har gjorts mer motståndskraftiga mot "
 "fel genom att inte spara partiella filer"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:78
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:79
 msgid "HiDPI support improvements"
 msgstr "Förbättringar för HiDPI-stöd"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:79
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:80
 msgid "New preference to choose the default export file type"
 msgstr "Ny inställning för att välja standardfiltypen för export"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:80
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:81
 msgid ""
 "New option to export PNG, JPEG and TIFF with a color profile; always export "
 "PSD with a color profile"
@@ -490,11 +500,11 @@ msgstr ""
 "Nytt alternativ för att exportera PNG, JPEG och TIFF med en färgprofil; "
 "exportera alltid PSD med en färgprofil"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:81
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:82
 msgid "New DDS format loading/exporting plug-in"
 msgstr "Ny insticksmodul för inläsning/export av DDS-formatet"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:82
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:83
 msgid ""
 "Full rewrite of the Spyrogimp plug-in with more options and better "
 "interaction"
@@ -502,7 +512,7 @@ msgstr ""
 "Fullständig omskrivning av insticksmodulen Spirogimp med fler alternativ och "
 "bättre interaktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:83
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:84
 msgid ""
 "GIMP 2.10.8 is mostly a bug fix and optimization release. In particular, it "
 "includes:"
@@ -510,7 +520,7 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.8 är mestadels en utgåva med felfixar och optimering. Främst "
 "inkluderar den:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:84
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:85
 msgid ""
 "Adaptative chunk size when rendering projections, improving responsiveness "
 "dynamically"
@@ -518,12 +528,12 @@ msgstr ""
 "Adaptativ styckesstorlek vid rendering av projektioner, förbättrar svarstid "
 "dynamiskt"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:85
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:86
 msgid "Detection of RawTherapee (version 5.5 and above) improved on Windows"
 msgstr ""
 "Upptäckt av RawTherapee (version 5.5 och högre) har förbättrats på Windows"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:86
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:87
 msgid ""
 "XCF compatibility information in the Save dialog more understandable and "
 "discoverable"
@@ -531,7 +541,7 @@ msgstr ""
 "XCF-kompatibilitetsinformation i Spara-dialogen är mer lätt att upptäcka och "
 "förstå"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:87
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:88
 msgid ""
 "Various performance log tools added and log recording made available in the "
 "Dashboard dock"
@@ -539,7 +549,7 @@ msgstr ""
 "Diverse verktyg för prestandaloggar och logginspelning har gjorts "
 "tillgängliga via paneldockan"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:88
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:89
 msgid ""
 "GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
 "notable changes are:"
@@ -547,7 +557,7 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.6 kommer med många felfixar, optimeringar samt nya funktioner. De "
 "mest framstående ändringarna är:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:89
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:90
 msgid ""
 "Text layers can now represent vertical texts (with various character "
 "orientations and line directions)"
@@ -555,22 +565,22 @@ msgstr ""
 "Textlager kan nu representera vertikal text (med diverse teckenorienteringar "
 "och radriktningar)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:90
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:91
 msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
 msgstr "Nytt ”Liten planet”-filter (gegl:stereographic-projection)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:91
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:92
 msgid "New \"Long Shadow\" filter"
 msgstr "Nytt filter ”Lång skugga”"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:92
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:93
 msgid ""
 "The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
 "straightening"
 msgstr ""
 "Alternativet ”Räta ut” för mätningsverktyget möjliggör nu vertikal uträtning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:93
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:94
 msgid ""
 "Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
 "can be disabled in Preferences"
@@ -578,7 +588,7 @@ msgstr ""
 "Förhandsvisningar för ritytor renderas nu asynkront och förhandsvisningar "
 "för lagergrupper kan inaktiveras i Inställningar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:94
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:95
 msgid ""
 "New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
 "async operations currently running"
@@ -586,17 +596,17 @@ msgstr ""
 "Ett nytt ”Asynkront”-fält i panelens ”Diverse”-grupp som visar antalet "
 "asynkrona operationer som för närvarande körs"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:95
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:96
 msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
 msgstr ""
 "Filformatfiltrering i dialogerna för Öppna/Spara/Exportera har gjorts mindre "
 "förvirrande"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:96
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:97
 msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
 msgstr "Nytt språk (med GIMP nu översatt till 81 språk): Marathi"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:97
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:98
 msgid ""
 "GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
 "Most notable changes are:"
@@ -604,18 +614,18 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.4 inkluderar många felfixar så väl som diverse optimeringar. De "
 "mest framstående ändringarna är:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:98
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:99
 msgid ""
 "Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
 "measurement line as horizon"
 msgstr ""
 "Uträtning i mätningsverktyget: lager kan roteras med måttlinjen som horisont"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:99
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:100
 msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
 msgstr "Snabb uppstart: inläsning av typsnitt blockerar inte längre uppstart"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:100
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:101
 msgid ""
 "Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
 "gradients"
@@ -623,11 +633,11 @@ msgstr ""
 "Typsnittstaggning med samma användargränssnitt som för penslar, mönster och "
 "gradienter"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:101
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:102
 msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
 msgstr "PSD-stöd: en försammanfogad version av en PSD-bild kan importeras"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:102
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:103
 msgid ""
 "Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
 "various metrics"
@@ -635,7 +645,7 @@ msgstr ""
 "Paneluppdatering: en ny ”Minnes”-grupp och en förbättrad ”Växlings”-grupp "
 "som visar diverse mätvärden"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:103
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:104
 msgid ""
 "This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
 "the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
@@ -645,7 +655,7 @@ msgstr ""
 "den vanliga felfixversionen efter en stor utgåva, med några få dussin fel "
 "fixade."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:104
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:105
 msgid ""
 "It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
 "importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
@@ -657,7 +667,7 @@ msgstr ""
 "Dessa är bra exempel på vår lättade policy kring ny funktionalitet i stabila "
 "mikroutgåvor."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:105
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:106
 msgid ""
 "First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
 "new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
@@ -665,11 +675,11 @@ msgstr ""
 "Den första utgåvan av 2.10-serien vilken introducerar övergången till en ny "
 "bildbehandlingsmotor, GEGL. De främsta ändringarna är:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:106
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:107
 msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
 msgstr "Färgbearbetning med högt bitdjup (16/32-bit per färgkanal)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:107
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:108
 msgid ""
 "Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
 "color-managed"
@@ -677,32 +687,32 @@ msgstr ""
 "Färghantering är nu en kärnfunktion, de flesta komponenter och "
 "förhandsvisningsområden är färghanterade"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:108
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:109
 msgid ""
 "On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
 msgstr ""
 "Effektförhandsvisning på ritytan, med delad vy för bildpunkter före/efter "
 "bearbetning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:109
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:110
 msgid ""
 "Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
 msgstr "Flertrådad och hårdvaruaccelererad rendering, bearbetning och målning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:110
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:111
 msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
 msgstr "De flesta verktygen har förbättrats, flera nya transformeringsverktyg"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:111
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:112
 msgid ""
 "Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
 msgstr "Förbättrat stöd för många bildformat, i synnerhet bättre PSD-import"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:112
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:113
 msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 msgstr "Nya bildformat som stöds: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:113
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:114
 msgid ""
 "Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
 "MyPaint brushes…"
@@ -710,23 +720,23 @@ msgstr ""
 "Förbättrat digitalt målande: rotation och vändande av rityta, "
 "symmetrimålning, MyPaint-penslar…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:114
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:115
 msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
 msgstr "Visning och redigering av Exif-, XMP-, IPTC- och DICOM-metadata"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:115
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:116
 msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
 msgstr "Grundläggande HiDPI-stöd: automatisk eller användarvald ikonstorlek"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:116
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:117
 msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
 msgstr "Nya teman för GIMP: Light, Gray, Dark och System"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:117
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:118
 msgid "And much, much more…"
 msgstr "Samt mycket mer…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:118
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:119
 msgid ""
 "In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
 "still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
@@ -736,7 +746,7 @@ msgstr ""
 "fortfarande är ett primärt mål, nytt fokus satts på hastighet och optimering "
 "för att tillhandahålla en jämnare målningsupplevelse. Större ändringar:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:119
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:120
 msgid ""
 "Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
 "painting code"
@@ -744,11 +754,11 @@ msgstr ""
 "Stora kärnoptimeringar för målning och visning, inklusive parallelliserad "
 "målningskod"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:120
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:121
 msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)"
 msgstr "Symmetrier bibehålls nu i XCF-filer (sparade som bildparasiter)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:121
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:122
 msgid ""
 "\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
 "usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
@@ -756,7 +766,7 @@ msgstr ""
 "Temana ”Light” och ”Dark” är omskrivna från grunden för att komma åt diverse "
 "användbarhetsproblem. Temana ”Lighter” och ”Darker” har tagits bort."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:122
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:123
 msgid ""
 "New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
 "Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
@@ -766,7 +776,7 @@ msgstr ""
 "närvarande för Panoramaprojiceringsfiltret. Komponenten tillhandahåller "
 "interaktion på ritytan för 3d-rotation (gir, stigning, rullning)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:123
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:124
 msgid ""
 "Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
 "trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
@@ -777,7 +787,7 @@ msgstr ""
 "signaler mottas utan också vid varningar och kritiska fel då "
 "felsökningsnyckeln ”fatal-warnings” har ställts in"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:124
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:125
 msgid ""
 "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
 "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
@@ -787,11 +797,11 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.0, med fokus på felsökning och stabilitet. Förutom de många "
 "felfixarna är de mest framstående förbättringarna:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:125
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:126
 msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
 msgstr "Ny dockningsbar panel för att övervaka GIMP:s resursanvändning"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:126
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:127
 msgid ""
 "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
 "report bugs"
@@ -799,31 +809,31 @@ msgstr ""
 "En ny felsökningsdialog för att skapa stackspår och annan felsökningsdata, "
 "vilket uppmuntrar till att rapportera fel"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:127
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:128
 msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
 msgstr "Osparade bilder kan nu återskapas efter en krasch"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:128
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:129
 msgid "Layer masks on layer groups"
 msgstr "Lagermasker på lagergrupper"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:129
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:130
 msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
 msgstr "JPEG 2000-stöd förbättrat för högt bitdjup och diverse färgrymder"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:130
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:131
 msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
 msgstr "Skärmbilder och färgval förbättrat på diverse plattformar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:131
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:132
 msgid "Metadata defaults preferences now available"
 msgstr "Inställningar för metadatastandardvärden finns nu tillgängliga"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:132
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:133
 msgid "Various GUI polishing"
 msgstr "Diverse polering av det grafiska användargränssnittet"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:133
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:134
 msgid ""
 "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
 "while focusing on bugfixing and stability."
@@ -831,47 +841,47 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.9.8 introducerar redigering av gradienter på ritytan och diverse "
 "förbättringar men fokus ligger på felfixar och stabilitet."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:134
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:135
 msgid "On-canvas gradient editing"
 msgstr "Gradientredigerare på ritytan"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:135
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:136
 msgid "Notification when an image is over/underexposed"
 msgstr "Avisering när en bild är över-/underexponerad"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:136
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:137
 msgid "Better and faster color management"
 msgstr "Bättre och snabbare färghantering"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:137
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:138
 msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
 msgstr "Stöd för färgväljare och skärmbilder i Wayland på KDE Plasma"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:138
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:139
 msgid "Paste in place feature"
 msgstr "Klistra in i på plats-funktion"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:139
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:140
 msgid "Many usability improvements"
 msgstr "Många förbättringar vad gäller användbarhet"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:140
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:141
 msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
 msgstr "Handboken kan visas i det språk som användaren föredrar"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:141
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:142
 msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
 msgstr "Förbättringar för filtret Wavelet-separera"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:142
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:143
 msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
 msgstr "Förbättrad kompatibilitet med Photoshops .psd-filer"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:143
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:144
 msgid "New support for password-protected PDF"
 msgstr "Nytt stöd för lösenordsskyddad PDF"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:144
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:145
 msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
 msgstr "Nytt stöd för HGT-format (Digital Elevation Model-data)"
 
@@ -961,113 +971,113 @@ msgstr "använder %s version %s (kompilerad mot version %s)"
 msgid "%s version %s"
 msgstr "%s version %s"
 
-#: ../app/main.c:164
+#: ../app/main.c:163
 msgid "Show version information and exit"
 msgstr "Visa versionsinformation och avsluta"
 
-#: ../app/main.c:169
+#: ../app/main.c:168
 msgid "Show license information and exit"
 msgstr "Visa licensinformation och avsluta"
 
-#: ../app/main.c:174
+#: ../app/main.c:173
 msgid "Be more verbose"
 msgstr "Var mer informativ"
 
-#: ../app/main.c:179
+#: ../app/main.c:178
 msgid "Start a new GIMP instance"
 msgstr "Starta en ny instans av GIMP"
 
-#: ../app/main.c:184
+#: ../app/main.c:183
 msgid "Open images as new"
 msgstr "Öppna bilder som nya"
 
-#: ../app/main.c:189
+#: ../app/main.c:188
 msgid "Run without a user interface"
 msgstr "Kör utan ett användargränssnitt"
 
-#: ../app/main.c:194
+#: ../app/main.c:193
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
 msgstr "Läs inte in penslar, gradienter, mönster, …"
 
-#: ../app/main.c:199
+#: ../app/main.c:198
 msgid "Do not load any fonts"
 msgstr "Läs inte in några typsnitt"
 
-#: ../app/main.c:204
+#: ../app/main.c:203
 msgid "Do not show a splash screen"
 msgstr "Visa inte en startbild"
 
-#: ../app/main.c:209
+#: ../app/main.c:208
 msgid "Do not use shared memory between GIMP and plug-ins"
 msgstr "Använd inte delat minne mellan GIMP och insticksmoduler"
 
-#: ../app/main.c:214
+#: ../app/main.c:213
 msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
 msgstr "Använd inga särskilda acceleringsfunktioner för processorer"
 
-#: ../app/main.c:219
+#: ../app/main.c:218
 msgid "Use an alternate sessionrc file"
 msgstr "Använd en alternativ sessionrc-fil"
 
-#: ../app/main.c:224
+#: ../app/main.c:223
 msgid "Use an alternate user gimprc file"
 msgstr "Använd en alternativ användar-gimprc-fil"
 
-#: ../app/main.c:229
+#: ../app/main.c:228
 msgid "Use an alternate system gimprc file"
 msgstr "Använd en alternativ system-gimprc-fil"
 
-#: ../app/main.c:234
+#: ../app/main.c:233
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
 msgstr "Satskommando att köra (kan användas flera gånger)"
 
-#: ../app/main.c:239
+#: ../app/main.c:238
 msgid "The procedure to process batch commands with"
 msgstr "Proceduren att behandla satskommandon med"
 
-#: ../app/main.c:244
+#: ../app/main.c:243
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
 msgstr "Skicka meddelanden till konsolen istället för att använda en dialog"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
-#: ../app/main.c:250
+#: ../app/main.c:249
 msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
 msgstr "PDB-kompatibilitetsläge (off|on|warn)"
 
 #. don't translate the mode names (never|query|always)
-#: ../app/main.c:256
+#: ../app/main.c:255
 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
 msgstr "Felsök om en krasch sker (never|query|always)"
 
-#: ../app/main.c:261
+#: ../app/main.c:260
 msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
 msgstr "Aktivera icke-ödesdiger signalhanterare för felsökning"
 
-#: ../app/main.c:266
+#: ../app/main.c:265
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Gör alla varningar ödesdigra"
 
-#: ../app/main.c:271
+#: ../app/main.c:270
 msgid "Output a gimprc file with default settings"
 msgstr "Skriv ut en gimprc-fil med standardinställningar"
 
-#: ../app/main.c:287
+#: ../app/main.c:286
 msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
 msgstr "Skapa en sorterad lista med föråldrade rutiner i PDB"
 
-#: ../app/main.c:292
+#: ../app/main.c:291
 msgid "Show a preferences page with experimental features"
 msgstr "Visa en inställningssida med experimentella funktioner"
 
-#: ../app/main.c:297
+#: ../app/main.c:296
 msgid "Show an image submenu with debug actions"
 msgstr "Visa en bildundermeny med felsökningsåtgärder"
 
-#: ../app/main.c:578
+#: ../app/main.c:598
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[FIL|URI…]"
 
-#: ../app/main.c:596
+#: ../app/main.c:616
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
@@ -1075,20 +1085,20 @@ msgstr ""
 "GIMP kunde inte initiera det grafiska användargränssnittet.\n"
 "Kontrollera att det finns en korrekt konfiguration för din displaymiljö."
 
-#: ../app/main.c:615
+#: ../app/main.c:635
 msgid "Another GIMP instance is already running."
 msgstr "En annan instans av GIMP körs redan."
 
-#: ../app/main.c:706
+#: ../app/main.c:726
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
 msgstr "GIMP-utdata. Tryck på en tangent för att stänga fönstret."
 
-#: ../app/main.c:707
+#: ../app/main.c:727
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Tryck på en tangent för att stänga fönstret)\n"
 
-#: ../app/main.c:724
+#: ../app/main.c:744
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
 msgstr "GIMP-utdata. Du kan minimera det här fönstret men stäng det inte."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]