[balsa] Update Polish translationcommit 8ae451a415e74bc73558ab6d925c7480ae72cac1
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Dec 19 12:59:37 2021 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po | 115 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 58 insertions(+), 57 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 537223cc7..ed06f4cdb 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: balsa\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/balsa/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2021-10-17 13:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-10-17 13:28+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-12-19 12:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-12-19 12:58+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -123,7 +123,7 @@ msgid "No-Id"
 msgstr "Brak identyfikatora"
 
 #: ../libbalsa/address-book-extern.c:191 ../libbalsa/address-book-extern.c:349
-#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:550 ../libbalsa/address-book-ldif.c:189
+#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:552 ../libbalsa/address-book-ldif.c:189
 #: ../libbalsa/address-book-ldif.c:227 ../libbalsa/address-book-ldif.c:270
 #: ../libbalsa/address-book-ldif.c:274 ../libbalsa/address-book-vcard.c:142
 #: ../libbalsa/address-book-vcard.c:249 ../libbalsa/address.c:392
@@ -146,11 +146,11 @@ msgstr ""
 msgid "TLS requested but not compiled in"
 msgstr "Zażądano TLS, którego nie wkompilowano"
 
-#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:666
+#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:669
 msgid "Undefined location of user address book"
 msgstr "Nieokreślone położenie książki adresowej użytkownika"
 
-#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:1097
+#: ../libbalsa/address-book-ldap.c:1100
 #, c-format
 msgid "LDAP server %s down, next attempt will try to reconnect."
 msgstr ""
@@ -235,8 +235,8 @@ msgstr "błąd podczas odczytywania danych Autocrypt dla „%s”: %s"
 msgid "Autocrypt database"
 msgstr "Baza danych Autocrypt"
 
-#: ../libbalsa/autocrypt.c:448 ../libbalsa/html.c:427
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:137 ../libbalsa/identity.c:1658
+#: ../libbalsa/autocrypt.c:448 ../libbalsa/html.c:447
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:139 ../libbalsa/identity.c:1658
 #: ../libbalsa/libbalsa-gpgme-widgets.c:765 ../src/ab-window.c:148
 #: ../src/folder-conf.c:337 ../src/mailbox-node.c:1049
 #: ../src/main-window.c:3832 ../src/toolbar-prefs.c:130
@@ -275,7 +275,7 @@ msgstr "wstawienie użytkownika „%s” się nie powiodło: %s"
 msgid "_Show details…"
 msgstr "_Więcej informacji…"
 
-#: ../libbalsa/autocrypt.c:884 ../libbalsa/html-pref-db.c:447
+#: ../libbalsa/autocrypt.c:884 ../libbalsa/html-pref-db.c:450
 #: ../src/balsa-index.c:2000 ../src/mailbox-node.c:1041
 #: ../src/mailbox-node.c:1057 ../src/pref-manager.c:2002
 #: ../src/pref-manager.c:2087 ../src/pref-manager.c:2810 ../ui/ab-main.ui.h:11
@@ -539,72 +539,73 @@ msgstr ""
 "Nie można odszyfrować wielu części/zaszyfrowanej części: przetworzenie "
 "odszyfrowanej treści się nie powiodło"
 
-#: ../libbalsa/html.c:79
+#: ../libbalsa/html.c:94
 #, c-format
 msgid "Could not get an HTML part: %s"
 msgstr "Nie można pobrać części HTML: %s"
 
-#: ../libbalsa/html.c:137
+#: ../libbalsa/html.c:152
 #, c-format
 msgid "Could not convert HTML part to text: %s"
 msgstr "Nie można konwertować części HTML do tekstu: %s"
 
-#: ../libbalsa/html.c:408
+#: ../libbalsa/html.c:440
 msgid ""
-"This message part contains images from a remote server.\n"
-"To protect your privacy, Balsa has not downloaded them.\n"
-"You may choose to download them if you trust the server."
+"This message part references content on one or more external servers. To "
+"protect your privacy, Balsa has not downloaded it. You may choose to "
+"download it if you trust the sender of the message."
 msgstr ""
-"Ta część wiadomości zawiera obrazy ze zdalnego serwera.\n"
-"Program Balsa nie pobrał ich, aby chronić prywatność użytkownika.\n"
-"Można je pobrać, jeśli serwer jest zaufany."
+"Ta część wiadomości odwołuje się do treści na co najmniej jednym zewnętrznym "
+"serwerze. Program Balsa nie pobrał ich, aby chronić prywatność użytkownika. "
+"Można je pobrać, jeśli nadawca wiadomości jest zaufany."
 
-#: ../libbalsa/html.c:416
+#: ../libbalsa/html.c:445
+msgid "_Download external content"
+msgstr "_Pobierz zewnętrzne treści"
+
+#: ../libbalsa/html.c:682
+#, c-format
 msgid ""
-"This message part contains images from a remote server. To protect your "
-"privacy, Balsa has not downloaded them. You may choose to download them if "
-"you trust the server."
+"Balsa's external HTML resources filter web extension is not available in the "
+"folder “%s”, falling back to simplified image filtering. Please check your "
+"installation. "
 msgstr ""
-"Ta część wiadomości zawiera obrazy ze zdalnego serwera. Program Balsa nie "
-"pobrał ich, aby chronić prywatność użytkownika. Można je pobrać, jeśli "
-"serwer jest zaufany."
-
-#: ../libbalsa/html.c:425
-msgid "_Download images"
-msgstr "_Pobierz obrazy"
+"Rozszerzenie internetowe filtru zewnętrznych zasobów HTML programu Balsa "
+"jest niedostępne w katalogu „%s”, używanie uproszczonego filtrowania "
+"obrazów. Proszę sprawdzić poprawność instalacji."
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:136
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:138
 msgid "HTML preferences"
 msgstr "Preferencje HTML"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:186 ../src/pref-manager.c:221
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:188 ../src/pref-manager.c:221
 msgid "Sender"
 msgstr "Nadawca"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:194
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:196
 msgid "Prefer HTML"
 msgstr "Preferowanie HTML"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:202
-msgid "Auto-load images"
-msgstr "Automatyczne wczytywanie obrazów"
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:204
+msgid "Auto-load external content"
+msgstr "Automatyczne wczytywanie zewnętrznych treści"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:267
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:270
 #, c-format
 msgid "Cannot initialise HTML preferences database “%s”: %s"
 msgstr "Nie można zainicjować bazy preferencji HTML „%s”: %s"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:313
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:316
 #, c-format
 msgid "Cannot read HTML preferences for “%s”: %s"
 msgstr "Nie można odczytać preferencji HTML dla „%s”: %s"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:366
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:369
 #, c-format
 msgid "Cannot save HTML preferences for “%s”: %s"
 msgstr "Nie można zapisać preferencji HTML dla „%s”: %s"
 
-#: ../libbalsa/html-pref-db.c:474
+#: ../libbalsa/html-pref-db.c:477
 #, c-format
 msgid "Cannot delete database entry: %s"
 msgstr "Nie można usunąć wpisu bazy: %s"
@@ -4089,7 +4090,7 @@ msgstr "Plik już istnieje. Zastąpić?"
 msgid "Unlink %s: %s"
 msgstr "Odwiązanie %s: %s"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-crypto.c:76 ../src/balsa-mime-widget-text.c:253
+#: ../src/balsa-mime-widget-crypto.c:76 ../src/balsa-mime-widget-text.c:254
 #, c-format
 msgid "Could not save a text part: %s"
 msgstr "Nie można zapisać części tekstowej: %s"
@@ -4229,7 +4230,7 @@ msgstr "Temat: %s\n"
 msgid "Se_nd message to obtain this part"
 msgstr "_Wyślij wiadomość, aby uzyskać tę część"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-message.c:325 ../src/balsa-mime-widget-text.c:885
+#: ../src/balsa-mime-widget-message.c:325 ../src/balsa-mime-widget-text.c:886
 #: ../src/sendmsg-window.c:1428
 #, c-format
 msgid "Error showing %s: %s\n"
@@ -4290,27 +4291,27 @@ msgstr "DW:"
 msgid "Disposition-Notification-To:"
 msgstr "Powiadomienie o otrzymaniu:"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:583
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:584
 msgid "Copy link"
 msgstr "Skopiuj odnośnik"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:588
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:589
 msgid "Open link"
 msgstr "Otwórz odnośnik"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:593
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:594
 msgid "Send link…"
 msgstr "Wyślij odnośnik…"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:625 ../src/balsa-mime-widget-text.c:1164
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:626 ../src/balsa-mime-widget-text.c:1164
 msgid "Save…"
 msgstr "Zapisz…"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:633
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:634
 msgid "Highlight structured phrases"
 msgstr "Wyróżnianie cytowanego tekstu"
 
-#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:870
+#: ../src/balsa-mime-widget-text.c:871
 #, c-format
 msgid "Calling URL %s…"
 msgstr "Wywoływanie adresu URL %s…"
@@ -4341,8 +4342,8 @@ msgid "Prefer HTML for this sender"
 msgstr "Preferowanie HTML dla tego nadawcy"
 
 #: ../src/balsa-mime-widget-text.c:1190
-msgid "Load images for this sender"
-msgstr "Wczytywanie obrazów dla tego nadawcy"
+msgid "Load external content for this sender"
+msgstr "Wczytywanie zewnętrznych treści dla tego nadawcy"
 
 #: ../src/balsa-mime-widget-text.c:1344
 msgid "S_tore Address"
@@ -6439,32 +6440,32 @@ msgstr "Wyróżnianie _cytowanego tekstu"
 msgid "Highlight _structured phrases"
 msgstr "Wy_różnianie cytowanych zdań"
 
-#: ../src/print-gtk.c:616
-msgid "Download images from remote servers (may be dangerous)"
-msgstr "Pobieranie obrazów ze zdalnych serwerów (może być niebezpieczne)"
+#: ../src/print-gtk.c:617
+msgid "Download content from remote servers (may be dangerous)"
+msgstr "Pobieranie treści ze zdalnych serwerów (może być niebezpieczne)"
 
 #. margins
-#: ../src/print-gtk.c:627
+#: ../src/print-gtk.c:628
 msgid "Margins"
 msgstr "Marginesy"
 
-#: ../src/print-gtk.c:631
+#: ../src/print-gtk.c:632
 msgid "_Top"
 msgstr "_Góra"
 
-#: ../src/print-gtk.c:637
+#: ../src/print-gtk.c:638
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_Dół"
 
-#: ../src/print-gtk.c:649
+#: ../src/print-gtk.c:650
 msgid "_Left"
 msgstr "_Lewo"
 
-#: ../src/print-gtk.c:655
+#: ../src/print-gtk.c:656
 msgid "_Right"
 msgstr "_Prawo"
 
-#: ../src/print-gtk.c:793
+#: ../src/print-gtk.c:794
 #, c-format
 msgid "Error printing message: %s"
 msgstr "Błąd podczas drukowania wiadomości: %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]