[gnome-mahjongg] Added Romanian Translation for documentationcommit e8aa80269cdbccaee6fac302439ab820dfb2e8c3
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:   Sat Jul 28 20:38:01 2018 +0200

    Added Romanian Translation for documentation

 help/LINGUAS  |    1 +
 help/ro/ro.po | 1019 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1020 insertions(+)
---
diff --git a/help/LINGUAS b/help/LINGUAS
index 85d159f..6de5bf5 100644
--- a/help/LINGUAS
+++ b/help/LINGUAS
@@ -13,6 +13,7 @@ hu
 it
 oc
 pl
+ro
 ru
 sl
 sr
diff --git a/help/ro/ro.po b/help/ro/ro.po
new file mode 100644
index 0000000..6c752e4
--- /dev/null
+++ b/help/ro/ro.po
@@ -0,0 +1,1019 @@
+# Romanian translation for gnome-mahjongg.
+# Copyright (C) 2018 gnome-mahjongg's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the gnome-mahjongg package.
+# Adelin <sadelin106 gmail com>, 2018.
+# Adelin <file2hd.com>, 2018.
+# GIGABYTE <sadelin106 gmail com>, 2018.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-mahjongg master\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-12 16:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-27 19:57+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
+"Language-Team: gnome\n"
+"Language: ro\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
+"20)) ? 1 : 2);;\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.9\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Adelin Șerbănescu <sadelin106 [at] gmail [dot] com>, 2018"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:8
+#: C/gameplay.page:14 C/hints.page:14 C/map.page:10 C/rules.page:13
+#: C/strategy.page:9 C/translate.page:10
+msgid "Tiffany Antopolski"
+msgstr "Tiffany Antopolski"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/bug-filing.page:11 C/develop.page:12 C/documentation.page:10
+#: C/translate.page:12
+msgid "2011"
+msgstr "2011"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/bug-filing.page:14 C/develop.page:15 C/documentation.page:13
+#: C/gameplay.page:22 C/hints.page:26 C/index.page:18 C/moves.page:18
+#: C/pause.page:22 C/rules.page:21 C/scoring.page:17 C/shortcuts.page:18
+#: C/translate.page:23
+msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
+msgstr "Creative Commons Distribuire în condiții identice 3.0"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/bug-filing.page:18
+msgid "Report a Problem"
+msgstr "Raportați o problemă"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:19
+msgid ""
+"<app>Mahjongg</app> is maintained by a volunteer community. You are welcome "
+"to participate. If you notice a problem you can file a <em>bug report</em>. "
+"To file a bug, go to <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>."
+msgstr ""
+"<app>Mahjongg</app> este întreținută de o comunitate de voluntari. Sunteți "
+"bine venit să participați. Dacă descoperiți o problemă puteți completa un "
+"<em>raport de defecțiune</em>. Pentru a raporta o defecțiune, navigați la "
+"<link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:22
+msgid ""
+"This is a bug tracking system where users and developers can file details "
+"about bugs, crashes and request enhancements."
+msgstr ""
+"Acesta este un sistem de examinare a defecțiunilor, în care utilizatorii și "
+"dezvoltatorii pot înregistra detalii despre erori, avarii și cereri de "
+"îmbunătățire."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:25
+msgid ""
+"To participate you need an account which will give you the ability to gain "
+"access, file bugs, and make comments. Also, you need to register so you can "
+"receive updates by e-mail about the status of your bug. If you don't already "
+"have an account, just click on the <gui>New Account</gui> link to create one."
+msgstr ""
+"Pentru a participa, aveți nevoie de un cont care vă va oferi posibilitatea "
+"de a accesa, de a crea fișiere și de a face comentarii. De asemenea, trebuie "
+"să vă înregistrați astfel încât să puteți primi actualizări prin e-mail cu "
+"privire la starea defecțiuni . Dacă nu aveți deja un cont, trebuie doar să "
+"apăsați clic pe legătura <gui>Cont nou</gui> pentru a crea unul."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:29
+msgid ""
+"Once you have an account, log in, click on <guiseq><gui>File a Bug</"
+"gui><gui>Applications</gui><gui>gnome-mahjongg</gui></guiseq>. Before "
+"reporting a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/";
+"page.cgi?id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please "
+"<link href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=gnome-mahjongg";
+"\">browse</link> for the bug to see if it already exists."
+msgstr ""
+"După ce aveți un cont, conectați-vă, apăsați clic pe <guiseq><gui>Raportați "
+"o defecțiune</gui><gui>Aplicații</gui><gui>gnome-mahjongg</gui></guiseq>. "
+"Înainte de a raporta o defecțiune, vă rugăm să citiți <link href=\"https://";
+"bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">îndrumări pentru "
+"raportarea de defecțiuni</link> și vă rugăm <link href=\"https://bugzilla.";
+"gnome.org/browse.cgi?product=gnome-mahjongg\">să răsfoiți</link> pentru a "
+"vedea dacă defecțiunea există deja."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:37
+msgid ""
+"If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
+"<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
+"click <gui>Submit Bug</gui>."
+msgstr ""
+"Dacă solicitați o nouă funcționalitate, alegeți <gui>îmbunătățire</gui> în "
+"meniul <gui>Severitate</gui>. Completați secțiunile Rezumat și Descriere și "
+"apăsați clic pe <gui>Trimite defecțiunea</gui>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:41
+msgid ""
+"Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
+"is being dealt with."
+msgstr ""
+"Raportul va primi un număr de identificare, iar starea sa va fi actualizată "
+"în timp ce acesta este verificat."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/bonustiles.page:11
+msgid "Rashi Aswani"
+msgstr "Rashi Aswani"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/bonustiles.page:18 C/bonustiles.page:30
+msgid "Bonus tiles"
+msgstr "Piese bonus"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bonustiles.page:20
+msgid ""
+"There are eight bonus tiles: four flowers and four seasons. The flower group "
+"consists of blue winter motives in the postmodern theme and yellow symbols "
+"in the smooth theme. The season group consists of yellow spring motives in "
+"the postmodern theme and black symbols in the smooth theme. The identical "
+"bonus tiles are matched in the postmodern theme and the bonus tiles with the "
+"same symbol color are matched in the smooth theme."
+msgstr ""
+"Există opt piese bonus: patru flori și patru anotimpuri. Grupul de flori "
+"este format din motive de iarnă albastră în tematica postmodernă și "
+"simboluri galbene în tema netedă. Grupul de sezon constă din motive de "
+"primăvară galbene în tema postmodernă și simboluri negre în tema netedă. "
+"Aceleași piese bonus sunt potrivite în tema postmodernă, iar piesele bonus "
+"cu aceeași culoare a simbolului sunt potrivite în tema netedă."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bonustiles.page:27
+msgid "Some of the matching bonus tiles in smooth theme are shown below:"
+msgstr ""
+"Unele dintre piesele bonus potrivite în tema netedă sunt prezentate mai jos:"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/develop.page:19
+msgid "Help develop"
+msgstr "Ajutați la dezvoltare"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:20
+msgid ""
+"The <app>GNOME Games</app> are developed and maintained by a volunteer "
+"community. You are welcome to participate."
+msgstr ""
+"<app>Jocurile GNOME</app> sunt dezvoltate și întreținute de o comunitate de "
+"voluntari. Sunteți bineveniți să participați."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:23
+msgid ""
+"If you would like to <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/";
+"Contributing\">help develop <app>GNOME Games</app></link>, you can get in "
+"touch with the developers using <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?";
+"url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">irc</link>, or via our <link "
+"href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\";>mailing list</"
+"link>."
+msgstr ""
+"Dacă ați dori să <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contributing";
+"\">ajutați la dezvoltarea <app>Jocurilor GNOME</app></link>, puteți lua "
+"legătura cu dezvoltatorii folosind <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.";
+"com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">irc</link>, sau prin "
+"intermediul <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list";
+"\">listei de discuții</link>. "
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/documentation.page:17
+msgid "Help write documentation"
+msgstr "Ajutați la scrierea documentației"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:19
+msgid ""
+"The <app>GNOME Games</app> documentation is maintained by a volunteer "
+"community. You are welcome to participate."
+msgstr ""
+"Documentația pentru <app>jocurile Gnome</app> este întreținută de o "
+"comunitate de voluntari. Sunteți bineveniți să participați."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:22
+msgid ""
+"To contribute to the Documentation Project, feel free to get in touch with "
+"us using <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.";
+"gnome.org%2Fdocs\">irc</link>, or via our <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">mailing list</link>."
+msgstr ""
+"Pentru a contribui la Proiectul de documentare, nu ezitați să ne contactați "
+"folosind  <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.";
+"gnome.org%2Fdocs\">irc</link>, sau prin intermediul <link href=\"http://mail.";
+"gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\">listei de discuții</link> a "
+"noastră."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:24
+msgid ""
+"Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
+"\">wiki</link> page contains useful information."
+msgstr ""
+"Pagina noastră <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/";
+"Contributing\">wiki</link> conține informații utile."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/gameplay.page:10 C/hints.page:10 C/index.page:14 C/moves.page:10
+#: C/pause.page:10 C/rules.page:9 C/scoring.page:9 C/shortcuts.page:10
+msgid "Chris Beiser"
+msgstr "Chris Beiser"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/gameplay.page:18 C/hints.page:22 C/map.page:15 C/pause.page:18
+#: C/scoring.page:13 C/translate.page:19
+msgid "Ekaterina Gerasimova"
+msgstr "Ekaterina Gerasimova"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/gameplay.page:26
+msgid "Basic gameplay"
+msgstr "Jocul de bază"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gameplay.page:28
+msgid ""
+"<app>Mahjongg</app> is played by matching two identical tiles per turn. A "
+"tile is eligible for matching if no part of another tile is lying directly "
+"on it, and it has a free long edge on either the left or the right. You win "
+"by removing all tiles, and you are scored by the amount of time it takes you "
+"to do so."
+msgstr ""
+"<app>Mahjongg</app> se joacă prin potrivirea a două piese identice pe rând. "
+"O piesă este eligibilă pentru potrivire dacă nici o parte a unei alte piese "
+"nu se află direct pe ea și are o margine liberă fie pe stânga fie pe "
+"dreapta. Câștigați prin eliminarea tuturor pieselor și sunteți punctat după "
+"timpul necesar pentru a face acest lucru."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gameplay.page:34
+msgid ""
+"There are many different <link xref=\"map\">tile layouts</link> to choose "
+"from."
+msgstr ""
+"Există multe <link xref=\"map\">aranjamente de piese</link> din care puteți "
+"alege."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gameplay.page:37
+msgid "To match two tiles:"
+msgstr "Pentru a potrivi două piese:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/gameplay.page:41
+msgid ""
+"Click on the a tile you want to match. If it is an eligible tile, it will be "
+"highlighted."
+msgstr ""
+"Apăsați clic pe o piesă pe care doriți să o potriviți. Dacă este o piesă "
+"eligibilă, va fi evidențiată."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/gameplay.page:45
+msgid ""
+"Click on a matching tile. If it is a truly a matching tile, both tiles will "
+"vanish."
+msgstr ""
+"Apăsați clic pe o piesă care se potrivește. Dacă sunt asemănătoare, ambele "
+"piese vor dispărea."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/gameplay.page:51 C/hints.page:48
+msgid "Video demonstration"
+msgstr "Video de demonstrație"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/gameplay.page:54
+msgid "Video of gameplay"
+msgstr "Video al jocului"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/hints.page:18 C/moves.page:14 C/pause.page:14 C/rules.page:17
+#: C/shortcuts.page:14 C/strategy.page:14 C/translate.page:15
+msgid "Michael Hill"
+msgstr "Michael Hill"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/hints.page:30
+msgid "Hints"
+msgstr "sugestii"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/hints.page:32
+msgid ""
+"<gui>Hint</gui> highlights two tiles that can be matched. If you have "
+"already selected one tile, it will show a match for that piece if one exists."
+msgstr ""
+"<gui>Sugestie</gui> evidențiază două piese care pot fi potrivite. Dacă ați "
+"selectat deja o piesă, va fi afișată o îndrumare pentru piesa respectivă, "
+"dacă există."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/hints.page:36
+msgid ""
+"<gui>Hint</gui> can be accessed by clicking <guiseq><gui>Mahjongg</"
+"gui><gui>Hint</gui></guiseq>. Alternatively, use the <gui>Hint</gui> button "
+"in the header bar, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
+msgstr ""
+"<gui>Sugestie</gui> poate fi accesată apăsând pe <guiseq><gui>Mahjongg</"
+"gui><gui>Sugestie</gui></guiseq>. Puteți folosi și butonul <gui>Sugestie</"
+"gui> din bara de sus sau apăsați <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></"
+"keyseq>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/hints.page:42
+msgid ""
+"<gui>Hint</gui> can make <app>Mahjongg</app> too easy, and should be used "
+"sparingly."
+msgstr ""
+"<gui>Sugestie</gui> poate face <app>Mahjongg</app> prea ușor și ar trebui să "
+"fie utilizat mai rar."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/hints.page:44
+msgid "There is a 30-second penalty for each use of the \"hint\" option."
+msgstr ""
+"Există o penalizare de 30 de secunde pentru fiecare utilizare a opțiunii "
+"\"Sugestie\"."
+
+#. (itstool) path: div/p
+#: C/hints.page:53
+msgid "You can use <gui>Hints</gui> to help you find identical tiles."
+msgstr ""
+"Poți folosi <gui>Sugestii</gui> pentru a vă ajuta să găsiți piese identice."
+
+#. (itstool) path: div/p
+#: C/hints.page:58
+msgid "Press <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
+msgstr "Apăsați <keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>."
+
+#. (itstool) path: div/p
+#: C/hints.page:63
+msgid "There is a 30 s penalty for each use of this option."
+msgstr ""
+"Există o penalizare de 30 s pentru fiecare utilizare a acestei opțiuni."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:9
+msgctxt "link"
+msgid "Mahjongg"
+msgstr "Mahjongg"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:10
+msgctxt "text"
+msgid "Mahjongg"
+msgstr "Mahjongg"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/index.page:11
+msgid "GNOME Mahjongg help."
+msgstr "Ajutorul GNOME Mahjongg."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:22
+msgid "<_:media-1/> Mahjongg"
+msgstr "<_:media-1/> Mahjongg"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:23
+msgid ""
+"<app>Mahjongg</app> is a simple pattern recognition game. You score points "
+"by matching identical tiles."
+msgstr ""
+"<app>Mahjongg</app> este un simplu joc de recunoaștere a monstrelor. "
+"Câștigați puncte prin potrivirea pieselor identice."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:28
+msgid "Playing Mahjongg"
+msgstr "Cum se joacă Mahjongg"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:32
+msgid "Useful tips"
+msgstr "Sfaturi utile"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:37
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avansat"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:41
+msgid "Get involved"
+msgstr "Implicați-vă"
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:3
+msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
+msgstr ""
+"Licență neportată Creative Commons Atribuire-Distribuire în condiții "
+"identice 3.0 "
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr "Această lucrare este licențiată sub <_:link-1/>."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/license.page:8
+msgid "Legal information."
+msgstr "Informații legale."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/license.page:11
+msgid "License"
+msgstr "Licență"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:12
+msgid ""
+"This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
+"Unported license."
+msgstr ""
+"Această lucrare este distribuită sub Licența CreativeCommons Atribuire-"
+"Distribuire în aceleași condiții 3.0."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:20
+msgid "You are free:"
+msgstr "Sunteți liber să:"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:25
+msgid "<em>To share</em>"
+msgstr "<em>Pentru a partaja</em>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:26
+msgid "To copy, distribute and transmit the work."
+msgstr "Pentru copierea, distribuirea și transmiterea lucrării."
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:29
+msgid "<em>To remix</em>"
+msgstr "<em>Pentru a remixa</em>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:30
+msgid "To adapt the work."
+msgstr "Pentru a adapta lucrarea."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:33
+msgid "Under the following conditions:"
+msgstr "În următoarele condiții:"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:38
+msgid "<em>Attribution</em>"
+msgstr "<em>Atribuție</em>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:39
+msgid ""
+"You must attribute the work in the manner specified by the author or "
+"licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
+"of the work)."
+msgstr ""
+"Trebuie să atribuiți lucrarea în maniera specificată de autor sau "
+"licențiator (dar în nici un fel care să sugereze că vă susțin pe dvs. sau "
+"utilizarea de către dvs. a operei)."
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:46
+msgid "<em>Share Alike</em>"
+msgstr "<em>Partajează în același mod</em>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:47
+msgid ""
+"If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
+"resulting work only under the same, similar or a compatible license."
+msgstr ""
+"Dacă modificați, transformați sau construiți această lucrare, puteți "
+"distribui lucrarea rezultată numai sub aceeași licență, una similară sau una "
+"compatibilă."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:53
+msgid ""
+"For the full text of the license, see the <link href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
+"link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
+msgstr ""
+"Pentru textul integral al licenței, consultați secțiunea<link href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">sitului CreativeCommons</"
+"link>, sau citiți <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";
+"\">Faptele Commons</link> integrale."
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/map.page:12
+msgid "2012 2013"
+msgstr "2012 2013"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/map.page:17 C/strategy.page:11
+msgid "2012"
+msgstr "2012"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/map.page:21
+msgid "Change tile layout"
+msgstr "Schimbați aranjamentul pieselor"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/map.page:23
+msgid "There are 9 different layouts. To select a different tile layout:"
+msgstr ""
+"Există 9 aranjamente diferite. Pentru a selecta un aranjament diferit pentru "
+"piese:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/map.page:26
+msgid "Click <guiseq><gui>Mahjongg</gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
+msgstr "Apăsați <guiseq><gui>Mahjongg</gui><gui>Preferințe</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/map.page:28
+msgid "Select a <gui>Layout</gui> from the drop-down menu."
+msgstr "Selectați <gui>aranjament</gui> din meniul derulant."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/map.page:30
+msgid "Click <gui>Close</gui>"
+msgstr "Apăsați <gui>Închide</gui>"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/map.page:33
+msgid ""
+"Your new tile layout will take effect immediately unless you have already "
+"started a game and chose for the effect to take place after you are finished."
+msgstr ""
+"Noul tău aranjament va intra în vigoare imediat dacă nu ați început deja un "
+"joc și ați ales ca efectul să aibă loc după ce ați terminat."
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:41
+msgid "easy image"
+msgstr "imaginea ușoară"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:46
+msgid "the ziggurat layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului ziggurat"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:51
+msgid "four bridges layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului patru poduri"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:56
+msgid "overpass layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului punte"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:61
+msgid "<em>Easy</em>"
+msgstr "<em>Ușor</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:62
+msgid "<em>The Ziggurat</em>"
+msgstr "<em>Ziggurat</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:63
+msgid "<em>Four Bridges</em>"
+msgstr "<em>Patru poduri</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:64
+msgid "<em>Overpass</em>"
+msgstr "<em>Punte</em>"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:72
+msgid "cloud layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului nor"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:77
+msgid "tic tac toe layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului x și 0"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:82
+msgid "red dragon layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului dragon roșu"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:87
+msgid "pyramid walls layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului zidurile piramidei"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:92
+msgid "<em>Cloud</em>"
+msgstr "<em>Nori</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:93
+msgid "<em>Tic-tac-toe</em>"
+msgstr "<em>X și 0</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:94
+msgid "<em>Red Dragon</em>"
+msgstr "<em>Dragonul roșu</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:95
+msgid "<em>Pyramid's Walls</em>"
+msgstr "<em>Pereții piramidei</em>"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:103
+msgid "confounding cross layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului cruce intricată"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/map.page:108
+msgid "difficult layout image"
+msgstr "imaginea aranjamentului dificil"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:113
+msgid "<em>Confounding Cross</em>"
+msgstr "<em>Cruce intricată</em>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/map.page:114
+msgid "<em>Difficult</em>"
+msgstr "<em>Dificil</em>"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/moves.page:22
+msgid "Moves left"
+msgstr "Mută ​​la stânga"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/moves.page:24
+msgid ""
+"The <gui>Moves Left</gui> counter is located on the header bar. It displays "
+"the number of different moves that can be made. It can help you see how far "
+"you are from running out of moves, and whether you've seen all possible "
+"moves."
+msgstr ""
+"Contorul <gui>Mută ​​în stânga</gui> este situat pe bara de sus. El afișează "
+"numărul de mișcări diferite care pot fi efectuate. Acesta vă poate ajuta să "
+"vedeți cât de departe sunteți de la a rămâne fără mișcări și dacă ați văzut "
+"toate mișcările posibile."
+
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/moves.page:29
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/moves-left.png' md5='3a4cd6c414e1cedeb4234a9260d5d215'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/moves-left.png' md5='3a4cd6c414e1cedeb4234a9260d5d215'"
+
+#. (itstool) path: media/p
+#: C/moves.page:30
+msgid "Mahjongg counters"
+msgstr "Contoarele Mahjongg"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/pause.page:26
+msgid "Pausing your game"
+msgstr "Punerea pe pauză a jocului"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/pause.page:28
+msgid "You can pause your current game using one of the following methods:"
+msgstr ""
+"Puteți să vă întrerupeți jocul curent folosind una din următoarele metode:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/pause.page:32
+msgid "The <gui>Pause</gui> button in the header bar."
+msgstr "Butonul <gui>Pauză</gui> din bara de sus."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/pause.page:36
+msgid ""
+"The <key>Pause</key> key on your keyboard. Not all keyboards have this key."
+msgstr ""
+"Butonul <key>Pauză</key> de pe tastatură. Nu toate tastaturile au acest "
+"buton."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/rules.page:25
+msgid "Rules"
+msgstr "Reguli"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:27
+msgid "Tiles must be identical to be removed."
+msgstr "Piesele trebuie să fie identice pentru a fi eliminate."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:28
+msgid "Fully and partially covered tiles cannot be matched."
+msgstr "Piesele acoperite integral și parțial nu pot fi potrivite."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:29
+msgid "Tiles must have a free long edge in order to be eligible for matching."
+msgstr ""
+"Piesele trebuie să aibă o margine liberă lungă pentru a fi eligibile pentru "
+"potrivire."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:31
+msgid "You can undo a move without penalty."
+msgstr "Puteți reface o mișcare fără penalizare."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:32 C/strategy.page:41
+msgid ""
+"Using the <link xref=\"hints\">hint</link> option adds a 30-second penalty "
+"to your time."
+msgstr ""
+"Folosind opțiunea <link xref=\"hints\">Sugestie</link> adaugă o penalizare "
+"de 30 de secunde la timpul acordat."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:34
+msgid ""
+"If the arrangement does not allow further tiles to be matched, you will be "
+"given the option to shuffle the tiles in order to keep playing."
+msgstr ""
+"Dacă aranjamentul nu mai permite potrivirea altor piese, vi se va oferi "
+"opțiunea de a amesteca piesele pentru a continua jocul."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:37 C/strategy.page:43
+msgid "Shuffling tiles adds a 60-second penalty to your time."
+msgstr ""
+"Amestecarea pieselor adaugă o penalizare de 60 de secunde la timpul acordat."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/scoring.page:21
+msgid "Scoring"
+msgstr "Punctaj"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scoring.page:23
+msgid ""
+"In <app>Mahjongg</app>, you are scored by how quickly you can complete a "
+"board."
+msgstr ""
+"În <app>Mahjongg</app>, sunteți punctat pentru cât de repede puteți completa "
+"o tablă."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scoring.page:26
+msgid "To view the highscore board:"
+msgstr "Pentru a vedea tabla de scoruri mari:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/scoring.page:28
+msgid "Select <guiseq><gui>Mahjongg</gui><gui>Scores</gui></guiseq>"
+msgstr "Apăsați <guiseq><gui>Mahjongg</gui><gui>Scoruri</gui></guiseq>"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/scoring.page:33
+msgid ""
+"The scores are stored on a per <link xref=\"map\">map</link> basis. You can "
+"view the highscores for a particular map by selecting it from the drop-down "
+"menu."
+msgstr ""
+"Scorurile sunt stocate pe o baza <link xref=\"map\">hății</link>. Puteți "
+"vizualiza scorurile pentru o anumită hartă selectând-o din meniul derulant."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/shortcuts.page:22
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Scurtături de tastatură"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:25
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Ecran complet"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:26
+msgid "<key>F11</key>"
+msgstr "<key>F11</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:29
+msgid "Help"
+msgstr "Ajutor"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:30
+msgid "<key>F1</key>"
+msgstr "<key>F1</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:33
+msgid "Hint"
+msgstr "Sugestie"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:34
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:37
+msgid "New game"
+msgstr "Joc nou"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:38
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:41
+msgid "Pause"
+msgstr "Pauză"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:42
+msgid "<key>Pause</key>"
+msgstr "<key>Pauză</key>"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/shortcuts.page:43
+msgid ""
+"Use the header bar <gui>Pause</gui> button if your keyboard does not have a "
+"<key>Pause</key> key."
+msgstr ""
+"Folosind butonul <gui>Pauză</gui> din bara de sus dacă tastatura dvs. nu are "
+"un buton de <key>Pauză</key>."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:50
+msgid "Quit"
+msgstr "Ieșire"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:51
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:54
+msgid "Redo"
+msgstr "Reîmprospătare"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:55
+msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:58
+msgid "Undo"
+msgstr "Refă"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:59
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/strategy.page:21
+msgid "Strategy"
+msgstr "Strategie"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/strategy.page:23
+msgid ""
+"Since each <link xref=\"map\">tile layout</link> requires a different "
+"approach, there is no one universal strategy. However, there are some "
+"strategy tips to keep in mind while you play:"
+msgstr ""
+"Din moment ce fiecare <link xref=\"map\">aranjament de piese</link> necesită "
+"o abordare diferită, nu există o strategie universală. Cu toate acestea, "
+"există câteva sfaturi de strategie care trebuie păstrate în minte în timp ce "
+"jucați:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:28
+msgid ""
+"The general strategy is to keep removing matching tiles in such a way that "
+"each removed tile will expose further tiles. A good strategy would be to "
+"expose new tiles with every set of tiles you match and eliminate."
+msgstr ""
+"Strategia generală este de a continua să eliminați piesele potrivite, astfel "
+"încât fiecare piesă îndepărtată să expună mai multe piese. O strategie bună "
+"ar fi să expuneți noi piese cu fiecare set de piesă pe care le potriviți și "
+"eliminați."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:32
+msgid ""
+"Choosing easily accessible tiles, such as those from the top levels, is not "
+"beneficial. This strategy leaves essential tiles under cover, increasing "
+"your chances of losing the game."
+msgstr ""
+"Alegerea pieselor ușor accesibile, cum ar fi cele de la nivelele superioare, "
+"nu este benefică. Această strategie lasă piesele esențiale acoperite, "
+"sporind șansele de a pierde jocul."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:35
+msgid ""
+"Since you are <link xref=\"scoring\">scored</link> by how quickly you finish "
+"the game, time is the most important factor in the game. It is therefore "
+"important to be fast."
+msgstr ""
+"Din moment ce sunteți <link xref=\"scoring\">punctat</link> pentru cât de "
+"rapid terminați jocul, timpul este cel mai important factor în joc. Prin "
+"urmare, este important să fiți rapid."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/translate.page:27
+msgid "Help translate"
+msgstr "Ajutați la traducere"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:29
+msgid ""
+"The GNOME Games user interface and documentation is being translated by a "
+"world-wide volunteer community: you are welcome to participate."
+msgstr ""
+"Interfața cu utilizatorul a jocurilor GNOME și documentația sunt traduse de "
+"o comunitate de voluntari la nivel mondial: sunteți bineveniți să "
+"participați."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:32
+msgid ""
+"There are <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/gnome-mahjongg/\";>many "
+"languages</link> for which translations are still needed."
+msgstr ""
+"Există <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/gnome-mahjongg/\";>multe "
+"limbi</link> pentru care traducerile sunt încă necesare."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:35
+msgid ""
+"To start translating you will need to <link href=\"http://l10n.gnome.org";
+"\">create an account</link> and join the <link href=\"http://l10n.gnome.org/";
+"teams/\">translation team</link> for your language. This will give you the "
+"ability to upload new translations."
+msgstr ""
+"Pentru a începe traducerea, va trebui să vă<link href=\"http://l10n.gnome.org";
+"\">creați un cont</link> și să vă alăturați <link href=\"http://l10n.gnome.";
+"org/teams/\">echipei de traducători</link> pentru limba dumneavoastră. Acest "
+"lucru vă va oferi posibilitatea de a încărca traduceri noi."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:40
+msgid ""
+"You can chat with GNOME translators using irc: join the #i18n channel on the "
+"irc.gnome.org server. People on the channel are located worldwide, so you "
+"may not get an immediate response as a result of timezone differences."
+msgstr ""
+"Puteți conversa prin chat cu traducătorii GNOME folosind irc: alăturându-vă "
+"canalului # i18n de pe serverul irc.gnome.org. Persoanele de pe canal sunt "
+"situate în întreaga lume, astfel încât este posibil să nu primiți un răspuns "
+"imediat ca urmare a diferențelor de fus orar."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:44
+msgid ""
+"Alternatively, you can contact the Internationalization Team using their "
+"<link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>mailing "
+"list</link>."
+msgstr ""
+"Alternativ, puteți contacta echipa de internaționalizare folosind <link href="
+"\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>lista lor de discuții</"
+"link>."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]