[network-manager-applet/nm-1-4] Update Turkish translationcommit 8eb9f814f2bcbbf369343bf5f3c2d9f93c756c8d
Author: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>
Date:  Fri Jul 20 08:46:32 2018 +0000

  Update Turkish translation

 po/tr.po | 2737 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 1756 insertions(+), 981 deletions(-)
---
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 0bcdaa7f..540e8146 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -6,14 +6,17 @@
 # İlker Dağlı <ilker ilkerdagli info>, 2011.
 # Simge Sezgin <simgesezgin88 gmail com>, 2015.
 # Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2011, 2014, 2016.
+# Yunusemre Şentürk <yunusemre senturk pardus org tr>, 2018.
+# Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-05 14:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-09 21:06+0200\n"
-"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/network-manager-applet/";
+"issues\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-01 15:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-20 09:25+0300\n"
+"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin gmail com>\n"
 "Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
 "Language: tr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,7 +26,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 "X-POOTLE-MTIME: 1434872144.000000\n"
 
-#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3105
+#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3131
 msgid "Network"
 msgstr "Ağ"
 
@@ -75,7 +78,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Suppress networks available notifications"
-msgstr "'Erişilebilir ağ' bildirimlerini kapat"
+msgstr "Erişilebilir ağ bildirimlerini kapat"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
@@ -117,7 +120,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Ignore CA certificate"
-msgstr "CA sertifikasını yoksay"
+msgstr "CA sertifikasını yok say"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
@@ -135,39 +138,81 @@ msgstr ""
 "EAP kimlik doğrulamasının 2. aşamasında CA sertifikaları ile ilgili "
 "uyarıları görmek istemiyorsanız bu seçeneği doğru olarak işaretleyin."
 
-#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:1
+#: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:1
 msgid "NetworkManager"
 msgstr "Ağ Yöneticisi"
 
-#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:2
-msgid "NetworkManager for GNOME"
-msgstr "GNOME için Ağ Yöneticisi"
+#: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:2
+msgid "NetworkManager connection editor"
+msgstr "Ağ Yöneticisi bağlantı düzenleyici"
 
-#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:3
+#: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "NetworkManager is a system service for managing and configuring your network "
 "connections and devices."
 msgstr ""
-"Ağ Yöneticisi, ağ bağlantılarınızı ve cihazlarınızı yönetmek ve "
-"yapılandırmak için bir sistem hizmetidir."
+"Ağ Yöneticisi; ağ bağlantılarınızı ve aygıtlarınızı yönetmek, yapılandırmak "
+"için bir sistem hizmetidir."
 
-#: ../org.gnome.nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:4
+#: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and "
 "edit existing connection profiles for NetworkManager."
 msgstr ""
 "nm-connection-editor programı, Ağ Yöneticisi için bağlantı profilleri "
-"oluşturmak ve mevcut olanları düzenlemek için Ağ Yöneticisi ile birlikte "
+"oluşturmak ve var olanları düzenlemek için Ağ Yöneticisi ile birlikte "
 "çalışır."
 
+#: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:5
+msgid "The NetworkManager Developers"
+msgstr "Ağ Yöneticisi Geliştiricileri"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:185
+#, c-format
+msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
+msgstr "'%s' nesne sınıfının '%s' adlı özelliği yok"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:192
+#, c-format
+msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
+msgstr "'%2$s' nesne sınıfının '%1$s' özelliği yazılabilir değil"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
+msgstr "'%2$s' nesnesi için \"%1$s\" kurgu özelliği inşadan sonra ayarlanamaz"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:207
+#, c-format
+msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
+msgstr ""
+"'%s::%s' geçerli bir özellik adı değil; '%s' bir GObject alt türü değil"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:216
+#, c-format
+msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
+msgstr ""
+"'%2$s' türündeki '%1$s' özelliğinin '%3$s' türünden değeri ayarlanamadı"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:227
+#, c-format
+msgid ""
+"value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
+"type '%s'"
+msgstr ""
+"'%2$s' türünde \"%1$s\" değeri geçersiz veya '%4$s' türünde '%3$s' özelliği "
+"için aralık dışında"
+
+#. ***************************************************************************
 #: ../src/8021x.ui.h:1 ../src/ethernet-dialog.c:99
 msgid "802.1X authentication"
 msgstr "802.1X kimlik doğrulaması"
 
 #: ../src/8021x.ui.h:2 ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:6
 #: ../src/gsm-unlock.ui.h:1
@@ -178,7 +223,7 @@ msgstr "_İptal Et"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "B_ağlan"
 
-#: ../src/8021x.ui.h:4 ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
+#: ../src/8021x.ui.h:4 ../src/libnma/wifi.ui.h:2 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:2
 msgid "_Network name:"
 msgstr "_Ağ adı:"
 
@@ -195,12 +240,12 @@ msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Bağlantı ekleme/etkinleştirme başarısız oldu"
 
 #: ../src/applet.c:347 ../src/applet.c:401 ../src/applet.c:436
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1444 ../src/applet-device-wifi.c:1467
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1381 ../src/applet-device-wifi.c:1404
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Bilinmeyen hata"
 
-#: ../src/applet.c:350 ../src/applet.c:439 ../src/applet-device-wifi.c:1447
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1470
+#: ../src/applet.c:350 ../src/applet.c:439 ../src/applet-device-wifi.c:539
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1384 ../src/applet-device-wifi.c:1407
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Bağlantı başarısız"
 
@@ -216,127 +261,125 @@ msgstr "Bağlantı kesilemedi"
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Bağlantı etkinleştirilemedi"
 
-#: ../src/applet.c:757 ../src/applet-device-wifi.c:1184
-msgid "Don't show this message again"
-msgstr "Bu uyarıyı tekrar gösterme"
+#: ../src/applet.c:756 ../src/applet-device-wifi.c:1121
+msgid "Don’t show this message again"
+msgstr "Bu iletiyi yeniden gösterme"
 
-#: ../src/applet.c:844
+#: ../src/applet.c:843
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
+"The VPN connection “%s” failed because the network connection was "
 "interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü ağ bağlantısı el ile kesildi."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü ağ bağlantısı kesildi."
 
-#: ../src/applet.c:847
+#: ../src/applet.c:846
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service stopped unexpectedly."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti beklenmedik bir şekilde "
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti beklenmedik biçimde "
 "durdu."
 
-#: ../src/applet.c:850
+#: ../src/applet.c:849
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service returned invalid "
 "configuration."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti geçersiz yapılandırma "
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti geçersiz yapılandırma "
 "hatası bildirdi."
 
-#: ../src/applet.c:853
+#: ../src/applet.c:852
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out."
+"The VPN connection “%s” failed because the connection attempt timed out."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü bağlantı girişimi zaman aşımına "
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü bağlantı girişimi zaman aşımına "
 "uğradı."
 
-#: ../src/applet.c:856
+#: ../src/applet.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service did not start in time."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti zamanında başlamadı."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti zamanında başlamadı."
 
-#: ../src/applet.c:859
+#: ../src/applet.c:858
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti başlatılamadı."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti başlatılamadı."
 
-#: ../src/applet.c:862
+#: ../src/applet.c:861
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
+"The VPN connection “%s” failed because there were no valid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü geçerli VPN parola dosyası (secret) "
-"yok."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü geçerli VPN gizi yok."
 
-#: ../src/applet.c:865
+#: ../src/applet.c:864
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
+"The VPN connection “%s” failed because of invalid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN parola dosyaları (secrets) "
-"geçersiz."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN gizleri geçersiz."
 
-#: ../src/applet.c:872
+#: ../src/applet.c:871
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed."
+"The VPN connection “%s” failed."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu."
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu."
 
-#: ../src/applet.c:888
+#: ../src/applet.c:887
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
+"The VPN connection “%s” disconnected because the network connection was "
 "interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı kesildi çünkü ağ bağlantısına el ile müdahale edildi."
+"“%s” VPN bağlantısı kesildi çünkü ağ bağlantısı kesildi."
 
-#: ../src/applet.c:891
+#: ../src/applet.c:890
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped."
+"The VPN connection “%s” disconnected because the VPN service stopped."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı kesildi çünkü VPN hizmeti durdu."
+"“%s” VPN bağlantısı kesildi çünkü VPN hizmeti durdu."
 
-#: ../src/applet.c:897
+#: ../src/applet.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected."
+"The VPN connection “%s” disconnected."
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı kesildi."
+"“%s” VPN bağlantısı kesildi."
 
-#: ../src/applet.c:927
+#: ../src/applet.c:926
 #, c-format
 msgid ""
 "VPN connection has been successfully established.\n"
@@ -347,240 +390,240 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../src/applet.c:929
+#: ../src/applet.c:928
 msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
 msgstr "VPN bağlantısı başarıyla kuruldu.\n"
 
-#: ../src/applet.c:931
+#: ../src/applet.c:930
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "VPN Giriş İletisi"
 
-#: ../src/applet.c:937 ../src/applet.c:945 ../src/applet.c:986
+#: ../src/applet.c:936 ../src/applet.c:944 ../src/applet.c:985
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "VPN Bağlantısı Başarısız"
 
-#: ../src/applet.c:990
+#: ../src/applet.c:989
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.\n"
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti başlatılamadı.\n"
+"“%s” VPN bağlantısı başarısız oldu çünkü VPN hizmeti başlatılamadı.\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:993
+#: ../src/applet.c:992
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed to start.\n"
+"The VPN connection “%s” failed to start.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
 "\n"
-"'%s' VPN bağlantısı başlatılamadı.\n"
+"“%s” VPN bağlantısı başlatılamadı.\n"
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1280
+#: ../src/applet.c:1282
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "aygıt hazır değil (ürün bilgisi eksik)"
 
-#: ../src/applet.c:1282
+#: ../src/applet.c:1284
 msgid "device not ready"
 msgstr "aygıt hazır değil"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1292 ../src/applet-device-ethernet.c:109
+#: ../src/applet.c:1294 ../src/applet-device-ethernet.c:109
 msgid "disconnected"
 msgstr "bağlantı kesildi"
 
-#: ../src/applet.c:1308
+#: ../src/applet.c:1310
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Bağlantıyı Kes"
 
-#: ../src/applet.c:1322
+#: ../src/applet.c:1324
 msgid "device not managed"
 msgstr "aygıt yönetilmiyor"
 
-#: ../src/applet.c:1395
+#: ../src/applet.c:1397
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Ağ aygıtı bulunamadı"
 
-#: ../src/applet.c:1449
+#: ../src/applet.c:1451
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "_VPN Bağlantıları"
 
-#: ../src/applet.c:1503
-msgid "_Configure VPN..."
-msgstr "VPN _Ayarları..."
+#: ../src/applet.c:1495
+msgid "_Configure VPN…"
+msgstr "VPNʼyi Yapılandır…"
 
-#: ../src/applet.c:1508
-msgid "_Disconnect VPN"
-msgstr "VPN Bağlantısını _Kes"
+#: ../src/applet.c:1498
+msgid "_Add a VPN connection…"
+msgstr "VPN bağlantısı _ekle…"
 
-#: ../src/applet.c:1615
-msgid "NetworkManager is not running..."
-msgstr "NetworkManager çalışmıyor..."
+#: ../src/applet.c:1604
+msgid "NetworkManager is not running…"
+msgstr "Ağ Yöneticisi çalışmıyor…"
 
-#: ../src/applet.c:1620 ../src/applet.c:2612
+#: ../src/applet.c:1609 ../src/applet.c:2631
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Ağ yönetimi etkin değil"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:1830
+#: ../src/applet.c:1817
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "_Ağ Yönetimini Etkinleştir"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:1839
+#: ../src/applet.c:1826
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "_Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:1848
+#: ../src/applet.c:1835
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "_Mobil Geniş Bant Ağları Etkinleştir"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:1860
+#: ../src/applet.c:1847
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "_Bildirimleri Etkinleştir"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:1872
+#: ../src/applet.c:1859
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "Bağlantı _Bilgileri"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:1880
-msgid "Edit Connections..."
-msgstr "Bağlantıları Düzenle..."
+#: ../src/applet.c:1867
+msgid "Edit Connections…"
+msgstr "Bağlantıları Düzenle…"
 
-#: ../src/applet.c:1894
+#: ../src/applet.c:1881
 msgid "_About"
 msgstr "_Hakkında"
 
-#: ../src/applet.c:2179
+#: ../src/applet.c:2167
 #, c-format
-msgid "You are now connected to '%s'."
-msgstr "Şimdi '%s' bağlantısına bağlandınız."
+msgid "You are now connected to “%s”."
+msgstr "Şimdi “%s” bağlantısına bağlandınız."
 
-#: ../src/applet.c:2222
+#: ../src/applet.c:2207
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Bağlı değil"
 
-#: ../src/applet.c:2223
+#: ../src/applet.c:2208
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Ağ bağlantısı kesildi."
 
-#: ../src/applet.c:2474
+#: ../src/applet.c:2494
 #, c-format
-msgid "Preparing network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' ağ bağlantısı hazırlanıyor..."
+msgid "Preparing network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” ağ bağlantısı hazırlanıyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2477
+#: ../src/applet.c:2497
 #, c-format
-msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' ağ bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor..."
+msgid "User authentication required for network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” ağ bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2480 ../src/applet-device-bt.c:125
+#: ../src/applet.c:2500 ../src/applet-device-bt.c:125
 #: ../src/mobile-helpers.c:608
 #, c-format
-msgid "Requesting a network address for '%s'..."
-msgstr "'%s' için bir ağ adresi isteniyor..."
+msgid "Requesting a network address for “%s”…"
+msgstr "“%s” için bir ağ adresi isteniyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2483
+#: ../src/applet.c:2503
 #, c-format
-msgid "Network connection '%s' active"
-msgstr "'%s' ağ bağlantısı etkin"
+msgid "Network connection “%s” active"
+msgstr "“%s” ağ bağlantısı etkin"
 
-#: ../src/applet.c:2557
+#: ../src/applet.c:2576
 #, c-format
-msgid "Starting VPN connection '%s'..."
-msgstr "'%s' VPN bağlantısı başlatılıyor..."
+msgid "Starting VPN connection “%s”…"
+msgstr "“%s” VPN bağlantısı başlatılıyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2560
+#: ../src/applet.c:2579
 #, c-format
-msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
-msgstr "'%s' VPN bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor..."
+msgid "User authentication required for VPN connection “%s”…"
+msgstr "“%s” VPN bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2563
+#: ../src/applet.c:2582
 #, c-format
-msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
-msgstr "'%s' için VPN adresi isteniyor..."
+msgid "Requesting a VPN address for “%s”…"
+msgstr "“%s” için VPN adresi isteniyor…"
 
-#: ../src/applet.c:2566
+#: ../src/applet.c:2585
 #, c-format
-msgid "VPN connection '%s' active"
-msgstr "'%s' VPN bağlantısı etkin"
+msgid "VPN connection active"
+msgstr "VPN bağlantısı etkin"
 
-#: ../src/applet.c:2616
+#: ../src/applet.c:2635
 msgid "No network connection"
 msgstr "Ağ bağlantısı yok"
 
-#: ../src/applet.c:3204
+#: ../src/applet.c:3230
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "NetworkManager Programcığı"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:159
+#: ../src/applet-device-broadband.c:161
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "Yanlış PUK kodu; lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:201
+#: ../src/applet-device-broadband.c:203
 msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
 msgstr "Yanlış PIN kodu; lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün."
 
 #. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-broadband.c:252
-msgid "Sending unlock code..."
-msgstr "Kilit açma kodu gönderiliyor..."
+#: ../src/applet-device-broadband.c:254
+msgid "Sending unlock code…"
+msgstr "Kilit açma kodu gönderiliyor…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:734 ../src/applet-dialogs.c:506
+#: ../src/applet-device-broadband.c:738 ../src/applet-dialogs.c:506
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Mobil Geniş Bant (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:736
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:100
+#: ../src/applet-device-broadband.c:740
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:107
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:308
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:329
 msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "Mobil Geniş Bant"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:788 ../src/applet-device-bt.c:75
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:117 ../src/applet-device-wifi.c:969
+#: ../src/applet-device-broadband.c:792 ../src/applet-device-bt.c:75
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:117 ../src/applet-device-wifi.c:906
 msgid "Available"
-msgstr "Mevcut"
+msgstr "Uygun"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-broadband.c:801
-msgid "New Mobile Broadband connection..."
-msgstr "Yeni Mobil Geniş Bant bağlantısı..."
+#: ../src/applet-device-broadband.c:805
+msgid "New Mobile Broadband connection…"
+msgstr "Yeni Mobil Geniş Bant Bağlantı…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:815 ../src/applet-device-bt.c:87
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1365
+#: ../src/applet-device-broadband.c:819 ../src/applet-device-bt.c:87
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1302
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Bağlantı Kuruldu"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:816
+#: ../src/applet-device-broadband.c:820
 msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
-msgstr "Şuanda Mobil Geniş Bant ağına bağlısınız."
+msgstr "Şimdi Mobil Geniş Bant ağına bağlandınız."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:956 ../src/applet-device-broadband.c:962
+#: ../src/applet-device-broadband.c:960 ../src/applet-device-broadband.c:966
 msgid "Mobile Broadband network."
 msgstr "Mobil Geniş Bant ağı."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:957
+#: ../src/applet-device-broadband.c:961
 msgid "You are now registered on the home network."
-msgstr "Şimdi ev ağında kayıtlısınız."
+msgstr "Şimdi ev ağına kaydoldunuz."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:963
+#: ../src/applet-device-broadband.c:967
 msgid "You are now registered on a roaming network."
-msgstr "Şimdi bir dolaşım ağında kayıtlısınız."
+msgstr "Şimdi bir dolaşım ağına kaydoldunuz."
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:88
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
@@ -588,27 +631,27 @@ msgstr "Şimdi mobil geniş bant ağına bağlandınız."
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:116 ../src/mobile-helpers.c:599
 #, c-format
-msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
-msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı '%s' hazırlanıyor..."
+msgid "Preparing mobile broadband connection “%s”…"
+msgstr "“%s” mobil geniş bant bağlantısı hazırlanıyor…"
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:119 ../src/mobile-helpers.c:602
 #, c-format
-msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
-msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı '%s' yapılandırılıyor..."
+msgid "Configuring mobile broadband connection “%s”…"
+msgstr "“%s” mobil geniş bant bağlantısı yapılandırılıyor…"
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:122 ../src/mobile-helpers.c:605
 #, c-format
-msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
-msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı '%s' için kimlik doğrulama gerekiyor..."
+msgid "User authentication required for mobile broadband connection “%s”…"
+msgstr "“%s” mobil geniş bant bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor…"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:129 ../src/mobile-helpers.c:624
+#: ../src/applet-device-bt.c:129 ../src/mobile-helpers.c:627
 #, c-format
-msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
-msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı '%s' etkin"
+msgid "Mobile broadband connection “%s” active"
+msgstr "“%s” mobil geniş bant bağlantısı etkin"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:30
 msgid "Auto Ethernet"
-msgstr "Otomatik Ethernet"
+msgstr "Kendiliğinden Ethernet"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:82
 #, c-format
@@ -630,134 +673,137 @@ msgstr "Ethernet Ağı"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:133
 msgid "You are now connected to the ethernet network."
-msgstr "Şu anda ethernet ağına bağlısınız."
+msgstr "Şimdi ethernet ağına bağlandınız."
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:161
 #, c-format
-msgid "Preparing ethernet network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' ethernet ağ bağlantısı hazırlanıyor..."
+msgid "Preparing ethernet network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” ethernet ağ bağlantısı hazırlanıyor…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:164
 #, c-format
-msgid "Configuring ethernet network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' ethernet ağ bağlantısı yapılandırılıyor..."
+msgid "Configuring ethernet network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” ethernet ağ bağlantısı yapılandırılıyor…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:167
 #, c-format
-msgid "User authentication required for ethernet network connection '%s'..."
-msgstr ""
-"'%s' ethernet ağ bağlantısı için kullanıcı kimlik doğrulaması gerekli..."
+msgid "User authentication required for ethernet network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” ethernet ağ bağlantısı için kimlik doğrulama gerekiyor…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:170
 #, c-format
-msgid "Requesting an ethernet network address for '%s'..."
-msgstr "'%s' için bir ethernet ağ adresi isteniyor..."
+msgid "Requesting an ethernet network address for “%s”…"
+msgstr "“%s” için bir ethernet ağ adresi isteniyor…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:174
 #, c-format
-msgid "Ethernet network connection '%s' active"
-msgstr "'%s' ethernet ağ bağlantısı etkin"
+msgid "Ethernet network connection “%s” active"
+msgstr "“%s” ethernet ağ bağlantısı etkin"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:346
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "DSL kimlik doğrulama"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:230
-msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
-msgstr "Gizli Kablosuz Ağlara _Bağlan..."
+#: ../src/applet-device-wifi.c:225
+msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network…"
+msgstr "_Gizli Kablosuz Ağa Bağlan…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:281
-msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
-msgstr "_Yeni Kablosuz Ağ Oluştur..."
+#: ../src/applet-device-wifi.c:276
+msgid "Create _New Wi-Fi Network…"
+msgstr "Ye_ni Kablosuz Ağ Oluştur…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:431
+#: ../src/applet-device-wifi.c:358
 msgid "(none)"
 msgstr "(hiçbiri)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:901
+#: ../src/applet-device-wifi.c:536 ../src/applet-device-wifi.c:1402
+msgid "Failed to add new connection"
+msgstr "Yeni bağlantı eklenemedi"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:537
+msgid "Insufficient privileges."
+msgstr "Yetersiz öncelikler."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:838
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Networks (%s)"
 msgstr "Kablosuz Ağlar (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:903
+#: ../src/applet-device-wifi.c:840
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Network (%s)"
 msgstr "Kablosuz Ağ (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:905
+#: ../src/applet-device-wifi.c:842
 msgid "Wi-Fi Network"
 msgid_plural "Wi-Fi Networks"
 msgstr[0] "Kablosuz Ağ"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:934
+#: ../src/applet-device-wifi.c:871
 msgid "Wi-Fi is disabled"
 msgstr "Kablosuz Ağ kapalı"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:935
+#: ../src/applet-device-wifi.c:872
 msgid "Wi-Fi is disabled by hardware switch"
-msgstr "Donanım anahtarı ile kablosuz bağlantı kapatıldı"
+msgstr "Donanım anahtarıyla kablosuz kapatıldı"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:996
+#: ../src/applet-device-wifi.c:933
 msgid "More networks"
-msgstr "Daha fazla ağ"
+msgstr "Daha çok ağ"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1180
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1117
 msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Kullanılabilir Kablosuz Ağlar"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1181
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1118
 msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Kablosuz ağa bağlanmak için ağ menüsü kullanın"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1364
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1301
 #, c-format
-msgid "You are now connected to the Wi-Fi network '%s'."
-msgstr "Şu anda '%s' kablosuz ağına bağlısınız."
+msgid "You are now connected to the Wi-Fi network “%s”."
+msgstr "Şimdi “%s” kablosuz ağına bağlandınız."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1399
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1336
 #, c-format
-msgid "Preparing Wi-Fi network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' kablosuz ağ bağlantısı hazırlanıyor..."
+msgid "Preparing Wi-Fi network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” kablosuz ağ bağlantısı hazırlanıyor…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1402
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1339
 #, c-format
-msgid "Configuring Wi-Fi network connection '%s'..."
-msgstr "'%s' kablosuz ağ bağlantısı yapılandırılıyor..."
+msgid "Configuring Wi-Fi network connection “%s”…"
+msgstr "“%s” kablosuz ağ bağlantısı yapılandırılıyor…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1405
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1342
 #, c-format
-msgid "User authentication required for Wi-Fi network '%s'..."
-msgstr "'%s' kablosuz ağı için kullanıcı kimlik doğrulaması gerekli..."
+msgid "User authentication required for Wi-Fi network “%s”…"
+msgstr "“%s” kablosuz ağı için kimlik doğrulaması gerekiyor…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1408
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1345
 #, c-format
-msgid "Requesting a Wi-Fi network address for '%s'..."
-msgstr "'%s' için bir kablosuz ağ adresi isteniyor..."
+msgid "Requesting a Wi-Fi network address for “%s”…"
+msgstr "“%s” için bir kablosuz ağ adresi isteniyor…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1419
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1356
 #, c-format
-msgid "Wi-Fi network connection '%s' active: %s (%d%%)"
-msgstr "'%s' kablosuz ağ bağlantısı etkin: %s (%d%%)"
+msgid "Wi-Fi network connection “%s” active: %s (%d%%)"
+msgstr "“%s” kablosuz ağ bağlantısı etkin: %s (%%%d)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1423
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1360
 #, c-format
-msgid "Wi-Fi network connection '%s' active"
-msgstr "'%s' kablosuz ağ bağlantısı etkin"
+msgid "Wi-Fi network connection “%s” active"
+msgstr "“%s” kablosuz ağ bağlantısı etkin"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1442
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1379
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Bağlantı etkinleştirilemedi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1465
-msgid "Failed to add new connection"
-msgstr "Yeni bağlantı eklenemedi"
-
 #: ../src/applet-dialogs.c:41
 msgid "Error displaying connection information:"
 msgstr "Bağlantı bilgilerini gösterirken hata oluştu:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:72 ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:332
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:932 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:948
+#: ../src/applet-dialogs.c:72 ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:379
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:949 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:948
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:448
 msgid "LEAP"
 msgstr "LEAP"
@@ -774,14 +820,14 @@ msgstr "WPA/WPA2"
 #. Create the expander
 #: ../src/applet-dialogs.c:151
 msgid "More addresses"
-msgstr "Daha fazla adres"
+msgstr "Daha çok adres"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:226
 msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:234 ../src/applet-dialogs.c:243
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:283
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:330
 msgctxt "Wi-Fi/Ethernet security"
 msgid "None"
 msgstr "Hiçbiri"
@@ -847,7 +893,9 @@ msgstr "CDMA (%s)"
 
 #. --- General ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:512 ../src/applet-dialogs.c:810
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:347
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:23
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:367
 msgid "General"
 msgstr "Genel"
 
@@ -874,6 +922,7 @@ msgstr "Güvenlik:"
 
 #. --- IPv4 ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:618 ../src/applet-dialogs.c:851
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:29
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
@@ -883,12 +932,13 @@ msgstr "Öntanımlı Rota:"
 
 #. --- IPv6 ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:658 ../src/applet-dialogs.c:873
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:30
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:667 ../src/applet-dialogs.c:882
 msgid "Ignored"
-msgstr "Yoksayılmış"
+msgstr "Yok sayılmış"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:815
 msgid "VPN Type:"
@@ -939,112 +989,119 @@ msgstr ""
 msgid "NetworkManager Website"
 msgstr "NetworkManager Web Sayfası"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1005
+#: ../src/applet-dialogs.c:1001
+msgid ""
+"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
+"file was not found)."
+msgstr ""
+"NetworkManager Programcığı bazı gerekli kaynakları bulamadı (.ui dosyası "
+"bulunamadı)."
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:1006
 msgid "Missing resources"
 msgstr "Eksik özkaynaklar"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1030
+#: ../src/applet-dialogs.c:1031
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "Mobil geniş bant ağ parolası"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1039
+#: ../src/applet-dialogs.c:1040
 #, c-format
-msgid "A password is required to connect to '%s'."
-msgstr "'%s' bağlantısına bağlanmak için parola gerekli."
+msgid "A password is required to connect to “%s”."
+msgstr "“%s” bağlantısına bağlanmak için parola gerekli."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1054
+#: ../src/applet-dialogs.c:1055
 msgid "Password:"
 msgstr "Parola:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1336
+#: ../src/applet-dialogs.c:1337
 msgid "SIM PIN unlock required"
 msgstr "SIM PIN kilidinin açılması gerekiyor"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1337
+#: ../src/applet-dialogs.c:1338
 msgid "SIM PIN Unlock Required"
 msgstr "SIM PIN Kilidinin açılması gerekiyor"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PIN
-#: ../src/applet-dialogs.c:1339
+#: ../src/applet-dialogs.c:1340
 #, c-format
 msgid ""
-"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be "
+"The mobile broadband device “%s” requires a SIM PIN code before it can be "
 "used."
 msgstr ""
-"'%s' mobil geniş bant aygıtının kullanılabilmesi için SIM PIN kodu gerekiyor."
+"“%s” mobil geniş bant aygıtının kullanılabilmesi için SIM PIN kodu gerekiyor."
 
 #. Translators: PIN code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1341
+#: ../src/applet-dialogs.c:1342
 msgid "PIN code:"
 msgstr "PIN kodu:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1345
+#: ../src/applet-dialogs.c:1346
 msgid "Show PIN code"
 msgstr "PIN kodunu göster"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1347
+#: ../src/applet-dialogs.c:1348
 msgid "SIM PUK unlock required"
 msgstr "SIM PUK kilinin açılması gerekiyor"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1348
+#: ../src/applet-dialogs.c:1349
 msgid "SIM PUK Unlock Required"
 msgstr "SIM PUK Kilinin açılması gerekiyor"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PUK
-#: ../src/applet-dialogs.c:1350
+#: ../src/applet-dialogs.c:1351
 #, c-format
 msgid ""
-"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be "
+"The mobile broadband device “%s” requires a SIM PUK code before it can be "
 "used."
 msgstr ""
-"'%s' mobil geniş bant aygıtının kullanılabilmesi için SIM PUK kodu gerekiyor."
+"“%s” mobil geniş bant aygıtının kullanılabilmesi için SIM PUK kodu gerekiyor."
 
 #. Translators: PUK code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1352
+#: ../src/applet-dialogs.c:1353
 msgid "PUK code:"
 msgstr "PUK kodu:"
 
 #. Translators: New PIN entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1355
+#: ../src/applet-dialogs.c:1356
 msgid "New PIN code:"
 msgstr "Yeni PIN kodu:"
 
 #. Translators: New PIN verification entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1357
+#: ../src/applet-dialogs.c:1358
 msgid "Re-enter new PIN code:"
 msgstr "Yeni PIN kodunu tekrar girin:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN/PUK checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1362
+#: ../src/applet-dialogs.c:1363
 msgid "Show PIN/PUK codes"
 msgstr "PIN/PUK kodlarını göster"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:2
 msgid "_OK"
 msgstr "_TAMAM"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:114
 msgid ""
-"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
-"button to add an IP address."
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the “Add” button "
+"to add an IP address."
 msgstr ""
 "IP adresleri bilgisayarınızı ağ üzerinde tanımlayan özel sayılardır. Bir IP "
-"adresi eklemek için \"Ekle\" düğmesine tıklayın."
+"adresi eklemek için “Ekle” düğmesine tıklayın."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:12
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:3
 msgid "_Add"
 msgstr "_Ekle"
@@ -1054,22 +1111,22 @@ msgstr "_Ekle"
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:14
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:699
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:713
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Sil"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:6
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:6
 msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
-msgstr "Otomatik alınmış rotaları _yok say"
+msgstr "Kendiliğinden alınmış rotaları _yok say"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:7
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:7
 msgid "_Use this connection only for resources on its network"
-msgstr "Bu bağlantıyı sadece kendi ağı üzerindeki kaynaklar için _kullan"
+msgstr "Bu bağlantıyı yalnızca kendi ağı üzerindeki kaynaklar için _kullan"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:8
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:8
@@ -1080,24 +1137,15 @@ msgstr ""
 "Etkinleştirildiğinde, bu bağlantı asla öntanımlı ağ bağlantısı olarak "
 "kullanılmayacak."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1 ../src/libnma/wifi.ui.h:1
-#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1 ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:1
-msgid " "
-msgstr " "
-
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
 msgid "Create…"
 msgstr "Oluştur…"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:3
 msgid "Choose a Connection Type"
 msgstr "Bir Bağlantı Türü Seçin"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
 msgid ""
 "Select the type of connection you wish to create.\n"
 "\n"
@@ -1110,10 +1158,12 @@ msgstr ""
 "listede görünmüyorsa, doğru VPN eklentisi kurulu olmayabilir."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:21
 msgid "Round-robin"
 msgstr "Round-robin"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:22
 msgid "Active backup"
 msgstr "Etkin yedek"
 
@@ -1122,6 +1172,7 @@ msgid "XOR"
 msgstr "XOR"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:20
 msgid "Broadcast"
 msgstr "Yayın"
 
@@ -1150,15 +1201,15 @@ msgid "Bonded _connections:"
 msgstr "Bağlanmış _bağlantılar:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:11
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
 msgid "M_ode:"
-msgstr "M_od:"
+msgstr "_Kip:"
 
 #. Edit
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:683
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:697
 msgid "_Edit"
 msgstr "Düz_enle"
 
@@ -1172,7 +1223,7 @@ msgstr "ms"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:16
 msgid "_Interface name:"
 msgstr "_Arayüz adı:"
 
@@ -1215,7 +1266,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:25
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:8
 msgid "_MTU:"
@@ -1224,7 +1275,7 @@ msgstr "_MTU:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:26
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:7
 msgid "bytes"
@@ -1265,7 +1316,7 @@ msgstr "I_GMP gözetlemeyi etkinleştir"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:11
 msgid "Enable _STP (Spanning Tree Protocol)"
-msgstr "_STP'yi etkinleştir (Spanning Tree Protocol)"
+msgstr "_STPʼyi etkinleştir (Spanning Tree Protocol)"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:12
 msgid "_Max age:"
@@ -1275,11 +1326,11 @@ msgstr "_Azami yaş:"
 msgid "_Aging time:"
 msgstr "_Yaşama süresi:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:78
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:78 ../src/connection-editor/ce-page.c:112
 msgid "automatic"
-msgstr "otomatik"
+msgstr "kendiliğinden"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:86
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:86 ../src/connection-editor/ce-page.c:121
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:168
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:172
@@ -1288,44 +1339,70 @@ msgstr "otomatik"
 msgid "default"
 msgstr "öntanımlı"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:132
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:189
 msgid "unspecified error"
 msgstr "belirtilmemiş hata"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:245
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:294
+msgid "Preserve"
+msgstr "Koru"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:295
+msgid "Permanent"
+msgstr "Kalıcı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:296
+msgid "Random"
+msgstr "Rasgele"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:297
+msgid "Stable"
+msgstr "Kararlı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:301
+msgid ""
+"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
+"network device this connection is activated on. This feature is known as MAC "
+"cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"Buraya girilen MAC adresi, bu bağlantı kurulduğunda, ağ aygıtının donanım "
+"adresi olarak kullanılacak. Bu özellik MAC klonlama veya hilekarlığı olarak "
+"bilinir. Örnek: 00:11:22:33:44:55"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:341
 msgid "MAC address"
 msgstr "MAC Adresi"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:245
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:341
 msgid "HW address"
 msgstr "HW Adresi"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:248
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:344
 #, c-format
 msgid "invalid %s for %s (%s)"
 msgstr "%2$s için geçersiz %1$s (%3$s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:252
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:484
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:348
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:604
 #, c-format
 msgid "invalid %s (%s)"
 msgstr "geçersiz %s (%s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:268
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:388
 #, c-format
 msgid "invalid interface-name for %s (%s)"
 msgstr "%s için geçersiz arayüz adı (%s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:272
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:392
 #, c-format
 msgid "invalid interface-name (%s)"
 msgstr "geçersiz arayüz adı (%s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:485
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:605
 msgid "device"
 msgstr "aygıt"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:591
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:713
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr ""
 "Bilinmeyen bir sorun sebebiyle bağlantı parola dosyaları güncellenemedi."
@@ -1371,152 +1448,113 @@ msgid "Priority"
 msgstr "Öncelik"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:11
-msgid "Options..."
-msgstr "Seçenekler..."
+msgid "Options…"
+msgstr "Seçenekler…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:12
 msgid "Priority Groups"
 msgstr "Öncelikli Gruplar"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:14
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:15
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:16
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:2
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:17
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:3
-msgid "3"
-msgstr "3"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:18
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:4
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:19
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:20
-msgid "6"
-msgstr "6"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:21
-msgid "7"
-msgstr "7"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:22
 msgid "Fabric"
 msgstr "Fabric"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:23
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:15
 msgid "VN2VN"
 msgstr "VN2VN"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:24
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:16
 msgid "Priority Flow Control"
 msgstr "Öncelikli Akış Kontrolü"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:19
 msgid "Enable or disable priority pause transmission for each User Priority."
 msgstr ""
 "Her Kullanıcı Önceliği için iletim duraklatma önceliğini etkinleştir ya da "
 "kapat."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:20
 msgid "Priority:"
 msgstr "Öncelik:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:21
 msgid "0:"
 msgstr "0:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:22
 msgid "1:"
 msgstr "1:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:23
 msgid "2:"
 msgstr "2:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:24
 msgid "3:"
 msgstr "3:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
 msgid "4:"
 msgstr "4:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
 msgid "5:"
 msgstr "5:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:35
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
 msgid "6:"
 msgstr "6:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
 msgid "7:"
 msgstr "7:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
 msgid "Traffic Class:"
 msgstr "Akış Kuralı:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
 msgid "Strict Bandwidth:"
 msgstr "Sıkı Bant Genişliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
 msgid "Priority Bandwidth:"
 msgstr "Bant Genişliği Önceliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:40
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
 msgid "Group Bandwidth:"
 msgstr "Grup Bant Genişliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:41
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
 msgid "Group ID:"
 msgstr "Grup Kimliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:42
-msgid "15"
-msgstr "15"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:43
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
 msgid "Enter the priority group ID for each User Priority."
 msgstr "Her Kullanıcı Önceliği için öncelikli grup kimliği girin."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:45
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Enter the allowed link bandwidth percent each Priority Group may use. The "
+"Enter the allowed link bandwidth percent each Priority Group may use. The "
 "sum of all groups must total 100%."
 msgstr ""
 "Her Öncelikli Grubun kullanabileceği izin verilen bağlantı bant genişliği "
-"yüzdesini girin. Bütün grupların toplamı 100% olmalıdır."
+"yüzdesini girin. Bütün grupların toplamı %100 olmalıdır."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:46
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
 msgid ""
 "Enter the percentage of priority group bandwidth each user priority may use."
 msgstr ""
 "Her kullanıcı önceliği için kullanılabilir öncelikli grup bant genişliğinin "
 "yüzdesini girin."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:47
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
 msgid "Enable or disable strict bandwidth for each user priority."
 msgstr ""
 "Her kullanıcı önceliği için sıkı bant genişliğini etkinleştir ya da kapat."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
 msgid "Enter the traffic class for each user priority."
 msgstr "Her kullanıcı önceliği için akış kuralı girin."
 
@@ -1555,12 +1593,13 @@ msgstr "Pa_rola:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:129
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:135
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:131
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
 msgid "Automatic"
-msgstr "Otomatik"
+msgstr "Kendiliğinden"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:2
 msgid "Twisted Pair (TP)"
@@ -1595,42 +1634,40 @@ msgid "10 Gb/s"
 msgstr "10 Gb/s"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:10
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "Half"
+msgstr "Yarım"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:11
-msgid "_Speed:"
-msgstr "_Hız:"
+msgid "Full"
+msgstr "Tam"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:12
-msgid "Full duple_x"
-msgstr "Full duple_x"
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:149
+msgid "Ignore"
+msgstr "Yok Say"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:13
-msgid "Aut_onegotiate"
-msgstr "Oto_algıla"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:168
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:185
+msgid "Manual"
+msgstr "Elle"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:14
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Bağlantı Noktası:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:15
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:9
 msgid "_Device:"
 msgstr "_Aygıt:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
-msgid "C_loned MAC address:"
-msgstr "K_opyalanmış MAC Adresi:"
-
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:16
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:10
-msgid ""
-"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
-"network device this connection is activated on. This feature is known as "
-"MAC cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr ""
-"Buraya girilen MAC adresi, bu bağlantı kurulduğunda, ağ aygıtının donanım "
-"adresi olarak kullanılacak. Bu özellik MAC klonlama veya MAC hilekarlığı "
-"olarak bilinir. Örnek: 00:11:22:33:44:55"
+msgid "C_loned MAC address:"
+msgstr "K_opyalanmış MAC Adresi:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:19
 msgid "Wake on LAN:"
@@ -1641,9 +1678,8 @@ msgid "De_fault"
 msgstr "Ö_ntanımlı"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:21
-#, fuzzy
 msgid "_Ignore"
-msgstr "Yok say"
+msgstr "_Yok Say"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:22
 msgid "_Phy"
@@ -1677,12 +1713,54 @@ msgstr "Ağdan _uyandırma parolası:"
 msgid ""
 "Wake-on-LAN password (an Ethernet MAC). It is only valid for magic packets."
 msgstr ""
-"Ağdan Uyandırma parolası (bir Ağ Kartı MAC'i). Yalnızca magic paketler için "
+"Ağdan Uyandırma parolası (bir Ağ Kartı MACʼi). Yalnızca magic paketler için "
 "geçerlidir."
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:30
+msgid "Lin_k negotiation:"
+msgstr "Bağlan_tı anlaşması:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:31
+msgid ""
+"Device link negotiation. If “Manual” is chosen, “Speed” and “Duplex” values "
+"will be forced without checking the device compatibility. If unsure, leave "
+"here “Ignore” or pick “Automatic”."
+msgstr ""
+"Aygıt bağlantısı anlaşması. “Elle” seçilirse, “Hız” ve “Duplex” değerleri "
+"aygıt uyumluluğu denetlenmeden kullanıma zorlanır. Emin değilseniz, burayı "
+"“Yok Say” olarak bırakın veya “Kendiliğinden” seçimini yapın."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:32
+msgid "_Speed:"
+msgstr "_Hız:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:33
+msgid ""
+"Speed value for static link negotiation, required only when “Ignore” and "
+"“Automatic” options are not selected. Before specifying a speed value be "
+"sure your device supports it."
+msgstr ""
+"Statik bağlantı anlaşması için hız değeri, yalnızca “Yok Say” ve "
+"“Kendiliğinden” seçenekleri seçilmediğinde gereklidir. Hız değeri "
+"belirtmeden önce aygıtınızın desteklediğinden emin olun."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:34
+msgid "Duple_x:"
+msgstr "Duple_x:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:35
+msgid ""
+"Duplex value for static link negotiation, required only when “Ignore” and "
+"“Automatic” options are not selected. Before specifying a duplex mode be "
+"sure your device supports it."
+msgstr ""
+"Statik bağlantı anlaşması için Duplex değeri, yalnızca “Yok Say” ve "
+"“Kendiliğinden” seçenekleri seçilmediğinde gereklidir. Duplex kipini "
+"belirlemeden önce aygıtınızın desteklediğinden emin olun."
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:1
 msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
-msgstr "Bu bağlantı kullanılırken _VPN'e otomatik bağlan"
+msgstr "Bu bağlantı kullanılırken _VPNʼye kendiliğinden bağlan"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:2
 msgid "All _users may connect to this network"
@@ -1690,12 +1768,57 @@ msgstr "Bütün _kullanıcılar bu ağa bağlanabilir"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:3
 msgid "_Automatically connect to this network when it is available"
-msgstr "Kullanılabilir olduğunda bu ağa _otomatik bağlan"
+msgstr "Kullanılabilir olduğunda bu ağa _kendiliğinden bağlan"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:4
+msgid "Connection _priority for auto-activation:"
+msgstr "Kendiliğinden aktivasyon için bağlantı ö_nceliği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:5
+msgid ""
+"Connection priority for automatic activation. Connections with higher "
+"numbers are preferred when selecting profiles for automatic activation. "
+"Default value is 0."
+msgstr ""
+"Kendiliğinden aktivasyon için bağlantı önceliği. Kendiliğinden aktivasyon "
+"için profiller seçilirken daha yüksek sayılara sahip bağlantılar yeğlenir. "
+"Öntanımlı değer 0ʼdır."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:6
 msgid "Firewall _zone:"
 msgstr "Güvenlik Duvarı _bölgesi:"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:111
+msgid ""
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the “Add” button "
+"to add static IP address to be configured in addition to the automatic ones."
+msgstr ""
+"IP adresleri bilgisayarınızı ağ üzerinde tanımlayan özel sayılardır. Bir IP "
+"adresi eklemek için “Ekle” düğmesine tıklayın."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:116
+msgid ""
+"The IP address identify your computer on the network and determines the "
+"address range distributed to other computers. Click the “Add” button to add "
+"an IP address. If no address is provided, range will be determined "
+"automatically."
+msgstr ""
+"IP adresi, bilgisayarınızı ağda tanımlar ve diğer bilgisayarlara dağıtılan "
+"adres aralığını belirler. IP adresi eklemek için “Ekle” düğmesine tıklayın. "
+"Hiçbir adres sağlanmamışsa aralık kendiliğinden belirlenir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:121
+msgid "Additional static addresses"
+msgstr "Ek statik adresler"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:122
+msgid "Addresses"
+msgstr "Adresler"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:123
+msgid "Address (optional)"
+msgstr "Adres (isteğe bağlı)"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:1
 msgid "_Transport mode:"
 msgstr "_Aktarım kipi:"
@@ -1710,17 +1833,78 @@ msgstr "Veri birimi"
 msgid "Connected"
 msgstr "Bağlandı"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:1
+msgid "IPIP"
+msgstr "IPIP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:2
+msgid "GRE"
+msgstr "GRE"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:3
+msgid "SIT"
+msgstr "SIT"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:4
+msgid "ISATAP"
+msgstr "ISATAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:5
+msgid "VTI"
+msgstr "VTI"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:6
+msgid "IP6IP6"
+msgstr "IP6IP6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:7
+msgid "IPIP6"
+msgstr "IPIP6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:8
+msgid "IP6GRE"
+msgstr "IP6GRE"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:9
+msgid "VTI6"
+msgstr "VTI6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:10
+msgid "Device name"
+msgstr "Aygıt adı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:11
+msgid "Parent device"
+msgstr "Üst aygıt"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:12
+msgid "Mode"
+msgstr "Kip"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:13
+msgid "Local IP"
+msgstr "Yerel IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:14
+msgid "Remote IP"
+msgstr "Uzaktaki IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:15
+msgid "Input key"
+msgstr "Girdi anahtarı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:16
+msgid "Output key"
+msgstr "Çıktı anahtarı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:17
+msgid "MTU"
+msgstr "MTU"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:2
 msgid "Automatic with manual DNS settings"
-msgstr "Elle yapılandırılmış DNS ayarları ile otomatik"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:166
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:184
-msgid "Manual"
-msgstr "Elle"
+msgstr "Elle yapılandırılmış DNS ayarları ile kendiliğinden"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:4
@@ -1729,8 +1913,8 @@ msgstr "Yerel Bağlantı (Link-Local)"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:186
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:204
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:188
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:205
 msgid "Shared to other computers"
 msgstr "Diğer bilgisayarlar ile paylaşımlı"
 
@@ -1739,61 +1923,56 @@ msgstr "Diğer bilgisayarlar ile paylaşımlı"
 msgid "_Method:"
 msgstr "_Yöntem:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:7
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:10
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresler"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
 msgid ""
 "The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
-"your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
+"your computer’s configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
 "enter it here."
 msgstr ""
 "DHCP istemci kimliği, sistem yöneticisinin bilgisayarınızın yapılandırmasını "
 "özelleştirmesini sağlar. DHCP istemci kimliği kullanmak istiyorsanız buraya "
 "tıklayın."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
 msgid ""
 "Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
 "domains."
 msgstr ""
-"Makine adları çözülürken kullanılan etki alanları (domain). Birden fazla "
+"Makine adları çözülürken kullanılan etki alanları (domain). Birden çok "
 "girileceği zaman virgülle ayırabilirsiniz."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
 msgid "D_HCP client ID:"
-msgstr "D_HCP istemci ID:"
+msgstr "D_HCP istemci kimliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:308
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:306
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:372
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:335
 msgid "S_earch domains:"
 msgstr "A_rama alanları:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:299
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:297
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:363
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:326
 msgid "DNS ser_vers:"
 msgstr "_DNS sunucuları:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses."
 msgstr ""
 "Makine adı çözmek için kullanılan Alan adı sunucularının (DNS) IP adresleri. "
-"Birden fazla girileceği zaman virgülle ayırabilirsiniz."
+"Birden çok girileceği zaman virgülle ayırabilirsiniz."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
 msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Bu bağlantının tamamlanması için IPv_4 adresleme gerekir"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
 msgid ""
 "When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
@@ -1802,52 +1981,53 @@ msgstr ""
 "rağmen IPv6 yapılandırması başarılı olduğunda, bağlantının kurulmasına "
 "olanak sağlar."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:19
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:21
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
 msgid "_Routes…"
 msgstr "_Rotalar…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:196
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:198
 msgid "Disabled"
 msgstr "Pasifleştirilmiş"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:7
 msgid "Enabled (prefer public address)"
-msgstr "Etkin (genel adres tercih et)"
+msgstr "Etkin (genel adresi yeğle)"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:8
 msgid "Enabled (prefer temporary address)"
-msgstr "Etkin (geçici adres tercih et)"
+msgstr "Etkin (geçici adresi yeğle)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses. Link-local addresses will "
 "be automatically scoped to the connecting interface."
 msgstr ""
-"Makine adı çözmek için kullanılan alan adı sunucularının IP adresleri.Birden "
-"fazla alan adı sunucu adreslerini ayırmak için virgül kullanın.Yerel "
-"bağlantı adresleri otomatik olarak bağlanma arayüzü kapsamında olacaktır."
+"Makine adı çözmek için kullanılan alan adı sunucularının IP adresleri. "
+"Birden çok alan adı sunucu adreslerini ayırmak için virgül kullanın. Yerel "
+"bağlantı adresleri kendiliğinden bağlanma arayüzü kapsamında olacaktır."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
 msgid "IPv6 _privacy extensions:"
 msgstr "IPv6 _gizlilik uzantıları:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
 msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Bu bağlantının tamamlanması için IPv_6 adresleme gerekir"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
 msgid ""
 "When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
 msgstr ""
 "IPv4 destekli ağlara bağlanırken, IPv6 yapılandırması başarısız olmasına "
-"rağmen IPv4 yapılandırması başarılı olduğunda, bağlantının kurulmasına "
+"rağmen IPv4 yapılandırması başarılı olduğunda, bağlantının kurulmasına "
 "olanak sağlar."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:26
 msgid "Basic"
 msgstr "Temel"
 
@@ -1865,88 +2045,601 @@ msgstr "_APN:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:7
 msgid "N_etwork ID:"
-msgstr "Ağ _Kimliği (ID):"
+msgstr "Ağ _Kimliği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:8
+msgid "Change…"
+msgstr "Değiştir…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:9
+msgid "P_IN:"
+msgstr "P_IN:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:10
+msgid "Allow _roaming if home network is not available"
+msgstr "Eğer ev ağı kullanılamıyorsa _dolaşıma izin ver"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:11
+msgid "Sho_w passwords"
+msgstr "Parolaları _göster"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:1
+msgid "Authentication"
+msgstr "Kimlik Doğrulama"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:2
+msgid "Allowed methods:"
+msgstr "İzin verilen yöntemler:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:3
+msgid "Configure _Methods…"
+msgstr "_Yöntemleri Yapılandır…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:4
+msgid "Compression"
+msgstr "Sıkıştırma"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:5
+msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
+msgstr "_Noktadan noktaya şifreleme (MPPE) kullan"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:6
+msgid "_Require 128-bit encryption"
+msgstr "128-bit şifreleme _gerektir"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:7
+msgid "Use _stateful MPPE"
+msgstr "_Stateful MPPE kullan"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:8
+msgid "Allow _BSD data compression"
+msgstr "_BSD veri sıkıştırmasına izin ver"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:9
+msgid "Allow _Deflate data compression"
+msgstr "_Deflate veri sıkıştırmasına izin ver"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:10
+msgid "Use TCP _header compression"
+msgstr "TCP _başlık sıkıştırması kullan"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:11
+msgid "Echo"
+msgstr "Yankı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:12
+msgid "Send PPP _echo packets"
+msgstr "PPP _echo paketleri gönder"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:1
+msgid "Method:"
+msgstr "Yöntem:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:25
+msgid "None"
+msgstr "Hiçbiri"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:4
+msgid "For browser only"
+msgstr "Yalnızca tarayıcı için"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:5
+msgid "Use this proxy configuration for only browser clients/schemes."
+msgstr ""
+"Bu vekil yapılandırmasını yalnızca tarayıcı istemcileri/şemaları için kullan."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:6
+msgid "PAC URL:"
+msgstr "PAC URL:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:7
+msgid "URL from where the PAC script is to be obtained."
+msgstr "PAC betiğinin alınacağı URL."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:8
+msgid "PAC script:"
+msgstr "PAC betiği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:9
+msgid "Import script from a file…"
+msgstr "Betiği dosyadan içeri aktarın…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:19
+msgid "Ad_vanced…"
+msgstr "_Gelişmiş…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:2
+msgid "Set by master"
+msgstr "Yönetici tarafından ayarlanmış"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:9
+msgid "Ethernet port state"
+msgstr "Ethernet bağlantı noktası durumu"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:10
+msgid "ARP (IPv4)"
+msgstr "ARP (IPv4)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:11
+msgid "NDP (IPv6)"
+msgstr "NDP (IPv6)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:37
+msgid "Team Advanced Options"
+msgstr "Takım Gelişmiş Seçenekler"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:7
+msgid "_Queue ID:"
+msgstr "_Kuyruk kimliği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:42
+msgid ""
+"Number of bursts of unsolicited NAs and gratuitous ARP packets sent after "
+"port is enabled or disabled."
+msgstr ""
+"Bağlantı noktası etkinleştirildikten veya devre dışı bırakıldıktan sonra "
+"gönderilen istenmeyen NAʼların ve karşılıksız ARP paketlerinin patlama "
+"sayısı."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:9
+msgid "ID of queue which this port should be mapped to."
+msgstr "Bu bağlantı noktasının eşlenmesi gereken sıranın kimliği."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:10
+msgid "_Port priority:"
+msgstr "_Bağlantı noktası önceliği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:11
+msgid "Port _sticky"
+msgstr "Bağlantı noktası _yapışkan"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:82
+msgid ""
+"Validate received ARP packets on active ports. If this is not checked, all "
+"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
+msgstr ""
+"Aktif bağlantı noktalarında alınan ARP paketlerini doğrula. Bu seçilmezse, "
+"gelen tüm ARP paketleri iyi bir yanıt olarak kabul edilecektir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:44
+msgid ""
+"Value is positive number in milliseconds. Specifies an interval between "
+"bursts of notify-peer packets."
+msgstr ""
+"Değer, milisaniye türünde pozitif sayıdır. Eşe-bildir paketlerin patlamaları "
+"arasındaki aralığı belirtir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:14
+msgid "Port priority. The higher number means higher priority."
+msgstr ""
+"Bağlantı noktası önceliği. Daha yüksek sayı daha yüksek öncelik demektir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:15
+msgid "Active-Backup runner options"
+msgstr "Aktif-Yedekleme koşucu seçenekleri"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:16
+msgid "_LACP port priority:"
+msgstr "_LACP bağlantı noktası önceliği:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:17
+msgid "LACP port _key:"
+msgstr "LACP bağlantı noktası _anahtarı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:43
+msgid ""
+"Number of bursts of multicast group rejoin requests sent after port is "
+"enabled or disabled."
+msgstr ""
+"Bağlantı noktası etkinleştirildikten veya devre dışı bırakıldıktan sonra "
+"gönderilen çok noktaya yayın kümesi yeniden katılma isteklerinin sayısı."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:19
+msgid ""
+"Port priority according to LACP standard. The lower number means higher "
+"priority."
+msgstr ""
+"LACP standardına göre bağlantı noktası önceliği. Düşük sayı daha yüksek "
+"önceliğe sahiptir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:45
+msgid ""
+"Value is positive number in milliseconds. Specifies an interval between "
+"bursts of multicast group rejoin requests."
+msgstr ""
+"Değer, milisaniye türünde pozitif sayıdır. Çoklu yayın kümesi yeniden "
+"katılma isteklerinin patlamaları arasındaki aralığı belirtir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:21
+msgid ""
+"Port key according to LACP standard. It is only possible to aggregate ports "
+"with the same key."
+msgstr ""
+"LACP standardına göre bağlantı noktası anahtarı. Bağlantı noktalarını "
+"yalnızca aynı anahtarla birleştirmek mümkündür."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:22
+msgid "LACP runner options"
+msgstr "LACP koşucu seçenekleri"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:24
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:70
+msgid "_Link watcher:"
+msgstr "_Bağlantı izleyici:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:71
+msgid "_Up delay:"
+msgstr "_Yükleme gecikmesi:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:72
+msgid "_Down delay:"
+msgstr "_İndirme gecikmesi:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:73
+msgid "Send _interval:"
+msgstr "_Gönderme aralığı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:74
+msgid "Delay _before first send:"
+msgstr "İlk göndermeden ö_nceki gecikme:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:29
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:75
+msgid "_Maximum missed replies:"
+msgstr "_Azami kaçırılan yanıt:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:30
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:76
+msgid "_Source host:"
+msgstr "_Kaynak ana makine:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:31
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:77
+msgid "_Target host:"
+msgstr "_Hedef ana makine:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:32
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:78
+msgid ""
+"Maximum number of missed replies. If this number is exceeded, link is "
+"reported as down."
+msgstr ""
+"Kaçırılan yanıtların azami sayısı. Bu sayı aşılırsa bağlantı kopmuş olarak "
+"bildirilir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:33
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:79
+msgid ""
+"Hostname to be converted to IP address which will be filled into ARP request "
+"as source address."
+msgstr ""
+"ARP isteğine kaynak adres olarak doldurulan, IP adresine dönüştürülecek ana "
+"bilgisayar adı."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:34
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:80
+msgid ""
+"Hostname to be converted to IP address which will be filled into request as "
+"destination address."
+msgstr ""
+"İsteğe hedef adres olarak doldurulacak, IP adresine dönüştürülecek ana "
+"bilgisayar adı."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:35
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:81
+msgid "Ignore invalid packets from _active ports"
+msgstr "_Aktif bağlantı noktalarındaki geçersiz paketleri yok say"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:36
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:83
+msgid "Ignore invalid packets from i_nactive ports"
+msgstr "Aktif _olmayan bağlantı noktalarındaki geçersiz paketleri yok say"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:37
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:84
+msgid ""
+"Validate received ARP packets on inactive ports. If this is not checked, all "
+"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
+msgstr ""
+"Aktif olmayan bağlantı noktalarında alınan ARP paketlerini doğrula. Bu "
+"seçilmezse, gelen tüm ARP paketleri iyi bir yanıt olarak kabul edilecektir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:38
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:85
+msgid "S_end on inactive ports"
+msgstr "Aktif olmayan bağlantı noktalarında _gönder"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:39
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:86
+msgid ""
+"By default, ARP requests are sent on active ports only. This option allows "
+"sending even on inactive ports."
+msgstr ""
+"Öntanımlı olarak, ARP istekleri yalnızca aktif bağlantı noktalarında "
+"gönderilir. Bu seçenek aktif olmayan bağlantı noktalarında da gönderimi "
+"sağlar."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:40
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:87
+msgid ""
+"The delay between the link coming up and the runner being notified about it."
+msgstr "Bağlantının kurulması ile koşucunun bunu bilmesi arasındaki gecikme."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:41
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:88
+msgid ""
+"The delay between the link going down and the runner being notified about it."
+msgstr "Bağlantının kapatılması ile koşucunun bunu bilmesi arasındaki gecikme."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:42
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:89
+msgid "The interval between requests being sent."
+msgstr "Gönderilecek istekler arasındaki gecikme."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:43
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:90
+msgid ""
+"The delay between link watch initialization and the first request being sent."
+msgstr ""
+"Bağlantı izlemenin başlaması ile ilk isteğin gönderilmesi arasındaki gecikme."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:44
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:91
+msgid "The link watcher to be used."
+msgstr "Kullanılacak bağlantı izleyici."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:45
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:92
+msgid "Link Watcher"
+msgstr "Bağlantı İzleyici"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:46
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:93
+msgid "Im_port team configuration from a file…"
+msgstr "Dosyadan takım yapılandırması _içe aktar…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:47
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:94
+msgid "Edit _JSON configuration:"
+msgstr "_JSON yapılandırmasını düzenle:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:95
+msgid "Raw Configuration"
+msgstr "Ham Yapılandırma"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:1
+msgid "Highest priority"
+msgstr "En yüksek öncelik"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:2
+msgid "Highest priority (stable)"
+msgstr "En yüksek öncelik (kararlı)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:3
+msgid "Bandwidth"
+msgstr "Bant genişliği"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
+msgid "Highest number of ports"
+msgstr "En yüksek bağlantı noktası sayısı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
+msgid "Port priority"
+msgstr "Bağlantı noktası önceliği"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
+msgid "From the team device"
+msgstr "Takım aygıtından"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:7
+msgid "From the active port"
+msgstr "Aktif bağlantı noktasından"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:8
+msgid "From active to team device"
+msgstr "Aktiften takım aygıtına"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:12
+msgid "_Teamed connections:"
+msgstr "_Takımlanmış bağlantılar:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:23
+msgid "Load balance"
+msgstr "Yük dengesi"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:24
+msgid "LACP"
+msgstr "LACP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:104
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:351
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:321
+msgid "Ethernet"
+msgstr "Ethernet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:119
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:594 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:583
+msgid "VLAN"
+msgstr "VLAN"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:31
+msgid "IP"
+msgstr "IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:32
+msgid "Any L3 protocol"
+msgstr "Herhangi bir L3 iletişim kuralı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:33
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:34
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:35
+msgid "SCTP"
+msgstr "SCTP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:36
+msgid "Any L4 protocol"
+msgstr "Herhangi bir L4 iletişim kuralı"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:38
+msgid "_Peer notification count:"
+msgstr "_Eşe bildirim sayısı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:39
+msgid "Peer _notification interval:"
+msgstr "Eşe _bildirim aralığı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:40
+msgid "_Multicast rejoin count:"
+msgstr "Çok noktaya yayın yeniden katıl_ma sayısı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:41
+msgid "Multicast _rejoin interval:"
+msgstr "Çok noktaya yayın yeniden katılma a_ralığı:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:46
+msgid "_Hardware Address:"
+msgstr "D_onanım Adresi:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:47
+msgid ""
+"Desired hardware address of new team device. Usual MAC address format is "
+"accepted."
+msgstr ""
+"Yeni takım aygıtının istenen donanım adresi. Her zamanki MAC adres biçimi "
+"kabul edilir."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:49
+msgid "_Runner:"
+msgstr "_Koşucu:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:8
-msgid "Change..."
-msgstr "Değiştir..."
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:50
+msgid "_Hardware address policy:"
+msgstr "_Donanım Adresi ilkesi:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:9
-msgid "P_IN:"
-msgstr "P_IN:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:51
+msgid "Name of runner to be used."
+msgstr "Kullanılacak koşucunun adı."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:10
-msgid "Allow _roaming if home network is not available"
-msgstr "Eğer ev ağı kullanılamıyorsa _dolaşıma izin ver"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:52
+msgid ""
+"This defines the policy of how hardware addresses of team device and port "
+"devices should be set during the team lifetime."
+msgstr ""
+"Bu, takım aygıtının ve bağlantı noktası aygıtlarının donanım adreslerinin "
+"takım ömrü boyunca nasıl ayarlanacağı ilkesini tanımlar."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:11
-msgid "Sho_w passwords"
-msgstr "Parolaları _göster"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:53
+msgid "Send LACPDU frames _periodically"
+msgstr "LACPDU çerçevelerini düzenli olarak _gönder"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:1
-msgid "Authentication"
-msgstr "Kimlik Doğrulama"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:54
+msgid ""
+"If checked, LACPDU frames are sent along the configured links periodically. "
+"If not, it acts as “speak when spoken to”."
+msgstr ""
+"İşaretliyse, LACPDU çerçeveleri yapılandırılmış bağlantılar boyunca düzenli "
+"olarak gönderilir. Aksi takdirde, “konuşulduğunda konuş” gibi davranır."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:2
-msgid "Allowed methods:"
-msgstr "İzin verilen yöntemler:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:55
+msgid "Send a LACPDU frame _every second"
+msgstr "Her saniyede bir LACPDU ç_erçevesi gönder"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:3
-msgid "Configure _Methods…"
-msgstr "_Yöntemleri Yapılandır…"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:56
+msgid ""
+"Option specifies the rate at which our link partner is asked to transmit "
+"LACPDU packets. If checked, packets will be sent once per second. Otherwise "
+"they will be sent every 30 seconds."
+msgstr ""
+"Seçenek, bağlantı ortağımızın LACPDU paketlerini iletmesini istediği hızı "
+"belirtir. İşaretlenirse, paketler saniyede bir kez gönderilecektir. Aksi "
+"takdirde her 30 saniyede bir gönderilecektir."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:4
-msgid "Compression"
-msgstr "Sıkıştırma"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:57
+msgid "_System priority:"
+msgstr "_Sistem Önceliği:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:5
-msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
-msgstr "_Noktadan noktaya şifreleme (MPPE) kullan"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:58
+msgid "_Minimum ports:"
+msgstr "_Asgari bağlantı noktaları:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:6
-msgid "_Require 128-bit encryption"
-msgstr "128-bit şifreleme _gerektir"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:59
+msgid "_Aggregator selection policy:"
+msgstr "Topl_ayıcı seçim ilkesi:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:7
-msgid "Use _stateful MPPE"
-msgstr "_Stateful MPPE kullan"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:60
+msgid "System priority, value can be 0 – 65535."
+msgstr "Sistem önceliği, değer 0 - 65535 olabilir."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:8
-msgid "Allow _BSD data compression"
-msgstr "_BSD veri sıkıştırmasına izin ver"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:61
+msgid ""
+"Specifies the minimum number of ports that must be active before asserting "
+"carrier in the master interface, value can be 1 – 255."
+msgstr ""
+"Ana arabirimde taşıyıcıyı ileri sürmeden önce etkin olması gereken asgari "
+"bağlantı noktası sayısını belirtir, değer 1 - 255 olabilir."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:9
-msgid "Allow _Deflate data compression"
-msgstr "_Deflate veri sıkıştırmasına izin ver"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:62
+msgid "This selects the policy of how the aggregators will be selected."
+msgstr "Bu, toplayıcıların nasıl seçileceğine dair ilkeyi seçer."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:10
-msgid "Use TCP _header compression"
-msgstr "TCP _başlık sıkıştırması kullan"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:63
+msgid ""
+"List of fragment types (strings) which should be used for packet Tx hash "
+"computation."
+msgstr ""
+"Paket Tx sağlama hesabı için kullanılması gereken parça türleri (dizeleri) "
+"listesi."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:11
-msgid "Echo"
-msgstr "Yankı"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:64
+msgid "_Fields for transmission hash"
+msgstr "İletim sağlaması için _alanlar"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.ui.h:12
-msgid "Send PPP _echo packets"
-msgstr "PPP _echo paketleri gönder"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:65
+msgid "In tenths of a second. Periodic interval between rebalancing."
+msgstr "Saniyenin onda biri. Yeniden dengeleme arasındaki devirli aralık."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:2
-msgid "_JSON config:"
-msgstr "_JSON yapılandırması:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:66
+msgid "Name of active Tx balancer. Active Tx balancing is disabled by default."
+msgstr ""
+"Aktif Tx dengeleyicinin adı. Aktif Tx dengelemesi öntanımlı olarak devre "
+"dışıdır."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:2
-msgid "_Import team configuration from a file..."
-msgstr "Bir dosyadan takım yapılandırmasını _içeri aktarın..."
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:67
+msgid "Transmission _balancing interval:"
+msgstr "İletim _dengeleyici aralığı:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:1
-msgid "_Teamed connections:"
-msgstr "_Takımlanmış bağlantılar:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:68
+msgid "_Transmission balancer:"
+msgstr "İlet_im dengeleyici:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:3
-msgid "Im_port team configuration from a file..."
-msgstr "Bir dosyadan takım yapılandırmasını _içe aktarın..."
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:69
+msgid "Runner"
+msgstr "Koşucu"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:1
 msgid "_Parent interface:"
@@ -1954,11 +2647,11 @@ msgstr "_Üst arayüz:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:2
 msgid "VLAN inter_face name:"
-msgstr "VLAN aray_üz adı:"
+msgstr "VLAN _arayüz adı:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:3
 msgid "Cloned MAC _address:"
-msgstr "Bire bir kopyalanan MAC _adresi:"
+msgstr "Kopyalanmış MAC _adresi:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:6
 msgid "VLAN _id:"
@@ -2018,35 +2711,35 @@ msgstr "Etkin Nokta"
 msgid "Ad-hoc"
 msgstr "Özel (Ad-hoc)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
 msgid "mW"
 msgstr "mW"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
 msgid "Transmission po_wer:"
-msgstr "İletim gü_cü:"
+msgstr "İletim _gücü:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
 msgid "Mb/s"
 msgstr "Mb/s"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
 msgid "_Rate:"
 msgstr "_Oran:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
 msgid "_BSSID:"
 msgstr "_BSSID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
 msgid "C_hannel:"
 msgstr "K_anal:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
 msgid "Ban_d:"
 msgstr "Ban_t:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
 msgid "SS_ID:"
 msgstr "SS_ID:"
 
@@ -2100,161 +2793,191 @@ msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:14
 msgid ""
-"In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication "
-"methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
+"In most cases, the provider’s PPP servers will support all authentication "
+"methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
 msgstr ""
 "Genellikle, sağlayıcının PPP sunucuları tüm kimlik doğrulama yöntemlerini "
 "destekleyecektir. Eğer bağlantı başarısız olursa, bazı yöntemlerin "
 "desteklenmesini devre dışı bırakmayı deneyin."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:97
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:326
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:321
-msgid "Ethernet"
-msgstr "Ethernet"
-
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:98
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:448 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:323
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:105
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:440 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:323
 msgid "Wi-Fi"
 msgstr "Kablosuz Bağlantı"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:106
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:113
 #: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:123
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:325
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:107
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:114
 #: ../src/connection-editor/page-dsl.c:127
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:108
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:150
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:115
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:148
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:331
 msgid "InfiniBand"
 msgstr "InfiniBand"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:109
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:444 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:116
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:446 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:577
 msgid "Bond"
 msgstr "Bond"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:110
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:267 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:335
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:117
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1153 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:335
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:579
 msgid "Team"
 msgstr "Takım"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:111
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:210
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:118
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:212
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:337 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:581
 msgid "Bridge"
 msgstr "Köprü"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:112
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:594 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:583
-msgid "VLAN"
-msgstr "VLAN"
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:120
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:176
+msgid "IP tunnel"
+msgstr "IP tünel"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:116
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:254
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:101
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:122
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:396
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:96
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:196
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:205
+msgid ""
+"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
+"\n"
+"Error: no VPN service type."
+msgstr ""
+"VPN eklentisi VPN bağlantıyı düzgün olarak içeri aktaramadı\n"
+"\n"
+"Hata: VPN hizmet türü yok."
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:217
+msgid "Cannot import VPN connection"
+msgstr "VPN bağlantısı içeri aktarılamıyor"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:219
+#, c-format
+msgid ""
+"The file “%s” could not be read or does not contain recognized VPN "
+"connection information\n"
+"\n"
+"Error: %s."
+msgstr ""
+"“%s” dosyası okunamadı veya tanınan VPN bağlantı bilgisi içermiyor\n"
+"\n"
+"Hata: %s."
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:220
+msgid "unknown error"
+msgstr "bilinmeyen hata"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:303
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:120
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:341
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:203
+msgid "Select file to import"
+msgstr "İçeri aktarılacak dosyayı seç"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:338
 msgid "Hardware"
 msgstr "Donanım"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:223
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:365
 msgid "Virtual"
 msgstr "Sanal"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:292
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:294
-msgid "Import a saved VPN configuration..."
-msgstr "Kayıtlı bir VPN yapılandırmasını içeri aktar..."
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:514
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:516
+msgid "Import a saved VPN configuration…"
+msgstr "Kayıtlı bir VPN yapılandırmasını içeri aktar…"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:323
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:546
 msgid ""
 "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
 "error."
 msgstr ""
 "Bağlantı düzenleme diyaloğu bilinmeyen bir hata nedeniyle başlatılamadı."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:332
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:555
 msgid "Could not create new connection"
 msgstr "Yeni bağlantı oluşturulamadı"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:469
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:718
 msgid "Connection delete failed"
 msgstr "Bağlantı silme işlemi başarısız"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:517
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:766
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
 msgstr "%s bağlantısını silmek istediğinizden emin misiniz?"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:804
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:746
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1068
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1066
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:696
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:717
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1135
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1094
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:823
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1087
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:715
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1154
 msgid "Netmask"
 msgstr "Ağ maskesi"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:842
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:784
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1106
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1104
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:734
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:755
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1173
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1132
 msgid "Gateway"
 msgstr "Ağ geçidi"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:861
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:803
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:753
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:774
 msgid "Metric"
 msgstr "Metrik"
 
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:765
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1085
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:736
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1113
 msgid "Prefix"
 msgstr "Ön ek"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:100
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:102
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "%s düzenleniyor"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:106
 msgid "Editing un-named connection"
-msgstr "İsimsiz bağlantı düzenleniyor"
+msgstr "Adsız bağlantı düzenleniyor"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:124
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:126
 msgid "Missing connection name"
 msgstr "Eksik bağlantı adı"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:187
-msgid "Editor initializing..."
-msgstr "Düzenleyici ilklendiriliyor..."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:189
+msgid "Editor initializing…"
+msgstr "Düzenleyici ilklendiriliyor…"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:194
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:397
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:196
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:410
 msgid "Connection cannot be modified"
 msgstr "Bağlantı değiştirilemiyor"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:207
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:209
 #, c-format
 msgid "Invalid setting %s: %s"
 msgstr "Geçersiz ayar %s: %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:283
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:285
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
 "was not found)."
@@ -2262,37 +2985,45 @@ msgstr ""
 "Bağlantı yöneticisi bazı gerekli kaynakları bulamadı (.ui dosyası "
 "bulunamadı)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:419
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:405
 msgid "_Save"
 msgstr "_Kaydet"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:420
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:406
 msgid "Save any changes made to this connection."
 msgstr "Bu bağlantı üzerinde yapılan tüm değişiklikleri kaydet."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:421
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:407
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
 "Bu bağlantıyı bu makinedeki tüm kullanıcılar için kaydedebilmek için yetki "
 "al."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:437
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Could not create connection"
 msgstr "Bağlantı oluşturulamadı"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:437
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Bağlantı düzenlenemedi"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:439
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:425
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Bağlantı düzenleme penceresi oluşturulurken bilinmeyen hata."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:581
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:566
+msgid ""
+"Warning: the connection contains some properties not supported by the "
+"editor. They will be cleared upon save."
+msgstr ""
+"Uyarı: bağlantı, düzenleyicinin desteklemediği bazı özellikler içeriyor. "
+"Kaydedildiğinde onlar temizlenecek."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:586
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Düzenleyici başlatılırken hata"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:921
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:974
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Bağlantı ekleme başarısız"
 
@@ -2305,94 +3036,95 @@ msgid "Connection _name:"
 msgstr "Bağlantı _adı:"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
-msgid "_Export..."
-msgstr "_Dışa Aktar..."
+msgid "_Export…"
+msgstr "_Dışa Aktar…"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:127
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:125
 msgid "never"
 msgstr "hiçbir zaman"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:138
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:149
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:136
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:147
 msgid "now"
 msgstr "şimdi"
 
 #. less than an hour ago
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:156
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:154
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "%d dakika önce"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:160
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:158
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "%d saat önce"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:172
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:170
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d gün önce"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:178
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:176
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d ay önce"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:182
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:180
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d yıl önce"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:623
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:637
 msgid "Name"
-msgstr "İsim"
+msgstr "Ad"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:636
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:650
 msgid "Last Used"
 msgstr "Son Kullanılan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:684
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:698
 msgid "Edit the selected connection"
 msgstr "Seçili bağlantıyı düzenle"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:685
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:699
 msgid "Authenticate to edit the selected connection"
 msgstr "Seçili bağlantıyı düzenlemek için yetki al"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:700
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:714
 msgid "Delete the selected connection"
 msgstr "Seçili bağlantıyı sil"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:701
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:715
 msgid "Authenticate to delete the selected connection"
 msgstr "Seçili bağlantıyı silmek için yetki al"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:929
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:937
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:940
+msgid "Error creating connection"
+msgstr "Bağlantı oluşturulurken hata oluştu"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:938
 msgid "No VPN plugins are installed."
 msgstr "Kurulu VPN eklentisi yok."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:931
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:941
 #, c-format
-msgid "Don't know how to create '%s' connections"
-msgstr "'%s' bağlantılarının nasıl oluşturulacağı bilinmiyor"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:933
-msgid "Error creating connection"
-msgstr "Bağlantı oluşturulurken hata oluştu"
+msgid "Don’t know how to create “%s” connections"
+msgstr "“%s” bağlantılarının nasıl oluşturulacağı bilinmiyor"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:955
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:972
 msgid "Error editing connection"
 msgstr "Bağlantı düzenlenirken hata oluştu"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:956
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:973
 #, c-format
-msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
-msgstr "'%s' UUID ile bağlantı bulunamadı."
+msgid "Did not find a connection with UUID “%s”"
+msgstr "“%s” UUID ile bağlantı bulunamadı."
 
 #: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:109
 msgid "802.1X Security"
@@ -2424,40 +3156,40 @@ msgstr "geçersiz Bluetooth aygıtı (%s)"
 msgid "Bluetooth connection %d"
 msgstr "Bluetooth bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:302
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:308
 msgid "Bluetooth Type"
 msgstr "Bluetooth Türü"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:320
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:326
 msgid "Select the type of the Bluetooth connection profile."
 msgstr "Bluetooth bağlantı profili türü seçin."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:325
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:331
 msgid "_Personal Area Network"
 msgstr "_Kişisel Alan Ağı"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:330
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:336
 msgid "_Dial-Up Network"
 msgstr "_Çevirmeli Ağ"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:447
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:449
 msgid "Could not load bond user interface."
 msgstr "Bond kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:566
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:568
 msgid "primary"
 msgstr "birincil"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:616
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:623
 #, c-format
 msgid "Bond connection %d"
 msgstr "Bond bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:213
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:215
 msgid "Could not load bridge user interface."
 msgstr "Köprü kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:310
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:317
 #, c-format
 msgid "Bridge connection %d"
 msgstr "Köprü bağlantısı %d"
@@ -2473,11 +3205,11 @@ msgstr "Köprü Bağlantı Noktası"
 msgid "Could not load bridge port user interface."
 msgstr "Köprü bağlantı noktası kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:603
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:627
 msgid "DCB"
 msgstr "DCB"
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:605
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:629
 msgid "Could not load DCB user interface."
 msgstr "DCB kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
@@ -2485,52 +3217,56 @@ msgstr "DCB kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 msgid "Could not load DSL user interface."
 msgstr "DSL kullanıcı arayüzü yüklenemiyor."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:214
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:219
 #, c-format
 msgid "DSL connection %d"
 msgstr "DSL bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:74
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:81
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"em1\", "
-"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"em1 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “em1”, "
+"“3C:97:0E:42:1A:19”, “em1 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 msgstr ""
 "Bu seçenek bu bağlantıyı ağ aygıtına ya belirtilen arayüz adı ya kalıcı MAC "
-"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: \"em1\", \"3C:97:0E:42:1A:19\", "
-"\"em1 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: “em1”, “3C:97:0E:42:1A:19”, "
+"“em1 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:328
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:262
+msgid "ignored"
+msgstr "yok sayıldı"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:353
 msgid "Could not load ethernet user interface."
 msgstr "Ethernet kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:457
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:515
 msgid "Ethernet device"
 msgstr "Kablolu ağ (ethernet) aygıtı"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:461
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:741
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:581
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:519
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:742
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:574
 msgid "cloned MAC"
 msgstr "birebir kopyalanmış MAC"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:465
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:523
 msgid "Wake-on-LAN password"
 msgstr "Ağdan Uyandırma parolası"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:500
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:563
 #, c-format
 msgid "Ethernet connection %d"
 msgstr "Ethernet bağlantısı %d"
 
 #. TRANSLATORS: Default zone set for firewall, when no zone is selected
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:51
-#: ../src/libnma/nma-mobile-providers.c:806
-#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:806
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:54
+#: ../src/libnma/nma-mobile-providers.c:816
+#: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:805
 msgid "Default"
 msgstr "Ön tanımlı"
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:52
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:55
 msgid ""
 "The zone defines the trust level of the connection. Default is not a regular "
 "zone, selecting it results in the use of the default zone set in the "
@@ -2538,187 +3274,188 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Bölge, bağlantının güven seviyesini tanımlar. Öntanımlı olan düzenli bir "
 "bölge değildir, bunun seçilmesi güvenlik duvarında ayarlanan öntanımlı "
-"bölgenin kullanılmasıyla sonuçlanır. Sadece firewalld etkin ise "
+"bölgenin kullanılmasıyla sonuçlanır. Yalnızca firewalld etkin ise "
 "kullanılabilir."
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:53
-msgid "FirewallD is not running."
-msgstr "FirewallD çalışmıyor."
-
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:350
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:370
 msgid "Could not load General user interface."
 msgstr "Genel kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
 #: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:57
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"ib0\", "
-"\"80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65\", \"ib0 "
-"(80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “ib0”, “80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65”, “ib0 (80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)”"
 msgstr ""
 "Bu seçenek bu bağlantıyı, ağ aygıtına ya belirtilen arayüz adı ya kalıcı MAC "
-"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: \"ib0\", \"80:00:00:48:"
-"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65\", \"ib0 (80:00:00:48:"
-"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)\""
+"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: “ib0”, “80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65”, “ib0 (80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:151
 msgid "Could not load InfiniBand user interface."
 msgstr "InfiniBand kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:216
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:214
 msgid "infiniband device"
 msgstr "infiniband aygıtı"
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:251
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:254
 #, c-format
 msgid "InfiniBand connection %d"
 msgstr "InfiniBand bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:125
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:129
-msgid "Automatic (VPN)"
-msgstr "Otomatik (VPN)"
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:178
+msgid "Could not load IP tunnel user interface."
+msgstr "IP tünel kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:292
+#, c-format
+msgid "IP tunnel connection %d"
+msgstr "IP tünel bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:127
 #: ../src/connection-editor/page-ip6.c:130
+msgid "Automatic (VPN)"
+msgstr "Kendiliğinden (VPN)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:128
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:131
 msgid "Automatic (VPN) addresses only"
-msgstr "Sadece otomatik (VPN) adresler"
+msgstr "Yalnızca kendiliğinden (VPN) adresler"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:130
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:132
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:137
 msgid "Automatic, addresses only"
-msgstr "Otomatik, sadece adresler"
+msgstr "Kendiliğinden, yalnızca adresler"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:132
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:132
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:134
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
 msgid "Automatic (PPPoE)"
-msgstr "Otomatik (PPPoE)"
+msgstr "Kendiliğinden (PPPoE)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:133
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:134
 msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
-msgstr "Sadece otomatik (PPPoE) adresler"
+msgstr "Yalnızca kendiliğinden (PPPoE) adresler"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:137
 msgid "Automatic (DHCP)"
-msgstr "Otomatik (DHCP)"
+msgstr "Kendiliğinden (DHCP)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:138
 msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
-msgstr "Sadece otomatik (DHCP) adresler"
+msgstr "Yalnızca kendiliğinden (DHCP) adresler"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:179
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:197
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:181
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:198
 msgid "Link-Local Only"
-msgstr "Sadece Link-Local"
+msgstr "Yalnızca Link-Local"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:297
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:295
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:361
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:324
 msgid "Additional DNS ser_vers:"
 msgstr "_Ek DNS sunucuları:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:306
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:304
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:370
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:333
 msgid "Additional s_earch domains:"
 msgstr "Ek a_rama alanları:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:965
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1032
 #, c-format
 msgid "Editing IPv4 routes for %s"
 msgstr "%s için IPv4 yolları düzenleniyor"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1158
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1225
 msgid "IPv4 Settings"
 msgstr "IPv4 Ayarları"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1160
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1227
 msgid "Could not load IPv4 user interface."
 msgstr "IPv4 kullanıcı arayüzü yüklenemiyor."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1253
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1320
 #, c-format
-msgid "IPv4 address \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4 adresi \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv4 address “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv4 adresi geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1261
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1328
 #, c-format
-msgid "IPv4 address netmask \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4 adresi ağ maskesi (netmask) \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv4 address netmask “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv4 adresi ağ maskesi (netmask) geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1270
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1337
 #, c-format
-msgid "IPv4 gateway \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4 ağ geçidi (gateway) \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv4 gateway “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv4 ağ geçidi (gateway) geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1313
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1380
 #, c-format
-msgid "IPv4 DNS server \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4 DNS sunucusu \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv4 DNS server “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv4 DNS sunucusu geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:148
-msgid "Ignore"
-msgstr "Yok say"
-
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:172
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:173
 msgid "Automatic, DHCP only"
-msgstr "Otomatik, sadece DHCP"
+msgstr "Kendiliğinden, yalnızca DHCP"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:964
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:992
 #, c-format
 msgid "Editing IPv6 routes for %s"
 msgstr "%s için IPv6 yolları düzenleniyor"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1155
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1183
 msgid "IPv6 Settings"
 msgstr "IPv6 Ayarları"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1157
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1185
 msgid "Could not load IPv6 user interface."
 msgstr "IPv6 kullanıcı arayüzü yüklenemiyor."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1248
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1276
 #, c-format
-msgid "IPv6 address \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv6 adresi \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv6 address “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv6 adresi geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1256
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1284
 #, c-format
-msgid "IPv6 prefix \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv6 öneki \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv6 prefix “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv6 öneki geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1265
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1293
 #, c-format
-msgid "IPv6 gateway \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv6 ağ geçidi \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv6 gateway “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv6 ağ geçidi geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1307
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1335
 #, c-format
-msgid "IPv6 DNS server \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv6 DNS sunucusu \"%s\" geçersiz"
+msgid "IPv6 DNS server “%s” invalid"
+msgstr "“%s” IPv6 DNS Sunucusu geçersiz"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:248
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:259
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:247
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:258
 msgid "Duplicate slaves"
 msgstr "Bağımlıları çoğalt"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:249
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:248
 #, c-format
-msgid "Slaves '%s' and '%s' both apply to device '%s'"
-msgstr "Hem '%s' hem '%s' slave'i '%s' aygıtına başvuruyor"
+msgid "Slaves “%s” and “%s” both apply to device “%s”"
+msgstr "Hem “%s” hem “%s” slaveʼi “%s” aygıtına başvuruyor"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:260
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:259
 #, c-format
 msgid ""
-"Slaves '%s' and '%s' apply to different virtual ports ('%s' and '%s') of the "
+"Slaves “%s” and “%s” apply to different virtual ports (“%s” and “%s”) of the "
 "same physical device."
 msgstr ""
-"'%s' ve '%s' slave'i aynı fiziksel aygıtın farklı sanal portlarına ('%s' ve "
-"'%s') başvuruyor."
+"“%s” ve “%s” slaveʼi aynı fiziksel aygıtın başka sanal bağlantı noktalarına "
+"(“%s” ve “%s”) başvuruyor."
 
 #: ../src/connection-editor/page-master.c:385
 #, c-format
 msgid "%s slave %d"
-msgstr "%s %d'ye bağımlı"
+msgstr "%s %dʼye bağımlı"
 
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:310
 msgid "Could not load mobile broadband user interface."
@@ -2726,36 +3463,38 @@ msgstr "Mobil geniş bant kullanıcı arayüzü yüklenemiyor."
 
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:327
 msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
-msgstr "Desteklenmeyen mobil geniş bant bağlantı tipi."
+msgstr "Desteklenmeyen mobil geniş bant bağlantı türü."
 
 #. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:529
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:540
 msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
-msgstr "Mobil Geniş Bant Sağlayıcı Tipi Seç"
+msgstr "Mobil Geniş Bant Sağlayıcı Türü Seç"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:556
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:567
 msgid ""
-"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
+"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
 "unsure, ask your provider."
 msgstr ""
 "Mobil geniş bant sağlayıcınızın kullandığı teknolojiyi seçin. Emin "
 "değilseniz sağlayıcınıza sorun."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:561
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:572
 msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 msgstr ""
 "Sağlayıcım _GSM-tabanlı teknoloji kullanıyor (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:568
+#. Translators: CDMA has 'D' accelerator key; 'C' collides with 'Cancel' button.
+#. You may need to change it according to your language.
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:579
 msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
 msgstr "Sağlayıcım C_DMA-tabanlı teknoloji kullanıyor (i.e. 1xRTT, EVDO)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:578 ../src/mb-menu-item.c:50
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:589 ../src/mb-menu-item.c:50
 #: ../src/mobile-helpers.c:283
 msgid "CDMA"
 msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:581 ../src/mb-menu-item.c:54
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:592 ../src/mb-menu-item.c:54
 #: ../src/mobile-helpers.c:281
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
@@ -2765,24 +3504,24 @@ msgid "EAP"
 msgstr "EAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:130
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:258
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:259
 msgid "PAP"
 msgstr "PAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:131
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:303
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:321
 msgid "CHAP"
 msgstr "CHAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:280
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:283
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:272
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:288
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:289
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:273
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:274
 msgid "MSCHAP"
 msgstr "MSCHAP"
 
@@ -2804,22 +3543,24 @@ msgstr "PPP Ayarları"
 msgid "Could not load PPP user interface."
 msgstr "PPP kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:98
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:71
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:165
-msgid "Select file to import"
-msgstr "İçeri aktarılacak dosyayı seç"
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:217
+msgid "Proxy"
+msgstr "Vekil"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:118
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:91
-msgid "Error: file doesn't contain a valid JSON configuration"
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:219
+msgid "Could not load proxy user interface."
+msgstr "Vekil kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
+
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:361
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:223
+msgid "Error: file doesn’t contain a valid JSON configuration"
 msgstr "Hata: dosya geçerli bir JSON yapılandırması içermiyor"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:270
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1156
 msgid "Could not load team user interface."
 msgstr "Takım kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:377
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1253
 #, c-format
 msgid "Team connection %d"
 msgstr "Takım bağlantısı %d"
@@ -2827,228 +3568,197 @@ msgstr "Takım bağlantısı %d"
 #. Translators: a "Team Port" is a network
 #. * device that is part of a team.
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:151
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:732
 msgid "Team Port"
 msgstr "Takım Bağlantı Noktası"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:734
 msgid "Could not load team port user interface."
 msgstr "Takım bağlantı noktası kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
 #. Translators: the first %s is a device name (eg, "em1"), the
 #. * second is a connection name (eg, "Auto Ethernet").
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:414
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:415
 #, c-format
-msgid "%s (via \"%s\")"
-msgstr "%s (\"%s\" yoluyla)"
+msgid "%s (via “%s”)"
+msgstr "%s (“%s” yoluyla)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:426
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:427
 #, c-format
-msgid "New connection..."
-msgstr "Yeni bağlantı..."
+msgid "New connection…"
+msgstr "Yeni bağlantı…"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vlan.c:596
 msgid "Could not load vlan user interface."
 msgstr "Vlan kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:734
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:735
 msgid "vlan parent"
 msgstr "vlan ebeveyni"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:797
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:803
 #, c-format
 msgid "VLAN connection %d"
 msgstr "VLAN bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:103
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:98
 msgid "Could not load VPN user interface."
 msgstr "VPN kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:118
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:113
+#, c-format
+msgid "Could not find VPN plugin for “%s”."
+msgstr "“%s” için VPN eklenti hizmeti bulunamadı."
+
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:122
 #, c-format
-msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
-msgstr "'%s' için VPN eklenti servisi bulunamadı."
+msgid "Could not load editor VPN plugin for “%s” (%s)."
+msgstr "“%s” (%s) için VPN eklenti hizmeti bulunamadı."
+
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:123
+msgid "unknown failure"
+msgstr "bilinmeyen başarısızlık"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vpn.c:205
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:300
 #, c-format
 msgid "VPN connection %d"
 msgstr "VPN bağlantısı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:229
-msgid ""
-"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
-"\n"
-"Error: no VPN service type."
-msgstr ""
-"VPN eklentisi VPN bağlantıyı düzgün olarak içeri aktaramadı\n"
-"\n"
-"Hata: VPN servis tipi yok."
-
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:254
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:211
 msgid "Choose a VPN Connection Type"
-msgstr "VPN Bağlantı Türünü Seçin"
+msgstr "VPN Bağlantı Türü Seç"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:255
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:212
 msgid ""
-"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
+"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
 "of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
 "not have the correct VPN plugin installed."
 msgstr ""
-"Yeni bağlantıda kullanmak istediğiniz VPN tipini seçin. Eğer oluşturmak "
+"Yeni bağlantıda kullanmak istediğiniz VPN türünü seçin. Eğer oluşturmak "
 "istediğiniz VPN bağlantı türü listede görünmüyorsa, uygun VPN eklentisi "
 "kurulu olmayabilir."
 
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:77
 msgid ""
 "This option locks this connection to the Wi-Fi access point (AP) specified "
-"by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+"by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
 msgstr ""
 "Bu seçenek bu bağlantıyı girilen BSSID ile belirtilen kablosuz erişim "
-"noktasına (AP) kilitler. Örnek: 00:11:22:33:44:55"
+"noktasına (AP) kilitler. Örnek: 00:11:22:33:44:55"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:88
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"wlan0\", "
-"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “wlan0”, "
+"“3C:97:0E:42:1A:19”, “wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 msgstr ""
 "Bu seçenek bu bağlantıyı, ağ aygıtına ya belirtilen arayüz adı ya kalıcı MAC "
-"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: \"wlan0\", "
-"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"adresi ya da her ikisi ile bağlar. Örnekler: “wlan0”, “3C:97:0E:42:1A:19”, "
+"“wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:197
 #, c-format
 msgid "%u (%u MHz)"
 msgstr "%u (%u MHz)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:450
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:442
 msgid "Could not load Wi-Fi user interface."
 msgstr "Kablosuz bağlantı kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:571
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:564
 msgid "bssid"
 msgstr "bssid"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:577
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:570
 msgid "Wi-Fi device"
 msgstr "Wi-Fi aygıtı"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:619
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:617
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi connection %d"
 msgstr "Kablosuz bağlantı %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:309
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:906 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:922
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:356
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:923 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:922
 msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
 msgstr "WEP 40/128-bit Anahtar (Hex ya da ASCII)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:319
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:915 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:931
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:366
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:932 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:931
 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
 msgstr "WEP 128-bit Parola"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:345
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:945 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:961
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:392
 msgid "Dynamic WEP (802.1X)"
 msgstr "Dinamik WEP (802.1X)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:358
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:959 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:975
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:405
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:976 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:975
 msgid "WPA & WPA2 Personal"
 msgstr "WPA & WPA2 Kişisel"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:371
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:973 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:989
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:418
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:990 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:989
 msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
 msgstr "WPA & WPA2 Enterprise"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:413
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:461
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface; missing Wi-Fi setting."
 msgstr ""
 "Kablosuz bağlantı güvenlik kullanıcı arayüzü yüklenemedi; eksik kablosuz "
 "bağlantı ayarı."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:424
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:472
 msgid "Wi-Fi Security"
 msgstr "Kablosuz Bağlantı Güvenliği"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:426
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:474
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface."
 msgstr "Kablosuz bağlantı güvenlik kullanıcı arayüzü yüklenemedi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:506
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:558
 #, c-format
 msgid "missing SSID"
 msgstr "SSID eksik"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:512
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:564
 #, c-format
 msgid "Security not compatible with Ad-Hoc mode"
 msgstr "Güvenlik Ad-Hoc kipiyle uyumlu değil"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:138
-msgid "Cannot import VPN connection"
-msgstr "VPN bağlantısı içeri aktarılamıyor"
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:140
-#, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
-"connection information\n"
-"\n"
-"Error: %s."
-msgstr ""
-"'%s' dosyası okunamadı veya tanınan VPN bağlantı bilgisi içermiyor\n"
-"\n"
-"Hata: %s."
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:141
-msgid "unknown error"
-msgstr "bilinmeyen hata"
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:215
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:132
 #, c-format
-msgid "A file named \"%s\" already exists."
-msgstr "\"%s\" adında bir dosya zaten var."
+msgid "A file named “%s” already exists."
+msgstr "“%s” adlı dosya zaten var."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:217
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:134
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Değiştir"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:219
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:136
 #, c-format
 msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
 msgstr "Kaydedeceğiniz VPN bağlantısını %s ile değiştirmek istiyor musunuz?"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:255
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:172
 msgid "Cannot export VPN connection"
 msgstr "VPN bağlantısı dışarı aktarılamıyor"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:257
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:174
 #, c-format
 msgid ""
-"The VPN connection '%s' could not be exported to %s.\n"
+"The VPN connection “%s” could not be exported to %s.\n"
 "\n"
 "Error: %s."
 msgstr ""
-"'%s' VPN bağlantısı %s dışarı aktarılamadı.\n"
+"“%s” VPN bağlantısı %s konumuna dışa aktarılamadı.\n"
 "\n"
 "Hata: %s."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:292
-msgid "Export VPN connection..."
-msgstr "VPN bağlantısını dışarı aktar..."
-
-#: ../src/ethernet-dialog.c:86 ../src/ethernet-dialog.c:94
-msgid ""
-"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
-"file was not found)."
-msgstr ""
-"NetworkManager Programcığı bazı gerekli kaynakları bulamadı (.ui dosyası "
-"bulunamadı)."
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:209
+msgid "Export VPN connection…"
+msgstr "VPN bağlantısını dışarı aktar…"
 
 #: ../src/gsm-unlock.ui.h:2
 msgid "_Unlock"
@@ -3056,7 +3766,7 @@ msgstr "K_ilidi aç"
 
 #: ../src/gsm-unlock.ui.h:3
 msgid "Automatically unlock this device"
-msgstr "Bu aygıtın kilidini otomatik olarak aç"
+msgstr "Bu aygıtın kilidini kendiliğinden aç"
 
 #: ../src/info.ui.h:1
 msgid "Connection Information"
@@ -3094,16 +3804,15 @@ msgstr "Planınız:"
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:249
 msgid ""
 "A connection will now be made to your mobile broadband provider using the "
-"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
-"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
-"connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> "
+"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
+"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
+"connection settings, choose “Network Connections” from the System → "
 "Preferences menu."
 msgstr ""
 "Seçtiğiniz ayarlar kullanılarak mobil geniş bant sağlayıcınızla bir bağlantı "
-"yapılacak. Bağlantı başarısız olursa veya ağ öz kaynaklarına ulaşamazsanız, "
-"ayarlarınızı tekrar kontrol edin. Geniş bant bağlantı ayarlarınızı "
-"düzenlemek için, \"Sistem >> Tercihler menüsünden \"Ağ Bağlantıları\"nı "
-"seçin."
+"yapılacak. Bağlantı başarısız olursa veya ağ öz kaynaklarına ulaşamazsanız "
+"ayarlarınızı gözden geçirin. Geniş bant bağlantı ayarlarınızı düzenlemek "
+"için Sistem → Tercihler menüsünden “Ağ Bağlantıları”nı seçin."
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:261
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:262
@@ -3123,7 +3832,7 @@ msgstr "_Planınızı seçin:"
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:480
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:481
 msgid "Selected plan _APN (Access Point Name):"
-msgstr "Seçili plan _APN (Access Point Name)"
+msgstr "Seçili plan _APNʼsi (Erişim Noktası Adı):"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:500
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:501
@@ -3131,12 +3840,12 @@ msgid ""
 "Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your "
 "broadband account or may prevent connectivity.\n"
 "\n"
-"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
+"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan’s APN."
 msgstr ""
 "Uyarı: Yanlış ödeme planı seçmeniz geniş bant hesabınız için ödeme sorunları "
 "oluşturabilir veya bağlantınızı etkileyebilir.\n"
 "\n"
-"Planınızdan emin değilseniz planınızın APN sorun."
+"Planınızdan emin değilseniz hizmet sağlayıcınıza planınızın APNʼsini sorun."
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:508
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:509
@@ -3145,8 +3854,8 @@ msgstr "Ödeme Planınızı Seçin"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:557
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:558
-msgid "My plan is not listed..."
-msgstr "Planım listede değil..."
+msgid "My plan is not listed…"
+msgstr "Planım listede yok…"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:710
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:711
@@ -3160,7 +3869,7 @@ msgstr "Sağlayıcı"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:748
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:749
-msgid "I can't find my provider and I wish to enter it _manually:"
+msgid "I can’t find my provider and I wish to enter it _manually:"
 msgstr "Sağlayıcımı bulamıyorum ve _elle girmek istiyorum:"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:761
@@ -3200,18 +3909,18 @@ msgstr "Ülkem listede değil"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1126
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1127
-msgid "Choose your Provider's Country or Region"
+msgid "Choose your Provider’s Country or Region"
 msgstr "Sağlayıcınızın Ülkesini veya Bölgesini Seçin"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1183
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1184
 msgid "Installed GSM device"
-msgstr "Yüklenilen GSM aygıtı"
+msgstr "Kurulan GSM aygıtı"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1186
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1187
 msgid "Installed CDMA device"
-msgstr "Yüklenilen CDMA aygıtı"
+msgstr "Kurulan CDMA aygıtı"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1354
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1355
@@ -3225,11 +3934,11 @@ msgstr ""
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1360
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1361
 msgid "You will need the following information:"
-msgstr "Aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacak:"
+msgstr "Aşağıdaki bilgilere gereksineceksiniz:"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1371
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1372
-msgid "Your broadband provider's name"
+msgid "Your broadband provider’s name"
 msgstr "Geniş bant sağlayıcınızın adı"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1377
@@ -3240,7 +3949,7 @@ msgstr "Geniş bant ödeme planınızın adı"
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1383
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1384
 msgid "(in some cases) Your broadband billing plan APN (Access Point Name)"
-msgstr "(bazı durumlarda) Geniş bant ödeme planı APN (Access Point Name)"
+msgstr "(bazı durumlarda) Geniş bant ödeme planı APNʼsi (Erişim Noktası Adı)"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1412
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1413
@@ -3257,18 +3966,18 @@ msgstr "Herhangi bir aygıt"
 msgid "Set up a Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Mobil Geniş Bant Bağlantı Ayarla"
 
-#: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1613
+#: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1620
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1614
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Yeni Mobil Geniş Bant Bağlantı"
 
 #: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:49 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:615
 msgid "Store the password only for this user"
-msgstr "Parolayı sadece bu kullanıcı için depola"
+msgstr "Parolayı yalnızca bu kullanıcı için depola"
 
 #: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:50 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:616
 msgid "Store the password for all users"
-msgstr "Parolayı bütün kullanıcılar için depola"
+msgstr "Parolayı tüm kullanıcılar için depola"
 
 #: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:51 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:617
 msgid "Ask for this password every time"
@@ -3291,11 +4000,11 @@ msgstr "_Üçüncül Parola:"
 #: ../src/libnma/nma-vpn-password-dialog.c:247
 #: ../src/libnm-gtk/nm-vpn-password-dialog.c:247
 msgid "Sh_ow passwords"
-msgstr "Parolayı Gö_ster"
+msgstr "Parolayı _Göster"
 
 #: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:132 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:141
 msgid "Click to connect"
-msgstr "Bağlanmak için tıklayın"
+msgstr "Bağlanmak için tıkla"
 
 #: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:133 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:142
 msgid ""
@@ -3305,71 +4014,75 @@ msgstr ""
 "Ya bir parola eksik ya da bağlantı geçersiz. İkinci durumda, önce bağlantıyı "
 "nm-connection-editor ile düzenlemelisiniz"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:455 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:465
-msgid "New..."
-msgstr "Yeni..."
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:468 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:465
+msgid "New…"
+msgstr "Yeni…"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:889 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:905
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:906 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:905
 msgctxt "Wifi/wired security"
 msgid "None"
 msgstr "Hiçbiri"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1057 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1075
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:962 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:961
+msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
+msgstr "Dinamik WEP (802.1x)"
+
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1074 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1075
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Oluştur"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1143 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1161
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1160 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1161
 #, c-format
 msgid ""
-"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network '%s'."
+"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network “%s”."
 msgstr ""
-"'%s' kablosuz ağına erişmek için parola ya da şifreleme anahtarı gereklidir."
+"“%s” kablosuz ağına erişmek için parola ya da şifreleme anahtarı gereklidir."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1145 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1163
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1162 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1163
 msgid "Wi-Fi Network Authentication Required"
 msgstr "Kablosuz Ağ Kimlik Doğrulaması Gerekli"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1147 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1165
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1164 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1165
 msgid "Authentication required by Wi-Fi network"
 msgstr "Kablosuz ağ için kimlik doğrulaması gerekli"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1152 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1170
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1169 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1170
 msgid "Create New Wi-Fi Network"
 msgstr "Yeni Kablosuz Ağ Oluştur"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1154 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1172
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1171 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1172
 msgid "New Wi-Fi network"
 msgstr "Yeni Kablosuz Ağ"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1155 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1172 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
 msgid "Enter a name for the Wi-Fi network you wish to create."
 msgstr "Oluşturmak istediğiniz Kablosuz ağ için bir ad girin."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1157 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1174 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
 msgid "Connect to Hidden Wi-Fi Network"
 msgstr "Gizli Kablosuz Ağa Bağlan"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1159 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1177
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1176 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1177
 msgid "Hidden Wi-Fi network"
 msgstr "Gizli Kablosuz ağ"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1160 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1177 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
 msgid ""
 "Enter the name and security details of the hidden Wi-Fi network you wish to "
 "connect to."
 msgstr ""
-"Bağlanmak istediğiniz gizli kablosuz ağın adını ve güvenlik detaylarını "
+"Bağlanmak istediğiniz gizli kablosuz ağın adını ve güvenlik ayrıntılarını "
 "girin."
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:2 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:2
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:1 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
 msgid "Wi-Fi _security:"
-msgstr "Kablosuz g_üvenlik:"
+msgstr "Kablosuz _güvenliği:"
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:4 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:4
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
 msgid "C_onnection:"
 msgstr "B_ağlantı:"
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:5 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:5
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:4 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:4
 msgid "Wi-Fi _adapter:"
 msgstr "Kablosuz _bağdaştırıcı:"
 
@@ -3483,17 +4196,17 @@ msgstr "aranıyor"
 
 #: ../src/mb-menu-item.c:154
 msgid "registration denied"
-msgstr "kayıt işlemi reddedildi"
+msgstr "kayıt reddedildi"
 
 #: ../src/mb-menu-item.c:159 ../src/mb-menu-item.c:165
 #, c-format
 msgid "%s (%s roaming)"
-msgstr "%s (%s roaming)"
+msgstr "%s (%s dolaşım)"
 
 #: ../src/mb-menu-item.c:161 ../src/mb-menu-item.c:167
 #, c-format
 msgid "%s (roaming)"
-msgstr "%s (roaming)"
+msgstr "%s (dolaşım)"
 
 #: ../src/mb-menu-item.c:170
 #, c-format
@@ -3507,8 +4220,8 @@ msgstr "Ağ dolaşımı"
 
 #: ../src/mobile-helpers.c:331
 #, c-format
-msgid "PIN code for SIM card '%s' on '%s'"
-msgstr "'%2$s' üzerindeki '%1$s' SIM kartının PIN kodu"
+msgid "PIN code for SIM card “%s” on “%s”"
+msgstr "“%2$s” üzerindeki “%1$s” SIM kartının PIN kodu"
 
 #: ../src/mobile-helpers.c:464
 msgid "PIN code required"
@@ -3518,96 +4231,105 @@ msgstr "PIN kodu gerekli"
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "Mobil geniş bant aygıtı için PIN kodu gerekli"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:619
+#: ../src/mobile-helpers.c:622
 #, c-format
-msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
-msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı '%s' etkin: (%d%%%s%s)"
+msgid "Mobile broadband connection “%s” active: (%d%%%s%s)"
+msgstr "Mobil geniş bant bağlantısı “%s” etkin: (%d%%%s%s)"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:622
+#: ../src/mobile-helpers.c:625
 msgid "roaming"
 msgstr "dolaşım"
 
 #. The %s is a mobile provider name, eg "T-Mobile"
-#: ../src/utils/utils.c:179
+#: ../src/utils/utils.c:184
 #, c-format
 msgid "%s connection"
 msgstr "%s bağlantısı"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:56
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:57
 msgid "undefined error in 802.1X security (wpa-eap)"
 msgstr "802.1X güvenliğinde (wpa-eap) tanımlanmamış hata"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:255
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:228
+msgid "no file selected"
+msgstr "hiçbir dosya seçilmedi"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:236
+#, c-format
+msgid "file “%s” does not exist"
+msgstr "“%s” dosyası yok"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:259
 msgid "unspecified error validating eap-method file"
 msgstr "eap-method dosyası doğrulamada belirtilmemiş hata"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:452
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:434
 msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
 msgstr "DER, PEM, veya PKCS#12 özel anahtarları (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:455
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:437
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "DER veya PEM sertifikaları (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:70
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:72
 msgid "missing EAP-FAST PAC file"
 msgstr "EAP-FAST PAC dosyası eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:265
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:268
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:302
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:333
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:351
 msgid "GTC"
 msgstr "GTC"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:403
-msgid "Choose a PAC file..."
-msgstr "Bir PAC dosyası seçin..."
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:406
+msgid "Choose a PAC file"
+msgstr "Bir PAC dosyası seçin"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:410
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:413
 msgid "PAC files (*.pac)"
 msgstr "PAC dosyaları (*.pac)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:414
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:417
 msgid "All files"
 msgstr "Tüm dosyalar"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
 msgid "Anonymous"
 msgstr "Anonim"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:2
 msgid "Authenticated"
 msgstr "Kimlik doğrulandı"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:3
 msgid "Both"
 msgstr "İkisi de"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:5
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:5
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
 msgid "Anony_mous identity:"
 msgstr "Anoni_m kimlik:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:5
 msgid "PAC _file:"
 msgstr "PAC _dosyası:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:7
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:8
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:5
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:7
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:4
 msgid "_Inner authentication:"
 msgstr "_Dahili kimlik doğrulaması:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:8
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:7
 msgid "Allow automatic PAC pro_visioning"
-msgstr "Otomatik PAC ön _hazırlığına izin ver"
+msgstr "Kendiliğinden PAC ön _hazırlığına izin ver"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:63
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:65
 msgid "missing EAP-LEAP username"
 msgstr "EAP-LEAP kullanıcı adı eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:69
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:74
 msgid "missing EAP-LEAP password"
 msgstr "EAP-LEAP parolası eksik"
 
@@ -3621,101 +4343,101 @@ msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: no certificate specified"
 msgstr "geçersiz EAP-PEAP CA sertifikası: sertifika belirtilmedi"
 
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:287
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:318
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:336
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:424
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
 
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:381
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:481
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:412
-msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
-msgstr "Sertifika Makamı sertifikası seçin..."
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:501
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:430
+msgid "Choose a Certificate Authority certificate"
+msgstr "Sertifika Yetkilisi (CA) sertifikası seçin"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:2
 msgid "Version 0"
 msgstr "Sürüm 0"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:3
 msgid "Version 1"
 msgstr "Sürüm 1"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:5
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:3
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:2
 msgid "C_A certificate:"
 msgstr "S_M sertifikası:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:7
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:6
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:4
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:3
 msgid "No CA certificate is _required"
 msgstr "CA sertifikası ge_rekli değildir"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:9
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:8
 msgid "PEAP _version:"
 msgstr "PEAP _sürümü:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:72
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:74
 msgid "missing EAP username"
 msgstr "eksik EAP kullanıcı adı"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:82
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:87
 msgid "missing EAP password"
 msgstr "eksik EAP parolası"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:66
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:68
 msgid "missing EAP-TLS identity"
 msgstr "eksik EAP-TLS kimliği"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:71
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:77
 #, c-format
 msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: %s"
 msgstr "geçersiz EAP-TLS CA sertifikası: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:76
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:84
 msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: no certificate specified"
 msgstr "geçersiz EAP-TLS CA sertifikası: sertifika belirtilmedi"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:84
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:95
 msgid "invalid EAP-TLS password: missing"
 msgstr "geçersiz EAP-TLS parolası: eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:94
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:109
 #, c-format
 msgid "invalid EAP-TLS private-key: %s"
 msgstr "geçersiz EAP-TLS gizli-anahtarı: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:101
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:119
 #, c-format
 msgid "invalid EAP-TLS user-certificate: %s"
 msgstr "geçersiz EAP-TLS kullanıcı-sertifikası: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:296
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:316
 msgid "Unencrypted private keys are insecure"
 msgstr "Şifrelenmemiş özel anahtarlar güvenli değildir"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:299
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:319
 msgid ""
-"The selected private key does not appear to be protected by a password. "
-"This could allow your security credentials to be compromised. Please select "
-"a password-protected private key.\n"
+"The selected private key does not appear to be protected by a password. This "
+"could allow your security credentials to be compromised. Please select a "
+"password-protected private key.\n"
 "\n"
 "(You can password-protect your private key with openssl)"
 msgstr ""
-"Seçili özel anahtar bir parola tarafından korunuyor görünmüyor. Güvenlik "
+"Seçili özel anahtar bir parola tarafından korunuyor görünmüyor. Güvenlik "
 "kimliğinizin aşılmasına neden olabilir. Lütfen parola korumalı bir özel "
 "anahtar seçin.\n"
 "\n"
 "(Özel anahtarınızı openssl ile parola korumalı yapabilirsiniz)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:475
-msgid "Choose your personal certificate..."
-msgstr "Kişisel sertifikanızı seçin..."
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:495
+msgid "Choose your personal certificate"
+msgstr "Kişisel sertifikanızı seçin"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:487
-msgid "Choose your private key..."
-msgstr "Özel anahtarınızı seçin..."
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:507
+msgid "Choose your private key"
+msgstr "Özel anahtarınızı seçin"
 
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:1
 msgid "I_dentity:"
@@ -3742,6 +4464,10 @@ msgstr "geçersiz EAP-TTLS CA sertifikası: %s"
 msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: no certificate specified"
 msgstr "geçersiz EAP-TTLS CA sertifikası: sertifika belirtilmedi"
 
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:305
+msgid "MSCHAPv2 (no EAP)"
+msgstr "MSCHAPv2 (EAP yok)"
+
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:72
 msgid "Unknown error validating 802.1X security"
 msgstr "802.1X güvenliğini doğrulamada bilinmeyen hata"
@@ -3766,32 +4492,32 @@ msgstr "Tünelli TLS"
 msgid "Protected EAP (PEAP)"
 msgstr "Korumalı EAP (PEAP)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:2
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:9
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:1
 msgid "Au_thentication:"
 msgstr "Ki_mlik doğrulaması:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:61
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:63
 msgid "missing leap-username"
 msgstr "leap-kullanıcı adı eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:69
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:74
 msgid "missing leap-password"
 msgstr "leap-parolası eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:105
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:107
 msgid "missing wep-key"
 msgstr "wep-anahtarı eksik"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:113
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:116
 #, c-format
 msgid "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only hex-digits"
 msgstr ""
 "geçersiz wep-anahtarı: %zu uzunluğundaki bir anahtar yalnızca onaltılı (hex) "
 "rakamlardan oluşmalı"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:120
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only ascii characters"
@@ -3799,7 +4525,7 @@ msgstr ""
 "geçersiz wep-anahtarı: %zu uzunluğundaki bir anahtar yalnızca ascii "
 "karakterler içermelidir"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:125
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:130
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wep-key: wrong key length %zu. A key must be either of length 5/13 "
@@ -3808,11 +4534,11 @@ msgstr ""
 "geçersiz wep-anahtarı: geçersiz anahtar uzunluğu %zu. Bir anahtar ya 5/13 "
 "(ascii) ya da 10/26 (onaltılık) uzunluğunda olmalıdır"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:131
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:137
 msgid "invalid wep-key: passphrase must be non-empty"
 msgstr "geçersiz wep-anahtarı: parola boş olmamalıdır"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:133
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:139
 msgid "invalid wep-key: passphrase must be shorter than 64 characters"
 msgstr "geçersiz wep-anahtarı: parola 64 karakterden kısa olmalıdır"
 
@@ -3820,27 +4546,27 @@ msgstr "geçersiz wep-anahtarı: parola 64 karakterden kısa olmalıdır"
 msgid "1 (Default)"
 msgstr "1 (Öntanımlı)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:5
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:2
 msgid "Open System"
 msgstr "Açık Sistem (Open System)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:3
 msgid "Shared Key"
 msgstr "Paylaşılan Anahtar"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:7
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:4
 msgid "_Key:"
 msgstr "_Anahtar:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:8
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:5
 msgid "Sho_w key"
-msgstr "Anahtarı _göster:"
+msgstr "Anahtarı _göster"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:10
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:7
 msgid "WEP inde_x:"
 msgstr "WEP indek_si:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:69
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:70
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wpa-psk: invalid key-length %zu. Must be [8,63] bytes or 64 hex "
@@ -3849,7 +4575,7 @@ msgstr ""
 "geçersiz wpa-psk: geçersiz anahtar uzunluğu %zu. [8,63] bayt ya da 64 "
 "onaltılık rakam olmalıdır"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:77
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:79
 msgid "invalid wpa-psk: cannot interpret key with 64 bytes as hex"
 msgstr "geçersiz wpa-psk: 64 baytlık anahtar onaltılık olarak yorumlanamıyor"
 
@@ -3857,6 +4583,60 @@ msgstr "geçersiz wpa-psk: 64 baytlık anahtar onaltılık olarak yorumlanamıyo
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Tür:"
 
+#~ msgid "NetworkManager for GNOME"
+#~ msgstr "GNOME için Ağ Yöneticisi"
+
+#~ msgid "_Disconnect VPN"
+#~ msgstr "VPN Bağlantısını _Kes"
+
+#~ msgid "New Mobile Broadband connection..."
+#~ msgstr "Yeni Mobil Geniş Bant bağlantısı..."
+
+#~ msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
+#~ msgstr "Gizli Kablosuz Ağlara _Bağlan..."
+
+#~ msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
+#~ msgstr "_Yeni Kablosuz Ağ Oluştur..."
+
+#~ msgid " "
+#~ msgstr " "
+
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
+
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
+
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
+
+#~ msgid "3"
+#~ msgstr "3"
+
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
+
+#~ msgid "5"
+#~ msgstr "5"
+
+#~ msgid "6"
+#~ msgstr "6"
+
+#~ msgid "7"
+#~ msgstr "7"
+
+#~ msgid "15"
+#~ msgstr "15"
+
+#~ msgid "Aut_onegotiate"
+#~ msgstr "Oto_algıla"
+
+#~ msgid "FirewallD is not running."
+#~ msgstr "FirewallD çalışmıyor."
+
+#~ msgid "New..."
+#~ msgstr "Yeni..."
+
 #~ msgid "_Help"
 #~ msgstr "_Yardım"
 
@@ -4057,11 +4837,6 @@ msgstr "_Tür:"
 #~ msgid "GSM network."
 #~ msgstr "GSM şebekesi."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "M_ode:"
-#~ msgid "_Mode:"
-#~ msgstr "Kip"
-
 #~ msgid "_Device MAC address:"
 #~ msgstr "_Aygıt MAC adresi:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]