[nautilus] Updated Slovenian translationcommit cd75bf1e2cdd6a1d4373f7c6623bcddcab80cbf8
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Jul 11 21:16:40 2018 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 1052 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 528 insertions(+), 524 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 353521552..0b7f7fbf7 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-05-08 11:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-15 22:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-05-29 07:23+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-05-30 19:40+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -69,8 +69,8 @@ msgstr ""
 #. * an arbitrary and deliberately unlocalized string only shown
 #. * in development builds.
 #.
-#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:109
-#: src/nautilus-properties-window.c:4611 src/nautilus-window.c:3010
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
+#: src/nautilus-properties-window.c:4638 src/nautilus-window.c:2865
 msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
@@ -563,24 +563,24 @@ msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da imajo novo odprta okna viden stranski pladenj."
 
-#: eel/eel-canvas.c:1325 eel/eel-canvas.c:1326
+#: eel/eel-canvas.c:1324 eel/eel-canvas.c:1325
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: eel/eel-canvas.c:1332 eel/eel-canvas.c:1333
+#: eel/eel-canvas.c:1331 eel/eel-canvas.c:1332
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
 #: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
-#: src/nautilus-file-operations.c:219 src/nautilus-files-view.c:1126
-#: src/nautilus-files-view.c:1684 src/nautilus-files-view.c:5861
-#: src/nautilus-files-view.c:6322 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:571 src/nautilus-mime-actions.c:575
-#: src/nautilus-mime-actions.c:657 src/nautilus-mime-actions.c:963
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1517 src/nautilus-properties-window.c:4602
-#: src/nautilus-properties-window.c:5669 src/nautilus-search-popover.c:583
+#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1123
+#: src/nautilus-files-view.c:1681 src/nautilus-files-view.c:5907
+#: src/nautilus-files-view.c:6368 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
+#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:951
+#: src/nautilus-properties-window.c:4629 src/nautilus-properties-window.c:5665
+#: src/nautilus-search-popover.c:583
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
@@ -590,8 +590,8 @@ msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
 msgstr "To dejanje lahko zaustavite s klikom na tipko preklica."
 
 #: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
-#: src/nautilus-files-view.c:382 src/nautilus-list-model.c:471
-#: src/nautilus-window-slot.c:871
+#: src/nautilus-files-view.c:379 src/nautilus-list-model.c:471
+#: src/nautilus-window-slot.c:882
 msgid "Loading…"
 msgstr "Poteka nalaganje ..."
 
@@ -665,8 +665,6 @@ msgid "Title"
 msgstr "Naslov"
 
 #: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:239
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:447
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:459
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
@@ -705,7 +703,7 @@ msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Nalaganje podatkov o sliki ni uspelo"
 
 #: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
-#: src/nautilus-file.c:7583
+#: src/nautilus-file.c:7416
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
@@ -722,7 +720,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Pošlji datoteke z elektronsko pošto …"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:179 src/nautilus-window-slot.c:1469
+#: src/nautilus-application.c:179 src/nautilus-window-slot.c:1504
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
 
@@ -846,7 +844,7 @@ msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
 msgstr ""
 "Če mestu ne zaupate oziroma niste prepričani, pritisnite tipko za preklic."
 
-#: src/nautilus-autorun-software.c:254 src/nautilus-mime-actions.c:658
+#: src/nautilus-autorun-software.c:254 src/nautilus-mime-actions.c:651
 msgid "_Run"
 msgstr "_Zaženi"
 
@@ -876,7 +874,7 @@ msgstr "Ime » . « ni veljavno ime."
 msgid "“..” is not a valid name."
 msgstr "Ime » .. « ni veljavno ime."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2189
 #, c-format
 msgid "Rename %d Folder"
 msgid_plural "Rename %d Folders"
@@ -885,7 +883,7 @@ msgstr[1] "Preimenuj %d mapo"
 msgstr[2] "Preimenuj %d mapi"
 msgstr[3] "Preimenuj %d mape"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2197
 #, c-format
 msgid "Rename %d File"
 msgid_plural "Rename %d Files"
@@ -896,7 +894,7 @@ msgstr[3] "Preimenuj %d datoteke"
 
 #. To translators: %d is the total number of files and folders.
 #. * Singular case of the string is never used
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2207
 #, c-format
 msgid "Rename %d File and Folder"
 msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
@@ -978,18 +976,18 @@ msgstr "01, 02, 03"
 msgid "001, 002, 003"
 msgstr "001, 002, 003"
 
-#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4509
-#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:348
+#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4425
+#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:369
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Druga mesta"
 
 #: src/nautilus-bookmark.c:115 src/nautilus-file-utilities.c:304
-#: src/nautilus-list-view.c:1869 src/nautilus-pathbar.c:343
-#: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:181
+#: src/nautilus-list-view.c:1951 src/nautilus-pathbar.c:364
+#: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:184
 msgid "Home"
 msgstr "Domača mapa"
 
-#: src/nautilus-canvas-container.c:1863
+#: src/nautilus-canvas-container.c:1839
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Pravokotnik izbire"
 
@@ -1007,7 +1005,7 @@ msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr ""
 "Zamenjaj trenutno nastavitev seznama stolpcev s privzetimi nastavitvami."
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2152
+#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2234
 #: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
@@ -1072,7 +1070,7 @@ msgstr "Skupina"
 msgid "The group of the file."
 msgstr "Skupina datoteke."
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:121 src/nautilus-properties-window.c:4672
+#: src/nautilus-column-utilities.c:121 src/nautilus-properties-window.c:4699
 msgid "Permissions"
 msgstr "Dovoljenja"
 
@@ -1145,38 +1143,25 @@ msgstr "Ime arhiva ne sme biti » . «."
 msgid "An archive cannot be called “..”."
 msgstr "Ime arhiva ne sme biti » .. «."
 
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:441
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:453
-msgid "Comment"
-msgstr "Opomba"
-
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:444
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:456
-msgid "Command"
-msgstr "Ukaz"
-
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
-#: src/nautilus-directory.c:659
+#: src/nautilus-directory.c:661
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: src/nautilus-dnd.c:804
+#: src/nautilus-dnd.c:794
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Premakni sem"
 
-#: src/nautilus-dnd.c:809
+#: src/nautilus-dnd.c:799
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "_Kopiraj sem"
 
-#: src/nautilus-dnd.c:814
+#: src/nautilus-dnd.c:804
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Poveži sem"
 
-#: src/nautilus-dnd.c:821 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:165
+#: src/nautilus-dnd.c:811 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:165
 #: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:63
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
@@ -1287,103 +1272,97 @@ msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Preimenovanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file.c:1321 src/nautilus-vfs-file.c:364
+#: src/nautilus-file.c:1343 src/nautilus-vfs-file.c:364
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče priklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1375
+#: src/nautilus-file.c:1397
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče odklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1418
+#: src/nautilus-file.c:1440
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Datoteke ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file.c:1459 src/nautilus-vfs-file.c:555
+#: src/nautilus-file.c:1481 src/nautilus-vfs-file.c:555
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zagnati"
 
-#: src/nautilus-file.c:1518 src/nautilus-file.c:1558
+#: src/nautilus-file.c:1540 src/nautilus-file.c:1580
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zaustaviti"
 
-#: src/nautilus-file.c:1966
+#: src/nautilus-file.c:1950
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Poševnice v imenih datotek niso dovoljene"
 
-#: src/nautilus-file.c:2010
+#: src/nautilus-file.c:1993
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Datotek vrhnje ravni ni mogoče preimenovati"
 
-#: src/nautilus-file.c:2045
-#, c-format
-msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
-msgstr ""
-"Najverjetneje je vsebina datoteke okvarjena vrsta datoteke nastavitev namizja"
-
-#: src/nautilus-file.c:2149
+#: src/nautilus-file.c:2077
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
 
-#: src/nautilus-file.c:4513 src/nautilus-file-utilities.c:327
-#: src/nautilus-pathbar.c:353
+#: src/nautilus-file.c:4429 src/nautilus-file-utilities.c:327
+#: src/nautilus-pathbar.c:374
 msgid "Starred"
 msgstr "Označeno z zvezdico"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5610
+#: src/nautilus-file.c:5443
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5615
+#: src/nautilus-file.c:5448
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5624
+#: src/nautilus-file.c:5457
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včeraj"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5633
+#: src/nautilus-file.c:5466
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Včeraj ob %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5640
+#: src/nautilus-file.c:5473
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včeraj ob %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5650
+#: src/nautilus-file.c:5483
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5659
+#: src/nautilus-file.c:5492
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5666
+#: src/nautilus-file.c:5499
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5677
+#: src/nautilus-file.c:5510
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -1391,7 +1370,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5687
+#: src/nautilus-file.c:5520
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -1399,14 +1378,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5695
+#: src/nautilus-file.c:5528
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5706
+#: src/nautilus-file.c:5539
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -1414,7 +1393,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5716
+#: src/nautilus-file.c:5549
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
@@ -1422,48 +1401,48 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5724
+#: src/nautilus-file.c:5557
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5736
+#: src/nautilus-file.c:5569
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6199
+#: src/nautilus-file.c:6032
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6522
+#: src/nautilus-file.c:6355
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Ni dovoljeno določanje lastnkia"
 
-#: src/nautilus-file.c:6541
+#: src/nautilus-file.c:6374
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedeni lastnik »%s« ne obstaja"
 
-#: src/nautilus-file.c:6826
+#: src/nautilus-file.c:6659
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nastavljanje skupine ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6845
+#: src/nautilus-file.c:6678
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedena skupina »%s« ne obstaja"
 
 # Add the "name of the currentu user" as an altarnate option.
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:6987
+#: src/nautilus-file.c:6820
 msgid "Me"
 msgstr "Jaz"
 
-#: src/nautilus-file.c:7019
+#: src/nautilus-file.c:6852
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -1472,7 +1451,7 @@ msgstr[1] "%'u predmet"
 msgstr[2] "%'u predmeta"
 msgstr[3] "%'u predmeti"
 
-#: src/nautilus-file.c:7020
+#: src/nautilus-file.c:6853
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -1481,7 +1460,7 @@ msgstr[1] "%'u mapa"
 msgstr[2] "%'u mapi"
 msgstr[3] "%'u mape"
 
-#: src/nautilus-file.c:7021
+#: src/nautilus-file.c:6854
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1491,88 +1470,88 @@ msgstr[2] "%'u datoteki"
 msgstr[3] "%'u datoteke"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7498
+#: src/nautilus-file.c:7331
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7510
+#: src/nautilus-file.c:7343
 msgid "? items"
 msgstr "? predmetov"
 
-#: src/nautilus-file.c:7518
+#: src/nautilus-file.c:7351
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7544 src/nautilus-properties-window.c:1302
+#: src/nautilus-file.c:7377 src/nautilus-properties-window.c:1298
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: src/nautilus-file.c:7580 src/nautilus-file.c:7588 src/nautilus-file.c:7647
+#: src/nautilus-file.c:7413 src/nautilus-file.c:7421 src/nautilus-file.c:7480
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/nautilus-file.c:7581
+#: src/nautilus-file.c:7414
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: src/nautilus-file.c:7582
+#: src/nautilus-file.c:7415
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: src/nautilus-file.c:7584
+#: src/nautilus-file.c:7417
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhiv"
 
-#: src/nautilus-file.c:7585
+#: src/nautilus-file.c:7418
 msgid "Markup"
 msgstr "Označevanje"
 
-#: src/nautilus-file.c:7586 src/nautilus-file.c:7587
+#: src/nautilus-file.c:7419 src/nautilus-file.c:7420
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7589 src/nautilus-mime-actions.c:212
+#: src/nautilus-file.c:7422 src/nautilus-mime-actions.c:206
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/nautilus-file.c:7590
+#: src/nautilus-file.c:7423
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: src/nautilus-file.c:7591
+#: src/nautilus-file.c:7424
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: src/nautilus-file.c:7592
+#: src/nautilus-file.c:7425
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: src/nautilus-file.c:7593 src/nautilus-mime-actions.c:186
+#: src/nautilus-file.c:7426 src/nautilus-mime-actions.c:180
 msgid "Presentation"
 msgstr "Predstavitev"
 
-#: src/nautilus-file.c:7594 src/nautilus-mime-actions.c:194
+#: src/nautilus-file.c:7427 src/nautilus-mime-actions.c:188
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preglednica"
 
 #. Refers to a file type which is known but not one of the basic types
-#: src/nautilus-file.c:7621
+#: src/nautilus-file.c:7454
 msgid "Other"
 msgstr "Drugo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7649
+#: src/nautilus-file.c:7482
 msgid "Binary"
 msgstr "Dvojiško"
 
-#: src/nautilus-file.c:7654
+#: src/nautilus-file.c:7487
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapa"
 
-#: src/nautilus-file.c:7693
+#: src/nautilus-file.c:7526
 msgid "Link"
 msgstr "Povezava"
 
@@ -1581,13 +1560,12 @@ msgstr "Povezava"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7699 src/nautilus-file-operations.c:445
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:104
+#: src/nautilus-file.c:7532 src/nautilus-file-operations.c:438
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Povezava do %s"
 
-#: src/nautilus-file.c:7717 src/nautilus-file.c:7733 src/nautilus-file.c:7749
+#: src/nautilus-file.c:7550 src/nautilus-file.c:7566 src/nautilus-file.c:7582
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Povezava (prekinjena)"
 
@@ -1606,7 +1584,7 @@ msgstr "Ponastavi"
 msgid "Apply this action to all files and folders"
 msgstr "Uveljavi to dejanje za vse datoteke in mape"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:328 src/nautilus-file-operations.c:220
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:328 src/nautilus-file-operations.c:219
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skoči"
 
@@ -1619,17 +1597,17 @@ msgid "Re_place"
 msgstr "_Zamenjaj"
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:115
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:122
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:128
 msgid "File names cannot contain “/”."
 msgstr "Imena datotek ne smejo vsebovati poševnice » / «."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:119
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:133
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:139
 msgid "A file cannot be called “.”."
 msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » . «."
 
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:123
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:144
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:150
 msgid "A file cannot be called “..”."
 msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » .. «."
 
@@ -1641,43 +1619,43 @@ msgstr "Mapa z enakim imenom že obstaja."
 msgid "A file with that name already exists."
 msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:221
+#: src/nautilus-file-operations.c:220
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Pres_koči vse"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:222
+#: src/nautilus-file-operations.c:221
 msgid "_Retry"
 msgstr "Poskusi _znova"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:223
+#: src/nautilus-file-operations.c:222
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Izbriši"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:224
+#: src/nautilus-file-operations.c:223
 msgid "Delete _All"
 msgstr "_Izbriši vse"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:225
+#: src/nautilus-file-operations.c:224
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zamenjaj"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:226
+#: src/nautilus-file-operations.c:225
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Zamenjaj _vse"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:227
+#: src/nautilus-file-operations.c:226
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Združi"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:228
+#: src/nautilus-file-operations.c:227
 msgid "Merge _All"
 msgstr "Združi _vse"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:229
+#: src/nautilus-file-operations.c:228
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "_Vseeno kopiraj"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:325
+#: src/nautilus-file-operations.c:318
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
@@ -1686,7 +1664,7 @@ msgstr[1] "%'d sekunda"
 msgstr[2] "%'d sekundi"
 msgstr[3] "%'d sekunde"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:331 src/nautilus-file-operations.c:343
+#: src/nautilus-file-operations.c:324 src/nautilus-file-operations.c:336
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
@@ -1695,7 +1673,7 @@ msgstr[1] "%'d minuta"
 msgstr[2] "%'d minuti"
 msgstr[3] "%'d minute"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:342 src/nautilus-file-operations.c:350
+#: src/nautilus-file-operations.c:335 src/nautilus-file-operations.c:343
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
@@ -1705,7 +1683,7 @@ msgstr[2] "%'d uri"
 msgstr[3] "%'d ure"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-operations.c:445
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "Še ena povezava na %s"
@@ -1714,25 +1692,25 @@ msgstr "Še ena povezava na %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-operations.c:466
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'d povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:480
+#: src/nautilus-file-operations.c:473
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:487
+#: src/nautilus-file-operations.c:480
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:494
+#: src/nautilus-file-operations.c:487
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
@@ -1742,12 +1720,12 @@ msgstr "%'d. povezava na %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:546
+#: src/nautilus-file-operations.c:539
 msgid " (copy)"
 msgstr " (kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:548
+#: src/nautilus-file-operations.c:541
 msgid " (another copy)"
 msgstr "(še ena kopija)"
 
@@ -1755,34 +1733,34 @@ msgstr "(še ena kopija)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:551 src/nautilus-file-operations.c:553
-#: src/nautilus-file-operations.c:555 src/nautilus-file-operations.c:565
+#: src/nautilus-file-operations.c:544 src/nautilus-file-operations.c:546
+#: src/nautilus-file-operations.c:548 src/nautilus-file-operations.c:558
 msgid "th copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:558
+#: src/nautilus-file-operations.c:551
 msgid "st copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:560
+#: src/nautilus-file-operations.c:553
 msgid "nd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:562
+#: src/nautilus-file-operations.c:555
 msgid "rd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:579
+#: src/nautilus-file-operations.c:572
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:581
+#: src/nautilus-file-operations.c:574
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (še ena kopija)%s"
@@ -1791,8 +1769,8 @@ msgstr "%s (še ena kopija)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:584 src/nautilus-file-operations.c:586
-#: src/nautilus-file-operations.c:588 src/nautilus-file-operations.c:602
+#: src/nautilus-file-operations.c:577 src/nautilus-file-operations.c:579
+#: src/nautilus-file-operations.c:581 src/nautilus-file-operations.c:595
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
@@ -1802,40 +1780,40 @@ msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
 #.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:596
+#: src/nautilus-file-operations.c:589
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:598
+#: src/nautilus-file-operations.c:591
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:600
+#: src/nautilus-file-operations.c:593
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: src/nautilus-file-operations.c:715
+#: src/nautilus-file-operations.c:708
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: src/nautilus-file-operations.c:725
+#: src/nautilus-file-operations.c:718
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1532
+#: src/nautilus-file-operations.c:1525
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s” from the trash?"
 msgstr "Ali res želite trajno izbrisati »%s« iz smeti?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1537
+#: src/nautilus-file-operations.c:1530
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1848,29 +1826,29 @@ msgstr[1] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbran predmet?"
 msgstr[2] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbrana predmeta?"
 msgstr[3] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1547 src/nautilus-file-operations.c:1622
+#: src/nautilus-file-operations.c:1540 src/nautilus-file-operations.c:1615
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "V primeru, da predmet izbrišete, bo trajno izgubljen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1568
+#: src/nautilus-file-operations.c:1561
 msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "Ali naj se izbrišejo vsi predmeti iz smeti?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1572
+#: src/nautilus-file-operations.c:1565
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Vsi predmeti v smeteh bodo trajno izbrisani."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1575 src/nautilus-file-operations.c:2794
-#: src/nautilus-window.c:1367
+#: src/nautilus-file-operations.c:1568 src/nautilus-file-operations.c:2787
+#: src/nautilus-window.c:1294
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1608
+#: src/nautilus-file-operations.c:1601
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Ali res želite trajno izbrisati »%s«?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1613
+#: src/nautilus-file-operations.c:1606
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -1880,17 +1858,17 @@ msgstr[1] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrani predmet?"
 msgstr[2] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrana predmeta?"
 msgstr[3] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1674
+#: src/nautilus-file-operations.c:1667
 #, c-format
 msgid "Deleted “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je izbrisan."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1678
+#: src/nautilus-file-operations.c:1671
 #, c-format
 msgid "Deleting “%s”"
 msgstr "Poteka brisanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1689
+#: src/nautilus-file-operations.c:1682
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
@@ -1899,7 +1877,7 @@ msgstr[1] "Izbrisana je %'d datoteka"
 msgstr[2] "Izbrisani sta %'d datoteki"
 msgstr[3] "Izbrisane so %'d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1695
+#: src/nautilus-file-operations.c:1688
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -1910,12 +1888,12 @@ msgstr[3] "Poteka brisanje %'d datotek"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1722 src/nautilus-file-operations.c:1730
-#: src/nautilus-file-operations.c:1770 src/nautilus-file-operations.c:2112
-#: src/nautilus-file-operations.c:2120 src/nautilus-file-operations.c:2160
-#: src/nautilus-file-operations.c:3907 src/nautilus-file-operations.c:3915
-#: src/nautilus-file-operations.c:3986 src/nautilus-file-operations.c:8401
-#: src/nautilus-file-operations.c:8469
+#: src/nautilus-file-operations.c:1715 src/nautilus-file-operations.c:1723
+#: src/nautilus-file-operations.c:1763 src/nautilus-file-operations.c:2105
+#: src/nautilus-file-operations.c:2113 src/nautilus-file-operations.c:2153
+#: src/nautilus-file-operations.c:3898 src/nautilus-file-operations.c:3906
+#: src/nautilus-file-operations.c:3977 src/nautilus-file-operations.c:8267
+#: src/nautilus-file-operations.c:8335
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -1925,7 +1903,7 @@ msgstr "%'d / %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1749 src/nautilus-file-operations.c:2139
+#: src/nautilus-file-operations.c:1742 src/nautilus-file-operations.c:2132
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
@@ -1934,7 +1912,7 @@ msgstr[1] "%'d / %'d – preostalo %s"
 msgstr[2] "%'d / %'d – preostalo %s"
 msgstr[3] "%'d / %'d – preostalo %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1753 src/nautilus-file-operations.c:2142
+#: src/nautilus-file-operations.c:1746 src/nautilus-file-operations.c:2135
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -1943,41 +1921,41 @@ msgstr[1] "(%d datoteka/s)"
 msgstr[2] "(%d datoteki/s)"
 msgstr[3] "(%d datoteke/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1912 src/nautilus-file-operations.c:3108
+#: src/nautilus-file-operations.c:1905 src/nautilus-file-operations.c:3099
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1923
+#: src/nautilus-file-operations.c:1916
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1926
+#: src/nautilus-file-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
 msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1933
+#: src/nautilus-file-operations.c:1926
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the file “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem datoteke »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1936
+#: src/nautilus-file-operations.c:1929
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
 msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje datoteke »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2063
+#: src/nautilus-file-operations.c:2056
 #, c-format
 msgid "Trashing “%s”"
 msgstr "Poteka premikanje »%s« v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2067
+#: src/nautilus-file-operations.c:2060
 #, c-format
 msgid "Trashed “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2078
+#: src/nautilus-file-operations.c:2071
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
@@ -1986,7 +1964,7 @@ msgstr[1] "Poteka premikanje v smeti %'d datoteke"
 msgstr[2] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 msgstr[3] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2084
+#: src/nautilus-file-operations.c:2077
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
@@ -1996,39 +1974,39 @@ msgstr[2] "V smeti sta premaknjeni %'d datoteki"
 msgstr[3] "V smeti so premaknjene %'d datoteke"
 
 #. Translators: %s is a file name
-#: src/nautilus-file-operations.c:2232
+#: src/nautilus-file-operations.c:2225
 #, c-format
 msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr ""
 "Datoteke »%s« ni mogoče premakniti v smeti. Ali jo želite takoj izbrisati?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2244
+#: src/nautilus-file-operations.c:2237
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "To oddaljeno mesto ne omogoča pošiljanja predmetov v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2502
+#: src/nautilus-file-operations.c:2495
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Premikanje datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2506
+#: src/nautilus-file-operations.c:2499
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Brisanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2599
+#: src/nautilus-file-operations.c:2592
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2604
+#: src/nautilus-file-operations.c:2597
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče odklopiti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2784
+#: src/nautilus-file-operations.c:2777
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Ali želite izbrisati smeti preden nosilec odklopite?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2786
+#: src/nautilus-file-operations.c:2779
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2036,17 +2014,17 @@ msgstr ""
 "Če želite pridobiti prostor na tem nosilcu, morate izbrisati smeti. Vsi "
 "predmeti v smeteh bodo trajno izgubljeni."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2792
+#: src/nautilus-file-operations.c:2785
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Ne izprazni smeti"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2936 src/nautilus-files-view.c:6544
+#: src/nautilus-file-operations.c:2927 src/nautilus-files-view.c:6590
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Dostop do »%s« ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3021
+#: src/nautilus-file-operations.c:3012
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
@@ -2055,7 +2033,7 @@ msgstr[1] "Priprava na kopiranje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3034
+#: src/nautilus-file-operations.c:3025
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
@@ -2064,7 +2042,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3047
+#: src/nautilus-file-operations.c:3038
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
@@ -2073,7 +2051,7 @@ msgstr[1] "Priprava na brisanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3057
+#: src/nautilus-file-operations.c:3048
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -2082,7 +2060,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke v smeti"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3065
+#: src/nautilus-file-operations.c:3056
 #, c-format
 msgid "Preparing to compress %'d file"
 msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
@@ -2091,25 +2069,25 @@ msgstr[1] "Poteka priprava na stiskanje %'d datoteke."
 msgstr[2] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 msgstr[3] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3098 src/nautilus-file-operations.c:4554
-#: src/nautilus-file-operations.c:4725 src/nautilus-file-operations.c:4791
+#: src/nautilus-file-operations.c:3089 src/nautilus-file-operations.c:4545
+#: src/nautilus-file-operations.c:4716 src/nautilus-file-operations.c:4782
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3103 src/nautilus-file-operations.c:4721
-#: src/nautilus-file-operations.c:4787
+#: src/nautilus-file-operations.c:3094 src/nautilus-file-operations.c:4712
+#: src/nautilus-file-operations.c:4778
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3113
+#: src/nautilus-file-operations.c:3104
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datotek v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3117
+#: src/nautilus-file-operations.c:3108
 msgid "Error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3192
+#: src/nautilus-file-operations.c:3183
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
@@ -2118,14 +2096,14 @@ msgstr ""
 "Z datotekami v mapi »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj za "
 "ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3198 src/nautilus-file-operations.c:4737
+#: src/nautilus-file-operations.c:3189 src/nautilus-file-operations.c:4728
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr ""
 "Prišlo je do napake med pridobivanjem podrobnosti o datotekah v mapi »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3250
+#: src/nautilus-file-operations.c:3241
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
@@ -2133,87 +2111,87 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Z mapo »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3256 src/nautilus-file-operations.c:4803
+#: src/nautilus-file-operations.c:3247 src/nautilus-file-operations.c:4794
 #, c-format
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med branjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3361
+#: src/nautilus-file-operations.c:3352
 #, c-format
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Z datoteko »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3366
+#: src/nautilus-file-operations.c:3357
 #, c-format
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3492 src/nautilus-file-operations.c:3554
-#: src/nautilus-file-operations.c:3601 src/nautilus-file-operations.c:3645
+#: src/nautilus-file-operations.c:3483 src/nautilus-file-operations.c:3545
+#: src/nautilus-file-operations.c:3592 src/nautilus-file-operations.c:3636
 #, c-format
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3497
+#: src/nautilus-file-operations.c:3488
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nimate dovoljenj za dostop do ciljne mape."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3501
+#: src/nautilus-file-operations.c:3492
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov o cilju."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3555
+#: src/nautilus-file-operations.c:3546
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Ciljno mesto ni mapa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3602
+#: src/nautilus-file-operations.c:3593
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "Na cilju ni dovolj prostora. Poskusite odstraniti nekaj datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3606
+#: src/nautilus-file-operations.c:3597
 #, c-format
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Za kopiranje na ciljno mesto je zahtevanih %s več prostora."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3646
+#: src/nautilus-file-operations.c:3637
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Cilj je mogoče le brati."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3723
+#: src/nautilus-file-operations.c:3714
 #, c-format
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka premikanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3727
+#: src/nautilus-file-operations.c:3718
 #, c-format
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3734
+#: src/nautilus-file-operations.c:3725
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka kopiranje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3738
+#: src/nautilus-file-operations.c:3729
 #, c-format
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je kopiran v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3772
+#: src/nautilus-file-operations.c:3763
 #, c-format
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Poteka podvajanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3776
+#: src/nautilus-file-operations.c:3767
 #, c-format
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je podvojen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3795
+#: src/nautilus-file-operations.c:3786
 #, c-format
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
@@ -2222,7 +2200,7 @@ msgstr[1] "Premikanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premikanje %'d datotek na nosilecv »%s«"
 msgstr[3] "Premikanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3801
+#: src/nautilus-file-operations.c:3792
 #, c-format
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
@@ -2231,7 +2209,7 @@ msgstr[1] "Kopiranje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3820
+#: src/nautilus-file-operations.c:3811
 #, c-format
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
@@ -2240,7 +2218,7 @@ msgstr[1] "Premaknjena je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premaknjeni sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Premaknjene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3826
+#: src/nautilus-file-operations.c:3817
 #, c-format
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
@@ -2249,7 +2227,7 @@ msgstr[1] "Kopirana je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopirani sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopirane so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3849
+#: src/nautilus-file-operations.c:3840
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
@@ -2258,7 +2236,7 @@ msgstr[1] "Podvajanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3859
+#: src/nautilus-file-operations.c:3850
 #, c-format
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
@@ -2274,9 +2252,9 @@ msgstr[3] "Podvojene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3897 src/nautilus-file-operations.c:3957
-#: src/nautilus-file-operations.c:7968 src/nautilus-file-operations.c:8142
-#: src/nautilus-file-operations.c:8396 src/nautilus-file-operations.c:8439
+#: src/nautilus-file-operations.c:3888 src/nautilus-file-operations.c:3948
+#: src/nautilus-file-operations.c:7834 src/nautilus-file-operations.c:8008
+#: src/nautilus-file-operations.c:8262 src/nautilus-file-operations.c:8305
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
@@ -2299,8 +2277,8 @@ msgstr "%s / %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3941 src/nautilus-file-operations.c:7986
-#: src/nautilus-file-operations.c:8428
+#: src/nautilus-file-operations.c:3932 src/nautilus-file-operations.c:7852
+#: src/nautilus-file-operations.c:8294
 #, c-format
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
@@ -2314,7 +2292,7 @@ msgstr[3] "%s / %s – še %s (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3975 src/nautilus-file-operations.c:8458
+#: src/nautilus-file-operations.c:3966 src/nautilus-file-operations.c:8324
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
@@ -2323,7 +2301,7 @@ msgstr[1] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[2] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[3] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4560
+#: src/nautilus-file-operations.c:4551
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
@@ -2332,12 +2310,12 @@ msgstr ""
 "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za zapisovanje na "
 "ciljnem mestu."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4566
+#: src/nautilus-file-operations.c:4557
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4732
+#: src/nautilus-file-operations.c:4723
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
@@ -2345,78 +2323,78 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Datotek v mapi »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4748
+#: src/nautilus-file-operations.c:4739
 msgid "_Skip files"
 msgstr "Pre_skoči datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4798
+#: src/nautilus-file-operations.c:4789
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4861 src/nautilus-file-operations.c:5416
-#: src/nautilus-file-operations.c:6094
+#: src/nautilus-file-operations.c:4852 src/nautilus-file-operations.c:5407
+#: src/nautilus-file-operations.c:6085
 #, c-format
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4862
+#: src/nautilus-file-operations.c:4853
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5106 src/nautilus-file-operations.c:5896
+#: src/nautilus-file-operations.c:5097 src/nautilus-file-operations.c:5887
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče premakniti same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5107 src/nautilus-file-operations.c:5897
+#: src/nautilus-file-operations.c:5098 src/nautilus-file-operations.c:5888
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče kopirati same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5108 src/nautilus-file-operations.c:5898
+#: src/nautilus-file-operations.c:5099 src/nautilus-file-operations.c:5889
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Ciljna mapa je znotraj izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5148
+#: src/nautilus-file-operations.c:5139
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5149
+#: src/nautilus-file-operations.c:5140
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče kopirati preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5150
+#: src/nautilus-file-operations.c:5141
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Izvorna datoteka bo bila prepisana s ciljno datoteko."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5420 src/nautilus-file-operations.c:5508
+#: src/nautilus-file-operations.c:5411 src/nautilus-file-operations.c:5499
 #, c-format
 msgid "Error while copying “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5423
+#: src/nautilus-file-operations.c:5414
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke z enakim imenom v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5510
+#: src/nautilus-file-operations.c:5501
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5749 src/nautilus-file-operations.c:5777
+#: src/nautilus-file-operations.c:5740 src/nautilus-file-operations.c:5768
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiranje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5809
+#: src/nautilus-file-operations.c:5800
 #, c-format
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Priprava na premikanje v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5813
+#: src/nautilus-file-operations.c:5804
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2425,21 +2403,21 @@ msgstr[1] "Pripravljanje na premikanje %'d datoteke"
 msgstr[2] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 msgstr[3] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6096
+#: src/nautilus-file-operations.c:6087
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6346
+#: src/nautilus-file-operations.c:6337
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Premikanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6387
+#: src/nautilus-file-operations.c:6378
 #, c-format
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Poteka ustvarjanje povezav v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6391
+#: src/nautilus-file-operations.c:6382
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2448,91 +2426,87 @@ msgstr[1] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteko"
 msgstr[2] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteki"
 msgstr[3] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6541
+#: src/nautilus-file-operations.c:6532
 #, c-format
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem povezave do %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6545
+#: src/nautilus-file-operations.c:6536
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Simbolne povezave so podprte le za krajevne datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6550
+#: src/nautilus-file-operations.c:6541
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Ciljno mesto ne podpira simbolnih povezav."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6558
+#: src/nautilus-file-operations.c:6549
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem simbolne povezave v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6871
+#: src/nautilus-file-operations.c:6862
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7147
+#: src/nautilus-file-operations.c:7138
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Neimenovana mapa"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7162
+#: src/nautilus-file-operations.c:7153
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Neimenovan dokument"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7446
+#: src/nautilus-file-operations.c:7437
 #, c-format
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7451
+#: src/nautilus-file-operations.c:7442
 #, c-format
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem datoteke %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7455
+#: src/nautilus-file-operations.c:7446
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7715
+#: src/nautilus-file-operations.c:7706
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Praznjenje smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7780
-msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
-msgstr "Zaganjalnika ni mogoče označiti kot vrednega zaupanja (izvedljiv)"
-
-#: src/nautilus-file-operations.c:7882
+#: src/nautilus-file-operations.c:7748
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Preverjanje ciljnega mesta"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7926
+#: src/nautilus-file-operations.c:7792
 #, c-format
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Poteka razširjanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8030 src/nautilus-file-operations.c:8092
+#: src/nautilus-file-operations.c:7896 src/nautilus-file-operations.c:7958
 #, c-format
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8034
+#: src/nautilus-file-operations.c:7900
 #, c-format
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8095
+#: src/nautilus-file-operations.c:7961
 #, c-format
 msgid "Not enough free space to extract %s"
 msgstr "Ni dovolj prostora za razširjanje %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8125
+#: src/nautilus-file-operations.c:7991
 #, c-format
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je razširjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8131
+#: src/nautilus-file-operations.c:7997
 #, c-format
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
@@ -2541,20 +2515,20 @@ msgstr[1] "Razširjen je %'d predmet v »%s«."
 msgstr[2] "Razširjena sta %'d predmeta v »%s«."
 msgstr[3] "Razširjeni so %'d predmeti v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8165
+#: src/nautilus-file-operations.c:8031
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Priprava na razširjanje"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8293
+#: src/nautilus-file-operations.c:8159
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Razširjanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8352
+#: src/nautilus-file-operations.c:8218
 #, c-format
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Poteka stiskanje »%s« na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8358
+#: src/nautilus-file-operations.c:8224
 #, c-format
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
@@ -2563,12 +2537,12 @@ msgstr[1] "Poteka stiskanje %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8506
+#: src/nautilus-file-operations.c:8372
 #, c-format
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake stiskanja »%s« na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8512
+#: src/nautilus-file-operations.c:8378
 #, c-format
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
@@ -2577,16 +2551,16 @@ msgstr[1] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8522
+#: src/nautilus-file-operations.c:8388
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8547
+#: src/nautilus-file-operations.c:8413
 #, c-format
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je stisnjen na »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8553
+#: src/nautilus-file-operations.c:8419
 #, c-format
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
@@ -2595,19 +2569,19 @@ msgstr[1] "Stisnjena je %d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Stisnjeni sta %d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Stisnjene so %d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8644
+#: src/nautilus-file-operations.c:8510
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Stiskanje datotek"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:382
+#: src/nautilus-files-view.c:379
 msgid "Searching…"
 msgstr "Iskanje ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1114 src/nautilus-mime-actions.c:951
+#: src/nautilus-files-view.c:1111 src/nautilus-mime-actions.c:939
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Ali res želite odpreti vse datoteke?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1117
+#: src/nautilus-files-view.c:1114
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -2616,7 +2590,7 @@ msgstr[1] "Odprlo se bo %'d ločen zavihek."
 msgstr[2] "Odprla se bosta %'d ločena zavihka."
 msgstr[3] "Odprli se bodo %'d ločeni zavihki."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1122
+#: src/nautilus-files-view.c:1119
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -2625,29 +2599,29 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1126 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:963 src/nautilus-mime-actions.c:1149
+#: src/nautilus-files-view.c:1123 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:951 src/nautilus-mime-actions.c:1137
 msgid "_OK"
 msgstr "_V redu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1681
+#: src/nautilus-files-view.c:1678
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Izbor skladnih predmetov"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1686 src/nautilus-files-view.c:5862
-#: src/nautilus-files-view.c:6323
+#: src/nautilus-files-view.c:1683 src/nautilus-files-view.c:5908
+#: src/nautilus-files-view.c:6369
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1694
+#: src/nautilus-files-view.c:1691
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Vzorec:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1700
+#: src/nautilus-files-view.c:1697
 msgid "Examples: "
 msgstr "Primeri:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2786
+#: src/nautilus-files-view.c:2783
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2655,12 +2629,12 @@ msgstr ""
 "Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
 "premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3281 src/nautilus-files-view.c:3328
+#: src/nautilus-files-view.c:3278 src/nautilus-files-view.c:3325
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "»%s« izbrano"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3285
+#: src/nautilus-files-view.c:3282
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -2669,7 +2643,7 @@ msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
 msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
 msgstr[3] "%'d izbrane mape"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3299
+#: src/nautilus-files-view.c:3296
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2679,7 +2653,7 @@ msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3314
+#: src/nautilus-files-view.c:3311
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -2688,7 +2662,7 @@ msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
 msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3333
+#: src/nautilus-files-view.c:3330
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2698,7 +2672,7 @@ msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
 msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3342
+#: src/nautilus-files-view.c:3339
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2711,7 +2685,7 @@ msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3357
+#: src/nautilus-files-view.c:3354
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2723,50 +2697,50 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3390
+#: src/nautilus-files-view.c:3387
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5849
+#: src/nautilus-files-view.c:5895
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za premikanje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5853
+#: src/nautilus-files-view.c:5899
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za kopiranje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6319
+#: src/nautilus-files-view.c:6365
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za razširjanje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6507
+#: src/nautilus-files-view.c:6553
 msgid "Wallpapers"
 msgstr "Ozadja namizja"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6574
+#: src/nautilus-files-view.c:6620
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Ni mogoče odstraniti »%s«"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6604
+#: src/nautilus-files-view.c:6650
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Ni mogoče izvreči »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6629
+#: src/nautilus-files-view.c:6675
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6742
+#: src/nautilus-files-view.c:6788
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Ni mogoče začeti »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7705
+#: src/nautilus-files-view.c:7751
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -2775,94 +2749,89 @@ msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
 msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
 msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7765
+#: src/nautilus-files-view.c:7811
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Odpri s programom %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7777
+#: src/nautilus-files-view.c:7823
 msgid "Run"
 msgstr "Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7782
+#: src/nautilus-files-view.c:7828
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Razširi na to mesto"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7783
+#: src/nautilus-files-view.c:7829
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Razširi v ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7787
+#: src/nautilus-files-view.c:7833
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7845
+#: src/nautilus-files-view.c:7891
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:106
 msgid "_Start"
 msgstr "_Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7851 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1687
+#: src/nautilus-files-view.c:7897 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1687
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Poveži se"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7857
+#: src/nautilus-files-view.c:7903
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7863
+#: src/nautilus-files-view.c:7909
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_Odkleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7883
+#: src/nautilus-files-view.c:7929
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Zaustavi pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7889
+#: src/nautilus-files-view.c:7935
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Varno odstrani pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7895 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1677
+#: src/nautilus-files-view.c:7941 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1677
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Prekini povezavo"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7901
+#: src/nautilus-files-view.c:7947
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7907
+#: src/nautilus-files-view.c:7953
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zakleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9628
+#: src/nautilus-files-view.c:9673
 msgid "Content View"
 msgstr "Pogled vsebine"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9629
+#: src/nautilus-files-view.c:9674
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Pogled trenutne mape"
 
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:148 src/nautilus-files-view-dnd.c:189
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:282
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:89
 msgid "Drag and drop is not supported."
 msgstr "Način povleci in spusti ni podprt."
 
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:149
-msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
-msgstr "Način povleci in spusti je podprt le na krajevnih datotečnih sistemih."
-
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:190 src/nautilus-files-view-dnd.c:283
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:90
 msgid "An invalid drag type was used."
 msgstr "Uporabljena je bila neveljavna vrsta vlečenja."
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:374
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:181
 msgid "Dropped Text.txt"
 msgstr "Izpisano besedilo.txt"
 
 #. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
 #. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
 #.
-#: src/nautilus-files-view-dnd.c:465
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:272
 msgid "dropped data"
 msgstr "izpisani podatki"
 
@@ -3370,68 +3339,68 @@ msgstr "_Razveljavi stiskanje"
 msgid "_Redo Compress"
 msgstr "_Ponovno stisni"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:926
+#: src/nautilus-file-utilities.c:892
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of “%s” "
 msgstr "Izvornega mesta »%s« ni mogoče določiti."
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:930
+#: src/nautilus-file-utilities.c:896
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "Predmeta ni mogoče obnoviti iz smeti."
 
 #. translators: these describe the contents of removable media
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1045
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1011
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Zvočni CD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1049
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1015
 msgid "Audio DVD"
 msgstr "Zvočni DVD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1053
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1019
 msgid "Video DVD"
 msgstr "Video DVD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1057
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1023
 msgid "Video CD"
 msgstr "Video CD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1061
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1027
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super Video CD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1065
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1031
 msgid "Photo CD"
 msgstr "Slikovni CD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1069
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1035
 msgid "Picture CD"
 msgstr "Slikovni CD"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1073 src/nautilus-file-utilities.c:1117
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1039 src/nautilus-file-utilities.c:1083
 msgid "Contains digital photos"
 msgstr "Nosilec vsebuje digitalne fotografije."
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1077
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1043
 msgid "Contains music"
 msgstr "Nosilec vsebuje glasbene datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1081
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1047
 msgid "Contains software"
 msgstr "Nosilec vsebuje programsko opremo."
 
 #. fallback to generic greeting
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1086
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1052
 #, c-format
 msgid "Detected as “%s”"
 msgstr "Zaznano kot »%s«"
 
 #. translators: these describe the contents of removable media
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1109
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1075
 msgid "Contains music and photos"
 msgstr "Nosilec vsebuje glasbo in slike"
 
-#: src/nautilus-file-utilities.c:1113
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1079
 msgid "Contains photos and music"
 msgstr "Nosilec vsebuje slike in glasbo"
 
@@ -3439,22 +3408,22 @@ msgstr "Nosilec vsebuje slike in glasbo"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(prazno)"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:1520
+#: src/nautilus-list-view.c:1602
 msgid "Use Default"
 msgstr "Uporabi privzeto"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2286
+#: src/nautilus-list-view.c:2368
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:101
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1290
 msgid "List View"
 msgstr "Seznamski prikaz"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3240
+#: src/nautilus-list-view.c:3322
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s vidni stolpci"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3260
+#: src/nautilus-list-view.c:3342
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Izberite vrstni red stolpcev, prikazanih v tej mapi"
 
@@ -3467,7 +3436,7 @@ msgstr[1] "Ali si želite ogledati %d mesto?"
 msgstr[2] "Ali si želite ogledati %d mesti?"
 msgstr[3] "Ali si želite ogledati %d mesta?"
 
-#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:959
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:947
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3476,82 +3445,82 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločena okna."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:105
+#: src/nautilus-mime-actions.c:99
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Karkoli"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:115 src/nautilus-properties-window.c:4613
+#: src/nautilus-mime-actions.c:109 src/nautilus-properties-window.c:4640
 msgid "Folders"
 msgstr "Mape"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:119
+#: src/nautilus-mime-actions.c:113
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenti"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:136
+#: src/nautilus-mime-actions.c:130
 msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustracija"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:148
+#: src/nautilus-mime-actions.c:142
 msgid "Music"
 msgstr "Glasba"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:161
+#: src/nautilus-mime-actions.c:155
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:168
+#: src/nautilus-mime-actions.c:162
 msgid "Picture"
 msgstr "Slika"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:209
+#: src/nautilus-mime-actions.c:203
 msgid "Text File"
 msgstr "Besedilna datoteka"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:549
+#: src/nautilus-mime-actions.c:542
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Povezava »%s« je okvarjena. Ali jo želite premakniti v smeti?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:553
+#: src/nautilus-mime-actions.c:546
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Povezava »%s« je okvarjena."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:560
+#: src/nautilus-mime-actions.c:553
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker nima določenega cilja."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:564
+#: src/nautilus-mime-actions.c:557
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
 msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker ciljno mesto »%s« ne obstaja."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:575
+#: src/nautilus-mime-actions.c:568
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:155
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Premakni v _smeti"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:646
+#: src/nautilus-mime-actions.c:639
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Ali želite »%s« zagnati ali prikazati vsebino?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:648
+#: src/nautilus-mime-actions.c:641
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "Datoteka »%s« je izvedljiva besedilna datoteka."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:654
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Zaženi v _terminalu"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:655
+#: src/nautilus-mime-actions.c:648
 msgid "_Display"
 msgstr "_Pokaži"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:954
+#: src/nautilus-mime-actions.c:942
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3560,33 +3529,33 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločen zavihek."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločena zavihka."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločene zavihke."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1026
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1014
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Ni mogoče prikazati »%s«."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1129
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1117
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Datoteka je neznane vrste"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1134
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1122
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datotek »%s«"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1147
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1135
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Izberi program"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1185
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1173
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Prišlo je do notranje napake med iskanjem programa:"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1187
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1175
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Ni mogoče iskati programa"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1320
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1301
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3595,39 +3564,22 @@ msgstr ""
 "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datoteke »%s«.\n"
 "Ali želite poiskati program, s katerim bi datoteko lahko odprli?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1498
-msgid "Untrusted application launcher"
-msgstr "Nepreverjen zaganjalnik programov"
-
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1501
-#, c-format
-msgid ""
-"The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
-"know the source of this file, launching it may be unsafe."
-msgstr ""
-"Zaganjalnik programa »%s« ni označen kot zaupanja vreden. V primeru, da vira "
-"te datoteke ne poznate, zagon morda ni varen."
-
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1523
-msgid "Trust and _Launch"
-msgstr "Zaupaj in _zaženi"
-
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1906 src/nautilus-mime-actions.c:2204
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1731 src/nautilus-mime-actions.c:2029
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1230 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1305
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Dostop do mesta ni mogoč"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2295
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2120
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Ni mogoče zagnati mesta"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2388
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2213
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Odpiranje »%s«"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2393
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2218
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3689,17 +3641,17 @@ msgid "Set as default"
 msgstr "Nastavi kot privzeto"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:52
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:118
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:124
 msgid "Folder names cannot contain “/”."
 msgstr "Ime mape ne sme vsebovati \"/\""
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:56
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:129
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:135
 msgid "A folder cannot be called “.”."
 msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » . «."
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:140
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:146
 msgid "A folder cannot be called “..”."
 msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » .. «."
 
@@ -3709,7 +3661,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Ustvari"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:352
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:382
 msgid "Folder name"
 msgstr "Ime mape"
 
@@ -3717,7 +3669,7 @@ msgstr "Ime mape"
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nova mapa"
 
-#: src/nautilus-notebook.c:339
+#: src/nautilus-notebook.c:373
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zapri zavihek"
 
@@ -3816,7 +3768,7 @@ msgstr "Izvorna mapa"
 #.
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:276
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:308
-#: src/nautilus-properties-window.c:2361
+#: src/nautilus-properties-window.c:2357
 msgid "Contents:"
 msgstr "Vsebina:"
 
@@ -3826,13 +3778,13 @@ msgstr "Izvirna datoteka"
 
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
-#: src/nautilus-properties-window.c:3214
+#: src/nautilus-properties-window.c:3216
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:286
 #: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
-#: src/nautilus-properties-window.c:3192
+#: src/nautilus-properties-window.c:3194
 msgid "Type:"
 msgstr "Vrsta:"
 
@@ -3879,8 +3831,8 @@ msgstr ""
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:151 src/nautilus-properties-window.c:4108
-#: src/nautilus-properties-window.c:4138
+#: src/nautilus-preferences-window.c:151 src/nautilus-properties-window.c:4135
+#: src/nautilus-properties-window.c:4165
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
@@ -3898,7 +3850,7 @@ msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Ta možnost je onemogočena iz varnostnih pomislekov."
 
 #: src/nautilus-program-choosing.c:351 src/nautilus-program-choosing.c:428
-#: src/nautilus-properties-window.c:3118
+#: src/nautilus-properties-window.c:3136
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Prišlo je do napake med zaganjanjem programa."
 
@@ -3957,27 +3909,27 @@ msgstr[3] "%'d dejavna datotečna opravila"
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Vsa opravila datotek so uspešno končana."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:490
+#: src/nautilus-properties-window.c:484
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "Hkrati ni mogoče dodeliti več kot ene ikone po meri!"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:491
+#: src/nautilus-properties-window.c:485
 msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
 msgstr "Povlecite le eno sliko za nastavitev ikone po meri"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:508
+#: src/nautilus-properties-window.c:502
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "Spuščena datoteka ni krajevna."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:509 src/nautilus-properties-window.c:516
+#: src/nautilus-properties-window.c:503 src/nautilus-properties-window.c:510
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "Za ikone po meri lahko uporabljate le krajevne slike."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:515
+#: src/nautilus-properties-window.c:509
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "Spuščena datoteka ni slika."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:641
+#: src/nautilus-properties-window.c:635
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "_Imena:"
@@ -3985,49 +3937,49 @@ msgstr[1] "_Ime:"
 msgstr[2] "_Imeni:"
 msgstr[3] "_Imena:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:889
+#: src/nautilus-properties-window.c:885
 #: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:114
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "Lastnosti"
 
 #. To translators: %s is the name of the folder.
-#: src/nautilus-properties-window.c:902
+#: src/nautilus-properties-window.c:898
 #, c-format
 msgctxt "folder"
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Lastnosti %s"
 
 #. To translators: %s is the name of the file.
-#: src/nautilus-properties-window.c:907
+#: src/nautilus-properties-window.c:903
 #, c-format
 msgctxt "file"
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Lastnosti %s"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:1349
+#: src/nautilus-properties-window.c:1345
 #, c-format
 msgctxt "MIME type description (MIME type)"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:1567
+#: src/nautilus-properties-window.c:1563
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "Preklic spremembe skupine?"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:1988
+#: src/nautilus-properties-window.c:1984
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "Preklic spremembe lastnika?"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2318
+#: src/nautilus-properties-window.c:2314
 msgid "nothing"
 msgstr "ničesar"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2322
+#: src/nautilus-properties-window.c:2318
 msgid "unreadable"
 msgstr "neberljiva"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2334
+#: src/nautilus-properties-window.c:2330
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
@@ -4036,243 +3988,255 @@ msgstr[1] "%'d predmet velikosti %s"
 msgstr[2] "%'d predmeta velikosti %s"
 msgstr[3] "%'d predmeti velikosti %s"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2344
+#: src/nautilus-properties-window.c:2340
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(nekaj vsebine ni berljive)"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: src/nautilus-properties-window.c:2949
+#: src/nautilus-properties-window.c:2967
 msgid "used"
 msgstr "uporabljeno"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: src/nautilus-properties-window.c:2959
+#: src/nautilus-properties-window.c:2977
 msgid "free"
 msgstr "prosto"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2961
+#: src/nautilus-properties-window.c:2979
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "Skupna zmogljivost:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:2964
+#: src/nautilus-properties-window.c:2982
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "Vrsta datotečnega sistema:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3117
+#: src/nautilus-properties-window.c:3135
 #, c-format
 msgid "Details: %s"
 msgstr "Podrobnosti: %s"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3136
+#: src/nautilus-properties-window.c:3154
 msgid "Basic"
 msgstr "Osnovno"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3201
+#: src/nautilus-properties-window.c:3203
 msgid "Link target:"
 msgstr "Cilj povezave:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3224
-msgid "Parent Folder:"
+#: src/nautilus-properties-window.c:3226
+msgid "Parent folder:"
 msgstr "Nadrejena mapa:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3233
+#: src/nautilus-properties-window.c:3234
+msgid "Original folder:"
+msgstr "Izvorna mapa:"
+
+#: src/nautilus-properties-window.c:3243
 msgid "Volume:"
 msgstr "Nosilec:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3243
+#: src/nautilus-properties-window.c:3251
+msgid "Trashed on:"
+msgstr "V smeteh od:"
+
+#: src/nautilus-properties-window.c:3261
 msgid "Accessed:"
 msgstr "Zadnji dostop:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3247
+#: src/nautilus-properties-window.c:3265
 msgid "Modified:"
 msgstr "Spremenjeno:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:3258
+#: src/nautilus-properties-window.c:3276
 msgid "Free space:"
 msgstr "Neporabljen prostor:"
 
 #. Translators: Here Disks mean the name of application GNOME Disks.
-#: src/nautilus-properties-window.c:3276
+#: src/nautilus-properties-window.c:3294
 msgid "Open in Disks"
 msgstr "Odpri s programom Diski"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: src/nautilus-properties-window.c:4010 src/nautilus-properties-window.c:4025
-#: src/nautilus-properties-window.c:4042
+#: src/nautilus-properties-window.c:4037 src/nautilus-properties-window.c:4052
+#: src/nautilus-properties-window.c:4069
 msgid "no "
 msgstr "ne "
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4014
+#: src/nautilus-properties-window.c:4041
 msgid "list"
 msgstr "seznam"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4018
+#: src/nautilus-properties-window.c:4045
 msgid "read"
 msgstr "branje"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4029
+#: src/nautilus-properties-window.c:4056
 msgid "create/delete"
 msgstr "ustvarjanje/brisanje"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4033
+#: src/nautilus-properties-window.c:4060
 msgid "write"
 msgstr "pisanje"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4044
+#: src/nautilus-properties-window.c:4071
 msgid "access"
 msgstr "dostop"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4115
+#: src/nautilus-properties-window.c:4142
 msgid "List files only"
 msgstr "le izpis imen datotek"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4121
+#: src/nautilus-properties-window.c:4148
 msgid "Access files"
 msgstr "dostop do datotek"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4127
+#: src/nautilus-properties-window.c:4154
 msgid "Create and delete files"
 msgstr "ustvarjanje in brisanje datotek"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4145
+#: src/nautilus-properties-window.c:4172
 msgid "Read-only"
 msgstr "le za branje"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4151
+#: src/nautilus-properties-window.c:4178
 msgid "Read and write"
 msgstr "branje in zapisovanje"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4179
+#: src/nautilus-properties-window.c:4206
 msgid "Access:"
 msgstr "Dovoljenje:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4183
+#: src/nautilus-properties-window.c:4210
 msgid "Folder access:"
 msgstr "Dostop do mape:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4187
+#: src/nautilus-properties-window.c:4214
 msgid "File access:"
 msgstr "Dostop do datoteke:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4283
+#: src/nautilus-properties-window.c:4310
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Lastnik:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4293 src/nautilus-properties-window.c:4616
+#: src/nautilus-properties-window.c:4320 src/nautilus-properties-window.c:4643
 msgid "Owner:"
 msgstr "Lastnik:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4319
+#: src/nautilus-properties-window.c:4346
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Skupina:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4329 src/nautilus-properties-window.c:4630
+#: src/nautilus-properties-window.c:4356 src/nautilus-properties-window.c:4657
 msgid "Group:"
 msgstr "Skupina:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4353
+#: src/nautilus-properties-window.c:4380
 msgid "Others"
 msgstr "Drugi"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4372
+#: src/nautilus-properties-window.c:4399
 msgid "Execute:"
 msgstr "Izvajanje:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4375
+#: src/nautilus-properties-window.c:4402
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "Dovoli izvajanje datote_ke kot programa"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4599
+#: src/nautilus-properties-window.c:4626
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
 msgstr "Spremeni dovoljenja za priložene datoteke"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4603
+#: src/nautilus-properties-window.c:4630
 msgid "Change"
 msgstr "Spremeni"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4644
+#: src/nautilus-properties-window.c:4671
 msgid "Others:"
 msgstr "Drugo:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4688
+#: src/nautilus-properties-window.c:4715
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "Niste lastnik, zato ne morete spremeniti dovoljenj."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4703
+#: src/nautilus-properties-window.c:4730
 msgid "Security context:"
 msgstr "Vsebinska varnost:"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4719
+#: src/nautilus-properties-window.c:4746
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files…"
 msgstr "Spremeni dovoljenja datoteke v mapi ..."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4732
+#: src/nautilus-properties-window.c:4759
 #, c-format
 msgid "The permissions of “%s” could not be determined."
 msgstr "Dovoljenj za »%s« ni mogoče določiti."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:4737
+#: src/nautilus-properties-window.c:4764
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "Dovoljenj za izbrano datoteko ni mogoče določiti."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:5009
+#: src/nautilus-properties-window.c:5022
 msgid "Open With"
 msgstr "Programi"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:5368
+#: src/nautilus-properties-window.c:5378
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Ustvarjanje okna lastnosti."
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:5666
+#: src/nautilus-properties-window.c:5662
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Izberi ikono po meri"
 
-#: src/nautilus-properties-window.c:5668
+#: src/nautilus-properties-window.c:5664
 msgid "_Revert"
 msgstr "_Povrni"
 
 #. Open item is always present
-#: src/nautilus-properties-window.c:5670 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1632
+#: src/nautilus-properties-window.c:5666 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1632
 msgid "_Open"
 msgstr "_Odpri"
 
-#: src/nautilus-query.c:526 src/nautilus-search-directory-file.c:172
-#: src/nautilus-search-directory-file.c:229
-#: src/nautilus-search-directory-file.c:275
+#: src/nautilus-query.c:523 src/nautilus-search-directory-file.c:173
+#: src/nautilus-search-directory-file.c:230
+#: src/nautilus-search-directory-file.c:274
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:877
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:391
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
-#: src/nautilus-query.c:529
+#: src/nautilus-query.c:526
 #, c-format
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Poišči »%s«"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:134
+#: src/nautilus-query-editor.c:130
 msgid "Searching locations only"
 msgstr "Iskanje mest"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:139
-msgid "Searching devices only"
-msgstr "Iskanje naprav"
-
-#: src/nautilus-query-editor.c:143
+#: src/nautilus-query-editor.c:135
 msgid "Searching network locations only"
 msgstr "Iskanje omrežnih mest"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:149
+#: src/nautilus-query-editor.c:141
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:154
+#: src/nautilus-query-editor.c:146
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Iskanje le po trenutni mapi"
 
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:353
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:157
+msgid "Folder name is too long."
+msgstr "Ime mape je predolgo."
+
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:161
+msgid "File name is too long."
+msgstr "Ime datoteke je predolgo."
+
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:383
 msgid "File name"
 msgstr "Ime datoteke"
 
@@ -4431,43 +4395,43 @@ msgstr[1] "Pred %d letom"
 msgstr[2] "Pred %d letoma"
 msgstr[3] "Pred %d leti"
 
-#: src/nautilus-window.c:180
+#: src/nautilus-window.c:183
 msgid "Parent folder"
 msgstr "Nadrejena mapa"
 
-#: src/nautilus-window.c:182
+#: src/nautilus-window.c:185
 msgid "New tab"
 msgstr "Nov zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:183
+#: src/nautilus-window.c:186
 msgid "Close current view"
 msgstr "Zapri trenutni pogled"
 
-#: src/nautilus-window.c:184
+#: src/nautilus-window.c:187
 msgid "Back"
 msgstr "Nazaj"
 
-#: src/nautilus-window.c:185
+#: src/nautilus-window.c:188
 msgid "Forward"
 msgstr "Naprej"
 
-#: src/nautilus-window.c:1386
+#: src/nautilus-window.c:1313
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1398
+#: src/nautilus-window.c:1325
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj ..."
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1702
+#: src/nautilus-window.c:1602
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "Predmet »%s« je izbrisan"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1709
+#: src/nautilus-window.c:1609
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4477,14 +4441,14 @@ msgstr[2] "%d izbrisani datoteki"
 msgstr[3] "%d izbrisane datoteke"
 
 #. Translators: one item has been unstarred and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1730
+#: src/nautilus-window.c:1630
 #, c-format
 msgid "“%s” unstarred"
 msgstr "Datoteki »%s« je odstranjena oznaka z zvezdico."
 
 #. Translators: one or more items have been unstarred, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1736
+#: src/nautilus-window.c:1636
 #, c-format
 msgid "%d file unstarred"
 msgid_plural "%d files unstarred"
@@ -4493,28 +4457,28 @@ msgstr[1] "%d datoteki je odstranjena oznaka z zvezdico"
 msgstr[2] "%d datotekama je odstranjena oznaka z zvezdico"
 msgstr[3] "%d datotekam je odstranjena oznaka z zvezdico"
 
-#: src/nautilus-window.c:1886
+#: src/nautilus-window.c:1774
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Odpri %s"
 
-#: src/nautilus-window.c:1973
+#: src/nautilus-window.c:1852
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nov zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:1983
+#: src/nautilus-window.c:1862
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1991
+#: src/nautilus-window.c:1870
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: src/nautilus-window.c:2002
+#: src/nautilus-window.c:1881
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zapri zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:3015
+#: src/nautilus-window.c:2870
 msgid "Access and organize your files"
 msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami"
 
@@ -4522,41 +4486,41 @@ msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami"
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:3025
+#: src/nautilus-window.c:2880
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matjaž Horvat\n"
 "Andraž Tori\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1475
+#: src/nautilus-window-slot.c:1510
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Vsebine te mape ni mogoče prikazati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1479
+#: src/nautilus-window-slot.c:1514
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "To mesto ni videti kot mapa."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1488
+#: src/nautilus-window-slot.c:1523
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Zahtevane datoteke ni mogoče najti. Preverite črkovanje in poskusite znova."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1497
+#: src/nautilus-window-slot.c:1532
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "Mesta »%s« niso podprta."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1502
+#: src/nautilus-window-slot.c:1537
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "S to vrsto mesta ni mogoče upravljati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1510
+#: src/nautilus-window-slot.c:1545
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Dostop do zahtevanega mesta ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1516
+#: src/nautilus-window-slot.c:1551
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 
@@ -4565,19 +4529,19 @@ msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1527
+#: src/nautilus-window-slot.c:1562
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
 msgstr ""
 "Zahtevanega mesta ni mogoče najti. Preverite črkovanje omrežnih nastavitev."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1546
+#: src/nautilus-window-slot.c:1581
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Neobravnavano sporočilo napake: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1722
+#: src/nautilus-window-slot.c:1757
 #, c-format
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Mesta ni mogoče naložiti"
@@ -5733,6 +5697,46 @@ msgstr "Poveži s _strežnikom"
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 
+#~ msgid "Comment"
+#~ msgstr "Opomba"
+
+#~ msgid "URL"
+#~ msgstr "URL"
+
+#~ msgid "Command"
+#~ msgstr "Ukaz"
+
+#~ msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
+#~ msgstr ""
+#~ "Najverjetneje je vsebina datoteke okvarjena vrsta datoteke nastavitev "
+#~ "namizja"
+
+#~ msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
+#~ msgstr "Zaganjalnika ni mogoče označiti kot vrednega zaupanja (izvedljiv)"
+
+#~ msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
+#~ msgstr ""
+#~ "Način povleci in spusti je podprt le na krajevnih datotečnih sistemih."
+
+#~ msgid "Untrusted application launcher"
+#~ msgstr "Nepreverjen zaganjalnik programov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do "
+#~ "not know the source of this file, launching it may be unsafe."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zaganjalnik programa »%s« ni označen kot zaupanja vreden. V primeru, da "
+#~ "vira te datoteke ne poznate, zagon morda ni varen."
+
+#~ msgid "Trust and _Launch"
+#~ msgstr "Zaupaj in _zaženi"
+
+#~ msgid "Parent Folder:"
+#~ msgstr "Nadrejena mapa:"
+
+#~ msgid "Searching devices only"
+#~ msgstr "Iskanje naprav"
+
 #~ msgid "New folder"
 #~ msgstr "Nova mapa"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]