[gparted] Fixes to Catalan translationcommit 77afd747b584e8ff9933237c5c6382999616b2b8
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Mon Oct 9 19:23:33 2017 +0200

    Fixes to Catalan translation

 po/ca.po | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 52ec5724..2adc6fe3 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -176,7 +176,7 @@ msgstr "Seleccioneu el tipus de taula de particions nou:"
 #. TO TRANSLATORS: dialog title, looks like   Set file system label on /dev/hda3
 #: ../src/Dialog_FileSystem_Label.cc:30
 msgid "Set file system label on %1"
-msgstr "Configura l'etiqueta del sistemes de fitxers a %1"
+msgstr "Configura l'etiqueta del sistema de fitxers a %1"
 
 #. Label
 #: ../src/Dialog_FileSystem_Label.cc:41 ../src/Dialog_Partition_Info.cc:275
@@ -1918,8 +1918,8 @@ msgstr "Voleu sortir del GParted?"
 #: ../src/Win_GParted.cc:1044
 msgid "%1 operation is currently pending."
 msgid_plural "%1 operations are currently pending."
-msgstr[0] "queda %1 operació pendent."
-msgstr[1] "queden %1 operacions pendents."
+msgstr[0] "Queda %1 operació pendent."
+msgstr[1] "Queden %1 operacions pendents."
 
 #: ../src/Win_GParted.cc:1405
 msgid "%1 - GParted"
@@ -2371,7 +2371,7 @@ msgstr "Voleu continuar amb l'eliminació forçada del volum físic?"
 
 #: ../src/btrfs.cc:312
 msgid "Failed to find devid for path %1"
-msgstr "Errada en trobar identificació per als dispositiu per al camí %1"
+msgstr "Errada en trobar identificació pel dispositiu per al camí %1"
 
 #: ../src/fat16.cc:32 ../src/ntfs.cc:29
 msgid ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]