[NetworkManager-openconnect] Update Polish translationcommit d7e18cffab6e0c9364b0a86fa955941052b3fb39
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sun Aug 19 20:28:48 2018 +0200

  Update Polish translation

 po/pl.po | 3558 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 1789 insertions(+), 1769 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4c52401..d42f2b5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Polish translation for network-manager-openconnect.
-# Copyright © 2009-2018 the network-manager-openconnect authors.
-# This file is distributed under the same license as the network-manager-openconnect package.
+# Polish translation for NetworkManager-openconnect.
+# Copyright © 2009-2018 the NetworkManager-openconnect authors.
+# This file is distributed under the same license as the NetworkManager-openconnect package.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2009.
 # Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2018.
 # Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2009-2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: network-manager-openconnect\n"
+"Project-Id-Version: NetworkManager-openconnect\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-24 18:54+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-24 18:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-19 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-19 20:28+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -269,9 +269,9 @@ msgstr "Zgodny z VPN Cisco AnyConnect SSL."
 msgid "Juniper Network Connect (openconnect)"
 msgstr "Juniper Network Connect (openconnect)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l130
 #: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:458
-#: ../openconnect-strings.txt:1575
+#: ../openconnect-strings.txt:1580
 msgid "Compatible with Juniper Network Connect / Pulse Secure SSL VPN"
 msgstr "Zgodny z VPN Juniper Network Connect/Pulse Secure SSL"
 
@@ -410,162 +410,162 @@ msgstr ""
 "nm-openconnect-service dostarcza zintegrowaną możliwość VPN SSL Cisco "
 "AnyConnect dla usługi NetworkManager."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l57
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l57
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 msgid "Please enter your username and password"
 msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika i hasło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l67
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l67
 #: ../openconnect-strings.txt:17
 msgid "Username: "
 msgstr "Nazwa użytkownika: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l75
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l75
 #: ../openconnect-strings.txt:20
 msgid "Challenge"
 msgstr "Wyzwanie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l75
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l75
 #: ../openconnect-strings.txt:23
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l155
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l155
 #: ../openconnect-strings.txt:26
 #, c-format
 msgid "GlobalProtect login returned %s=%s (expected %s)\n"
 msgstr "Logowanie GlobalProtect zwróciło %s=%s (oczekiwano %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l161
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l161
 #: ../openconnect-strings.txt:29
 #, c-format
 msgid "GlobalProtect login returned empty or missing %s\n"
 msgstr "Logowanie GlobalProtect zwróciło puste lub brakujące %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l167
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l167
 #: ../openconnect-strings.txt:32
 #, c-format
 msgid "GlobalProtect login returned %s=%s\n"
 msgstr "Logowanie GlobalProtect zwróciło %s=%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l203
 #: ../openconnect-strings.txt:35
 msgid "Please select GlobalProtect gateway."
 msgstr "Proszę wybrać bramę GlobalProtect."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l213
 #: ../openconnect-strings.txt:38
 msgid "GATEWAY:"
 msgstr "BRAMA:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l266
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l267
 #: ../openconnect-strings.txt:41
 #, c-format
 msgid "%d gateway servers available:\n"
 msgstr "Dostępne serwery bramy (%d):\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l289
 #: ../openconnect-strings.txt:44
 #, c-format
 msgid " %s (%s)\n"
 msgstr " %s (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l357
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l707
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l358
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l661
 #: ../openconnect-strings.txt:49
 msgid "Failed to generate OTP tokencode; disabling token\n"
 msgstr "Utworzenie kodu tokena OTP się nie powiodło. Wyłączanie tokena\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l453
 #: ../openconnect-strings.txt:52
 msgid "Server is neither a GlobalProtect portal nor a gateway.\n"
 msgstr "Serwer nie jest portalem ani bramą GlobalProtect.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l500
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1303
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l500
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1266
 #: ../openconnect-strings.txt:56
 msgid "Logout failed.\n"
 msgstr "Wylogowanie się nie powiodło.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-globalprotect.c#l502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-globalprotect.c#l502
 #: ../openconnect-strings.txt:59
 msgid "Logout successful\n"
 msgstr "Pomyślnie wylogowano\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l142
 #: ../openconnect-strings.txt:62
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form submit item '%s'\n"
 msgstr "Ignorowanie elementu „submit” „%s” nieznanego formularza\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l153
 #: ../openconnect-strings.txt:65
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form input type '%s'\n"
 msgstr "Ignorowanie elementu „input” „%s” nieznanego formularza\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l164
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l163
 #: ../openconnect-strings.txt:68
 #, c-format
 msgid "Discarding duplicate option '%s'\n"
 msgstr "Odrzucanie podwójnej opcji „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l237
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:72
 #, c-format
 msgid "Cannot handle form method='%s', action='%s'\n"
 msgstr "Nie można obsłużyć formularza method='%s', action='%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l267
 #: ../openconnect-strings.txt:75
 #, c-format
 msgid "Unknown textarea field: '%s'\n"
 msgstr "Nieznane pole „textarea”: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l335
 #: ../openconnect-strings.txt:78
 msgid "TNCC support not implemented yet on Windows\n"
 msgstr "Obsługa TNCC nie jest jeszcze zaimplementowana w systemie Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l358
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l357
 #: ../openconnect-strings.txt:81
 msgid "No DSPREAUTH cookie; not attempting TNCC\n"
 msgstr "Brak ciasteczka DSPREAUTH. Bez próbowania TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l369
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l368
 #: ../openconnect-strings.txt:84
 msgid "Failed to allocate memory for communication with TNCC\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci do komunikacji z TNCC się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l403
 #: ../openconnect-strings.txt:87
 #, c-format
 msgid "Failed to exec TNCC script %s: %s\n"
 msgstr "Wykonanie skryptu TNCC %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l413
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l412
 #: ../openconnect-strings.txt:90
 msgid "Failed to send start command to TNCC\n"
 msgstr "Wysłanie polecenia „start” do TNCC się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l420
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l419
 #: ../openconnect-strings.txt:93
 msgid "Sent start; waiting for response from TNCC\n"
 msgstr "Wysłano „start”. Oczekiwanie na odpowiedź z TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l425
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l424
 #: ../openconnect-strings.txt:96
 msgid "Failed to read response from TNCC\n"
 msgstr "Odczytanie odpowiedzi z TNCC się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l436
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l435
 #: ../openconnect-strings.txt:99
 msgid "Received invalid response from TNCC\n"
 msgstr "Otrzymano nieprawidłową odpowiedź od TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l437
 #: ../openconnect-strings.txt:102
 #, c-format
 msgid ""
@@ -577,136 +577,136 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "<--\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l446
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l445
 #: ../openconnect-strings.txt:108
 #, c-format
 msgid "Received unsuccessful %s response from TNCC\n"
 msgstr "Otrzymano niepomyślną odpowiedź %s z TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l458
 #: ../openconnect-strings.txt:111
 #, c-format
 msgid "Got new DSPREAUTH cookie from TNCC: %s\n"
 msgstr "Otrzymano nowe ciasteczko DSPREAUTH z TNCC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l626
 #: ../openconnect-strings.txt:114
 msgid "Failed to parse HTML document\n"
 msgstr "Przetworzenie dokumentu HTML się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l643
 #: ../openconnect-strings.txt:117
 msgid "Failed to find or parse web form in login page\n"
 msgstr ""
 "Odnalezienie lub przetworzenie formularza WWW na stronie logowania się nie "
 "powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l651
 #: ../openconnect-strings.txt:120
 msgid "Encountered form with no ID\n"
 msgstr "Wystąpił formularz bez identyfikatora\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l690
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l689
 #: ../openconnect-strings.txt:123
 #, c-format
 msgid "Unknown form ID '%s'\n"
 msgstr "Nieznany identyfikator formularza „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth-juniper.c#l693
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth-juniper.c#l692
 #: ../openconnect-strings.txt:126
 msgid "Dumping unknown HTML form:\n"
 msgstr "Zrzucanie nieznanego formularza HTML:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l96
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l96
 #: ../openconnect-strings.txt:129
 msgid "Form choice has no name\n"
 msgstr "Wybór formularza nie ma nazwy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l181
 #: ../openconnect-strings.txt:132
 #, c-format
 msgid "name %s not input\n"
 msgstr "nazwa %s nie jest „input”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l188
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l188
 #: ../openconnect-strings.txt:135
 msgid "No input type in form\n"
 msgstr "Brak typu „input” w formularzu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:138
 msgid "No input name in form\n"
 msgstr "Brak nazwy „input” w formularzu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l230
 #: ../openconnect-strings.txt:141
 #, c-format
 msgid "Unknown input type %s in form\n"
 msgstr "Nieznany typ „input” %s w formularzu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l534
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l234
 #: ../openconnect-strings.txt:145
 msgid "Empty response from server\n"
 msgstr "Pusta odpowiedź z serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l545
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:149
 msgid "Failed to parse server response\n"
 msgstr "Przetworzenie odpowiedzi serwera się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l547
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l299
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l299
 #: ../openconnect-strings.txt:153
 #, c-format
 msgid "Response was:%s\n"
 msgstr "Odpowiedź: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l569
 #: ../openconnect-strings.txt:156
 msgid "Received <client-cert-request> when not expected.\n"
 msgstr "Otrzymano nieoczekiwane <client-cert-request>.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l597
 #: ../openconnect-strings.txt:159
 msgid "XML response has no \"auth\" node\n"
 msgstr "Odpowiedź XML nie ma węzła „auth”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l630
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l630
 #: ../openconnect-strings.txt:162
 msgid "Asked for password but '--no-passwd' set\n"
 msgstr "Zapytano o hasło, ale ustawiono „--no-passwd”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l915
 #: ../openconnect-strings.txt:165
 msgid "Not downloading XML profile because SHA1 already matches\n"
 msgstr "Profil XML nie zostanie pobrany, ponieważ suma SHA1 już pasuje\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l921
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l320
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l921
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l915
 #: ../openconnect-strings.txt:170
 #, c-format
 msgid "Failed to open HTTPS connection to %s\n"
 msgstr "Otwarcie połączenia HTTPS z %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l942
 #: ../openconnect-strings.txt:173
 msgid "Failed to send GET request for new config\n"
 msgstr "Wysłanie żądania GET dla nowej konfiguracji się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l966
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l966
 #: ../openconnect-strings.txt:176
 msgid "Downloaded config file did not match intended SHA1\n"
 msgstr "Pobrany plik konfiguracji nie pasuje do docelowej sumy SHA1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l971
 #: ../openconnect-strings.txt:179
 msgid "Downloaded new XML profile\n"
 msgstr "Pobrano nowy profil XML\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l982
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l982
 #: ../openconnect-strings.txt:182
 msgid ""
 "Error: Running the 'Cisco Secure Desktop' trojan on this platform is not yet "
@@ -715,7 +715,7 @@ msgstr ""
 "Błąd: uruchamianie konia trojańskiego „Cisco Secure Desktop” na tej "
 "platformie nie jest jeszcze zaimplementowane.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:187
 msgid ""
 "Error: Server asked us to run CSD hostscan.\n"
@@ -724,7 +724,7 @@ msgstr ""
 "Błąd: serwer poprosił o wykonanie skanowania komputera CSD.\n"
 "Należy dostarczyć odpowiedni parametr --csd-wrapper.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l998
 #: ../openconnect-strings.txt:192
 msgid ""
 "Error: Server asked us to download and run a 'Cisco Secure Desktop' trojan.\n"
@@ -736,64 +736,64 @@ msgstr ""
 "Ta możliwość jest domyślnie wyłączona z powodów bezpieczeństwa, więc można "
 "ją włączyć.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1005
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1005
 #: ../openconnect-strings.txt:198
 msgid "Trying to run Linux CSD trojan script.\n"
 msgstr ""
 "Próbowanie uruchomienia skryptu konia trojańskiego CSD dla systemu Linux.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:201
 #, c-format
 msgid "Temporary directory '%s' is not writable: %s\n"
 msgstr "Nie można zapisać do katalogu tymczasowego „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1040
 #: ../openconnect-strings.txt:204
 #, c-format
 msgid "Failed to open temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku skryptu tymczasowego CSD się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1049
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1049
 #: ../openconnect-strings.txt:207
 #, c-format
 msgid "Failed to write temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Zapisanie pliku skryptu tymczasowego CSD się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1084
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l144
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l144
 #: ../openconnect-strings.txt:211
 #, c-format
 msgid "Failed to set gid %ld: %s\n"
 msgstr "Ustawienie GID %ld się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1091
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l151
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l151
 #: ../openconnect-strings.txt:215
 #, c-format
 msgid "Failed to set groups to %ld: %s\n"
 msgstr "Ustawienie grup na %ld się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1098
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1098
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l158
 #: ../openconnect-strings.txt:219
 #, c-format
 msgid "Failed to set uid %ld: %s\n"
 msgstr "Ustawienie UID %ld się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1105
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1105
 #: ../openconnect-strings.txt:222
 #, c-format
 msgid "Invalid user uid=%ld: %s\n"
 msgstr "Nieprawidłowy użytkownik uid=%ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1112
 #: ../openconnect-strings.txt:225
 #, c-format
 msgid "Failed to change to CSD home directory '%s': %s\n"
 msgstr "Przejście do katalogu domowego CSD „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1118
 #: ../openconnect-strings.txt:228
 msgid ""
 "Warning: you are running insecure CSD code with root privileges\n"
@@ -803,579 +803,579 @@ msgstr ""
 "roota\n"
 "\t Należy użyć opcji wiersza poleceń „--csd-user”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1166
 #: ../openconnect-strings.txt:233
 #, c-format
 msgid "Failed to exec CSD script %s\n"
 msgstr "Wykonanie skryptu CSD %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1198
 #: ../openconnect-strings.txt:236
 msgid "Unknown response from server\n"
 msgstr "Nieznana odpowiedź serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1328
 #: ../openconnect-strings.txt:239
 msgid "Server requested SSL client certificate after one was provided\n"
 msgstr "Serwer zażądał certyfikatu klienta SSL po dostarczeniu jednego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1329
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1332
 #: ../openconnect-strings.txt:242
 msgid "Server requested SSL client certificate; none was configured\n"
 msgstr ""
 "Serwer zażądał certyfikatu klienta SSL. Żaden nie został skonfigurowany\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1348
 #: ../openconnect-strings.txt:245
 msgid "XML POST enabled\n"
 msgstr "Włączono „POST” XML\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/auth.c#l1388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/auth.c#l1391
 #: ../openconnect-strings.txt:248
 #, c-format
 msgid "Refreshing %s after 1 second...\n"
 msgstr "Odświeżanie %s za 1 sekundę…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/compat.c#l207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/compat.c#l207
 #: ../openconnect-strings.txt:251
 #, c-format
 msgid "(error 0x%lx)"
 msgstr "(błąd 0x%lx)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/compat.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/compat.c#l210
 #: ../openconnect-strings.txt:254
 msgid "(Error while describing error!)"
 msgstr "(Błąd podczas opisywania błędu)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/compat.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/compat.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:257
 msgid "ERROR: Cannot initialize sockets\n"
 msgstr "BŁĄD: nie można zainicjować gniazd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l112
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l348
 #: ../openconnect-strings.txt:261
 #, c-format
 msgid "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 msgstr "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l134
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l367
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l367
 #: ../openconnect-strings.txt:265
 #, c-format
 msgid "TCP_MAXSEG %d\n"
 msgstr "TCP_MAXSEG %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l279
 #: ../openconnect-strings.txt:268
 msgid ""
 "CRITICAL ERROR: DTLS master secret is uninitialised. Please report this.\n"
 msgstr ""
 "BŁĄD KRYTYCZNY: główne hasło DTLS jest niezainicjowane. Prosimy to zgłosić.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:272
 msgid "Error creating HTTPS CONNECT request\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia żądania „CONNECT” HTTPS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l313
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l383
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l313
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l383
 #: ../openconnect-strings.txt:276
 msgid "Error fetching HTTPS response\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania odpowiedzi HTTPS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l340
 #: ../openconnect-strings.txt:279
 #, c-format
 msgid "VPN service unavailable; reason: %s\n"
 msgstr "Usługa VPN jest niedostępna. Przyczyna: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l345
 #: ../openconnect-strings.txt:282
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Otrzymano nieodpowiednią odpowiedź „CONNECT” HTTPS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l352
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l352
 #: ../openconnect-strings.txt:285
 #, c-format
 msgid "Got CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Otrzymano odpowiedź „CONNECT”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l380
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l388
 #: ../openconnect-strings.txt:289
 msgid "No memory for options\n"
 msgstr "Brak pamięci dla opcji\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l397
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l443
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l443
 #: ../openconnect-strings.txt:293
 msgid "<elided>"
 msgstr "<opuszczono>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l416
 #: ../openconnect-strings.txt:296
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID not 64 characters; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID nie wynosi 64 znaków. Wynosi: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l433
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l433
 #: ../openconnect-strings.txt:299
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID is invalid; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID jest nieprawidłowe. Wynosi: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l451
 #: ../openconnect-strings.txt:302
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Nieznane DTLS-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l489
 #: ../openconnect-strings.txt:305
 #, c-format
 msgid "Unknown CSTP-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Nieznane CSTP-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l564
 #: ../openconnect-strings.txt:308
 msgid "No MTU received. Aborting\n"
 msgstr "Nie otrzymano MTU. Przerywanie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l570
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l638
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l643
 #: ../openconnect-strings.txt:312
 msgid "No IP address received. Aborting\n"
 msgstr "Nie otrzymano adresu IP. Przerywanie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l576
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l578
 #: ../openconnect-strings.txt:315
 #, c-format
 msgid "IPv6 configuration received but MTU %d is too small.\n"
 msgstr "Otrzymano konfigurację IPv6, ale MTU %d jest za małe.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l582
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l645
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l584
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l650
 #: ../openconnect-strings.txt:319
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP address (%s != %s)\n"
 msgstr "Ponowne połączenie przekazało inny adres IP „Legacy” (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l590
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l654
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l659
 #: ../openconnect-strings.txt:323
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP netmask (%s != %s)\n"
 msgstr ""
 "Ponowne połączenie przekazało inną maskę sieci IP „Legacy” (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l600
 #: ../openconnect-strings.txt:326
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 address (%s != %s)\n"
 msgstr "Ponowne połączenie przekazało inny adres IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l608
 #: ../openconnect-strings.txt:329
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Ponowne połączenie przekazało inną maskę sieci IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l614
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l616
 #: ../openconnect-strings.txt:332
 #, c-format
 msgid "CSTP connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "Połączono CSTP. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l618
 #: ../openconnect-strings.txt:335
 #, c-format
 msgid "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 msgstr "Zestaw szyfrów CSTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l678
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l680
 #: ../openconnect-strings.txt:338
 msgid "Compression setup failed\n"
 msgstr "Ustawienie kompresji się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l695
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l697
 #: ../openconnect-strings.txt:341
 msgid "Allocation of deflate buffer failed\n"
 msgstr "Przydzielenie bufora „deflate” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l753
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l759
 #: ../openconnect-strings.txt:344
 msgid "inflate failed\n"
 msgstr "„inflate” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l776
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l782
 #: ../openconnect-strings.txt:347
 #, c-format
 msgid "LZS decompression failed: %s\n"
 msgstr "Dekompresja LZS się nie powiodła: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l789
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l795
 #: ../openconnect-strings.txt:350
 msgid "LZ4 decompression failed\n"
 msgstr "Dekompresja LZ4 się nie powiodła\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l802
 #: ../openconnect-strings.txt:353
 #, c-format
 msgid "Unknown compression type %d\n"
 msgstr "Nieznany typ kompresji %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l801
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l807
 #: ../openconnect-strings.txt:356
 #, c-format
 msgid "Received %s compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr ""
 "Otrzymano skompresowany pakiet danych %s o rozmiarze %d B (wynosił %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l827
 #: ../openconnect-strings.txt:359
 #, c-format
 msgid "deflate failed %d\n"
 msgstr "%d „deflate” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l891
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l283
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l742
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l132
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1023
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l69
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l951
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l900
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l283
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1033
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l69
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l914
 #: ../openconnect-strings.txt:369
 msgid "Allocation failed\n"
 msgstr "Przydzielenie się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l902
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l911
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1046
 #: ../openconnect-strings.txt:373
 #, c-format
 msgid "Short packet received (%d bytes)\n"
 msgstr "Otrzymano krótki pakiet (%d B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l924
 #: ../openconnect-strings.txt:376
 #, c-format
 msgid "Unexpected packet length. SSL_read returned %d but packet is\n"
 msgstr ""
 "Nieoczekiwana długość pakietu. „SSL_read” zwróciło %d, ale pakiet wynosi\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l929
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l938
 #: ../openconnect-strings.txt:379
 msgid "Got CSTP DPD request\n"
 msgstr "Otrzymano żądanie „DPD” CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l935
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l944
 #: ../openconnect-strings.txt:382
 msgid "Got CSTP DPD response\n"
 msgstr "Otrzymano odpowiedź „DPD” CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l940
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l949
 #: ../openconnect-strings.txt:385
 msgid "Got CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Otrzymano „Keepalive” CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l945
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l954
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1003
 #: ../openconnect-strings.txt:389
 #, c-format
 msgid "Received uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Otrzymano nieskompresowany pakiet danych o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l962
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l971
 #: ../openconnect-strings.txt:392
 #, c-format
 msgid "Received server disconnect: %02x '%s'\n"
 msgstr "Otrzymano rozłączenie z serwera: %02x „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l965
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l974
 #: ../openconnect-strings.txt:395
 msgid "Received server disconnect\n"
 msgstr "Otrzymano rozłączenie z serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l973
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l982
 #: ../openconnect-strings.txt:398
 msgid "Compressed packet received in !deflate mode\n"
 msgstr "Otrzymano nieskompresowany pakiet w trybie „!deflate”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l982
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:401
 msgid "received server terminate packet\n"
 msgstr "otrzymano pakiet wymuszenia zakończenia serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l998
 #: ../openconnect-strings.txt:404
 #, c-format
 msgid "Unknown packet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Nieznany pakiet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1032
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1123
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1041
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1121
 #: ../openconnect-strings.txt:409
 #, c-format
 msgid "SSL wrote too few bytes! Asked for %d, sent %d\n"
 msgstr "SSL zapisało za mało bajtów. Poproszono o %d, wysłano %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1060
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1192
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1069
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1155
 #: ../openconnect-strings.txt:413
 msgid "CSTP rekey due\n"
 msgstr "„rekey” CSTP do\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1067
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1076
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1162
 #: ../openconnect-strings.txt:417
 msgid "Rehandshake failed; attempting new-tunnel\n"
 msgstr "Ponowne powitanie się nie powiodło. Próbowanie „new-tunnel”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1078
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1087
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1173
 #: ../openconnect-strings.txt:421
 msgid "CSTP Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "Wykrywanie martwych partnerów CSTP wykryło martwego partnera.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1082
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1147
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1128
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1177
 #: ../openconnect-strings.txt:427
 msgid "Reconnect failed\n"
 msgstr "Ponowne połączenie się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1098
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1107
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1193
 #: ../openconnect-strings.txt:431
 msgid "Send CSTP DPD\n"
 msgstr "Wysłanie „DPD” CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1110
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1241
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1204
 #: ../openconnect-strings.txt:435
 msgid "Send CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Wysłanie „Keepalive” CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1144
 #: ../openconnect-strings.txt:438
 #, c-format
 msgid "Sending compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr ""
 "Wysyłanie nieskompresowanego pakietu danych o rozmiarze %d B (wynosił %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1146
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1155
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1238
 #: ../openconnect-strings.txt:442
 #, c-format
 msgid "Sending uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie nieskompresowanego pakietu danych o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/cstp.c#l1185
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/cstp.c#l1194
 #: ../openconnect-strings.txt:445
 #, c-format
 msgid "Send BYE packet: %s\n"
 msgstr "Wysłanie pakietu „BYE”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/digest.c#l252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/digest.c#l252
 #: ../openconnect-strings.txt:448
 msgid "Attempting Digest authentication to proxy\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia „Digest” do pośrednika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/digest.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/digest.c#l255
 #: ../openconnect-strings.txt:451
 #, c-format
 msgid "Attempting Digest authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia „Digest” do serwera „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l113
 #: ../openconnect-strings.txt:454
 msgid "DTLS connection attempted with an existing fd\n"
 msgstr "Próbowano połączenia DTLS za pomocą istniejącego deskryptora pliku\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l119
 #: ../openconnect-strings.txt:457
 msgid "No DTLS address\n"
 msgstr "Brak adresu DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l126
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l126
 #: ../openconnect-strings.txt:460
 msgid "Server offered no DTLS cipher option\n"
 msgstr "Serwer nie zaproponował żadnej opcji szyfrowania DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l133
 #: ../openconnect-strings.txt:463
 msgid "No DTLS when connected via proxy\n"
 msgstr "Brak DTLS podczas łączenia przez pośrednika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:466
 #, c-format
 msgid "DTLS option %s : %s\n"
 msgstr "Opcja DTLS %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l241
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l241
 #: ../openconnect-strings.txt:469
 #, c-format
 msgid "DTLS initialised. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "Zainicjowano DTLS. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l267
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l267
 #: ../openconnect-strings.txt:472
 msgid "Attempt new DTLS connection\n"
 msgstr "Próba nowego połączenia DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l294
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l294
 #: ../openconnect-strings.txt:475
 #, c-format
 msgid "Received DTLS packet 0x%02x of %d bytes\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet DTLS 0x%02x z %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l308
 #: ../openconnect-strings.txt:478
 msgid "Got DTLS DPD request\n"
 msgstr "Otrzymano żądanie „DPD” DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l314
 #: ../openconnect-strings.txt:481
 msgid "Failed to send DPD response. Expect disconnect\n"
 msgstr ""
 "Wysłanie odpowiedzi DPD się nie powiodło. Należy oczekiwać rozłączenia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l318
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l318
 #: ../openconnect-strings.txt:484
 msgid "Got DTLS DPD response\n"
 msgstr "Otrzymano odpowiedź „DPD” DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l322
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l322
 #: ../openconnect-strings.txt:487
 msgid "Got DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Otrzymano „Keepalive” DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l328
 #: ../openconnect-strings.txt:490
 msgid "Compressed DTLS packet received when compression not enabled\n"
 msgstr "Otrzymano skompresowany pakiet DTLS, kiedy kompresja jest wyłączona\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l336
 #: ../openconnect-strings.txt:493
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS packet type %02x, len %d\n"
 msgstr "Nieznany typ pakietu DTLS %02x, len %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l358
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l358
 #: ../openconnect-strings.txt:496
 msgid "DTLS rekey due\n"
 msgstr "„rekey” DTLS do\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l365
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l365
 #: ../openconnect-strings.txt:499
 msgid "DTLS Rehandshake failed; reconnecting.\n"
 msgstr "Ponowne powitanie DTLS się nie powiodło. Łączenie ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l374
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l374
 #: ../openconnect-strings.txt:502
 msgid "DTLS Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "Wykrywanie martwych partnerów DTLS wykryło martwego partnera.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l380
 #: ../openconnect-strings.txt:505
 msgid "Send DTLS DPD\n"
 msgstr "Wysłanie „DPD” DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l385
 #: ../openconnect-strings.txt:508
 msgid "Failed to send DPD request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Wysłanie żądania DPD się nie powiodło. Należy oczekiwać rozłączenia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l398
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l398
 #: ../openconnect-strings.txt:511
 msgid "Send DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Wysłanie „Keepalive” DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l403
 #: ../openconnect-strings.txt:514
 msgid "Failed to send keepalive request. Expect disconnect\n"
 msgstr ""
 "Wysłanie żądania Keepalive się nie powiodło. Należy oczekiwać rozłączenia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l434
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l434
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l541
 #: ../openconnect-strings.txt:518
 #, c-format
 msgid "Unknown packet (len %d) received: %02x %02x %02x %02x...\n"
 msgstr "Otrzymano nieznany pakiet (len %d): %02x %02x %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l441
 #: ../openconnect-strings.txt:521
 #, c-format
 msgid "TOS this: %d, TOS last: %d\n"
 msgstr "Ten TOS: %d, ostatni TOS: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l445
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l445
 #: ../openconnect-strings.txt:524
 msgid "UDP setsockopt"
 msgstr "setsockopt UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l476
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l476
 #: ../openconnect-strings.txt:527
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error %d. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS otrzymało błąd zapisu %d. Używanie SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l490
 #: ../openconnect-strings.txt:530
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error: %s. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS otrzymało błąd zapisu: %s. Używanie SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l505
 #: ../openconnect-strings.txt:533
 #, c-format
 msgid "Sent DTLS packet of %d bytes; DTLS send returned %d\n"
 msgstr "Wysłano pakiet DTLS o rozmiarze %d B. Wysłanie DTLS zwróciło %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l533
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l533
 #: ../openconnect-strings.txt:536
 #, c-format
 msgid "Initiating IPv4 MTU detection (min=%d, max=%d)\n"
 msgstr "Inicjowanie wykrywania MTU IPv4 (min=%d, max=%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l553
 #: ../openconnect-strings.txt:539
 msgid "Too long time in MTU detect loop; assuming negotiated MTU.\n"
 msgstr ""
 "Za dużo czasu w pętli wykrywania MTU. Przyjmowanie wynegocjowanego MTU.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l557
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l557
 #: ../openconnect-strings.txt:542
 #, c-format
 msgid "Too long time in MTU detect loop; MTU set to %d.\n"
 msgstr "Za dużo czasu w pętli wykrywania MTU. Ustawiono MTU na %d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l566
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l566
 #: ../openconnect-strings.txt:545
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes, min=%u, max=%u)\n"
 msgstr "Wysyłanie sondy „DPD” MTU (%u B, min=%u, max=%u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l570
 #: ../openconnect-strings.txt:548
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d %d)\n"
 msgstr "Wysłanie żądania DPD się nie powiodło (%d %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l584
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l692
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l584
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l692
 #: ../openconnect-strings.txt:552
 #, c-format
 msgid "Received unexpected packet (%.2x) in MTU detection; skipping.\n"
 msgstr ""
 "Otrzymano nieoczekiwany pakiet (%.2x) podczas wykrywania MTU. Pomijanie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l596
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l596
 #: ../openconnect-strings.txt:555
 #, c-format
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; trying %d\n"
@@ -1383,69 +1383,69 @@ msgstr ""
 "Przekroczono czas oczekiwania podczas oczekiwania na odpowiedź DPD. "
 "Próbowanie %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l603
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l684
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l684
 #: ../openconnect-strings.txt:559
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; resending probe.\n"
 msgstr ""
 "Przekroczono czas oczekiwania podczas czekania na odpowiedź DPD. Ponowne "
 "wysyłanie sondy.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l610
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l711
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l610
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l711
 #: ../openconnect-strings.txt:563
 #, c-format
 msgid "Failed to recv DPD request (%d)\n"
 msgstr "Odebranie żądania DPD się nie powiodło (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l615
 #: ../openconnect-strings.txt:566
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes of %u)\n"
 msgstr "Otrzymano sondę „DPD” MTU (%u B z %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l653
 #: ../openconnect-strings.txt:569
 msgid "Initiating IPv6 MTU detection\n"
 msgstr "Inicjowanie wykrywania MTU IPv6\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l668
 #: ../openconnect-strings.txt:572
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Wysyłanie sondy „DPD” MTU (%u B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l672
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l672
 #: ../openconnect-strings.txt:575
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d)\n"
 msgstr "Wysłanie żądania DPD się nie powiodło (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l697
 #: ../openconnect-strings.txt:578
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Otrzymano sondę „DPD” MTU (%u B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l761
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l761
 #: ../openconnect-strings.txt:581
 #, c-format
 msgid "Detected MTU of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Wykryto MTU o rozmiarze %d B (wynosił %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/dtls.c#l764
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/dtls.c#l764
 #: ../openconnect-strings.txt:584
 #, c-format
 msgid "No change in MTU after detection (was %d)\n"
 msgstr "Brak zmian w MTU po wykrywaniu (wynosił %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l61
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l61
 #: ../openconnect-strings.txt:587
 #, c-format
 msgid "Accepting expected ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Przyjmowanie oczekiwanego pakietu ESP z sekwencją %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l91
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l91
 #: ../openconnect-strings.txt:590
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1454,32 +1454,32 @@ msgstr ""
 "Przyjmowanie pakietu ESP późniejszego niż oczekiwano z sekwencją %u "
 "(oczekiwano %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l104
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l104
 #: ../openconnect-strings.txt:594
 #, c-format
 msgid "Discarding ancient ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
 msgstr "Odrzucanie starego pakietu ESP z sekwencją %u (oczekiwano %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l109
 #: ../openconnect-strings.txt:597
 #, c-format
 msgid "Tolerating ancient ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
 msgstr ""
 "Tolerowanie starego pakietu ESP z sekwencją %u (oczekiwano %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l118
 #: ../openconnect-strings.txt:600
 #, c-format
 msgid "Discarding replayed ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Odrzucanie powtórzonego pakietu ESP z sekwencją %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l123
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l123
 #: ../openconnect-strings.txt:603
 #, c-format
 msgid "Tolerating replayed ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Tolerowanie powtórzonego pakietu ESP z sekwencją %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp-seqno.c#l136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp-seqno.c#l136
 #: ../openconnect-strings.txt:606
 #, c-format
 msgid "Accepting out-of-order ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
@@ -1487,711 +1487,711 @@ msgstr ""
 "Przyjmowanie pakietu ESP poza kolejnością z sekwencją %u (oczekiwano "
 "%<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l70
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l70
 #: ../openconnect-strings.txt:609
 #, c-format
 msgid "Parameters for %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Parametry dla ESP %s: SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l73
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l73
 #: ../openconnect-strings.txt:612
 #, c-format
 msgid "ESP encryption type %s key 0x%s\n"
 msgstr "Szyfrowanie ESP typu %s klucz 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l76
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l76
 #: ../openconnect-strings.txt:615
 #, c-format
 msgid "ESP authentication type %s key 0x%s\n"
 msgstr "Uwierzytelnienie ESP typu %s klucz 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l94
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l94
 #: ../openconnect-strings.txt:618
 msgid "incoming"
 msgstr "przychodzące"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l95
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l95
 #: ../openconnect-strings.txt:621
 msgid "outgoing"
 msgstr "wychodzące"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l97
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l97
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l120
 #: ../openconnect-strings.txt:625
 msgid "Send ESP probes\n"
 msgstr "Wysłanie sond ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l141
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l145
 #: ../openconnect-strings.txt:628
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet ESP o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l162
 #: ../openconnect-strings.txt:631
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet from old SPI 0x%x, seq %u\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet ESP ze starym SPI 0x%x, sekwencją %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l168
 #: ../openconnect-strings.txt:634
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with invalid SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet ESP z nieprawidłowym SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l171
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l181
 #: ../openconnect-strings.txt:637
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with unrecognised payload type %02x\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet ESP z nierozpoznanym typem ładunku %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l188
 #: ../openconnect-strings.txt:640
 #, c-format
 msgid "Invalid padding length %02x in ESP\n"
 msgstr "Nieprawidłowa długość wypełnienia %02x w ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:643
 msgid "Invalid padding bytes in ESP\n"
 msgstr "Nieprawidłowe bajty wypełnienia w ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l209
 #: ../openconnect-strings.txt:646
 msgid "ESP session established with server\n"
 msgstr "Nawiązano sesję ESP z serwerem\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l220
 #: ../openconnect-strings.txt:649
 msgid "Failed to allocate memory to decrypt ESP packet\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci do odszyfrowania pakietu ESP się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l226
 #: ../openconnect-strings.txt:652
 msgid "LZO decompression of ESP packet failed\n"
 msgstr "Dekompresja LZO pakietu ESP się nie powiodła\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l222
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l232
 #: ../openconnect-strings.txt:655
 #, c-format
 msgid "LZO decompressed %d bytes into %d\n"
 msgstr "LZO zdekompresowało %d B do %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l246
 #: ../openconnect-strings.txt:658
 msgid "Rekey not implemented for ESP\n"
 msgstr "„rekey” nie jest zaimplementowane dla ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l250
 #: ../openconnect-strings.txt:661
 msgid "ESP detected dead peer\n"
 msgstr "ESP wykryło martwego partnera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l248
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l258
 #: ../openconnect-strings.txt:664
 msgid "Send ESP probes for DPD\n"
 msgstr "Wysłanie sond ESP dla DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l265
 #: ../openconnect-strings.txt:667
 msgid "Keepalive not implemented for ESP\n"
 msgstr "„Keepalive” nie jest zaimplementowane dla ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l288
 #: ../openconnect-strings.txt:670
 #, c-format
 msgid "Failed to send ESP packet: %s\n"
 msgstr "Wysłanie pakietu ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/esp.c#l284
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/esp.c#l294
 #: ../openconnect-strings.txt:673
 #, c-format
 msgid "Sent ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Wysłano pakiet ESP o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l166
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l166
 #: ../openconnect-strings.txt:676
 msgid "Deferring DTLS resumption until CSTP generates a PSK\n"
 msgstr "Odkładanie wznowienia DTLS, aż CSTP utworzy PSK\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l174
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l174
 #: ../openconnect-strings.txt:679
 msgid "Failed to generate DTLS priority string\n"
 msgstr "Utworzenie ciągu priorytetu DTLS się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l183
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l183
 #: ../openconnect-strings.txt:682
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize DTLS: %s\n"
 msgstr "Zainicjowanie DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l192
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l192
 #: ../openconnect-strings.txt:685
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: '%s': %s\n"
 msgstr "Ustawienie priorytetu DTLS się nie powiodło: „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l204
 #: ../openconnect-strings.txt:688
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate credentials: %s\n"
 msgstr "Przydzielenie danych uwierzytelniających się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l217
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l217
 #: ../openconnect-strings.txt:691
 #, c-format
 msgid "Failed to generate DTLS key: %s\n"
 msgstr "Utworzenie klucza DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l231
 #: ../openconnect-strings.txt:694
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS key: %s\n"
 msgstr "Ustawienie klucza DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l239
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l239
 #: ../openconnect-strings.txt:697
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS PSK credentials: %s\n"
 msgstr ""
 "Ustawienie danych uwierzytelniających „PSK” DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l272
 #: ../openconnect-strings.txt:700
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS parameters for requested CipherSuite '%s'\n"
 msgstr "Nieznane parametry DTLS dla żądanego zestawu szyfrów „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l287
 #: ../openconnect-strings.txt:703
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: %s\n"
 msgstr "Ustawienie priorytetu DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l308
 #: ../openconnect-strings.txt:706
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS session parameters: %s\n"
 msgstr "Ustawienie parametrów sesji DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l336
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l484
 #: ../openconnect-strings.txt:710
 #, c-format
 msgid "Peer MTU %d too small to allow DTLS\n"
 msgstr "MTU partnera %d jest za małe, aby umożliwić DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l345
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l495
 #: ../openconnect-strings.txt:714
 #, c-format
 msgid "DTLS MTU reduced to %d\n"
 msgstr "Zmniejszono „MTU” DTLS do %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l355
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l355
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l504
 #: ../openconnect-strings.txt:718
 msgid "DTLS session resume failed; possible MITM attack. Disabling DTLS.\n"
 msgstr ""
 "Wznowienie sesji DTLS się nie powiodło. Możliwe, że to atak typu „MITM”. "
 "Wyłączanie DTLS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l368
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l368
 #: ../openconnect-strings.txt:721
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS MTU: %s\n"
 msgstr "Ustawienie „MTU” DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l379
 #: ../openconnect-strings.txt:724
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr ""
 "Nawiązano połączenie DTLS (za pomocą biblioteki GnuTLS). Zestaw szyfrów %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l385
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l522
 #: ../openconnect-strings.txt:728
 #, c-format
 msgid "DTLS connection compression using %s.\n"
 msgstr "Kompresja połączenia DTLS za pomocą %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l400
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l603
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l400
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l607
 #: ../openconnect-strings.txt:733
 msgid "DTLS handshake timed out\n"
 msgstr "Powitanie DTLS przekroczyło czas oczekiwania\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l403
 #: ../openconnect-strings.txt:736
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %s\n"
 msgstr "Powitanie DTLS się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-dtls.c#l407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-dtls.c#l407
 #: ../openconnect-strings.txt:739
 msgid "(Is a firewall preventing you from sending UDP packets?)\n"
 msgstr "(Czy zapora sieciowa uniemożliwia wysyłanie pakietów UDP?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l56
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l56
 #: ../openconnect-strings.txt:742
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise ESP cipher: %s\n"
 msgstr "Zainicjowanie szyfru ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l66
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l66
 #: ../openconnect-strings.txt:745
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC: %s\n"
 msgstr "Zainicjowanie „HMAC” ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l121
 #: ../openconnect-strings.txt:748
 #, c-format
 msgid "Failed to generate random keys for ESP: %s\n"
 msgstr "Utworzenie losowych kluczy dla ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l152
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l214
 #: ../openconnect-strings.txt:752
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate HMAC for ESP packet: %s\n"
 msgstr "Obliczenie HMAC dla pakietu ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l197
 #: ../openconnect-strings.txt:756
 msgid "Received ESP packet with invalid HMAC\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet ESP z nieprawidłowym HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l171
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l171
 #: ../openconnect-strings.txt:759
 #, c-format
 msgid "Decrypting ESP packet failed: %s\n"
 msgstr "Odszyfrowanie pakietu ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l191
 #: ../openconnect-strings.txt:762
 #, c-format
 msgid "Failed to generate ESP packet IV: %s\n"
 msgstr "Utworzenie pakietu „IV” ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls-esp.c#l206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls-esp.c#l206
 #: ../openconnect-strings.txt:765
 #, c-format
 msgid "Failed to encrypt ESP packet: %s\n"
 msgstr "Zaszyfrowanie pakietu ESP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l100
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l100
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l154
 #: ../openconnect-strings.txt:769
 msgid "SSL write cancelled\n"
 msgstr "Anulowano zapis SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l104
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l104
 #: ../openconnect-strings.txt:772
 #, c-format
 msgid "Failed to write to SSL socket: %s\n"
 msgstr "Zapisanie do gniazda SSL się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l150
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l242
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l204
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l150
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:778
 msgid "SSL read cancelled\n"
 msgstr "Anulowano odczyt SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l163
 #: ../openconnect-strings.txt:781
 msgid "SSL socket closed uncleanly\n"
 msgstr "Nieczysto zamknięto gniazdo SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l173
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l251
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l173
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l251
 #: ../openconnect-strings.txt:785
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s\n"
 msgstr "Odczytanie z gniazda SSL się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:788
 #, c-format
 msgid "SSL read error: %s; reconnecting.\n"
 msgstr "Błąd odczytu SSL: %s. Łączenie ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l307
 #: ../openconnect-strings.txt:791
 #, c-format
 msgid "SSL send failed: %s\n"
 msgstr "Wysłanie SSL się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l320
 #: ../openconnect-strings.txt:794
 msgid "Could not extract expiration time of certificate\n"
 msgstr "Nie można wydobyć czasu wygaśnięcia certyfikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l325
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1616
 #: ../openconnect-strings.txt:798
 msgid "Client certificate has expired at"
 msgstr "Certyfikat klienta wygasł w"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l327
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l327
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1621
 #: ../openconnect-strings.txt:802
 msgid "Client certificate expires soon at"
 msgstr "Certyfikat klienta niedługo wygaśnie w"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l376
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l799
 #: ../openconnect-strings.txt:806
 #, c-format
 msgid "Failed to load item '%s' from keystore: %s\n"
 msgstr "Wczytanie elementu „%s” z bazy kluczy się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l389
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l389
 #: ../openconnect-strings.txt:809
 #, c-format
 msgid "Failed to open key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku klucza/certyfikatu %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l396
 #: ../openconnect-strings.txt:812
 #, c-format
 msgid "Failed to stat key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Wykonanie „stat” na pliku klucza/certyfikatu %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l405
 #: ../openconnect-strings.txt:815
 msgid "Failed to allocate certificate buffer\n"
 msgstr "Przydzielenie bufora certyfikatu się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l413
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l413
 #: ../openconnect-strings.txt:818
 #, c-format
 msgid "Failed to read certificate into memory: %s\n"
 msgstr "Odczytanie certyfikatu do pamięci się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l444
 #: ../openconnect-strings.txt:821
 #, c-format
 msgid "Failed to setup PKCS#12 data structure: %s\n"
 msgstr "Ustawienie struktury danych PKCS#12 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l467
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l467
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l568
 #: ../openconnect-strings.txt:825
 msgid "Failed to decrypt PKCS#12 certificate file\n"
 msgstr "Odszyfrowanie pliku certyfikatu PKCS#12 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l471
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l571
 #: ../openconnect-strings.txt:829
 msgid "Enter PKCS#12 pass phrase:"
 msgstr "Hasło PKCS#12:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l494
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l494
 #: ../openconnect-strings.txt:832
 #, c-format
 msgid "Failed to process PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Przetworzenie pliku PKCS#12 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l506
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l506
 #: ../openconnect-strings.txt:835
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#12 certificate: %s\n"
 msgstr "Wczytanie certyfikatu PKCS#12 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l589
 #: ../openconnect-strings.txt:838
 #, c-format
 msgid "Importing X509 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Importowanie certyfikatu X.509 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l599
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l599
 #: ../openconnect-strings.txt:841
 #, c-format
 msgid "Setting PKCS#11 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Ustawienie certyfikatu PKCS#11 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l633
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l633
 #: ../openconnect-strings.txt:844
 #, c-format
 msgid "Could not initialise MD5 hash: %s\n"
 msgstr "Nie można zainicjować sumy kontrolnej MD5: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l643
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l643
 #: ../openconnect-strings.txt:847
 #, c-format
 msgid "MD5 hash error: %s\n"
 msgstr "Błąd sumy kontrolnej MD5: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l701
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l701
 #: ../openconnect-strings.txt:850
 msgid "Missing DEK-Info: header from OpenSSL encrypted key\n"
 msgstr "Brak nagłówka DEK-Info: z zaszyfrowanego klucza biblioteki OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l708
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l708
 #: ../openconnect-strings.txt:853
 msgid "Cannot determine PEM encryption type\n"
 msgstr "Nie można ustalić typu szyfrowania PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l721
 #: ../openconnect-strings.txt:856
 #, c-format
 msgid "Unsupported PEM encryption type: %s\n"
 msgstr "Nieobsługiwany typ szyfrowania PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l746
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l759
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l759
 #: ../openconnect-strings.txt:860
 msgid "Invalid salt in encrypted PEM file\n"
 msgstr "Nieprawidłowe „salt” w zaszyfrowanym pliku PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l783
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l783
 #: ../openconnect-strings.txt:863
 #, c-format
 msgid "Error base64-decoding encrypted PEM file: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas odszyfrowywania zaszyfrowanego pliku PEM za pomocą base64: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l791
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l791
 #: ../openconnect-strings.txt:866
 msgid "Encrypted PEM file too short\n"
 msgstr "Zaszyfrowany plik PEM jest za krótki\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l819
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l819
 #: ../openconnect-strings.txt:869
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise cipher for decrypting PEM file: %s\n"
 msgstr "Zainicjowanie szyfru do odszyfrowania pliku PEM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l830
 #: ../openconnect-strings.txt:872
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt PEM key: %s\n"
 msgstr "Odszyfrowanie klucza PEM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l882
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l882
 #: ../openconnect-strings.txt:875
 msgid "Decrypting PEM key failed\n"
 msgstr "Odszyfrowanie klucza PEM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l887
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1395
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l887
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1395
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l492
 #: ../openconnect-strings.txt:880
 msgid "Enter PEM pass phrase:"
 msgstr "Hasło PEM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l948
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l948
 #: ../openconnect-strings.txt:883
 msgid "This binary built without system key support\n"
 msgstr "Ten plik binarny został zbudowany bez obsługi kluczy systemowych\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l955
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l955
 #: ../openconnect-strings.txt:886
 msgid "This binary built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Ten plik binarny został zbudowany bez obsługi PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l999
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l999
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l407
 #: ../openconnect-strings.txt:890
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 certificate %s\n"
 msgstr "Używanie certyfikatu PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1000
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1000
 #: ../openconnect-strings.txt:893
 #, c-format
 msgid "Using system certificate %s\n"
 msgstr "Używanie systemowego certyfikatu %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1018
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1018
 #: ../openconnect-strings.txt:896
 #, c-format
 msgid "Error loading certificate from PKCS#11: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas wczytywania certyfikatu z PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1019
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1019
 #: ../openconnect-strings.txt:899
 #, c-format
 msgid "Error loading system certificate: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas wczytywania systemowego certyfikatu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1030
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l855
 #: ../openconnect-strings.txt:903
 #, c-format
 msgid "Using certificate file %s\n"
 msgstr "Używanie pliku certyfikatu %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1058
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1058
 #: ../openconnect-strings.txt:906
 msgid "PKCS#11 file contained no certificate\n"
 msgstr "Plik PKCS#11 nie zawiera żadnego certyfikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1084
 #: ../openconnect-strings.txt:909
 msgid "No certificate found in file"
 msgstr "Nie odnaleziono żadnego certyfikatu w pliku"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1089
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1089
 #: ../openconnect-strings.txt:912
 #, c-format
 msgid "Loading certificate failed: %s\n"
 msgstr "Wczytanie certyfikatu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1104
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1104
 #: ../openconnect-strings.txt:915
 #, c-format
 msgid "Using system key %s\n"
 msgstr "Używanie systemowego klucza %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1109
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1277
 #: ../openconnect-strings.txt:919
 #, c-format
 msgid "Error initialising private key structure: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas inicjowania struktury klucza prywatnego: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1120
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1120
 #: ../openconnect-strings.txt:922
 #, c-format
 msgid "Error importing system key %s: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas importowania systemowego klucza %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1131
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1225
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1253
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1253
 #: ../openconnect-strings.txt:927
 #, c-format
 msgid "Trying PKCS#11 key URL %s\n"
 msgstr "Próbowanie adresu URL klucza PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1136
 #: ../openconnect-strings.txt:930
 #, c-format
 msgid "Error initialising PKCS#11 key structure: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas inicjowania struktury klucza PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1265
 #: ../openconnect-strings.txt:933
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 URL %s: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas importowania adresu URL klucza PKCS#11 %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l644
 #: ../openconnect-strings.txt:937
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 key %s\n"
 msgstr "Używanie klucza PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1287
 #: ../openconnect-strings.txt:940
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 key into private key structure: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas importowania klucza PKCS#11 do struktury klucza prywatnego: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1305
 #: ../openconnect-strings.txt:943
 #, c-format
 msgid "Using private key file %s\n"
 msgstr "Używanie pliku klucza prywatnego %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1316
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1316
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l679
 #: ../openconnect-strings.txt:947
 msgid "This version of OpenConnect was built without TPM support\n"
 msgstr "Ta wersja OpenConnect została zbudowana bez obsługi TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1337
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1337
 #: ../openconnect-strings.txt:950
 msgid "Failed to interpret PEM file\n"
 msgstr "Zinterpretowanie pliku PEM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1356
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1356
 #: ../openconnect-strings.txt:953
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#1 private key: %s\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego PKCS#1 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1369
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1383
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1369
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1383
 #: ../openconnect-strings.txt:957
 #, c-format
 msgid "Failed to load private key as PKCS#8: %s\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego jako PKCS#8 się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1391
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1424
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1026
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1424
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1026
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1036
 #: ../openconnect-strings.txt:963
 msgid "Failed to decrypt PKCS#8 certificate file\n"
 msgstr "Odszyfrowanie pliku certyfikatu PKCS#8 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1416
 #: ../openconnect-strings.txt:966
 #, c-format
 msgid "Failed to determine type of private key %s\n"
 msgstr "Ustalenie typu klucza prywatnego %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1428
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:970
 msgid "Enter PKCS#8 pass phrase:"
 msgstr "Hasło PKCS#8:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1444
 #: ../openconnect-strings.txt:973
 #, c-format
 msgid "Failed to get key ID: %s\n"
 msgstr "Uzyskanie identyfikatora klucza się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1489
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1489
 #: ../openconnect-strings.txt:976
 #, c-format
 msgid "Error signing test data with private key: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas podpisywania danych testowych za pomocą klucza prywatnego: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1504
 #: ../openconnect-strings.txt:979
 #, c-format
 msgid "Error validating signature against certificate: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas sprawdzania poprawności podpisu z certyfikatem: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1528
 #: ../openconnect-strings.txt:982
 msgid "No SSL certificate found to match private key\n"
 msgstr "Nie odnaleziono certyfikatu SSL pasującego do klucza prywatnego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1540
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l594
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l737
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l594
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l737
 #: ../openconnect-strings.txt:987
 #, c-format
 msgid "Using client certificate '%s'\n"
 msgstr "Używanie certyfikatu klienta „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1547
 #: ../openconnect-strings.txt:990
 #, c-format
 msgid "Setting certificate revocation list failed: %s\n"
 msgstr "Ustawienie listy unieważnień certyfikatów się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1568
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1578
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1578
 #: ../openconnect-strings.txt:994
 msgid "Failed to allocate memory for certificate\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci dla certyfikatu się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1614
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1614
 #: ../openconnect-strings.txt:997
 msgid ""
 "WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
@@ -2199,377 +2199,383 @@ msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: biblioteka GnuTLS zwróciła niepoprawne certyfikaty "
 "wystawiających. Uwierzytelnienie może się nie powieść.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1637
 #: ../openconnect-strings.txt:1001
 msgid "Got no issuer from PKCS#11\n"
 msgstr "Nie otrzymano wystawiającego z PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1642
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1642
 #: ../openconnect-strings.txt:1004
 #, c-format
 msgid "Got next CA '%s' from PKCS11\n"
 msgstr "Otrzymano następne CA „%s” z PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1668
 #: ../openconnect-strings.txt:1007
 msgid "Failed to allocate memory for supporting certificates\n"
 msgstr ""
 "Przydzielenie pamięci dla certyfikatów wspierających się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1691
 #: ../openconnect-strings.txt:1010
 #, c-format
 msgid "Adding supporting CA '%s'\n"
 msgstr "Dodawanie wspierającego CA „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1719
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1719
 #: ../openconnect-strings.txt:1013
 #, c-format
 msgid "Setting certificate failed: %s\n"
 msgstr "Ustawienie certyfikatu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1912
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1912
 #: ../openconnect-strings.txt:1016
 msgid "Server presented no certificate\n"
 msgstr "Serwer nie przedstawił żadnego certyfikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1920
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1920
 #: ../openconnect-strings.txt:1019
 #, c-format
 msgid "Error comparing server's cert on rehandshake: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas porównywania certyfikatu serwera przy ponownym powitaniu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1925
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1539
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1925
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1539
 #: ../openconnect-strings.txt:1023
 msgid "Server presented different cert on rehandshake\n"
 msgstr "Serwer przedstawił inny certyfikat podczas ponownego powitania\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1930
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1930
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1542
 #: ../openconnect-strings.txt:1027
 msgid "Server presented identical cert on rehandshake\n"
 msgstr "Serwer przedstawił identyczny certyfikat podczas ponownego powitania\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1936
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1936
 #: ../openconnect-strings.txt:1030
 msgid "Error initialising X509 cert structure\n"
 msgstr "Błąd podczas inicjowania struktury certyfikatów X.509\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1942
 #: ../openconnect-strings.txt:1033
 msgid "Error importing server's cert\n"
 msgstr "Błąd podczas importowania certyfikatu serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1951
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1951
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1768
 #: ../openconnect-strings.txt:1037
 msgid "Could not calculate hash of server's certificate\n"
 msgstr "Nie można obliczyć sumy kontrolnej certyfikatu serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1956
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1956
 #: ../openconnect-strings.txt:1040
 msgid "Error checking server cert status\n"
 msgstr "Błąd podczas sprawdzania stanu certyfikatu serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1961
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1961
 #: ../openconnect-strings.txt:1043
 msgid "certificate revoked"
 msgstr "unieważniony certyfikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1963
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1963
 #: ../openconnect-strings.txt:1046
 msgid "signer not found"
 msgstr "nie odnaleziono podpisującego"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1965
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1965
 #: ../openconnect-strings.txt:1049
 msgid "signer not a CA certificate"
 msgstr "podpisujący nie jest certyfikatem CA"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1967
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1967
 #: ../openconnect-strings.txt:1052
 msgid "insecure algorithm"
 msgstr "niebezpieczny algorytm"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1969
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1969
 #: ../openconnect-strings.txt:1055
 msgid "certificate not yet activated"
 msgstr "certyfikat nie został jeszcze aktywowany"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1971
 #: ../openconnect-strings.txt:1058
 msgid "certificate expired"
 msgstr "certyfikat wygasł"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l1976
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l1976
 #: ../openconnect-strings.txt:1061
 msgid "signature verification failed"
 msgstr "sprawdzenie poprawności podpisu się nie powiodło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2025
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1423
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1575
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2025
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1575
 #: ../openconnect-strings.txt:1066
 msgid "certificate does not match hostname"
 msgstr "certyfikat nie pasuje do nazwy komputera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2030
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1422
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1581
 #: ../openconnect-strings.txt:1071
 #, c-format
 msgid "Server certificate verify failed: %s\n"
 msgstr "Sprawdzenie poprawności certyfikatu klienta się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2097
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2097
 #: ../openconnect-strings.txt:1074
 msgid "Failed to allocate memory for cafile certs\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci dla certyfikatów pliku CA się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2118
 #: ../openconnect-strings.txt:1077
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from cafile: %s\n"
 msgstr "Odczytanie certyfikatów z pliku CA się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2134
 #: ../openconnect-strings.txt:1080
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s': %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku CA „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2147
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1703
 #: ../openconnect-strings.txt:1084
 msgid "Loading certificate failed. Aborting.\n"
 msgstr "Wczytanie certyfikatu się nie powiodło. Przerywanie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2214
 #: ../openconnect-strings.txt:1087
 #, c-format
 msgid "Failed to set TLS priority string (\"%s\"): %s\n"
 msgstr "Ustawienie ciągu priorytetu TLS się nie powiodło („%s”): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2226
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1820
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1820
 #: ../openconnect-strings.txt:1091
 #, c-format
 msgid "SSL negotiation with %s\n"
 msgstr "Negocjacja SSL z %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2273
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2273
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1846
 #: ../openconnect-strings.txt:1095
 msgid "SSL connection cancelled\n"
 msgstr "Anulowano połączenie SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2280
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2280
 #: ../openconnect-strings.txt:1098
 #, c-format
 msgid "SSL connection failure: %s\n"
 msgstr "Niepowodzenie połączenia SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2289
 #: ../openconnect-strings.txt:1101
 #, c-format
 msgid "GnuTLS non-fatal return during handshake: %s\n"
 msgstr "Niekrytyczny zwrot biblioteki GnuTLS podczas powitania: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2295
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1863
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1863
 #: ../openconnect-strings.txt:1105
 #, c-format
 msgid "Connected to HTTPS on %s\n"
 msgstr "Połączono z HTTPS na %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2298
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2298
 #: ../openconnect-strings.txt:1108
 #, c-format
 msgid "Renegotiated SSL on %s\n"
 msgstr "Ponownie negocjowano SSL na %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2593
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2593
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l199
 #: ../openconnect-strings.txt:1112
 #, c-format
 msgid "PIN required for %s"
 msgstr "Wymagany jest kod PIN dla %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2597
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l202
 #: ../openconnect-strings.txt:1116
 msgid "Wrong PIN"
 msgstr "Błędny kod PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2600
 #: ../openconnect-strings.txt:1119
 msgid "This is the final try before locking!"
 msgstr "To ostatnia próba przed zablokowaniem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2602
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2602
 #: ../openconnect-strings.txt:1122
 msgid "Only a few tries left before locking!"
 msgstr "Pozostało tylko kilka prób przed zablokowaniem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2607
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l206
 #: ../openconnect-strings.txt:1126
 msgid "Enter PIN:"
 msgstr "Kod PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2693
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2693
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1991
 #: ../openconnect-strings.txt:1130
 msgid "Unsupported OATH HMAC algorithm\n"
 msgstr "Nieobsługiwany algorytm HMAC „OATH”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls.c#l2702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls.c#l2702
 #: ../openconnect-strings.txt:1133
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC: %s\n"
 msgstr "Obliczenie HMAC „OATH” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l44
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l44
 #: ../openconnect-strings.txt:1136
 #, c-format
 msgid "TPM sign function called for %d bytes.\n"
 msgstr "Wywołano funkcję podpisywania TPM dla %d B.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l51
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l51
 #: ../openconnect-strings.txt:1139
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Utworzenie obiektu sumy kontrolnej TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l58
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l58
 #: ../openconnect-strings.txt:1142
 #, c-format
 msgid "Failed to set value in TPM hash object: %s\n"
 msgstr ""
 "Ustawienie wartości w obiekcie sumy kontrolnej TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l68
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l68
 #: ../openconnect-strings.txt:1145
 #, c-format
 msgid "TPM hash signature failed: %s\n"
 msgstr "Podpis sumy kontrolnej TPM się nie powiódł: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l90
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l90
 #: ../openconnect-strings.txt:1148
 #, c-format
 msgid "Error decoding TSS key blob: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas dekodowania danych „blob” klucza TSS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l97
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l108
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l97
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l108
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l121
 #: ../openconnect-strings.txt:1153
 msgid "Error in TSS key blob\n"
 msgstr "Błąd w danych „blob” klucza TSS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l128
 #: ../openconnect-strings.txt:1156
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM context: %s\n"
 msgstr "Utworzenie kontekstu TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l135
 #: ../openconnect-strings.txt:1159
 #, c-format
 msgid "Failed to connect TPM context: %s\n"
 msgstr "Połączenie kontekstu TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l143
 #: ../openconnect-strings.txt:1162
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK key: %s\n"
 msgstr "Wczytanie klucza „SRK” TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l150
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l150
 #: ../openconnect-strings.txt:1165
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK policy object: %s\n"
 msgstr "Wczytanie obiektu polityki „SRK” TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l171
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l171
 #: ../openconnect-strings.txt:1168
 #, c-format
 msgid "Failed to set TPM PIN: %s\n"
 msgstr "Ustawienie kodu PIN TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l187
 #: ../openconnect-strings.txt:1171
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM key blob: %s\n"
 msgstr "Wczytanie danych „blob” klucza TPM się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l194
 #: ../openconnect-strings.txt:1174
 msgid "Enter TPM SRK PIN:"
 msgstr "Kod PIN „SRK” TPM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l215
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l215
 #: ../openconnect-strings.txt:1177
 #, c-format
 msgid "Failed to create key policy object: %s\n"
 msgstr "Utworzenie obiektu polityki kluczy się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l223
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l223
 #: ../openconnect-strings.txt:1180
 #, c-format
 msgid "Failed to assign policy to key: %s\n"
 msgstr "Przydzielenie polityki do klucza się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l229
 #: ../openconnect-strings.txt:1183
 msgid "Enter TPM key PIN:"
 msgstr "Kod PIN klucza TPM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gnutls_tpm.c#l240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gnutls_tpm.c#l240
 #: ../openconnect-strings.txt:1186
 #, c-format
 msgid "Failed to set key PIN: %s\n"
 msgstr "Ustawienie kodu PIN klucza się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l227
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l227
 #: ../openconnect-strings.txt:1189
 msgid "Invalid username or password.\n"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l247
 #: ../openconnect-strings.txt:1192
 #, c-format
 msgid "%s\n"
 msgstr "%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l250
 #: ../openconnect-strings.txt:1195
 #, c-format
 msgid "Challenge: %s\n"
 msgstr "Wyzwanie: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l424
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l424
 #: ../openconnect-strings.txt:1198
 #, c-format
 msgid "Unknown ESP %s algorithm: %s"
 msgstr "Nieznany algorytm ESP %s: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l488
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l486
 #: ../openconnect-strings.txt:1201
 #, c-format
+msgid "Idle timeout is %d minutes.\n"
+msgstr "Czas oczekiwania bezczynności wynosi %d min.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l493
+#: ../openconnect-strings.txt:1204
+#, c-format
 msgid "Non-standard SSL tunnel path: %s\n"
 msgstr "Niestandardowa ścieżka do tunelu SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l491
-#: ../openconnect-strings.txt:1204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l496
+#: ../openconnect-strings.txt:1207
 #, c-format
 msgid "Tunnel timeout (rekey interval) is %d minutes.\n"
 msgstr "Czas oczekiwania tunelu (czas między „rekey”) wynosi %d min.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l503
-#: ../openconnect-strings.txt:1207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l508
+#: ../openconnect-strings.txt:1210
 #, c-format
 msgid ""
 "Gateway address in config XML (%s) differs from external gateway address "
@@ -2578,63 +2584,63 @@ msgstr ""
 "Adres bramy w XML konfiguracji (%s) różni się od adresu zewnętrznej bramy "
 "(%s).\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l548
-#: ../openconnect-strings.txt:1212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l553
+#: ../openconnect-strings.txt:1215
 #, c-format
 msgid "GlobalProtect config sent ipsec-mode=%s (expected esp-tunnel)\n"
 msgstr ""
 "Konfiguracja GlobalProtect wysłała ipsec-mode=%s (oczekiwano esp-tunnel)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l558
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l872
-#: ../openconnect-strings.txt:1216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l835
+#: ../openconnect-strings.txt:1219
 msgid "Ignoring ESP keys since ESP support not available in this build\n"
 msgstr "Ignorowanie kluczy ESP, ponieważ obsługa ESP jest niedostępna\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l624
-#: ../openconnect-strings.txt:1219
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l629
+#: ../openconnect-strings.txt:1222
 msgid "ESP disabled"
 msgstr "ESP jest wyłączone"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l626
-#: ../openconnect-strings.txt:1222
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l631
+#: ../openconnect-strings.txt:1225
 msgid "No ESP keys received"
 msgstr "Nie otrzymano kluczy ESP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l628
-#: ../openconnect-strings.txt:1225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l633
+#: ../openconnect-strings.txt:1228
 msgid "ESP support not available in this build"
 msgstr "Obsługa ESP została wyłączona podczas budowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l632
-#: ../openconnect-strings.txt:1228
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l637
+#: ../openconnect-strings.txt:1231
 #, c-format
 msgid "No MTU received. Calculated %d for %s%s\n"
 msgstr "Nie otrzymano MTU. Obliczono %d dla %s%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:1231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l683
+#: ../openconnect-strings.txt:1234
 msgid "Connecting to HTTPS tunnel endpoint ...\n"
 msgstr "Łączenie z punktem końcowym tunelu HTTPS…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l700
-#: ../openconnect-strings.txt:1234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l705
+#: ../openconnect-strings.txt:1237
 msgid "Error fetching GET-tunnel HTTPS response.\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania odpowiedzi „GET-tunnel” HTTPS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l709
-#: ../openconnect-strings.txt:1237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l714
+#: ../openconnect-strings.txt:1240
 msgid "Gateway disconnected immediately after GET-tunnel request.\n"
 msgstr "Brama rozłączyła się od razu po żądaniu „GET-tunnel”.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l717
-#: ../openconnect-strings.txt:1240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l722
+#: ../openconnect-strings.txt:1243
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP GET-tunnel response: %.*s\n"
 msgstr "Otrzymano nieodpowiednią odpowiedź „GET-tunnel” HTTPS: %.*s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l860
-#: ../openconnect-strings.txt:1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:1246
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Server asked us to submit HIP report with md5sum %s.\n"
@@ -2648,8 +2654,8 @@ msgstr ""
 "HIP.\n"
 "Należy podać parametr --csd-wrapper ze skryptem wysyłania zgłoszenia HIP.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l870
-#: ../openconnect-strings.txt:1250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l873
+#: ../openconnect-strings.txt:1253
 msgid ""
 "Error: Running the 'HIP Report' script on this platform is not yet "
 "implemented.\n"
@@ -2657,56 +2663,62 @@ msgstr ""
 "Błąd: uruchamianie skryptu „HIP Report” na tej platformie nie jest jeszcze "
 "zaimplementowane.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:1255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l895
+#: ../openconnect-strings.txt:1258
 #, c-format
-msgid "HIP script returned non-zero status: %d\n"
-msgstr "Skrypt HIP zwrócił niezerowy stan: %d\n"
+msgid "HIP script '%s' exited abnormally\n"
+msgstr "Skrypt HIP „%s” nieoczekiwanie zakończył działanie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l897
-#: ../openconnect-strings.txt:1258
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l900
+#: ../openconnect-strings.txt:1261
+#, c-format
+msgid "HIP script '%s' returned non-zero status: %d\n"
+msgstr "Skrypt HIP „%s” zwrócił niezerowy stan: %d\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l906
+#: ../openconnect-strings.txt:1264
 msgid "HIP report submission failed.\n"
 msgstr "Wysłanie zgłoszenia HIP się nie powiodło.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l899
-#: ../openconnect-strings.txt:1261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l908
+#: ../openconnect-strings.txt:1267
 msgid "HIP report submitted successfully.\n"
 msgstr "Pomyślnie wysłano zgłoszenie HIP.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l926
-#: ../openconnect-strings.txt:1264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l933
+#: ../openconnect-strings.txt:1270
 #, c-format
 msgid "Failed to exec HIP script %s\n"
 msgstr "Wykonanie skryptu HIP %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l950
-#: ../openconnect-strings.txt:1267
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l957
+#: ../openconnect-strings.txt:1273
 msgid "Gateway says HIP report submission is needed.\n"
 msgstr "Brama mówi, że wymagane jest wysłanie zgłoszenia HIP.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l956
-#: ../openconnect-strings.txt:1270
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l963
+#: ../openconnect-strings.txt:1276
 msgid "Gateway says no HIP report submission is needed.\n"
 msgstr "Brama mówi, że wysłanie zgłoszenia HIP nie jest wymagane.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l983
-#: ../openconnect-strings.txt:1273
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l990
+#: ../openconnect-strings.txt:1279
 msgid "ESP tunnel connected; exiting HTTPS mainloop.\n"
 msgstr "Wykryto tunel ESP. Wychodzenie z głównej pętli HTTPS.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l999
-#: ../openconnect-strings.txt:1276
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1006
+#: ../openconnect-strings.txt:1282
 msgid "Failed to connect ESP tunnel; using HTTPS instead.\n"
 msgstr "Połączenie tunelu ESP się nie powiodło. Używanie HTTPS zamiast tego.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1032
-#: ../openconnect-strings.txt:1279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1042
+#: ../openconnect-strings.txt:1285
 #, c-format
 msgid "Packet receive error: %s\n"
 msgstr "Błąd odbioru pakietu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1053
-#: ../openconnect-strings.txt:1282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1063
+#: ../openconnect-strings.txt:1288
 #, c-format
 msgid ""
 "Unexpected packet length. SSL_read returned %d (includes 16 header bytes) "
@@ -2715,13 +2727,13 @@ msgstr ""
 "Nieoczekiwana długość pakietu. „SSL_read” zwróciło %d (w tym 16 bajtów "
 "nagłówka), ale „payload_len” nagłówka wynosi %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1063
-#: ../openconnect-strings.txt:1287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1073
+#: ../openconnect-strings.txt:1293
 msgid "Got GPST DPD/keepalive response\n"
 msgstr "Otrzymano odpowiedź „DPD/keepalive” GPST\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1067
-#: ../openconnect-strings.txt:1290
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1077
+#: ../openconnect-strings.txt:1296
 msgid ""
 "Expected 0000000000000000 as last 8 bytes of DPD/keepalive packet header, "
 "but got:\n"
@@ -2729,199 +2741,199 @@ msgstr ""
 "Oczekiwano 0000000000000000 jako ostatnie 8 bajtów nagłówka pakietu „DPD/"
 "keepalive”, ale otrzymano:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1073
-#: ../openconnect-strings.txt:1295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1083
+#: ../openconnect-strings.txt:1301
 #, c-format
 msgid "Received data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Otrzymano pakiet danych o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1082
-#: ../openconnect-strings.txt:1298
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1092
+#: ../openconnect-strings.txt:1304
 msgid ""
 "Expected 0100000000000000 as last 8 bytes of data packet header, but got:\n"
 msgstr ""
 "Oczekiwano 0100000000000000 jako ostatnie 8 bajtów nagłówka pakietu danych, "
 "ale otrzymano:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1090
-#: ../openconnect-strings.txt:1302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1100
+#: ../openconnect-strings.txt:1308
 msgid "Unknown packet. Header dump follows:\n"
 msgstr "Nieznany pakiet. Zrzut nagłówka:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1138
-#: ../openconnect-strings.txt:1305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1148
+#: ../openconnect-strings.txt:1311
 msgid "GlobalProtect rekey due\n"
 msgstr "„rekey” GlobalProtect do\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1143
-#: ../openconnect-strings.txt:1308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1153
+#: ../openconnect-strings.txt:1314
 msgid "GPST Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "Wykrywanie martwych partnerów GPST wykryło martwego partnera.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1163
-#: ../openconnect-strings.txt:1311
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1173
+#: ../openconnect-strings.txt:1317
 msgid "Send GPST DPD/keepalive request\n"
 msgstr "Wysłanie żądania „DPD/keepalive” GPST\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gpst.c#l1183
-#: ../openconnect-strings.txt:1314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gpst.c#l1193
+#: ../openconnect-strings.txt:1320
 #, c-format
 msgid "Sending data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie pakietu danych o rozmiarze %d B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l75
-#: ../openconnect-strings.txt:1317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l75
+#: ../openconnect-strings.txt:1323
 msgid "Error importing GSSAPI name for authentication:\n"
 msgstr "Błąd podczas importowania nazwy GSSAPI do uwierzytelnienia:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l128
-#: ../openconnect-strings.txt:1320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l128
+#: ../openconnect-strings.txt:1326
 msgid "Error generating GSSAPI response:\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia odpowiedzi GSSAPI:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:1323
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:1329
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to proxy\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia GSSAPI do pośrednika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l148
-#: ../openconnect-strings.txt:1326
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l148
+#: ../openconnect-strings.txt:1332
 #, c-format
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia GSSAPI do serwera „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l256
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l249
-#: ../openconnect-strings.txt:1332
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l249
+#: ../openconnect-strings.txt:1338
 msgid "GSSAPI authentication completed\n"
 msgstr "Ukończono uwierzytelnianie GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:1335
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:1341
 #, c-format
 msgid "GSSAPI token too large (%zd bytes)\n"
 msgstr "Token GSSAPI jest za duży (%zd B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l224
-#: ../openconnect-strings.txt:1338
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l224
+#: ../openconnect-strings.txt:1344
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI token of %zu bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie tokena GSSAPI o rozmiarze %zu B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l229
-#: ../openconnect-strings.txt:1341
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l229
+#: ../openconnect-strings.txt:1347
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Wysłanie tokena uwierzytelnienia GSSAPI do pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l237
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:1345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l264
+#: ../openconnect-strings.txt:1351
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Otrzymanie tokena uwierzytelnienia GSSAPI z pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l243
+#: ../openconnect-strings.txt:1354
 msgid "SOCKS server reported GSSAPI context failure\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zgłosił niepowodzenie kontekstu GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l247
-#: ../openconnect-strings.txt:1351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l247
+#: ../openconnect-strings.txt:1357
 #, c-format
 msgid "Unknown GSSAPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Nieznana odpowiedź stanu GSSAPI (0x%02x) z serwera SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:1354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:1360
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI token of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Otrzymano token GSSAPI o rozmiarze %zu B: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:1357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l294
+#: ../openconnect-strings.txt:1363
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI protection negotiation of %zu bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie negocjacji ochrony GSSAPI o rozmiarze %zu B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l299
-#: ../openconnect-strings.txt:1360
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l299
+#: ../openconnect-strings.txt:1366
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Wysłanie odpowiedzi ochrony GSSAPI do pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l317
-#: ../openconnect-strings.txt:1364
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l317
+#: ../openconnect-strings.txt:1370
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Otrzymanie odpowiedzi ochrony GSSAPI z pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:1367
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:1373
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI protection response of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr ""
 "Otrzymano odpowiedź ochrony GSSAPI o rozmiarze %zu B: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:1370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:1376
 #, c-format
 msgid "Invalid GSSAPI protection response from proxy (%zu bytes)\n"
 msgstr "Nieprawidłowa odpowiedź ochrony GSSAPI z pośrednika (%zu B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l341
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l408
-#: ../openconnect-strings.txt:1374
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l341
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l408
+#: ../openconnect-strings.txt:1380
 msgid "SOCKS proxy demands message integrity, which is not supported\n"
 msgstr ""
 "Pośrednik SOCKS żąda integralności komunikatów, co jest nieobsługiwane\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l345
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l412
-#: ../openconnect-strings.txt:1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l412
+#: ../openconnect-strings.txt:1384
 msgid "SOCKS proxy demands message confidentiality, which is not supported\n"
 msgstr "Pośrednik SOCKS żąda poufności komunikatów, co jest nieobsługiwane\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/gssapi.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l416
-#: ../openconnect-strings.txt:1382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/gssapi.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l416
+#: ../openconnect-strings.txt:1388
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy demands protection unknown type 0x%02x\n"
 msgstr "Pośrednik SOCKS żąda ochrony o nieznanym typie 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:1385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:1391
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to proxy\n"
 msgstr "Próbowanie podstawowego uwierzytelnienia HTTP do pośrednika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:1388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:1394
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Próbowanie podstawowego uwierzytelnienia HTTP z serwerem „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1248
-#: ../openconnect-strings.txt:1392
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1248
+#: ../openconnect-strings.txt:1398
 msgid "This version of OpenConnect was built without GSSAPI support\n"
 msgstr "Ta wersja OpenConnect została zbudowana bez obsługi GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l240
-#: ../openconnect-strings.txt:1395
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l240
+#: ../openconnect-strings.txt:1401
 msgid "Proxy requested Basic authentication which is disabled by default\n"
 msgstr ""
 "Pośrednik zażądał podstawowego uwierzytelnienia, które jest domyślnie "
 "wyłączone\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1398
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l243
+#: ../openconnect-strings.txt:1404
 #, c-format
 msgid ""
 "Server '%s' requested Basic authentication which is disabled by default\n"
@@ -2929,413 +2941,412 @@ msgstr ""
 "Serwer „%s” zażądał podstawowego uwierzytelnienia, które jest domyślnie "
 "wyłączone\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http-auth.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:1402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http-auth.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:1408
 msgid "No more authentication methods to try\n"
 msgstr "Nie ma więcej metod uwierzytelnienia do wypróbowania\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l318
-#: ../openconnect-strings.txt:1405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l318
+#: ../openconnect-strings.txt:1411
 msgid "No memory for allocating cookies\n"
 msgstr "Brak pamięci do przydzielenia ciasteczek\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:1408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:1414
 #, c-format
 msgid "Failed to parse HTTP response '%s'\n"
 msgstr "Przetworzenie odpowiedzi HTTP „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l399
-#: ../openconnect-strings.txt:1411
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l399
+#: ../openconnect-strings.txt:1417
 #, c-format
 msgid "Got HTTP response: %s\n"
 msgstr "Otrzymano odpowiedź HTTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l407
-#: ../openconnect-strings.txt:1414
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l407
+#: ../openconnect-strings.txt:1420
 msgid "Error processing HTTP response\n"
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania odpowiedzi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l414
-#: ../openconnect-strings.txt:1417
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l414
+#: ../openconnect-strings.txt:1423
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown HTTP response line '%s'\n"
 msgstr "Ignorowanie nieznanego wiersza odpowiedzi HTTP „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l434
-#: ../openconnect-strings.txt:1420
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l434
+#: ../openconnect-strings.txt:1426
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie offered: %s\n"
 msgstr "Zaproponowano nieprawidłowe ciasteczko: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l453
-#: ../openconnect-strings.txt:1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l453
+#: ../openconnect-strings.txt:1429
 msgid "SSL certificate authentication failed\n"
 msgstr "Uwierzytelnienie certyfikatu SSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l484
-#: ../openconnect-strings.txt:1426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l484
+#: ../openconnect-strings.txt:1432
 #, c-format
 msgid "Response body has negative size (%d)\n"
 msgstr "Treść odpowiedzi ma ujemny rozmiar (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l495
-#: ../openconnect-strings.txt:1429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l495
+#: ../openconnect-strings.txt:1435
 #, c-format
 msgid "Unknown Transfer-Encoding: %s\n"
 msgstr "Nieznane Transfer-Encoding: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l514
-#: ../openconnect-strings.txt:1432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l514
+#: ../openconnect-strings.txt:1438
 #, c-format
 msgid "HTTP body %s (%d)\n"
 msgstr "Treść HTTP %s (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l528
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l555
-#: ../openconnect-strings.txt:1436
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l555
+#: ../openconnect-strings.txt:1442
 msgid "Error reading HTTP response body\n"
 msgstr "Błąd podczas odczytywania treści odpowiedzi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l541
-#: ../openconnect-strings.txt:1439
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l541
+#: ../openconnect-strings.txt:1445
 msgid "Error fetching chunk header\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania nagłówka fragmentu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:1442
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:1448
 msgid "Error fetching HTTP response body\n"
 msgstr "Błąd podczas pobierania treści odpowiedzi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l568
-#: ../openconnect-strings.txt:1445
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l568
+#: ../openconnect-strings.txt:1451
 #, c-format
 msgid "Error in chunked decoding. Expected '', got: '%s'"
 msgstr ""
 "Błąd podczas fragmentarycznego dekodowania. Oczekiwano „”, otrzymano: „%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l580
-#: ../openconnect-strings.txt:1448
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l580
+#: ../openconnect-strings.txt:1454
 msgid "Cannot receive HTTP 1.0 body without closing connection\n"
 msgstr "Nie można pobrać treści HTTP 1.0 bez zamknięcia połączenia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l707
-#: ../openconnect-strings.txt:1451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l707
+#: ../openconnect-strings.txt:1457
 #, c-format
 msgid "Failed to parse redirected URL '%s': %s\n"
 msgstr "Przetworzenie przekierowanego adresu URL „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l731
-#: ../openconnect-strings.txt:1454
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l731
+#: ../openconnect-strings.txt:1460
 #, c-format
 msgid "Cannot follow redirection to non-https URL '%s'\n"
 msgstr ""
 "Nie można podążyć za przekierowaniem do adresu URL „%s” niebędącego HTTPS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l759
-#: ../openconnect-strings.txt:1457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l759
+#: ../openconnect-strings.txt:1463
 #, c-format
 msgid "Allocating new path for relative redirect failed: %s\n"
 msgstr ""
 "Przydzielenie nowej ścieżki dla względnego przekierowania się nie powiodło: "
 "%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l972
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l591
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l628
-#: ../openconnect-strings.txt:1462
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l972
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l591
+#: ../openconnect-strings.txt:1467
 #, c-format
 msgid "Unexpected %d result from server\n"
 msgstr "Oczekiwano %d wyników z serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1104
-#: ../openconnect-strings.txt:1465
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1104
+#: ../openconnect-strings.txt:1470
 msgid "request granted"
 msgstr "udzielono żądanie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1105
-#: ../openconnect-strings.txt:1468
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1105
+#: ../openconnect-strings.txt:1473
 msgid "general failure"
 msgstr "ogólne niepowodzenie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1106
-#: ../openconnect-strings.txt:1471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1106
+#: ../openconnect-strings.txt:1476
 msgid "connection not allowed by ruleset"
 msgstr "połączenie niedozwolone przez zestaw reguł"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1107
-#: ../openconnect-strings.txt:1474
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1107
+#: ../openconnect-strings.txt:1479
 msgid "network unreachable"
 msgstr "sieć jest nieosiągalna"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1108
-#: ../openconnect-strings.txt:1477
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1108
+#: ../openconnect-strings.txt:1482
 msgid "host unreachable"
 msgstr "komputer jest nieosiągalny"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1109
-#: ../openconnect-strings.txt:1480
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1109
+#: ../openconnect-strings.txt:1485
 msgid "connection refused by destination host"
 msgstr "połączenie odrzucone przez komputer docelowy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1110
-#: ../openconnect-strings.txt:1483
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1110
+#: ../openconnect-strings.txt:1488
 msgid "TTL expired"
 msgstr "TTL wygasło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1111
-#: ../openconnect-strings.txt:1486
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1111
+#: ../openconnect-strings.txt:1491
 msgid "command not supported / protocol error"
 msgstr "nieobsługiwane polecenie/błąd protokołu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1112
-#: ../openconnect-strings.txt:1489
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1112
+#: ../openconnect-strings.txt:1494
 msgid "address type not supported"
 msgstr "nieobsługiwany typ adresu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1122
-#: ../openconnect-strings.txt:1492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1122
+#: ../openconnect-strings.txt:1497
 msgid "SOCKS server requested username/password but we have none\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zażądał nazwy użytkownika/hasło, ale nie ma żadnego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1130
-#: ../openconnect-strings.txt:1495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1130
+#: ../openconnect-strings.txt:1500
 msgid "Username and password for SOCKS authentication must be < 255 bytes\n"
 msgstr ""
 "Nazwa użytkownika i hasło do uwierzytelnienia SOCKS musi być < 255 bajtów\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1145
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1201
-#: ../openconnect-strings.txt:1499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1145
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1201
+#: ../openconnect-strings.txt:1504
 #, c-format
 msgid "Error writing auth request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas zapisywania żądania uwierzytelnienia do pośrednika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1153
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1208
-#: ../openconnect-strings.txt:1503
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1208
+#: ../openconnect-strings.txt:1508
 #, c-format
 msgid "Error reading auth response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas odczytywania żądania uwierzytelnienia z pośrednika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1160
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1214
-#: ../openconnect-strings.txt:1507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1214
+#: ../openconnect-strings.txt:1512
 #, c-format
 msgid "Unexpected auth response from SOCKS proxy: %02x %02x\n"
 msgstr ""
 "Nieoczekiwana odpowiedź uwierzytelnienia z pośrednika SOCKS: %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1166
-#: ../openconnect-strings.txt:1510
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1166
+#: ../openconnect-strings.txt:1515
 msgid "Authenticated to SOCKS server using password\n"
 msgstr "Uwierzytelniono z serwerem SOCKS za pomocą hasła\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1170
-#: ../openconnect-strings.txt:1513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1170
+#: ../openconnect-strings.txt:1518
 msgid "Password authentication to SOCKS server failed\n"
 msgstr "Uwierzytelnienie hasłem z serwerem SOCKS się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1226
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1233
-#: ../openconnect-strings.txt:1517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1233
+#: ../openconnect-strings.txt:1522
 msgid "SOCKS server requested GSSAPI authentication\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zażądał uwierzytelnienia GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1239
-#: ../openconnect-strings.txt:1520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1239
+#: ../openconnect-strings.txt:1525
 msgid "SOCKS server requested password authentication\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zażądał uwierzytelnienia hasłem\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1246
-#: ../openconnect-strings.txt:1523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1246
+#: ../openconnect-strings.txt:1528
 msgid "SOCKS server requires authentication\n"
 msgstr "Serwer SOCKS wymaga uwierzytelnienia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1253
-#: ../openconnect-strings.txt:1526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1253
+#: ../openconnect-strings.txt:1531
 #, c-format
 msgid "SOCKS server requested unknown authentication type %02x\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zażądał nieznanego typu uwierzytelnienia %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1259
-#: ../openconnect-strings.txt:1529
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1259
+#: ../openconnect-strings.txt:1534
 #, c-format
 msgid "Requesting SOCKS proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Żądanie połączenia pośrednika SOCKS do %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1274
-#: ../openconnect-strings.txt:1532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1274
+#: ../openconnect-strings.txt:1537
 #, c-format
 msgid "Error writing connect request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania żądania połączenia do pośrednika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1282
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1324
-#: ../openconnect-strings.txt:1536
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1324
+#: ../openconnect-strings.txt:1541
 #, c-format
 msgid "Error reading connect response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas odczytywania żądania połączenia z pośrednika SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1288
-#: ../openconnect-strings.txt:1539
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1288
+#: ../openconnect-strings.txt:1544
 #, c-format
 msgid "Unexpected connect response from SOCKS proxy: %02x %02x...\n"
 msgstr "Nieoczekiwana odpowiedź połączenia z pośrednika SOCKS: %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1296
-#: ../openconnect-strings.txt:1542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1296
+#: ../openconnect-strings.txt:1547
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x: %s\n"
 msgstr "Błąd pośrednika SOCKS %02x: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1300
-#: ../openconnect-strings.txt:1545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1300
+#: ../openconnect-strings.txt:1550
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x\n"
 msgstr "Błąd pośrednika SOCKS %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1317
-#: ../openconnect-strings.txt:1548
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1317
+#: ../openconnect-strings.txt:1553
 #, c-format
 msgid "Unexpected address type %02x in SOCKS connect response\n"
 msgstr "Nieoczekiwany typ adresu %02x w odpowiedzi połączenia SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1340
-#: ../openconnect-strings.txt:1551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1340
+#: ../openconnect-strings.txt:1556
 #, c-format
 msgid "Requesting HTTP proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Żądanie połączenia pośrednika HTTP do %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1375
-#: ../openconnect-strings.txt:1554
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1375
+#: ../openconnect-strings.txt:1559
 #, c-format
 msgid "Sending proxy request failed: %s\n"
 msgstr "Wysłanie żądania pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1398
-#: ../openconnect-strings.txt:1557
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1398
+#: ../openconnect-strings.txt:1562
 #, c-format
 msgid "Proxy CONNECT request failed: %d\n"
 msgstr "Żądanie „CONNECT” pośrednika się nie powiodło: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1417
-#: ../openconnect-strings.txt:1560
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1417
+#: ../openconnect-strings.txt:1565
 #, c-format
 msgid "Unknown proxy type '%s'\n"
 msgstr "Nieznany typ pośrednika „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/http.c#l1466
-#: ../openconnect-strings.txt:1563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/http.c#l1466
+#: ../openconnect-strings.txt:1568
 msgid "Only http or socks(5) proxies supported\n"
 msgstr "Obsługiwane są tylko pośredniki HTTP i SOCKS(5)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l112
-#: ../openconnect-strings.txt:1566
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l112
+#: ../openconnect-strings.txt:1571
 msgid "Cisco AnyConnect or openconnect"
 msgstr "Cisco AnyConnect lub openconnect"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l113
-#: ../openconnect-strings.txt:1569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l113
+#: ../openconnect-strings.txt:1574
 msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN, as well as ocserv"
 msgstr "Zgodny z VPN Cisco AnyConnect SSL, a także z ocserv"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l128
-#: ../openconnect-strings.txt:1572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l129
+#: ../openconnect-strings.txt:1577
 msgid "Juniper Network Connect"
 msgstr "Juniper Network Connect"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l146
-#: ../openconnect-strings.txt:1578
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l148
+#: ../openconnect-strings.txt:1583
 msgid "Palo Alto Networks GlobalProtect"
 msgstr "Palo Alto Networks GlobalProtect"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:1581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l149
+#: ../openconnect-strings.txt:1586
 msgid "Compatible with Palo Alto Networks (PAN) GlobalProtect SSL VPN"
 msgstr "Zgodny z VPN Palo Alto Networks (PAN) GlobalProtect SSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l203
-#: ../openconnect-strings.txt:1584
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:1589
 #, c-format
 msgid "Unknown VPN protocol '%s'\n"
 msgstr "Nieznany protokół VPN „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l225
-#: ../openconnect-strings.txt:1587
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l233
+#: ../openconnect-strings.txt:1592
 msgid "Built against SSL library with no Cisco DTLS support\n"
 msgstr "Zbudowano z biblioteką SSL bez obsługi DTLS firmy Cisco\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l631
-#: ../openconnect-strings.txt:1590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l644
+#: ../openconnect-strings.txt:1595
 #, c-format
 msgid "Failed to parse server URL '%s'\n"
 msgstr "Przetworzenie adresu URL serwera „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l637
-#: ../openconnect-strings.txt:1593
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l650
+#: ../openconnect-strings.txt:1598
 msgid "Only https:// permitted for server URL\n"
 msgstr "W adresach URL serwera dozwolone jest tylko „https://”\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l1005
-#: ../openconnect-strings.txt:1596
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l1019
+#: ../openconnect-strings.txt:1601
 #, c-format
 msgid "Unknown certificate hash: %s.\n"
 msgstr "Nieznana suma kontrolna certyfikatu: %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l1034
-#: ../openconnect-strings.txt:1599
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l1048
+#: ../openconnect-strings.txt:1604
 #, c-format
 msgid ""
 "The size of the provided fingerprint is less than the minimum required "
 "(%u).\n"
 msgstr "Rozmiar podanego odcisku jest mniejszy niż minimalnie wymagany (%u).\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/library.c#l1095
-#: ../openconnect-strings.txt:1604
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/library.c#l1109
+#: ../openconnect-strings.txt:1609
 msgid "No form handler; cannot authenticate.\n"
 msgstr "Brak programu obsługującego formularze. Nie można uwierzytelnić.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:1607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:1612
 #, c-format
 msgid "CommandLineToArgvW() failed: %s\n"
 msgstr "CommandLineToArgvW() się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l346
-#: ../openconnect-strings.txt:1610
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:1615
 msgid "Fatal error in command line handling\n"
 msgstr "Krytyczny błąd podczas obsługiwania wiersza poleceń\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l381
-#: ../openconnect-strings.txt:1613
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l381
+#: ../openconnect-strings.txt:1618
 #, c-format
 msgid "ReadConsole() failed: %s\n"
 msgstr "ReadConsole() się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:1616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:1621
 #, c-format
 msgid "fgetws() failed: %s\n"
 msgstr "fgetws() się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l409
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l422
-#: ../openconnect-strings.txt:1620
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l409
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l422
+#: ../openconnect-strings.txt:1625
 #, c-format
 msgid "Error converting console input: %s\n"
 msgstr "Błąd podczas konwertowania wejścia konsoli: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l416
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:1624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l678
+#: ../openconnect-strings.txt:1629
 msgid "Allocation failure for string from stdin\n"
 msgstr "Niepowodzenie przydzielania dla ciągu ze standardowego wejścia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l577
-#: ../openconnect-strings.txt:1627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l577
+#: ../openconnect-strings.txt:1632
 msgid ""
 "For assistance with OpenConnect, please see the web page at\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
@@ -3343,23 +3354,23 @@ msgstr ""
 "Pomoc dla OpenConnect jest dostępna na stronie\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l586
-#: ../openconnect-strings.txt:1632
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l586
+#: ../openconnect-strings.txt:1637
 msgid "Using OpenSSL. Features present:"
 msgstr "Używanie biblioteki OpenSSL. Obecne funkcje:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l588
-#: ../openconnect-strings.txt:1635
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l588
+#: ../openconnect-strings.txt:1640
 msgid "Using GnuTLS. Features present:"
 msgstr "Używanie biblioteki GnuTLS. Obecne funkcje:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l597
-#: ../openconnect-strings.txt:1638
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l597
+#: ../openconnect-strings.txt:1643
 msgid "OpenSSL ENGINE not present"
 msgstr "„ENGINE” biblioteki OpenSSL jest nieobecne"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l636
-#: ../openconnect-strings.txt:1641
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l636
+#: ../openconnect-strings.txt:1646
 msgid ""
 "WARNING: This binary lacks DTLS and/or ESP support. Performance will be "
 "impaired.\n"
@@ -3367,51 +3378,51 @@ msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: ten plik binarny nie obsługuje DTLS lub ESP. Wydajność będzie "
 "zmniejszona.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l646
-#: ../openconnect-strings.txt:1646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l646
+#: ../openconnect-strings.txt:1651
 msgid "Supported protocols:"
 msgstr "Obsługiwane protokoły:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l648
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l664
-#: ../openconnect-strings.txt:1650
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l648
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l664
+#: ../openconnect-strings.txt:1655
 msgid " (default)"
 msgstr " (domyślny)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l661
-#: ../openconnect-strings.txt:1653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l661
+#: ../openconnect-strings.txt:1658
 msgid "Set VPN protocol"
 msgstr "Ustawienie protokołu VPN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l702
-#: ../openconnect-strings.txt:1656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l702
+#: ../openconnect-strings.txt:1661
 msgid "fgets (stdin)"
 msgstr "fgets (standardowe wejście)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l742
-#: ../openconnect-strings.txt:1659
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l742
+#: ../openconnect-strings.txt:1664
 #, c-format
 msgid "Cannot process this executable path \"%s\""
 msgstr "Nie można przetworzyć tej ścieżki wykonywalnej „%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l748
-#: ../openconnect-strings.txt:1662
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l748
+#: ../openconnect-strings.txt:1667
 msgid "Allocation for vpnc-script path failed\n"
 msgstr "Przydzielenie dla ścieżki vpnc-script się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l768
-#: ../openconnect-strings.txt:1665
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l768
+#: ../openconnect-strings.txt:1670
 #, c-format
 msgid "Override hostname '%s' to '%s'\n"
 msgstr "Zastępuje nazwę komputera „%s” nazwą „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:1668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l781
+#: ../openconnect-strings.txt:1673
 msgid "Usage: openconnect [options] <server>\n"
 msgstr "Użycie: openconnect [opcje] <serwer>\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l782
-#: ../openconnect-strings.txt:1671
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l782
+#: ../openconnect-strings.txt:1676
 #, c-format
 msgid ""
 "Open client for multiple VPN protocols, version %s\n"
@@ -3420,445 +3431,445 @@ msgstr ""
 "Otwarty klient dla wielu protokołów VPN, wersja %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:1676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l784
+#: ../openconnect-strings.txt:1681
 msgid "Read options from config file"
 msgstr "Odczytuje opcje z pliku konfiguracji"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l785
-#: ../openconnect-strings.txt:1679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l785
+#: ../openconnect-strings.txt:1684
 msgid "Report version number"
 msgstr "Wyświetla numer wersji"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l786
-#: ../openconnect-strings.txt:1682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l786
+#: ../openconnect-strings.txt:1687
 msgid "Display help text"
 msgstr "Wyświetla tekst pomocy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l790
-#: ../openconnect-strings.txt:1685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:1690
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnienie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l791
-#: ../openconnect-strings.txt:1688
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l791
+#: ../openconnect-strings.txt:1693
 msgid "Set login username"
 msgstr "Ustawia nazwę użytkownika logowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:1691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:1696
 msgid "Disable password/SecurID authentication"
 msgstr "Wyłącza uwierzytelnianie hasłem/SecurID"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:1694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:1699
 msgid "Do not expect user input; exit if it is required"
 msgstr ""
 "Bez oczekiwania działań użytkownika. Kończy działanie, jeśli jest wymagane"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l794
-#: ../openconnect-strings.txt:1697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l794
+#: ../openconnect-strings.txt:1702
 msgid "Read password from standard input"
 msgstr "Odczytuje hasło ze standardowego wejścia"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:1700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l795
+#: ../openconnect-strings.txt:1705
 msgid "Choose authentication login selection"
 msgstr "Wybiera logowanie uwierzytelnienia"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l796
-#: ../openconnect-strings.txt:1703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l796
+#: ../openconnect-strings.txt:1708
 msgid "Use SSL client certificate CERT"
 msgstr "Używa CERTYFIKATU klienta SSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l797
-#: ../openconnect-strings.txt:1706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l797
+#: ../openconnect-strings.txt:1711
 msgid "Use SSL private key file KEY"
 msgstr "Używa pliku KLUCZA prywatnego SSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l798
-#: ../openconnect-strings.txt:1709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l798
+#: ../openconnect-strings.txt:1714
 msgid "Warn when certificate lifetime < DAYS"
 msgstr "Ostrzega, kiedy czas życia certyfikatu < DNI"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l799
-#: ../openconnect-strings.txt:1712
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l799
+#: ../openconnect-strings.txt:1717
 msgid "Set login usergroup"
 msgstr "Ustawia grupę użytkownika logowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l800
-#: ../openconnect-strings.txt:1715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l800
+#: ../openconnect-strings.txt:1720
 msgid "Set key passphrase or TPM SRK PIN"
 msgstr "Ustawia hasło klucza lub kod PIN „SRK” TPM"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l801
-#: ../openconnect-strings.txt:1718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l801
+#: ../openconnect-strings.txt:1723
 msgid "Key passphrase is fsid of file system"
 msgstr "Hasło klucza jest fsid systemu plików"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l802
-#: ../openconnect-strings.txt:1721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l802
+#: ../openconnect-strings.txt:1726
 msgid "Software token type: rsa, totp or hotp"
 msgstr "Typ tokena programowego: rsa, totp lub hotp"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l803
-#: ../openconnect-strings.txt:1724
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l803
+#: ../openconnect-strings.txt:1729
 msgid "Software token secret"
 msgstr "Hasło tokena programowego"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:1727
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:1732
 msgid "(NOTE: libstoken (RSA SecurID) disabled in this build)"
 msgstr ""
 "(UWAGA: obsługa biblioteki libstoken (SecurID RSA) została wyłączona podczas "
 "budowania)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l808
-#: ../openconnect-strings.txt:1730
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l808
+#: ../openconnect-strings.txt:1735
 msgid "(NOTE: Yubikey OATH disabled in this build)"
 msgstr "(UWAGA: obsługa „OATH” Yubikey została wyłączona podczas budowania)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l811
-#: ../openconnect-strings.txt:1733
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l811
+#: ../openconnect-strings.txt:1738
 msgid "Server validation"
 msgstr "Sprawdzanie poprawności serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l812
-#: ../openconnect-strings.txt:1736
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l812
+#: ../openconnect-strings.txt:1741
 msgid "Server's certificate SHA1 fingerprint"
 msgstr "Odcisk SHA1 certyfikatu serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l813
-#: ../openconnect-strings.txt:1739
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l813
+#: ../openconnect-strings.txt:1744
 msgid "Do not require server SSL cert to be valid"
 msgstr "Bez wymagania poprawności certyfikatu SSL serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l814
-#: ../openconnect-strings.txt:1742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l814
+#: ../openconnect-strings.txt:1747
 msgid "Disable default system certificate authorities"
 msgstr "Wyłącza domyślne CA systemu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l815
-#: ../openconnect-strings.txt:1745
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l815
+#: ../openconnect-strings.txt:1750
 msgid "Cert file for server verification"
 msgstr "Plik certyfikatu do sprawdzania poprawności serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l817
-#: ../openconnect-strings.txt:1748
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l817
+#: ../openconnect-strings.txt:1753
 msgid "Internet connectivity"
 msgstr "Łączność z Internetem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l818
-#: ../openconnect-strings.txt:1751
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l818
+#: ../openconnect-strings.txt:1756
 msgid "Set proxy server"
 msgstr "Ustawia serwer pośrednika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l819
-#: ../openconnect-strings.txt:1754
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l819
+#: ../openconnect-strings.txt:1759
 msgid "Set proxy authentication methods"
 msgstr "Ustawia metody uwierzytelnienia pośrednika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l820
-#: ../openconnect-strings.txt:1757
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l820
+#: ../openconnect-strings.txt:1762
 msgid "Disable proxy"
 msgstr "Wyłącza pośrednika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l821
-#: ../openconnect-strings.txt:1760
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l821
+#: ../openconnect-strings.txt:1765
 msgid "Use libproxy to automatically configure proxy"
 msgstr "Używa biblioteki libproxy do automatycznego konfigurowania pośrednika"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l823
-#: ../openconnect-strings.txt:1763
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l823
+#: ../openconnect-strings.txt:1768
 msgid "(NOTE: libproxy disabled in this build)"
 msgstr ""
 "(UWAGA: obsługa biblioteki libproxy została wyłączona podczas budowania)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l825
-#: ../openconnect-strings.txt:1766
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l825
+#: ../openconnect-strings.txt:1771
 msgid "Connection retry timeout in seconds"
 msgstr "Ograniczenie czasu ponawiania połączenia w sekundach"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l826
-#: ../openconnect-strings.txt:1769
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l826
+#: ../openconnect-strings.txt:1774
 msgid "Use IP when connecting to HOST"
 msgstr "Używa IP podczas łączenie z KOMPUTEREM"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l827
-#: ../openconnect-strings.txt:1772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l827
+#: ../openconnect-strings.txt:1777
 msgid "copy TOS / TCLASS when using DTLS"
 msgstr "kopiuje TOS/TCLASS podczas używania DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l828
-#: ../openconnect-strings.txt:1775
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l828
+#: ../openconnect-strings.txt:1780
 msgid "Set local port for DTLS and ESP datagrams"
 msgstr "Ustawia lokalny port dla datagramów DTLS i ESP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:1778
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:1783
 msgid "Authentication (two-phase)"
 msgstr "Uwierzytelnienie (dwuetapowe)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l831
-#: ../openconnect-strings.txt:1781
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l831
+#: ../openconnect-strings.txt:1786
 msgid "Use authentication cookie COOKIE"
 msgstr "Używa CIASTECZKA uwierzytelnienia"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l832
-#: ../openconnect-strings.txt:1784
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l832
+#: ../openconnect-strings.txt:1789
 msgid "Read cookie from standard input"
 msgstr "Odczytuje ciasteczko ze standardowego wejścia"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l833
-#: ../openconnect-strings.txt:1787
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l833
+#: ../openconnect-strings.txt:1792
 msgid "Authenticate only and print login info"
 msgstr "Tylko uwierzytelnia i wyświetla informacje logowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l834
-#: ../openconnect-strings.txt:1790
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l834
+#: ../openconnect-strings.txt:1795
 msgid "Fetch and print cookie only; don't connect"
 msgstr "Tylko pobiera i wyświetla ciasteczko. Bez łączenia"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l835
-#: ../openconnect-strings.txt:1793
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l835
+#: ../openconnect-strings.txt:1798
 msgid "Print cookie before connecting"
 msgstr "Wyświetla ciasteczko przed łączeniem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l838
-#: ../openconnect-strings.txt:1796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l838
+#: ../openconnect-strings.txt:1801
 msgid "Process control"
 msgstr "Sterowanie procesem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l839
-#: ../openconnect-strings.txt:1799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l839
+#: ../openconnect-strings.txt:1804
 msgid "Continue in background after startup"
 msgstr "Kontynuuje w tle po uruchomieniu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l840
-#: ../openconnect-strings.txt:1802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l840
+#: ../openconnect-strings.txt:1807
 msgid "Write the daemon's PID to this file"
 msgstr "Zapisuje PID usługi do tego pliku"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l841
-#: ../openconnect-strings.txt:1805
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l841
+#: ../openconnect-strings.txt:1810
 msgid "Drop privileges after connecting"
 msgstr "Traci uprawnienia po połączeniu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l844
-#: ../openconnect-strings.txt:1808
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l844
+#: ../openconnect-strings.txt:1813
 msgid "Logging (two-phase)"
 msgstr "Logowanie (dwuetapowe)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l846
-#: ../openconnect-strings.txt:1811
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l846
+#: ../openconnect-strings.txt:1816
 msgid "Use syslog for progress messages"
 msgstr "Używa syslog do komunikatów postępu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l848
-#: ../openconnect-strings.txt:1814
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l848
+#: ../openconnect-strings.txt:1819
 msgid "More output"
 msgstr "Więcej komunikatów"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l849
-#: ../openconnect-strings.txt:1817
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l849
+#: ../openconnect-strings.txt:1822
 msgid "Less output"
 msgstr "Mniej komunikatów"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l850
-#: ../openconnect-strings.txt:1820
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l850
+#: ../openconnect-strings.txt:1825
 msgid "Dump HTTP authentication traffic (implies --verbose"
 msgstr "Zrzuca ruch uwierzytelnienia HTTP (zakłada --verbose"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l851
-#: ../openconnect-strings.txt:1823
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l851
+#: ../openconnect-strings.txt:1828
 msgid "Prepend timestamp to progress messages"
 msgstr "Poprzedza komunikaty postępu czasem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l853
-#: ../openconnect-strings.txt:1826
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l853
+#: ../openconnect-strings.txt:1831
 msgid "VPN configuration script"
 msgstr "Skrypt konfiguracji VPN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l854
-#: ../openconnect-strings.txt:1829
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l854
+#: ../openconnect-strings.txt:1834
 msgid "Use IFNAME for tunnel interface"
 msgstr "Używa NAZWY-INTERFEJSU jako interfejs tunelu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l855
-#: ../openconnect-strings.txt:1832
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:1837
 msgid "Shell command line for using a vpnc-compatible config script"
 msgstr ""
 "Wiersz poleceń powłoki do używania skryptu konfiguracji zgodnego z vpnc"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l856
-#: ../openconnect-strings.txt:1835
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l856
+#: ../openconnect-strings.txt:1840
 msgid "default"
 msgstr "domyślne"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l858
-#: ../openconnect-strings.txt:1838
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l858
+#: ../openconnect-strings.txt:1843
 msgid "Pass traffic to 'script' program, not tun"
 msgstr "Przekazuje ruch do programu „script”, nie tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l861
-#: ../openconnect-strings.txt:1841
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l861
+#: ../openconnect-strings.txt:1846
 msgid "Tunnel control"
 msgstr "Sterowanie tunelem"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l862
-#: ../openconnect-strings.txt:1844
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l862
+#: ../openconnect-strings.txt:1849
 msgid "Do not ask for IPv6 connectivity"
 msgstr "Bez pytania o łączność IPv6"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l863
-#: ../openconnect-strings.txt:1847
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:1852
 msgid "XML config file"
 msgstr "Plik konfiguracji XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l864
-#: ../openconnect-strings.txt:1850
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l864
+#: ../openconnect-strings.txt:1855
 msgid "Request MTU from server (legacy servers only)"
 msgstr "Żąda MTU z serwera (tylko przestarzałe serwery)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l865
-#: ../openconnect-strings.txt:1853
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l865
+#: ../openconnect-strings.txt:1858
 msgid "Indicate path MTU to/from server"
 msgstr "Wskazuje ścieżkę MTU do/z serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l866
-#: ../openconnect-strings.txt:1856
-msgid "Enable compression (default)"
-msgstr "Włącza kompresję (domyślnie)"
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l866
+#: ../openconnect-strings.txt:1861
+msgid "Enable stateful compression (default is stateless only)"
+msgstr "Włącza stanową kompresję (domyślnie jest tylko bezstanowa)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l867
-#: ../openconnect-strings.txt:1859
-msgid "Disable compression"
-msgstr "Wyłącza kompresję"
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l867
+#: ../openconnect-strings.txt:1864
+msgid "Disable all compression"
+msgstr "Wyłącza całą kompresję"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l868
-#: ../openconnect-strings.txt:1862
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l868
+#: ../openconnect-strings.txt:1867
 msgid "Set minimum Dead Peer Detection interval"
 msgstr "Ustawia minimalny czas między wykrywaniem martwych partnerów"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l869
-#: ../openconnect-strings.txt:1865
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l869
+#: ../openconnect-strings.txt:1870
 msgid "Require perfect forward secrecy"
 msgstr "Wymaga PFS (Perfect Forward Secrecy)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l870
-#: ../openconnect-strings.txt:1868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l870
+#: ../openconnect-strings.txt:1873
 msgid "Disable DTLS and ESP"
 msgstr "Wyłącza DTLS i ESP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l871
-#: ../openconnect-strings.txt:1871
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l871
+#: ../openconnect-strings.txt:1876
 msgid "OpenSSL ciphers to support for DTLS"
 msgstr "Obsługiwane szyfry biblioteki OpenSSL dla DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l872
-#: ../openconnect-strings.txt:1874
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l872
+#: ../openconnect-strings.txt:1879
 msgid "Set packet queue limit to LEN pkts"
 msgstr "Ustawia ograniczenie kolejki pakietów na LEN pkts"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l874
-#: ../openconnect-strings.txt:1877
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l874
+#: ../openconnect-strings.txt:1882
 msgid "Local system information"
 msgstr "Informacje o lokalnym systemie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l875
-#: ../openconnect-strings.txt:1880
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l875
+#: ../openconnect-strings.txt:1885
 msgid "HTTP header User-Agent: field"
 msgstr "Pole nagłówka „User-Agent:” HTTP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l876
-#: ../openconnect-strings.txt:1883
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l876
+#: ../openconnect-strings.txt:1888
 msgid "Local hostname to advertise to server"
 msgstr "Lokalna nazwa komputera do zgłaszania serwerowi"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l877
-#: ../openconnect-strings.txt:1886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l877
+#: ../openconnect-strings.txt:1891
 msgid "OS type (linux,linux-64,win,...) to report"
 msgstr "Typ zgłaszanego systemu operacyjnego (linux,linux-64,win…)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l880
-#: ../openconnect-strings.txt:1889
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l880
+#: ../openconnect-strings.txt:1894
 msgid "Trojan binary (CSD) execution"
 msgstr "Wykonywanie pliku binarnego konia trojańskiego (CSD)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l881
-#: ../openconnect-strings.txt:1892
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l881
+#: ../openconnect-strings.txt:1897
 msgid "Drop privileges during trojan execution"
 msgstr "Traci uprawnienia podczas wykonywania konia trojańskiego"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l882
-#: ../openconnect-strings.txt:1895
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l882
+#: ../openconnect-strings.txt:1900
 msgid "Run SCRIPT instead of trojan binary"
 msgstr "Wykonuje SKRYPT zamiast pliku binarnego konia trojańskiego"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l885
-#: ../openconnect-strings.txt:1898
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l885
+#: ../openconnect-strings.txt:1903
 msgid "Server bugs"
 msgstr "Błędy serwera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l886
-#: ../openconnect-strings.txt:1901
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l886
+#: ../openconnect-strings.txt:1906
 msgid "Disable HTTP connection re-use"
 msgstr "Wyłącza ponowne używanie połączenia HTTP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:1904
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:1909
 msgid "Do not attempt XML POST authentication"
 msgstr "Bez próbowania uwierzytelnienia „POST” XML"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l909
-#: ../openconnect-strings.txt:1907
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l909
+#: ../openconnect-strings.txt:1912
 msgid "Failed to allocate string\n"
 msgstr "Przydzielenie ciągu się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l982
-#: ../openconnect-strings.txt:1910
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l982
+#: ../openconnect-strings.txt:1915
 #, c-format
 msgid "Failed to get line from config file: %s\n"
 msgstr "Uzyskanie wiersza z pliku konfiguracji się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1022
-#: ../openconnect-strings.txt:1913
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1022
+#: ../openconnect-strings.txt:1918
 #, c-format
 msgid "Unrecognised option at line %d: '%s'\n"
 msgstr "Nierozpoznana opcja w wierszu %d: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1032
-#: ../openconnect-strings.txt:1916
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1032
+#: ../openconnect-strings.txt:1921
 #, c-format
 msgid "Option '%s' does not take an argument at line %d\n"
 msgstr "Opcja „%s” nie przyjmuje parametru w wierszu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1036
-#: ../openconnect-strings.txt:1919
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1036
+#: ../openconnect-strings.txt:1924
 #, c-format
 msgid "Option '%s' requires an argument at line %d\n"
 msgstr "Opcja „%s” wymaga parametru w wierszu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1061
-#: ../openconnect-strings.txt:1922
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1061
+#: ../openconnect-strings.txt:1927
 #, c-format
 msgid "Invalid user \"%s\": %s\n"
 msgstr "Nieprawidłowy użytkownik „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1071
-#: ../openconnect-strings.txt:1925
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1071
+#: ../openconnect-strings.txt:1930
 #, c-format
 msgid "Invalid user ID \"%d\": %s\n"
 msgstr "Nieprawidłowy identyfikator użytkownika „%d”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1115
-#: ../openconnect-strings.txt:1928
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1115
+#: ../openconnect-strings.txt:1933
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot set locale: %s\n"
 msgstr "OSTRZEŻENIE: nie można ustawić lokalizacji: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1125
-#: ../openconnect-strings.txt:1931
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1125
+#: ../openconnect-strings.txt:1936
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect was built without iconv\n"
@@ -3869,8 +3880,8 @@ msgstr ""
 "       a używany jest przestarzały zestaw znaków „%s”.\n"
 "       Program może się dziwnie zachowywać.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1132
-#: ../openconnect-strings.txt:1937
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1132
+#: ../openconnect-strings.txt:1942
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect is %s but\n"
@@ -3879,47 +3890,47 @@ msgstr ""
 "OSTRZEŻENIE: ta wersja OpenConnect to %s, ale\n"
 "       biblioteki libopenconnect to %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1142
-#: ../openconnect-strings.txt:1942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1142
+#: ../openconnect-strings.txt:1947
 msgid "Failed to allocate vpninfo structure\n"
 msgstr "Przydzielenie struktury vpninfo się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1197
-#: ../openconnect-strings.txt:1945
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1197
+#: ../openconnect-strings.txt:1950
 msgid "Cannot use 'config' option inside config file\n"
 msgstr "Nie można użyć opcji „config” wewnątrz pliku konfiguracji\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1205
-#: ../openconnect-strings.txt:1948
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1205
+#: ../openconnect-strings.txt:1953
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku konfiguracji „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1221
-#: ../openconnect-strings.txt:1951
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1221
+#: ../openconnect-strings.txt:1956
 #, c-format
 msgid "Invalid compression mode '%s'\n"
 msgstr "Nieprawidłowy tryb kompresji „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1242
-#: ../openconnect-strings.txt:1954
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1242
+#: ../openconnect-strings.txt:1959
 msgid "Missing colon in resolve option\n"
 msgstr "Brak dwukropka w opcji „resolve”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1247
-#: ../openconnect-strings.txt:1957
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1247
+#: ../openconnect-strings.txt:1962
 msgid "Failed to allocate memory\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1328
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1337
-#: ../openconnect-strings.txt:1961
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1337
+#: ../openconnect-strings.txt:1966
 #, c-format
 msgid "MTU %d too small\n"
 msgstr "MTU %d jest za małe\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1367
-#: ../openconnect-strings.txt:1964
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1367
+#: ../openconnect-strings.txt:1969
 msgid ""
 "Disabling all HTTP connection re-use due to --no-http-keepalive option.\n"
 "If this helps, please report to <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
@@ -3929,8 +3940,8 @@ msgstr ""
 "Jeśli to pomoże, to prosimy to zgłosić na adres <openconnect-devel@lists."
 "infradead.org> (w języku angielskim).\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1373
-#: ../openconnect-strings.txt:1969
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1373
+#: ../openconnect-strings.txt:1974
 msgid ""
 "The --no-cert-check option was insecure and has been removed.\n"
 "Fix your server's certificate or use --servercert to trust it.\n"
@@ -3939,147 +3950,157 @@ msgstr ""
 "Należy naprawić certyfikat serwera lub użyć opcji --servercert, aby mu "
 "zaufać.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1390
-#: ../openconnect-strings.txt:1974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1390
+#: ../openconnect-strings.txt:1979
 msgid "Queue length zero not permitted; using 1\n"
 msgstr "Zerowa długość kolejki jest niedozwolona. Używanie 1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1404
-#: ../openconnect-strings.txt:1977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1404
+#: ../openconnect-strings.txt:1982
 #, c-format
 msgid "OpenConnect version %s\n"
 msgstr "OpenConnect w wersji %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1438
-#: ../openconnect-strings.txt:1980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1438
+#: ../openconnect-strings.txt:1985
 #, c-format
 msgid "Invalid software token mode \"%s\"\n"
 msgstr "Nieprawidłowy tryb tokena programowego „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1448
-#: ../openconnect-strings.txt:1983
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1448
+#: ../openconnect-strings.txt:1988
 #, c-format
 msgid "Invalid OS identity \"%s\"\n"
 msgstr "Nieprawidłowa tożsamość systemu operacyjnego „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1481
-#: ../openconnect-strings.txt:1986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1481
+#: ../openconnect-strings.txt:1991
 msgid "Too many arguments on command line\n"
 msgstr "Za dużo parametrów w wierszu poleceń\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1484
-#: ../openconnect-strings.txt:1989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1484
+#: ../openconnect-strings.txt:1994
 msgid "No server specified\n"
 msgstr "Nie podano serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1500
-#: ../openconnect-strings.txt:1992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1500
+#: ../openconnect-strings.txt:1997
 msgid "This version of openconnect was built without libproxy support\n"
 msgstr ""
 "Ta wersja OpenConnect została zbudowana bez obsługi biblioteki libproxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1529
-#: ../openconnect-strings.txt:1995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1529
+#: ../openconnect-strings.txt:2000
 msgid "Error opening cmd pipe\n"
 msgstr "Błąd podczas otwierania potoku cmd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1562
-#: ../openconnect-strings.txt:1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1562
+#: ../openconnect-strings.txt:2003
 msgid "Failed to obtain WebVPN cookie\n"
 msgstr "Uzyskanie ciasteczka WebVPN się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1583
-#: ../openconnect-strings.txt:2001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1583
+#: ../openconnect-strings.txt:2006
 msgid "Creating SSL connection failed\n"
 msgstr "Utworzenie połączenia SSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1599
-#: ../openconnect-strings.txt:2004
-msgid "Set up DTLS failed; using SSL instead\n"
-msgstr "Ustawienie DTLS się nie powiodło. Używanie SSL zamiast tego\n"
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1599
+#: ../openconnect-strings.txt:2009
+msgid "Set up UDP failed; using SSL instead\n"
+msgstr "Ustawienie UDP się nie powiodło. Używanie SSL zamiast tego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1620
-#: ../openconnect-strings.txt:2007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1607
+#: ../openconnect-strings.txt:2012
 #, c-format
-msgid "Connected as %s%s%s, using %s%s\n"
-msgstr "Połączono jako %s%s%s za pomocą %s%s\n"
+msgid "Connected as %s%s%s, using SSL%s%s, with %s%s%s %s\n"
+msgstr "Połączono jako %s%s%s, za pomocą SSL%s%s, z %s%s%s %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1613
+#: ../openconnect-strings.txt:2015
+msgid "disabled"
+msgstr "wyłączone"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1613
+#: ../openconnect-strings.txt:2018
+msgid "in progress"
+msgstr "w trakcie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1629
-#: ../openconnect-strings.txt:2010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1617
+#: ../openconnect-strings.txt:2021
 msgid "No --script argument provided; DNS and routing are not configured\n"
 msgstr ""
 "Nie podano parametru --script. DNS i trasowanie nie są skonfigurowane\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1631
-#: ../openconnect-strings.txt:2013
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1619
+#: ../openconnect-strings.txt:2024
 msgid "See http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 msgstr ""
 "Więcej informacji: http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1644
-#: ../openconnect-strings.txt:2016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1632
+#: ../openconnect-strings.txt:2027
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for write: %s\n"
 msgstr "Otwarcie „%s” do zapisu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1656
-#: ../openconnect-strings.txt:2019
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1644
+#: ../openconnect-strings.txt:2030
 #, c-format
 msgid "Continuing in background; pid %d\n"
 msgstr "Kontynuowanie w tle. PID %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1673
-#: ../openconnect-strings.txt:2022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1661
+#: ../openconnect-strings.txt:2033
 msgid "User requested reconnect\n"
 msgstr "Użytkownik zażądał ponownego połączenia\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1681
-#: ../openconnect-strings.txt:2025
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1669
+#: ../openconnect-strings.txt:2036
 msgid "Cookie was rejected on reconnection; exiting.\n"
 msgstr ""
 "Ciasteczko zostało odrzucone podczas łączenia ponownie. Kończenie "
 "działania.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1685
-#: ../openconnect-strings.txt:2028
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1673
+#: ../openconnect-strings.txt:2039
 msgid "Session terminated by server; exiting.\n"
 msgstr "Sesja została zakończona przez serwer. Kończenie działania.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1689
-#: ../openconnect-strings.txt:2031
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1677
+#: ../openconnect-strings.txt:2042
 msgid "User cancelled (SIGINT); exiting.\n"
 msgstr "Anulowane przez użytkownika (SIGINT). Kończenie działania.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1693
-#: ../openconnect-strings.txt:2034
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1681
+#: ../openconnect-strings.txt:2045
 msgid "User detached from session (SIGHUP); exiting.\n"
 msgstr "Użytkownik odłączył od sesji (SIGHUP). Kończenie działania.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1697
-#: ../openconnect-strings.txt:2037
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1685
+#: ../openconnect-strings.txt:2048
 msgid "Unknown error; exiting.\n"
 msgstr "Nieznany błąd. Kończenie działania.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1716
-#: ../openconnect-strings.txt:2040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1704
+#: ../openconnect-strings.txt:2051
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for write: %s\n"
 msgstr "Otwarcie %s do zapisu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1724
-#: ../openconnect-strings.txt:2043
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1712
+#: ../openconnect-strings.txt:2054
 #, c-format
 msgid "Failed to write config to %s: %s\n"
 msgstr "Zapisanie konfiguracji do %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1783
-#: ../openconnect-strings.txt:2046
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1771
+#: ../openconnect-strings.txt:2057
 #, c-format
 msgid "Server SSL certificate didn't match: %s\n"
 msgstr "Certyfikat SSL serwera nie pasuje: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1802
-#: ../openconnect-strings.txt:2049
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1790
+#: ../openconnect-strings.txt:2060
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -4090,633 +4111,632 @@ msgstr ""
 "Sprawdzenie poprawność certyfikatu z serwera VPN „%s” się nie powiodło.\n"
 "Przyczyna: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1805
-#: ../openconnect-strings.txt:2055
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1793
+#: ../openconnect-strings.txt:2066
 msgid ""
 "To trust this server in future, perhaps add this to your command line:\n"
 msgstr ""
 "Aby zaufać temu serwerowi w przyszłości, można dodać to do wiersza poleceń:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1806
-#: ../openconnect-strings.txt:2059
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1794
+#: ../openconnect-strings.txt:2070
 #, c-format
 msgid "  --servercert %s\n"
 msgstr "  --servercert %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1811
-#: ../openconnect-strings.txt:2062
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1799
+#: ../openconnect-strings.txt:2073
 #, c-format
 msgid "Enter '%s' to accept, '%s' to abort; anything else to view: "
 msgstr ""
 "Wpisanie „%s” zaakceptuje, „%s” przerwie, inne wartości spowodują "
 "wyświetlenie: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1812
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1830
-#: ../openconnect-strings.txt:2066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1818
+#: ../openconnect-strings.txt:2077
 msgid "no"
 msgstr "nie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1812
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1818
-#: ../openconnect-strings.txt:2070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1806
+#: ../openconnect-strings.txt:2081
 msgid "yes"
 msgstr "tak"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1839
-#: ../openconnect-strings.txt:2073
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1827
+#: ../openconnect-strings.txt:2084
 #, c-format
 msgid "Server key hash: %s\n"
 msgstr "Suma kontrolna klucza serwera: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1873
-#: ../openconnect-strings.txt:2076
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1861
+#: ../openconnect-strings.txt:2087
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" matches multiple options\n"
 msgstr "Wybór uwierzytelnienia „%s” pasuje do wielu opcji\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1876
-#: ../openconnect-strings.txt:2079
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1864
+#: ../openconnect-strings.txt:2090
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not available\n"
 msgstr "Wybór uwierzytelnienia „%s” jest niedostępny\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l1897
-#: ../openconnect-strings.txt:2082
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l1885
+#: ../openconnect-strings.txt:2093
 msgid "User input required in non-interactive mode\n"
 msgstr "Wymagane jest działanie użytkownika w trybie nieinteraktywnym\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2074
-#: ../openconnect-strings.txt:2085
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2062
+#: ../openconnect-strings.txt:2096
 #, c-format
 msgid "Failed to open token file for write: %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku token do zapisu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2082
-#: ../openconnect-strings.txt:2088
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2070
+#: ../openconnect-strings.txt:2099
 #, c-format
 msgid "Failed to write token: %s\n"
 msgstr "Zapisanie tokenu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2128
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2149
-#: ../openconnect-strings.txt:2092
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2137
+#: ../openconnect-strings.txt:2103
 msgid "Soft token string is invalid\n"
 msgstr "Ciąg tokena programowego jest nieprawidłowy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2131
-#: ../openconnect-strings.txt:2095
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2119
+#: ../openconnect-strings.txt:2106
 msgid "Can't open ~/.stokenrc file\n"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku ~/.stokenrc\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2134
-#: ../openconnect-strings.txt:2098
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2122
+#: ../openconnect-strings.txt:2109
 msgid "OpenConnect was not built with libstoken support\n"
 msgstr "OpenConnect zostało zbudowane bez obsługi biblioteki libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2137
-#: ../openconnect-strings.txt:2101
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2125
+#: ../openconnect-strings.txt:2112
 msgid "General failure in libstoken\n"
 msgstr "Ogólne niepowodzenie w bibliotece libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2152
-#: ../openconnect-strings.txt:2104
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2140
+#: ../openconnect-strings.txt:2115
 msgid "OpenConnect was not built with liboath support\n"
 msgstr "OpenConnect zostało zbudowane bez obsługi biblioteki liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2155
-#: ../openconnect-strings.txt:2107
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2143
+#: ../openconnect-strings.txt:2118
 msgid "General failure in liboath\n"
 msgstr "Ogólne niepowodzenie w bibliotece liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2166
-#: ../openconnect-strings.txt:2110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2154
+#: ../openconnect-strings.txt:2121
 msgid "Yubikey token not found\n"
 msgstr "Nie odnaleziono tokena Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2169
-#: ../openconnect-strings.txt:2113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2157
+#: ../openconnect-strings.txt:2124
 msgid "OpenConnect was not built with Yubikey support\n"
 msgstr "OpenConnect zostało zbudowane bez obsługi Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/main.c#l2172
-#: ../openconnect-strings.txt:2116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/main.c#l2160
+#: ../openconnect-strings.txt:2127
 #, c-format
 msgid "General Yubikey failure: %s\n"
 msgstr "Ogólne niepowodzenie Yubikey: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l127
-#: ../openconnect-strings.txt:2119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l127
+#: ../openconnect-strings.txt:2130
 msgid "Set up tun script failed\n"
 msgstr "Ustawienie skryptu tun się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l134
-#: ../openconnect-strings.txt:2122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l134
+#: ../openconnect-strings.txt:2133
 msgid "Set up tun device failed\n"
 msgstr "Ustawienie urządzenia tun się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:2125
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l265
+#: ../openconnect-strings.txt:2136
 msgid "Caller paused the connection\n"
 msgstr "Wywołujący wstrzymał połączenie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l273
-#: ../openconnect-strings.txt:2128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l273
+#: ../openconnect-strings.txt:2139
 #, c-format
 msgid "No work to do; sleeping for %d ms...\n"
 msgstr "Nie ma nic do zrobienia. Usypianie na %d ms…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/mainloop.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:2131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/mainloop.c#l294
+#: ../openconnect-strings.txt:2142
 #, c-format
 msgid "WaitForMultipleObjects failed: %s\n"
 msgstr "WaitForMultipleObjects się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l87
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l197
-#: ../openconnect-strings.txt:2136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l87
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l197
+#: ../openconnect-strings.txt:2147
 #, c-format
 msgid "InitializeSecurityContext() failed: %lx\n"
 msgstr "InitializeSecurityContext() się nie powiodło: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l113
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l48
-#: ../openconnect-strings.txt:2140
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l48
+#: ../openconnect-strings.txt:2151
 #, c-format
 msgid "AcquireCredentialsHandle() failed: %lx\n"
 msgstr "AcquireCredentialsHandle() się nie powiodło: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l246
-#: ../openconnect-strings.txt:2143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l246
+#: ../openconnect-strings.txt:2154
 msgid "Error communicating with ntlm_auth helper\n"
 msgstr "Błąd podczas komunikowania się z ntlm_auth helper\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:2146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l265
+#: ../openconnect-strings.txt:2157
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to proxy (single-sign-on)\n"
 msgstr ""
 "Próbowanie uwierzytelnienia „NTLM” HTTP do pośrednika („single-sign-on”)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:2149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:2160
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to server '%s' (single-sign-on)\n"
 msgstr ""
 "Próbowanie uwierzytelnienia „NTLM” HTTP do serwera „%s” („single-sign-on”)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:2152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:2163
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to proxy\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia „NTLMv%d” HTTP do pośrednika\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ntlm.c#l982
-#: ../openconnect-strings.txt:2155
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ntlm.c#l982
+#: ../openconnect-strings.txt:2166
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Próbowanie uwierzytelnienia „NTLMv%d” HTTP do serwera „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l97
-#: ../openconnect-strings.txt:2158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l97
+#: ../openconnect-strings.txt:2169
 msgid "Invalid base32 token string\n"
 msgstr "Nieprawidłowy ciąg tokena base32\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:2161
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:2172
 msgid "Failed to allocate memory to decode OATH secret\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci do dekodowania hasła OATH się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2164
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2175
 msgid "This version of OpenConnect was built without PSKC support\n"
 msgstr "Ta wersja OpenConnect została zbudowana bez obsługi PSKC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l378
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:2170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:2181
 msgid "OK to generate INITIAL tokencode\n"
 msgstr "Można utworzyć kod tokena „INITIAL”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l357
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l381
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l277
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l492
-#: ../openconnect-strings.txt:2176
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l492
+#: ../openconnect-strings.txt:2187
 msgid "OK to generate NEXT tokencode\n"
 msgstr "Można utworzyć kod tokena „NEXT”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l362
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l385
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l282
-#: ../openconnect-strings.txt:2181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l282
+#: ../openconnect-strings.txt:2192
 msgid "Server is rejecting the soft token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Serwer odrzuca token programowy. Przełączanie na wprowadzanie ręczne\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:2184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l419
+#: ../openconnect-strings.txt:2195
 msgid "Generating OATH TOTP token code\n"
 msgstr "Tworzenie kodu tokena „TOTP” OATH\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oath.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:2187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oath.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:2198
 msgid "Generating OATH HOTP token code\n"
 msgstr "Tworzenie kodu tokena „HOTP” OATH\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l56
-#: ../openconnect-strings.txt:2190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l56
+#: ../openconnect-strings.txt:2201
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie '%s'\n"
 msgstr "Nieprawidłowe ciasteczko „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l160
-#: ../openconnect-strings.txt:2193
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l160
+#: ../openconnect-strings.txt:2204
 #, c-format
 msgid "Unexpected length %d for TLV %d/%d\n"
 msgstr "Nieoczekiwana długość %d dla TLV %d/%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l166
-#: ../openconnect-strings.txt:2196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l166
+#: ../openconnect-strings.txt:2207
 #, c-format
 msgid "Received MTU %d from server\n"
 msgstr "Otrzymano MTU %d z serwera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l175
-#: ../openconnect-strings.txt:2199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l175
+#: ../openconnect-strings.txt:2210
 #, c-format
 msgid "Received DNS server %s\n"
 msgstr "Otrzymano serwer DNS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:2202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:2213
 #, c-format
 msgid "Received DNS search domain %.*s\n"
 msgstr "Otrzymano domenę wyszukiwania DNS %.*s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l201
-#: ../openconnect-strings.txt:2205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l201
+#: ../openconnect-strings.txt:2216
 #, c-format
 msgid "Received internal IP address %s\n"
 msgstr "Otrzymano wewnętrzny adres IP %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l210
-#: ../openconnect-strings.txt:2208
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l210
+#: ../openconnect-strings.txt:2219
 #, c-format
 msgid "Received netmask %s\n"
 msgstr "Otrzymano maskę sieci %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l219
-#: ../openconnect-strings.txt:2211
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l219
+#: ../openconnect-strings.txt:2222
 #, c-format
 msgid "Received internal gateway address %s\n"
 msgstr "Otrzymano wewnętrzny adres bramy %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l232
-#: ../openconnect-strings.txt:2214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l232
+#: ../openconnect-strings.txt:2225
 #, c-format
 msgid "Received split include route %s\n"
 msgstr "Otrzymano trasę dołączania „split” %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l254
-#: ../openconnect-strings.txt:2217
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l254
+#: ../openconnect-strings.txt:2228
 #, c-format
 msgid "Received split exclude route %s\n"
 msgstr "Otrzymano trasę wykluczania „split” %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l274
-#: ../openconnect-strings.txt:2220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l274
+#: ../openconnect-strings.txt:2231
 #, c-format
 msgid "Received WINS server %s\n"
 msgstr "Otrzymano serwer WINS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l297
-#: ../openconnect-strings.txt:2223
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l297
+#: ../openconnect-strings.txt:2234
 #, c-format
 msgid "ESP encryption: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "Szyfrowanie ESP: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l316
-#: ../openconnect-strings.txt:2226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l316
+#: ../openconnect-strings.txt:2237
 #, c-format
 msgid "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "„HMAC” ESP: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l326
-#: ../openconnect-strings.txt:2229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l327
+#: ../openconnect-strings.txt:2240
 #, c-format
 msgid "ESP compression: %d\n"
 msgstr "Kompresja ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l334
-#: ../openconnect-strings.txt:2232
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l335
+#: ../openconnect-strings.txt:2243
 #, c-format
 msgid "ESP port: %d\n"
 msgstr "Port ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l341
-#: ../openconnect-strings.txt:2235
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l342
+#: ../openconnect-strings.txt:2246
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u bytes\n"
 msgstr "Czas życia klucza ESP: %u B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l349
-#: ../openconnect-strings.txt:2238
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l350
+#: ../openconnect-strings.txt:2249
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u seconds\n"
 msgstr "Czas życia klucza ESP: %u s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l357
-#: ../openconnect-strings.txt:2241
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:2252
 #, c-format
 msgid "ESP to SSL fallback: %u seconds\n"
 msgstr "Przechodzenie z ESP do SSL: %u s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2244
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l366
+#: ../openconnect-strings.txt:2255
 #, c-format
 msgid "ESP replay protection: %d\n"
 msgstr "Ochrona powtarzania ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:2247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l374
+#: ../openconnect-strings.txt:2258
 #, c-format
 msgid "ESP SPI (outbound): %x\n"
 msgstr "„SPI” ESP (wychodzące): %x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:2250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:2261
 #, c-format
 msgid "%d bytes of ESP secrets\n"
 msgstr "%d B haseł ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:2253
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l395
+#: ../openconnect-strings.txt:2264
 #, c-format
 msgid "Unknown TLV group %d attr %d len %d:%s\n"
 msgstr "Nieznana grupa TLV %d attr %d len %d:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l472
-#: ../openconnect-strings.txt:2256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l473
+#: ../openconnect-strings.txt:2267
 msgid "Failed to parse KMP header\n"
 msgstr "Przetworzenie nagłówka KMP się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l489
-#: ../openconnect-strings.txt:2259
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l490
+#: ../openconnect-strings.txt:2270
 msgid "Failed to parse KMP message\n"
 msgstr "Przetworzenie komunikatu KMP się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l495
-#: ../openconnect-strings.txt:2262
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l496
+#: ../openconnect-strings.txt:2273
 #, c-format
 msgid "Got KMP message %d of size %d\n"
 msgstr "Otrzymano komunikat KMP %d o rozmiarze %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l511
-#: ../openconnect-strings.txt:2265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l512
+#: ../openconnect-strings.txt:2276
 #, c-format
 msgid "Received non-ESP TLVs (group %d) in ESP negotiation KMP\n"
 msgstr "Otrzymano TLV niebędące ESP (grupa %d) w KMP negocjacji ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l569
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l614
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l646
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:2271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l577
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l747
+#: ../openconnect-strings.txt:2281
 msgid "Error creating oNCP negotiation request\n"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia żądania negocjacji oNCP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l655
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l820
-#: ../openconnect-strings.txt:2275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l783
+#: ../openconnect-strings.txt:2285
 msgid "Short write in oNCP negotiation\n"
 msgstr "Krótki zapis w negocjacji oNCP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l668
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l703
-#: ../openconnect-strings.txt:2279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l666
+#: ../openconnect-strings.txt:2289
 #, c-format
 msgid "Read %d bytes of SSL record\n"
 msgstr "Odczyt %d B wpisu SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l673
-#: ../openconnect-strings.txt:2282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l636
+#: ../openconnect-strings.txt:2292
 #, c-format
 msgid "Unexpected response of size %d after hostname packet\n"
 msgstr "Oczekiwano odpowiedzi o rozmiarze %d po pakiecie nazwy komputera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l680
-#: ../openconnect-strings.txt:2285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l643
+#: ../openconnect-strings.txt:2295
 #, c-format
 msgid "Server response to hostname packet is error 0x%02x\n"
 msgstr "Odpowiedź serwera na pakiet nazwy komputera to błąd 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l707
-#: ../openconnect-strings.txt:2288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l670
+#: ../openconnect-strings.txt:2298
 msgid "Invalid packet waiting for KMP 301\n"
 msgstr "Nieprawidłowy pakiet oczekujący na KMP 301\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l720
-#: ../openconnect-strings.txt:2291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l683
+#: ../openconnect-strings.txt:2301
 #, c-format
 msgid "Expected KMP message 301 from server but got %d\n"
 msgstr "Oczekiwano komunikatu „301” KMP z serwera, ale otrzymano %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l729
-#: ../openconnect-strings.txt:2294
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2304
 #, c-format
 msgid "KMP message 301 from server too large (%d bytes)\n"
 msgstr "Komunikat „301” KMP z serwera jest za duży (%d B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l735
-#: ../openconnect-strings.txt:2297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l698
+#: ../openconnect-strings.txt:2307
 #, c-format
 msgid "Got KMP message 301 of length %d\n"
 msgstr "Otrzymano komunikat „301” KMP o długości %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l742
-#: ../openconnect-strings.txt:2300
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l705
+#: ../openconnect-strings.txt:2310
 msgid "Failed to read continuation record length\n"
 msgstr "Odczytanie długości wpisu kontynuacji się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l748
-#: ../openconnect-strings.txt:2303
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l711
+#: ../openconnect-strings.txt:2313
 #, c-format
 msgid "Record of additional %d bytes too large; would make %d\n"
 msgstr "Wpis jest za dużo o dodatkowe %d B. Byłby %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l757
-#: ../openconnect-strings.txt:2306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l720
+#: ../openconnect-strings.txt:2316
 #, c-format
 msgid "Failed to read continuation record of length %d\n"
 msgstr "Odczytanie wpisu kontynuacji o długości %d się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:2309
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l726
+#: ../openconnect-strings.txt:2319
 #, c-format
 msgid "Read additional %d bytes of KMP 301 message\n"
 msgstr "Odczyt dodatkowych %d B komunikatu „301” KMP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l804
-#: ../openconnect-strings.txt:2312
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l767
+#: ../openconnect-strings.txt:2322
 msgid "Error negotiating ESP keys\n"
 msgstr "Błąd podczas negocjowania kluczy ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l813
-#: ../openconnect-strings.txt:2315
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:2325
 msgid "oNCP negotiation request outgoing:\n"
 msgstr "Wychodzące żądanie negocjacji oNCP:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l866
-#: ../openconnect-strings.txt:2318
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l829
+#: ../openconnect-strings.txt:2328
 msgid "new incoming"
 msgstr "nowe przychodzące"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l867
-#: ../openconnect-strings.txt:2321
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:2331
 msgid "new outgoing"
 msgstr "nowe wychodzące"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:2324
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:2334
 msgid "Read only 1 byte of oNCP length field\n"
 msgstr "Odczyt tylko 1 bajtu pola długości oNCP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l901
-#: ../openconnect-strings.txt:2327
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l864
+#: ../openconnect-strings.txt:2337
 msgid "Server terminated connection (session expired)\n"
 msgstr "Serwer zakończył połączenie (sesja wygasła)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l905
-#: ../openconnect-strings.txt:2330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l868
+#: ../openconnect-strings.txt:2340
 #, c-format
 msgid "Server terminated connection (reason: %d)\n"
 msgstr "Serwer zakończył połączenie (przyczyna: %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l911
-#: ../openconnect-strings.txt:2333
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l874
+#: ../openconnect-strings.txt:2343
 msgid "Server sent zero-length oNCP record\n"
 msgstr "Serwer wysłał wpis oNCP o zerowej długości\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1006
-#: ../openconnect-strings.txt:2336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l969
+#: ../openconnect-strings.txt:2346
 #, c-format
 msgid "Incoming KMP message %d of size %d (got %d)\n"
 msgstr "Przychodzący komunikat KMP %d o rozmiarze %d (otrzymano %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1009
-#: ../openconnect-strings.txt:2339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l972
+#: ../openconnect-strings.txt:2349
 #, c-format
 msgid "Continuing to process KMP message %d now size %d (got %d)\n"
 msgstr ""
 "Kontynuowanie przetwarzania komunikatu KMP %d o obecnym rozmiarze %d "
 "(otrzymano %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1028
-#: ../openconnect-strings.txt:2342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l991
+#: ../openconnect-strings.txt:2352
 msgid "Unrecognised data packet\n"
 msgstr "Nierozpoznany pakiet danych\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1090
-#: ../openconnect-strings.txt:2345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1053
+#: ../openconnect-strings.txt:2355
 #, c-format
 msgid "Unknown KMP message %d of size %d:\n"
 msgstr "Nieznany komunikat KMP %d o rozmiarze %d:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1095
-#: ../openconnect-strings.txt:2348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1058
+#: ../openconnect-strings.txt:2358
 #, c-format
 msgid ".... + %d more bytes unreceived\n"
 msgstr "… + %d więcej bajtów nie zostało otrzymanych\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1110
-#: ../openconnect-strings.txt:2351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1073
+#: ../openconnect-strings.txt:2361
 msgid "Packet outgoing:\n"
 msgstr "Wychodzący pakiet:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1171
-#: ../openconnect-strings.txt:2354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1134
+#: ../openconnect-strings.txt:2364
 msgid "Sent ESP enable control packet\n"
 msgstr "Wysłano pakiet kontroli włączenia ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/oncp.c#l1305
-#: ../openconnect-strings.txt:2357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/oncp.c#l1268
+#: ../openconnect-strings.txt:2367
 msgid "Logout successful.\n"
 msgstr "Pomyślnie wylogowano.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openconnect-internal.h#l1109
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openconnect-internal.h#l1117
-#: ../openconnect-strings.txt:2361
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openconnect-internal.h#l1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openconnect-internal.h#l1120
+#: ../openconnect-strings.txt:2371
 #, c-format
 msgid "ERROR: %s() called with invalid UTF-8 for '%s' argument\n"
 msgstr ""
 "BŁĄD: %s() zostało wywołane za pomocą nieprawidłowego UTF-8 dla parametru "
 "„%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l94
-#: ../openconnect-strings.txt:2364
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l94
+#: ../openconnect-strings.txt:2374
 #, c-format
 msgid "Unable to calculate DTLS overhead for %s\n"
 msgstr "Nie można obliczyć narzutu DTLS dla %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2367
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2377
 #, c-format
 msgid "Failed to create SSL_SESSION ASN.1 for OpenSSL: %s\n"
 msgstr ""
 "Utworzenie „SSL_SESSION ASN.1” dla biblioteki OpenSSL się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:2370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:2380
 msgid "OpenSSL failed to parse SSL_SESSION ASN.1\n"
 msgstr ""
 "Przetworzenie „SSL_SESSION ASN.1” przez bibliotekę OpenSSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l241
-#: ../openconnect-strings.txt:2373
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l241
+#: ../openconnect-strings.txt:2383
 msgid "Initialise DTLSv1 session failed\n"
 msgstr "Zainicjowanie sesji DTLSv1 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l270
-#: ../openconnect-strings.txt:2376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:2386
 msgid "PSK callback\n"
 msgstr "Wywołanie zwrotne PSK\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l287
-#: ../openconnect-strings.txt:2379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l287
+#: ../openconnect-strings.txt:2389
 msgid "Failed to create app-identity extension for OpenSSL\n"
 msgstr ""
 "Utworzenie rozszerzenia „app-identity” dla biblioteki OpenSSL się nie "
 "powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l352
-#: ../openconnect-strings.txt:2382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l352
+#: ../openconnect-strings.txt:2392
 msgid "Initialise DTLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Zainicjowanie sesji „CTX” DTLSv1 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2395
 msgid "Set DTLS CTX version failed\n"
 msgstr "Ustawienie wersji „CTX” DTLS się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:2388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l382
+#: ../openconnect-strings.txt:2398
 msgid "Failed to generate DTLS key\n"
 msgstr "Utworzenie klucza DTLS się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l402
-#: ../openconnect-strings.txt:2391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l402
+#: ../openconnect-strings.txt:2401
 msgid "Set DTLS cipher list failed\n"
 msgstr "Ustawienie listy szyfrów DTLS się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l417
-#: ../openconnect-strings.txt:2394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l417
+#: ../openconnect-strings.txt:2404
 msgid "Not precisely one DTLS cipher\n"
 msgstr "Nie wynosi dokładnie jednego szyfru DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l439
-#: ../openconnect-strings.txt:2397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l439
+#: ../openconnect-strings.txt:2407
 #, c-format
 msgid ""
 "SSL_set_session() failed with old protocol version 0x%x\n"
@@ -4729,23 +4749,23 @@ msgstr ""
 "Więcej informacji na http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=1751\n";
 "Należy użyć opcji wiersza poleceń „--no-dtls”, aby uniknąć tego komunikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l516
-#: ../openconnect-strings.txt:2404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l516
+#: ../openconnect-strings.txt:2414
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr ""
 "Nawiązano połączenie DTLS (za pomocą biblioteki OpenSSL). Zestaw szyfrów "
 "%s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l553
-#: ../openconnect-strings.txt:2407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l553
+#: ../openconnect-strings.txt:2417
 msgid "Your OpenSSL is older than the one you built against, so DTLS may fail!"
 msgstr ""
 "Biblioteka OpenSSL jest starsza niż ta, z którą zbudowano, więc DTLS może "
 "się nie powieść."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l604
-#: ../openconnect-strings.txt:2410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l604
+#: ../openconnect-strings.txt:2420
 msgid ""
 "This is probably because your OpenSSL is broken\n"
 "See http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
@@ -4753,920 +4773,920 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie biblioteka OpenSSL jest uszkodzona\n"
 "Więcej informacji na http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-dtls.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-dtls.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2425
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %d\n"
 msgstr "Powitanie DTLS się nie powiodło: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l90
-#: ../openconnect-strings.txt:2418
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l90
+#: ../openconnect-strings.txt:2428
 msgid "Failed to initialise ESP cipher:\n"
 msgstr "Zainicjowanie szyfru ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:2421
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:2431
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC\n"
 msgstr "Zainicjowanie „HMAC” ESP się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l161
-#: ../openconnect-strings.txt:2424
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l161
+#: ../openconnect-strings.txt:2434
 msgid "Failed to generate random keys for ESP:\n"
 msgstr "Utworzenie losowych kluczy dla ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l207
-#: ../openconnect-strings.txt:2427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l207
+#: ../openconnect-strings.txt:2437
 msgid "Failed to set up decryption context for ESP packet:\n"
 msgstr ""
 "Ustawienie kontekstu odszyfrowywania dla pakietu ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l215
-#: ../openconnect-strings.txt:2430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l215
+#: ../openconnect-strings.txt:2440
 msgid "Failed to decrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Odszyfrowanie pakietu ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:2433
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:2443
 msgid "Failed to generate random IV for ESP packet:\n"
 msgstr "Utworzenie losowego „IV” dla pakietu ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l249
-#: ../openconnect-strings.txt:2436
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l249
+#: ../openconnect-strings.txt:2446
 msgid "Failed to set up encryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Ustawienie kontekstu szyfrowania dla pakietu ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-esp.c#l258
-#: ../openconnect-strings.txt:2439
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-esp.c#l258
+#: ../openconnect-strings.txt:2449
 msgid "Failed to encrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Zaszyfrowanie pakietu ESP się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l43
-#: ../openconnect-strings.txt:2442
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l43
+#: ../openconnect-strings.txt:2452
 msgid "Failed to establish libp11 PKCS#11 context:\n"
 msgstr "Ustanowienie kontekstu PKCS#11 biblioteki libp11 się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l49
-#: ../openconnect-strings.txt:2445
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l49
+#: ../openconnect-strings.txt:2455
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#11 provider module (%s):\n"
 msgstr "Wczytanie modułu dostarczającego PKCS#11 (%s) się nie powiodło:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l269
-#: ../openconnect-strings.txt:2448
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l269
+#: ../openconnect-strings.txt:2458
 msgid "PIN locked\n"
 msgstr "Zablokowany kod PIN\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l272
-#: ../openconnect-strings.txt:2451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l272
+#: ../openconnect-strings.txt:2461
 msgid "PIN expired\n"
 msgstr "Kod PIN wygasł\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l275
-#: ../openconnect-strings.txt:2454
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l275
+#: ../openconnect-strings.txt:2464
 msgid "Another user already logged in\n"
 msgstr "Inny użytkownik jest już zalogowany\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l279
-#: ../openconnect-strings.txt:2457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l279
+#: ../openconnect-strings.txt:2467
 msgid "Unknown error logging in to PKCS#11 token\n"
 msgstr "Nieznany błąd podczas logowania do tokena PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l286
-#: ../openconnect-strings.txt:2460
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l286
+#: ../openconnect-strings.txt:2470
 #, c-format
 msgid "Logged in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Zalogowano do gniazda PKCS#11 „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l300
-#: ../openconnect-strings.txt:2463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l300
+#: ../openconnect-strings.txt:2473
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate certs in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Wyliczenie certyfikatów w gnieździe PKCS#11 „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:2466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l306
+#: ../openconnect-strings.txt:2476
 #, c-format
 msgid "Found %d certs in slot '%s'\n"
 msgstr "Odnaleziono %d certyfikatów w gnieździe „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l342
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:2470
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:2480
 #, c-format
 msgid "Failed to parse PKCS#11 URI '%s'\n"
 msgstr "Przetworzenie adresu URI „%s” PKCS#11 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l575
-#: ../openconnect-strings.txt:2474
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l575
+#: ../openconnect-strings.txt:2484
 msgid "Failed to enumerate PKCS#11 slots\n"
 msgstr "Wyliczenie gniazd PKCS#11 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l383
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l617
-#: ../openconnect-strings.txt:2478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l383
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l617
+#: ../openconnect-strings.txt:2488
 #, c-format
 msgid "Logging in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Logowanie do gniazda PKCS#11 „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:2481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:2491
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 cert '%s'\n"
 msgstr "Odnalezienie certyfikatu PKCS#11 „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l401
-#: ../openconnect-strings.txt:2484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l401
+#: ../openconnect-strings.txt:2494
 msgid "Certificate X.509 content not fetched by libp11\n"
 msgstr "Biblioteka libp11 nie pobrała treści certyfikatu X.509\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l412
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l741
-#: ../openconnect-strings.txt:2488
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l741
+#: ../openconnect-strings.txt:2498
 msgid "Failed to install certificate in OpenSSL context\n"
 msgstr ""
 "Zainstalowanie certyfikatu w kontekście biblioteki OpenSSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l458
-#: ../openconnect-strings.txt:2491
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l458
+#: ../openconnect-strings.txt:2501
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate keys in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Wyliczenie kluczy w gnieździe PKCS#11 „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l464
-#: ../openconnect-strings.txt:2494
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l464
+#: ../openconnect-strings.txt:2504
 #, c-format
 msgid "Found %d keys in slot '%s'\n"
 msgstr "Odnaleziono %d kluczy w gnieździe PKCS#11 „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2497
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2507
 msgid "Certificate has no public key\n"
 msgstr "Certyfikat nie ma klucza publicznego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l503
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l526
-#: ../openconnect-strings.txt:2501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l503
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l526
+#: ../openconnect-strings.txt:2511
 msgid "Certificate does not match private key\n"
 msgstr "Certyfikat nie pasuje do klucza prywatnego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l506
-#: ../openconnect-strings.txt:2504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l506
+#: ../openconnect-strings.txt:2514
 msgid "Checking EC key matches cert\n"
 msgstr "Sprawdzanie, czy klucz EC pasuje do certyfikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l510
-#: ../openconnect-strings.txt:2507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l510
+#: ../openconnect-strings.txt:2517
 msgid "Failed to allocate signature buffer\n"
 msgstr "Przydzielenie bufora podpisu się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:2510
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:2520
 msgid "Failed to sign dummy data to validate EC key\n"
 msgstr ""
 "Podpisanie pustych danych, aby sprawdzić poprawność klucza EC, się nie "
 "powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l638
-#: ../openconnect-strings.txt:2513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l638
+#: ../openconnect-strings.txt:2523
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 key '%s'\n"
 msgstr "Odnalezienie klucza PKCS#11 „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l649
-#: ../openconnect-strings.txt:2516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l649
+#: ../openconnect-strings.txt:2526
 msgid "Failed to instantiated private key from PKCS#11\n"
 msgstr "Wystąpienie klucza prywatnego z PKCS#11 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:2519
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l678
+#: ../openconnect-strings.txt:2529
 msgid "Add key from PKCS#11 failed\n"
 msgstr "Dodanie klucza z PKCS#11 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l710
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl-pkcs11.c#l716
-#: ../openconnect-strings.txt:2523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl-pkcs11.c#l716
+#: ../openconnect-strings.txt:2533
 msgid "This version of OpenConnect was built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Ta wersja OpenConnect została zbudowana bez obsługi PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2536
 msgid "Failed to write to SSL socket\n"
 msgstr "Zapisanie do gniazda SSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l197
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l263
-#: ../openconnect-strings.txt:2530
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l263
+#: ../openconnect-strings.txt:2540
 msgid "Failed to read from SSL socket\n"
 msgstr "Odczytanie z gniazda SSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l292
-#: ../openconnect-strings.txt:2533
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l292
+#: ../openconnect-strings.txt:2543
 #, c-format
 msgid "SSL read error %d (server probably closed connection); reconnecting.\n"
 msgstr ""
 "Błąd odczytu SSL %d (serwer prawdopodobnie zamknął połączenie). Łączenie "
 "ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l317
-#: ../openconnect-strings.txt:2536
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l317
+#: ../openconnect-strings.txt:2546
 #, c-format
 msgid "SSL_write failed: %d\n"
 msgstr "SSL_write się nie powiodło: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l391
-#: ../openconnect-strings.txt:2539
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l391
+#: ../openconnect-strings.txt:2549
 #, c-format
 msgid "Unhandled SSL UI request type %d\n"
 msgstr "Nieobsłużony typ żądania interfejsu użytkownika SSL %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:2542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l499
+#: ../openconnect-strings.txt:2552
 #, c-format
 msgid "PEM password too long (%d >= %d)\n"
 msgstr "Hasło PEM jest za długie (%d >= %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l532
-#: ../openconnect-strings.txt:2545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l532
+#: ../openconnect-strings.txt:2555
 #, c-format
 msgid "Extra cert from %s: '%s'\n"
 msgstr "Dodatkowy certyfikat z %s: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l582
-#: ../openconnect-strings.txt:2548
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l582
+#: ../openconnect-strings.txt:2558
 msgid "Parse PKCS#12 failed (see above errors)\n"
 msgstr "Przetworzenie PKCS#12 się nie powiodło (błędy powyżej)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l597
-#: ../openconnect-strings.txt:2551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l597
+#: ../openconnect-strings.txt:2561
 msgid "PKCS#12 contained no certificate!\n"
 msgstr "PKCS#12 nie zawiera żadnego certyfikatu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l606
-#: ../openconnect-strings.txt:2554
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l606
+#: ../openconnect-strings.txt:2564
 msgid "PKCS#12 contained no private key!\n"
 msgstr "PKCS#12 nie zawiera żadnego klucza prywatnego\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2557
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2567
 msgid "PKCS#12"
 msgstr "PKCS#12"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l629
-#: ../openconnect-strings.txt:2560
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l629
+#: ../openconnect-strings.txt:2570
 msgid "Can't load TPM engine.\n"
 msgstr "Nie można wczytać mechanizmu TPM.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l635
-#: ../openconnect-strings.txt:2563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l635
+#: ../openconnect-strings.txt:2573
 msgid "Failed to init TPM engine\n"
 msgstr "Zainicjowanie mechanizmu TPM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l645
-#: ../openconnect-strings.txt:2566
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l645
+#: ../openconnect-strings.txt:2576
 msgid "Failed to set TPM SRK password\n"
 msgstr "Ustawienie hasła „SRK” TPM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l659
-#: ../openconnect-strings.txt:2569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l659
+#: ../openconnect-strings.txt:2579
 msgid "Failed to load TPM private key\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego TPM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l665
-#: ../openconnect-strings.txt:2572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l665
+#: ../openconnect-strings.txt:2582
 msgid "Add key from TPM failed\n"
 msgstr "Dodanie klucza z TPM się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l715
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l863
-#: ../openconnect-strings.txt:2576
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:2586
 #, c-format
 msgid "Failed to open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku certyfikatu %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l725
-#: ../openconnect-strings.txt:2579
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l725
+#: ../openconnect-strings.txt:2589
 msgid "Loading certificate failed\n"
 msgstr "Wczytanie certyfikatu się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:2582
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l763
+#: ../openconnect-strings.txt:2592
 msgid "Failed to process all supporting certs. Trying anyway...\n"
 msgstr ""
 "Przetworzenie wszystkich obsługiwanych certyfikatów się nie powiodło. "
 "Próbowanie mimo to…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l776
-#: ../openconnect-strings.txt:2585
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:2595
 msgid "PEM file"
 msgstr "Plik PEM"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:2588
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:2598
 #, c-format
 msgid "Failed to create BIO for keystore item '%s'\n"
 msgstr "Utworzenie „BIO” dla elementu bazy kluczy „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:2591
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:2601
 msgid "Loading private key failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego się nie powiodło (błędne hasło?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l836
-#: ../openconnect-strings.txt:2594
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l836
+#: ../openconnect-strings.txt:2604
 msgid "Loading private key failed (see above errors)\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego się nie powiodło (błędy powyżej)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l886
-#: ../openconnect-strings.txt:2597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l886
+#: ../openconnect-strings.txt:2607
 msgid "Failed to load X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Wczytanie certyfikatu X.509 z bazy kluczy się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:2600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l892
+#: ../openconnect-strings.txt:2610
 msgid "Failed to use X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Użycie certyfikatu X.509 z bazy kluczy się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l924
-#: ../openconnect-strings.txt:2603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l924
+#: ../openconnect-strings.txt:2613
 msgid "Failed to use private key from keystore\n"
 msgstr "Użycie klucza prywatnego z bazy kluczy się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l940
-#: ../openconnect-strings.txt:2606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l940
+#: ../openconnect-strings.txt:2616
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file %s: %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku klucza prywatnego %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l960
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l975
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l996
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1062
-#: ../openconnect-strings.txt:2612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l960
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l975
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l996
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1062
+#: ../openconnect-strings.txt:2622
 msgid "Loading private key failed\n"
 msgstr "Wczytanie klucza prywatnego się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1056
-#: ../openconnect-strings.txt:2615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1056
+#: ../openconnect-strings.txt:2625
 msgid "Failed to convert PKCS#8 to OpenSSL EVP_PKEY\n"
 msgstr "Konwertowanie PKCS#8 na EVP_PKEY biblioteki OpenSSL się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1073
-#: ../openconnect-strings.txt:2618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1073
+#: ../openconnect-strings.txt:2628
 #, c-format
 msgid "Failed to identify private key type in '%s'\n"
 msgstr "Zidentyfikowanie typu klucza prywatnego w „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1227
-#: ../openconnect-strings.txt:2621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1227
+#: ../openconnect-strings.txt:2631
 #, c-format
 msgid "Matched DNS altname '%s'\n"
 msgstr "Pasujące „altname” DNS „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1234
-#: ../openconnect-strings.txt:2624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1234
+#: ../openconnect-strings.txt:2634
 #, c-format
 msgid "No match for altname '%s'\n"
 msgstr "Nic nie pasuje do „altname” „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1248
-#: ../openconnect-strings.txt:2627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1248
+#: ../openconnect-strings.txt:2637
 #, c-format
 msgid "Certificate has GEN_IPADD altname with bogus length %d\n"
 msgstr "Certyfikat ma „altname” GEN_IPADD z fałszywą długością %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1259
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1405
-#: ../openconnect-strings.txt:2631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1259
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1405
+#: ../openconnect-strings.txt:2641
 #, c-format
 msgid "Matched %s address '%s'\n"
 msgstr "Pasujący adres %s „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1266
-#: ../openconnect-strings.txt:2634
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1266
+#: ../openconnect-strings.txt:2644
 #, c-format
 msgid "No match for %s address '%s'\n"
 msgstr "Nic nie pasuje do adresu %s „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1308
-#: ../openconnect-strings.txt:2637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1308
+#: ../openconnect-strings.txt:2647
 #, c-format
 msgid "URI '%s' has non-empty path; ignoring\n"
 msgstr "Adres URI „%s” ma niepustą ścieżkę. Ignorowanie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1313
-#: ../openconnect-strings.txt:2640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1313
+#: ../openconnect-strings.txt:2650
 #, c-format
 msgid "Matched URI '%s'\n"
 msgstr "Pasujący adres URI „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1324
-#: ../openconnect-strings.txt:2643
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1324
+#: ../openconnect-strings.txt:2653
 #, c-format
 msgid "No match for URI '%s'\n"
 msgstr "Nic nie pasuje do adresu URI „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1339
-#: ../openconnect-strings.txt:2646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1339
+#: ../openconnect-strings.txt:2656
 #, c-format
 msgid "No altname in peer cert matched '%s'\n"
 msgstr "Żadne „altname” w certyfikacie partnera nie pasuje do „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1347
-#: ../openconnect-strings.txt:2649
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1347
+#: ../openconnect-strings.txt:2659
 msgid "No subject name in peer cert!\n"
 msgstr "Brak nazwy tematu w certyfikacie partnera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1367
-#: ../openconnect-strings.txt:2652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1367
+#: ../openconnect-strings.txt:2662
 msgid "Failed to parse subject name in peer cert\n"
 msgstr "Przetworzenie nazwy tematu w certyfikacie partnera się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1374
-#: ../openconnect-strings.txt:2655
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1374
+#: ../openconnect-strings.txt:2665
 #, c-format
 msgid "Peer cert subject mismatch ('%s' != '%s')\n"
 msgstr "Niedopasowanie tematu certyfikatu partnera („%s” != „%s”)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1379
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1413
-#: ../openconnect-strings.txt:2659
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1413
+#: ../openconnect-strings.txt:2669
 #, c-format
 msgid "Matched peer certificate subject name '%s'\n"
 msgstr "Pasująca nazwa tematu certyfikatu partnera „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1475
-#: ../openconnect-strings.txt:2662
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1475
+#: ../openconnect-strings.txt:2672
 #, c-format
 msgid "Extra cert from cafile: '%s'\n"
 msgstr "Dodatkowy certyfikat z pliku CA: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1613
-#: ../openconnect-strings.txt:2665
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1613
+#: ../openconnect-strings.txt:2675
 msgid "Error in client cert notAfter field\n"
 msgstr "Błąd w polu „notAfter” certyfikatu klienta\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1626
-#: ../openconnect-strings.txt:2668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1626
+#: ../openconnect-strings.txt:2678
 msgid "<error>"
 msgstr "<błąd>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1679
-#: ../openconnect-strings.txt:2671
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1679
+#: ../openconnect-strings.txt:2681
 msgid "Create TLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Utworzenie „CTX” TLSv1 się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1698
-#: ../openconnect-strings.txt:2674
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1698
+#: ../openconnect-strings.txt:2684
 msgid "SSL certificate and key do not match\n"
 msgstr "Certyfikat SSL i klucz nie pasują\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1743
-#: ../openconnect-strings.txt:2677
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1743
+#: ../openconnect-strings.txt:2687
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from CA file '%s'\n"
 msgstr "Odczytanie certyfikatów z pliku CA „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1776
-#: ../openconnect-strings.txt:2680
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1776
+#: ../openconnect-strings.txt:2690
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s'\n"
 msgstr "Otwarcie pliku CA „%s” się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1836
-#: ../openconnect-strings.txt:2683
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1836
+#: ../openconnect-strings.txt:2693
 msgid "SSL connection failure\n"
 msgstr "Niepowodzenie połączenia SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/openssl.c#l1997
-#: ../openconnect-strings.txt:2686
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/openssl.c#l1997
+#: ../openconnect-strings.txt:2696
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC\n"
 msgstr "Obliczenie „HMAC” OATH się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:2689
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:2699
 #, c-format
 msgid "Discard bad split include: \"%s\"\n"
 msgstr "Odrzucanie błędnego dołączania „split”: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l109
-#: ../openconnect-strings.txt:2692
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l109
+#: ../openconnect-strings.txt:2702
 #, c-format
 msgid "Discard bad split exclude: \"%s\"\n"
 msgstr "Odrzucanie błędnego wykluczania „split”: „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l516
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l564
-#: ../openconnect-strings.txt:2696
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l564
+#: ../openconnect-strings.txt:2706
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn script '%s' for %s: %s\n"
 msgstr "Wywołanie skryptu „%s” dla %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l571
-#: ../openconnect-strings.txt:2699
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l571
+#: ../openconnect-strings.txt:2709
 #, c-format
 msgid "Script '%s' exited abnormally (%x)\n"
 msgstr "Skrypt „%s” nieoczekiwanie zakończył działanie (%x)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/script.c#l579
-#: ../openconnect-strings.txt:2702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/script.c#l579
+#: ../openconnect-strings.txt:2712
 #, c-format
 msgid "Script '%s' returned error %d\n"
 msgstr "Skrypt „%s” zwrócił błąd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l99
-#: ../openconnect-strings.txt:2705
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l99
+#: ../openconnect-strings.txt:2715
 msgid "Socket connect cancelled\n"
 msgstr "Anulowano połączenie gniazda\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2708
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2718
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to proxy %s: %s\n"
 msgstr "Ponowne połączenie z pośrednikiem %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:2711
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:2721
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to host %s: %s\n"
 msgstr "Ponowne połączenie z komputerem %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l280
-#: ../openconnect-strings.txt:2714
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l280
+#: ../openconnect-strings.txt:2724
 #, c-format
 msgid "Proxy from libproxy: %s://%s:%d/\n"
 msgstr "Pośrednik z biblioteki libproxy: %s://%s:%d/\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l308
-#: ../openconnect-strings.txt:2717
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l308
+#: ../openconnect-strings.txt:2727
 #, c-format
 msgid "getaddrinfo failed for host '%s': %s\n"
 msgstr "getaddrinfo się nie powiodło dla komputera „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l317
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l442
-#: ../openconnect-strings.txt:2721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l442
+#: ../openconnect-strings.txt:2731
 msgid "Reconnecting to DynDNS server using previously cached IP address\n"
 msgstr ""
 "Ponowne łączenie z serwerem DynDNS za pomocą poprzednio buforowanego adresu "
 "IP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:2724
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:2734
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to proxy %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Próbowanie połączenia z pośrednikiem %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2727
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2737
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to server %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Próbowanie połączenia z serwerem %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l353
-#: ../openconnect-strings.txt:2730
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:2740
 #, c-format
 msgid "Connected to %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Połączono z %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2733
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2743
 msgid "Failed to allocate sockaddr storage\n"
 msgstr "Przydzielenie pamięci masowej sockaddr się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l407
-#: ../openconnect-strings.txt:2736
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l407
+#: ../openconnect-strings.txt:2746
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to %s%s%s:%s: %s\n"
 msgstr "Połączenie z %s%s%s:%s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l425
-#: ../openconnect-strings.txt:2739
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l425
+#: ../openconnect-strings.txt:2749
 msgid "Forgetting non-functional previous peer address\n"
 msgstr "Zapominanie niedziałającego poprzedniego adresu partnera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2752
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to host %s\n"
 msgstr "Połączenie z komputerem %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l456
-#: ../openconnect-strings.txt:2745
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l456
+#: ../openconnect-strings.txt:2755
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to proxy %s\n"
 msgstr "Ponowne łączenie z pośrednikiem %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l527
-#: ../openconnect-strings.txt:2748
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l527
+#: ../openconnect-strings.txt:2758
 #, c-format
 msgid "statvfs: %s\n"
 msgstr "statvfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l555
-#: ../openconnect-strings.txt:2751
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l555
+#: ../openconnect-strings.txt:2761
 msgid "Could not obtain file system ID for passphrase\n"
 msgstr "Nie można uzyskać identyfikatora systemu plików dla hasła\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2754
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:2764
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file '%s': %s\n"
 msgstr "Otwarcie pliku klucza prywatnego „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l594
-#: ../openconnect-strings.txt:2757
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l594
+#: ../openconnect-strings.txt:2767
 #, c-format
 msgid "statfs: %s\n"
 msgstr "statfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l685
-#: ../openconnect-strings.txt:2760
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l685
+#: ../openconnect-strings.txt:2770
 msgid "No error"
 msgstr "Brak błędu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l686
-#: ../openconnect-strings.txt:2763
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l686
+#: ../openconnect-strings.txt:2773
 msgid "Keystore locked"
 msgstr "Zablokowano bazę kluczy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l687
-#: ../openconnect-strings.txt:2766
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l687
+#: ../openconnect-strings.txt:2776
 msgid "Keystore uninitialized"
 msgstr "Nie zainicjowano bazy kluczy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:2769
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l688
+#: ../openconnect-strings.txt:2779
 msgid "System error"
 msgstr "Błąd systemu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l689
-#: ../openconnect-strings.txt:2772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l689
+#: ../openconnect-strings.txt:2782
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Błąd protokołu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l690
-#: ../openconnect-strings.txt:2775
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l690
+#: ../openconnect-strings.txt:2785
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Odmowa dostępu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l691
-#: ../openconnect-strings.txt:2778
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l691
+#: ../openconnect-strings.txt:2788
 msgid "Key not found"
 msgstr "Nie odnaleziono klucza"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l692
-#: ../openconnect-strings.txt:2781
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2791
 msgid "Value corrupted"
 msgstr "Uszkodzona wartość"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l693
-#: ../openconnect-strings.txt:2784
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l693
+#: ../openconnect-strings.txt:2794
 msgid "Undefined action"
 msgstr "Nieokreślone działanie"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l697
-#: ../openconnect-strings.txt:2787
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l697
+#: ../openconnect-strings.txt:2797
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Błędne hasło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l698
-#: ../openconnect-strings.txt:2790
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l698
+#: ../openconnect-strings.txt:2800
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:2793
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:2803
 #, c-format
 msgid "openconnect_fopen_utf8() used with unsupported mode '%s'\n"
 msgstr ""
 "openconnect_fopen_utf8() używane za pomocą nieobsługiwanego trybu „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l920
-#: ../openconnect-strings.txt:2796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l920
+#: ../openconnect-strings.txt:2806
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot create UDP server address\n"
 msgstr ""
 "Nieznana rodzina protokołów %d. Nie można utworzyć adresu serwera UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l939
-#: ../openconnect-strings.txt:2799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l939
+#: ../openconnect-strings.txt:2809
 msgid "Open UDP socket"
 msgstr "Otwarcie gniazda UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l970
-#: ../openconnect-strings.txt:2802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l970
+#: ../openconnect-strings.txt:2812
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot use UDP transport\n"
 msgstr "Nieznana rodzina protokołów %d. Nie można użyć transportu UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:2805
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:2815
 msgid "Bind UDP socket"
 msgstr "Dowiązanie gniazda UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l985
-#: ../openconnect-strings.txt:2808
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:2818
 msgid "Connect UDP socket\n"
 msgstr "Połączenie gniazda UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l1018
-#: ../openconnect-strings.txt:2811
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l1018
+#: ../openconnect-strings.txt:2821
 msgid "Cookie is no longer valid, ending session\n"
 msgstr "Ciasteczko nie jest już prawidłowe, kończenie sesji\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/ssl.c#l1022
-#: ../openconnect-strings.txt:2814
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/ssl.c#l1022
+#: ../openconnect-strings.txt:2824
 #, c-format
 msgid "sleep %ds, remaining timeout %ds\n"
 msgstr "uśpienie: %d s, pozostały czas oczekiwania: %d s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l203
-#: ../openconnect-strings.txt:2817
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l203
+#: ../openconnect-strings.txt:2827
 #, c-format
 msgid "SSPI token too large (%ld bytes)\n"
 msgstr "Token SSPI jest za duży (%ld B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2820
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2830
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI token of %lu bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie tokena SSPI o rozmiarze %lu B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:2823
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l221
+#: ../openconnect-strings.txt:2833
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Wysłanie tokenu uwierzytelnienia SSPI do pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2837
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr ""
 "Otrzymanie tokenu uwierzytelnienia SSPI z pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:2830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:2840
 msgid "SOCKS server reported SSPI context failure\n"
 msgstr "Serwer SOCKS zgłosił niepowodzenie kontekstu SSPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2843
 #, c-format
 msgid "Unknown SSPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Nieznana odpowiedź stanu SSPI (0x%02x) z serwera SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:2836
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:2846
 #, c-format
 msgid "Got SSPI token of %lu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Otrzymano token SSPI o rozmiarze %lu B: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l277
-#: ../openconnect-strings.txt:2839
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l277
+#: ../openconnect-strings.txt:2849
 #, c-format
 msgid "QueryContextAttributes() failed: %lx\n"
 msgstr "QueryContextAttributes() się nie powiodło: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:2842
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l313
+#: ../openconnect-strings.txt:2852
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() failed: %lx\n"
 msgstr "EncryptMessage() się nie powiodło: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l325
-#: ../openconnect-strings.txt:2845
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l325
+#: ../openconnect-strings.txt:2855
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() result too large (%lu + %lu + %lu)\n"
 msgstr "Wynik EncryptMessage() jest za duży (%lu + %lu + %lu)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l350
-#: ../openconnect-strings.txt:2848
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l350
+#: ../openconnect-strings.txt:2858
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI protection negotiation of %u bytes\n"
 msgstr "Wysyłanie negocjacji ochrony SSPI o rozmiarze %u B\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l355
-#: ../openconnect-strings.txt:2851
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l355
+#: ../openconnect-strings.txt:2861
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Wysłanie odpowiedzi ochrony SSPI do pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l363
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:2855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l373
+#: ../openconnect-strings.txt:2865
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Otrzymanie odpowiedzi ochrony SSPI z pośrednika się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2868
 #, c-format
 msgid "Got SSPI protection response of %d bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr ""
 "Otrzymano odpowiedź ochrony SSPI o rozmiarze %d B: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:2861
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:2871
 #, c-format
 msgid "DecryptMessage failed: %lx\n"
 msgstr "DecryptMessage się nie powiodło: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/sspi.c#l399
-#: ../openconnect-strings.txt:2864
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/sspi.c#l399
+#: ../openconnect-strings.txt:2874
 #, c-format
 msgid "Invalid SSPI protection response from proxy (%lu bytes)\n"
 msgstr "Nieprawidłowa odpowiedź ochrony SSPI z pośrednika (%lu B)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l77
-#: ../openconnect-strings.txt:2867
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l77
+#: ../openconnect-strings.txt:2877
 msgid "Enter credentials to unlock software token."
 msgstr ""
 "Wymagane jest wprowadzenie danych uwierzytelniających, aby odblokować token "
 "programowy."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:2870
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:2880
 msgid "Device ID:"
 msgstr "Identyfikator urządzenia:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:2873
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:2883
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2876
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2886
 msgid "User bypassed soft token.\n"
 msgstr "Użytkownik obszedł token programowy.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l209
-#: ../openconnect-strings.txt:2880
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l209
+#: ../openconnect-strings.txt:2890
 msgid "All fields are required; try again.\n"
 msgstr "Wymagane są wszystkie pola. Proszę spróbować ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l134
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:2884
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:2894
 msgid "General failure in libstoken.\n"
 msgstr "Ogólne niepowodzenie w bibliotece libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:2887
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:2897
 msgid "Incorrect device ID or password; try again.\n"
 msgstr ""
 "Niepoprawny identyfikator urządzenia lub hasło. Proszę spróbować ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l142
-#: ../openconnect-strings.txt:2890
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l142
+#: ../openconnect-strings.txt:2900
 msgid "Soft token init was successful.\n"
 msgstr "Pomyślnie zainicjowano token programowy.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2893
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2903
 msgid "Enter software token PIN."
 msgstr "Proszę wprowadzić kod PIN tokena programowego."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:2896
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:2906
 msgid "PIN:"
 msgstr "Kod PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2899
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2909
 msgid "Invalid PIN format; try again.\n"
 msgstr "Nieprawidłowy format kodu PIN. Proszę spróbować ponownie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/stoken.c#l296
-#: ../openconnect-strings.txt:2902
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/stoken.c#l296
+#: ../openconnect-strings.txt:2912
 msgid "Generating RSA token code\n"
 msgstr "Tworzenie kodu tokena RSA\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l76
-#: ../openconnect-strings.txt:2905
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l76
+#: ../openconnect-strings.txt:2915
 msgid "Error accessing registry key for network adapters\n"
 msgstr ""
 "Błąd podczas uzyskiwania dostępu do klucza rejestru dla adapterów "
 "sieciowych\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2908
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2918
 #, c-format
 msgid "Ignoring non-matching TAP interface \"%s\"\n"
 msgstr "Ignorowanie niepasującego interfejsu TAP „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l154
-#: ../openconnect-strings.txt:2911
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l154
+#: ../openconnect-strings.txt:2921
 msgid "No Windows-TAP adapters found. Is the driver installed?\n"
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono adapterów Windows-TAP. Czy sterownik jest zainstalowany?\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:2914
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:2924
 #, c-format
 msgid ""
 "GetAdapterIndex() failed: %s\n"
@@ -5675,170 +5695,170 @@ msgstr ""
 "GetAdapterIndex() się nie powiodło: %s\n"
 "Używanie GetAdaptersInfo()\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l200
-#: ../openconnect-strings.txt:2919
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l200
+#: ../openconnect-strings.txt:2929
 #, c-format
 msgid "GetAdaptersInfo() failed: %s\n"
 msgstr "GetAdaptersInfo() się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l231
-#: ../openconnect-strings.txt:2922
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l231
+#: ../openconnect-strings.txt:2932
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s\n"
 msgstr "Otwarcie %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l236
-#: ../openconnect-strings.txt:2925
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l236
+#: ../openconnect-strings.txt:2935
 #, c-format
 msgid "Opened tun device %s\n"
 msgstr "Otwarto urządzenie tun %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l244
-#: ../openconnect-strings.txt:2928
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l244
+#: ../openconnect-strings.txt:2938
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain TAP driver version: %s\n"
 msgstr "Uzyskanie wersji sterownika TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l250
-#: ../openconnect-strings.txt:2931
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l250
+#: ../openconnect-strings.txt:2941
 #, c-format
 msgid "Error: TAP-Windows driver v9.9 or greater is required (found %ld.%ld)\n"
 msgstr ""
 "Błąd: wymagany jest sterownik TAP-Windows w wersji 9.9 lub nowszej "
 "(odnaleziono wersję %ld.%ld)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l271
-#: ../openconnect-strings.txt:2934
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l271
+#: ../openconnect-strings.txt:2944
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP IP addresses: %s\n"
 msgstr "Ustawienie adresu IP TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l283
-#: ../openconnect-strings.txt:2937
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l283
+#: ../openconnect-strings.txt:2947
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP media status: %s\n"
 msgstr "Ustawienie stanu nośnika TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l315
-#: ../openconnect-strings.txt:2940
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l315
+#: ../openconnect-strings.txt:2950
 msgid "TAP device aborted connectivity. Disconnecting.\n"
 msgstr "Urządzenie TAP nieoczekiwanie przerwało łączność. Rozłączanie.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l320
-#: ../openconnect-strings.txt:2943
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l320
+#: ../openconnect-strings.txt:2953
 #, c-format
 msgid "Failed to read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Odczytanie z urządzenia TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l334
-#: ../openconnect-strings.txt:2946
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l334
+#: ../openconnect-strings.txt:2956
 #, c-format
 msgid "Failed to complete read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Pełne odczytanie z urządzenia TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l357
-#: ../openconnect-strings.txt:2949
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l357
+#: ../openconnect-strings.txt:2959
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun\n"
 msgstr "Zapisano %ld B do tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l367
-#: ../openconnect-strings.txt:2952
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l367
+#: ../openconnect-strings.txt:2962
 msgid "Waiting for tun write...\n"
 msgstr "Oczekiwanie na zapis tun…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l370
-#: ../openconnect-strings.txt:2955
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l370
+#: ../openconnect-strings.txt:2965
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun after waiting\n"
 msgstr "Zapisano %ld B do tun po oczekiwaniu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:2958
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2968
 #, c-format
 msgid "Failed to write to TAP device: %s\n"
 msgstr "Zapisanie do urządzenia TAP się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun-win32.c#l404
-#: ../openconnect-strings.txt:2961
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun-win32.c#l404
+#: ../openconnect-strings.txt:2971
 msgid "Spawning tunnel scripts is not yet supported on Windows\n"
 msgstr ""
 "Wywoływanie skryptów tuneli nie jest jeszcze obsługiwane w systemie Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l88
-#: ../openconnect-strings.txt:2964
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l88
+#: ../openconnect-strings.txt:2974
 msgid "Could not open /dev/tun for plumbing"
 msgstr "Nie można otworzyć /dev/tun do sondowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l92
-#: ../openconnect-strings.txt:2967
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l92
+#: ../openconnect-strings.txt:2977
 msgid "Can't push IP"
 msgstr "Nie można wypchać adresu IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2970
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2980
 msgid "Can't set ifname"
 msgstr "Nie można ustawić nazwy interfejsu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l109
-#: ../openconnect-strings.txt:2973
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l109
+#: ../openconnect-strings.txt:2983
 #, c-format
 msgid "Can't open %s: %s"
 msgstr "Nie można otworzyć %s: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2976
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2986
 #, c-format
 msgid "Can't plumb %s for IPv%d: %s\n"
 msgstr "Nie można sondować %s dla IPv%d: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2979
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2989
 msgid "open /dev/tun"
 msgstr "otwarcie /dev/tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:2982
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:2992
 msgid "Failed to create new tun"
 msgstr "Utworzenie nowego tun się nie powiodło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l151
-#: ../openconnect-strings.txt:2985
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l151
+#: ../openconnect-strings.txt:2995
 msgid "Failed to put tun file descriptor into message-discard mode"
 msgstr ""
 "Umieszczenie deskryptora pliku tun w trybie „message-discard” się nie "
 "powiodło"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l183
-#: ../openconnect-strings.txt:2988
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:2998
 msgid "tun device is unsupported on this platform\n"
 msgstr "Urządzenie tun jest nieobsługiwane na tej platformie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:2991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:3001
 msgid "open net"
 msgstr "otwarcie sieci"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l214
-#: ../openconnect-strings.txt:2994
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:3004
 msgid "SIOCSIFMTU"
 msgstr "SIOCSIFMTU"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l242
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:2998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l428
+#: ../openconnect-strings.txt:3008
 #, c-format
 msgid "Failed to open tun device: %s\n"
 msgstr "Otwarcie urządzenia tun się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l253
-#: ../openconnect-strings.txt:3001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l253
+#: ../openconnect-strings.txt:3011
 #, c-format
 msgid "Failed to bind local tun device (TUNSETIFF): %s\n"
 msgstr "Dowiązanie lokalnego urządzenia tun (TUNSETIFF) się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:3004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:3014
 msgid ""
 "To configure local networking, openconnect must be running as root\n"
 "See http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html for more information\n"
@@ -5847,291 +5867,291 @@ msgstr ""
 "root\n"
 "Więcej informacji: http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:3009
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:3019
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'utun%%d' or 'tun%%d'\n"
 msgstr ""
 "Nieprawidłowa nazwa interfejsu „%s”. Musi pasować do „utun%%d” lub „tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l331
-#: ../openconnect-strings.txt:3012
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l331
+#: ../openconnect-strings.txt:3022
 #, c-format
 msgid "Failed to open SYSPROTO_CONTROL socket: %s\n"
 msgstr "Otwarcie gniazda „SYSPROTO_CONTROL” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l340
-#: ../openconnect-strings.txt:3015
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l340
+#: ../openconnect-strings.txt:3025
 #, c-format
 msgid "Failed to query utun control id: %s\n"
 msgstr "Odpytanie identyfikatora kontroli utun się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l358
-#: ../openconnect-strings.txt:3018
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:3028
 msgid "Failed to allocate utun device name\n"
 msgstr "Przydzielenie nazwy urządzenia utun się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:3021
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:3031
 #, c-format
 msgid "Failed to connect utun unit: %s\n"
 msgstr "Połączenie jednostki utun się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:3024
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:3034
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'tun%%d'\n"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa interfejsu „%s”. Musi pasować do „tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:3027
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:3037
 #, c-format
 msgid "Cannot open '%s': %s\n"
 msgstr "Nie można otworzyć „%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:3030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:3040
 msgid "TUNSIFHEAD"
 msgstr "TUNSIFHEAD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l479
-#: ../openconnect-strings.txt:3033
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l479
+#: ../openconnect-strings.txt:3043
 #, c-format
 msgid "socketpair failed: %s\n"
 msgstr "socketpair się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l484
-#: ../openconnect-strings.txt:3036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l484
+#: ../openconnect-strings.txt:3046
 #, c-format
 msgid "fork failed: %s\n"
 msgstr "fork się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:3039
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:3049
 msgid "setpgid"
 msgstr "setpgid"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l493
-#: ../openconnect-strings.txt:3042
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l493
+#: ../openconnect-strings.txt:3052
 msgid "execl"
 msgstr "execl"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l498
-#: ../openconnect-strings.txt:3045
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:3055
 msgid "(script)"
 msgstr "(skrypt)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/tun.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:3048
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/tun.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:3058
 #, c-format
 msgid "Failed to write incoming packet: %s\n"
 msgstr "Zapisanie przychodzącego pakietu się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l45
-#: ../openconnect-strings.txt:3051
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l45
+#: ../openconnect-strings.txt:3061
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s: %s\n"
 msgstr "Otwarcie %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l52
-#: ../openconnect-strings.txt:3054
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l52
+#: ../openconnect-strings.txt:3064
 #, c-format
 msgid "Failed to fstat() %s: %s\n"
 msgstr "Wykonanie fstat() na %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l62
-#: ../openconnect-strings.txt:3057
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l62
+#: ../openconnect-strings.txt:3067
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate %d bytes for %s\n"
 msgstr "Przydzielenie %d B dla %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l70
-#: ../openconnect-strings.txt:3060
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l70
+#: ../openconnect-strings.txt:3070
 #, c-format
 msgid "Failed to read %s: %s\n"
 msgstr "Odczytanie %s się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l149
-#: ../openconnect-strings.txt:3064
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l149
+#: ../openconnect-strings.txt:3074
 #, c-format
 msgid "Treating host \"%s\" as a raw hostname\n"
 msgstr "Traktowanie komputera „%s” jako surowa nazwa komputera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l131
-#: ../openconnect-strings.txt:3067
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l131
+#: ../openconnect-strings.txt:3077
 msgid "Failed to SHA1 existing file\n"
 msgstr "Użycie SHA1 na istniejącym pliku się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:3070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:3080
 #, c-format
 msgid "XML config file SHA1: %s\n"
 msgstr "Suma kontrolna SHA1 pliku konfiguracji XML: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:3073
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:3083
 #, c-format
 msgid "Failed to parse XML config file %s\n"
 msgstr "Przetworzenie pliku konfiguracji XML %s się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:3076
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:3086
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has address \"%s\"\n"
 msgstr "Komputer „%s” ma adres „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l194
-#: ../openconnect-strings.txt:3079
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l194
+#: ../openconnect-strings.txt:3089
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has UserGroup \"%s\"\n"
 msgstr "Komputer „%s” ma „UserGroup” „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/xml.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:3082
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/xml.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:3092
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" not listed in config; treating as raw hostname\n"
 msgstr ""
 "Komputer „%s” nie jest wymieniony w konfiguracji. Traktowanie jako surowa "
 "nazwa komputera\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l80
-#: ../openconnect-strings.txt:3085
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l80
+#: ../openconnect-strings.txt:3095
 #, c-format
 msgid "Failed to send \"%s\" to ykneo-oath applet: %s\n"
 msgstr "Wysłanie „%s” do apletu „ykneo-oath” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l87
-#: ../openconnect-strings.txt:3088
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l87
+#: ../openconnect-strings.txt:3098
 #, c-format
 msgid "Invalid short response to \"%s\" from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Nieprawidłowa krótka odpowiedź do „%s” z apletu „ykneo-oath”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l104
-#: ../openconnect-strings.txt:3091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l104
+#: ../openconnect-strings.txt:3101
 #, c-format
 msgid "Failure response to \"%s\": %04x\n"
 msgstr "Niepowodzenie odpowiedzi do „%s”: %04x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l158
-#: ../openconnect-strings.txt:3094
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l158
+#: ../openconnect-strings.txt:3104
 msgid "select applet command"
 msgstr "wybór polecenia apletu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l169
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l410
-#: ../openconnect-strings.txt:3098
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l410
+#: ../openconnect-strings.txt:3108
 msgid "Unrecognised response from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Nierozpoznana odpowiedź z apletu „ykneo-oath”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:3101
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:3111
 #, c-format
 msgid "Found ykneo-oath applet v%d.%d.%d.\n"
 msgstr "Odnaleziono aplet ykneo-oath w wersji %d.%d.%d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:3104
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:3114
 msgid "PIN required for Yubikey OATH applet"
 msgstr "Wymagany jest kod PIN dla apletu „OATH” Yubikey"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:3107
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:3117
 msgid "Yubikey PIN:"
 msgstr "Kod PIN Yubikey:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:3110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:3120
 msgid "Failed to calculate Yubikey unlock response\n"
 msgstr "Obliczenie odpowiedzi odblokowania Yubikey się nie powiodło\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:3113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:3123
 msgid "unlock command"
 msgstr "polecenie odblokowania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:3116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:3126
 msgid "Trying truncated-char PBKBF2 variant of Yubikey PIN\n"
 msgstr "Próbowanie wariantu „truncated-char” PBKBF2 kodu PIN Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:3119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:3129
 #, c-format
 msgid "Failed to establish PC/SC context: %s\n"
 msgstr "Ustanowienie kontekstu PC/SC się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:3122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:3132
 msgid "Established PC/SC context\n"
 msgstr "Ustanowiono kontekst PC/SC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:3126
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l351
+#: ../openconnect-strings.txt:3136
 #, c-format
 msgid "Failed to query reader list: %s\n"
 msgstr "Odpytanie listy czytników się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:3129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:3139
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to PC/SC reader '%s': %s\n"
 msgstr "Połączenie z czytnikiem PC/SC „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l383
-#: ../openconnect-strings.txt:3132
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:3142
 #, c-format
 msgid "Connected PC/SC reader '%s'\n"
 msgstr "Połączono czytnik PC/SC „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:3135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:3145
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to reader '%s': %s\n"
 msgstr "Uzyskanie wyłącznego dostępu do czytnika „%s” się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:3138
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:3148
 msgid "list keys command"
 msgstr "polecenie wyświetlenia listy kluczy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l431
-#: ../openconnect-strings.txt:3141
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:3151
 #, c-format
 msgid "Found %s/%s key '%s' on '%s'\n"
 msgstr "Odnaleziono %s/%s klucz „%s” na „%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l448
-#: ../openconnect-strings.txt:3144
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l448
+#: ../openconnect-strings.txt:3154
 #, c-format
 msgid ""
 "Token '%s' not found on Yubikey '%s'. Searching for another Yubikey...\n"
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono tokena na „%s” na Yubikey „%s” Wyszukiwanie innego Yubikey…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:3148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:3158
 msgid "Server is rejecting the Yubikey token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Serwer odrzuca token Yubikey. Przełączanie na ręczne wprowadzanie\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l551
-#: ../openconnect-strings.txt:3151
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l551
+#: ../openconnect-strings.txt:3161
 msgid "Generating Yubikey token code\n"
 msgstr "Tworzenie kodu tokena Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l556
-#: ../openconnect-strings.txt:3154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l556
+#: ../openconnect-strings.txt:3164
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to Yubikey: %s\n"
 msgstr "Uzyskanie wyłącznego dostępu do Yubikey się nie powiodło: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l600
-#: ../openconnect-strings.txt:3157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l600
+#: ../openconnect-strings.txt:3167
 msgid "calculate command"
 msgstr "polecenie obliczania"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/2f913bc25d:/yubikey.c#l608
-#: ../openconnect-strings.txt:3160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/b4ad3a67f2:/yubikey.c#l608
+#: ../openconnect-strings.txt:3170
 msgid "Unrecognised response from Yubikey when generating tokencode\n"
 msgstr "Nierozpoznana odpowiedź z Yubikey podczas tworzenia kodu tokena\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]