[eog] Update Latvian translationcommit 807388696bebec618fc73f8d69de3332b109bf4b
Author: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>
Date:  Sat Aug 18 06:46:19 2018 +0000

  Update Latvian translation

 help/lv/lv.po | 1064 +++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 file changed, 435 insertions(+), 629 deletions(-)
---
diff --git a/help/lv/lv.po b/help/lv/lv.po
index f5dcf868..d52b84ce 100644
--- a/help/lv/lv.po
+++ b/help/lv/lv.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 #
 # Viesturs Ružāns <viesty exs lv>, 2011.
 # Aija Jauntēva, 2012.
-# Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2012, 2013, 2017.
+# Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>, 2012, 2013, 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog master\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-10 20:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-27 22:20+0200\n"
-"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-05 10:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-18 09:35+0200\n"
+"Last-Translator: Rudolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/bug-filing.page:7
 msgid "File a bug against the <app>image viewer</app>."
-msgstr "Iesniegt kļūdas ziņojumu par <app>Attēlu skatītājs</app>."
+msgstr "Iesniegt kļūdas ziņojumu par lietotni <app>Attēlu skatītājs</app>."
 
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/bug-filing.page:11 C/commandline.page:12 C/copy-paste.page:14
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0 license."
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/bug-filing.page:19
 msgid "Report a problem with the image viewer"
-msgstr "Ziņo par kļūdu par attēlu skatītāju."
+msgstr "Ziņot par kļūdu attēlu skatītājā"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:20
@@ -75,8 +75,8 @@ msgid ""
 "The <gui>image viewer</gui> is maintained by a volunteer community. You are "
 "welcome to participate."
 msgstr ""
-"<gui>Attēlu skatītājs</gui> tiek uzturēts, pateicoties brīvprātīgo kopienai. "
-"Esat laipni aicināti piedalīties."
+"<gui>Attēlu skatītāju</gui> uztur brīvprātīgo kopiena. Esat laipni aicināti"
+" piedalīties."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:24
@@ -87,12 +87,12 @@ msgid ""
 "href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>. Bug reports are how software "
 "developers keep track of problems so that they can fix them."
 msgstr ""
-"Ja tu sastopies ar problēmām attēlu skatītājā (piemēram, ja tā avarē vai "
-"darbojas ne tā, kā gaidīts), vai arī ja tu uzskati, ka tam trūkst kāda "
-"funkcionalitāte, kas, tavuprāt, būtu nepieciešama, lūdzu iesniedz "
-"<em>problēmas ziņojumu</em>, nospiežot uz adreses <link href=\"https://";
-"bugzilla.gnome.org/\"/>. Pateicoties ziņojumiem, programmatūras veidotāji "
-"var atrast kļūdas un tās izlabot."
+"Ja sastopaties ar problēmām attēlu skatītājā (piemēram, ja tā avarē vai "
+"darbojas ne tā, kā gaidīts), vai arī uzskatāt, ka tam trūkst kāda "
+"funkcionalitāte, lūdzu iesniedziet <em>problēmas ziņojumu</em>, nospiežot uz"
+" adreses <link href=\"https://";
+"bugzilla.gnome.org/\"/>. Pateicoties ziņojumiem, programmatūras veidotāji var"
+" atrast kļūdas un tās izlabot."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:27
@@ -102,10 +102,10 @@ msgid ""
 "updates by email about the status of your bug. If you don't already have an "
 "account, just click on the <gui>New Account</gui> link to create one."
 msgstr ""
-"Lai iesaistītos, tev ir nepieciešams konts, kurš tev dos iespēju iesniegt "
-"problēmu ziņojumus un pievienot komentārus. Nepieciešams reģistrēties arī "
-"tāpēc, lai saņemtu statusa atjauninājumus par tavu ziņojumu caur e-pastu. Ja "
-"tev vēl nav konta, spied uz <gui>Jauns Konts</gui>, lai to izveidotu."
+"Lai iesaistītos, jums ir vajadzīgs konts, kurš dos iespēju iesniegt problēmu"
+" ziņojumus un pievienot komentārus. Jāreģistrējas arī, lai e-pastā saņemtu"
+" statusa atjauninājumus par jūsu ziņojumu. Ja jums vēl nav konta, spiediet <"
+"gui>Jauns Konts</gui>, lai to izveidotu."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:30
@@ -117,7 +117,7 @@ msgid ""
 "gnome.org/browse.cgi?product=eog\">browse</link> for the bug to see if it "
 "already exists."
 msgstr ""
-"Kolīdz jums ir konts, ieejiet sistēmā un spied <guiseq><gui>File a Bug</"
+"Kolīdz jums ir konts, ieejiet sistēmā un spiediet <guiseq><gui>File a Bug</"
 "gui><gui>Core</gui><gui>eog</gui></guiseq>. Pirms kļūdas iesniegšanas, lūdzu "
 "izlasiet <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html";
 "\">kļūdu iesniegšanas padomus</link>, kā arī, lūdzu <link href=\"https://";
@@ -131,24 +131,20 @@ msgid ""
 "you are not sure which component your bug pertains to, choose <gui>general</"
 "gui>."
 msgstr ""
-"Lai iesniegtu savu ziņojumu, izvēlies komponenti, <gui>Component</gui> "
-"izvēlnē. Ja neesi pārliecināts, kurai komponentei atbilst kļūda, izvēlies "
-"<gui>general</gui>."
+"Lai iesniegtu savu ziņojumu, izvēlnē <gui>Component</gui> izvēlies"
+" komponenti. Ja neesi pārliecināts, kurai komponentei atbilst kļūda, izvēlies"
+" <gui>general</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:40
-#| msgid ""
-#| "If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
-#| "<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections "
-#| "and click <gui>Commit</gui>."
 msgid ""
 "If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
 "<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
 "click <gui>Submit Bug</gui>."
 msgstr ""
-"Ja pieprasi jaunu funkcionalitāti, izvēlies <gui>enhancement</gui>, "
-"<gui>Severity</gui> izvēlnē. Aizpildi kopsavilkums un apraksts sadaļas un "
-"spied <gui>Submit Bug</gui>."
+"Ja pieprasāt jaunu funkcionalitāti, izvēlieties <gui>enhancement</gui>"
+" izvēlnē <gui>Severity</gui>. Aizpildiet kopsavilkumu un apraksta sadaļu un"
+" spiediet <gui>Submit Bug</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/bug-filing.page:44
@@ -158,9 +154,10 @@ msgid ""
 "developers might ask you for further information to help them figure out "
 "what the problem is."
 msgstr ""
-"Tavam iesniegumam tiks iedots ID numurs un tā statuss tiks atjaunots tiklīdz "
+"Jūsu iesniegumam tiks piešķirts ID numurs un tā statuss tiks atjaunināts"
+" tiklīdz "
 "ar to sāks strādāt. Kļūdu labošana var aizņemt daudz laika un lietotnes "
-"veidotāji var tev pajautāt papildus informāciju, lai vieglāk izprastu "
+"izstrādātāji var jums pajautāt papildu informāciju, kas palīdzētu saprast "
 "problēmu."
 
 #. (itstool) path: info/title
@@ -173,8 +170,7 @@ msgstr "Komandrinda"
 #: C/commandline.page:8
 msgid ""
 "The <cmd>eog</cmd> command can open any number of images in various modes."
-msgstr ""
-"<cmd>eog</cmd> komanda var atvērt jebkādu skaitu attēlus dažādos režīmos."
+msgstr "<cmd>eog</cmd> komanda var atvērt vairākus attēlus dažādos režīmos."
 
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/commandline.page:16 C/copy-paste.page:18 C/edit.page:15
@@ -196,7 +192,7 @@ msgid ""
 "<cmd>eog</cmd>."
 msgstr ""
 "Lai palaistu <app>Attēlu skatītāju</app> no <app>Termināļa</app> lietotnes, "
-"ieraksti <cmd>eog</cmd>."
+"ierakstiet <cmd>eog</cmd>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/commandline.page:31
@@ -204,8 +200,8 @@ msgid ""
 "You can open a specific file by typing the filename after the <cmd>eog</cmd> "
 "command:"
 msgstr ""
-"Varat atvērt noteiktu datni, ierakstot tā nosaukumu pēc <cmd>eog</cmd>"
-" komandas:"
+"Varat atvērt noteiktu datni, ierakstot tās nosaukumu pēc <cmd>eog</cmd> "
+"komandas:"
 
 #. (itstool) path: page/screen
 #: C/commandline.page:34
@@ -219,7 +215,7 @@ msgid ""
 "You can open a specific folder by typing the folder name after the <cmd>eog</"
 "cmd> command:"
 msgstr ""
-"Tu vari atvērt noteiktu mapi, ierakstot tās nosaukumu pēc <cmd>eog</cmd> "
+"Jūs varat atvērt noteiktu mapi, ierakstot tās nosaukumu pēc <cmd>eog</cmd> "
 "komandas:"
 
 #. (itstool) path: page/screen
@@ -234,7 +230,7 @@ msgid ""
 "To see all the images in a folder at once, you may wish to <link xref="
 "\"view#image-gallery\">browse the image gallery</link>."
 msgstr ""
-"Lai redzētu visus attēlus mapē vienlaicīgi, vari <link xref=\"view#image-"
+"Lai vienlaicīgi redzētu visus mapes attēlus, varat <link xref=\"view#image-"
 "gallery\">pārlūkot attēlu galeriju</link>."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -246,12 +242,12 @@ msgstr "Atvērt attēlu pilnekrāna režīmā"
 #: C/commandline.page:45
 #, no-wrap
 msgid "eog --fullscreen image.jpeg"
-msgstr "eog --fullscreen attels.jpeg"
+msgstr "eog --fullscreen attēls.jpeg"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/commandline.page:48
 msgid "Open image with gallery disabled"
-msgstr "Atvērt attēlus ar atspējotu galeriju"
+msgstr "Atvērt attēlus ar izslēgtu galeriju"
 
 #. (itstool) path: section/screen
 #: C/commandline.page:49
@@ -262,7 +258,7 @@ msgstr "eog --disable-gallery attēls.jpeg"
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/commandline.page:52
 msgid "Open image in a new instance"
-msgstr "Atvērt attēlu jaunā eksemplārā"
+msgstr "Atvērt attēlu jaunā lietotnes instancē"
 
 #. (itstool) path: section/screen
 #: C/commandline.page:53
@@ -273,7 +269,7 @@ msgstr "eog --new-instance attēls.jpeg"
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/commandline.page:56
 msgid "Open a folder in slideshow mode"
-msgstr "Atvērt mapi slīdrādes režīmā"
+msgstr "Atvērt mapi slaidrādes režīmā"
 
 #. (itstool) path: section/screen
 #: C/commandline.page:57
@@ -284,7 +280,7 @@ msgstr "eog --slide-show Attēli/"
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/copy-paste.page:9
 msgid "How to copy/paste from the image viewer into another application."
-msgstr "Kā no attēlu skatītāja kopēt/ielīmēt citā lietotnē."
+msgstr "Kā no attēlu skatītāja kopēt un ielīmēt citā lietotnē."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/copy-paste.page:27
@@ -293,16 +289,12 @@ msgstr "Kopēt un ielīmēt attēlu"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/copy-paste.page:28
-#| msgid ""
-#| "To copy a picture from the image viewer into another application, click "
-#| "<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq> or right-click on the "
-#| "picture and choose <gui>Copy</gui>."
 msgid ""
 "To copy a picture from the image viewer into another application, right-"
 "click on the picture and choose <gui>Copy</gui>."
 msgstr ""
-"Lai nokopētu attēlu no attēlu skatītāja uz citu lietotni veic labo peles"
-" klikšķi uz attēla un izvēlies <gui>Kopēt</gui>."
+"Lai nokopētu attēlu no attēlu skatītāja uz citu lietotni, veiciet labo peles "
+"klikšķi uz attēla un izvēlieties <gui>Kopēt</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/copy-paste.page:31
@@ -311,19 +303,19 @@ msgid ""
 "into a <app>LibreOffice</app> document, <app>Gimp</app> image, or other "
 "application."
 msgstr ""
-"Attēls tiks iekopēts uz <em>starpliktuvi</em> un var tikt ielīmēts "
+"Attēls tiks iekopēts <em>starpliktuvē</em> un to var ielīmēt "
 "<app>LibreOffice</app> dokumentā, <app>Gimp</app> attēlā vai kādā citā "
 "lietotnē."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/default.page:7
 msgid "Make image viewer the default application for viewing pictures."
-msgstr "Padari attēlu skatītāju par noklusēto lietotni attēlu aplūkošanai."
+msgstr "Padariet attēlu skatītāju par noklusējuma lietotni attēlu aplūkošanai."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/default.page:24
 msgid "Open pictures in the image viewer by default"
-msgstr "Atver attēlus attēlu skatītājā pēc noklusējuma"
+msgstr "Atvērt attēlus attēlu skatītājā pēc noklusējuma"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/default.page:25
@@ -331,8 +323,8 @@ msgid ""
 "If you want to make the image viewer the default program that opens certain "
 "image file types:"
 msgstr ""
-"Ja tu vēlies, lai attēlu skatītājs būtu noklusētā lietotne, ar kuru vērt "
-"noteiktus attēlu tipus:"
+"Ja vēlaties, lai attēlu skatītājs būtu noklusējuma lietotne, ar kuru vērt "
+"noteiktus attēlu veidus:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/default.page:30
@@ -340,8 +332,8 @@ msgid ""
 "In the <app>files app</app>, right click the file and choose "
 "<gui>Properties</gui>."
 msgstr ""
-"<app>Datņu pārlūkā</app> veic labo peles klikšķi uz datnes un izvēlieties <"
-"gui>Īpašības</gui>."
+"<app>Datņu pārlūkā</app> veiciet labo peles klikšķi uz datnes un izvēlieties "
+"<gui>Īpašības</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/default.page:34
@@ -349,14 +341,15 @@ msgid ""
 "Go to the <gui>Open With</gui> tab. A list of <gui>Recommended Applications</"
 "gui> will appear."
 msgstr ""
-"Dodies uz <gui>Atvērt Ar</gui> cilni. Parādīsies saraksts ar <gui>Ieteiktās "
-"lietotnes</gui>."
+"Dodies uz cilni <gui>Atvērt ar</gui>. Parādīsies saraksts ar <gui>ieteiktajām"
+" lietotnēm</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/default.page:38
 msgid "Select the <gui>Image Viewer</gui> and click <gui>Set as default</gui>."
 msgstr ""
-"Izvēlies <gui>Attēlu skatītāju</gui> un nospied <gui>Iestatīt kā noklusēto</"
+"Izvēlieties <gui>Attēlu skatītāju</gui> un spiediet <gui>Iestatīt kā"
+" noklusējuma</"
 "gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -366,14 +359,14 @@ msgid ""
 "list, click <gui>Show other applications</gui>. Select <gui>Image Viewer</"
 "gui> from the list that appears and click <gui>Set as default</gui>."
 msgstr ""
-"Ja <app>Attēlu skatītājs</app> nav<gui>Ieteikto lietotņu</gui> sarakstā, "
-"spied <gui>Rādīt citas lietotnes</gui>. Izvēlies <gui>Attēlu skatītājs</gui> "
-"no saraksta, kurš parādās un spied <gui>Iestatīt kā noklusēto</gui>."
+"Ja <app>Attēlu skatītājs</app> nav<gui>ieteikto lietotņu</gui> sarakstā, "
+"spiediet <gui>Rādīt citas lietotnes</gui>. No saraksta izvēlieties <gui"
+">Attēlu skatītājs</gui> un spiediet <gui>iestatīt kā noklusējuma</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/default.page:46
 msgid "Click <gui>Close</gui>."
-msgstr "Spied <gui>Aizvērt</gui>."
+msgstr "Spiediet <gui>Aizvērt</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/default.page:50
@@ -381,31 +374,28 @@ msgid ""
 "In future, when you double-click a file of the same type, it will open up in "
 "the image viewer."
 msgstr ""
-"Turpmāk, kad veiksiet dubultklikšķi uz attēla datnes, tas atvērsies attēlu"
-" skatītājā."
+"Turpmāk, kad veiksiet dubultklikšķi uz attēla datnes, tā atvērsies attēlu "
+"skatītājā."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/desktop-background.page:7
 msgid "Set your favorite picture as your desktop background/wallpaper."
-msgstr "Iestatīt sev tīkamu attēlu kā darbvirsmas fona attēlu."
+msgstr "Iestatiet sev tīkamo attēlu kā darbvirsmas fona attēlu."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/desktop-background.page:20
 msgid "Make the current picture your desktop background"
-msgstr "Padari aktuālo attēlu par darbvirsmas fonu"
+msgstr "Padarīt aktuālo attēlu par darbvirsmas fonu"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/desktop-background.page:21
-#| msgid ""
-#| "To set the picture that you are currently viewing as the background image "
-#| "on your desktop, click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Set as Wallpaper</"
-#| "gui> </guiseq>."
 msgid ""
 "To set the picture that you are currently viewing as the background image on "
 "your desktop, click <gui style=\"menuitem\">Set as Wallpaper</gui>."
 msgstr ""
-"Lai attēlu, kuru skaties, iestatītu par darbvirsmas fonu, spied <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatīt kā tapeti</gui>."
+"Lai attēlu, kuru apskatāt, iestatītu par darbvirsmas fonu, spiediet <gui"
+" style="
+"\"menuitem\">Iestatīt kā fonu</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/desktop-background.page:24
@@ -415,14 +405,15 @@ msgid ""
 "using the <gui>background</gui> preferences window. If you click <gui>Hide</"
 "gui>, the message will disappear."
 msgstr ""
-"Tas uzreiz nomainīs fona attēlu uz aktuālo attēlu skatītājā. Tad tev tiks "
-"jautāts, vai tu vēlies izmainīt attēlu izskatu, izmantojot <gui>fons</gui> "
-"iestatījumu logu. Ja tu nospiedīsi <gui>Paslēpt</gui>, ziņa pazudīs."
+"Tas uzreiz nomainīs darbvirsmas fona attēlu uz attēlu skatītājā redzamo"
+" attēlu. Tad jums vaicās, vai vēlaties mainīt attēlu izskatu, izmantojot"
+" iestatījumu logu <gui>fons</gui>. Ja spiedīsiet <gui>Slēpt</gui>, ziņa"
+" pazudīs."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/develop.page:7
 msgid "Improve the <app>Image Viewer</app>"
-msgstr "Esi sveicināts <app>Attēlu skatītājā</app>"
+msgstr "Uzlabo <app>Attēlu skatītāju</app>"
 
 #. (itstool) path: credit/years
 #: C/develop.page:12 C/documentation.page:11 C/index.page:15
@@ -433,7 +424,7 @@ msgstr "2011"
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/develop.page:19
 msgid "Help develop"
-msgstr "Palīdzi veidot"
+msgstr "Palīdzi izstrādāt"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/develop.page:20
@@ -441,18 +432,11 @@ msgid ""
 "The <app>Image Viewer</app> is developed and maintained by a volunteer "
 "community. You are welcome to participate."
 msgstr ""
-"<gui>Attēlu skatītāju</gui> veido izstrādātāju un uzturētāju kopiena. Tu esi "
-"laipni lūgts piedalīties."
+"<gui>Attēlu skatītāju</gui> izstrādā un uztur brīvprātīgo kopiena. Jūs esat"
+" laipni lūgti piedalīties."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/develop.page:23
-#| msgid ""
-#| "If you would like to <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/EyeOfGnome/";
-#| "PlaceForNewIdeas\">help develop</link> the <app>Image Viewer</app>, you "
-#| "can get in touch with the developers using <link href=\"https://cbe005.";
-#| "chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Feog\">irc</link>, or via "
-#| "our <link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/eog-list";
-#| "\">mailing list</link>."
 msgid ""
 "If you would like to <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/EyeOfGnome/";
 "PlaceForNewIdeas\">help develop</link> the <app>Image Viewer</app>, you can "
@@ -462,10 +446,11 @@ msgid ""
 "list</link>."
 msgstr ""
 "Ja vēlaties <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/EyeOfGnome/";
-"PlaceForNewIdeas\">palīdzēt veidot</link> <app>attēlu skatītāju</app>, varat "
+"PlaceForNewIdeas\">palīdzēt izstrādāt</link> <app>attēlu skatītāju</app>,"
+" varat "
 "sazināties ar izstrādātājiem, izmantojot <link href=\"https://cbe005.chat.";
 "mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Feog\">irc</link>, vai ar <link "
-"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/eog-list\";>adresātu sarakstu</"
+"href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/eog-list\";>vēstkopu</"
 "link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
@@ -489,11 +474,6 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/documentation.page:23
-#| msgid ""
-#| "To contribute to the Documentation Project, feel free to get in touch "
-#| "with us using <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F";
-#| "%2Firc.gnome.org%2Fdocs\">irc</link>, or via our <link href=\"http://mail.";
-#| "gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\">mailing list</link>."
 msgid ""
 "To contribute to the Documentation Project, feel free to get in touch with "
 "us using <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.";
@@ -502,37 +482,31 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lai piedalītos dokumentācijas projektā, droši sazinieties, izmantojot <link "
 "href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fdocs";
-"\">irc</link>, vai caur <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
-"gnome-doc-list\">adresātu sarakstu</link>."
+"\">irc</link>, vai <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/";
+"gnome-doc-list\">vēstkopu</link>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/documentation.page:25
-#| msgid ""
-#| "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-#| "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgid ""
 "Our <link href=\"https://wiki.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
 "Mūsu <link href=\"https://wiki.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
-"\">viki</link> lapa satur noderīgu informāciju."
+"\">viki</link> lapā ir noderīga informācija."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/edit.page:7
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq> to edit a "
-#| "picture using an external image editor."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Open With</gui> to edit a picture using an "
 "external image editor."
 msgstr ""
-"Spied <gui style=\"menuitem\">Atvērt ar</gui>, lai rediģētu attēlu,"
-" izmantojot kādu citu attēlu rediģētāju."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Atvērt ar</gui>, lai rediģētu attēlu, "
+"izmantojot ārēju attēlu rediģētāju."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/edit.page:23
 msgid "Edit or delete a picture"
-msgstr "Rediģēt vai izdzēst attēlu"
+msgstr "Rediģēt vai dzēst attēlu"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/edit.page:25
@@ -546,32 +520,30 @@ msgid ""
 "that, you must use a picture editing application, like the GIMP image "
 "editor. To open a picture for editing in a different application:"
 msgstr ""
-"Attēlu skatītājs var tikt izmantots tikai attēlu skatīšanai; to nevar "
-"izmantot rediģēšanai. Lai rediģētu attēlus, tev jāizmanto kāda attēlu "
+"Attēlu skatītāju var izmantot tikai attēlu skatīšanai; to nevar "
+"izmantot rediģēšanai. Lai rediģētu attēlus, jāizmanto kāda attēlu "
 "rediģēšanas programma, piemēram GIMP. Lai atvērtu attēlu rediģēšanai citā "
-"programmā:"
+"lietotnē:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:31
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq>, or right-"
-#| "click on the image."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Open With</gui>, or right-click on the image."
 msgstr ""
-"Spied <gui style=\"menuitem\">Atvērt ar</gui> vai veic labo peles klikšķi uz"
-" attēla."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Atvērt ar</gui> vai veiciet labo peles"
+" klikšķi uz "
+"attēla."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:35
 msgid "Select the application you want to use to edit the picture."
-msgstr "Izvēlies programmu, ar kuru vēlies rediģēt attēlu."
+msgstr "Izvēlieties lietotni, ar kuru vēlaties rediģēt attēlu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:38
 msgid "When you are finished editing, save it and close the other application."
 msgstr ""
-"Kad esi pabeidzis rediģēt, saglabā attēlu un aizver rediģēšanas programmu."
+"Pabeidzot rediģēt, saglabājiet attēlu un aizveriet rediģēšanas lietotni."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:42
@@ -579,7 +551,7 @@ msgid ""
 "The <app>image viewer</app> will detect that the picture has been changed "
 "and will reload it."
 msgstr ""
-"<app>Attēlu skatītājs</app> lietotne noteiks, kad attēls ir rediģēts un "
+"<app>Attēlu skatītāja</app> lietotne noteiks, kad attēls ir rediģēts un "
 "prasīs, vai to pārlādēt."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -589,22 +561,18 @@ msgstr "Izdzēst attēlu"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/edit.page:50
-#| msgid ""
-#| "To delete a picture that you don't want any more, click "
-#| "<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Move to Trash</gui></guiseq>, or right-click "
-#| "the picture and select <gui>Move to Trash</gui>."
 msgid ""
 "To delete a picture that you don't want any more, right-click the picture "
 "and select <gui>Move to Trash</gui>."
 msgstr ""
-"Lai izdzēstu attēlu, kuru vairāk nevajag, veic labo peles klikšķi uz attēla"
-" un izvēlies <gui>Pārvietot uz miskasti</gui>."
+"Lai izdzēstu attēlu, veiciet labo peles klikšķi uz attēla "
+"un izvēlieties <gui>Pārvietot uz miskasti</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/flip-rotate.page:7
 msgid "Horizontal/vertical, clockwise/counter-clockwise"
 msgstr ""
-"Horizontāli/vertikāli, pulksteņrādītāja virzienā/pretēji pulksteņrādītāja "
+"Horizontāli / vertikāli, pulksteņrādītāja virzienā / pretēji pulksteņrādītāja "
 "virzienam"
 
 #. (itstool) path: page/title
@@ -618,7 +586,7 @@ msgid ""
 "If your pictures are the wrong way up or back-to-front, you can flip or "
 "rotate them so that they look right."
 msgstr ""
-"Ja tavi attēli ir nepareizi pagriezti vai ar aizmuguri uz priekšu, tu vari "
+"Ja attēli ir nepareizi pagriezti vai ar muguru uz priekšu, jūs varat "
 "apmest vai apgriezt tos, lai izskatītos pareizi."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -629,7 +597,7 @@ msgstr "Apmest attēlu"
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:29
 msgid "Click <gui>Edit</gui>."
-msgstr "Spied <gui>Rediģēt</gui>."
+msgstr "Spiediet <gui>Rediģēt</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:30
@@ -640,15 +608,12 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:32
-#| msgid ""
-#| "If you want to keep the picture flipped in this way, click "
-#| "<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
 msgid ""
 "If you want to keep the picture flipped in this way, click <gui style="
 "\"menuitem\">Save</gui>."
 msgstr ""
-"Ja tu vēlies attēlu paturēt šādi apmestu, spied <gui style=\"menuitem\""
-">Saglabāt</gui>."
+"Ja vēlaties attēlu paturēt šādi apmestu, spied <gui style=\"menuitem"
+"\">Saglabāt</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:33 C/flip-rotate.page:46
@@ -656,7 +621,7 @@ msgid ""
 "Otherwise, don't save the picture and it will be returned to its original "
 "orientation the next time you open it."
 msgstr ""
-"Citādāk apgrieztais attēls nesaglabāsies un nākamreiz, kad to atvērsi, tā "
+"Citādāk apgrieztais attēls nesaglabāsies un nākamreiz, kad to atvērsiet, tas "
 "būs iepriekšējā orientācijā."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -670,37 +635,30 @@ msgid ""
 "Move the mouse pointer over the image. Two buttons with arrow will appear at "
 "the bottom."
 msgstr ""
-"Pārvietojiet peles rādītāju virs attēla. Apakšā parādīsies divas bultas."
+"Novietojiet peles rādītāju virs attēla. Apakšā parādīsies divas bultas."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:42
-#| msgid ""
-#| "Select either <gui>Rotate Clockwise</gui> or <gui>Rotate Counter-"
-#| "clockwise</gui>."
 msgid ""
 "Select either <gui>Rotate the image 90 degrees to the left</gui> or "
 "<gui>Rotate the image 90 degrees to the right</gui>."
 msgstr ""
-"Izvēlieties vai nu <gui>Pagriezt attēlu 90 grādus pa kreisi</gui> vai "
+"Izvēlieties <gui>Pagriezt attēlu 90 grādus pa kreisi</gui> vai "
 "<gui>Pagriezt attēlu 90 grādus pa labi</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:45
-#| msgid ""
-#| "If you want to keep the picture rotated in this way, click "
-#| "<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
 msgid ""
 "If you want to keep the picture rotated in this way, click <gui style="
 "\"menuitem\">Save</gui>."
 msgstr ""
-"Ja tu vēlies šo attēlu saglabāt šādā veidā, spied <gui style=\"menuitem\""
-">Saglabāt</gui>."
+"Ja vēlaties attēlu saglabāt šādā veidā, spiediet <gui style=\"menuitem"
+"\">Saglabāt</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/flip-rotate.page:50
-#| msgid "A list of all keyboard shortcuts."
 msgid "You can also use the keyboard shortcuts:"
-msgstr "Kā arī varat izmantot tastatūras saīsnes:"
+msgstr "Varat arī izmantot tastatūras saīsnes:"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/flip-rotate.page:54
@@ -728,13 +686,13 @@ msgid ""
 "You can convert pictures from one image format to another. You can do this "
 "in a batch for multiple pictures."
 msgstr ""
-"Tu vari pārvērst attēlus no viena formāta uz citu. To var arī darīt uzreiz "
+"Varat konvertēt attēlus no viena formāta uz citu. To var arī izdarīt uzreiz "
 "ar vairākiem attēliem reizē."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/format-change.page:23
 msgid "Convert to a different file format"
-msgstr "Pārvērst citā datņu formātā"
+msgstr "Konvertēt citā datņu formātā"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/format-change.page:25
@@ -742,25 +700,22 @@ msgid ""
 "Pictures are saved in a specific file format, like JPEG or PNG. You can "
 "convert from one file format to another."
 msgstr ""
-"Attēli tiek saglabāti noteiktā datņu formātā, piemēram JPEG vai PNG. Varat"
-" pārveidot datni no viena formāta uz citu."
+"Attēli tiek saglabāti noteiktā datņu formātā, piemēram JPEG vai PNG. Varat "
+"konvertēt datni no viena formāta uz citu."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/format-change.page:29
 msgid "Convert a single picture to a different file format"
-msgstr "Pārvērst vienu attēlu uz citu datņu formātu"
+msgstr "Konvertēt vienu attēlu uz citu datņu formātu"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:32
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save As</gui></guiseq>. The <gui>Save "
-#| "Image</gui> window will pop up."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Save As…</gui>. The <gui>Save Image</gui> "
 "window will pop up."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Parādīsies logs<gui"
-">Saglabāt attēlu</gui>."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Parādīsies "
+"logs<gui>Saglabāt attēlu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:36
@@ -769,9 +724,9 @@ msgid ""
 "want to convert your image to. The file extension is the part of the file "
 "name after the period."
 msgstr ""
-"Nosaukuma laukumā nomainiet <em>datnes paplašinājumu</em> uz datnes tipu,"
-" kurā vēlies pārvērst savu attēlu. Datnes paplašinājums ir daļa no datnes"
-" nosaukuma pēc punkta."
+"Nosaukuma laukumā nomainiet <em>datnes paplašinājumu</em> uz datnes tipu, "
+"uz kuru vēlies konvertēt savu attēlu. Datnes paplašinājums ir daļa no datnes "
+"nosaukuma pēc punkta."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:38
@@ -779,7 +734,7 @@ msgid ""
 "For example, to convert a JPEG (<file>.jpg</file>) file into a Bitmap file "
 "(<file>.bmp</file>):"
 msgstr ""
-"Piemēram, lai pārvērstu JPEG (<file>.jpg</file>) datni uz bitkartes (<file>."
+"Piemēram, lai konvertētu JPEG (<file>.jpg</file>) datni uz bitkartes (<file>."
 "bmp</file>) datni:"
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -799,8 +754,8 @@ msgid ""
 "old file (in the old format) will remain where it was, and will not be "
 "deleted."
 msgstr ""
-"Spied <gui>Saglabāt</gui> un tiks saglabāta jauna datne ar jaunu formātu. "
-"Vecā datne (vecajā formātā) paliks tur pat, kur bij un netiks izdzēsta."
+"Spiediet <gui>Saglabāt</gui> un tiks izveidota jauna datne jaunajā formātā. "
+"Vecā datne (vecajā formātā) paliks tur pat, kur bija un netiks izdzēsta."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/format-change.page:47
@@ -812,16 +767,15 @@ msgid ""
 "choose the file format from the drop down box."
 msgstr ""
 "Attēlu skatītājs mēģinās uzminēt formātu, kādā attēlu saglabāt, balstoties "
-"uz attēla paplašinājumu, kuru ierakstīsiet. Ja tas tomēr neatpazīst "
-"paplašinājumu, kuru izmantojat, vai arī, ja tu nezināt, kuru izmantot,"
-" spiediet "
-"<gui>Atbalstītās attēlu datnes</gui> <gui>Saglabāt attēlu</gui> logā. Tas "
-"ļaus izvēlēties datnes tipu no saraksta."
+"uz jūsu izvēlēto attēla paplašinājumu. Ja tas tomēr neatpazīst "
+"paplašinājumu, kuru izmantojat, vai arī, ja nezināt, kuru izmantot, "
+"spiediet <gui>Atbalstītās attēlu datnes</gui> logā <gui>Saglabāt attēlu</gui"
+">. Tas ļaus izvēlēties datnes tipu no saraksta."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/format-change.page:56
 msgid "Convert multiple pictures to a different format"
-msgstr "Pārvērst vairākus attēlus reizē uz citu formātu."
+msgstr "Konvertēt vairākus attēlus reizē uz citu formātu."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/format-change.page:57
@@ -829,8 +783,8 @@ msgid ""
 "You can convert a number of pictures from one file format to another in one "
 "go. This is useful if you have a lot of pictures that need converting."
 msgstr ""
-"Tu reizē vari pārvērst vairākus attēlus no viena formāta uz citu. Tas ir "
-"noderīgi, ja tev ir daudz attēlu, kuras nepieciešams pārvērst."
+"Vienlaicīgi varat konvertēt vairākus attēlus no viena formāta uz citu. Tas "
+"noder, ja jums ir daudz attēlu, kuri jākonvertē."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:61
@@ -840,22 +794,19 @@ msgid ""
 "convert one by one. Alternatively, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</"
 "key></keyseq> to select all of the pictures."
 msgstr ""
-"<link xref=\"view#image-gallery\">Attēlu galerijā</link> turi nospiestu "
-"<key>Ctrl</key> taustiņu un izvēlies attēlus, kurus vēlies pārvērst. Lai "
-"izvēlētos visus attēlus uzreiz, tu vari spiest <keyseq><key>Ctrl</"
+"<link xref=\"view#image-gallery\">Attēlu galerijā</link> turiet nospiestu "
+"<key>Ctrl</key> taustiņu un izvēlieties attēlus, kurus vēlies konvertēt. Lai "
+"izvēlētos visus attēlus uzreiz, tu varat spiest <keyseq><key>Ctrl</"
 "key><key>A</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:67
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window will "
-#| "appear (shown below)."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Save As…</gui>. A window will appear (shown "
 "below)."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Parādīsies logs (skatīt"
-" zemāk)."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Parādīsies logs (skatīt "
+"zemāk)."
 
 #. (itstool) path: item/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -863,10 +814,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/format-change.page:69
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/multiple-convert.png' "
-#| "md5='18e33232ab342016df8a58b1a42e4942'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/multiple-convert.png' "
@@ -879,8 +826,8 @@ msgid ""
 "The converted pictures will be saved in the current folder by default. If "
 "you want to save them elsewhere, change the <gui>Destination folder</gui>."
 msgstr ""
-"Pārvērstie attēli tiks saglabāti esošajā mapē pēc noklusējuma. Ja tu vēlies "
-"tos saglabāt citur, nomaini <gui>Mērķa mape</gui>."
+"Konvertētie attēli tiks saglabāti esošajā mapē pēc noklusējuma. Ja vēlaties "
+"tos saglabāt citur, nomainiet <gui>Mērķa mape</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:76
@@ -888,23 +835,23 @@ msgid ""
 "Select the file format you want to convert the pictures to from the drop-"
 "down list to the right of the <gui>Filename format</gui> box."
 msgstr ""
-"Izvēlies datnes formātu, uz kuru vēlies pārveidot attēlus, no izkrītošā "
+"Izvēlies datnes formātu, uz kuru vēlies konvertēt attēlus, no izkrītošā "
 "saraksta pa labi no <gui>Datnes nosaukuma formāts</gui> lauka."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:80
 msgid "Click <gui>Save</gui>."
-msgstr "Spied <gui>Saglabāt</gui>."
+msgstr "Spiediet <gui>Saglabāt</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/formats-save.page:7
 msgid "JPEG, PNG, BMP and others."
-msgstr "JPEG, PNG, BMP u.c."
+msgstr "JPEG, PNG, BMP un citi."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/formats-save.page:23
 msgid "Formats supported for saving pictures"
-msgstr "Attēlu saglabāšanas atbalstītie formāti"
+msgstr "Atbalstītie formāti attēlu saglabāšanai"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/formats-save.page:24
@@ -914,7 +861,7 @@ msgstr "Attēlu skatītājs var saglabāt attēlus šādos datņu formātos:"
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-save.page:26
 msgid "JPEG/JPG"
-msgstr "JPEG/JPG"
+msgstr "JPEG / JPG"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-save.page:27
@@ -946,7 +893,7 @@ msgid ""
 "The image viewer can display pictures in a wide range of image formats, "
 "including PNG, JPEG, and TIFF."
 msgstr ""
-"Attēlu skatītājs var atainot dažādu formātu attēlus, ieskaitot PNG, JPEG un "
+"Attēlu skatītājs var attēlot dažādu formātu attēlus, ieskaitot PNG, JPEG un "
 "TIFF."
 
 #. (itstool) path: page/title
@@ -962,77 +909,77 @@ msgstr "Attēlu skatītājs var atvērt šādu formātu attēlus:"
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:24
 msgid "ANI - Animation"
-msgstr "ANI - Animācija"
+msgstr "ANI — animācija"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:25
 msgid "BMP - Bitmap"
-msgstr "BMP - Bitkarte"
+msgstr "BMP — bitkarte"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:26
 msgid "GIF - Graphics Interchange Format"
-msgstr "GIF - grafikas interfeisa formāts"
+msgstr "GIF — grafikas apmaiņas formāts"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:27
 msgid "ICO - Windows Icon"
-msgstr "ICO - Windows Ikona"
+msgstr "ICO — Windows ikona"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:28
 msgid "JPEG/JPG - Joint Photographic Experts Group"
-msgstr "JPEG/JPG - apvienotā fotoekspertu grupa"
+msgstr "JPEG / JPG — apvienotā foto ekspertu grupa"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:29
 msgid "PCX - PC Paintbrush"
-msgstr "PCX - formāts PCX"
+msgstr "PCX — PC ota"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:30
 msgid "PNG - Portable Network Graphics"
-msgstr "PNG - portatīvā tīkla grafika"
+msgstr "PNG — portatīvā tīkla grafika"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:31
 msgid "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
-msgstr "PNM - Pārnesams Anymap no PPM rīkkopas"
+msgstr "PNM — portatīvs Anymap no PPM rīkkopas"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:32
 msgid "RAS - Sun Raster"
-msgstr "RAS - Sun rastrs"
+msgstr "RAS — Sun rastrs"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:33
 msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
-msgstr "SVG - mērogojama vektoru grafika"
+msgstr "SVG — mērogojama vektoru grafika"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:34
 msgid "TGA - Targa"
-msgstr "TGA - Targa"
+msgstr "TGA — Targa"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:35
 msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
-msgstr "TIFF - tagu attēlu datņu formāts"
+msgstr "TIFF — tagu attēlu datņu formāts"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:36
 msgid "WBMP - Wireless Bitmap"
-msgstr "WBMP - bezvadu bitkarte"
+msgstr "WBMP — bezvadu bitkarte"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:37
 msgid "XBM - X Bitmap"
-msgstr "XBM - X bitkarte"
+msgstr "XBM — X bitkarte"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/formats-view.page:38
 msgid "XPM - X Pixmap"
-msgstr "XPM - X Pikseļkarte"
+msgstr "XPM — X pikseļkarte"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/formats-view.page:40
@@ -1040,8 +987,8 @@ msgid ""
 "If you try to open a picture in an unsupported format, you will get a "
 "<gui>Could not load image 'image_name'.</gui> error."
 msgstr ""
-"Ja tu mēģināsi atvērt attēlu ar neatbalstītu formātu, tiks parādīts "
-"<gui>Neizdevās ielādēt attēlu 'attēla_nosaukums'.</gui> paziņojums."
+"Ja mēģināsiet atvērt attēlu ar neatbalstītu formātu, tiks parādīts "
+"<gui>Neizdevās ielādēt attēlu “attēla_nosaukums”.</gui> paziņojums."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/index.page:7
@@ -1052,38 +999,38 @@ msgstr "Palīdzība Eye of GNOME attēlu skatītājam."
 #: C/index.page:9
 msgctxt "link"
 msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
-msgstr "Eye of GNOME Attēlu skatītājs"
+msgstr "Eye of GNOME attēlu skatītājs"
 
 #. (itstool) path: info/title
 #: C/index.page:10
 msgctxt "text"
 msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
-msgstr "Eye of GNOME Attēlu skatītājs"
+msgstr "Eye of GNOME attēlu skatītājs"
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/index.page:20
 msgid "<_:media-1/> Eye of GNOME Image Viewer"
-msgstr "<_:media-1/> Eye of GNOME Attēlu skatītājs"
+msgstr "<_:media-1/> Eye of GNOME attēlu skatītājs"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:23
 msgid "View pictures"
-msgstr "Skatīt attēlus"
+msgstr "Skatīt bildes"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:27
 msgid "Edit pictures"
-msgstr "Rediģēt attēlus"
+msgstr "Rediģēt bildes"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:31
 msgid "Print pictures"
-msgstr "Drukāt attēlus"
+msgstr "Drukāt bildes"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:35
 msgid "Add extra features"
-msgstr "Pievienot papildus funkcionalitāti"
+msgstr "Pievienot papildu funkcionalitāti"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:39
@@ -1108,7 +1055,7 @@ msgstr "Iesaisties"
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/introduction.page:7
 msgid "Welcome to the <app>Eye of GNOME Image Viewer</app>."
-msgstr "Esi sveicināts <app>Eye of GNOME Attēlu skatītājā</app>!"
+msgstr "Esiet sveicināti <app>Eye of GNOME attēlu skatītājā</app>!"
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/introduction.page:20
@@ -1127,11 +1074,11 @@ msgid ""
 "different file format."
 msgstr ""
 "<app>Eye of GNOME</app> ir attēlu skatītājs. Ar to var aplūkot <link xref="
-"\"formats-view\">gandrīz jebkura tipa</link> attēlus. Tas var rīkoties ar "
+"\"formats-view\">gandrīz jebkura veida</link> attēlus. Tas var rīkoties ar "
 "lielām <link xref=\"view#image-gallery\">attēlu kolekcijām</link> un var "
-"attēlot <link xref=\"slideshow\">slīdrādi</link>. Varat veikt vienkāršas "
-"izmaiņas attēlā, piemēram <link xref=\"flip-rotate\">pagriezt vai apgriezt</"
-"link> to, vai <link xref=\"format-change\">pārveidot</link> uz citu datņu "
+"attēlot <link xref=\"slideshow\">slaidrādi</link>. Varat veikt vienkāršas "
+"izmaiņas attēlā, piemēram <link xref=\"flip-rotate\">pagriezt vai apvērst</"
+"link> to, vai <link xref=\"format-change\">konvertēt</link> uz citu datņu "
 "formātu."
 
 #. (itstool) path: p/link
@@ -1265,9 +1212,9 @@ msgid ""
 "need to make the image viewer the <link xref=\"default\">default "
 "application</link> for viewing pictures."
 msgstr ""
-"Attēliem vajadzētu automātiski atvērties attēlu skatītājā, kad spied uz tiem "
-"dubultklikšķi <app>Datnes</app> datņu pārlūkā. Ja tā nenotiek, jums vajag "
-"attēlu skatītāju uzstādīt kā <link xref=\"default\">noklusējuma lietotni</"
+"Attēliem vajadzētu automātiski atvērties attēlu skatītājā, kad uz tiem "
+"dubultklikšķa <app>Datnes</app> datņu pārlūkā. Ja tā nenotiek, jums vajag "
+"iestatīt attēlu skatītāju kā <link xref=\"default\">noklusējuma lietotni</"
 "link> attēlu skatīšanai."
 
 #. (itstool) path: page/p
@@ -1277,32 +1224,29 @@ msgid ""
 "default, but you can <link xref=\"view\">view multiple pictures</link> in "
 "one window if you like."
 msgstr ""
-"Pēc noklusējuma katrs attēls, kuru atvērsi, tiks ievietota jaunā attēla "
-"skatītāja logā, bet tu vari <link xref=\"view\">skatīt vairākus attēlus</"
-"link> vienā logā, ja vēlies."
+"Pēc noklusējuma katrs attēls, kuru atvērsiet, tiks ievietota jaunā attēla "
+"skatītāja logā, bet jūs varat <link xref=\"view\">skatīt vairākus attēlus</"
+"link> vienā logā, ja vēlaties."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/open.page:31
 msgid "You can also open pictures from within the image viewer itself:"
-msgstr "Tu vari atvērt attēlus arī no attēlu skatītāju:"
+msgstr "Varat atvērt attēlus arī no attēlu skatītāja:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/open.page:33
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open</gui></guiseq> (or press "
-#| "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). The <gui>Open Image</gui> "
-#| "window will appear."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Open…</gui> (or press <keyseq><key>Ctrl</"
 "key><key>O</key></keyseq>). The <gui>Open Image</gui> window will appear."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Atvērt…</gui> (vai spiediet <keyseq><key"
-">Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). Parādīsies logs<gui>Atvērt attēlu</gui>."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Atvērt…</gui> (vai spiediet "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). Parādīsies logs<gui>Atvērt "
+"attēlu</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/open.page:36
 msgid "Select the picture you want to open and click <gui>Open</gui>."
-msgstr "Izvēlies attēlu, kuru vēlies atvērt un spied <gui>Atvērt</gui>."
+msgstr "Izvēlieties attēlu, kuru vēlies atvērt, un spiediet <gui>Atvērt</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-exif-digital.page:7
@@ -1310,8 +1254,8 @@ msgid ""
 "View information such as camera settings and histogram, geolocation, and "
 "date."
 msgstr ""
-"Apskati attēla informāciju, tādu kā kameras iestatījumi, histograma, "
-"ģeogrāfiskā atrašanās vieta un datums."
+"Apskatiet attēla informāciju, piemēram, kameras iestatījumus, histogrammu, "
+"ģeogrāfiskā atrašanās vietu un datumus."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-exif-digital.page:24
@@ -1326,19 +1270,19 @@ msgid ""
 "exposure settings were used on the camera and, in some cases, even where the "
 "picture was taken."
 msgstr ""
-"Attēli, uzņemti ar digitālajām kamerām, satur arī papildus informāciju, "
-"piemēram, uzņemšanas datumu, kameras iestatījumus un, dažos gadījumos pat "
+"Ar ciparu kamerām uzņemtie attēli satur papildu informāciju, "
+"piemēram, uzņemšanas datumu, kameras iestatījumus un dažos gadījumos pat "
 "vietu, kur tika uzņemts attēls."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:31
 msgid "This topic shows you how to access this information."
-msgstr "Šī sadaļa tev parādīs, kā piekļūt šai informācijai."
+msgstr "Šī sadaļa jums parādīs, kā piekļūt šai informācijai."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/plugin-exif-digital.page:34
 msgid "Show the date in the status bar"
-msgstr "Parādīt datumu statusa joslā"
+msgstr "Rādīt datumu statusa joslā"
 
 #. (itstool) path: section/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -1346,10 +1290,6 @@ msgstr "Parādīt datumu statusa joslā"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/plugin-exif-digital.page:36
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/prefs-plugins-date.png' "
-#| "md5='5aafb00f68632e0f41e7e1baddc8c072'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-date.png' "
@@ -1361,22 +1301,18 @@ msgstr "Iztulkots"
 msgid ""
 "You can display the date that a picture was taken in the status bar at the "
 "bottom of the window."
-msgstr "Tu vari parādīt attēla uzņemšanas datumu statusa joslā, loga apakšā."
+msgstr "Var parādīt attēla uzņemšanas datumu statusa joslā, loga apakšā."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:39
-#| msgid ""
-#| "To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> "
-#| "and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Date in statusbar</"
-#| "gui>."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Date in statusbar</gui>."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui>."
-" Tad atzīmējiet <gui>Datums statusa joslā</gui>."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui>. "
+"Tad atzīmējiet <gui>Datums statusa joslā</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/plugin-exif-digital.page:45
@@ -1389,8 +1325,8 @@ msgid ""
 "The detailed information stored with digital photos is called <em>Exif data</"
 "em>. You can view it by installing a plugin for the image viewer."
 msgstr ""
-"Detalizētu informāciju, kas saglabāta fotografējot ar digitālajiem "
-"fotoaparātiem, sauc par <em>Exif datiem</em>. Tu vari tos apskatīt, "
+"Detalizētu informāciju, kas saglabāta fotografējot ar ciparu "
+"fotoaparātiem, sauc par <em>Exif datiem</em>. Tos varat apskatīt, "
 "instalējot spraudni attēlu skatītājam."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1403,33 +1339,22 @@ msgid ""
 "In order to enable this feature, you need to have installed <link xref="
 "\"plugins\">eog-plugins</link>."
 msgstr ""
-"Lai iespējotu šo funkciju, tev ir nepieciešams <link xref=\"plugins\">eog-"
-"plugins</link>."
+"Lai ieslēgtu šo funkciju, ir nepieciešams <link xref=\"plugins\">eog-plugins<"
+"/link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:55
-#| msgid ""
-#| "If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
-#| "gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
-#| "Then, check <gui>Exif display</gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgid ""
 "If <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the top "
 "bar and click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>. Then, check "
 "<gui>Exif display</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir instalēts, atveries lietotnes izvēlni augšējā"
-" joslā un spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>. Tad atzīmējiet"
-" <gui>Exif attēlošana</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
+"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir instalēts, atveriet lietotnes izvēlni augšējā "
+"joslā un spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>. Tad atzīmējiet "
+"<gui>Exif attēlošana</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:60
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to view the "
-#| "camera settings used to take the photo. To also view histograms showing "
-#| "the balance of colors and light/shade in the picture, select <gui>Exif "
-#| "display</gui> in the <gui>Plugins</gui> tab and click <gui>Preferences</"
-#| "gui>. Check the histograms you want to view, listed under <gui>Histogram</"
-#| "gui>."
 msgid ""
 "Enable the <gui style=\"menuitem\">Side Pane</gui> to view the camera "
 "settings used to take the photo. To also view histograms showing the balance "
@@ -1437,12 +1362,12 @@ msgid ""
 "the <gui>Plugins</gui> tab and click <gui>Preferences</gui>. Check the "
 "histograms you want to view, listed under <gui>Histogram</gui>."
 msgstr ""
-"Ieslēdziet <gui style=\"menuitem\">Sānu rūts</gui>, lai skatītu "
-"kameras iestatījumus fotogrāfijas uzņemšanas laikā. Lai arī redzētu "
-"histogrammu, kas rāda attēla krāsu un gaismas/ēnu balansu, cilnē "
-"<gui>Spraudņi</gui> izvēlieties <gui>Exif attēlošana</gui> un spiediet "
-"<gui>Iestatījumi</gui>. Sadaļā <gui>Histogramma</gui> atzīmējiet "
-"histogrammas, kuras vēlaties apskatīt."
+"Ieslēdziet <gui style=\"menuitem\">Sānu rūti</gui>, lai skatītu kameras "
+"iestatījumus fotogrāfijas uzņemšanas laikā. Lai arī redzētu histogrammu, kas "
+"rāda attēla krāsu un gaismas un ēnu līdzsvaru, cilnē <gui>Spraudņi</gui> "
+"izvēlieties <gui>Exif attēlošana</gui> un spiediet <gui>Iestatījumi</gui>. "
+"Sadaļā <gui>Histogramma</gui> atzīmējiet histogrammas, kuras vēlaties "
+"apskatīt."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:67
@@ -1469,31 +1394,24 @@ msgid ""
 "to digital photos. Geotags are usually just the GPS coordinates (latitude "
 "and longitude) for the place where a photo was taken."
 msgstr ""
-"Dažas kameras digitālajiem fotoattēlam pievieno <em>ģeogrāfiskās atrašanās "
-"vietas</em> informāciju(geo birkas). Geo birkas parasti ir tikai foto "
+"Dažas kameras ciparu fotoattēliem pievieno <em>ģeogrāfiskās atrašanās "
+"vietas</em> informāciju. Geo tagi parasti ir tikai fotogrāfiju "
 "uzņemšanas vietas GPS koordinātas (garums un platums)."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:86
-#| msgid ""
-#| "If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
-#| "gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
-#| "Then, check <gui>Map</gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgid ""
 "If <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the top "
 "bar, click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the "
 "<gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Map</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir ieinstalēta, atveriet lietotnes izvēlni augšējā"
-" joslā, spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un dodies uz <gui"
-">Spraudņi</gui> cilni. Tad atzīmējiet <gui>Karte</gui> un aizveriet"
-" dialoglodziņu."
+"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir ieinstalēts, atveriet lietotnes izvēlni augšējā "
+"joslā, spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un dodies uz "
+"<gui>Spraudņi</gui> cilni. Tad atzīmējiet <gui>Karte</gui> un aizveriet "
+"dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:91
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to show the "
-#| "map."
 msgid "Enable the <gui style=\"menuitem\">Side Pane</gui> to show the map."
 msgstr ""
 "Ieslēdziet <gui style=\"menuitem\">Sānu rūti</gui>, lai parādītu karti."
@@ -1512,7 +1430,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:7
 msgid "Enables changing background color in fullscreen mode."
-msgstr "Aktivē fona krāsas mainīšanu pilnekrāna režīmā."
+msgstr "Ieslēdz fona krāsas mainīšanu pilnekrāna režīmā."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:20
@@ -1522,27 +1440,21 @@ msgstr "Maina pilnekrāna fona krāsu"
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:22
 msgid "If you like, you can change the background color in fullscreen mode."
-msgstr "Ja vēlaties, varat mainīt fona krāsa pilnekrāna režīmā."
+msgstr "Ja vēlaties, varat mainīt fona krāsu pilnekrāna režīmā."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:24
-#| msgid ""
-#| "To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
-#| "installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
-#| "guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen "
-#| "Background</gui> and click <gui>Preferences</gui>. Choose the color you "
-#| "want in fullscreen mode and click <gui>Close</gui>"
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Fullscreen Background</gui> and click <gui>Preferences</gui>. "
 "Choose the color you want in fullscreen mode and close the dialog."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un"
-" atzīmējiet <gui>Pilnekrāna fons</gui> un spiediet <gui>Iestatījumi</gui>."
-" Izvēlieties krāsu, kādu vēlaties redzēt pilnekrāna režīmā un aizveriet"
-" dialoglodziņu."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un "
+"atzīmējiet <gui>Pilnekrāna fons</gui> un spiediet <gui>Iestatījumi</gui>. "
+"Izvēlieties krāsu, kādu vēlaties redzēt pilnekrāna režīmā un aizveriet "
+"dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:29
@@ -1553,7 +1465,7 @@ msgstr "Tagad pilnekrāna režīmā fona krāsa ir tā, kuru izvēlējāties."
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:7
 msgid "Activate fullscreen mode by double-clicking a picture."
-msgstr "Aktivizē pilnekrāna režīmu, veicot dubutklikšķi uz kāda attēla."
+msgstr "Ieslēdziet pilnekrāna režīmu, veicot dubutklikšķi uz kāda attēla."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:20
@@ -1566,10 +1478,6 @@ msgstr "Pilnekrāna režīms ar dubultklikšķi"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:23
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/prefs-plugins-fullscreen.png' "
-#| "md5='fa4a5c0f4e8f9abe291c0342eb1ff177'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-fullscreen.png' "
@@ -1582,23 +1490,19 @@ msgid ""
 "If you like, you can make it so that pictures are shown full-screen when you "
 "double-click them in the image viewer."
 msgstr ""
-"Ja tu vēlies, tu vari konfigurēt tā, lai attēli tiek parādīti pilnekrāna "
-"režīmā, kad uz tiem uzspied ar dubultklikšķi."
+"Ja vēlaties, varat konfigurēt tā, lai attēli tiek parādīti pilnekrāna "
+"režīmā, kad uz tiem dubultklikšķina."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:28
-#| msgid ""
-#| "To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> "
-#| "and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen with "
-#| "double-click</gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Fullscreen with double-click</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un"
-" atzīmējiet <gui>Pilnekrāns ar dubultklikšķi</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un "
+"atzīmējiet <gui>Pilnekrāns ar dubultklikšķi</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:32
@@ -1606,18 +1510,18 @@ msgid ""
 "Now, double-clicking on an image will toggle between the fullscreen and "
 "normal (window) modes."
 msgstr ""
-"Tagad vari spiest dubultklikšķi uz attēla, lai pārslēgtos no pilnekrāna "
+"Tagad dubultklikšķis uz attēla pārslēgs no pilnekrāna "
 "režīma uz parastu logu un atpakaļ."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-picasa.page:7
 msgid "Easily upload pictures to PicasaWeb directly from the Image Viewer."
-msgstr "Viegli augšupielādējiet bildes uz PicasaWeb no Attēlu skatītāja."
+msgstr "Viegli augšupielādējiet bildes uz PicasaWeb no attēlu skatītāja."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-picasa.page:20
 msgid "Upload photos to <app>PicasaWeb</app>"
-msgstr "Augšupielādē fotogrāfijas uz <app>PicasaWeb</app>"
+msgstr "Augšupielādēt fotogrāfijas uz <app>PicasaWeb</app>"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-picasa.page:22
@@ -1626,37 +1530,29 @@ msgid ""
 "with people online. You can add a shortcut button that provides a convenient "
 "way of uploading pictures to PicasaWeb."
 msgstr ""
-"<em>PicasaWeb</em> ir fotogrāfiju albumu pakalpojums, kurš ļauj tev dalīties "
+"<em>PicasaWeb</em> ir fotogrāfiju albumu pakalpojums, kurš ļauj dalīties "
 "ar attēliem ar cilvēkiem tiešsaistē. Jūs varat pievienot saīsnes pogu, kas "
 "dod ērtu veidu, kā augšupielādēt attēlus uz PicasaWeb."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-picasa.page:26
-#| msgid ""
-#| "To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
-#| "installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
-#| "guiseq>, go to the <gui>Plugins</gui> tab and check <gui>PicasaWeb "
-#| "Uploader</gui>."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, go to the <gui>Plugins</gui> tab, and check "
 "<gui>PicasaWeb Uploader</gui>."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui>."
-" Tad atzīmējiet <gui>PicasaWeb Uploader</gui>."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui>. "
+"Tad atzīmējiet <gui>PicasaWeb Uploader</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-picasa.page:29
-#| msgid ""
-#| "This will give you a convenient <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Upload to "
-#| "PicasaWeb</gui></guiseq> menu item."
 msgid ""
 "This will give you a convenient <gui style=\"menuitem\">Upload to PicasaWeb</"
 "gui> menu item."
 msgstr ""
-"Tas jums dos ērtu <gui style=\"menuitem\">Augšupielādēt PicasaWeb</gui>"
-" izvēlnes ierakstu."
+"Tas jums dos ērtu <gui style=\"menuitem\">Augšupielādēt PicasaWeb</gui> "
+"izvēlnes ierakstu."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-python-console.page:7
@@ -1664,8 +1560,8 @@ msgid ""
 "The Python console can be used to add extra functions and run scripts in the "
 "image viewer."
 msgstr ""
-"Python konsoli var izmantot, lai attēlu skatītājā pievienotu papildus "
-"funkcionalitāti un izpildītu skriptus."
+"Python konsoli var izmantot, lai attēlu skatītājā pievienotu papildu "
+"funkcionalitāti un palaistu skriptus."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-python-console.page:20
@@ -1681,44 +1577,39 @@ msgid ""
 "then use to write scripts or programmatically manipulate images, for example."
 msgstr ""
 "Attēlu skatītājam ir spraudņu sistēma, kura izmanto Python skriptēšanas "
-"valodu. Ja tu aktivizē <em>Python konsoli</em>, tu vari iegūt tiešu piekļuvi "
-"Python interpretatoram no attēlu skatītāja, kuru tad tu vari izmantot, lai "
+"valodu. Ja aktivizēsiet <em>Python konsoli</em>, varēsiet iegūt tiešu"
+" piekļuvi "
+"Python interpretatoram no attēlu skatītāja, kuru tad varēsiet izmantot, lai "
 "rakstītu skriptus vai programmēšanas ceļā manipulētu ar attēliem."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-python-console.page:33
-#| msgid ""
-#| "Once <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</gui> "
-#| "<gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab."
 msgid ""
 "Once <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the "
 "top bar, click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the "
 "<gui>Plugins</gui> tab."
 msgstr ""
-"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir ieinstalēta, atveriet lietotnes izvēlni augšējā"
-" joslā, spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un dodies uz cilni"
-" <gui>Spraudņi</gui>."
+"Ja <sys>eog-plugins</sys> ir ieinstalēta, atveriet lietotnes izvēlni augšējā "
+"joslā, spiediet <gui style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un dodies uz cilni "
+"<gui>Spraudņi</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-python-console.page:38
 msgid "Check <gui>Python Console</gui> and click <gui>Close</gui>."
-msgstr "Atzīmē <gui>Python Konsole</gui> un spied <gui>Aizvērt</gui>."
+msgstr "Atzīmējiet <gui>Python konsole</gui> un spiediet <gui>Aizvērt</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-python-console.page:41
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Python Console</gui></guiseq> to bring "
-#| "up the console."
 msgid ""
 "Click the <gui style=\"menuitem\">Python Console</gui> menu item to bring up "
 "the console."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Python Konsole</gui>, lai atvērtu konsoli."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Python konsole</gui>, lai atvērtu konsoli."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-send-by-mail.page:7
 msgid "Easily send pictures by attaching them to a new email."
-msgstr "Ērti nosūti attēlus, pievienojot tos e-pastam."
+msgstr "Ērti nosūtiet attēlus, pievienojot tos e-pastam."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-send-by-mail.page:20
@@ -1730,26 +1621,20 @@ msgstr "Sūtīt attēlus pa e-pastu"
 msgid ""
 "You can add a button that provides a convenient way of sending pictures to "
 "people by email."
-msgstr ""
-"Tu vari pievienot pogu, kas tevi nodrošinās ērtu attēlu sūtīšanupa e-pastu."
+msgstr "Varat pievienot pogu, kas nodrošinās ērtu attēlu sūtīšanu pa e-pastu."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-send-by-mail.page:25
-#| msgid ""
-#| "To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> "
-#| "and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Send By Mail</gui> "
-#| "and click <gui>Close</gui>. This will give you a <guiseq><gui>Tools</"
-#| "gui><gui>Send by mail</gui></guiseq> menu item."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Send By Mail</gui> and click <gui>Close</gui>. This will give you "
 "a <gui style=\"menuitem\">Send by mail</gui> menu item."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un dodies uz cilni <gui>Spraudņi</gui>."
-" Tad atzīmējiet <gui>Sūtīt vēstuli</gui> un spiediet <gui>Aizvērt</gui>. Tas"
-" jums dos <gui style=\"menuitem\">Sūtīt vēstuli</gui> izvēlnes ierakstu."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui> un ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui>. "
+"Tad atzīmējiet <gui>Sūtīt vēstuli</gui> un spiediet <gui>Aizvērt</gui>. Tas "
+"jums dos <gui style=\"menuitem\">Sūtīt vēstuli</gui> izvēlnes ierakstu."
 
 #. (itstool) path: note/p
 #: C/plugin-send-by-mail.page:34
@@ -1757,8 +1642,8 @@ msgid ""
 "<app>Evolution mail</app> must be set up to connect to your email account "
 "for this to work."
 msgstr ""
-"<app>Evolution pasts</app> ir jābūt konfigurētam e-pasta kontam,lai šis "
-"strādātu."
+"<app>Evolution pasts</app> ir jābūt konfigurētam e-pasta kontam, lai to"
+" varētu izdarīt strādātu."
 
 #. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -1766,10 +1651,6 @@ msgstr ""
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/plugin-send-by-mail.page:38
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/plugin-send-by-mail.png' "
-#| "md5='84031608ffeb4b74621996ed7c8c75bd'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/plugin-send-by-mail.png' "
@@ -1779,12 +1660,12 @@ msgstr "Iztulkots"
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:8
 msgid "Show photos in a random order when playing a slideshow."
-msgstr "Parādīt fotogrāfijas nejauši izvēlētā secībā slīdrādes laikā."
+msgstr "Parādīt fotogrāfijas nejauši izvēlētā secībā slaidrādes laikā."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:21
 msgid "Slideshow shuffle"
-msgstr "Slīdrādes maisītājs"
+msgstr "Slaidrādes maisītājs"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:23
@@ -1792,28 +1673,24 @@ msgid ""
 "You can make it so that pictures are shown in a random order when you start "
 "a <link xref=\"slideshow\">slideshow</link>."
 msgstr ""
-"Tu vari iestatīt, lai attēli tiktu parādīti nejauši izvēlētā secībā, kad tu "
-"sāc <link xref=\"slideshow\">slīdrādi</link>."
+"Varat iestatīt, lai attēli tiktu parādīti nejauši izvēlētā secībā, kad "
+"sākat <link xref=\"slideshow\">slaidrādi</link>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:26
-#| msgid ""
-#| "To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> "
-#| "and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Slideshow Shuffle</"
-#| "gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Slideshow Shuffle</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un"
-" atzīmējiet <gui>Slīdrādes maisītājs</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi</gui>, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi</gui> un "
+"atzīmējiet <gui>Slīdrādes maisītājs</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugins.page:9
 msgid "Install plugins to access extra features."
-msgstr "Instalē spraudņus, lai pievienotu papildus funkcionalitāti."
+msgstr "Instalējiet spraudņus, lai pievienotu papildu funkcionalitāti."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/plugins.page:26
@@ -1827,8 +1704,8 @@ msgid ""
 "the image viewer. Plugins add additional features, like the ones listed "
 "below."
 msgstr ""
-"Tu vari ieinstalēt <sys>eog-plugins</sys> paku, lai iegūtu papildus "
-"spraudņus attēlu skatītājam. Spraudņi pievieno papildus funkcionalitāti. "
+"Varat uzinstalēt <sys>eog-plugins</sys> paku, lai iegūtu papildu "
+"spraudņus attēlu skatītājam. Spraudņi pievieno papildu funkcionalitāti. "
 "Daži no spraudņiem aprakstīti zemāk."
 
 #. (itstool) path: note/p
@@ -1837,8 +1714,8 @@ msgid ""
 "You can install the <sys>eog-plugins</sys> package using your Linux "
 "distribution's <em>package manager</em>."
 msgstr ""
-"Tu vari instalēt <sys>eog-plugins</sys> paku, izmantojot savas Linux "
-"distribūcijas <em>paku pārvaldnieku</em>."
+"Varat instalēt <sys>eog-plugins</sys> pakotni, izmantojot savas Linux "
+"distribūcijas <em>pakotņu pārvaldnieku</em>."
 
 #. (itstool) path: when/p
 #: C/plugins.page:37
@@ -1852,7 +1729,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugins.page:42
 msgid "The following features are included in <sys>eog-plugins</sys>:"
-msgstr "Šādas iespējas ir iekļautas <sys>eog-plugins</sys> pakā:"
+msgstr "<sys>eog-plugins</sys> pakotnē ir iekļautas šādas iespējas:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugins.page:46
@@ -1869,7 +1746,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-exif-digital\">Exif display</link>: Displays camera "
 "settings and histograms for digital photos."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-exif-digital\">Exif attēlošana</link>: Parāda kameras "
+"<link xref=\"plugin-exif-digital\">Exif attēlošana</link>: rāda kameras "
 "iestatījumus un digitālu fotogrāfiju histogrammas."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1878,7 +1755,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-fullscreen-background\">Fullscreen Background</link>: "
 "Enables changing background in fullscreen mode."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-fullscreen-background\">Pilnekrāna fons</link>: Aktivē "
+"<link xref=\"plugin-fullscreen-background\">Pilnekrāna fons</link>: ieslēdz "
 "fona mainīšanu pilnekrāna režīmā."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1888,7 +1765,7 @@ msgid ""
 "link>: Activate fullscreen mode with double-click."
 msgstr ""
 "<link xref=\"plugin-fullscreen-double-click\">Pilnekrāns ar dubultklikšķi</"
-"link>:Ieslēgt pilnekrāna režīmu ar dubultklikšķi."
+"link>: ieslēgt pilnekrāna režīmu ar dubultklikšķi."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugins.page:60
@@ -1896,7 +1773,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-exif-digital#map\">Map</link>: Display the geolocation "
 "of a digital photo on a map."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-exif-digital#map\">Karte</link>: Parāda digitālās "
+"<link xref=\"plugin-exif-digital#map\">Karte</link>: rāda ciparu "
 "fotogrāfijas ģeogrāfisko atrašanās vietu kartē."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1923,7 +1800,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-send-by-mail\">Send By Mail</link>: Send a picture to a "
 "friend by attaching it to a new email."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-send-by-mail\">Sūtīt vēstuli</link>: Sūti attēlu- "
+"<link xref=\"plugin-send-by-mail\">Sūtīt vēstuli</link>: sūtīt attēlu "
 "draugiem, pievienojot to jaunam epastam."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1932,7 +1809,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-slideshow-shuffle\">Slideshow Shuffle</link>: Shuffles "
 "images in slideshow mode."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-slideshow-shuffle\">Slīdrādes maisītājs</link>: Maini "
+"<link xref=\"plugin-slideshow-shuffle\">Slīdrādes maisītājs</link>: sajauc "
 "attēlu secību slīdrādes režīmā."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -1941,7 +1818,7 @@ msgid ""
 "<link xref=\"plugin-zoom-width\">Zoom to fit image width</link>: Adjusts the "
 "zoom to have the pictures's full width fit into the window."
 msgstr ""
-"<link xref=\"plugin-zoom-width\">Pielāgot attēla platumam</link>: Iestata "
+"<link xref=\"plugin-zoom-width\">Pielāgot attēla platumam</link>: iestata "
 "tālummaiņu, lai ietilpinātu attēlu tā pilnā platumā lietotnes logā."
 
 #. (itstool) path: note/p
@@ -1950,8 +1827,8 @@ msgid ""
 "You can manage plugins by using the the <link xref=\"preferences#plugins"
 "\">Plugins tab</link> in the Preferences window."
 msgstr ""
-"Tu vari pārvaldīt spraudņus, izmantojot <link xref=\"preferences#plugins"
-"\">Spraudņu cilni</link>, Iestatījumu logā."
+"Varat pārvaldīt spraudņus, izmantojot <link xref=\"preferences#plugins"
+"\">Spraudņu cilni</link> iestatījumu logā."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-zoom-width.page:7
@@ -1970,23 +1847,20 @@ msgid ""
 "Activate the <app>Zoom to fit image width</app> plugin if you want pictures "
 "to be expanded to fill the full width of the window."
 msgstr ""
-"Aktivizē <app>Pielāgot attēla platumam</app> spraudni, ja vēlies, lai attēla "
+"Ieslēdziet spraudni <app>Pielāgot attēla platumam</app>, ja vēlies, lai"
+" attēla "
 "izmērs tiktu pielāgots lietotnes loga platumam."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-zoom-width.page:25
-#| msgid ""
-#| "To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> "
-#| "and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Zoom to fit image "
-#| "width</gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgid ""
 "To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
 "check <gui>Zoom to fit image width</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui"
-" style=\"menuitem\">Iestatījumi, ejiet uz cilni <gui>Spraudņi un atzīmējiet <"
-"gui>Pielāgot attēla platumam</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
+"Lai to izdarītu, atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā, spiediet uz <gui "
+"style=\"menuitem\">Iestatījumi, ejiet uz cilni </gui>Spraudņi, atzīmējiet "
+"<gui>Pielāgot attēla platumam</gui> un aizveriet dialoglodziņu."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-zoom-width.page:29
@@ -1994,7 +1868,7 @@ msgid ""
 "In order to add this functionality, you will need to have installed <link "
 "xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
 msgstr ""
-"Lai pievienotu šo funkciju, tev vajadzēs būt ieinstalētam <link xref="
+"Lai pievienotu šo funkciju, jābūt uzinstalētam <link xref="
 "\"plugins\">eog-plugins</link> spraudnim."
 
 #. (itstool) path: info/desc
@@ -2005,7 +1879,7 @@ msgid ""
 "\"preferences#plugins\">plugins</link>."
 msgstr ""
 "<link xref=\"preferences#view\">Attēla skats</link>, <link xref="
-"\"preferences#slideshow\">slīdrāde</link> un <link xref=\"preferences#plugins"
+"\"preferences#slideshow\">slaidrāde</link> un <link xref=\"preferences#plugins"
 "\">spraudņi</link>."
 
 #. (itstool) path: page/title
@@ -2015,18 +1889,14 @@ msgstr "Iestatījumi"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/preferences.page:23
-#| msgid ""
-#| "This topic explains all of the settings that you can change in the image "
-#| "viewer. Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> to "
-#| "start changing the preferences."
 msgid ""
 "This topic explains all of the settings that you can change in the image "
 "viewer. Open the application menu on the top bar and click <gui style="
 "\"menuitem\">Preferences</gui> to start changing the preferences."
 msgstr ""
 "Šī sadaļa apraksta visus iestatījumus, kurus var iestatīt attēlu skatītājā. "
-"Atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā un spiediet <gui style=\"menuitem\""
-">Iestatījumi</gui>, lai sāktu mainīt iestatījumus."
+"Atveriet lietotnes izvēlni augšējā joslā un spiediet <gui style=\"menuitem"
+"\">Iestatījumi</gui>, lai sāktu mainīt iestatījumus."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences.page:30
@@ -2039,10 +1909,6 @@ msgstr "Attēla skata iestatījumi"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/preferences.page:31
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/image-view-prefs.png' "
-#| "md5='62ddbfd1cb7ac56bd581a94c7f1e3da5'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/image-view-prefs.png' "
@@ -2062,8 +1928,8 @@ msgid ""
 "(pixelated) pictures look better by smoothing out jagged edges."
 msgstr ""
 "Izvēlies <gui>Nogludināt attēlus samazinot</gui>, lai uzlabotu <em>attēlu "
-"nogludināšanu</em>, kad tu pietuvini vai attālini attēlu. Tas uzlabo zemas "
-"rezolūcijas (pikseļainu) attēlu izskatu, nogludinot asās šķautnes."
+"nogludināšanu</em>, kad pietuvina vai attālina attēlu. Tas uzlabo zemas "
+"izšķirtspējas (pikseļainu) attēlu izskatu, nogludinot asās šķautnes."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences.page:38
@@ -2076,12 +1942,13 @@ msgid ""
 "portrait photos are automatically rotated upright. The rotation is not saved "
 "until you <link xref=\"flip-rotate#rotate\">save the rotated image</link>."
 msgstr ""
-"Ja ieslēgsiet <gui>Automātiski pagriezt</gui>, attēli tiks pagriezti "
-"atkarībā no to <em>Exif metadatiem</em> automātiski. Exif metadatus attēlam "
-"automātiski pievieno digitālā fotokamera un var saturēt informāciju par to, "
+"Ja ieslēgsiet <gui>Automātiski pagriezt</gui>, attēli tiks automātiski"
+" pagriezti "
+"atbilstoši to <em>Exif metadatiem</em>. Exif metadatus attēlam "
+"automātiski pievieno ciparu fotokamera un var saturēt informāciju par to, "
 "kā kamera tika turēta, kad fotogrāfija uzņemta. Piemēram, kad automātiskā "
-"pagriešana ir ieslēgta, portretu fotogrāfijas automātiski tiek rotētas "
-"otrādāk. Rotācija netiek saglabāta datnē, kamēr jūs <link xref=\"flip-"
+"pagriešana ir ieslēgta, portretu fotogrāfijas tiek automātiski tiek"
+" iztaisnotas. Rotācija netiek saglabāta datnē, kamēr jūs <link xref=\"flip-"
 "rotate#rotate\">nesaglabājat pagriezto attēlu</link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -2090,8 +1957,9 @@ msgid ""
 "Automatic orientation does not work with all pictures; only pictures taken "
 "using a camera that saves Exif orientation metadata will be rotated."
 msgstr ""
-"Automātiskā pagriešana nedarbojas ar visiem attēliem; tikai fotogrāfijas, "
-"uzņemtas ar kameru, kura saglabā Exif orientācijas metadatus, tiks rotētas."
+"Automātiskā pagriešana nedarbojas ar visiem attēliem; tiks pagrieztas tikai"
+" fotogrāfijas, "
+"uzņemtas ar kameru, kura saglabā Exif orientācijas metadatus."
 
 #. (itstool) path: item/title
 #: C/preferences.page:50
@@ -2104,8 +1972,8 @@ msgid ""
 "Select one of the following options to determine how the transparent parts "
 "of a picture are displayed, if it has any:"
 msgstr ""
-"Izvēlies vienu no opcijām, lai noteiktu kā atainot caurspīdīgas attēla "
-"daļas, ja tam tādas ir:"
+"Izvēlies vienu no opcijām, lai noteiktu kā attēlot caurspīdīgas attēla "
+"daļas, ja tādas ir:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences.page:56
@@ -2145,12 +2013,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Jebkuru caurspīdīgo attēla daļu parāda <gui>Fons</gui> krāsā, ja <gui>Rādīt "
 "šo krāsu</gui> zem <gui>Fons</gui> izvēlnes ir atzīmēta. Citādāk tiek "
-"izmantota noklusētā fona krāsa."
+"izmantota noklusējuma fona krāsa."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences.page:78
 msgid "Slide show preferences"
-msgstr "Slīdrādes iestatījumi"
+msgstr "Slaidrādes iestatījumi"
 
 #. (itstool) path: section/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -2158,10 +2026,6 @@ msgstr "Slīdrādes iestatījumi"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/preferences.page:79
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/slideshow-prefs.png' "
-#| "md5='4f008c5fbe230300630055e633a8de49'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/slideshow-prefs.png' "
@@ -2171,7 +2035,7 @@ msgstr "Iztulkots"
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences.page:80
 msgid "To customize slideshow settings:"
-msgstr "Lai pielāgotu slīdrādes iestatījumus:"
+msgstr "Lai pielāgotu slaidrādes iestatījumus:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences.page:83
@@ -2179,7 +2043,7 @@ msgid ""
 "Under <gui>Image Zoom</gui> you can select if you would like pictures that "
 "are smaller than the screen to be expanded so that they fit the screen."
 msgstr ""
-"<gui>Attēla palielinājums</gui> izvēlnē tu vari izvēlēties, vai attēlus, "
+"Izvēlnē <gui>Attēla palielinājums</gui> varat izvēlēties, vai attēlus, "
 "kuri ir mazāki par ekrāna izmēriem, vēlies palielināt tā, lai tie aizpildītu "
 "ekrānu."
 
@@ -2189,8 +2053,8 @@ msgid ""
 "Under <gui>Sequence</gui> you can select how many seconds each picture "
 "should be displayed for (between 1 and 100) before the next picture is shown."
 msgstr ""
-"<gui>Secība</gui> izvēlnē, tu vari norādīt, cik ilgi (1-100 sekundes) katram "
-"attēlam būtu jātiek parādītai pirms to aizvieto nākamais attēls."
+"Izvēlnē <gui>Secība</gui> varat norādīt, cik ilgi (1-100 sekundes) jāparāda"
+" katrs attēls, pirms to aizvieto nākamais attēls."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences.page:93
@@ -2199,9 +2063,9 @@ msgid ""
 "continuously. If unchecked, the slideshow will start at the picture you "
 "selected, and finish at the last picture in the folder."
 msgstr ""
-"Atzīmē <gui>Automātiski atkārtot</gui>, ja tu vēlies, lai slīdrāde "
-"automātisku visu laiku tiktu atkārtota. Ja šī opcija nav atzīmēta, tad "
-"slīdrāde sāksies ar attēlu pēc tavas izvēles un beigsies ar pēdējo attēlu "
+"Atzīmējiet <gui>Automātiski atkārtot</gui>, ja vēlaties, lai slaidrāde "
+"automātiski tiktu atkārtota. Ja šī opcija nav atzīmēta, tad "
+"slaidrāde sāksies jūsu izvēlēto attēlu un beigsies ar pēdējo attēlu "
 "mapē."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -2215,10 +2079,6 @@ msgstr "Spraudņu iestatījumi"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/preferences.page:104
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/plugins-all.png' "
-#| "md5='c1c0ff8290f8addb823a0e15b4b52054'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/plugins-all.png' md5='f9ef35c46fca34eaaac1f5c578ad334b'"
@@ -2230,10 +2090,6 @@ msgstr "Iztulkots"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/preferences.page:105
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/prefs-plugins.png' "
-#| "md5='5ef7e3f000fdcfa765827fc23116356d'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins.png' "
@@ -2247,8 +2103,8 @@ msgid ""
 "activate or deactivate. The picture on the left shows the plugins that are "
 "available by default."
 msgstr ""
-"Šeit tu vari konfigurēt jebkuru papildiespēju, kuru vēlies aktivizēt vai "
-"atslēgt. Attēlā pa kreisi ir spraudņi, kas ir pieejami pēc noklusējuma."
+"Šeit varat konfigurēt jebkuru papildiespēju, kuru vēlies ieslēgt vai "
+"izslēgt. Attēlā pa kreisi ir spraudņi, kas pēc noklusējuma ir ieslēgti."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences.page:111
@@ -2259,22 +2115,19 @@ msgid ""
 "\">additional plugins</link>, like the ones shown in the picture on the "
 "right."
 msgstr ""
-"Tev varētu būt nepieciešamība ieinstalēt <link xref=\"plugins\">eog-plugins "
-"paku</link>, kura satur spraudņus, kas sniedz vairākas papildiespējas. Pēc "
-"tā ieinstalēšanas, tu varēsi aktivizēt <link xref=\"index#plugins\">papildus "
-"spraudņus</link>, tādus, kā tos, kuri parādīti attēlā pa labi."
+"Iespējams, jums būs jāuzinstalē <link xref=\"plugins\">eog-plugins "
+"pakotne</link>, kura satur spraudņus, kas sniedz vairākas papildiespējas. Pēc "
+"tās uzinstalēšanas, varēsiet ieslēgt <link xref=\"index#plugins\">papildu "
+"spraudņus</link>, piemēram tos, kuri parādīti attēlā pa labi."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/print.page:7
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Print</gui></guiseq> and then use the "
-#| "tabs to change print settings."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Print…</gui> and then use the tabs to change "
 "print settings."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Drukāt…</gui>, tad izmantojiet cilnes, lai"
-" mainītu drukāšanas iestatījumus."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Drukāt…</gui>, tad izmantojiet cilnes, lai "
+"mainītu drukāšanas iestatījumus."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/print.page:20
@@ -2284,11 +2137,10 @@ msgstr "Drukāt attēlu"
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/print.page:22
 msgid "To print the picture that you are currently viewing:"
-msgstr "Lai drukātu attēlu, kuru pašreiz apskati:"
+msgstr "Lai drukātu attēlu, kuru pašlaik apskatāt:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:26
-#| msgid "Click <gui>Print</gui>."
 msgid "Click <gui style=\"menuitem\">Print…</gui>."
 msgstr "Spiediet <gui style=\"menuitem\">Drukāt…</gui>."
 
@@ -2298,8 +2150,8 @@ msgid ""
 "Under the <gui>General</gui> tab, choose the printer you want to use and the "
 "number of copies you want to print."
 msgstr ""
-"<gui>Vispārīgi</gui> cilnē, izvēlies printeri, kuru vēlies izmantot un "
-"ievadi, cik kopijas izdrukāt."
+"Cilnē <gui>Vispārīgi</gui>, izvēlies printeri, kuru vēlaties izmantot un "
+"ievadiet, cik kopijas izdrukāt."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:33
@@ -2307,8 +2159,8 @@ msgid ""
 "If you go to the <gui>Image Settings</gui> tab, you can adjust the "
 "<gui>Position</gui> and <gui>Size</gui> of the picture."
 msgstr ""
-"Aizejot uz <gui>Attēla iestatījumi</gui> cilni, tu vari norādīt attēla "
-"<gui>Novietojums</gui> un <gui>Izmērs</gui>."
+"Aizejot uz cilni <gui>Attēla iestatījumi</gui>, varat norādīt attēla "
+"<gui>Novietojumu</gui> un <gui>Izmēru</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:35
@@ -2316,8 +2168,8 @@ msgid ""
 "The position of the image on the page can also be adjusted by dragging it "
 "around in the preview."
 msgstr ""
-"Attēla novietojums lappusē var tikt pielāgots arī to velkot pa lapu "
-"priekšskata režīmā."
+"Attēla novietojumu lappusē var pielāgot arī to velkot pa lapu "
+"priekšskatīšanas režīmā."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:39
@@ -2327,16 +2179,16 @@ msgid ""
 "<gui>Image Quality</gui> tab and choose a high quality setting, so that you "
 "get the best possible photo quality."
 msgstr ""
-"Ja tu izmanto augstas kvalitātes fotopapīru, ej uz <gui>Lappuses "
-"iestatījumi</gui> cilni un izvēlies pareizo <gui>Papīra tips</gui>. Kā arī "
-"tev vajadzētu doties uz <gui>Attēla Kvalitāte</gui> cilni un izvēlēties "
+"Ja izmantojat augstas kvalitātes fotopapīru, ejiet uz cilni <gui>Lappuses "
+"iestatījumi</gui> un izvēlieties pareizo <gui>Papīra tipu</gui>. Kā arī "
+"tev vajadzētu doties uz cilni <gui>Attēla kvalitāte</gui> un izvēlēties "
 "augstas kvalitātes iestatījumu, tādējādi iegūstot labāko iespējamo attēla "
 "kvalitāti."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:45
 msgid "Click <gui>Print</gui>."
-msgstr "Spied <gui>Drukāt</gui>."
+msgstr "Spiediet <gui>Drukāt</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/print.page:49
@@ -2347,20 +2199,21 @@ msgid ""
 "don't see an <gui>Image Quality</gui> tab, that probably means that the "
 "printer drivers that are being used don't support those settings."
 msgstr ""
-"Ievēro, ka dažas no augstāk minētajām cilnēm netiek attēlotas noteiktiem "
+"Ievērojiet, ka dažas no augstāk minētajām cilnēm netiek attēlotas noteiktiem "
 "printeru modeļiem. Tas ir tāpēc, ka to <em>printeru draiveri</em> neļauj "
-"mainīt dažus iestatījumus. Tātad, ja tu neredzi <gui>Attēla kvalitāte</gui> "
-"cilni, tas, iespējams, nozīmē to, ka printera draiveri neatbalsta šo opciju."
+"mainīt dažus iestatījumus. Tātad, ja neredzat cilni <gui>Attēla kvalitāte<"
+"/gui>, "
+"tas, iespējams, nozīmē to, ka printera draiveri neatbalsta šo opciju."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/rename-multiple.page:8
 msgid "Automatically rename and number batches of pictures."
-msgstr "Automātiski pārdēvēt un numurēt vairāku attēlu grupas."
+msgstr "Automātiski pārdēvēt un numurēt vairākus attēlus."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/rename-multiple.page:21
 msgid "Rename many pictures at once"
-msgstr "Pārdēvēt vairākas attēlus reizē"
+msgstr "Pārdēvēt vairākus attēlus reizē"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/rename-multiple.page:23
@@ -2368,8 +2221,8 @@ msgid ""
 "If you have lots of pictures that you want to rename, perhaps so that they "
 "have a standard, numbered name format:"
 msgstr ""
-"Ja tev ir liels daudzums attēlu, kas jāpārdēvē, piemēram, lai tiem būtu "
-"standarta, numurēts nosaukuma formāts:"
+"Ja jums ir daudz attēlu, kas jāpārdēvē, piemēram, lai tiem būtu "
+"numurēt standarta nosaukuma formāts:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:27
@@ -2377,7 +2230,7 @@ msgid ""
 "Open the <link xref=\"view#image-gallery\">image gallery</link> by pressing "
 "<key>F9</key>."
 msgstr ""
-"Atver <link xref=\"view#image-gallery\">attēlu galeriju</link>, nospiežot "
+"Atveriet <link xref=\"view#image-gallery\">attēlu galeriju</link>, nospiežot "
 "<key>F9</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -2386,7 +2239,7 @@ msgid ""
 "Select all of the pictures that you would like to rename from the image "
 "gallery by holding down <key>Ctrl</key> and clicking them one by one."
 msgstr ""
-"Lai izvēlētos attēlus, kurus vēlies pārdēvēt, nospied<key>Ctrl</key> "
+"Lai izvēlētos visus attēlus, kurus vēlaties pārdēvēt, nospied<key>Ctrl</key> "
 "taustiņu un pa vienam ar peli klikšķini uz izvēlētajiem attēliem."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -2395,22 +2248,18 @@ msgid ""
 "Alternatively, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> to select "
 "all of the pictures."
 msgstr ""
-"Alternatīvi, nospied <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, lai "
+"Varat arī nospiest <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>, lai "
 "izvēlētos visus attēlus."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:37
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window with "
-#| "some filename options will appear (the picture, below, shows what this "
-#| "window looks like)."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Save as…</gui>. A window with some filename "
 "options will appear (the picture, below, shows what this window looks like)."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Logs ar dažādām datņu"
-" nosaukuma iespējām tiks parādīts (attēlā zemāk redzams, kā izskatās šis"
-" logs)."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Saglabāt kā…</gui>. Parādīsies logs ar"
+" dažādām datņu "
+"nosaukuma iespējām (attēlā zemāk redzams, kā izskatās šis logs)."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:42
@@ -2419,7 +2268,7 @@ msgid ""
 "them elsewhere, change the <gui>Destination folder</gui>."
 msgstr ""
 "Pārdēvētie attēli tiks saglabāti esošajā mapē. Lai tos saglabātu citur, "
-"izmaini <gui>Mērķa mape</gui>."
+"mainiet <gui>Mērķa mapi</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:46
@@ -2429,10 +2278,11 @@ msgid ""
 "will look like. See the <link xref=\"#filename-format\"/> section, below, "
 "for advice on choosing how to rename the files."
 msgstr ""
-"Izmanto <gui>Datnes nosaukuma formāts</gui> laukumu, lai izvēlētos attēlu "
+"Izmantojiet lauku <gui>Datnes nosaukuma formāts</gui>, lai izvēlētos attēlu "
 "nosaukumu formātu. <gui>Datnes nosaukuma priekšskatījums</gui> norāda, kā "
-"jaunie datņu nosaukumi izskatīsies. Lasiet <link xref=\"#filename-format\"/> "
-"sadaļu, kur ir ieteikumi par datņu pārdēvēšanas variantiem."
+"jaunie datņu nosaukumi izskatīsies. Lasiet sadaļu <link"
+" xref=\"#filename-format\"/>, "
+"kur ir ieteikumi par datņu pārdēvēšanas variantiem."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:51
@@ -2441,14 +2291,14 @@ msgid ""
 "gui>, unless you want to <link xref=\"format-change#multiple\">convert the "
 "pictures to a different file format</link>."
 msgstr ""
-"Pārliecinies, ka <gui>Datņu nosaukuma formāts</gui> saraksta izvēlnē ir "
+"Pārliecinieties, ka <gui>Datņu nosaukuma formāts</gui> saraksta izvēlnē ir "
 "minēts <gui>kā ir</gui>, izņemot ja vēlaties<link xref=\"format-"
 "change#multiple\">konvertēt attēlus uz citu formātu</link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:55
 msgid "Click <gui>Save As</gui> and the pictures will be renamed."
-msgstr "Nospied <gui>Saglabāt kā</gui> un attēli tiks pārdēvēti."
+msgstr "Spiediet <gui>Saglabāt kā</gui>, un attēli tiks pārdēvēti."
 
 #. (itstool) path: page/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -2459,17 +2309,17 @@ msgstr "Nospied <gui>Saglabāt kā</gui> un attēli tiks pārdēvēti."
 #| msgctxt "_"
 #| msgid ""
 #| "external ref='figures/multiple-rename-count.png' "
-#| "md5='ce9f61edf2351a0b3bbf602aa087d22c'"
+#| "md5='238ca78261be5fb51be9001c2a510981'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/multiple-rename-count.png' "
-"md5='238ca78261be5fb51be9001c2a510981'"
+"md5='24db2c6381bfb1665f2673edef727f8f'"
 msgstr "Iztulkots"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/rename-multiple.page:62
 msgid "Choose a filename format"
-msgstr "Izvēlies datnes nosaukuma formātu"
+msgstr "Izvēlies datņu nosaukumu formātu"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/rename-multiple.page:63
@@ -2477,8 +2327,8 @@ msgid ""
 "The filenames of the renamed files are determined by what you put in the "
 "<gui>Filename format</gui> box."
 msgstr ""
-"Pārdēvēto datņu nosaukumi tiek noteikti pēc lauka <gui>Datnes nosaukuma"
-" formāts</gui> vērtības."
+"Pārdēvēto datņu nosaukumi tiek noteikti pēc lauka <gui>Datnes nosaukuma "
+"formāts</gui> vērtības."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:67
@@ -2486,7 +2336,7 @@ msgid ""
 "You can keep the original filename as part of the new filename by leaving "
 "the <input>%f</input> in the box."
 msgstr ""
-"Varat paturēt oriģinālo datnes nosaukumu kā daļu no jaunā nosaukuma, "
+"Varat paturēt sākotnējo datnes nosaukumu kā daļu no jaunā nosaukuma, "
 "atstājot <input>%f</input> nosaukuma laukā."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -2497,10 +2347,10 @@ msgid ""
 "file>, and <file>cat.jpg</file> would be renamed to <file>paris_flower.jpg</"
 "file>, <file>paris_house.jpg</file>, and <file>paris_cat.jpg</file>."
 msgstr ""
-"Piemēram, ja ierakstīsiet <input>interesanta_%f</input> <gui>Datnes nosaukuma "
-"formāts</gui> laukā, attēli, kuru nosaukums ir <file>puķe.jpg</file>, "
-"<file>māja.jpg</file> un <file>pilsēta.jpg</file>, tiktu pārdēvētas par "
-"<file>interesanta_puķe.jpg</file>, <file>interesanta_māja.jpg</file> un "
+"Piemēram, ja ierakstīsiet <input>interesanta_%f</input> <gui>Datnes "
+"nosaukuma formāts</gui> laukā, attēli, kuru nosaukums ir <file>puķe.jpg</"
+"file>, <file>māja.jpg</file> un <file>pilsēta.jpg</file>, tiktu pārdēvētas "
+"par <file>interesanta_puķe.jpg</file>, <file>interesanta_māja.jpg</file> un "
 "<file>interesanta_pilsēta.jpg</file>."
 
 #. (itstool) path: item/p
@@ -2510,7 +2360,7 @@ msgid ""
 "at the counter number you choose under <gui>Options</gui>."
 msgstr ""
 "<input>%n</input> pievienošana numurēs attēlus pēc kārtas, sākot no tā "
-"numura, kuru būsi izvēlējies <gui>Opcijas</gui> izvēlnē."
+"numura, kuru būsiet izvēlējies <gui>Opcijas</gui> izvēlnē."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:74
@@ -2526,7 +2376,7 @@ msgstr ""
 "<file>cinks.jpg</file> un <file>ābols.jpg</file> tiks pārdēvētas par "
 "<file>ikdiena_2.jpg</file>, <file>ikdiena_3.jpg</file> un <file>ikdiena_1."
 "jpg</file>. (To numurēšana notiks alfabētiskā secībā, vadoties pēc "
-"oriģinālajiem datņu nosaukumiem.)"
+"sākotnējajiem datņu nosaukumiem.)"
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/shortcuts.page:7
@@ -2544,7 +2394,7 @@ msgid ""
 "This is a list of all of the keyboard shortcuts that you can use in the "
 "image viewer."
 msgstr ""
-"Šis ir saraksts ar visām tastatūras saīsnēm, kuras var lietot attēlu "
+"Šis ir saraksts ar visām tastatūras saīsnēm, kuras varat lietot attēlu "
 "skatītājā."
 
 #. (itstool) path: section/title
@@ -2565,7 +2415,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>"
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:32
 msgid "Save the image with the same filename"
-msgstr "Saglabāt attēlu ar tādu pašu nosaukumu"
+msgstr "Saglabāt attēlu ar tādu pašu datnes nosaukumu"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:33
@@ -2575,7 +2425,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:36
 msgid "Save a copy of the current image with a new file name"
-msgstr "Saglabāt atvērtā attēla kopiju ar citu nosaukumu"
+msgstr "Saglabāt atvērtā attēla kopiju ar citu datnes nosaukumu"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:38
@@ -2674,8 +2524,8 @@ msgstr "Skatīt attēlu galeriju"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:80
-msgid "<key>F9</key>"
-msgstr "<key>F9</key>"
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:83
@@ -2690,7 +2540,7 @@ msgstr "<key>F11</key>"
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:88
 msgid "View slideshow"
-msgstr "Skatīt slīdrādi"
+msgstr "Skatīt slaidrādi"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:89
@@ -2730,7 +2580,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>bultiņu taustiņi</key></keyseq>"
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/shortcuts.page:107
 msgid "Copy an image to paste into another application"
-msgstr "Kopēt attēlu ievietošanai citā lietotnē"
+msgstr "Kopēt attēlu, lai to ievietotu citā lietotnē"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:110
@@ -2790,12 +2640,12 @@ msgstr "Citi"
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:142
 msgid "View side pane"
-msgstr "Skatīt sānu paneli"
+msgstr "Skatīt sānu rūti"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:143
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
+msgid "<key>F9</key>"
+msgstr "<key>F9</key>"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/shortcuts.page:146
@@ -2829,38 +2679,32 @@ msgstr "<key>F1</key>"
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/slideshow.page:9
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> to show all of "
-#| "the pictures in a folder as a slideshow."
 msgid ""
 "Click <gui style=\"menuitem\">Slideshow</gui> to show all of the pictures in "
 "a folder as a slideshow."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Slīdrāde</gui>, lai mapes visus attēlus"
-" rādītu slīdrādes režīmā."
+"Spiediet <gui style=\"menuitem\">Slaidrāde</gui>, lai mapes visus attēlus "
+"rādītu slaidrādes režīmā."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/slideshow.page:22
 msgid "Slideshow"
-msgstr "Slīdrāde"
+msgstr "Slaidrāde"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/slideshow.page:24
 msgid "To view all of the pictures in a folder as a slideshow:"
-msgstr "Lai skatītu mapes visus attēlus kā slīdrādi:"
+msgstr "Lai skatītu mapes visus attēlus kā slaidrādi:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:28
 msgid "<link xref=\"open\">Open</link> one of the pictures from the folder."
-msgstr "<link xref=\"open\">Atver</link> vienu no attēliem mapē."
+msgstr "<link xref=\"open\">Atveriet</link> vienu no attēliem mapē."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:31
-#| msgid ""
-#| "Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> or press "
-#| "<key>F5</key>."
 msgid "Click <gui style=\"menuitem\">Slideshow</gui> or press <key>F5</key>."
-msgstr "Spiediet <gui style=\"menuitem\">Slīdrāde</gui> vai <key>F5</key>."
+msgstr "Spiediet <gui style=\"menuitem\">Slaidrāde</gui> vai <key>F5</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:33
@@ -2871,16 +2715,16 @@ msgid ""
 "<key>Left</key> and <key>Right</key> arrow keys to manually move backward "
 "and forward."
 msgstr ""
-"Tiks aktivizēta pilnekrāna slīdrāde. Ik pēc pāris sekundēm tiks rādīts jauns "
-"attēls. Ja tu vēlies virzīties pa slīdrādi ātrāk vai atgriezties atpakaļ pie "
-"attēla, kurš jau tika parādīts, tu vari izmantot <key>Pa kreisi</key> vai "
+"Sāksies pilnekrāna slaidrāde. Ik pēc pāris sekundēm tiks rādīts jauns "
+"attēls. Ja vēlaties virzīties pa slaidrādi ātrāk vai atgriezties atpakaļ pie "
+"attēla, kurš jau tika parādīts, varat izmantot <key>Pa kreisi</key> vai "
 "<key>Pa labi</key> bulttaustiņus, lai pašrocīgi virzītos uz priekšu vai "
 "atpakaļ."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:37
 msgid "To quit the slideshow, press <key>Esc</key> or <key>F5</key>."
-msgstr "Lai izietu no slīdrādes, spied <key>Esc</key> vai <key>F5</key>."
+msgstr "Lai izietu no slaidrādes, spiediet <key>Esc</key> vai <key>F5</key>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/slideshow.page:41
@@ -2889,14 +2733,14 @@ msgid ""
 "for. See the topic on <link xref=\"preferences#slideshow\">slideshow "
 "preferences</link> for more information."
 msgstr ""
-"Varat mainīt slīdrādes uzstādījumus, piemēram, cik ilgi būtu jārāda katrs "
-"attēls. Lai uzzinātu vairāk, lasiet <link xref=\"preferences#slideshow\""
-">slīdrādes uzstādījumi</link>."
+"Varat mainīt slaidrādes iestatījumus, piemēram, cik ilgi būtu jārāda katrs "
+"attēls. Lai uzzinātu vairāk, lasiet <link xref=\"preferences#slideshow"
+"\">slīdrādes iestatījumi</link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/translate.page:7
 msgid "Localize the <app>Image Viewer</app>"
-msgstr "Lokalizē<app>Attēlu skatītājā</app>!"
+msgstr "Lokalizē<app>Attēlu skatītāju</app>!"
 
 #. (itstool) path: credit/name
 #: C/translate.page:15
@@ -2916,27 +2760,19 @@ msgid ""
 "participate."
 msgstr ""
 "<gui>Attēlu skatītāja</gui> lietotāju saskarni un dokumentāciju tulko "
-"brīvprātīgo kopienas visā pasaulē. Tu esi laipni lūgts piedalīties."
+"brīvprātīgo kopienas visā pasaulē. Esat laipni lūgti piedalīties."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/translate.page:27
-#| msgid ""
-#| "There are <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/eog/\";>many "
-#| "languages</link> for which translations are still needed."
 msgid ""
 "There are <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>many languages</"
 "link> for which translations are still needed."
 msgstr ""
-"Ir <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>daudzas valodas</link>,"
-" kurām joprojām ir vajadzīgi tulkojumi."
+"Ir <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>daudzas valodas</link>, "
+"kurām joprojām ir vajadzīgi tulkojumi."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/translate.page:30
-#| msgid ""
-#| "To start translating you will need to <link href=\"http://l10n.gnome.org";
-#| "\">create an account</link> and join the <link href=\"http://l10n.gnome.";
-#| "org/teams/\">translation team</link> for your language. This will give "
-#| "you the ability to upload new translations."
 msgid ""
 "To start translating you will need to <link href=\"https://l10n.gnome.org";
 "\">create an account</link> and join the <link href=\"https://l10n.gnome.org/";
@@ -2963,16 +2799,12 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/translate.page:37
-#| msgid ""
-#| "Alternatively, you can contact the Internationalization Team using their "
-#| "<link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>mailing "
-#| "list</link>."
 msgid ""
 "Alternatively, you can contact the Internationalization Team using their "
 "<link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>mailing "
 "list</link>."
 msgstr ""
-"Vai arī varat sazināties ar Internacionalizācijas komandu, aizsūtot e-pastu "
+"Vai arī varat sazināties ar internacionalizācijas komandu, aizsūtot e-pastu "
 "uz attiecīgo <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n";
 "\">adresātu sarakstu</link>."
 
@@ -2982,21 +2814,17 @@ msgid ""
 "Press <key>Left</key> and <key>Right</key> to flip between pictures, or use "
 "the image gallery to show them all."
 msgstr ""
-"Spied <key>Pa kreisi</key> un <key>Pa labi</key>, lai pāršķirstītu attēlus, "
-"vai izmanto attēlu galeriju, lai apskatītu visus attēlus."
+"Spiediet <key>Pa kreisi</key> un <key>Pa labi</key>, lai pāršķirstītu"
+" attēlus, "
+"vai izmantojiet attēlu galeriju, lai apskatītu visus attēlus."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/view.page:18
 msgid "View all pictures in a folder"
-msgstr "Skatīt mapes visus attēlus"
+msgstr "Skatīt visus mapes attēlus"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/view.page:20
-#| msgid ""
-#| "You can quickly browse through all of the pictures in a folder by opening "
-#| "one of the pictures and then clicking <gui>Next</gui> and <gui>Previous</"
-#| "gui> (for example). You can also view an <em>image gallery</em>, with "
-#| "small previews of all of the pictures in a folder shown at once."
 msgid ""
 "You can quickly browse through all of the pictures in a folder by opening "
 "one of the pictures and then clicking the <gui>Next</gui> and <gui>Previous</"
@@ -3004,16 +2832,15 @@ msgid ""
 "can also view an <em>image gallery</em>, with small previews of all of the "
 "pictures in a folder shown at once."
 msgstr ""
-"Varat veikli pārskatīt kādas mapes visus attēlus, atverot kādu attēlu un tad"
-" spiežot pogas <gui>Nākamais</gui> vai <gui>Iepriekšējais</gui> attēla labajā"
-" un kreisajā pusē. Varat arī skatīt <em>attēlu galeriju</em> ar mapes visu"
-" attēlu nelielu "
-"priekšskatu."
+"Varat veikli pārskatīt kādas mapes visus attēlus, atverot kādu attēlu un tad "
+"spiežot pogas <gui>Nākamais</gui> vai <gui>Iepriekšējais</gui> attēla labajā "
+"un kreisajā pusē. Varat arī skatīt <em>attēlu galeriju</em> ar mapes visu "
+"attēlu nelielu priekšskatījumu."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/view.page:23
 msgid "Browse through all pictures in a folder"
-msgstr "Pārlūkot mapes visus attēlus"
+msgstr "Pārlūkot visus mapes attēlus"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/view.page:24
@@ -3021,8 +2848,8 @@ msgid ""
 "If you have a folder containing several pictures, you can conveniently "
 "browse through all of the pictures without having to open them individually."
 msgstr ""
-"Ja tev ir kāda mape, kurā ir vairāki attēli, tu vari ērti pārlūkotvisus "
-"attēlus, katru no tiem atsevišķi neverot vaļā."
+"Ja jums ir kāda mape, kurā ir vairāki attēli, varat ērti pārlūkot visus "
+"attēlus, neverot vaļā katru no tiem atsevišķi."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:28
@@ -3030,59 +2857,45 @@ msgid ""
 "<link xref=\"open\">Open</link> any one of the pictures from the folder you "
 "want to browse through."
 msgstr ""
-"<link xref=\"open\">Atver</link> jebkuru attēlu no tās mapes, kuru vēlies "
+"<link xref=\"open\">Atveriet</link> jebkuru attēlu no tās mapes, kuru vēlatie "
 "pārlūkot."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:32
-#| msgid ""
-#| "Click <gui>Next</gui> and <gui>Previous</gui> in the <link xref=\"toolbar"
-#| "\">toolbar</link>, or press the <key>Right</key> and <key>Left</key> "
-#| "keys, to flip between pictures."
 msgid ""
 "Click <gui>Next</gui> and <gui>Previous</gui> on the left and right of the "
 "displayed image, or press the <key>Right</key> and <key>Left</key> keys, to "
 "flip between pictures."
 msgstr ""
-"Spiediet <gui>Nākamais</gui> un <gui>Iepriekšējais</gui> kreisajā un labajā"
-" attēla pusē, vai spiediet <key>Pa labi</key> un <key>Pa kreisi</key> "
-"taustiņus, lai pāršķirtu attēlus."
+"Spiediet <gui>Nākamais</gui> un <gui>Iepriekšējais</gui> kreisajā un labajā "
+"attēla pusē, vai spiediet taustiņus <key>Pa labi</key> un <key>Pa kreisi</key"
+">, lai pāršķirtu attēlus."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:35
-#| msgid ""
-#| "Alternatively, you can use the <key>Up</key> and <key>Down</key> keys, or "
-#| "<key>Space bar</key> and <key>Backspace</key> keys. You can also click "
-#| "<guiseq><gui>Go</gui><gui>Previous Image</gui></guiseq> and "
-#| "<guiseq><gui>Go</gui><gui>Next Image</gui></guiseq>."
 msgid ""
 "Alternatively, you can use the <key>Up</key> and <key>Down</key> keys, or "
 "<key>Space bar</key> and <key>Backspace</key> keys."
 msgstr ""
-"Kā alternatīvu, varat izmantot taustiņus <key>Uz augšu</key> un <key>Uz "
-"leju</key> vai <key>Atstarpes taustiņu</key> un <key>Atpakaļatkāpi</key>."
+"Varat arī izmantot taustiņus <key>Uz augšu</key> un <key>Uz "
+"leju</key> vai taustiņus <key>Atstarpe</key> un <key>Atkāpšanās</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:39
-#| msgid ""
-#| "You can browse through the pictures in fullscreen mode by clicking "
-#| "<guiseq><gui>View</gui><gui>Fullscreen</gui></guiseq> or by pressing "
-#| "<key>F11</key>. Use the keyboard keys to flip between pictures in "
-#| "fullscreen mode."
 msgid ""
 "You can browse through the pictures in fullscreen mode by clicking the "
 "<gui>Fullscreen</gui> button in the title bar or by pressing <key>F11</key>. "
 "Use the keyboard keys to flip between pictures in fullscreen mode."
 msgstr ""
-"Varat pārlūkot attēlus pilnekrāna režīmā, spiežot pogu <gui>Pa visu ekrānu<"
-"/gui> virsraksta joslā, vai nospiežot <key>F11</key>. Izmantojiet "
-"tastatūras taustiņus, lai šķirstītu attēlus pilnekrāna režīmā."
+"Varat pārlūkot attēlus pilnekrāna režīmā, spiežot pogu <gui>Pilnekrāns</"
+"gui> virsraksta joslā, vai nospiežot <key>F11</key>. Izmantojiet tastatūras "
+"taustiņus, lai šķirstītu attēlus pilnekrāna režīmā."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:43
 msgid "To return to normal viewing, press <key>Esc</key> or <key>F11</key>."
 msgstr ""
-"Lai atgrieztos ierastajā skatā, nospied <key>Esc</key> vai <key>F11</key>."
+"Lai atgrieztos ierastajā skatā, spiediet <key>Esc</key> vai <key>F11</key>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/view.page:49
@@ -3096,25 +2909,28 @@ msgid ""
 "pictures in a folder at once. This makes it easier to quickly browse through "
 "large collections of pictures."
 msgstr ""
-"<em>Attēlu galerija</em> parāda nelielus priekšskatus (sīktēlus) visiem mapē "
-"esošajiem attēliem reizē. Tas padara attēlu pārskatīšanu vieglāku."
+"<em>Attēlu galerija</em> parāda nelielus priekšskatījumus (sīktēlus) visiem"
+" mapē "
+"esošajiem attēliem reizē. Tas padara attēlu pārskatīšanu vieglāku lielām"
+" bilžu kolekcijām."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:56
 #| msgid ""
-#| "To show the image gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image "
-#| "Gallery</gui></guiseq>, or press <key>F9</key>."
+#| "To show the image gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</"
+#| "gui>, or press <key>F9</key>."
 msgid ""
 "To show the image gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</"
-"gui>, or press <key>F9</key>."
+"gui>, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"Lai parādītu attēlu galeriju, spied <gui style=\"menuitem\">Attēlu galerija<"
-"/gui>, vai spiediet <key>F9</key>."
+"Lai parādītu attēlu galeriju, spiediet <gui style=\"menuitem\">Attēlu"
+" galerija</"
+"gui>, vai spiediet <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:60
 msgid "Click on a picture in the gallery to show it full-size."
-msgstr "Nospied uz attēla galerijā, lai to skatītu pilnā izmērā."
+msgstr "Spiediet uz attēlu galerijā, lai to skatītu pilnā izmērā."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:61
@@ -3122,20 +2938,20 @@ msgid ""
 "You can also use the <key>Left</key> and <key>Right</key> keys to skip "
 "through the pictures in the gallery"
 msgstr ""
-"Tu vari arī izmantot <key>Pa kreisi</key> un <key>Pa labi</key> taustiņu, "
+"Varat arī izmantot taustiņus <key>Pa kreisi</key> un <key>Pa labi</key>, "
 "lai šķirstītu attēlus galerijā"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:65
 #| msgid ""
-#| "To hide the gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image Gallery</"
-#| "gui></guiseq> again, or press <key>F9</key>."
+#| "To hide the gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</gui> "
+#| "again, or press <key>F9</key>."
 msgid ""
 "To hide the gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</gui> "
-"again, or press <key>F9</key>."
+"again, or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"Lai slēptu galeriju, atkal spiediet <gui style=\"menuitem\">Attēlu galerija<"
-"/gui>, vai spiediet <key>F9</key>."
+"Lai slēptu galeriju, atkal spiediet <gui style=\"menuitem\">Attēlu galerija</"
+"gui>, vai spiediet <keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/zoom.page:8
@@ -3154,9 +2970,9 @@ msgid ""
 "once. This is useful if you want to see a big picture in its entirety, or if "
 "you want to inspect the fine details of a picture."
 msgstr ""
-"Tu vari pietuvināt vai attālināt attēlu, lai redzētu vairāk vai mazāk no "
-"tās. Tas ir noderīgi, ja tu vēlies redzēt lielu attēlu kopumā vai arī tuvāk "
-"aplūkot konkrētas detaļas."
+"Varat pietuvināt vai attālināt attēlu, lai redzētu vairāk vai mazāk no "
+"tā. Tas noder, ja vēlaties redzēt lielu attēlu kopumā vai arī tuvāk "
+"aplūkot sīkākas detaļas."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/zoom.page:27
@@ -3164,36 +2980,29 @@ msgid ""
 "You can zoom using the mouse wheel. Scroll up to zoom in or scroll down to "
 "zoom out."
 msgstr ""
-"Tu vari mainīt tuvinājumu, izmantojot peles ritentiņu. Paritini uz augšu, "
-"lai pietuvinātu, bet uz leju, lai attālinātu."
+"Varat mainīt tuvinājumu, izmantojot peles ritentiņu. Paritiniet uz augšu, "
+"lai pietuvinātu, vai uz leju, lai attālinātu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/zoom.page:30
-#| msgid ""
-#| "You can also zoom using the buttons on the toolbar. To zoom in, click the "
-#| "<gui>Enlarge the image</gui> icon, and to zoom out click the <gui>Shrink "
-#| "the image</gui> icon. These look like \"plus\" and \"minus\" signs."
 msgid ""
 "You can also zoom using the buttons in the title bar. To zoom in, click the "
 "<gui>Enlarge the image</gui> icon, and to zoom out click the <gui>Shrink the "
 "image</gui> icon. These look like \"plus\" and \"minus\" signs."
 msgstr ""
-"Kā arī tu vari mainīt attālumu, izmantojot virsraksta joslas pogas. Lai"
-" pietuvinātu, spied <gui>Palielināt attēlu</gui> ikonu un, lai attālinātu,"
-" spied <gui>Samazināt attēlu</gui> ikonu. Ikonas izskatās kā \"plus\" un"
-" \"mīnus\" zīmes."
+"Varat arī mainīt attālumu, izmantojot virsraksta joslas pogas. Lai "
+"pietuvinātu, spiediet ikonu <gui>Palielināt attēlu</gui> un, lai attālinātu, "
+"spiediet ikonu <gui>Samazināt attēlu</gui>. Ikonas izskatās kā \"plus\" un "
+"\"mīnus\" zīmes."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/zoom.page:35
-#| msgid ""
-#| "Alternatively, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> to "
-#| "select all of the pictures."
 msgid ""
 "Alternatively, use the keyboard shortcuts <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</"
 "key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"Varat arī izmantot tastatūras saīsnes <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</"
-"key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
+"Varat arī izmantot tastatūras saīsnes <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></"
+"keyseq> vai <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/zoom.page:40
@@ -3203,30 +3012,27 @@ msgid ""
 "Alternatively, use the keyboard shortcuts <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</"
 "key></keyseq> or <key>1</key>."
 msgstr ""
-"Lai redzētu attēlus to sākotnējā izmērā, izvēlieties <gui style=\"menuitem\""
-">100%</gui> tuvinājuma līmeni izkrītošajā izvēlē virsraksta joslā. Varat"
-" izmantot arī tastatūras saīsnes <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
-" vai <key>1</key>."
+"Lai redzētu attēlus to sākotnējā izmērā, izvēlieties <gui style=\"menuitem"
+"\">100%</gui> tuvinājuma līmeni izkrītošajā izvēlē virsraksta joslā. Varat "
+"izmantot arī tastatūras saīsnes <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> "
+"vai <key>1</key>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/zoom.page:46
 msgid "Zoom to best-fit the window"
-msgstr "Pietuvini labākajai saderībai ekrānā"
+msgstr "Pietuviniet labākajai saderībai ekrānā"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/zoom.page:47
-#| msgid ""
-#| "You can choose to zoom in so that the picture fits fully in the window, "
-#| "even if you resize it. Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Best Fit</gui></"
-#| "guiseq> to do this."
 msgid ""
 "You can choose to zoom in so that the picture fits fully in the window, even "
 "if you resize it. Enable <gui style=\"menuitem\">Best fit</gui> in the "
 "dropdown in the title bar to do this."
 msgstr ""
-"Varat izvēlēties, ka attēls vienmēr pilnībā ietilpst logā, pat ja maini loga"
-" izmēru. Lai to izdarītu, ieslēdziet <gui style=\"menuitem\">Labākā saderība<"
-"/gui> izkrītošajā izvēlnē."
+"Varat izvēlēties tuvināt attēlu tā, ka tas vienmēr pilnībā ietilpst logā, pat"
+" ja maināt loga "
+"izmēru. Lai to izdarītu, ieslēdziet <gui style=\"menuitem\">Labākā saderība</"
+"gui> izkrītošajā izvēlnē."
 
 #~ msgid ""
 #~ "You can use the tools in the <link xref=\"toolbar\">toolbar</link> to do "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]