[gnome-initial-setup] Update Catalan translationcommit 07dc28ae80b4b46c7eca510c8d47f315e2bb4c2d
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Aug 18 08:14:45 2018 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 383 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 194 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index feaf43d..aa64f20 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-initial-setup master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-initial-setup/";
 "issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 09:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-17 13:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2018-06-30 21:07+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -22,65 +22,75 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 "X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
 
-#: ../data/gnome-initial-setup.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/gnome-initial-setup-first-login.desktop.in.in.h:1
+#: data/gnome-initial-setup.desktop.in.in:3
+#: data/gnome-initial-setup-first-login.desktop.in.in:3
 msgid "Initial Setup"
 msgstr "Configuració inicial"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:404
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/gnome-initial-setup.desktop.in.in:5
+#: data/gnome-initial-setup-first-login.desktop.in.in:5
+msgid "preferences-system"
+msgstr "preferences-system"
+
+#: gnome-initial-setup/gis-assistant.c:423
 msgid "_Next"
 msgstr "_Següent"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:405
+#: gnome-initial-setup/gis-assistant.c:424
 msgid "_Accept"
 msgstr "_Accepta"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:406
+#: gnome-initial-setup/gis-assistant.c:425
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Omet"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:407
+#: gnome-initial-setup/gis-assistant.c:426
 msgid "_Previous"
 msgstr "A_nterior"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gis-assistant.c:408
+#: gnome-initial-setup/gis-assistant.c:427
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:262
+#: gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:260
 msgid "Force existing user mode"
 msgstr "Força el mode d'usuari existent"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:268
+#: gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:266
 msgid "— GNOME initial setup"
 msgstr "— Configuració inicial del GNOME"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:242
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-avatar-chooser.ui:27
+msgid "Take a Picture…"
+msgstr "Fes una foto…"
+
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:242
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui:41
 msgid "About You"
 msgstr "Quant a vós"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:182
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:182
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "S'ha produït un error en registrar el compte"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:376
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:376
 msgid "No supported way to authenticate with this domain"
 msgstr "No hi ha cap manera compatible per autenticar-se amb aquest domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:416
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:416
 msgid "Failed to join domain"
 msgstr "S'ha produït un error en unir-se al domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:484
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.c:484
 msgid "Failed to log into domain"
 msgstr "S'ha produït un error en iniciar la sessió al domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:31
 msgid "Enterprise Login"
 msgstr "Entrada corporativa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:45
 msgid ""
 "Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be "
 "used on this device. You can also use this account to access company "
@@ -90,33 +100,34 @@ msgstr ""
 "centralitzada en aquest dispositiu. També podeu utilitzar el compte per "
 "accedir a recursos de l'empresa a Internet."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:65
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:316
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:4
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:5
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:82
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui:101
 msgid "_Username"
 msgstr "Nom d'_usuari"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:5
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:99
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui:66
 msgid "_Password"
 msgstr "Contrase_nya"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:6
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:175
 msgid "Enterprise domain or realm name"
 msgstr "Domini corporatiu o nom del regne"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:7
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:240
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "C_ontinua"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:8
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:275
 msgid "Domain Administrator Login"
 msgstr "Entrada de l'administrador del domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:9
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:295
 msgid ""
 "In order to use enterprise logins, this computer needs to be enrolled in a "
 "domain. Please have your network administrator type the domain password "
@@ -126,88 +137,78 @@ msgstr ""
 "part del domini. Demaneu a l'administrador de xarxa que introdueixi aquí la "
 "contrasenya de domini i trieu un nom d'ordinador únic per l'ordinador."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:10
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:350
 msgid "_Computer"
 msgstr "_Ordinador"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:11
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:382
 msgid "Administrator _Name"
 msgstr "_Nom de l'administrador"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:12
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui:416
 msgid "Administrator Password"
 msgstr "Contrasenya de l'administrador"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:203
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:203
 msgid "Please check the name and username. You can choose a picture too."
 msgstr "Comproveu el nom i el nom d'usuari. Podeu triar també una fotografia."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:413
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:413
 msgid "We need a few details to complete setup."
 msgstr "Necessitem algunes dades per completar la configuració."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui:18
 msgid "Avatar image"
 msgstr "Imatge d'avatar"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui:53
 msgid "Please provide a name and username. You can choose a picture too."
 msgstr "Introduïu un nom i nom d'usuari. Podeu triar també una fotografia."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui.h:4
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.ui:70
 msgid "_Full Name"
 msgstr "_Nom complet"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.ui:37
 msgid "Set Up _Enterprise Login"
 msgstr "Configura l'_entrada corporativa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-photo-dialog.c:246
-msgid "Disable image"
-msgstr "Inhabilita la imatge"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-photo-dialog.c:264
-msgid "Take a photo…"
-msgstr "Fes una foto..."
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:310
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:310
 msgid "Cannot automatically join this type of domain"
 msgstr "No es pot unir automàticament a aquest tipus de domini"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:373
-#, c-format
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:373
 msgid "No such domain or realm found"
 msgstr "No s'ha trobat el domini o el regne"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:782
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:796
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:782
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:796
 #, c-format
 msgid "Cannot log in as %s at the %s domain"
 msgstr "No s'ha pogut entrar com a %s al domini %s"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:788
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:788
 msgid "Invalid password, please try again"
 msgstr "La contrasenya no és vàlida, torneu-ho a intentar"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:801
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-realm-manager.c:801
 #, c-format
 msgid "Couldn’t connect to the %s domain: %s"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al domini %s: %s"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:245
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:245
 msgid "Sorry, that user name isn’t available. Please try another."
 msgstr "El nom d'usuari no està disponible. Proveu-ne un altre."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:248
-#, c-format
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:248
 msgid "The username is too long."
 msgstr "El nom d'usuari és massa llarg."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:251
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:251
 msgid "The username cannot start with a “-”."
 msgstr "El nom d'usuari no pot començar amb «-»."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:254
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:254
 msgid ""
 "The username should only consist of upper and lower case letters from a-z, "
 "digits and the following characters: . - _"
@@ -215,35 +216,35 @@ msgstr ""
 "El nom d'usuari només ha de consistir en lletres majúscules i minúscules de "
 "la «a» a la «z», dígits i qualsevol dels caràcters següents: . - _"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:258
+#: gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:258
 msgid "This will be used to name your home folder and can’t be changed."
 msgstr ""
 "Es farà servir per anomenar la vostra carpeta personal i no es pot canviar."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.c:301
-#: ../gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.c:301
+#: gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.ui:21
 msgid "License Agreements"
 msgstr "Acords de llicència"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/eulas/gis-eula-page.ui:50
 msgid ""
 "I have _agreed to the terms and conditions in this end user license "
 "agreement."
 msgstr "He _acceptat les condicions d'ús de la llicència d'usuari."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:87
+#: gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:87
 msgid "Add Account"
 msgstr "Afegeix un compte"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:339
+#: gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.c:339
 msgid "Online Accounts"
 msgstr "Comptes en línia"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui:39
 msgid "Connect Your Online Accounts"
 msgstr "Connecteu els vostres comptes en línia"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui:58
 msgid ""
 "Connect your accounts to easily access your email, online calendar, "
 "contacts, documents and photos."
@@ -251,44 +252,44 @@ msgstr ""
 "Connecteu els vostres comptes per poder accedir fàcilment al correu, el "
 "calendari en línia, els contactes, els documents i les fotos."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/goa/gis-goa-page.ui:95
 msgid ""
 "Accounts can be added and removed at any time from the Settings application."
 msgstr ""
 "Es poden afegir o suprimir comptes en qualsevol moment des de les "
 "preferències."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:240
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:240
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualitza"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:299
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:222
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:210
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:299
+#: gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:222
+#: gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:210
 msgid "More…"
 msgstr "Més…"
 
 #. Translators: a search for input methods or keyboard layouts
 #. * did not yield any results
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:321
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:321
 msgid "No inputs found"
 msgstr "No s'ha trobat cap font d'entrada"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:480
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.c:480
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.ui:30
 msgid "Typing"
 msgstr "Escriptura"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/keyboard/gis-keyboard-page.ui:42
 msgid "Select your keyboard layout or an input method."
 msgstr "Seleccioneu la disposició de teclat o un mètode d'entrada."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:238
+#: gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:238
 msgid "No languages found"
 msgstr "No s'ha trobat cap idioma"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:300
+#: gnome-initial-setup/pages/language/gis-language-page.c:300
 msgid "Welcome"
 msgstr "Us donem la benvinguda"
 
@@ -296,32 +297,32 @@ msgstr "Us donem la benvinguda"
 #. * like greeting somebody at the door. If the exclamation mark is not
 #. * suitable for this in your language you may replace it.
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/gis-welcome-widget.c:123
+#: gnome-initial-setup/pages/language/gis-welcome-widget.c:123
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Us donem la benvinguda!"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:304
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:304
 msgctxt "Wireless access point"
 msgid "Other…"
 msgstr "Altres…"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:363
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:363
 msgid "Wireless networking is disabled"
 msgstr "La xarxa sense fil està inhabilitada"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:370
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:370
 msgid "Checking for available wireless networks"
 msgstr "S'està comprovant si hi ha xarxes sense fil disponibles"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:662
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:662
 msgid "Network"
 msgstr "Xarxa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui:33
 msgid "Wi-Fi"
 msgstr "Xarxa sense fil"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui:45
 msgid ""
 "Connecting to the Internet will enable you to set the time, add your "
 "details, and enable you to access your email, calendar, and contacts. It is "
@@ -331,44 +332,44 @@ msgstr ""
 "al vostre correu electrònic, calendari i contactes. També és necessària per "
 "als comptes d'entrada corporativa."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui:103
 msgid "No wireless available"
 msgstr "No hi ha cap xarxa sense fil disponible"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui.h:4
+#: gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.ui:118
 msgid "Turn On"
 msgstr "Activa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:143
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:142
 msgid "This is a weak password."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:149
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:148
 msgid "The passwords do not match."
 msgstr "Les contrasenyes no coincideixen."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:271
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:270
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui:34
 msgid "Set a Password"
 msgstr "Establiu la contrasenya"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui:47
 msgid "Be careful not to lose your password."
 msgstr "Tingueu cura de no perdre la contrasenya."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui.h:4
+#: gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui:98
 msgid "_Confirm"
 msgstr "_Confirma"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:81
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:81
 msgctxt "Password hint"
 msgid "The new password needs to be different from the old one."
 msgstr "La contrasenya nova ha de ser diferent de la vella."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:83
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:83
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This password is very similar to your last one. Try changing some letters "
@@ -377,8 +378,8 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és molt semblant a l'última. Canvieu algunes lletres i "
 "números."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:85
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:93
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:85
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:93
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This password is very similar to your last one. Try changing the password a "
@@ -387,7 +388,7 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és molt semblant a l'última. Canvieu la contrasenya una "
 "mica més."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:87
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:87
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. A password without your user name would be stronger."
@@ -395,13 +396,13 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Una contrasenya sense el vostre nom d'usuari "
 "seria més segura."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:89
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:89
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to avoid using your name in the password."
 msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu l'ús del vostre nom a la contrasenya."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:91
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:91
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. Try to avoid some of the words included in the "
@@ -410,32 +411,32 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu algunes de les paraules incloses a la "
 "contrasenya."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:95
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:95
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to avoid common words."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu utilitzar paraules comunes."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:97
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:97
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to avoid reordering existing words."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu reordenar paraules existents."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:99
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:99
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to use more numbers."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Utilitzeu més nombres."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:101
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:101
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to use more uppercase letters."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Utilitzeu més lletres majúscules."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:103
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:103
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to use more lowercase letters."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Utilitzeu més lletres minúscules."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:105
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:105
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. Try to use more special characters, like "
@@ -444,7 +445,7 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Utilitzeu més caràcters especials, com ara "
 "signes de puntuació."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:107
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:107
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. Try to use a mixture of letters, numbers and "
@@ -453,12 +454,12 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Intenteu utilitzar una combinació de lletres, "
 "nombres i signes de puntuació."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:109
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:109
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to avoid repeating the same character."
 msgstr "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu repetir el mateix caràcter."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:111
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:111
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. Try to avoid repeating the same type of character: "
@@ -467,25 +468,26 @@ msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu repetir el mateix tipus de caràcter: "
 "combineu lletres, números i signes de puntuació."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:113
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:113
 msgctxt "Password hint"
 msgid "This is a weak password. Try to avoid sequences like 1234 or abcd."
 msgstr ""
 "Aquesta contrasenya és feble. Eviteu emprar seqüències com ara 1234 o abcd."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:115
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:115
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "This is a weak password. Try to add more letters, numbers and punctuation."
 msgstr ""
-"Aquesta contrasenya és feble. Afegiu més lletres, nombres i signes de puntuació."
+"Aquesta contrasenya és feble. Afegiu més lletres, nombres i signes de "
+"puntuació."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:117
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:117
 msgctxt "Password hint"
 msgid "Mix uppercase and lowercase and try to use a number or two."
 msgstr "Combineu majúscules i minúscules i empreu un o dos nombres."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:119
+#: gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:119
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
 "Adding more letters, numbers and punctuation will make the password stronger."
@@ -497,7 +499,7 @@ msgstr ""
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME" if we can't
 #. * detect any distribution.
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:110
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:110
 #, c-format
 msgid ""
 "Sending reports of technical problems helps us to improve %s. Reports are "
@@ -510,31 +512,31 @@ msgstr ""
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME" if we can't
 #. * detect any distribution.
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:120
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:120
 #, c-format
 msgid "Problem data will be collected by %s:"
 msgstr "Les dades del problema seran recopilades per %s:"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:121
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:181
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:256
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:121
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:181
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:256
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Política de privadesa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:181
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:181
 msgid "Uses Mozilla Location Service:"
 msgstr "S'utilitza el servei d'ubicació de Mozilla:"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:292
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.c:292
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui:32
 msgid "Privacy"
 msgstr "Privadesa"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui:49
 msgid "Location Services"
 msgstr "Serveis d'ubicació"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui:70
 msgid ""
 "Allows applications to determine your geographical location. An indication "
 "is shown when location services are in use."
@@ -542,48 +544,99 @@ msgstr ""
 "Permet a les aplicacions determinar la posició geogràfica. Es mostra una "
 "indicació quan els serveis d'ubicació estan en ús."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:4
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui:92
 msgid "Automatic Problem Reporting"
 msgstr "Informa de problemes automàticament"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui.h:5
+#: gnome-initial-setup/pages/privacy/gis-privacy-page.ui:128
 msgid ""
 "Privacy controls can be changed at any time from the Settings application."
 msgstr ""
 "Els controls de privadesa es poden canviar en qualsevol moment des de les "
 "preferències."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:227
+#: gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:227
 msgid "No regions found"
 msgstr "No s'ha trobat cap regió"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.c:226
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.c:226
+#: gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.ui:31
 msgid "Region"
 msgstr "Regió"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/region/gis-region-page.ui:44
 msgid "Choose your country or region."
 msgstr "Trieu el vostre país o regió."
 
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:184
+msgid "Software Repositories"
+msgstr "Fonts de programari"
+
+#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:188
+msgid "Access additional software from selected third party sources."
+msgstr ""
+"Accedeix a programari addicional des de fonts de programari de tercers "
+"seleccionades."
+
+#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:192
+msgid ""
+"Some of this software is proprietary and therefore has restrictions on use, "
+"sharing, and access to source code."
+msgstr ""
+"Alguns d'aquests programes són propietaris i, per tant, tenen restriccions "
+"en l'ús, compartició, i accés al seu codi font."
+
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui:31
+msgid "Additional Software Repositories"
+msgstr "Fonts de programari addicionals"
+
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui:55
+msgid "<a href=\"more\">Find out more…</a>"
+msgstr "<a href=\"more\">Descobriu-ne més...</a>"
+
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui:69
+msgid "Third Party Repositories"
+msgstr "Dipòsits de tercers parts"
+
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui:165
+msgid ""
+"Proprietary software typically has restrictions on how it can be used and on "
+"access to source code. This prevents anyone but the software owner from "
+"inspecting, improving or learning from its code."
+msgstr ""
+"El programari propietari té habitualment restriccions respecte a com pot ser "
+"utilitzat i en l'accés al seu codi font. Això impedeix a qualsevol persona "
+"que no sigui el propietari inspeccionar-lo, millorar-lo o aprendre'n del seu "
+"codi."
+
+#: gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui:177
+msgid ""
+"In contrast, Free Software can be freely run, copied, distributed, studied "
+"and modified."
+msgstr ""
+"Per contra, el programari lliure pot ser lliurement usat, copiat, "
+"distribuït, estudiat i modificat."
+
 #. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME 3" if we can't
 #. * detect any distribution.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:304
+#: gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:304
 #, c-format
 msgid "_Start Using %s"
 msgstr "_Comenceu a utilitzar %s"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:334
+#: gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.c:334
 msgid "Ready to Go"
 msgstr "Llest"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/summary/gis-summary-page.ui:64
 msgid "You’re ready to go!"
 msgstr "Tot a punt!"
 
 #. Translators: "city, country"
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:236
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:236
 #, c-format
 msgctxt "timezone loc"
 msgid "%s, %s"
@@ -592,33 +645,33 @@ msgstr "%s, %s"
 #. Translators: UTC here means the Coordinated Universal Time.
 #. * %:::z will be replaced by the offset from UTC e.g. UTC+02
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:273
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:273
 msgid "UTC%:::z"
 msgstr "UTC%:::z"
 
 #. Translators: This is the time format used in 12-hour mode.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:277
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:277
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
 #. Translators: This is the time format used in 24-hour mode.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:280
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:280
 msgid "%R"
 msgstr "%R"
 
 #. Translators: "timezone (utc shift)"
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:283
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:283
 #, c-format
 msgctxt "timezone map"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:423
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:1
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:423
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui:33
 msgid "Time Zone"
 msgstr "Fus horari"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:2
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui:53
 msgid ""
 "The time zone will be set automatically if your location can be found. You "
 "can also search for a city to set it yourself."
@@ -626,57 +679,9 @@ msgstr ""
 "El fus horari s'establirà automàticament si es pot determinar la vostra "
 "ubicació. Podeu també cercar una ciutat i configurar-lo vosaltres mateixos."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:3
+#: gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui:82
 msgid "Please search for a nearby city"
 msgstr "Cerqueu una ciutat propera"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:184
-msgid "Software Repositories"
-msgstr "Fonts de programari"
-
-#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:188
-msgid "Access additional software from selected third party sources."
-msgstr ""
-"Accedeix a programari addicional des de fonts de programari de tercers "
-"seleccionades."
-
-#. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.c:192
-msgid ""
-"Some of this software is proprietary and therefore has restrictions on use, "
-"sharing, and access to source code."
-msgstr ""
-"Alguns d'aquests programes són propietaris i, per tant, tenen restriccions "
-"en l'ús, compartició, i accés al seu codi font."
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui.h:1
-msgid "Additional Software Repositories"
-msgstr "Fonts de programari addicionals"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui.h:2
-msgid "<a href=\"more\">Find out more…</a>"
-msgstr "<a href=\"more\">Descobriu-ne més...</a>"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui.h:3
-msgid "Third Party Repositories"
-msgstr "Dipòsits de tercers parts"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui.h:4
-msgid ""
-"Proprietary software typically has restrictions on how it can be used and on "
-"access to source code. This prevents anyone but the software owner from "
-"inspecting, improving or learning from its code."
-msgstr ""
-"El programari propietari té habitualment restriccions respecte a com pot ser "
-"utilitzat i en l'accés al seu codi font. Això impedeix a qualsevol persona "
-"que no sigui el propietari inspeccionar-lo, millorar-lo o aprendre'n del seu "
-"codi."
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/software/gis-software-page.ui.h:5
-msgid ""
-"In contrast, Free Software can be freely run, copied, distributed, studied "
-"and modified."
-msgstr ""
-"Per contra, el programari lliure pot ser lliurement usat, copiat, "
-"distribuït, estudiat i modificat."
+#~ msgid "Disable image"
+#~ msgstr "Inhabilita la imatge"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]