[gimp] Update Latvian translationcommit 0b075b5692a76eb43bbddc49ead99848c03f5f67
Author: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>
Date:  Thu Aug 9 19:24:28 2018 +0000

  Update Latvian translation
  
  (cherry picked from commit 4409d5496df9b6501b6ff6bb9dac4bed701510b1)

 po/lv.po | 3273 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 1764 insertions(+), 1509 deletions(-)
---
diff --git a/po/lv.po b/po/lv.po
index 9527c97099..e45251a29f 100644
--- a/po/lv.po
+++ b/po/lv.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lv\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 17:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-01 18:31+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-09 18:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-09 22:23+0200\n"
 "Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs mazurs gmail com>\n"
 "Language-Team: Latvian <lata-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: lv\n"
@@ -78,6 +78,61 @@ msgid "Photo editing in GIMP"
 msgstr "Fotogrāfiju rediģēšana ar GIMP"
 
 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
+#| msgid ""
+#| "GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
+#| "Most notable changes are:"
+msgid ""
+"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
+"notable changes are:"
+msgstr ""
+"GIMP 2.10.6 iekļauj daudzus kļūdu labojumus, optimizācijas un iespējas."
+" Ievērojamākās izmaiņas: "
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+msgid ""
+"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
+"orientations and line directions)"
+msgstr ""
+"Teksta slāņus var attēlot kā vertikālu tekstu (ar dažādiem rakstzīmju"
+" virzieniem un rindu virszieniem)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
+msgstr "Jauns filtrs “Mazā planēta” (gegl:stereographic-projection)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+msgid ""
+"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
+"straightening"
+msgstr "Mērīšanas rīka “iztaisnošanas” opcija ļauj līdzināt vertikāli"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+msgid ""
+"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
+"can be disabled in Preferences"
+msgstr ""
+"Zīmējamo priekšskatījumi tagad tiek renderēti asinhroni un slāņu grupu"
+" priekšskatījumus var izslēgt iestatījumos"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+msgid ""
+"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
+"async operations currently running"
+msgstr ""
+"Jauns lauks “asinhroni” paneļa grupā “dažādi”, rāda skaitu asinhronajām"
+" darbībām, kuras pašlaik tiek izpildītas"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
+msgstr ""
+"Datņu formātu filtrēšana dialoglodziņos “Atvērt”, “Saglabāt” un “Eksportēt”"
+" tagad ir mazāk mulsinoša"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
+msgstr "Jauna valoda: marahitu (GIMP tagad ir iztulkots 81 valodā)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
 "Most notable changes are:"
@@ -85,60 +140,60 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.4 iekļauj daudzus kļūdu labojumus kā arī vairākas optimizācijas. "
 "Ievērojamākās izmaiņas: "
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
 msgid ""
 "Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
 "measurement line as horizon"
 msgstr ""
-"Iztaisnošanas un mērīšanas rīks: slāņus var pagriezt, izmantojot mērīšanas"
-" līniju kā horizontu"
+"Iztaisnošanas un mērīšanas rīks: slāņus var pagriezt, izmantojot mērīšanas "
+"līniju kā horizontu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
 msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
 msgstr "Ātra startēšana: fontu ielādēšana vairs nebloķē programmas palaišanos"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
 msgid ""
 "Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
 "gradients"
 msgstr ""
-"Fontu tagošana ar to pašu lietotāju saskarni kā otām, rakstiem un krāsu"
-" pārejām"
+"Fontu tagošana ar to pašu lietotāju saskarni kā otām, rakstiem un krāsu "
+"pārejām"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
 msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
 msgstr "PSD atbalsts: var importēt PSD attēlu pirms-salikšanas versijas"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
 msgid ""
 "Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
 "various metrics"
 msgstr ""
-"Paneļa atjauninājumi: jauna “Atmiņas” grupa un uzlabota “Maiņvieta” grupa,"
-" kas rāda dažādas metrikas"
+"Paneļa atjauninājumi: jauna “Atmiņas” grupa un uzlabota “Maiņvieta” grupa, "
+"kas rāda dažādas metrikas"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
 "the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
 "fixed."
 msgstr ""
-"Šis ir otrais laidiens GIMP 2.10 sērijā, tajā ir pārsvarā kļūdu labojumi pēc"
-" lielā laidiena."
+"Šis ir otrais laidiens GIMP 2.10 sērijā, tajā ir pārsvarā kļūdu labojumi pēc "
+"lielā laidiena."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
 msgid ""
 "It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
 "importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
 "\"Recursive Transform\". These are nice examples of our relaxed feature "
 "policy in stable micro releases."
 msgstr ""
-"Tajā ir arī jauns spraudnis HEIF formāta atbalstam, gan importēšanai, gan"
-" eksportēšanai, kā arī 2 jauni filtri: “Pārvērst par sfēru” un “Rekursīvi"
-" transportēt”. Tie ir labi piemēri mūsu atvieglinātajai iespēju politikai"
-" stabilajos mikro laidienos."
+"Tajā ir arī jauns spraudnis HEIF formāta atbalstam, gan importēšanai, gan "
+"eksportēšanai, kā arī 2 jauni filtri: “Pārvērst par sfēru” un “Rekursīvi "
+"transportēt”. Tie ir labi piemēri mūsu atvieglinātajai iespēju politikai "
+"stabilajos mikro laidienos."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
 "new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
@@ -146,11 +201,11 @@ msgstr ""
 "Pirmais 2.10 laidiens, kurā ir izcelta pāriešana uz jaunu attēlu apstrādes "
 "dzini — GEGL. Ievērojamākās izmaiņas:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
 msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
 msgstr "Augsts bitu dziļums krāsu apstrādei (16/32 biti uz krāsu kanālu)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
 "color-managed"
@@ -158,35 +213,35 @@ msgstr ""
 "Krāsu pārvaldība tagad ir pamatiespēja, vairums sīkrīkiem un "
 "priekšskatījumiem ir krāsu pārvaldība"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
 msgstr ""
 "“Uz audekla” efektu priekšskatīšana ar sadalītu skatu, kur redzams pirs/pēc "
 "pikseļu apstrādes"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
 msgid ""
 "Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
 msgstr ""
 "Vairāku pavedienu un aparatūras paātrināta renderēšana, apstrāde un zīmēšana"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
 msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
 msgstr "Lielākā daļa rīku ir uzlaboti, ir pievienoti jauni pārveidošanas rīki"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
 msgid ""
 "Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
 msgstr ""
 "Ir uzlabots atbalsts vairākiem attēlu formātiem, it īpaši labākai PSD "
 "importēšanai"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
 msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 msgstr "Jauni atbalstītie datņu formāti: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
 msgid ""
 "Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
 "MyPaint brushes…"
@@ -194,23 +249,23 @@ msgstr ""
 "Uzlabota digitālā zīmēšana: audekla pagriešana un apmešana, simetriskā "
 "zīmēšana, MyPaint otas…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
 msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
 msgstr "Exif, XMP, IPTC un DICOM metadatu skatīšana un rediģēšana"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
 msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
 msgstr "Pamata HiDPI atbalsts: automātisks vai lietotāja izvēlēts ikonu izmērs"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
 msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
 msgstr "Jauni GIMP motīvi: gaišs, pelēks, tumšs un sistēmas"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
 msgid "And much, much more…"
 msgstr "Un vēl daudz vairāk…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-";
 "released/"
@@ -218,7 +273,7 @@ msgstr ""
 "Lai uzzinātu vairāk, skatiet https://www.gimp.org/news/2018/04/27/";
 "gimp-2-10-0-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
 msgid ""
 "In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
 "still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
@@ -228,7 +283,7 @@ msgstr ""
 "aizvien ir primārais mērķis, tiks likts uzsvars uz ātrumu un optimizēšanu, "
 "lai gleznošana būtu vieglāka. Lielākās izmaiņas:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
 "painting code."
@@ -236,12 +291,12 @@ msgstr ""
 "Lielas kodola optimizācijas zīmēšanai un attēlošanai, tai skaitā "
 "paralelizēts zīmēšanas kods."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
 msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
 msgstr ""
 "Simetrijas tagad tiek saglabātas XCF datnēs (saglabāti kā attēla trokšņi)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
 msgid ""
 "\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
 "usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
@@ -249,28 +304,28 @@ msgstr ""
 "Gaišie un tumšie motīvi ir uzrakstīti no jauna, lai atbrīvotos no dažādām "
 "lietojamības problēmām. Tika izņemti motīvi “Gaišāks” un “Tumšāks”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
 msgid ""
 "New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
 "Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
 "(yaw, pitch, roll)."
 msgstr ""
-"Jaunā GimpToolGyroscope audekla vadīkla, ko pašlaik izmanto panorāmas"
-" projekcijas filtrs. Sīkrīks nodrošina interkaciju uz audekla 3D rotācijai"
-" (orpēšana, garensvere, sānsvere)"
+"Jaunā GimpToolGyroscope audekla vadīkla, ko pašlaik izmanto panorāmas "
+"projekcijas filtrs. Sīkrīks nodrošina interkaciju uz audekla 3D rotācijai "
+"(orpēšana, garensvere, sānsvere)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
 msgid ""
 "Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
 "trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
 "warnings and critical errors when \"fatal-warnings\" debug key is set."
 msgstr ""
-"Spraudņu atkļūdošana ir uzlabota, lai dotu steka trasējumu no spraudņiem,"
-" izmantojot --stack-trace-mode komandrindas opciju, ne tikai lai saņemtu"
-" signālus, bet arī uz visiem brīdinājumiem un kritiskajām kļūdām, kad ir"
-" iestatīta atkļūdošanas atslēga “fatal-warnings”."
+"Spraudņu atkļūdošana ir uzlabota, lai dotu steka trasējumu no spraudņiem, "
+"izmantojot --stack-trace-mode komandrindas opciju, ne tikai lai saņemtu "
+"signālus, bet arī uz visiem brīdinājumiem un kritiskajām kļūdām, kad ir "
+"iestatīta atkļūdošanas atslēga “fatal-warnings”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-";
 "rc2-released/"
@@ -278,22 +333,22 @@ msgstr ""
 "Lai uzzinātu vairāk, skatiet https://www.gimp.org/news/2018/04/17/";
 "gimp-2-10-0-rc2-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
 msgid ""
 "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
 "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
 "fixes, most notable improvements are:"
 msgstr ""
-"GIMP 2.10.0-RC1 ir pirmais laidiena kandidāts pirms 2.10.0 stabilā laidiena,"
-" kas fokusējas uz atkļūdošanu un stabilitāti. Neskaitot kļūdu labojumus,"
-" ievērojamākās izmaiņas ir:"
+"GIMP 2.10.0-RC1 ir pirmais laidiena kandidāts pirms 2.10.0 stabilā laidiena, "
+"kas fokusējas uz atkļūdošanu un stabilitāti. Neskaitot kļūdu labojumus, "
+"ievērojamākās izmaiņas ir:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
 msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
 msgstr ""
 "Pie monitora pievienojams panelis GIMP resursu izmantošanas pārraudzīšanai"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
 "report bugs"
@@ -301,33 +356,33 @@ msgstr ""
 "Jauns atkļūdošanas dialoglodziņš, kas veido atkļūdošanas datus un iedrošina "
 "ziņot par kļūdām"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
 msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
 msgstr "Tagad pēc avārijas var atgūt nesaglabātos attēlus"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
 msgid "Layer masks on layer groups"
 msgstr "Slāņu maskas uz slāņu grupām"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
 msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
 msgstr ""
 "JPEG 2000 formātam ir uzlabots atbalsts augstam bitu dziļumam un dažādām "
 "krāstelpām"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
 msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
 msgstr "Ekrānattēlu un krāsu pipetes uzlabojumi uz dažādām platformām"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
 msgid "Metadata defaults preferences now available"
 msgstr "Tagad ir pieejami metadatu noklusējuma iestatījumi"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
 msgid "Various GUI polishing"
 msgstr "Dažādi GUI uzlabojumi"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-";
 "rc1-released/"
@@ -335,7 +390,7 @@ msgstr ""
 "Lai uzzinātu vairāk, skatiet https://www.gimp.org/news/2018/03/26/";
 "gimp-2-10-0-rc1-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
 msgid ""
 "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
 "while focusing on bugfixing and stability."
@@ -343,51 +398,51 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.9.8 ievieš krāsu pāreju rediģēšanu uz audekla un dažādus uzlabojumus, "
 "vēršot uzmanību uz kļūdu labošanu un stabilitāti."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
 msgid "On-canvas gradient editing"
 msgstr "Krāsu pāreju rediģēšana uz audekla"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
 msgid "Notification when an image is over/underexposed"
 msgstr "Paziņojumi, kad attēls ir pāreksponēt vai nepietiekami eksponēts"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
 msgid "Better and faster color management"
 msgstr "Labāka un ātrāka krāsu pārvaldība"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
 msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
 msgstr "Atbalsts krāsu pipetēm un ekrānattēliem Wayland un KDE Plasma vidēs"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
 msgid "Paste in place feature"
 msgstr "Iespēja ielīmēt vietā"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
 msgid "Many usability improvements"
 msgstr "Vairāki lietojamības uzlabojumi"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
 msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
 msgstr "Rokasgrāmatu var attēlot lietotājam vēlamā valodā"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
 msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
 msgstr "Uzlabojumi Wavelet Decompose filtrā"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
 msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
 msgstr "Uzlabota savietojamība ar Photoshop .psd datnēm"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
 msgid "New support for password-protected PDF"
 msgstr "Jauns atbalsts ar paroli aizsargātiem PDF"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
 msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
 msgstr "Jauns atbalsts HGT formātam (Digital Elevation Model dati)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-";
 "released/"
@@ -634,7 +689,7 @@ msgstr "Otu redaktors"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
 #: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
 msgid "Brushes"
 msgstr "Otas"
 
@@ -717,7 +772,7 @@ msgstr "Filtri"
 
 #. initialize the list of gimp fonts
 #: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fonti"
 
@@ -728,12 +783,12 @@ msgstr "Krāsu pārejas redaktors"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
 #: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
 msgid "Gradients"
 msgstr "Krāsu pārejas"
 
 #: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Rīku priekšiestatījumi"
 
@@ -762,7 +817,7 @@ msgstr "Slāņi"
 
 #. initialize the list of mypaint brushes
 #: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
 msgid "MyPaint Brushes"
 msgstr "MyPaint otas"
 
@@ -773,23 +828,23 @@ msgstr "Paletes redaktors"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
 #: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
 msgid "Palettes"
 msgstr "Paletes"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
 #: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
 msgid "Patterns"
 msgstr "Raksti"
 
-#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3132
+#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
 msgid "Plug-ins"
 msgstr "Spraudņi"
 
 #. Quick Mask Color
 #: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:385
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1692
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1695
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Ātrā maska"
 
@@ -2758,7 +2813,7 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:114 ../app/actions/tool-options-commands.c:74
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:1988
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:121 ../app/core/gimpimage.c:1990
 #: ../app/core/gimppalette.c:461 ../app/core/gimppalette-import.c:213
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:194
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:778 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:89
@@ -3172,8 +3227,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
 msgstr "Meklēt komandas pēc atslēgvārdiem un tās palaist"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2031 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2041
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2042 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Rīku kaste"
 
@@ -3319,7 +3374,7 @@ msgctxt "tab-style"
 msgid "St_atus & Text"
 msgstr "St_atuss un teksts"
 
-#: ../app/actions/dockable-actions.c:117 ../app/widgets/widgets-enums.c:261
+#: ../app/actions/dockable-actions.c:117 ../app/widgets/widgets-enums.c:222
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automātisks"
@@ -3502,13 +3557,13 @@ msgstr "Attīrīt dokumentu vēsturi"
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:122
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:122
 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:323
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1678
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:314 ../app/tools/gimptexttool.c:1718
 #: ../app/tools/gimptransformgridtool.c:919 ../app/widgets/gimpactionview.c:669
 #: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:660
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:564
 #: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:512 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:228
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:324 ../app/widgets/gimphelp.c:447
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:327 ../app/widgets/gimphelp.c:447
 #: ../app/widgets/gimphelp.c:796 ../app/widgets/gimpiconpicker.c:488
 #: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:734
 msgid "_Cancel"
@@ -4876,334 +4931,341 @@ msgstr "_Līmeņi..."
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:417
 msgctxt "filters-action"
+msgid "_Little Planet..."
+msgstr "Mazā p_lanēta..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:422
+msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mantiuk 2006..."
 msgstr "_Mantiuk 2006..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:422
+#: ../app/actions/filters-actions.c:427
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Maze..."
 msgstr "_Labirints..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:427
+#: ../app/actions/filters-actions.c:432
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Median Blur..."
 msgstr "Aizmiglošana pēc _mediānas..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:432
+#: ../app/actions/filters-actions.c:437
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mono Mixer..."
 msgstr "_Mono miskeris..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:437
+#: ../app/actions/filters-actions.c:442
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mosaic..."
 msgstr "_Mozaīka..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:442
+#: ../app/actions/filters-actions.c:447
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Circular Motion Blur..."
 msgstr "_Apļveida kustības izplūdums..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:447
+#: ../app/actions/filters-actions.c:452
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Linear Motion Blur..."
 msgstr "_Lineārs kustības izplūdums..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:452
+#: ../app/actions/filters-actions.c:457
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Zoom Motion Blur..."
 msgstr "_Tālummaiņas kustības izplūdums..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:457
+#: ../app/actions/filters-actions.c:462
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Cell Noise..."
 msgstr "Šūnas _troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:462
+#: ../app/actions/filters-actions.c:467
 msgctxt "filters-action"
 msgid "CIE lch Noise..."
 msgstr "CIE lch troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:467
+#: ../app/actions/filters-actions.c:472
 msgctxt "filters-action"
 msgid "HSV Noise..."
 msgstr "HSV troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:472
+#: ../app/actions/filters-actions.c:477
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Hurl..."
 msgstr "_Mest..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:477
+#: ../app/actions/filters-actions.c:482
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Perlin Noise..."
 msgstr "Perlina troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:482
+#: ../app/actions/filters-actions.c:487
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pick..."
 msgstr "_Paņemt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:487
+#: ../app/actions/filters-actions.c:492
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_RGB Noise..."
 msgstr "_RGB troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:492
+#: ../app/actions/filters-actions.c:497
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Noise R_eduction..."
 msgstr "Trokšņu r_educēšana..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:497
+#: ../app/actions/filters-actions.c:502
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Simplex Noise..."
 msgstr "_Simpleks troksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:502
+#: ../app/actions/filters-actions.c:507
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Slur..."
 msgstr "_Triept..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:507
+#: ../app/actions/filters-actions.c:512
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Solid Noise..."
 msgstr "Vienlaidu trok_snis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:512
+#: ../app/actions/filters-actions.c:517
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sp_read..."
 msgstr "Iz_kaisīt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:517
+#: ../app/actions/filters-actions.c:522
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Oili_fy..."
 msgstr "Eļļas _glezna..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:522
+#: ../app/actions/filters-actions.c:527
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Panorama Projection..."
 msgstr "_Panorāmas projekcija..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:527
+#: ../app/actions/filters-actions.c:532
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Photocopy..."
 msgstr "_Fotokopija..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:532
+#: ../app/actions/filters-actions.c:537
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pixelize..."
 msgstr "_Pikselizēt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:537
+#: ../app/actions/filters-actions.c:542
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Plasma..."
 msgstr "_Plazma..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:542
+#: ../app/actions/filters-actions.c:547
 msgctxt "filters-action"
 msgid "P_olar Coordinates..."
 msgstr "P_olārās koordinātas..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:547
+#: ../app/actions/filters-actions.c:552
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Posterize..."
 msgstr "_Plakāta efekts..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:552
+#: ../app/actions/filters-actions.c:557
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Recursive Transform..."
 msgstr "_Rekursīvi transformēt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:557
+#: ../app/actions/filters-actions.c:562
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Red Eye Removal..."
 msgstr "Sa_rkano acu noņemšana..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:562
+#: ../app/actions/filters-actions.c:567
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Reinhard 2005..."
 msgstr "_Reinhard 2005..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:567
+#: ../app/actions/filters-actions.c:572
 msgctxt "filters-action"
 msgid "RGB _Clip..."
 msgstr "RGB _klips..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:572
+#: ../app/actions/filters-actions.c:577
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Ripple..."
 msgstr "_Vilnīši..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:577
+#: ../app/actions/filters-actions.c:582
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sat_uration..."
 msgstr "Piesātināj_ums..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:582
+#: ../app/actions/filters-actions.c:587
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Semi-Flatten..."
 msgstr "Pu_s-saplacināt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:587
+#: ../app/actions/filters-actions.c:592
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sepia..."
 msgstr "_Sēpija..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:592
+#: ../app/actions/filters-actions.c:597
 msgctxt "filters-action"
 msgid "S_hadows-Highlights..."
 msgstr "_Tumšās-gaišās vietas..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:597
+#: ../app/actions/filters-actions.c:602
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Shift..."
 msgstr "_Nobīde..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:602
+#: ../app/actions/filters-actions.c:607
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sinus..."
 msgstr "_Sinuss..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:607
+#: ../app/actions/filters-actions.c:612
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Simple Linear Iterative Clustering..."
 msgstr "_Vienkārša lineāra interaktīva klasterizācija..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:612
+#: ../app/actions/filters-actions.c:617
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Symmetric Nearest Neighbor..."
 msgstr "_Simetrisks tuvākais kaimiņš..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:617
+#: ../app/actions/filters-actions.c:622
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Softglow..."
 msgstr "Maigs _spīdums..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:622
+#: ../app/actions/filters-actions.c:627
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Spheri_ze..."
 msgstr "Pārvērš par _sfēru..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:627
+#: ../app/actions/filters-actions.c:632
 msgctxt "filters-action"
 msgid "S_piral..."
 msgstr "S_pirāle..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:632
+#: ../app/actions/filters-actions.c:637
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stretch Contrast..."
 msgstr "Iz_stiept kontrastu..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:637
+#: ../app/actions/filters-actions.c:642
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stress..."
 msgstr "_Spriedze..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:642
+#: ../app/actions/filters-actions.c:647
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Super_nova..."
 msgstr "Super_nova..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:647
+#: ../app/actions/filters-actions.c:652
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold..."
 msgstr "S_lieksnis..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:652
+#: ../app/actions/filters-actions.c:657
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "_Sliekšņa alfa..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:657
+#: ../app/actions/filters-actions.c:662
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Glass Tile..."
 msgstr "_Stikla flīzes..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:662
+#: ../app/actions/filters-actions.c:667
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Paper Tile..."
 msgstr "_Papīra flīze..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:667
+#: ../app/actions/filters-actions.c:672
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Tile Seamless..."
 msgstr "Flīzē_t bez šuvēm..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:672
+#: ../app/actions/filters-actions.c:677
+#| msgctxt "filters-action"
+#| msgid "_Unsharp Mask..."
 msgctxt "filters-action"
-msgid "_Unsharp Mask..."
-msgstr "I_zplūduma maska..."
+msgid "Sharpen (_Unsharp Mask)..."
+msgstr "Asināt (i_zplūduma maska)..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:677
+#: ../app/actions/filters-actions.c:682
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Value Propagate..."
 msgstr "_Vērtību izplatīšana..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:682
+#: ../app/actions/filters-actions.c:687
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Vi_deo Degradation..."
 msgstr "Video _degradēšana..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:687
+#: ../app/actions/filters-actions.c:692
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Vignette..."
 msgstr "_Vinjete..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:692
+#: ../app/actions/filters-actions.c:697
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Waterpixels..."
 msgstr "_Ūdens pikseļi..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:697
+#: ../app/actions/filters-actions.c:702
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Waves..."
 msgstr "_Viļņi..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:702
+#: ../app/actions/filters-actions.c:707
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_hirl and Pinch..."
 msgstr "Sa_griezt un savilkt..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:707
+#: ../app/actions/filters-actions.c:712
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_ind..."
 msgstr "Vē_jš..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:715
+#: ../app/actions/filters-actions.c:720
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Re_peat Last"
 msgstr "Atkārtot _pēdējo"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:717
+#: ../app/actions/filters-actions.c:722
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Rerun the last used filter using the same settings"
 msgstr "Atkārtoti darbināt pēdējo lietoto filtru lietojot tos pašus parametrus"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:722
+#: ../app/actions/filters-actions.c:727
 msgctxt "filters-action"
 msgid "R_e-Show Last"
 msgstr "V_ēlreiz parādīt pēdējo"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:723
+#: ../app/actions/filters-actions.c:728
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Show the last used filter dialog again"
 msgstr "Vēlreiz parādīt pēdējā lietotā filtra dialoglodziņu"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1051
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1057
 #, c-format
 msgid "Re_peat \"%s\""
 msgstr "_Atkārtot “%s”"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1052
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1058
 #, c-format
 msgid "R_e-Show \"%s\""
 msgstr "V_ēlreiz parādīt “%s”"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1090
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1096
 msgid "Repeat Last"
 msgstr "Atkārtot pēdējo"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1092
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1098
 msgid "Re-Show Last"
 msgstr "Vēlreiz parādīt pēdējo"
 
@@ -6198,7 +6260,7 @@ msgstr "Mērogot attēlu"
 
 #. Scaling
 #: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1586
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1617
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
 #: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
@@ -7869,6 +7931,46 @@ msgctxt "text-editor-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "No labās uz kreiso"
 
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:71
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "TTB-RTL"
+msgstr "TTB-RTL"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:72
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "Vertical, right to left (mixed orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no labās uz kreiso (jaukta orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:77
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "TTB-RTL-UPRIGHT"
+msgstr "TTB-RTL-UPRIGHT"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:78
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "Vertical, right to left (upright orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no labās uz kreiso (augšup pa labi orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:83
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "TTB-LTR"
+msgstr "TTB-LTR"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:84
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "Vertical, left to right (mixed orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no kreisās uz labo (jaukta orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:89
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "TTB-LTR-UPRIGHT"
+msgstr "TTB-LTR-UPRIGHT"
+
+#: ../app/actions/text-editor-actions.c:90
+msgctxt "text-editor-action"
+msgid "Vertical, left to right (upright orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no kreisās uz labo (augšup pa labi orientācija)"
+
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:60
 #: ../app/actions/text-tool-commands.c:114
 msgid "Open Text File (UTF-8)"
@@ -7968,6 +8070,26 @@ msgctxt "text-tool-action"
 msgid "From right to left"
 msgstr "No labās uz kreiso"
 
+#: ../app/actions/text-tool-actions.c:116
+msgctxt "text-tool-action"
+msgid "Vertical, right to left (mixed orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no labās uz kreiso (jaukta orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-tool-actions.c:121
+msgctxt "text-tool-action"
+msgid "Vertical, right to left (upright orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no labās uz kreiso (augšup pa labi orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-tool-actions.c:126
+msgctxt "text-tool-action"
+msgid "Vertical, left to right (mixed orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no kreisās uz labo (jaukta orientācija)"
+
+#: ../app/actions/text-tool-actions.c:131
+msgctxt "text-tool-action"
+msgid "Vertical, left to right (upright orientation)"
+msgstr "Vertikāli, no kreisās uz labo (augšup pa labi orientācija)"
+
 #: ../app/actions/tool-options-actions.c:57
 msgctxt "tool-options-action"
 msgid "Tool Options Menu"
@@ -9111,15 +9233,11 @@ msgid "Close the active image view"
 msgstr "Aizvērt aktīvo attēla skatu"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:101
-#| msgctxt "view-action"
-#| msgid "_Fit Image in Window"
 msgctxt "view-action"
 msgid "Center Image in Window"
 msgstr "Centrēt attēlu logā"
 
 #: ../app/actions/view-actions.c:102
-#| msgctxt "image-action"
-#| msgid "Crop the image to the extents of the selection"
 msgctxt "view-action"
 msgid "Scroll the image so that it is centered in the window"
 msgstr "Ritināt attēlu, lai iecentrētu to logā"
@@ -9918,7 +10036,7 @@ msgstr "Pārvietot šo logu uz ekrānu %s"
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-scale-dialog.c:123 ../app/gui/gui.c:193
 #: ../app/tools/gimpfiltertool.c:324 ../app/widgets/gimpcolordialog.c:111
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:661
-#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:188
+#: ../app/widgets/gimperrordialog.c:76 ../app/widgets/gimpfiledialog.c:178
 msgid "_OK"
 msgstr "_Labi"
 
@@ -10226,7 +10344,7 @@ msgid "Layer"
 msgstr "Slānis"
 
 #: ../app/config/gimpdialogconfig.c:407 ../app/core/gimpchannel.c:271
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:112
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:110
 #: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:115
 #: ../app/operations/gimpoperationthreshold.c:89
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:332
@@ -10393,8 +10511,6 @@ msgstr ""
 "Kuru spraudni izmantot, lai importētu digitālās kameras jēlās (raw) datnes."
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:208
-#| msgctxt "image-action"
-#| msgid "Remove the image's color profile"
 msgid "Export the image's color profile by default."
 msgstr "Eksportēt attēla krāsu profilu pēc noklusējuma."
 
@@ -10515,17 +10631,25 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:313
 msgid ""
+"Sets whether GIMP should create previews of layer groups. Layer group "
+"previews are more expensive than ordinary layer previews."
+msgstr ""
+"Iestata, vai GIMP vajadzētu izveidot slāņu grupu priekšskatījumus. Tie ir"
+" “dārgāki” nekā parasti slāņu priekšskatījumi."
+
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
+msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
 msgstr ""
 "Iestata slāņu un kanālu priekšskatījuma sākotnējos izmērus jaunizvedotos "
 "dialoglodziņos."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:321
 msgid "Sets the default quick mask color."
 msgstr "Iestata ātrās maskas noklusējuma krāsu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes. This setting only takes effect in multi-window "
@@ -10534,7 +10658,7 @@ msgstr ""
 "Kad ieslēgts, attēla logs automātiski mainīs savu izmēru, kad mainīsies "
 "fiziskais attēla izmērs. Šis iestatījums darbojas tikai vairāku logu režīmā."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:325
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:329
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images. This setting only takes effect in multi-window mode."
@@ -10542,11 +10666,11 @@ msgstr ""
 "Kad ieslēgts, attēla logs automātiski mainīs savu izmēru, kad tuvinās vai "
 "tālinās attēlu. Šis iestatījums darbojas tikai vairāku logu režīmā."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:330
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:334
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr "Atjaunot pēdējo saglabāto sesiju katrā GIMP startēšanas reizē."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:337
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
 "before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
@@ -10554,12 +10678,12 @@ msgstr ""
 "Kad ieslēgts, GIMP mēģinās atjaunot logus uz tā monitora, kur tie bija "
 "iepriekš atvērti."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr "Atcerēties pašreizējos rīkus, rakstus, krāsas un otas."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:346
 msgid ""
 "When enabled, the same tool and tool options will be used for all input "
 "devices. No tool switching will occur when the input device changes."
@@ -10567,7 +10691,7 @@ msgstr ""
 "Kad ieslēgts, viens un tas pats rīks un rīku opcijas tiks izmantotas visām "
 "ievadierīcēm. Kad mainīsies ievadierīces, rīki netiks pārslēgti."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
@@ -10575,22 +10699,22 @@ msgstr ""
 "Turēt pastāvīgus ierakstus par visām atvērtajām un saglabātajām datnēm Nesen "
 "izmantoto dokumentu sarakstā."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Saglabāt galveno dialoglodziņu novietojumus un izmērus, izejot no GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:354
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:358
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr "Saglabāt rīku opcijas, izejot no GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
 msgstr "Kad ieslēgts, visi zīmēšanas rīki rāda pašreizējās otas apveidus."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:368
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
@@ -10599,7 +10723,7 @@ msgstr ""
 "Dialoglodziņos redzama palīdzības poga. Bez šīs pogas palīdzības datnes var "
 "iegūt, spiežot F1 taustiņu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
@@ -10607,7 +10731,7 @@ msgstr ""
 "Kad ieslēgts, izmantojot zīmēšanas rīkus, peles kursors tiks rādīts virs "
 "attēla."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -10615,7 +10739,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, izvēļņu josla ir redzama. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt izvēļņu joslu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -10623,7 +10747,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, mērjoslas ir redzamas. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt mērjoslas”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -10631,7 +10755,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, ritjoslas ir redzamas. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt ritjoslas”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:389
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -10639,7 +10763,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, stāvokļa josla ir redzama. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt stāvokļa joslu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:389
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:393
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -10647,7 +10771,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, iezīmējums ir redzams. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt izvēlēto”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:393
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -10655,7 +10779,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, slāņa robeža ir redzama. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt slāņu robežas”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -10663,7 +10787,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, palīglīnijas ir redzamas. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats-"
 ">Rādīt palīglīnijas”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:405
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -10671,7 +10795,7 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, tīkls ir redzams. Tas pats panākams, ieķeksējot “Skats->Rādīt "
 "režģi”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:405
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -10679,43 +10803,43 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, paraugpunkti ir redzami pēc noklusējuma. Tas pats panākams, "
 "ieķeksējot “Skats->Rādīt paraugpunktus”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "Parādīt paskaidri, kad kursors atrodas virs vienuma."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
 msgstr "Lietot GIMP viena loga režīmā."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:415
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:419
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
 msgstr "Slēpt dokus un citus logus, atstājot tikai attēla logu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:418
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:422
 msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
 msgstr "Ieslēgt N-punktu deformācijas rīku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:421
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
 msgid "Enable the Handle Transform tool."
 msgstr "Ieslēgt turu transformāciju rīku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:424
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:428
 msgid "Enable symmetry on painting."
 msgstr "Ieslēgt gleznošanas simetriju."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:431
 msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
 msgstr "Ieslēgt MyPaint otu rīku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:430
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:434
 msgid "Enable the Seamless Clone tool."
 msgstr "Ieslēgt bezšuvju klonēšanas rīku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:433
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr "Kā rīkoties, kad attēla logā tiek nospiests atstarpes taustiņš."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:436
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -10731,11 +10855,11 @@ msgstr ""
 "lēns, ja apmaiņas datne ir uzmontēts uz NFS. Šo iemeslu dēļ varētu būt "
 "vēlams novietot apmaiņas datni uz “/tmp”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:445
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Ja ieslēgts, izvēlnes var atvienot no rīkjoslas."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:448
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
@@ -10743,15 +10867,15 @@ msgstr ""
 "Ja ieslēgts, īsinājumtaustiņus iezīmētajam izvēlnes vienumam var mainīt, "
 "uzsitot taustiņu kombināciju, kad vienums ir izcelts."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:456
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr "Saglabāt īsinājumtaustiņus, izejot no GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:455
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr "Atjaunot saglabātos īsinājumtaustiņus, kad GIMP tiek palaists."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:458
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -10762,14 +10886,14 @@ msgstr ""
 "strādā. Vairums datņu, aizverot GIMP, tiks dzēstas, tomēr dažas var palikt, "
 "tāpēc šai mapei nevajadzētu būt koplietošanā ar citiem lietotājiem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:479
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:483
 msgid ""
 "Sets the default rendering intent for the 'Convert to Color Profile' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma renderēšanas veidu dialoglodziņam “Konvertēt uz krāsu "
 "profilu”"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:482
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
 msgid ""
 "Sets the default 'Black Point Compensation' state for the 'Convert to Color "
 "Profile' dialog."
@@ -10777,14 +10901,14 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Melno punktu kompensācija” stāvokli dialoglodziņam "
 "“Konvertēt uz krāsu profilu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:490
 msgid ""
 "Sets the default layer dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata slāņa noklusējuma krāsu tonēšanas metodi dialoglodziņam "
 "“Konvertēšanas precizitāte”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:493
 msgid ""
 "Sets the default text layer dithering method for the 'Convert Precision' "
 "dialog."
@@ -10792,19 +10916,19 @@ msgstr ""
 "Iestata teksta slāņa noklusējuma krāsu tonēšanas metodi dialoglodziņam "
 "“Konvertēšanas precizitāte”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:492
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:496
 msgid ""
 "Sets the default channel dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata kanāla noklusējuma krāsu tonēšanas metodi dialoglodziņam "
 "“Konvertēšanas precizitāte”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:495
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:499
 msgid "Sets the default palette type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma paletes tipu dialoglodziņam “Konvertēt uz indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:498
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:502
 msgid ""
 "Sets the default maximum number of colors for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -10812,7 +10936,7 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma maksimālo krāsu skaitu dialoglodziņam “Konvertēt uz "
 "indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:501
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:505
 msgid ""
 "Sets the default 'Remove duplicate colors' state for the 'Convert to "
 "Indexed' dialog."
@@ -10820,20 +10944,20 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Izņemt dublējošās krāsas” stāvokli dialoglodziņam "
 "“Konvertēt uz indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:504
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:508
 msgid "Sets the default dithering type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma krāsu tonēšanas tipu dialoglodziņam “Konvertēt uz "
 "indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:507
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:511
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither alpha' state for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Tonēt alfa” stāvokli dialoglodziņam “Konvertēt uz "
 "indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:510
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:514
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither text layers' state for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -10841,123 +10965,123 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Tonēt teksta slāņus” stāvokli dialoglodziņam “Konvertēt "
 "uz indeksētu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:513
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:517
 msgid "Sets the default fill type for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma aizpildīšanas tipu dialoglodziņam “Audekla izmērs”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:516
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:520
 msgid "Sets the default set of layers to resize for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma slāņu kopu, kam mainīt izmēru, dialoglodziņam “Audekla "
 "izmērs”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:519
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:523
 msgid ""
 "Sets the default 'Resize text layers' state for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Mainīt teksta slāņu izmērus” stāvokli dialoglodziņam "
 "“Audekla izmērs”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:522
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:526
 msgid "Sets the default layer name for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata slāņa noklusējuma nosaukumu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:525
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:529
 msgid "Sets the default mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma režīmu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:532
 msgid "Sets the default blend space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma sapludināšanas telpu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:535
 msgid "Sets the default composite space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma kompozīta telpu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:534
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:538
 msgid "Sets the default composite mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma kompozīta režīmu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:537
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:541
 msgid "Sets the default opacity for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma caurspīdīgumu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:540
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:544
 msgid "Sets the default fill type for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma aizpildīšanas tipu dialoglodziņam “Jauns slānis”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:547
 msgid "Sets the default fill type for the 'Layer Boundary Size' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma aizpildīšanas tipu dialoglodziņam “Slāņa robežu izmērs”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:546
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:550
 msgid "Sets the default mask for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma masku dialoglodziņam “Pievienot slāņa masku”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:549
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:553
 msgid "Sets the default 'invert mask' state for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “invertēt masku” stāvokli dialoglodziņam “Pievienot "
 "slāņa masku”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:552
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:556
 msgid "Sets the default merge type for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma apvienošanas veidu dialoglodziņam “Apvienot redzamos "
 "slāņus”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:555
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:559
 msgid ""
 "Sets the default 'Active group only' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Tikai aktīvo grupu” dialoglodziņam “Apvienot redzamos "
 "slāņus”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:558
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:562
 msgid ""
 "Sets the default 'Discard invisible' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Atmest neredzamos” dialoglodziņam “Apvienot redzamos "
 "slāņus”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:561
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:565
 msgid "Sets the default channel name for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Iestata kanāla noklusējuma nosaukumu dialoglodziņam “Jauns kanāls”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:564
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:568
 msgid "Sets the default color and opacity for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma krāsu caurspīdīgumu dialoglodziņam “Jauns kanāls”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:567
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:571
 msgid "Sets the default path name for the 'New Path' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma ceļa nosaukumu dialoglodziņam “Jauns ceļš”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:570
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:574
 msgid "Sets the default folder path for the 'Export Path' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma mapes ceļu dialoglodziņam “Eksportēt ceļu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:573
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:577
 msgid ""
 "Sets the default 'Export the active path' state for the 'Export Path' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Eksportēt aktīvo ceļu” stāvokli dialoglodziņam "
 "“Eksportēt ceļu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:576
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:580
 msgid "Sets the default folder path for the 'Import Path' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma mapes ceļu dialoglodziņam “Importēt ceļu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:579
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:583
 msgid ""
 "Sets the default 'Merge imported paths' state for the 'Import Path' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Apvienot importētos ceļus” stāvokli dialoglodziņam "
 "“Importēt ceļu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:582
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:586
 msgid ""
 "Sets the default 'Scale imported paths to fit size' state for the 'Import "
 "Path' dialog."
@@ -10965,24 +11089,24 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Mainīt importēto ceļu izmērus, lai iekļautos izmērā” "
 "stāvokli dialoglodziņam “Importēt ceļu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:585
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:589
 msgid "Sets the default feather radius for the 'Feather Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma izpludinājuma rādiusu dialoglodziņam “Iezīmējuma "
 "izpludināšana”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:588
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:592
 msgid "Sets the default grow radius for the 'Grow Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma pieauguma rādiusu dialoglodziņam “Palielināt iezīmējumu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:591
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:595
 msgid "Sets the default shrink radius for the 'Shrink Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Iestata noklusējuma samazinājuma rādiusu dialoglodziņam “Samazināt "
 "iezīmējumu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:594
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:598
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Shrink Selection' dialog."
@@ -10990,11 +11114,11 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Izvēlētie laukumi turpinās ārpus attēla” iestatījumu "
 "dialoglodziņam “Samazināt iezīmējumu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:598
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:602
 msgid "Sets the default border radius for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma malu rādiusu dialoglodziņam “Malas iezīmēšana”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:601
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Border Selection' dialog."
@@ -11002,15 +11126,15 @@ msgstr ""
 "Iestata noklusējuma “Izvēlētie laukumi turpinās ārpus attēla” iestatījumu "
 "dialoglodziņam “Malas iezīmēšana”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:609
 msgid "Sets the default border style for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr "Iestata noklusējuma malu stilu dialoglodziņam “Malas iezīmēšana”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:614
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:618
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Iestata atvēršanas dialoglodziņā esošo sīktēlu izmēru."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:617
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -11018,7 +11142,7 @@ msgstr ""
 "Sīktēls dialoglodziņā “Atvērt” automātiski atjaunināsies, ja priekšskatījums "
 "bijis mazāks nekā šeit norādīts."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:625
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -11030,34 +11154,34 @@ msgstr ""
 "neietilptu atmiņā. Ja jums ir daudz operatīvās atmiņas, jūs varētu vēlēties "
 "iestatīt lielāku vērtību."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:627
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:631
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "Rādīt pašreizējo priekšplāna un dibenplāna krāsu rīku kastē."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:630
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:634
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Rādīt pašreiz izvēlētās otas, rakstus un krāsu pārejas rīku kastē."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:633
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:637
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Rādīt aktīvo attēlu rīku kastē."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:639
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:643
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Norāda, kā atainosies attēla caurspīdīgums."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:642
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:646
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr "Iestata rūtiņu lielumu, kas apzīmē caurspīdību."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:645
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
 msgstr ""
 "Kad ieslēgts, GIMP nesaglabās attēlu, ja tas nav mainīts kopš atvēršanas."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:653
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -11065,7 +11189,7 @@ msgstr ""
 "Iestata minimālo atsaukšanas soļu skaitu. Lielāks atsaukšanas skaits "
 "iespējams tikmēr, kamēr nav izmantots atsaukšanai atvēlētās atmiņas apjoms."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:653
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:657
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -11074,21 +11198,21 @@ msgstr ""
 "Iestata atsaukšanas atmiņas apjomu katram attēlam. Limits var tikt "
 "pārsniegts, lai izmantotu parametros paredzēto atsaukšanas skaitu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:658
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:662
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Iestata priekšskatījuma izmēru atsaukšanas vēsturē."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:661
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:665
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Ja ieslēgts, taustiņš F1 atver palīga pārlūku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:664
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:668
 msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
 msgstr "Kad ieslēgts, dažām darbībām izmanto OpenCL."
 
 #: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:131
 #: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:293
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:246
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:251
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "nelabojama parsēšanas kļūda"
 
@@ -11097,850 +11221,898 @@ msgstr "nelabojama parsēšanas kļūda"
 msgid "value for token %s is not a valid UTF-8 string"
 msgstr "zīmes %s vērtība UTF-8 kodējumā nav derīga"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:89
-msgctxt "convert-dither-type"
-msgid "None"
-msgstr "Nekāds"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:90
-msgctxt "convert-dither-type"
-msgid "Floyd-Steinberg (normal)"
-msgstr "Floids-Šteinbergs (normāli)"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:91
-msgctxt "convert-dither-type"
-msgid "Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)"
-msgstr "Floids-Šteinbergs (samazināta krāsu izsmērēšana)"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:92
-msgctxt "convert-dither-type"
-msgid "Positioned"
-msgstr "Pozicionēts"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:151
-msgctxt "curve-type"
-msgid "Smooth"
-msgstr "Gluds"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:152
-msgctxt "curve-type"
-msgid "Freehand"
-msgstr "Ar brīvu roku"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:265
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Value"
-msgstr "Vērtība"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:266
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Red"
-msgstr "Sarkans"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:267
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Green"
-msgstr "Zaļš"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:268
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Blue"
-msgstr "Zils"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:269
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Alpha"
-msgstr "Alfa"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:270
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "Luminance"
-msgstr "Spilgtums"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:271
-msgctxt "histogram-channel"
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:299
-msgctxt "matting-engine"
-msgid "Matting Global"
-msgstr "Matēšana globāla"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:300
-msgctxt "matting-engine"
-msgid "Matting Levin"
-msgstr "Matēšana Levin"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:422
+#: ../app/core/core-enums.c:27
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "First item"
 msgstr "Pirmais vienums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:423
+#: ../app/core/core-enums.c:28
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Attēls"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:424
+#: ../app/core/core-enums.c:29
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Iezīmējums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:425
+#: ../app/core/core-enums.c:30
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active layer"
 msgstr "Aktīvais slānis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:426
+#: ../app/core/core-enums.c:31
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active channel"
 msgstr "Aktīvais kanāls"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:427
+#: ../app/core/core-enums.c:32
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active path"
 msgstr "Aktīvais ceļš"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:455
-msgctxt "fill-style"
-msgid "Solid color"
-msgstr "Viendabīga krāsa"
+#: ../app/core/core-enums.c:114
+msgctxt "channel-border-style"
+msgid "Hard"
+msgstr "Ciets"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:456
-msgctxt "fill-style"
-msgid "Pattern"
-msgstr "Raksts"
+#: ../app/core/core-enums.c:115
+msgctxt "channel-border-style"
+msgid "Smooth"
+msgstr "Gluds"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:116
+msgctxt "channel-border-style"
+msgid "Feathered"
+msgstr "Izpludināts"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:149
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "Pixel"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "Pixel"
+msgstr "Pikselis"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:150
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "RGB (%)"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "RGB (%)"
+msgstr "RGB (%)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:151
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "RGB (0..255)"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "RGB (0..255)"
+msgstr "RGB (0..255)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:152
+#| msgctxt "circle-background"
+#| msgid "HSV"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "HSV"
+msgstr "HSV"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:153
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "CIE LCH"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "CIE LCh"
+msgstr "CIE LCh"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:154
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "CIE LAB"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "CIE LAB"
+msgstr "CIE LAB"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:155
+#| msgctxt "color-frame-mode"
+#| msgid "CMYK"
+msgctxt "color-pick-mode"
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:184
+msgctxt "color-profile-policy"
+msgid "Ask what to do"
+msgstr "Jautāt, ko darīt"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:185
+msgctxt "color-profile-policy"
+msgid "Keep embedded profile"
+msgstr "Saglabāt iegulto profilu"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:186
+msgctxt "color-profile-policy"
+msgid "Convert to preferred RGB color profile"
+msgstr "Konvertēt attēlu uz RGB krāsu profilu"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:280
+msgctxt "convert-dither-type"
+msgid "None"
+msgstr "Nekāds"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:281
+msgctxt "convert-dither-type"
+msgid "Floyd-Steinberg (normal)"
+msgstr "Floids-Šteinbergs (normāli)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:282
+msgctxt "convert-dither-type"
+msgid "Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)"
+msgstr "Floids-Šteinbergs (samazināta krāsu izsmērēšana)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:283
+msgctxt "convert-dither-type"
+msgid "Positioned"
+msgstr "Pozicionēts"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:342
+msgctxt "curve-type"
+msgid "Smooth"
+msgstr "Gluds"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:343
+msgctxt "curve-type"
+msgid "Freehand"
+msgstr "Ar brīvu roku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:493
+#: ../app/core/core-enums.c:380
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Custom"
 msgstr "Pielāgots"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:494
+#: ../app/core/core-enums.c:381
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Line"
 msgstr "Līnija"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:495
+#: ../app/core/core-enums.c:382
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Long dashes"
 msgstr "Garas svītras"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:496
+#: ../app/core/core-enums.c:383
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Medium dashes"
 msgstr "Vidējas svītras"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:497
+#: ../app/core/core-enums.c:384
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Short dashes"
 msgstr "Īsas svītras"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:498
+#: ../app/core/core-enums.c:385
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Sparse dots"
 msgstr "Reti punkti"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:499
+#: ../app/core/core-enums.c:386
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Normal dots"
 msgstr "Punkti"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:500
+#: ../app/core/core-enums.c:387
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dense dots"
 msgstr "Blīvi punkti"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:501
+#: ../app/core/core-enums.c:388
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Stipples"
 msgstr "Punktējums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:502
+#: ../app/core/core-enums.c:389
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot"
 msgstr "Svītra, punkts"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:503
+#: ../app/core/core-enums.c:390
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot, dot"
 msgstr "Svītra, punkts, punkts"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:534
-msgctxt "item-set"
-msgid "None"
-msgstr "Nekas"
+#: ../app/core/core-enums.c:420
+msgctxt "debug-policy"
+msgid "Debug warnings, critical errors and crashes"
+msgstr "Atkļūdot brīdinājumus, kritiskās kļūdas un avārijas"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:535
-msgctxt "item-set"
-msgid "All layers"
-msgstr "Visi slāņi"
+#: ../app/core/core-enums.c:421
+msgctxt "debug-policy"
+msgid "Debug critical errors and crashes"
+msgstr "Atkļūdot kritiskās kļūdas un avārijas"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:536
-msgctxt "item-set"
-msgid "Image-sized layers"
-msgstr "Attēla izmēra slāņi"
+#: ../app/core/core-enums.c:422
+msgctxt "debug-policy"
+msgid "Debug crashes only"
+msgstr "Atkļūdot tikai avārijas"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:537
-msgctxt "item-set"
-msgid "All visible layers"
-msgstr "Visi redzamie slāņi"
+#: ../app/core/core-enums.c:423
+msgctxt "debug-policy"
+msgid "Never debug GIMP"
+msgstr "Nekad neatkļūdot GIMP"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:538
-msgctxt "item-set"
-msgid "All linked layers"
-msgstr "Visi saistītie slāņi"
+#: ../app/core/core-enums.c:509
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Opacity"
+msgstr "Blīvums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:573
-msgctxt "view-size"
-msgid "Tiny"
-msgstr "Sīks"
+#: ../app/core/core-enums.c:510
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Size"
+msgstr "Izmērs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:574
-msgctxt "view-size"
-msgid "Very small"
-msgstr "Ļoti mazs"
+#: ../app/core/core-enums.c:511
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Angle"
+msgstr "Leņķis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:575
-msgctxt "view-size"
-msgid "Small"
-msgstr "Mazs"
+#: ../app/core/core-enums.c:512
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Color"
+msgstr "Krāsa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:576
-msgctxt "view-size"
-msgid "Medium"
-msgstr "Vidējs"
+#: ../app/core/core-enums.c:513
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Hardness"
+msgstr "Stingrums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:577
-msgctxt "view-size"
-msgid "Large"
-msgstr "Liels"
+#: ../app/core/core-enums.c:514
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Force"
+msgstr "Spēks"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:578
-msgctxt "view-size"
-msgid "Very large"
-msgstr "Lielāks"
+#: ../app/core/core-enums.c:515
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Aspect ratio"
+msgstr "Izmēru attiecība"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:579
-msgctxt "view-size"
-msgid "Huge"
-msgstr "Ļoti liels"
+#: ../app/core/core-enums.c:516
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Spacing"
+msgstr "Atstatums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:580
-msgctxt "view-size"
-msgid "Enormous"
-msgstr "Milzīgs"
+#: ../app/core/core-enums.c:517
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Rate"
+msgstr "Ātrums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:581
-msgctxt "view-size"
-msgid "Gigantic"
-msgstr "Vislielākais"
+#: ../app/core/core-enums.c:518
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Flow"
+msgstr "Plūsma"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:519
+msgctxt "dynamics-output-type"
+msgid "Jitter"
+msgstr "Trīcēšana"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:547
+msgctxt "fill-style"
+msgid "Solid color"
+msgstr "Viendabīga krāsa"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:548
+msgctxt "fill-style"
+msgid "Pattern"
+msgstr "Raksts"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:576
+msgctxt "filter-region"
+msgid "Use the selection as input"
+msgstr "Izmantot iezīmējumu kā ievadi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:577
+msgctxt "filter-region"
+msgid "Use the entire layer as input"
+msgstr "Izmantot visu slāni kā ievadi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:608
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "Fixed"
+msgstr "Fiksēts"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:609
-msgctxt "view-type"
-msgid "View as list"
-msgstr "Skatīt kā sarakstu"
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "Foreground color"
+msgstr "Priekšplāna krāsa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:610
-msgctxt "view-type"
-msgid "View as grid"
-msgstr "Skatīt kā režģi"
+#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color".
+#. Keep it short.
+#: ../app/core/core-enums.c:612
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "FG"
+msgstr "PP"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:639
+#: ../app/core/core-enums.c:613
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "Foreground color (transparent)"
+msgstr "Priekšplāna krāsa (caurspīdīgs)"
+
+#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color (transparent)".
+#. Keep it short.
+#: ../app/core/core-enums.c:616
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "FG (t)"
+msgstr "PP (c)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:617
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "Background color"
+msgstr "Dibenplāna krāsa"
+
+#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color".
+#. Keep it short.
+#: ../app/core/core-enums.c:620
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "BG"
+msgstr "DP"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:621
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "Background color (transparent)"
+msgstr "Dibenplāna krāsa (caurspīdīgs)"
+
+#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color (transparent)".
+#. Keep it short.
+#: ../app/core/core-enums.c:624
+msgctxt "gradient-color"
+msgid "BG (t)"
+msgstr "DP (c)"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:737
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Value"
+msgstr "Vērtība"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:738
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Red"
+msgstr "Sarkans"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:739
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Green"
+msgstr "Zaļš"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:740
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Blue"
+msgstr "Zils"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:741
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Alpha"
+msgstr "Alfa"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:742
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "Luminance"
+msgstr "Spilgtums"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:743
+msgctxt "histogram-channel"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:774
+msgctxt "item-set"
+msgid "None"
+msgstr "Nekas"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:775
+msgctxt "item-set"
+msgid "All layers"
+msgstr "Visi slāņi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:776
+msgctxt "item-set"
+msgid "Image-sized layers"
+msgstr "Attēla izmēra slāņi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:777
+msgctxt "item-set"
+msgid "All visible layers"
+msgstr "Visi redzamie slāņi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:778
+msgctxt "item-set"
+msgid "All linked layers"
+msgstr "Visi saistītie slāņi"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:806
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Global"
+msgstr "Matēšana globāla"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:807
+msgctxt "matting-engine"
+msgid "Matting Levin"
+msgstr "Matēšana Levin"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:838
+msgctxt "message-severity"
+msgid "Message"
+msgstr "Ziņojums"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:839
+msgctxt "message-severity"
+msgid "Warning"
+msgstr "Brīdinājums"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:840
+msgctxt "message-severity"
+msgid "Error"
+msgstr "Kļūda"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:841
+msgctxt "message-severity"
+msgid "WARNING"
+msgstr "BRĪDINĀJUMS"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:842
+msgctxt "message-severity"
+msgid "CRITICAL"
+msgstr "KRITISKS"
+
+#: ../app/core/core-enums.c:908
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "No thumbnails"
 msgstr "Bez sīktēliem"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:640
+#: ../app/core/core-enums.c:909
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Normal (128x128)"
 msgstr "Normāls (128x128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:641
+#: ../app/core/core-enums.c:910
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Liels (256x256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:671
-msgctxt "debug-policy"
-msgid "Debug warnings, critical errors and crashes"
-msgstr "Atkļūdot brīdinājumus, kritiskās kļūdas un avārijas"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:672
-msgctxt "debug-policy"
-msgid "Debug critical errors and crashes"
-msgstr "Atkļūdot kritiskās kļūdas un avārijas"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:673
-msgctxt "debug-policy"
-msgid "Debug crashes only"
-msgstr "Atkļūdot tikai avārijas"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:674
-msgctxt "debug-policy"
-msgid "Never debug GIMP"
-msgstr "Nekad neatkļūdot GIMP"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:863
+#: ../app/core/core-enums.c:1099
 msgctxt "undo-type"
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<nederīgs>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:864
+#: ../app/core/core-enums.c:1100
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale image"
 msgstr "Mērogot attēlu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:865
+#: ../app/core/core-enums.c:1101
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize image"
 msgstr "Mainīt attēla izmēru"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:866
+#: ../app/core/core-enums.c:1102
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip image"
 msgstr "Attēla apmešana"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:867
+#: ../app/core/core-enums.c:1103
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate image"
 msgstr "Pagriezt attēlu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:868
+#: ../app/core/core-enums.c:1104
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop image"
 msgstr "Kadrēt attēlu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:869
+#: ../app/core/core-enums.c:1105
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert image"
 msgstr "Pārveidot attēlu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:870
+#: ../app/core/core-enums.c:1106
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove item"
 msgstr "Izņemt elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:871 ../app/core/core-enums.c:915
+#: ../app/core/core-enums.c:1107 ../app/core/core-enums.c:1151
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder item"
 msgstr "Pārkārtot vienumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:872
+#: ../app/core/core-enums.c:1108
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Apvienot slāņus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:873
+#: ../app/core/core-enums.c:1109
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Apvienot ceļus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:874
+#: ../app/core/core-enums.c:1110
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Ātrā maska"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:875 ../app/core/core-enums.c:906
+#: ../app/core/core-enums.c:1111 ../app/core/core-enums.c:1142
 #: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Režģis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:876 ../app/core/core-enums.c:910
+#: ../app/core/core-enums.c:1112 ../app/core/core-enums.c:1146
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Guide"
 msgstr "Palīglīnija"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:877 ../app/core/core-enums.c:911
+#: ../app/core/core-enums.c:1113 ../app/core/core-enums.c:1147
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sample Point"
 msgstr "Paraugpunkts"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:878 ../app/core/core-enums.c:912
+#: ../app/core/core-enums.c:1114 ../app/core/core-enums.c:1148
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Slānis/kanāls"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:879 ../app/core/core-enums.c:913
+#: ../app/core/core-enums.c:1115 ../app/core/core-enums.c:1149
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Slāņa/kanāla modifikācija"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/core-enums.c:914
+#: ../app/core/core-enums.c:1116 ../app/core/core-enums.c:1150
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Iezīmējuma maska"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/core-enums.c:918
+#: ../app/core/core-enums.c:1117 ../app/core/core-enums.c:1154
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item visibility"
 msgstr "Elementa redzamība"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:919
+#: ../app/core/core-enums.c:1118 ../app/core/core-enums.c:1155
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Link/Unlink item"
 msgstr "Savienot/atvienot elementus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:883
+#: ../app/core/core-enums.c:1119
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item properties"
 msgstr "Elementa īpašības"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:917
+#: ../app/core/core-enums.c:1120 ../app/core/core-enums.c:1153
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move item"
 msgstr "Pārvietot elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:885
+#: ../app/core/core-enums.c:1121
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale item"
 msgstr "Mērogot vienumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:886
+#: ../app/core/core-enums.c:1122
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize item"
 msgstr "Mainīt vienuma izmērus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:887
+#: ../app/core/core-enums.c:1123
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer"
 msgstr "Pievienot slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/core/core-enums.c:938
+#: ../app/core/core-enums.c:1124 ../app/core/core-enums.c:1174
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Pievienot slāņa masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:889 ../app/core/core-enums.c:940
+#: ../app/core/core-enums.c:1125 ../app/core/core-enums.c:1176
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Apstiprināt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:890 ../app/core/core-enums.c:948
+#: ../app/core/core-enums.c:1126 ../app/core/core-enums.c:1184
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating selection to layer"
 msgstr "Peldošais iezīmējums par slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:891
+#: ../app/core/core-enums.c:1127
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float selection"
 msgstr "Peldošais iezīmējums"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:892
+#: ../app/core/core-enums.c:1128
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Fiksēt peldošo iezīmējumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:893 ../app/core/gimp-edit.c:492
+#: ../app/core/core-enums.c:1129 ../app/core/gimp-edit.c:492
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Ielīmēt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/gimp-edit.c:710
+#: ../app/core/core-enums.c:1130 ../app/core/gimp-edit.c:710
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Izgriezt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:895
+#: ../app/core/core-enums.c:1131
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text"
 msgstr "Teksts"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736
+#: ../app/core/core-enums.c:1132 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:736
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
 msgstr "Transformēt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:897 ../app/core/core-enums.c:950
+#: ../app/core/core-enums.c:1133 ../app/core/core-enums.c:1186
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paint"
 msgstr "Zīmēt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:898 ../app/core/core-enums.c:953
+#: ../app/core/core-enums.c:1134 ../app/core/core-enums.c:1189
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Pievienot trokšņus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:899 ../app/core/core-enums.c:954
+#: ../app/core/core-enums.c:1135 ../app/core/core-enums.c:1190
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Dzēst trokšņus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:900
+#: ../app/core/core-enums.c:1136
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Import paths"
 msgstr "Importēt ceļus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:901
+#: ../app/core/core-enums.c:1137
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Spraudnis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:902
+#: ../app/core/core-enums.c:1138
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image type"
 msgstr "Attēla tips"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:903
+#: ../app/core/core-enums.c:1139
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image precision"
 msgstr "Attēla precizitāte"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:904
+#: ../app/core/core-enums.c:1140
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image size"
 msgstr "Attēla izmērs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:905
+#: ../app/core/core-enums.c:1141
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Attēla izšķirtspējas maiņa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:907
+#: ../app/core/core-enums.c:1143
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change metadata"
 msgstr "Mainīt metadatus"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:908
+#: ../app/core/core-enums.c:1144
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Mainīt indeksēto paleti"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:909
+#: ../app/core/core-enums.c:1145
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change color managed state"
 msgstr "Mainīt krāsu pārvaldības stāvokli"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:916
+#: ../app/core/core-enums.c:1152
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename item"
 msgstr "Pārdēvēt vienumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:920
+#: ../app/core/core-enums.c:1156
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item color tag"
 msgstr "Vienuma krāsu tags"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:921
+#: ../app/core/core-enums.c:1157
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock content"
 msgstr "Saslēgt/atslēgt saturu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:922
+#: ../app/core/core-enums.c:1158
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock position"
 msgstr "Saslēgt/atslēgt novietojumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:923
+#: ../app/core/core-enums.c:1159
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New layer"
 msgstr "Jauns slānis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:924
+#: ../app/core/core-enums.c:1160
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Dzēst slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:925
+#: ../app/core/core-enums.c:1161
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer mode"
 msgstr "Iestatīt slāņa režīmu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:926
+#: ../app/core/core-enums.c:1162
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer opacity"
 msgstr "Iestatīt slāņa blīvumu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:927
+#: ../app/core/core-enums.c:1163
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
 msgstr "Slēgt/atslēgt alfa kanālu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:928
+#: ../app/core/core-enums.c:1164
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Suspend group layer resize"
 msgstr "Apturēt grupas slāņu izmēra maiņu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:929
+#: ../app/core/core-enums.c:1165
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resume group layer resize"
 msgstr "Turpināt grupas slāņu izmēra maiņu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:930
+#: ../app/core/core-enums.c:1166
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Suspend group layer mask"
 msgstr "Apturēt grupas slāņu masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:931
+#: ../app/core/core-enums.c:1167
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resume group layer mask"
 msgstr "Turpināt grupas slāņu masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:932
+#: ../app/core/core-enums.c:1168
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Start transforming group layer"
 msgstr "Sākt transformēt grupas slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:933
+#: ../app/core/core-enums.c:1169
 msgctxt "undo-type"
 msgid "End transforming group layer"
 msgstr "Beigt transformēt grupas slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:934
+#: ../app/core/core-enums.c:1170
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert group layer"
 msgstr "Pārveidot grupas slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:935
+#: ../app/core/core-enums.c:1171
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer"
 msgstr "Teksta slānis"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:936
+#: ../app/core/core-enums.c:1172
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer modification"
 msgstr "Teksta slāņa mainīšana"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:937
+#: ../app/core/core-enums.c:1173
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert text layer"
 msgstr "Pārveidot teksta slāni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:939
+#: ../app/core/core-enums.c:1175
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer mask"
 msgstr "Dzēst slāņa masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:941
+#: ../app/core/core-enums.c:1177
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show layer mask"
 msgstr "Rādīt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:942
+#: ../app/core/core-enums.c:1178
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New channel"
 msgstr "Jauns kanāls"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:943
+#: ../app/core/core-enums.c:1179
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Dzēst kanālu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:944
+#: ../app/core/core-enums.c:1180
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel color"
 msgstr "Kanāla krāsa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:945
+#: ../app/core/core-enums.c:1181
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New path"
 msgstr "Jauns ceļš"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:946
+#: ../app/core/core-enums.c:1182
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete path"
 msgstr "Dzēst ceļu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:947
+#: ../app/core/core-enums.c:1183
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path modification"
 msgstr "Ceļa mainīšana"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:949
-#| msgid "Transform resize"
+#: ../app/core/core-enums.c:1185
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform grid"
 msgstr "Transformēt režģi"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:951
+#: ../app/core/core-enums.c:1187
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ink"
 msgstr "Spalva"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:952
+#: ../app/core/core-enums.c:1188
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Izvēlēties priekšplānu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:955
+#: ../app/core/core-enums.c:1191
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Nav atsaucams"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1035
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "Fixed"
-msgstr "Fiksēts"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1036
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "Foreground color"
-msgstr "Priekšplāna krāsa"
-
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color".
-#. Keep it short.
-#: ../app/core/core-enums.c:1039
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "FG"
-msgstr "PP"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1040
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "Foreground color (transparent)"
-msgstr "Priekšplāna krāsa (caurspīdīgs)"
-
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Foreground color (transparent)".
-#. Keep it short.
-#: ../app/core/core-enums.c:1043
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "FG (t)"
-msgstr "PP (c)"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1044
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "Background color"
-msgstr "Dibenplāna krāsa"
-
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color".
-#. Keep it short.
-#: ../app/core/core-enums.c:1047
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "BG"
-msgstr "DP"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1048
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "Background color (transparent)"
-msgstr "Dibenplāna krāsa (caurspīdīgs)"
-
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Background color (transparent)".
-#. Keep it short.
-#: ../app/core/core-enums.c:1051
-msgctxt "gradient-color"
-msgid "BG (t)"
-msgstr "DP (c)"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1082
-msgctxt "message-severity"
-msgid "Message"
-msgstr "Ziņojums"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1083
-msgctxt "message-severity"
-msgid "Warning"
-msgstr "Brīdinājums"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1084
-msgctxt "message-severity"
-msgid "Error"
-msgstr "Kļūda"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1085
-msgctxt "message-severity"
-msgid "WARNING"
-msgstr "BRĪDINĀJUMS"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1086
-msgctxt "message-severity"
-msgid "CRITICAL"
-msgstr "KRITISKS"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1115
-msgctxt "color-profile-policy"
-msgid "Ask what to do"
-msgstr "Jautāt, ko darīt"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1116
-msgctxt "color-profile-policy"
-msgid "Keep embedded profile"
-msgstr "Saglabāt iegulto profilu"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1117
-msgctxt "color-profile-policy"
-msgid "Convert to preferred RGB color profile"
-msgstr "Konvertēt attēlu uz RGB krāsu profilu"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1154
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Opacity"
-msgstr "Blīvums"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1155
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Size"
-msgstr "Izmērs"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1156
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Angle"
-msgstr "Leņķis"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1157
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Color"
-msgstr "Krāsa"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1158
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Hardness"
-msgstr "Stingrums"
-
-#: ../app/core/core-enums.c:1159
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Force"
-msgstr "Spēks"
+#: ../app/core/core-enums.c:1226
+msgctxt "view-size"
+msgid "Tiny"
+msgstr "Sīks"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1160
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Aspect ratio"
-msgstr "Izmēru attiecība"
+#: ../app/core/core-enums.c:1227
+msgctxt "view-size"
+msgid "Very small"
+msgstr "Ļoti mazs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1161
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Spacing"
-msgstr "Atstatums"
+#: ../app/core/core-enums.c:1228
+msgctxt "view-size"
+msgid "Small"
+msgstr "Mazs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1162
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Rate"
-msgstr "Ātrums"
+#: ../app/core/core-enums.c:1229
+msgctxt "view-size"
+msgid "Medium"
+msgstr "Vidējs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1163
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Flow"
-msgstr "Plūsma"
+#: ../app/core/core-enums.c:1230
+msgctxt "view-size"
+msgid "Large"
+msgstr "Liels"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1164
-msgctxt "dynamics-output-type"
-msgid "Jitter"
-msgstr "Trīcēšana"
+#: ../app/core/core-enums.c:1231
+msgctxt "view-size"
+msgid "Very large"
+msgstr "Lielāks"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1192
-msgctxt "filter-region"
-msgid "Use the selection as input"
-msgstr "Izmantot iezīmējumu kā ievadi"
+#: ../app/core/core-enums.c:1232
+msgctxt "view-size"
+msgid "Huge"
+msgstr "Ļoti liels"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1193
-msgctxt "filter-region"
-msgid "Use the entire layer as input"
-msgstr "Izmantot visu slāni kā ievadi"
+#: ../app/core/core-enums.c:1233
+msgctxt "view-size"
+msgid "Enormous"
+msgstr "Milzīgs"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1222
-msgctxt "channel-border-style"
-msgid "Hard"
-msgstr "Ciets"
+#: ../app/core/core-enums.c:1234
+msgctxt "view-size"
+msgid "Gigantic"
+msgstr "Vislielākais"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1223
-msgctxt "channel-border-style"
-msgid "Smooth"
-msgstr "Gluds"
+#: ../app/core/core-enums.c:1262
+msgctxt "view-type"
+msgid "View as list"
+msgstr "Skatīt kā sarakstu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1224
-msgctxt "channel-border-style"
-msgid "Feathered"
-msgstr "Izpludināts"
+#: ../app/core/core-enums.c:1263
+msgctxt "view-type"
+msgid "View as grid"
+msgstr "Skatīt kā režģi"
 
 #. initialize babl fishes
 #: ../app/core/gimp.c:502 ../app/core/gimp.c:532
@@ -11962,7 +12134,7 @@ msgid "Parasites"
 msgstr "Trokšņi"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3140
+#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3151
 msgid "Modules"
 msgstr "Moduļi"
 
@@ -11978,16 +12150,16 @@ msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
 msgstr ""
 "Pakešu (batch) interpretators “%s” nav pieejams, pakešu režīms ir izslēgts."
 
-#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimp-internal-data.c:304
-#: ../app/core/gimptooloptions.c:365 ../app/gui/session.c:428
-#: ../app/menus/menus.c:476 ../app/widgets/gimpdevices.c:216
+#: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimp-internal-data.c:330
+#: ../app/core/gimptooloptions.c:361 ../app/gui/session.c:428
+#: ../app/menus/menus.c:476 ../app/widgets/gimpdevices.c:225
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
 msgstr "Neizdevās izdzēst “%s” — %s"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
 #: ../app/core/gimp-data-factories.c:354 ../app/core/gimpcontext.c:721
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:218
 msgid "Dynamics"
 msgstr "Dinamika"
@@ -12048,6 +12220,17 @@ msgstr "No priekšplāna uz caurspīdīgumu"
 msgid "Please wait: %s\n"
 msgstr "Lūdzu, uzgaidiet: %s\n"
 
+#: ../app/core/gimp-internal-data.c:286 ../app/core/gimp-internal-data.c:294
+#: ../app/core/gimpdata.c:590 ../app/core/gimpdata.c:598
+#, c-format
+msgid "Error saving '%s': "
+msgstr "Kļūda, saglabājot “%s”: "
+
+#: ../app/core/gimp-internal-data.c:300 ../app/core/gimpdata.c:604
+#, c-format
+msgid "Error saving '%s'"
+msgstr "Kļūda, saglabājot “%s”"
+
 #: ../app/core/gimp-spawn.c:186
 #, c-format
 msgid "Failed to fork (%s)"
@@ -12122,7 +12305,6 @@ msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — izmērs = 0."
 
 #: ../app/core/gimpbrush-load.c:195
 #, c-format
-#| msgid "Fatal parse error in brush file: Width = 0."
 msgid "Fatal parse error in brush file: %dx%d over max size."
 msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — %dx%d virs maksimālā izmēra."
 
@@ -12141,19 +12323,25 @@ msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — nezināma versija %d."
 msgid "Unsupported brush format"
 msgstr "Neatbalstīts otas formāts"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:261 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:253
+#, c-format
+#| msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
+msgid "Invalid header data in '%s': Brush name is too long: %lu"
+msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — otas nosaukums ir pārāk garš: %lu"
+
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:271 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126
 #: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:74
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Nederīga UTF-8 rinda otu datnē “%s”."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:268 ../app/core/gimppattern-load.c:130
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:278 ../app/core/gimppattern-load.c:141
 #: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:110
 #: ../app/display/gimptoolpath.c:566
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Bez nosaukuma"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:339
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:349
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file:\n"
@@ -12168,7 +12356,7 @@ msgstr ""
 "Tā varētu būt novecojusi GIMP otu datne. Mēģiniet to ielādēt kā attēlu un "
 "saglabāt atkal."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:386
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:396
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file:\n"
@@ -12178,38 +12366,38 @@ msgstr ""
 "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — nepieļaujams dziļums %d. GIMP otas "
 "darbojas tikai RGBA un pelēktoņu režīmos."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:462
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:472
 #, c-format
 msgid "Unable to decode abr format version %d."
 msgstr "Neizdevās atkodēt abr formāta versiju %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:580 ../app/core/gimpbrush-load.c:799
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:590 ../app/core/gimpbrush-load.c:809
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Brush size value corrupt."
 msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — otas izmēra vērtība ir bojāta."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:667 ../app/core/gimpbrush-load.c:857
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:677 ../app/core/gimpbrush-load.c:867
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Brush dimensions out of range."
 msgstr ""
 "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — otu dimensijas ir ārpus apgabala."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:679
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:689
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Wide brushes are not supported."
 msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — platas otas nav atbalstītas."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:828
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:838
 msgid "Fatal parse error in brush file: File appears truncated: "
 msgstr ""
 "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — iespējams, ka datne ir aprauta: "
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:865
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:875
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown compression method."
 msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — nezināms saspiešanas metode."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1001
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file: Unable to decode abr format version %d."
@@ -12217,7 +12405,7 @@ msgstr ""
 "Nelabojama kļūda, parsējot otu datni — nevarēja atkodēt abr formāta versiju "
 "%d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1122 ../app/core/gimpbrush-load.c:1140
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1132 ../app/core/gimpbrush-load.c:1150
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: RLE compressed brush data corrupt."
 msgstr ""
@@ -12252,37 +12440,31 @@ msgstr "Nezināma GIMP otas forma."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:173
 #, c-format
-#| msgid "Invalid empty brush name"
 msgid "Invalid brush spacing."
 msgstr "Nederīgs otas atstatums."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:190
 #, c-format
-#| msgid "Invalid shortcut."
 msgid "Invalid brush radius."
 msgstr "Nederīgs otas rādiuss."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:209
 #, c-format
-#| msgid "Invalid shortcut."
 msgid "Invalid brush spike count."
 msgstr "Nederīgs otas smaiļu skaits."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:226
 #, c-format
-#| msgid "Invalid empty brush name"
 msgid "Invalid brush hardness."
 msgstr "Nederīgs otas stingrums."
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:242
 #, c-format
-#| msgid "Brush Aspect Ratio"
 msgid "Invalid brush aspect ratio."
 msgstr "Nederīga otas izmēru attiecība"
 
 #: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:258
 #, c-format
-#| msgid "Invalid empty brush name"
 msgid "Invalid brush angle."
 msgstr "Nederīgs otas leņķis."
 
@@ -12484,25 +12666,25 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Flood Channel"
 msgstr "Kanāla atspulgs"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:843
+#: ../app/core/gimpchannel.c:845
 msgid "Cannot fill empty channel."
 msgstr "Nevar aizpildīt tukšu kanālu"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:879
+#: ../app/core/gimpchannel.c:881
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "Nevar apvilkt tukšu kanālu."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1702
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1704
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "Iestatīt kanāla krāsu"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1753
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1755
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "Iestatīt kanāla blīvumu"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1842 ../app/core/gimpselection.c:169
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1844 ../app/core/gimpselection.c:169
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "Iezīmēšanas maska"
 
@@ -12553,7 +12735,7 @@ msgstr "Raksts"
 
 #: ../app/core/gimpcontext.c:742 ../app/core/gimpcontext.c:743
 #: ../app/pdb/drawable-edit-cmds.c:253 ../app/pdb/edit-cmds.c:803
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:284 ../app/tools/gimpgradienttool.c:158
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:268 ../app/tools/gimpgradienttool.c:158
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:367
 msgid "Gradient"
 msgstr "Krāsu pāreja"
@@ -12572,18 +12754,8 @@ msgstr "Fonts"
 msgid "Tool Preset"
 msgstr "Rīku priekšiestatījumi"
 
-#: ../app/core/gimpdata.c:590 ../app/core/gimpdata.c:598
-#, c-format
-msgid "Error saving '%s': "
-msgstr "Kļūda, saglabājot “%s”: "
-
-#: ../app/core/gimpdata.c:604
-#, c-format
-msgid "Error saving '%s'"
-msgstr "Kļūda, saglabājot “%s”"
-
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:350 ../app/core/gimpdatafactory.c:384
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:699 ../app/core/gimpdatafactory.c:730
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:351 ../app/core/gimpdatafactory.c:385
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:700 ../app/core/gimpdatafactory.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -12594,23 +12766,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:414 ../app/core/gimpdatafactory.c:417
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:415 ../app/core/gimpdatafactory.c:418
 #: ../app/core/gimpitem.c:546 ../app/core/gimpitem.c:549
 msgid "copy"
 msgstr "kopēt"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:426 ../app/core/gimpitem.c:557
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:427 ../app/core/gimpitem.c:557
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%s kopēt"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:575 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:576 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
 #: ../app/widgets/gimpfontfactoryview.c:97
-#| msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
 msgstr "Ielādēt fontus (tas var aizņemt kādu laiciņu...)"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:894
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:895
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
@@ -12621,7 +12792,7 @@ msgstr ""
 "izveidojiet mapi vai salabojiet savu konfigurāciju iestatījumu "
 "dialoglodziņā, sadaļā “Mapes”."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:913
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:914
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
@@ -12632,7 +12803,7 @@ msgstr ""
 "ceļa. Jūs droši vien rediģējāt gimprc datni pašrocīgi, lūdzu, salabojiet to "
 "iestatījumu dialoglodziņā, sadaļā “Mapes”."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:923
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:924
 #, c-format
 msgid "You don't have any writable data folder configured."
 msgstr "Jums nav konfigurēta rakstāma datu mape."
@@ -12889,41 +13060,41 @@ msgstr "Pirmās režģa līnijas vertikālā nobīde. Vērtība var būt negatī
 msgid "Offset unit"
 msgstr "Nobīdes vienība"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:278
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:280
 msgid "Layer Group"
 msgstr "Slāņu grupa"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:279
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:281
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer Group"
 msgstr "Pārdēvēt slāņu grupu"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:280
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:282
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Group"
 msgstr "Pārvietot slāņu grupu"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:281
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:283
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer Group"
 msgstr "Mērogot slāņu grupu"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:282
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:284
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer Group"
 msgstr "Slāņu grupas izmēru maiņa"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:283
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:285
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer Group"
 msgstr "Slāņu grupas apmešana"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:284
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer Group"
 msgstr "Pagriezt slāņu grupu"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:285
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:287
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer Group"
 msgstr "Transformēt slāņu grupu"
@@ -12932,103 +13103,102 @@ msgstr "Transformēt slāņu grupu"
 msgid "Symmetry"
 msgstr "Simetrija"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2215
+#: ../app/core/gimpimage.c:2217
 msgid " (exported)"
 msgstr " (eksportēts)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2219
+#: ../app/core/gimpimage.c:2221
 msgid " (overwritten)"
 msgstr " (pārrakstīts)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2228
+#: ../app/core/gimpimage.c:2230
 msgid " (imported)"
 msgstr " (importēts)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2402 ../app/core/gimpimage.c:2416
-#: ../app/core/gimpimage.c:2459
+#: ../app/core/gimpimage.c:2404 ../app/core/gimpimage.c:2418
+#: ../app/core/gimpimage.c:2461
 #, c-format
 msgid "Layer mode '%s' was added in %s"
 msgstr "Slāņa režīms “%s” tika pievienots %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2474
+#: ../app/core/gimpimage.c:2476
 #, c-format
 msgid "Layer groups were added in %s"
 msgstr "Slāņu grupas tika pievienotas %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2481
+#: ../app/core/gimpimage.c:2483
 #, c-format
-#| msgid "Layer masks on layer groups"
 msgid "Masks on layer groups were added in %s"
 msgstr "Maskas uz slāņu grupām tika pievienotas %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2497
+#: ../app/core/gimpimage.c:2499
 #, c-format
 msgid "High bit-depth images were added in %s"
 msgstr "Augsta bitu dziļuma attēli tika pievienoti %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2522
+#: ../app/core/gimpimage.c:2524
 #, c-format
 msgid "Support for image files larger than 4GB was added in %s"
 msgstr "Atbalsts attēlu datnēm, kas ir lielākas par 4GB, tika pievienots %s"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2616
+#: ../app/core/gimpimage.c:2618
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Mainīt attēla izšķirtspēju"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2668
+#: ../app/core/gimpimage.c:2670
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Mainīt attēla mērvienības"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3552
+#: ../app/core/gimpimage.c:3557
 #, c-format
 msgid ""
 "'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
 msgstr ""
 "'gimp-comment' trokšņu validēšana neizdevās: komentārs satur nederīgu UTF-8"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3604
+#: ../app/core/gimpimage.c:3609
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Pievienot trokšņus attēlam"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3645
+#: ../app/core/gimpimage.c:3650
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Izņemt trokšņus no attēla"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4372
+#: ../app/core/gimpimage.c:4377
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Pievienot slāni"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4414 ../app/core/gimpimage.c:4445
+#: ../app/core/gimpimage.c:4419 ../app/core/gimpimage.c:4450
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Izņemt slāni"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4439
+#: ../app/core/gimpimage.c:4444
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Dzēst peldošo iezīmējumu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4606
+#: ../app/core/gimpimage.c:4611
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Pievienot kanālu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4634 ../app/core/gimpimage.c:4658
+#: ../app/core/gimpimage.c:4639 ../app/core/gimpimage.c:4663
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Izņemt kanālu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4714
+#: ../app/core/gimpimage.c:4719
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "Pievienot ceļu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4744 ../app/core/gimpimage.c:4751
+#: ../app/core/gimpimage.c:4749 ../app/core/gimpimage.c:4756
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Izņemt ceļu"
@@ -13049,25 +13219,25 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Neizdevās validēt ICC profilu: trokšņa karogi nav (PERSISTENT | UNDOABLE)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:188
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:187
 msgid "ICC profile validation failed: "
 msgstr "Neizdevās validēt ICC profilu: "
 
-#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:332
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:331
 msgid ""
 "ICC profile validation failed: Color profile is not for grayscale color space"
 msgstr "Neizdevās validēt ICC profilu: krāsu profils nav pelēktoņu krāstelpā"
 
-#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:342
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:341
 msgid "ICC profile validation failed: Color profile is not for RGB color space"
 msgstr "Neizdevās validēt ICC profilu: krāsu profils nav RGB krāstelpā"
 
-#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:397
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:396
 #, c-format
 msgid "Converting from '%s' to '%s'"
 msgstr "Konvertē no “%s” uz “%s”"
 
-#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:402
+#: ../app/core/gimpimage-color-profile.c:401
 msgid "Color profile conversion"
 msgstr "Krāsu profila konvertēšana"
 
@@ -13096,20 +13266,20 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "Pievienot krāsu krāsu kartei"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:786
+#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:790
 msgid "Cannot convert image: palette is empty."
 msgstr "Nevar konvertēt attēlu — palete ir tukša."
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:798
+#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:802
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Indexed"
 msgstr "Konvertēt attēlu uz indeksētu"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:890
+#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:894
 msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
 msgstr "Konvertē uz indeksētām krāsām (otrā stadija)"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:939
+#: ../app/core/gimpimage-convert-indexed.c:943
 msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
 msgstr "Konvertē uz indeksētām krāsām (otrā stadija)"
 
@@ -13178,16 +13348,16 @@ msgstr "Konvertēt attēlu uz 64 bitu gamma peldošo komatu"
 #: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:289
 #: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:241
 #: ../app/dialogs/convert-precision-dialog.c:221
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:136
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:128
 msgid "Dithering"
 msgstr "Tonēšana"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:81
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:84
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to RGB"
 msgstr "Konvertēt attēlu uz RGB"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:85
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:88
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to Grayscale"
 msgstr "Konvertēt attēlu uz pelēktoņiem"
@@ -13315,11 +13485,18 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Sample Point"
 msgstr "Izņemt paraugpunktu"
 
-#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:123
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:126
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Sample Point"
 msgstr "Pārvietot paraugpunktu"
 
+#: ../app/core/gimpimage-sample-points.c:146
+#| msgctxt "sample-points-action"
+#| msgid "Sample Point Menu"
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Set Sample Point Pick Mode"
+msgstr "Iestatīt paraugpunktu izvēles režīmu"
+
 #: ../app/core/gimpimage-scale.c:79
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Image"
@@ -13330,8 +13507,8 @@ msgstr "Mērogot attēlu"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Nevar atsaukt %s"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:750 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1850
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1956
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:750 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1861
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
 msgid "Folder"
 msgstr "Mape"
 
@@ -13414,7 +13591,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Fiksēt peldošo iezīmējumu"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1037
+#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:1043
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
@@ -13490,7 +13667,7 @@ msgstr "Slāni nevar pacelt augstāk."
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Slāni nevar nolaist zemāk."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:744 ../app/core/gimplayer.c:1908
+#: ../app/core/gimplayer.c:744 ../app/core/gimplayer.c:1914
 #: ../app/core/gimplayermask.c:228
 #, c-format
 msgid "%s mask"
@@ -13505,60 +13682,60 @@ msgstr ""
 "Peldošais iezīmējums\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1814
+#: ../app/core/gimplayer.c:1820
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Nevar pievienot slāņa masku, jo viena maska jau ir."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1825
+#: ../app/core/gimplayer.c:1831
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Nevar pievienot slāņa masku ar citiem izmēriem kā slānis."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1831
+#: ../app/core/gimplayer.c:1837
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Pievienot slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1949
+#: ../app/core/gimplayer.c:1955
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Pārveidot alfa kanālu par masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2111
+#: ../app/core/gimplayer.c:2117
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Apstiprināt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2112
+#: ../app/core/gimplayer.c:2118
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Dzēst slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2214
+#: ../app/core/gimplayer.c:2220
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
 msgstr "Ieslēgt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2215
+#: ../app/core/gimplayer.c:2221
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
 msgstr "Izslēgt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2291
+#: ../app/core/gimplayer.c:2297
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Rādīt slāņa masku"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2365
+#: ../app/core/gimplayer.c:2371
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Pievienot alfa kanālu"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2400
+#: ../app/core/gimplayer.c:2406
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Izņemt alfa kanālu"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2421
+#: ../app/core/gimplayer.c:2427
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Slānis attēla izmēros"
@@ -13617,7 +13794,6 @@ msgstr "Nederīga UTF-8 rinda paletes datnes “%s”"
 
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:114
 #, c-format
-#| msgid "Invalid shortcut."
 msgid "Invalid column count."
 msgstr "Nederīgs kolonnu skaits."
 
@@ -13679,12 +13855,12 @@ msgstr "Vēstures krāsa"
 msgid "File appears truncated: "
 msgstr "Datne izskatās aprauta: "
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:77
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:78
 #, c-format
 msgid "Unknown pattern format version %d."
 msgstr "Nezināma raksta formāta versija %d."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:86
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:87
 #, c-format
 msgid ""
 "Unsupported pattern depth %d.\n"
@@ -13693,21 +13869,27 @@ msgstr ""
 "Neatbalstīts raksta dziļums %d.\n"
 "GIMP rakstiem jābūt pelēktoņu vai RGB."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:98
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:99
 #, c-format
 msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
 msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — platums=%lu, augstums=%lu, baiti=%lu"
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:117 ../app/core/gimppattern-load.c:155
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:115
+#, c-format
+#| msgid "Invalid header data in '%s': width=%lu, height=%lu, bytes=%lu"
+msgid "Invalid header data in '%s': Pattern name is too long: %lu"
+msgstr "“%s” ir nederīgi galveņu dati — raksta nosaukums ir pārāk garš: %lu"
+
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:128 ../app/core/gimppattern-load.c:166
 msgid "File appears truncated."
 msgstr "Datne izskatās aprauta."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:123
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:134
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Nederīga UTF-8 rinda rakstu datnē “%s”."
 
-#: ../app/core/gimppattern-load.c:166
+#: ../app/core/gimppattern-load.c:177
 msgid "Fatal parse error in pattern file: "
 msgstr "Nelabojama kļūda, parsējot rakstu datni: "
 
@@ -14354,7 +14536,7 @@ msgid "Enable dithering of _transparency"
 msgstr "Ieslēgt caurspīdīguma _tonēšanu"
 
 #: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:280
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2175
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2186
 msgid "Enable dithering of text layers"
 msgstr "Ieslēgt tonēšanu teksta slāņiem"
 
@@ -14364,7 +14546,7 @@ msgid "Dithering text layers will make them uneditable"
 msgstr "Teksta slāņu tonēšana tos padarīs nerediģējamus"
 
 #: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:415
-#: ../app/pdb/image-convert-cmds.c:159
+#: ../app/pdb/image-convert-cmds.c:163
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "Nevar konvertēt uz paleti, kurā ir vairāk par 256 krāsām."
 
@@ -14643,7 +14825,7 @@ msgid "Create a New Image"
 msgstr "Izveidot jaunu attēlu"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:138
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1676
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1679
 msgid "_Template:"
 msgstr "_Veidne:"
 
@@ -14674,9 +14856,9 @@ msgstr "Attēla īpašības"
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:68
 #: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:62
 #: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:349
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:351
 #: ../app/tools/gimpgradienttool-editor.c:1857
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:735 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:715 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:640
 #: ../app/widgets/gimpcriticaldialog.c:97 ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175
 #: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:663 ../app/widgets/gimptexteditor.c:163
 msgid "_Close"
@@ -14813,11 +14995,11 @@ msgid "_Opacity:"
 msgstr "_Blīvums:"
 
 #. The size labels
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:810
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:252 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:790
 msgid "Width:"
 msgstr "Platums:"
 
-#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:838
+#: ../app/dialogs/layer-options-dialog.c:258 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:818
 msgid "Height:"
 msgstr "Garums:"
 
@@ -14957,7 +15139,7 @@ msgstr "Kanāla nobīde"
 #. The offset frame
 #: ../app/dialogs/offset-dialog.c:129 ../app/dialogs/offset-dialog.c:163
 #: ../app/dialogs/resize-dialog.c:230 ../app/tools/gimpalignoptions.c:100
-#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:107 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:89
+#: ../app/tools/gimpalignoptions.c:107 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:88
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:209
 msgid "Offset"
 msgstr "Nobīde"
@@ -15010,7 +15192,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "Izvēlēties avotu"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:212
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1638
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1641
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Krāsu pāreja"
 
@@ -15130,12 +15312,12 @@ msgstr ""
 "nākošo reizi."
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:822
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2464
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2475
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Ir lokāli instalēta lietotāja rokasgrāmata."
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:827
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2470
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2481
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "Lietotāja rokasgrāmata nav instalēta lokāli."
 
@@ -15419,12 +15601,12 @@ msgstr "Datņu atvēršanas uzvedība:"
 
 #. Filter Dialogs
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1435
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2179
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2190
 msgid "Filter Dialogs"
 msgstr "Filtru dialoglodziņi"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1439
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2202
 msgid "Show advanced color options"
 msgstr "Rādīt izvērstās krāsu opcijas"
 
@@ -15442,69 +15624,67 @@ msgstr "Importēšanas politikas"
 msgid "Promote imported images to _floating point precision"
 msgstr "Paaugstināt importēto attēlu uz _peldošo komatu precizitāti"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1470
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1473
 msgid "Dither images when promoting to floating point"
 msgstr "Tonēt krāsas attēliem, kad paaugstina uz peldošo komatu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1475
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1478
 msgid "Add an alpha channel to imported images"
 msgstr "Pievienot alfa kanālu visiem importētajiem attēliem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2102
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1483
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2113
 msgid "Color profile policy:"
 msgstr "Krāsu profilu politika:"
 
 #. Export Policies
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1484
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1487
 msgid "Export Policies"
 msgstr "Eksportēšanas politikas"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1488
-#| msgctxt "image-action"
-#| msgid "Remove the image's color profile"
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1491
 msgid "Export the image's color profile by default"
 msgstr "Eksportēt attēla krāsu profilu pēc noklusējuma"
 
 #. Translators: label for configuration option (checkbox).
 #. * It determines how file export plug-ins handle Exif by default.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1494
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1497
 msgid "Export Exif metadata by default when available"
 msgstr "Pēc noklusējuma eksportēt Exif metadatus, ja iespējams"
 
 #. Translators: label for configuration option (checkbox).
 #. * It determines how file export plug-ins handle XMP by default.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1500
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1503
 msgid "Export XMP metadata by default when available"
 msgstr "Pēc noklusējuma eksportēt XMP metadatus, ja iespējams"
 
 #. Translators: label for configuration option (checkbox).
 #. * It determines how file export plug-ins handle IPTC by default.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1506
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1509
 msgid "Export IPTC metadata by default when available"
 msgstr "Pēc noklusējuma eksportēt IPTC metadatus, ja iespējams"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1509
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1512
 msgid "Metadata can contain sensitive information."
 msgstr "Metadati var saturēt sensitīvu informāciju."
 
 #. Raw Image Importer
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1514
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1517
 msgid "Raw Image Importer"
 msgstr "Jēlo attēlu importētājs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1550
 msgid "Experimental Playground"
 msgstr "Eksperimentāls spēļu laukums"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1551
 msgid "Playground"
 msgstr "Spēļu laukums"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1558
 msgid ""
 "These features are unfinished, buggy and may crash GIMP. It is unadvised to "
 "use them unless you really know what you are doing or you intend to "
@@ -15514,514 +15694,519 @@ msgstr ""
 "ieteicams tās izmantot, ja vien tiešām zināt, ko darāt, vai arī plānojat "
 "iesniegt ielāpus."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1564
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
 msgid "Insane Options"
 msgstr "Neprātīgas opcijas"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1568
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1571
 msgid "_N-Point Deformation tool"
 msgstr "_N-punktu deformācijas rīku"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1571
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1574
 msgid "_Seamless Clone tool"
 msgstr "_Bezšuvju klonēšanas rīks"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1584
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1585
 msgctxt "preferences"
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Rīku opcijas"
 
 #. General
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1590
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2408
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2967
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2419
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2978
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "Galvenais"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1596
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Saglabāt rīku parametrus izejot"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1597
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1600
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "Saglabāt rīku parametrus _tagad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "Atstatīt saglabātos rīku parametrus uz noklusējuma"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1618
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1621
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Noklusējuma _interpolācija:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1625
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1628
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Zīmēšanas parametri sadalīti starp instrumentiem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1632
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Ota"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1632
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
 msgid "_Dynamics"
 msgstr "_Dinamika"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1638
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Raksts"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1642
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1645
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Pārvietošanas rīks"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1649
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Iestatīt slāni vai ceļu kā aktīvu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1659
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1662
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Jauns noklusējuma attēls"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1663
 msgid "Default Image"
 msgstr "Noklusējuma attēls"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1696
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1699
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "Ātrās maskas krāsa:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1697
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1700
 msgid "Set the default Quick Mask color"
 msgstr "Iestata ātrās maskas noklusējuma krāsu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1707
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1710
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Noklusējuma attēla režģis"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1711
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Noklusējuma režģis"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1727
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1730
 msgid "User Interface"
 msgstr "Lietotāja saskarne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1728
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1731
 msgid "Interface"
 msgstr "Saskarne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1737 ../app/tools/gimptextoptions.c:153
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1740 ../app/tools/gimptextoptions.c:153
 msgid "Language"
 msgstr "Valoda"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1743
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1746
 msgid "Previews"
 msgstr "Priekšskatījums"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1746
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1749
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "I_eslēgt slāņu un kanālu priekšskatījumus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1752
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1757
+#| msgid "_Enable layer & channel previews"
+msgid "Enable layer _group previews"
+msgstr "Ieslēgt slāņu _grupu priekšskatījumus"
+
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1763
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "_Noklusējuma kanālu un slāņu priekšskatījumu izmērs:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1755
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
 msgid "_Undo preview size:"
 msgstr "Atsa_ukšanas priekšskatījuma izmērs:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1758
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1769
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Na_vigācijas priekšskatījuma izmērs:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1773
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Tastatūras īsinājumtaustiņi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1777
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "Izmantot dinamiskos tastatūras īsināj_umtaustiņus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1781
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "Iestatīt _tastatūras īsinājumtaustiņus..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1777
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "Izejot _saglabāt tastatūras īsinājumtaustiņus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1781
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1792
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "Saglabāt tastatūras īsi_nājumtaustiņus tagad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1799
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "Atstatīt tastatū_ras īsinājumtaustiņu noklusējuma vērtības"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1797
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1808
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Izņemt visus t_astatūras īsinājumtaustiņus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1845
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1820
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1821
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1856
 msgid "Theme"
 msgstr "Motīvs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1826
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Izvēlēties motīvu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1897
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1908
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Pārlādēt pašreizējo motīv_u"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1909
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1951
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1920
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1962
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Ikonu motīvs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1915
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1926
 msgid "Select an Icon Theme"
 msgstr "Izvēlieties ikonu motīvu"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2039
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2050
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2818 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Izskats"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2043
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2054
 msgid "Show GIMP _logo (drag-and-drop target)"
 msgstr "Rādīt GIMP _logo (vilkšanas un mešanas mērķis)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2058
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Rādīt priekšplāna un di_benplāna krāsu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2051
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2062
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Rādīt izmantojamās otas, rakstus un _krāsu pārejas"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2055
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2066
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Rādīt aktīvo _attēlu"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2063
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2074
 msgid "Tools Configuration"
 msgstr "Rīku konfigurācija"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2079
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2080
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2090
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2091
 msgid "Dialog Defaults"
 msgstr "Dialoglodziņu noklusējumi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2100
 msgid "Reset Dialog Defaults"
 msgstr "Atiestatīt dialoglodziņu noklusējumus"
 
 #. Color profile import dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2108
 msgid "Color Profile Import Dialog"
 msgstr "Krāsu profilu importēšanas dialoglodziņš"
 
 #. All color profile chooser dialogs
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2106
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2117
 msgid "Color Profile File Dialogs"
 msgstr "Krāsu profila datņu dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2122
 msgid "Profile folder:"
 msgstr "Profilu mape:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2123
 msgid "Select Default Folder for Color Profiles"
 msgstr "Izvēlieties noklusējuma mapi krāsu profiliem"
 
 #. Convert to Color Profile Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2116
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2127
 msgid "Convert to Color Profile Dialog"
 msgstr "Konvertēt uz krāsu profila dialoglodziņu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2121
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2132
 msgid "Rendering intent:"
 msgstr "Renderēšanas veids:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
 msgid "Black point compensation"
 msgstr "Melno punktu kompensācija"
 
 #. Convert Precision Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2129
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2140
 msgid "Precision Conversion Dialog"
 msgstr "Precizitātes konvertēšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2147
 msgid "Dither layers:"
 msgstr "Tonēt krāsas slāņiem:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2152
 msgid "Dither text layers:"
 msgstr "Tonēt krāsas teksta slāņiem:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2157
 msgid "Dither channels/masks:"
 msgstr "Tonēt krāsas kanāliem / maskām:"
 
 #. Convert Indexed Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2150
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2161
 msgid "Indexed Conversion Dialog"
 msgstr "Indeksēto konvertēšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2155
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2166
 msgid "Colormap:"
 msgstr "Krāsu karte:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2158
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
 msgid "Maximum number of colors:"
 msgstr "Maksimālais krāsu skaits:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2173
 msgid "Remove unused and duplicate colors from colormap"
 msgstr "Izņemt neizmantotās un dublējošās krāsas no krāsu kartes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2168
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2179
 msgid "Color dithering:"
 msgstr "Krāsu tonēšana:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2172
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2183
 msgid "Enable dithering of transparency"
 msgstr "Ieslēgt caurspīdīguma tonēšanu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2195
 msgid "Keep recent settings:"
 msgstr "Paturēt nesenos iestatījumus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2188
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
 msgid "Default to the last used settings"
 msgstr "Pēc noklusējuma izmantot pēdējos izmantotos iestatījumus"
 
 #. Canvas Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2195
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2206
 msgid "Canvas Size Dialog"
 msgstr "Audekla izmēra dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2200
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2229
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2240
 msgid "Fill with:"
 msgstr "Aizpildīt ar:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2214
 msgid "Resize layers:"
 msgstr "Mainīt slāņu izmērus:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2207
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2218
 msgid "Resize text layers"
 msgstr "Mainīt teksta slāņu izmērus"
 
 #. New Layer Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2222
 msgid "New Layer Dialog"
 msgstr "Jauna slāņa dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2227
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Slāņa nosaukums:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2231
 msgid "Fill type:"
 msgstr "Aizpildīšanas tips:"
 
 #. Layer Boundary Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2224
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2235
 msgid "Layer Boundary Size Dialog"
 msgstr "Slāņa robežu izmēru dialoglodziņš"
 
 #. Add Layer Mask Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2233
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2244
 msgid "Add Layer Mask Dialog"
 msgstr "Pievienot slāņa masku dialoglodziņu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2238
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2249
 msgid "Layer mask type:"
 msgstr "Slāņa maskas tips:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2242
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
 msgid "Invert mask"
 msgstr "Invertēt masku"
 
 #. Merge Layers Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2246
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2257
 msgid "Merge Layers Dialog"
 msgstr "Slāņu apvienošanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
 msgid "Merged layer size:"
 msgstr "Apvienoto slāņu izmērs:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2257
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2268
 msgid "Merge within active group only"
 msgstr "Apvienot tikai aktīvajā grupā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2260
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2271
 msgid "Discard invisible layers"
 msgstr "Atmest neredzamos slāņus"
 
 #. New Channel Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2275
 msgid "New Channel Dialog"
 msgstr "Jauna kanāla dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2269
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2280
 msgid "Channel name:"
 msgstr "Kanāla nosaukums:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2273
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2284
 msgid "Color and opacity:"
 msgstr "Krāsa un blīvums:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2274
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2285
 msgid "Default New Channel Color and Opacity"
 msgstr "Noklusējuma jauna kanāla krāsa un blīvums"
 
 #. New Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2279
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2290
 msgid "New Path Dialog"
 msgstr "Jauna ceļa dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2284
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2295
 msgid "Path name:"
 msgstr "Ceļa nosaukums:"
 
 #. Export Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2288
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2299
 msgid "Export Paths Dialog"
 msgstr "Ceļu eksportēšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2304
 msgid "Export folder:"
 msgstr "Eksporta mape:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2294
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2305
 msgid "Select Default Folder for Exporting Paths"
 msgstr "Izvēlieties noklusējuma mapi ceļu eksportēšanai"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2309
 msgid "Export the active path only"
 msgstr "Eksportēt tikai aktīvo ceļu"
 
 #. Import Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2313
 msgid "Import Paths Dialog"
 msgstr "Ceļu importēšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2318
 msgid "Import folder:"
 msgstr "Importēšanas mape:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
 msgid "Select Default Folder for Importing Paths"
 msgstr "Izvēlieties noklusējuma mapi ceļu importēšanai"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2312
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2323
 msgid "Merge imported paths"
 msgstr "Apvienot importētos ceļus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2326
 msgid "Scale imported paths"
 msgstr "Mērogot importētos ceļus"
 
 #. Feather Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2330
 msgid "Feather Selection Dialog"
 msgstr "Iezīmējuma izpludināšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2324
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2335
 msgid "Feather radius:"
 msgstr "Izpludināšanas rādiuss:"
 
 #. Grow Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2328
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2339
 msgid "Grow Selection Dialog"
 msgstr "Iezīmējuma palielināšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2333
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2344
 msgid "Grow radius:"
 msgstr "Palielināšanas rādiuss:"
 
 #. Shrink Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2337
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2348
 msgid "Shrink Selection Dialog"
 msgstr "Iezīmējuma samazināšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2342
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2353
 msgid "Shrink radius:"
 msgstr "Samazināšanas rādiuss:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2363
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2357
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2374
 msgid "Selected areas continue outside the image"
 msgstr "Iezīmētie apgabali turpinās ārpus attēla robežām"
 
 #. Border Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2361
 msgid "Border Selection Dialog"
 msgstr "Malu iezīmēšanas dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2355
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2366
 msgid "Border radius:"
 msgstr "Malu rādiuss:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2359
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2370
 msgid "Border style:"
 msgstr "Malu stils:"
 
 #. Fill Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2367
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
 msgid "Fill Selection Outline & Fill Path Dialogs"
 msgstr "Iezīmējuma kontūras aizpildīšanas un aizpildīšanas ceļu dialoglodziņš"
 
 #. Stroke Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2376
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2387
 msgid "Stroke Selection & Stroke Path Dialogs"
 msgstr "Iezīmējuma apvilkšanas un vilkuma ceļu dialoglodziņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2399
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2400
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2410
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2411
 msgid "Help System"
 msgstr "Palīdzības sistēma"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2411
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2422
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "_Rādīt rīku paskaidrojumus"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2414
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2425
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Rādīt palīdzī_bas pogas"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2419
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2430
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Izmantot tiešsaistes versiju"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2420
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2431
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Izmantot lokāli instalēto kopiju"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
 msgid "User manual:"
 msgstr "Lietotāja rokasgrāmata:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
 msgid "User interface language"
 msgstr "Lietotāja saskarnes valoda"
 
@@ -16029,15 +16214,15 @@ msgstr "Lietotāja saskarnes valoda"
 #. * that doesn't use the help browser, so don't bother showing
 #. * the combo.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2491
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2502
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Palīdzības pārlūks"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2498
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2509
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Palīdzības pārlūka izvēl_e:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2515
 msgid ""
 "The GIMP help browser doesn't seem to be installed. Using the web browser "
 "instead."
@@ -16046,452 +16231,452 @@ msgstr ""
 "tīmekļa pārlūku."
 
 #. Action Search
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
 msgid "Action Search"
 msgstr "Darbību meklēšana"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2525
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2536
 msgid "Show _unavailable actions"
 msgstr "Rādīt nepieejamās darbības"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
 msgid "Maximum History Size:"
 msgstr "Maksimālais vēstures izmērs:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2543
 msgid "Clear Action History"
 msgstr "Attīrīt darbību vēsturi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2547
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2558
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2559
 msgid "Display"
 msgstr "Ekrāns"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2556
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2567
 msgid "Transparency"
 msgstr "Caurspīdīgums"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2560
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2571
 msgid "_Check style:"
 msgstr "_Pārbaudīt stilu:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2563
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2574
 msgid "Check _size:"
 msgstr "Pārbaudīt _izmēru:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2566
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2577
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Ekrāna izšķirtspēja"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2570 ../app/display/gimpcursorview.c:215
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2581 ../app/display/gimpcursorview.c:215
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:234
 msgid "Pixels"
 msgstr "Pikseļi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2599 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:230
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horizontāls"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikāls"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2592
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2603
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:457
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2622
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Noteikt automātiski (pašreiz %d × %d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2640
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "I_evadīt manuāli"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2644
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2655
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "K_alibrēt..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2672
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2673
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2683
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2684
 msgid "Window Management"
 msgstr "Logu pārvaldība"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Logu pārvaldības norādes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2684
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2695
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "Norāde _dokiem un rīku kastēm:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2687
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
 msgid "Focus"
 msgstr "Fokuss"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2691
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2702
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "Aktivizēt _fokusēto attēlu"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2695
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2706
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Loga atrašanās vieta"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2709
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "_Saglabāt loga atrašanās vietu izejot"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2701
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2712
 msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
 msgstr "Atvērt logus uz tiem pašiem _monitoriem, kur tie bija atvērti iepriekš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2705
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2716
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "Saglabāt loga atraša_nās vietu tagad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2712
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2723
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Atstatīt saglabāto logu stāvokli uz noklusējuma"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2727
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2738
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Attēla logs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Izmantot “_Punkts pēc punkta” pēc noklusējuma"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Punktējuma _ātrums:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Mēroga un izmēra maiņas noteikumi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Mainot mērogu, mainīt loga izmēru"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Mainīt loga izmēru, kad _maina attēla izmēru"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
 msgid "Show entire image"
 msgstr "Rādīt visu attēlu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2775
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Sākotnējais mē_rogs:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2779
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Atstarpes taustiņš"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Kamēr ir nospiests atstarpes taustiņš:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2789
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Peles rādītājs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2793
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Rādīt _otas kontūru"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2796
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Rādī_t zīmēšanas rīku rādītāju"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2802
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "Rādītāja režī_ms:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2794
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2805
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "Rādītāja _virziens:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2806
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2817
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Attēla loga izskats"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2814
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2825
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Noklusējuma izskats normālā režīmā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2830
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Noklusējuma izskats pilnekrāna režīmā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2828
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2839
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Attēla virsraksta un stāvokļa joslas formāts"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2829
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2840
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Virsraksts un statuss"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2847
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2858
 msgid "Current format"
 msgstr "Pašreizējais formāts"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2848
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2859
 msgid "Default format"
 msgstr "Noklusējuma formāts"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2849
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2860
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Rādīt mērogu procentos"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2850
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2861
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Rādīt mērogu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2851
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2862
 msgid "Show image size"
 msgstr "Rādīt attēla izmēru"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2852
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2863
 msgid "Show drawable size"
 msgstr "Rādīt zīmējamā izmēru"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2865
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2876
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Attēla nosaukuma formāts"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2867
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2878
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Attēla stāvokļa joslas formāts"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2951
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2962
 msgid "Image Window Snapping Behavior"
 msgstr "Attēla loga pievilkšanas uzvedība"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2952
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2963
 msgid "Snapping"
 msgstr "Pievilkšana"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2959
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2970
 msgid "Default Behavior in Normal Mode"
 msgstr "Noklusētais uzvedība normālajā režīmā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2963
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2974
 msgid "Default Behavior in Fullscreen Mode"
 msgstr "Noklusējuma uzvedība pilnekrāna režīmā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2972
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2983
 msgid "_Snapping distance:"
 msgstr "Pie_saistīšanas attālums:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2981
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2982
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2992
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2993
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Ievadierīces"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2988
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2999
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Papildu ievadierīces"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2992
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3003
 msgid "S_hare tool and tool options between input devices"
 msgstr "Koplietot rīku un rīku opcijas starp ievadierīcēm"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2996
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3007
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "Iestatīt _papildu ievadierīces..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3003
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3014
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "_Saglabāt ievadierīču iestatījumus iziešanas laikā"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3007
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3018
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "Saglabāt ievadierīču parametrus _tagad"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3014
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3025
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "Atstatīt saglabātos ievadierīču iestatījumus uz noklusējuma"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3029
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3040
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Papildu ievades kontrolieri"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3030
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3041
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Ievades kontrolieri"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3045
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3046
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3056
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3057
 msgid "Folders"
 msgstr "Mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3062
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3073
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Pagaidu datņu mape:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3063
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3074
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Izvēlieties mapi pagaidu datnēm"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3067
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3078
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Maiņvietas mape:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3068
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3079
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Izvēlēties swap mapi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Otu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3102
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3113
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Izvēlēties otu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Dinamikas mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3106
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3117
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Izvēlēties dinamikas mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Rakstu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3110
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3121
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Izvēlēties rakstu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Palešu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3114
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3125
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Izvēlēties palešu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Krāsu pāreju mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3118
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3129
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Izvēlieties krāsu pārejas mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Fontu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3122
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3133
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Izvēlēties fontu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Rīku priekšiestatījumu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3126
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3137
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Izvēlieties rīku priekšiestatījumu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
 msgid "MyPaint Brush Folders"
 msgstr "MyPaint otu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3130
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3141
 msgid "Select MyPaint Brush Folders"
 msgstr "Izvēlēties MyPaint otu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3132
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
 msgid "Plug-in Folders"
 msgstr "Spraudņu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3145
 msgid "Select plug-in Folders"
 msgstr "Izvēlēties spraudņu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3136
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3147
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skripti"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3136
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3147
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Script-Fu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3138
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3149
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Izvēlēties Script-Fu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3140
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3151
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Moduļu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3142
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3153
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Izvēlēties moduļu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3144
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3155
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Interpretatori"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3144
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3155
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Interpretatoru mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3146
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3157
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Norādīt interpretatoru mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3148
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3159
 msgid "Environment"
 msgstr "Vide"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3148
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3159
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Vides mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3150
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3161
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Izvēlēties vides mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3152
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3163
 msgid "Themes"
 msgstr "Motīvi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3152
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3163
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Motīvu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3154
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3165
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Izvēlieties motīvu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3156
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3167
 msgid "Icon Themes"
 msgstr "Ikonu motīvi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3156
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3167
 msgid "Icon Theme Folders"
 msgstr "Ikonu motīvu mapes"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3158
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3169
 msgid "Select Icon Theme Folders"
 msgstr "Izvēlieties ikonu motīvu mapes"
 
@@ -16655,7 +16840,7 @@ msgstr "_Vertikālā:"
 msgid "Image Size"
 msgstr "Attēla izmērs"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:181 ../app/paint/gimppaintoptions.c:422
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:181 ../app/paint/gimppaintoptions.c:429
 msgid "Quality"
 msgstr "Kvalitāte"
 
@@ -16783,92 +16968,110 @@ msgstr "_Slēgt ceļa vilkumus"
 msgid "Lock path _position"
 msgstr "Slēgt ceļa _pozīciju"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:124
+#: ../app/display/display-enums.c:88
+#| msgid "Auto"
+msgctxt "compass-orientation"
+msgid "Auto"
+msgstr "Automātiski"
+
+#: ../app/display/display-enums.c:89
+#| msgid "Horizontal"
+msgctxt "compass-orientation"
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Horizontāli"
+
+#: ../app/display/display-enums.c:90
+#| msgid "Vertical"
+msgctxt "compass-orientation"
+msgid "Vertical"
+msgstr "Vertikāli"
+
+#: ../app/display/display-enums.c:155
 msgctxt "guides-type"
 msgid "No guides"
 msgstr "Nav palīglīniju"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:125
+#: ../app/display/display-enums.c:156
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Center lines"
 msgstr "Viduslīnijas"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:126
+#: ../app/display/display-enums.c:157
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Rule of thirds"
 msgstr "Trešdaļu likums"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:127
+#: ../app/display/display-enums.c:158
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Rule of fifths"
 msgstr "Piektdaļu likums"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:128
+#: ../app/display/display-enums.c:159
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Golden sections"
 msgstr "Zelta griezums"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:129
+#: ../app/display/display-enums.c:160
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Diagonal lines"
 msgstr "Diagonāles"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:130
+#: ../app/display/display-enums.c:161
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Līniju skaits"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:131
+#: ../app/display/display-enums.c:162
 msgctxt "guides-type"
 msgid "Line spacing"
 msgstr "Līniju atstarpes"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:313
+#: ../app/display/display-enums.c:344
 msgctxt "rectangle-fixed-rule"
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Izmēru attiecība"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:314
+#: ../app/display/display-enums.c:345
 msgctxt "rectangle-fixed-rule"
 msgid "Width"
 msgstr "Platums"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:315
+#: ../app/display/display-enums.c:346
 msgctxt "rectangle-fixed-rule"
 msgid "Height"
 msgstr "Garums"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:316
+#: ../app/display/display-enums.c:347
 msgctxt "rectangle-fixed-rule"
 msgid "Size"
 msgstr "Izmērs"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:409
+#: ../app/display/display-enums.c:440
 msgctxt "transform-handle-mode"
 msgid "Add / Transform"
 msgstr "Pievienot / transformēt"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:410
+#: ../app/display/display-enums.c:441
 msgctxt "transform-handle-mode"
 msgid "Move"
 msgstr "Pārvietot"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:411
+#: ../app/display/display-enums.c:442
 msgctxt "transform-handle-mode"
 msgid "Remove"
 msgstr "Izņemt"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:440
+#: ../app/display/display-enums.c:471
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Design"
 msgstr "Veidot"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:441
+#: ../app/display/display-enums.c:472
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Edit"
 msgstr "Rediģēt"
 
-#: ../app/display/display-enums.c:442
+#: ../app/display/display-enums.c:473
 msgctxt "vector-mode"
 msgid "Move"
 msgstr "Pārvietot"
@@ -16902,7 +17105,6 @@ msgid "Units"
 msgstr "Mērvienības"
 
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:269
-#| msgid "Selection Bounding Box"
 msgid "The selection's bounding box"
 msgstr "Iezīmējuma robežkaste"
 
@@ -17108,7 +17310,7 @@ msgid "Select Rotation Angle"
 msgstr "Izvēlēties pagriešanas leņķi"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-rotate-dialog.c:154
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:782
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:762
 msgid "Angle:"
 msgstr "Leņķis:"
 
@@ -17152,9 +17354,9 @@ msgstr "(nekas)"
 msgid "not color managed"
 msgstr "nav krāsu pārvaldības"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-utils.c:149
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:612 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:765
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:821 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:849
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-utils.c:174
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:592 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:745
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:801 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:829
 msgid "pixels"
 msgstr "pikseļi"
 
@@ -17163,27 +17365,27 @@ msgstr "pikseļi"
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "Atcelt <i>%s</i>"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:830
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:845
 msgid "Click to place vertical and horizontal guides"
 msgstr "Klikšķiniet, lai novietotu vertikālas un horizontālas palīglīnijas"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:838
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:853
 msgid "Click to place a horizontal guide"
 msgstr "Klikšķiniet, lai novietotu horizontālo palīglīniju"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:846
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:861
 msgid "Click to place a vertical guide"
 msgstr "Klikšķiniet, lai novietotu vertikālo palīglīniju"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:854
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:869
 msgid "Click-Drag to add a new point"
 msgstr "Klikšķiniet un velciet, lai pievienotu jaunu punktu"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:865 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:911
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:880 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:911
 msgid "Click-Drag to move this point"
 msgstr "Klikšķiniet un velciet, lai pārvietotu šo punktu"
 
-#: ../app/display/gimptoolcompass.c:882
+#: ../app/display/gimptoolcompass.c:897
 msgid "Click-Drag to move all points"
 msgstr "Klikšķiniet un velciet, lai pārvietotu visus punktus"
 
@@ -17202,7 +17404,7 @@ msgid "Click-Drag to rotate"
 msgstr "Klikšķiniet un velciet, lai pagrieztu"
 
 #: ../app/display/gimptoolgyroscope.c:731 ../app/display/gimptoolline.c:1563
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:582
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:587
 #, c-format
 msgid "%s for constrained angles"
 msgstr "%s ierobežotajiem leņķiem"
@@ -17568,82 +17770,82 @@ msgstr "“%s:” nav derīga URI shēma"
 msgid "Invalid character sequence in URI"
 msgstr "Nederīga simbolu secība URI adresē"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:316 ../app/gegl/gimp-babl.c:317
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:318 ../app/gegl/gimp-babl.c:319
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:320 ../app/gegl/gimp-babl.c:321
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:322 ../app/gegl/gimp-babl.c:323
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:324 ../app/gegl/gimp-babl.c:325
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:326 ../app/gegl/gimp-babl.c:327
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:317 ../app/gegl/gimp-babl.c:318
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:319 ../app/gegl/gimp-babl.c:320
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:321 ../app/gegl/gimp-babl.c:322
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:323 ../app/gegl/gimp-babl.c:324
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:325 ../app/gegl/gimp-babl.c:326
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:327 ../app/gegl/gimp-babl.c:328
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1013
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:329 ../app/gegl/gimp-babl.c:330
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:331 ../app/gegl/gimp-babl.c:332
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:333 ../app/gegl/gimp-babl.c:334
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:335 ../app/gegl/gimp-babl.c:336
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:337 ../app/gegl/gimp-babl.c:338
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:339 ../app/gegl/gimp-babl.c:340
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:330 ../app/gegl/gimp-babl.c:331
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:332 ../app/gegl/gimp-babl.c:333
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:334 ../app/gegl/gimp-babl.c:335
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:336 ../app/gegl/gimp-babl.c:337
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:338 ../app/gegl/gimp-babl.c:339
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:340 ../app/gegl/gimp-babl.c:341
 msgid "RGB-alpha"
 msgstr "RGB-alfa"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:342 ../app/gegl/gimp-babl.c:343
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:344 ../app/gegl/gimp-babl.c:345
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:346 ../app/gegl/gimp-babl.c:347
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:348 ../app/gegl/gimp-babl.c:349
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:350 ../app/gegl/gimp-babl.c:351
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:352 ../app/gegl/gimp-babl.c:353
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:343 ../app/gegl/gimp-babl.c:344
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:345 ../app/gegl/gimp-babl.c:346
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:347 ../app/gegl/gimp-babl.c:348
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:349 ../app/gegl/gimp-babl.c:350
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:351 ../app/gegl/gimp-babl.c:352
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:353 ../app/gegl/gimp-babl.c:354
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1031
 msgid "Grayscale"
 msgstr "Pelēktoņu"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:355 ../app/gegl/gimp-babl.c:356
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:357 ../app/gegl/gimp-babl.c:358
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:359 ../app/gegl/gimp-babl.c:360
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:361 ../app/gegl/gimp-babl.c:362
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:363 ../app/gegl/gimp-babl.c:364
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:365 ../app/gegl/gimp-babl.c:366
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:356 ../app/gegl/gimp-babl.c:357
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:358 ../app/gegl/gimp-babl.c:359
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:360 ../app/gegl/gimp-babl.c:361
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:362 ../app/gegl/gimp-babl.c:363
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:364 ../app/gegl/gimp-babl.c:365
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:366 ../app/gegl/gimp-babl.c:367
 msgid "Grayscale-alpha"
 msgstr "Pelēktoņu-alfa"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:368 ../app/gegl/gimp-babl.c:369
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:370 ../app/gegl/gimp-babl.c:371
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:372 ../app/gegl/gimp-babl.c:373
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:374 ../app/gegl/gimp-babl.c:375
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:376 ../app/gegl/gimp-babl.c:377
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:378 ../app/gegl/gimp-babl.c:379
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:369 ../app/gegl/gimp-babl.c:370
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:371 ../app/gegl/gimp-babl.c:372
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:373 ../app/gegl/gimp-babl.c:374
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:375 ../app/gegl/gimp-babl.c:376
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:377 ../app/gegl/gimp-babl.c:378
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:379 ../app/gegl/gimp-babl.c:380
 msgid "Red component"
 msgstr "Sarkanais komponents"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:381 ../app/gegl/gimp-babl.c:382
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:383 ../app/gegl/gimp-babl.c:384
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:385 ../app/gegl/gimp-babl.c:386
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:387 ../app/gegl/gimp-babl.c:388
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:389 ../app/gegl/gimp-babl.c:390
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:391 ../app/gegl/gimp-babl.c:392
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:382 ../app/gegl/gimp-babl.c:383
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:384 ../app/gegl/gimp-babl.c:385
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:386 ../app/gegl/gimp-babl.c:387
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:388 ../app/gegl/gimp-babl.c:389
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:390 ../app/gegl/gimp-babl.c:391
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:392 ../app/gegl/gimp-babl.c:393
 msgid "Green component"
 msgstr "Zaļais komponents"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:394 ../app/gegl/gimp-babl.c:395
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:396 ../app/gegl/gimp-babl.c:397
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:398 ../app/gegl/gimp-babl.c:399
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:400 ../app/gegl/gimp-babl.c:401
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:402 ../app/gegl/gimp-babl.c:403
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:404 ../app/gegl/gimp-babl.c:405
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:395 ../app/gegl/gimp-babl.c:396
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:397 ../app/gegl/gimp-babl.c:398
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:399 ../app/gegl/gimp-babl.c:400
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:401 ../app/gegl/gimp-babl.c:402
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:403 ../app/gegl/gimp-babl.c:404
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:405 ../app/gegl/gimp-babl.c:406
 msgid "Blue component"
 msgstr "Zilais komponents"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:407 ../app/gegl/gimp-babl.c:408
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:409 ../app/gegl/gimp-babl.c:410
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:411 ../app/gegl/gimp-babl.c:412
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:408 ../app/gegl/gimp-babl.c:409
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:410 ../app/gegl/gimp-babl.c:411
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:412 ../app/gegl/gimp-babl.c:413
 msgid "Alpha component"
 msgstr "Alfa komponents"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:440
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:441
 msgid "Indexed-alpha"
 msgstr "Indeksēts-alfa"
 
-#: ../app/gegl/gimp-babl.c:442 ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1049
+#: ../app/gegl/gimp-babl.c:443 ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1049
 msgid "Indexed"
 msgstr "Indeksēts"
 
@@ -17832,52 +18034,68 @@ msgid "Lighten only (l)"
 msgstr "Tikai gaišo (m)"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:194
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Screen (legacy)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Hue (HSV) (legacy)"
-msgstr "Tonis (HSV) (mantojuma)"
+msgid "HSV Hue (legacy)"
+msgstr "HSV tonis (mantojuma)"
 
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Hue (HSV) (legacy)".
+#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV Hue (legacy)".
 #. Keep it short.
 #: ../app/operations/operations-enums.c:197
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Hue (LCH)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Hue (HSV) (l)"
-msgstr "Tonis (HSV) (m)"
+msgid "HSV Hue (l)"
+msgstr "HSV tonis (m)"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:198
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Saturation (HSV) (legacy)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Saturation (HSV) (legacy)"
-msgstr "Piesātinājums (HSV) (mantojuma)"
+msgid "HSV Saturation (legacy)"
+msgstr "HSV piesātinājums (mantojuma)"
 
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Saturation (HSV) (legacy)".
+#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV Saturation (legacy)".
 #. Keep it short.
 #: ../app/operations/operations-enums.c:201
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Saturation (HSV)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Saturation (HSV) (l)"
-msgstr "Piesātinājums (HSV) (m)"
+msgid "HSV Saturation (l)"
+msgstr "HSV piesātinājums (m)"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:202
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Color (HSL) (legacy)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Color (HSL) (legacy)"
-msgstr "Krāsa (HSV) (mantojuma)"
+msgid "HSL Color (legacy)"
+msgstr "HSL krāsa (mantojuma)"
 
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Color (HSL) (legacy)".
+#. Translators: this is an abbreviated version of "HSL Color (legacy)".
 #. Keep it short.
 #: ../app/operations/operations-enums.c:205
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Color (LCH)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Color (HSL) (l)"
-msgstr "Krāsa (HSV) (m)"
+msgid "HSL Color (l)"
+msgstr "HSL krāsa (m)"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:206
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Value (HSV) (legacy)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Value (HSV) (legacy)"
-msgstr "Vērtība (HSV) (mantojuma)"
+msgid "HSV Value (legacy)"
+msgstr "HSV vērtība (mantojuma)"
 
-#. Translators: this is an abbreviated version of "Value (HSV) (legacy)".
+#. Translators: this is an abbreviated version of "HSV Value (legacy)".
 #. Keep it short.
 #: ../app/operations/operations-enums.c:209
+#| msgctxt "layer-mode"
+#| msgid "Value (HSV)"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Value (HSV) (l)"
-msgstr "Vērtība (HSV) (m)"
+msgid "HSV Value (l)"
+msgstr "HSV vērtība (m)"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:210
 msgctxt "layer-mode"
@@ -17982,23 +18200,25 @@ msgstr "Pārklāšana"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:243
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Hue (LCH)"
-msgstr "Tonis (LCH)"
+msgid "LCh Hue"
+msgstr "LCh tonis"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:244
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Chroma (LCH)"
-msgstr "Hroma (LCH)"
+msgid "LCh Chroma"
+msgstr "LCh piesātinājums"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:245
+#| msgid "Color"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Color (LCH)"
-msgstr "Krāsa (LCH)"
+msgid "LCh Color"
+msgstr "LCh krāsa"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:246
+#| msgid "Lightness"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Lightness (LCH)"
-msgstr "Gaišums (LCH)"
+msgid "LCh Lightness"
+msgstr "LCh gaišums"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:247
 msgctxt "layer-mode"
@@ -18047,23 +18267,27 @@ msgstr "Tikai gaišo"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:256
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Hue (HSV)"
-msgstr "Tonis (HSV)"
+msgid "HSV Hue"
+msgstr "HSV tonis"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:257
+#| msgid "Saturation"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Saturation (HSV)"
-msgstr "Piesātinājums (HSV)"
+msgid "HSV Saturation"
+msgstr "HSV piesātinājums"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:258
+#| msgid "Color"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Color (HSL)"
-msgstr "Krāsa (HSL)"
+msgid "HSL Color"
+msgstr "HSL krāsa"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:259
+#| msgctxt "histogram-channel"
+#| msgid "Value"
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Value (HSV)"
-msgstr "Vērtība (HSV)"
+msgid "HSV Value"
+msgstr "HSV vērtība"
 
 #: ../app/operations/operations-enums.c:260
 msgctxt "layer-mode"
@@ -18245,36 +18469,36 @@ msgstr "Dzeltens-zils"
 msgid "Preserve Luminosity"
 msgstr "Saglabāt spožumu"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:106
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:104
 #: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:109
 #: ../app/widgets/gimphistogrameditor.c:111
 msgid "Linear"
 msgstr "Lineārs"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:107
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:105
 #: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:110
 msgid "Work on linear RGB"
 msgstr "Strādā ar lineāru RGB"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:113
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:111
 #: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:116
 msgid "The affected channel"
 msgstr "Ietekmētais kanāls"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:119
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:120
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:117
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:118
 msgid "Curve"
 msgstr "Līkne"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:549
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:547
 msgid "not a GIMP Curves file"
 msgstr "nav GIMP līkņu datne"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:580
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:578
 msgid "Parse error, didn't find 2 integers"
 msgstr "Parsēšanas kļūda, nevarēja atrast 2 veselos skaitļus"
 
-#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:700
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:698
 msgid "Writing curves file failed: "
 msgstr "Neizdevās rakstīt līkņu datnē: "
 
@@ -18599,8 +18823,8 @@ msgid "Tilt"
 msgstr "Slīpums"
 
 #. Blob shape widgets
-#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:106 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:95
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:305 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:103
+#: ../app/paint/gimpinkoptions.c:106 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:94
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:289 ../app/tools/gimpinkoptions-gui.c:103
 msgid "Shape"
 msgstr "Forma"
 
@@ -18781,8 +19005,8 @@ msgstr "Pretēji"
 msgid "Reverse direction of fading"
 msgstr "Pretējs izgaišanas virziens"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:339 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:109
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:326
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:339 ../app/paint/gimppaintoptions.c:359
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:310
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:345
 msgid "Repeat"
 msgstr "Atkārtot"
@@ -18791,7 +19015,7 @@ msgstr "Atkārtot"
 msgid "How fade is repeated as you paint"
 msgstr "Kā izgaišana tiek atkārtota zīmējot "
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:352 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:298
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:352 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:282
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:381
 msgid "Blend Color Space"
 msgstr "Sapludināšanas krāstelpa"
@@ -18800,23 +19024,23 @@ msgstr "Sapludināšanas krāstelpa"
 msgid "Which color space to use when blending RGB gradient segments"
 msgstr "Kuru krāstelpu izmantot, kad sapludina RGB krāsu pāreju segmentus"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:416
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:423
 msgid "Smooth stroke"
 msgstr "Gluds vilkums"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:417
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:424
 msgid "Paint smoother strokes"
 msgstr "Zīmēt gludākus vilkums"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:423
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:430
 msgid "Depth of smoothing"
 msgstr "Gludināšanas dziļums"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:428
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:435
 msgid "Weight"
 msgstr "Svars"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:429
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:436
 msgid "Gravity of the pen"
 msgstr "Spalvas smagums"
 
@@ -18829,7 +19053,7 @@ msgstr "Zīmulis"
 msgid "Perspective Clone"
 msgstr "Klonēšana perspektīvā"
 
-#: ../app/paint/gimpsmudge.c:86 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
+#: ../app/paint/gimpsmudge.c:87 ../app/tools/gimpsmudgetool.c:55
 msgid "Smudge"
 msgstr "Izsmērēt"
 
@@ -19028,160 +19252,160 @@ msgstr "Neizdevās rakstīt PDB datnē “%s” — %s"
 msgid "Procedure '%s' not found"
 msgstr "Procedūra “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:77
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:86
 msgid "Invalid empty brush name"
 msgstr "Otas nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:86
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:95
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' not found"
 msgstr "Ota “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:92
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:101
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not editable"
 msgstr "Ota “%s” nav rediģējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:99
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:108
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not renamable"
 msgstr "Ota “%s” nav pārdēvējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:125
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:134
 #, c-format
 msgid "Brush '%s' is not a generated brush"
 msgstr "Ota “%s” nav ģenerēta ota"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:146
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:155
 msgid "Invalid empty paint dynamics name"
 msgstr "Zīmēšanas dinamikas nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:155
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:164
 #, c-format
 msgid "Paint dynamics '%s' not found"
 msgstr "Otas dinamika “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:161
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:170
 #, c-format
 msgid "Paint dynamics '%s' is not editable"
 msgstr "Otas dinamika “%s” nav rediģējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:168
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:177
 #, c-format
 msgid "Paint dynamics '%s' is not renamable"
 msgstr "Otas dinamika “%s” nav pārdēvējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:189
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:198
 msgid "Invalid empty MyPaint brush name"
 msgstr "MyPaint otas nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:198
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:207
 #, c-format
 msgid "MyPaint brush '%s' not found"
 msgstr "MyPaint ota “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:204
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:213
 #, c-format
 msgid "MyPaint brush '%s' is not editable"
 msgstr "MyPaint ota “%s” nav rediģējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:211
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:220
 #, c-format
 msgid "MyPaint brush '%s' is not renamable"
 msgstr "MyPaint ota “%s” nav pārdēvējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:231
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:240
 msgid "Invalid empty pattern name"
 msgstr "Raksta nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:240
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:249
 #, c-format
 msgid "Pattern '%s' not found"
 msgstr "Raksts “%s” nav atrasts"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:260
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:269
 msgid "Invalid empty gradient name"
 msgstr "Krāsu pārejas nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:269
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:278
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' not found"
 msgstr "Krāsu pāreja “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:275
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:284
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' is not editable"
 msgstr "Krāsu pāreja “%s” nav rediģējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:282
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:291
 #, c-format
 msgid "Gradient '%s' is not renamable"
 msgstr "Krāsu pāreja “%s” nav pārdēvējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:303
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:312
 msgid "Invalid empty palette name"
 msgstr "Paletes nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:312
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:321
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' not found"
 msgstr "Palete “%s” nav atrasta"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:318
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:327
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' is not editable"
 msgstr "Palete “%s” nav rediģējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:325
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:334
 #, c-format
 msgid "Palette '%s' is not renamable"
 msgstr "Palete “%s” nav pārdēvējama"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:345
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:354
 msgid "Invalid empty font name"
 msgstr "Fonta nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:354
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:363
 #, c-format
 msgid "Font '%s' not found"
 msgstr "Fonts “%s” nav atrasts"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:373
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:382
 msgid "Invalid empty buffer name"
 msgstr "Bufera nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:383
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:392
 #, c-format
 msgid "Named buffer '%s' not found"
 msgstr "Nosauktais buferis “%s” nav atrasts"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:402
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:411
 msgid "Invalid empty paint method name"
 msgstr "Zīmēšanas metodes nosaukums nevar būt tukšs"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:412
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:421
 #, c-format
 msgid "Paint method '%s' does not exist"
 msgstr "Zīmēšanas metode “%s” neeksistē"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:431
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:440
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it has not been added to an image"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar izmantot, jo tas nav pievienots attēlam"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:441
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:450
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is attached to another image"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar izmantot, jo tas nav pievienots citam attēlam"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:467
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:476
 #, c-format
 msgid ""
 "Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a direct child of an item "
 "tree"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar izmantot, jo tas nav tiešs elementa koka bērns"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:495
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:504
 #, c-format
 msgid ""
 "Items '%s' (%d) and '%s' (%d) cannot be used because they are not part of "
@@ -19190,59 +19414,59 @@ msgstr ""
 "Vienumus “%s” (%d) un “%s” (%d) nevar izmantot, jo tie nav daļa no viena un "
 "tā paša vienuma koka"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:520
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:529
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) must not be an ancestor of '%s' (%d)"
 msgstr "Vienums “%s” (%d) nevar būt “%s” (%d) sencis"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:544
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:553
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) has already been added to an image"
 msgstr "Vienums “%s” (%d) jau ir pievienots attēlam"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:552
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:561
 #, c-format
 msgid "Trying to add item '%s' (%d) to wrong image"
 msgstr "Mēģina pievienot vienumu “%s” (%d) neīstajam attēlam"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:579
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:588
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because its contents are locked"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar mainīt, jo tā saturs ir slēgts"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:589
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:598
 #, c-format
 msgid ""
 "Item '%s' (%d) cannot be modified because its position and size are locked"
 msgstr ""
 "Vienumu “%s” (%d) nevar mainīt, jo tā novietojums un izmērs ir noslēgts"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:609
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:618
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be used because it is not a group item"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar izmantot, jo tas nav grupas elements"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:629
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:638
 #, c-format
 msgid "Item '%s' (%d) cannot be modified because it is a group item"
 msgstr "Vienumu “%s” (%d) nevar modificēt, jo tas ir grupas elements"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:650
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:659
 #, c-format
 msgid "Layer '%s' (%d) cannot be used because it is not a text layer"
 msgstr "Slāni “%s” (%d) nevar izmantot, jo tas nav teksta slānis"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:691
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:700
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) is of type '%s', but an image of type '%s' is expected"
 msgstr "Attēls “%s” (%d) ir ar tipu “%s”, bet tiek gaidīts attēls ar tipu “%s”"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:714
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:723
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) must not be of type '%s'"
 msgstr "Attēls “%s” (%d) nevar būt ar tipu “%s”"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:734
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:743
 #, c-format
 msgid ""
 "Image '%s' (%d) has precision '%s', but an image of precision '%s' is "
@@ -19250,22 +19474,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Attēlam “%s” (%d) ir precizitāte “%s”, bet tiek gaidīts precizitāte “%s”"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:757
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:766
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) must not be of precision '%s'"
 msgstr "Attēls “%s” (%d) nevar būt ar precizitāti “%s”"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:781 ../app/pdb/image-guides-cmds.c:179
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:790 ../app/pdb/image-guides-cmds.c:179
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) does not contain guide with ID %d"
 msgstr "Attēls “%s” (%d) nesatur palīglīniju ar ID %d"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:804 ../app/pdb/image-sample-points-cmds.c:144
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:813 ../app/pdb/image-sample-points-cmds.c:144
 #, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) does not contain sample point with ID %d"
 msgstr "Attēls “%s” (%d) nesatur paraugpunktu ar ID %d"
 
-#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:832
+#: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:841
 #, c-format
 msgid "Vectors object %d does not contain stroke with ID %d"
 msgstr "Vektoru objekts %d nesatur kontūru ar ID %d"
@@ -19407,7 +19631,7 @@ msgstr ""
 "Procedūra “%s” tika izsaukta ar vērtību “%s” argumentam “%s” (#%d, tips "
 "%s). Šī vērtība ir ārpus pieļaujamo vērtību apgabala."
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2523
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2524
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr ""
@@ -19682,41 +19906,48 @@ msgid "Threshold Alpha"
 msgstr "Sliekšņa alfa"
 
 #: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4018
+#| msgctxt "filters-action"
+#| msgid "_Unsharp Mask..."
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Sharpen (Unsharp Mask)"
+msgstr "Asināt (izplūduma maska)"
+
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4064
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4055
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4101
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Value Invert"
 msgstr "Invertēt pēc vērtības"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4159
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4205
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Value Propagate"
 msgstr "Vērtību izplatīšana"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4206
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4252
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Dilate"
 msgstr "Paplašināt"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4253
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4299
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Erode"
 msgstr "Sašaurināt"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4316
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4362
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Waves"
 msgstr "Viļņi"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4364
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4410
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Whirl and Pinch"
 msgstr "Sagriezt un savilkt"
 
-#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4416
+#: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:4462
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Wind"
 msgstr "Vējš"
@@ -19829,11 +20060,11 @@ msgstr ""
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Atcelts"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:230
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:240
 msgid "Plug-in Interpreters"
 msgstr "Spraudņu interpretatori"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:236
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager.c:246
 msgid "Plug-in Environment"
 msgstr "Spraudņu vide"
 
@@ -19869,32 +20100,26 @@ msgid "Starting Extensions"
 msgstr "Iedarbina paplašinājumus"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1017
-#| msgid "RGB-alpha"
 msgid "RGB without alpha"
 msgstr "RGB bez alfa"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1021
-#| msgid "RGB-alpha"
 msgid "RGB with alpha"
 msgstr "RGB ar alfa"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1035
-#| msgid "Grayscale-alpha"
 msgid "Grayscale without alpha"
 msgstr "Pelēktoņu bez alfa"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1039
-#| msgid "Grayscale-alpha"
 msgid "Grayscale with alpha"
 msgstr "Pelēktoņu ar alfa"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1053
-#| msgid "Indexed-alpha"
 msgid "Indexed without alpha"
 msgstr "Indeksēts bez alfa"
 
 #: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1057
-#| msgid "Indexed-alpha"
 msgid "Indexed with alpha"
 msgstr "Indeksēts ar alfa"
 
@@ -19902,7 +20127,7 @@ msgstr "Indeksēts ar alfa"
 msgid "This plug-in only works on the following layer types:"
 msgstr "Šis spraudnis darbojas tika ar šiem slāņi tipiem."
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1265
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "Calling error for '%s':\n"
@@ -19911,7 +20136,7 @@ msgstr ""
 "“%s” izsaukšanas kļūda:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1277
+#: ../app/plug-in/gimppluginprocedure.c:1286
 #, c-format
 msgid ""
 "Execution error for '%s':\n"
@@ -19920,22 +20145,22 @@ msgstr ""
 "“%s” izpildīšanas kļūda:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:232
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:237
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
 msgstr "Ignorēts “%s” — nepareiza GIMP protokola versija."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:239
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:244
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong pluginrc file format version."
 msgstr "Ignorēts “%s” — nepareiza pluginrc datnes formāta versija."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:521
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:547
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for icon type"
 msgstr "nekorekta piktogrammas vērtība “%s”"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:536
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:562
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for icon type"
 msgstr "nekorekta piktogrammas vērtība “%ld”"
@@ -20132,18 +20357,14 @@ msgid "Panorama Projection: "
 msgstr "Panorāmas projekcija:"
 
 #: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:259
-#| msgctxt "transform-handle-mode"
-#| msgid "Add / Transform"
 msgid "Add transform"
 msgstr "Pievienot transformāciju"
 
 #: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:277
-#| msgid "Cage transform"
 msgid "Duplicate transform"
 msgstr "Dublēt transformāciju"
 
 #: ../app/propgui/gimppropgui-recursive-transform.c:295
-#| msgid "Remove transform handles"
 msgid "Remove transform"
 msgstr "Izņemt transformāciju"
 
@@ -20255,11 +20476,11 @@ msgstr "Izvēlēties no saraksta ar biežākajām krāsu temperatūrām"
 msgid "New Seed"
 msgstr "Jauna sēkla"
 
-#: ../app/propgui/gimppropgui.c:376
+#: ../app/propgui/gimppropgui.c:379
 msgid "Pick color from the image"
 msgstr "Izvēlieties krāsu no attēla"
 
-#: ../app/propgui/gimppropgui.c:520
+#: ../app/propgui/gimppropgui.c:523
 msgid "This operation has no editable properties"
 msgstr "Šai darbībai nav rediģējumu īpašību"
 
@@ -20273,7 +20494,7 @@ msgstr ""
 "Glāžšķūņa rūķeļi koncertflīģelī aŗ šķērēm\n"
 "klusi griež Baham nočiepto zivju desu."
 
-#: ../app/text/gimpfontfactory.c:380
+#: ../app/text/gimpfontfactory.c:403
 #, c-format
 msgid ""
 "Some fonts failed to load:\n"
@@ -20282,55 +20503,60 @@ msgstr ""
 "Neizdevās ielādēt dažus fontus:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/text/gimptext-compat.c:110 ../app/tools/gimptexttool.c:1559
+#: ../app/text/gimptext-compat.c:110 ../app/tools/gimptexttool.c:1590
 msgid "Add Text Layer"
 msgstr "Pievienot teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:152
+#: ../app/text/gimptext-parasite.c:101
+#| msgid "Empty Text Layer"
+msgid "Empty text parasite"
+msgstr "Tukšs teksta troksnis"
+
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:156
 msgid "Text Layer"
 msgstr "Teksta slānis"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:153
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:157
 msgid "Rename Text Layer"
 msgstr "Pārdēvēt teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:154
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:158
 msgid "Move Text Layer"
 msgstr "Pārvietot teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:155
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:159
 msgid "Scale Text Layer"
 msgstr "Mainīt teksta slāņa izmēru"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:156
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:160
 msgid "Resize Text Layer"
 msgstr "Mainīt teksta slāņa izmērus"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:157
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:161
 msgid "Flip Text Layer"
 msgstr "Apmest teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:158
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:162
 msgid "Rotate Text Layer"
 msgstr "Pagriezt teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:159
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:163
 msgid "Transform Text Layer"
 msgstr "Transformēt teksta slāni"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:571
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:584
 msgid "Discard Text Information"
 msgstr "Atmest teksta informāciju"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:643
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:709
 msgid "Due to lack of any fonts, text functionality is not available."
 msgstr "Fontu trūkuma dēļ, teksta ievades rīks nav pieejams."
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:706
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:772
 msgid "Empty Text Layer"
 msgstr "Tukšs teksta slānis"
 
-#: ../app/text/gimptextlayer.c:759
+#: ../app/text/gimptextlayer.c:825
 msgid ""
 "Your text cannot be rendered. It is likely too big. Please make it shorter "
 "or use a smaller font."
@@ -20353,7 +20579,7 @@ msgstr ""
 "Teksta parametri ir kļūdaini. Ja vien nevēlaties labot teksta slāni, par to "
 "nav jāuztraucas."
 
-#: ../app/text/gimptextlayout.c:579
+#: ../app/text/gimptextlayout.c:585
 msgid ""
 "The new text layout cannot be generated. Most likely the font size is too "
 "big."
@@ -20371,7 +20597,7 @@ msgctxt "text-box-mode"
 msgid "Fixed"
 msgstr "Fiksēta"
 
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:382
+#: ../app/tools/gimp-tools.c:387
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -20564,7 +20790,7 @@ msgstr ""
 "vienmērīgi."
 
 #: ../app/tools/gimpbucketfilloptions.c:142
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:129
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:121
 #: ../app/tools/gimpregionselectoptions.c:112
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:93
 msgid "Threshold"
@@ -20717,15 +20943,17 @@ msgid "Color Picker Average Radius"
 msgstr "Krāsu pipetes vidējais rādiuss"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:79
-msgid "Pick Mode"
-msgstr "Pipetes režīms"
+#| msgid "Pick a path"
+msgid "Pick Target"
+msgstr "Izvēlēties mērķi"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:80
-msgid "Choose what color picker will do"
-msgstr "Izvēlieties, ko darīt krāsu pipetei"
+#| msgid "Choose what color picker will do"
+msgid "Choose what the color picker will do"
+msgstr "Izvēlieties, ko darīs krāsu pipetei"
 
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:87
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:68
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:79
 msgid "Use info window"
 msgstr "Izmantot informācijas logu"
 
@@ -20739,8 +20967,9 @@ msgstr ""
 #. the pick FG/BG frame
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:195
 #, c-format
-msgid "Pick Mode (%s)"
-msgstr "Pipetes režīms (%s)"
+#| msgid "Pick Mode (%s)"
+msgid "Pick Target (%s)"
+msgstr "Izvēlēties mērķi (%s)"
 
 #. the use_info_window toggle button
 #: ../app/tools/gimpcolorpickeroptions.c:204
@@ -20760,23 +20989,23 @@ msgstr "Krāsu pipete — iestata krāsu no attēla pikseļiem"
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "_Krāsu pipete"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:253
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:255
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Ieklikšķiniet jebkurā attēlā, lai noskaidrotu krāsu"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:260 ../app/tools/gimppainttool.c:424
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:424
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Ieklikšķiniet jebkurā attēlā, lai izvēlētos priekšplāna krāsu"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:268 ../app/tools/gimppainttool.c:430
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:430
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Ieklikšķiniet jebkurā attēlā, lai izvēlētos dibenplāna krāsu"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:276
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:278
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
 msgstr "Ieklikšķiniet jebkurā attēlā, lai pievienotu krāsu paletei"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:343
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:345
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Krāsu pipetes informācija"
 
@@ -21366,8 +21595,8 @@ msgctxt "command"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Aptuvenā iezīmēšana"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:541
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:542 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:542
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:543 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
 msgid "GEGL Operation"
 msgstr "GEGL darbība"
 
@@ -21380,7 +21609,7 @@ msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "_GEGL darbība..."
 
 #. The options vbox
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:486
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:487
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "Izvēlieties darbību no augšējā saraksta"
 
@@ -21392,51 +21621,51 @@ msgstr "Transformēt matricu"
 msgid "Invalid transform"
 msgstr "Nederīga transformācija"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:102
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:314
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:101
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:298
 msgid "Metric"
 msgstr "Metrika"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:103
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:102
 msgid "Metric to use for the distance calculation"
 msgstr "Metrika, ko izmantot attāluma aprēķināšanai"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:117
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:109
 msgid "Adaptive Supersampling"
 msgstr "Adaptīvā interpolācija"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:123
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:115
 msgid "Max depth"
 msgstr "Maksimālais dziļums"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:143
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:135
 msgid "Instant mode"
 msgstr "Tūlītējais režīms"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:144
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:136
 msgid "Commit gradient instantly"
 msgstr "Izpildīt krāsu pāreju uzreiz"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:150
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:142
 msgid "Modify active gradient"
 msgstr "Mainīt aktīvo krāsu pāreju"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:151
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:143
 msgid "Modify the active gradient in-place"
 msgstr "Mainīt aktīvo krāsu pāreju uz vietas"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:290
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:274
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:373
 msgid "Edit this gradient"
 msgstr "Rediģēt šo krāsu pāreju"
 
 #. the instant toggle
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:367
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:351
 #, c-format
 msgid "Instant mode (%s)"
 msgstr "Tūlītējais režīms (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:387
+#: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:371
 msgid ""
 "The active gradient is non-writable and cannot be edited directly. Uncheck "
 "this option to edit a copy of it."
@@ -21783,7 +22012,6 @@ msgid "Use _old levels file format"
 msgstr "Izmantot vec_o līmeņu datņu formātu"
 
 #: ../app/tools/gimplevelstool.c:1013 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:412
-#| msgid "Calculating distance map"
 msgid "Calculating histogram..."
 msgstr "Aprēķina histogrammu..."
 
@@ -21817,52 +22045,66 @@ msgstr "Mēroga rīks — maina attēla mērogu"
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Mērogs"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:69
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:71
+#| msgid "Indentation"
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientācija"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:72
+msgid "Orientation against which the angle is measured"
+msgstr "Orientācija, pret kuru mēra leņķi"
+
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:80
 msgid "Open a floating dialog to view details about measurements"
 msgstr "Atvērt peldošo dialogu, lai apskatītu informāciju par mērījumiem"
 
+#. the orientation frame
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:148
+#, c-format
+#| msgid "Direction (%s)"
+msgid "Orientation (%s)"
+msgstr "Orientācija (%s)"
+
 #. the straighten frame
 #. the straighten button
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:134 ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:144
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:336
-#| msgid "Brightness"
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:161 ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:171
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:349
 msgid "Straighten"
 msgstr "Iztaisnot"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:148
-#| msgid "Rotate Tool: Rotate the layer, selection or path"
+#: ../app/tools/gimpmeasureoptions.c:175
 msgid "Rotate the active layer, selection or path by the measured angle"
 msgstr "Pagriezt aktīvu slāni, iezīmējumu vai ceļu, par izmērīto leņķi"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:129
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:130
 msgid "Measure"
 msgstr "Mērinstruments"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:130
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:131
 msgid "Measure Tool: Measure distances and angles"
 msgstr "Mērīšanas rīks — mēra attālumus un leņķus"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:131
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:132
 msgid "_Measure"
 msgstr "_Mērinstruments"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:151
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:153
 msgid "Straightening"
 msgstr "Iztaisnot"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:170
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:172
 msgid "Click-Drag to create a line"
 msgstr "Klikšķiniet un velciet, lai izveidotu līniju"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:406
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:422
 msgid "Add Guides"
 msgstr "Pievienot palīglīnijas"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:729
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:709
 msgid "Measure Distances and Angles"
 msgstr "Mērīt attālumus un leņķus"
 
-#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:754
+#: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:734
 msgid "Distance:"
 msgstr "Attālums:"
 
@@ -22060,16 +22302,16 @@ msgstr "%s, lai izvēlētos krāsu"
 msgid "Cannot paint on layer groups."
 msgstr "Nevar krāsot uz slāņu grupas."
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:613
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:618
 #, c-format
 msgid "%s for a straight line"
 msgstr "%s, lai vilktu taisnu līniju"
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:815
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:820
 msgid "The active layer does not have an alpha channel."
 msgstr "Aktīvajā slānī nav alfa kanāla."
 
-#: ../app/tools/gimppainttool.c:825
+#: ../app/tools/gimppainttool.c:830
 msgid "The active layer's alpha channel is locked."
 msgstr "Aktīvajā slānī alfa kanāls ir slēgts."
 
@@ -22296,21 +22538,21 @@ msgstr "Vidus _X: "
 msgid "Center _Y:"
 msgstr "Vidus _Y:"
 
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:240
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:237
 msgid "Remove Sample Point"
 msgstr "Izņemt paraugpunktu"
 
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:241
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:238
 msgid "Cancel Sample Point"
 msgstr "Atcelt paraugpunktu"
 
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:247
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:333
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:244
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:330
 msgid "Move Sample Point: "
 msgstr "Pārvietot paraugpunktu: "
 
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:259
-#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:345
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:256
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:342
 msgid "Add Sample Point: "
 msgstr "Pievienot paraugpunktu: "
 
@@ -22570,31 +22812,31 @@ msgstr "Teksta rīks — izveido vai labo teksta slāņus"
 msgid "Te_xt"
 msgstr "Te_ksts"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1006
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1037
 msgid "Fonts are still loading"
 msgstr "Fonti vēl ielādējas"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1017
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1048
 msgid "Text box: "
 msgstr "Teksta rīks: "
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1150
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1181
 msgid "Reshape Text Layer"
 msgstr "Mainīt teksta slāņa formu"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1670 ../app/tools/gimptexttool.c:1673
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1710 ../app/tools/gimptexttool.c:1713
 msgid "Confirm Text Editing"
 msgstr "Apstiprināt teksta maiņu"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1677
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1717
 msgid "Create _New Layer"
 msgstr "Izveidot jau_nu slāni"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1679
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1719
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediģēt"
 
-#: ../app/tools/gimptexttool.c:1701
+#: ../app/tools/gimptexttool.c:1741
 msgid ""
 "The layer you selected is a text layer but it has been modified using other "
 "tools. Editing the layer with the text tool will discard these "
@@ -22607,7 +22849,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Jūs varat turpināt rediģēt šo slāni vai arī izveidot jaunu."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1296
+#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1357
 msgid "GIMP Text Editor"
 msgstr "GIMP teksta redaktors"
 
@@ -22636,7 +22878,6 @@ msgid "Show image preview"
 msgstr "Rādīt attēla priekšskatījumu"
 
 #: ../app/tools/gimptransformgridoptions.c:100
-#| msgid "Show a preview of the transformed image"
 msgid "Show a preview of the transform_grided image"
 msgstr "Parādīt priekšskatījumu transformētajam attēlam"
 
@@ -23988,243 +24229,238 @@ msgstr "GIMP saskārās ar vairākām kritiskām kļūdām!"
 msgid "_Restart GIMP"
 msgstr "Pā_rstartēt GIMP"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:390 ../app/widgets/gimpdashboard.c:442
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:396 ../app/widgets/gimpdashboard.c:448
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Occupied"
 msgstr "Aizņemts"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:391
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:397
 msgid "Tile cache occupied size"
 msgstr "Flīžu kešatmiņas aizņemtais izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:400
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:406
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Maximum"
 msgstr "Maksimums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:401
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:407
 msgid "Maximal tile cache occupied size"
 msgstr "Maksimālais flīžu kešatmiņas aizņemtais izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:410 ../app/widgets/gimpdashboard.c:462
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:416 ../app/widgets/gimpdashboard.c:468
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Limit"
 msgstr "Limits"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:411
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:417
 msgid "Tile cache size limit"
 msgstr "Flīžu kešatmiņas izmēra limits"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:419
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:425
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Compression"
 msgstr "Saspiešana"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:420
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:426
 msgid "Tile cache compression ratio"
 msgstr "Flīžu kešatmiņas saspiešanas attiecība"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:429
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:435
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Hit/Miss"
 msgstr "Trāpīts / netrāpīts"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:430
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:436
 msgid "Tile cache hit/miss ratio"
 msgstr "Flīžu kešatmiņas trāpīts / netrāpīts attiecība"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:443
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:449
 msgid "Swap file occupied size"
 msgstr "Maiņvietas datnes aizņemtais izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:452 ../app/widgets/gimpdashboard.c:570
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:458 ../app/widgets/gimpdashboard.c:576
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Size"
 msgstr "Izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:453
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:459
 msgid "Swap file size"
 msgstr "Maiņvietas datnes izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:463
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:469
 msgid "Swap file size limit"
 msgstr "Maiņvietas datnes izmēra limits"
 
 #. Translators: this is the past participle form of "read",
 #. *       as in "total amount of data read from the swap".
 #.
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:473
-#| msgid "Ready"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:479
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Read"
 msgstr "Lasīts"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:474
-#| msgid "Total amount of time the CPU has been active"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:480
 msgid "Total amount of data read from the swap"
 msgstr "Kopējais datu apjoms, kas ir lasīts no maiņvietas"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:483
-#| msgid "Ready"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:489
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Reading"
 msgstr "Lasīšana"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:484
-#| msgid "Whether there is work queued for the swap file"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:490
 msgid "Whether data is being read from the swap"
 msgstr "Vai dati tiek lasīti no maiņvietas"
 
 #. Translators: this is the past participle form of "write",
 #. *       as in "total amount of data written to the swap".
 #.
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:496
-#| msgctxt "dynamics-output-type"
-#| msgid "Jitter"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:502
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Written"
 msgstr "Rakstīts"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:497
-#| msgid "Total amount of time the CPU has been active"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:503
 msgid "Total amount of data written to the swap"
 msgstr "Kopējais datu apjoms, kas ir rakstīts uz maiņvietu"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:506
-#| msgid "Hinting"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:512
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Writing"
 msgstr "Rakstīšana"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:507
-#| msgid "Whether there is work queued for the swap file"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:513
 msgid "Whether data is being written to the swap"
 msgstr "Vai dati tiek rakstīti uz maiņvietu"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:520
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:526
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Usage"
 msgstr "Lietojums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:521
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:527
 msgid "Total CPU usage"
 msgstr "Kopējais CPU lietojums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:529 ../app/widgets/gimpdashboard.c:538
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:535 ../app/widgets/gimpdashboard.c:544
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktīvs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:530
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:536
 msgid "Whether the CPU is active"
 msgstr "Vai CPU ir aktīvs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:539
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:545
 msgid "Total amount of time the CPU has been active"
 msgstr "Kopējais laika daudzums, kad CPU ir bijis aktīvs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:552
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:558
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Used"
 msgstr "Izmantots"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:553
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:559
 msgid "Amount of memory used by the process"
 msgstr "Atmiņas daudzums, ko izmanto process"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:561
-#| msgid "Available Filters"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:567
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Available"
 msgstr "Pieejams"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:562
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:568
 msgid "Amount of available physical memory"
 msgstr "Pieejamās fiziskās atmiņas daudzums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:571
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:577
 msgid "Physical memory size"
 msgstr "Fiziskais atmiņas izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:582
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:588
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Mipmapped"
 msgstr "Mipmapped"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:583
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:589
 msgid "Total size of processed mipmapped data"
 msgstr "Kopējais apstrādāto mipmapped datu izmērs"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:595
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:597
+msgctxt "dashboard-variable"
+msgid "Async"
+msgstr "Asinhroni"
+
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:598
+msgid "Number of ongoing asynchronous operations"
+msgstr "Izejošo asinhrono operāciju skaits"
+
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:610
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Cache"
 msgstr "Kešatmiņa"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:596
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:611
 msgid "In-memory tile cache"
 msgstr "Atmiņā esošā flīžu kešatmiņa"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:632
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:647
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Swap"
 msgstr "Maiņvieta"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:633
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:648
 msgid "On-disk tile swap"
 msgstr "Uz diska esošā flīžu maiņvieta"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:684
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:699
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "CPU"
 msgstr "CPU"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:685
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:700
 msgid "CPU usage"
 msgstr "CPU izmantojums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:720
-#| msgid "Memory Stream"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:735
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Memory"
 msgstr "Atmiņa"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:721
-#| msgid "Memory Stream"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:736
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Atmiņas lietojums"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:729
-#| msgctxt "dashboard-group"
-#| msgid "Cache"
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:744
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Cache"
 msgstr "Kešatmiņa"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:759
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:774
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Misc"
 msgstr "Dažādi"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:760
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:775
 msgid "Miscellaneous information"
 msgstr "Dažāda informācija"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:938
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:956
 msgid "Select fields"
 msgstr "Izvēlieties laukus"
 
 #. Tranlators: "N/A" is an abbreviation for "not available"
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2820
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2898
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "N/A"
 msgstr "N/P"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2829
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2907
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "Yes"
 msgstr "Jā"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2830
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2908
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "No"
 msgstr "Nē"
@@ -24306,7 +24542,7 @@ msgid "%s Curve"
 msgstr "%s līknes"
 
 #: ../app/widgets/gimpdeviceinfoeditor.c:477
-#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:209
+#: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:211
 msgid "_Reset Curve"
 msgstr "_Atstatīt likni"
 
@@ -24455,28 +24691,25 @@ msgstr "Pēc paplašinājuma"
 msgid "All export images"
 msgstr "Visi eksporta attēli"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:350
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:353
 msgid "_Help"
 msgstr "_Palīdzība"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:756
-msgid "All files"
-msgstr "Visas datnes"
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:783
+#| msgid "All files"
+msgid "Show All Files"
+msgstr "Rādīt visas datnes"
 
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:761
-msgid "All images"
-msgstr "Visi attēli"
-
-#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:959
+#: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:816
 #, c-format
 msgid "Select File _Type (%s)"
 msgstr "Norādīt datnes _tipu (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:184
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:200
 msgid "File Type"
 msgstr "Datnes tips"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:196
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:212
 msgid "Extensions"
 msgstr "Paplašinājumi"
 
@@ -24867,7 +25100,6 @@ msgid "Undefined"
 msgstr "Nenoteikts"
 
 #: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:269
-#| msgid "N_umber of colors:"
 msgid "Set the number of columns"
 msgstr "Iestatīt kolonnu skaitu"
 
@@ -24896,7 +25128,7 @@ msgstr "Spraudnis"
 msgid "Progress"
 msgstr "Progress"
 
-#: ../app/widgets/gimpsamplepointeditor.c:158
+#: ../app/widgets/gimpsamplepointeditor.c:161
 msgid ""
 "This image\n"
 "has no\n"
@@ -24929,7 +25161,7 @@ msgstr ""
 msgid "Metadata won't be visible in GIMP older than version 2.10."
 msgstr "Metadati nebūs redzami GIMP laidieniem, kas vecāki par 2.10 versiju."
 
-#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:343
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:344
 msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
 msgstr "Saglabāt šo XCF datni ar labāku, bet lēnāku saspiešanu"
 
@@ -25134,7 +25366,7 @@ msgstr "Nederīgi UTF-8 dati datnē “%s”."
 msgid "Writing text file '%s' failed: %s"
 msgstr "Neizdevās rakstīt teksta datnē “%s” — %s"
 
-#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:221
+#: ../app/widgets/gimptexteditor.c:225
 msgid "_Use selected font"
 msgstr "Izmantot izvēlēto font_u"
 
@@ -25305,15 +25537,15 @@ msgstr "Dzēst rīka priekšiestatījumu..."
 msgid "%s Preset"
 msgstr "%s priekšiestatījums"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:760
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:778
 msgid "Your GIMP installation is incomplete:"
 msgstr "GIMP instalācija nav pabeigta:"
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:762
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:780
 msgid "Please make sure the menu XML files are correctly installed."
 msgstr "Lūdzu, pārliecinieties, ka izvēlnes XML datnes ir korekti uzinstalēti."
 
-#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:768
+#: ../app/widgets/gimpuimanager.c:786
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the menu definition from %s: %s"
 msgstr "Gadījās kļūda, analizējot izvēlnes definīcijas no %s — %s"
@@ -25418,112 +25650,85 @@ msgctxt "circle-background"
 msgid "HSV"
 msgstr "HSV"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:117
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "Pixel"
-msgstr "Pikselis"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:118
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "RGB (%)"
-msgstr "RGB (%)"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:119
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "RGB (0..255)"
-msgstr "RGB (0..255)"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:120
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "HSV"
-msgstr "HSV"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:121
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "CIE LCH"
-msgstr "CIE LCH"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:122
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "CIE LAB"
-msgstr "CIE LAB"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:123
-msgctxt "color-frame-mode"
-msgid "CMYK"
-msgstr "CMYK"
-
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:153
-msgctxt "color-pick-mode"
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:114
+#| msgctxt "color-pick-mode"
+#| msgid "Pick only"
+msgctxt "color-pick-target"
 msgid "Pick only"
 msgstr "Tikai paņemt"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:154
-msgctxt "color-pick-mode"
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:115
+#| msgctxt "color-pick-mode"
+#| msgid "Set foreground color"
+msgctxt "color-pick-target"
 msgid "Set foreground color"
 msgstr "Iestatīt priekšplāna krāsu"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:155
-msgctxt "color-pick-mode"
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:116
+#| msgctxt "color-pick-mode"
+#| msgid "Set background color"
+msgctxt "color-pick-target"
 msgid "Set background color"
 msgstr "Iestatīt dibenplāna krāsu"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:156
-msgctxt "color-pick-mode"
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:117
+#| msgctxt "color-pick-mode"
+#| msgid "Add to palette"
+msgctxt "color-pick-target"
 msgid "Add to palette"
 msgstr "Pievienot paletei"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:215
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:176
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Linear histogram"
 msgstr "Lineāra histogramma"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:216
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:177
 msgctxt "histogram-scale"
 msgid "Logarithmic histogram"
 msgstr "Logaritmiska histogramma"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:252
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:213
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:253
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:214
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Current status"
 msgstr "Pašreizējais stāvoklis"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:254
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:215
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Text"
 msgstr "Teksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:255
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:216
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Description"
 msgstr "Apraksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:256
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:217
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & text"
 msgstr "Ikona un teksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:257
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:218
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Icon & desc"
 msgstr "Ikona un apraksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:258
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:219
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & text"
 msgstr "Statuss un teksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:259
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:220
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Status & desc"
 msgstr "Statuss un apraksts"
 
-#: ../app/widgets/widgets-enums.c:260
+#: ../app/widgets/widgets-enums.c:221
 msgctxt "tab-style"
 msgid "Undefined"
 msgstr "Nedefinēts"
@@ -25566,7 +25771,11 @@ msgstr "Kļūda, rakstot “%s”: "
 msgid "Error creating '%s': "
 msgstr "Kļūda, veidojot “%s”: "
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:342
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:228
+msgid "Invalid image mode and precision combination."
+msgstr "Nederīga attēla režīma un precizitātes kombinācija."
+
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:353
 #, c-format
 msgid ""
 "Corrupt 'exif-data' parasite discovered.\n"
@@ -25575,7 +25784,7 @@ msgstr ""
 "Atklāts bojāts “exif-data” parazīts.\n"
 "Nevarēja migrēt Exif datus — %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:379
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:390
 msgid ""
 "Corrupt 'gimp-metadata' parasite discovered.\n"
 "XMP data could not be migrated."
@@ -25583,7 +25792,7 @@ msgstr ""
 "Atklāts bojāts “gimp-metadata” parazīts.\n"
 "Nevarēja migrēt XMP datus."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:399
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:410
 #, c-format
 msgid ""
 "Corrupt 'gimp-metadata' parasite discovered.\n"
@@ -25592,19 +25801,19 @@ msgstr ""
 "Atklāts bojāts “gimp-metadata” parazīts.\n"
 "Nevarēja migrēt XMP datus — %s"
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:586
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:597
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I have loaded as much of it as I can, but it is "
 "incomplete."
 msgstr "Šīs XCF datne ir bojāts! Ielādēju cik spēju, bet tas ir nepilnīgs."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:597
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:608
 msgid ""
 "This XCF file is corrupt! I could not even salvage any partial image data "
 "from it."
 msgstr "Šīs XCF datne ir bojāts! Nevarēju izglābt nekādus attēla datus."
 
-#: ../app/xcf/xcf-load.c:689
+#: ../app/xcf/xcf-load.c:700
 msgid ""
 "XCF warning: version 0 of XCF file format\n"
 "did not save indexed colormaps correctly.\n"
@@ -25614,7 +25823,7 @@ msgstr ""
 "nesaglabāja pareizi indeksētas krāsu kartes.\n"
 "Aktīvā karte tiks aizvietota ar pelēktoņu karti."
 
-#: ../app/xcf/xcf-read.c:189
+#: ../app/xcf/xcf-read.c:195
 msgid "Invalid UTF-8 string in XCF file"
 msgstr "Nederīga UTF-8 rinda XCF datnē"
 
@@ -25622,16 +25831,16 @@ msgstr "Nederīga UTF-8 rinda XCF datnē"
 msgid "Could not seek in XCF file: "
 msgstr "Nevar meklēt XCF datnē: "
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:45
+#: ../app/xcf/xcf-write.c:50
 msgid "Error writing XCF: "
 msgstr "Kļūda, rakstot XCF: "
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:193
+#: ../app/xcf/xcf-write.c:199
 #, c-format
 msgid "Error writing XCF: failed to allocate %d bytes of memory."
 msgstr "Kļūda, rakstot XCF — neizdevās piešķirt %d atmiņas baitus."
 
-#: ../app/xcf/xcf-write.c:287
+#: ../app/xcf/xcf-write.c:293
 #, c-format
 msgid "Error writing XCF: unsupported BPC when writing pixel: %d"
 msgstr "Kļūda, rakstot XCF — neatbalstīts BPC, rakstot pikseli: %d"
@@ -25649,6 +25858,52 @@ msgstr "apaļš"
 msgid "fuzzy"
 msgstr "aptuvens"
 
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Hue (HSV) (legacy)"
+#~ msgstr "Tonis (HSV) (mantojuma)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Hue (HSV) (l)"
+#~ msgstr "Tonis (HSV) (m)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Saturation (HSV) (l)"
+#~ msgstr "Piesātinājums (HSV) (m)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Color (HSL) (l)"
+#~ msgstr "Krāsa (HSV) (m)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Value (HSV) (l)"
+#~ msgstr "Vērtība (HSV) (m)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Chroma (LCH)"
+#~ msgstr "Hroma (LCH)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Lightness (LCH)"
+#~ msgstr "Gaišums (LCH)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Hue (HSV)"
+#~ msgstr "Tonis (HSV)"
+
+#~ msgctxt "layer-mode"
+#~ msgid "Color (HSL)"
+#~ msgstr "Krāsa (HSL)"
+
+#~ msgid "Pick Mode"
+#~ msgstr "Pipetes režīms"
+
+#~ msgid "All images"
+#~ msgstr "Visi attēli"
+
+#~ msgctxt "color-frame-mode"
+#~ msgid "HSV"
+#~ msgstr "HSV"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Hexadecimal color notation as used in HTML and CSS. This entry also "
 #~ "accepts CSS color names."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]