[totem] Update Swedish translationcommit bd250dc76464357c65bcb8a3ab38dd36d5dc33c8
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Thu Aug 9 19:21:55 2018 +0000

    Update Swedish translation
    
    (cherry picked from commit d6d36b2441cda16328645aa6d46e596950de34ad)

 po/sv.po | 292 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 147 insertions(+), 145 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 0358eb12..a7230d38 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,17 +1,16 @@
 # Swedish messages for totem.
-# Copyright © 2002-2017 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2002-2018 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014, 2015, 2016, 2017.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 # Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-05 14:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-15 21:01+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-07-26 12:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-09 21:20+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,51 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
-#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1864 ../src/totem-object.c:3661
-msgid "Videos"
-msgstr "Videoklipp"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Spela upp filmer"
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
-"desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
-"DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
-"highlights from a number of web sites."
-msgstr ""
-"Videoklipp, även känd som Totem, är den officiella filmspelaren för "
-"skrivbordsmiljön GNOME. Den erbjuder en sökbar lista över lokala videor och "
-"dvd-skivor, såväl som delad video på det lokala nätverket (genom UPnP/DLNA) "
-"och videohöjdpunkter från ett antal webbplatser."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
-msgid ""
-"Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
-"support for recording DVDs."
-msgstr ""
-"Totem kommer med extra funktionalitet som hämtare för undertexter och stöd "
-"för dvd-inspelning."
-
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
-msgid "Video thumbnailer for the file manager"
-msgstr "Video-miniatyrbildsskapare för filhanteraren"
-
-# Tror detta Files är det nya smeknamnet på Nautilus. Därför stort f i Filer.
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
-msgid "Files properties tab"
-msgstr "Egenskapsflik för Filer"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:3
-msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
-msgstr "Video;Film;Klipp;Serie;Spelare;Uppspelare;DVD;TV;Skiva;"
+"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 
 #: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The brightness of the video"
@@ -182,7 +137,7 @@ msgstr "Kataloger att visa"
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr "Kataloger att visa i bläddringsgränssnittet, standard är ingen"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5616
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5633
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -462,50 +417,60 @@ msgstr "Gå framåt 60 sekunder"
 
 #: ../data/shortcuts.ui.h:23
 msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step back one frame"
+msgstr "Stega tillbaka en bildruta"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Step forward one frame"
+msgstr "Stega framåt en bildruta"
+
+#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 5 seconds"
 msgstr "Gå tillbaka 5 sekunder"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:24
+#: ../data/shortcuts.ui.h:26
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 15 seconds"
 msgstr "Gå framåt 15 sekunder"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:25
+#: ../data/shortcuts.ui.h:27
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back 3 minutes"
 msgstr "Gå tillbaka 3 minuter"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:26
+#: ../data/shortcuts.ui.h:28
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward 10 minutes"
 msgstr "Gå framåt 10 minuter"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:27
+#: ../data/shortcuts.ui.h:29
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Skip to…"
 msgstr "Hoppa till…"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:28
+#: ../data/shortcuts.ui.h:30
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "DVD menu navigation"
 msgstr "DVD-menynavigering"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:29
+#: ../data/shortcuts.ui.h:31
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate up"
 msgstr "Navigera uppåt"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:30
+#: ../data/shortcuts.ui.h:32
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate down"
 msgstr "Navigera nedåt"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:31
+#: ../data/shortcuts.ui.h:33
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate left"
 msgstr "Navigera vänster"
 
-#: ../data/shortcuts.ui.h:32
+#: ../data/shortcuts.ui.h:34
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigate right"
 msgstr "Navigera höger"
@@ -624,55 +589,55 @@ msgstr "Ange _platsen för filen som du vill öppna:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1959
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1971
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Lösenord begärdes för RTSP-server"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3329
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3346
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Ljudspår nr. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3331
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3348
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Undertext nr. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3872
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3889
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Servern du försöker ansluta till är okänd."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3875
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3892
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Anslutningen till denna server nekades."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3878
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3895
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Den angivna filmen kunde inte hittas."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3885
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3902
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Servern nekade åtkomst till denna fil eller ström."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3891
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3908
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr "Autentisering krävs för att komma åt denna fil eller ström."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3898
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3915
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Du har inte behörighet att öppna den här filen."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3903
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3920
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Den här platsen är ej en giltig plats."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3911
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3928
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Filmen kunde inte läsas."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3934
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3942
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3951
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3959
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -689,14 +654,14 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3954
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3971
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 "Denna ström kan inte spelas upp. Det är möjligt att en brandvägg blockerar "
 "den."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3957
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3974
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -705,7 +670,7 @@ msgstr ""
 "behöva installera ytterligare insticksmoduler för att kunna spela upp vissa "
 "filmtyper"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3968
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3985
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -714,19 +679,19 @@ msgstr ""
 "först."
 
 # Eventuellt använda "Flerkanalsljud"
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5612 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5629 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5614 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5631 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5901
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5918
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Mediet innehåller inga videoströmmar som stöds."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6112
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:6129
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -914,9 +879,10 @@ msgstr "Markera alla"
 msgid "Select None"
 msgstr "Markera ingen"
 
-#: ../src/totem-audio-preview.c:172
-msgid "Audio Preview"
-msgstr "Ljudförhandsvisning"
+#: ../src/totem.c:66 ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1861
+#: ../src/totem-object.c:3660
+msgid "Videos"
+msgstr "Videoklipp"
 
 #: ../src/totem.c:67
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
@@ -926,6 +892,32 @@ msgstr "Kunde inte initiera de trådsäkra biblioteken."
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "Kontrollera din systeminstallation. Totem kommer nu att avslutas."
 
+#. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
+#. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
+#. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:657
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>%s</b>: %s\n"
+"<b>%s</b>: %d×%d\n"
+"<b>%s</b>: %s"
+msgstr ""
+"<b>%s</b>: %s\n"
+"<b>%s</b>: %d×%d\n"
+"<b>%s</b>: %s"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:658
+msgid "Filename"
+msgstr "Filnamn"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:660
+msgid "Resolution"
+msgstr "Upplösning"
+
+#: ../src/totem-gallery-thumbnailer.c:663
+msgid "Duration"
+msgstr "Speltid"
+
 #: ../src/totem-grilo.c:285
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
@@ -950,7 +942,7 @@ msgstr "Sökfel"
 msgid "Local"
 msgstr "Lokalt"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1873
+#: ../src/totem-grilo.c:1870
 msgid "Channels"
 msgstr "Kanaler"
 
@@ -1011,46 +1003,46 @@ msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Auto"
 
-#: ../src/totem-object.c:1388 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1387 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Gör paus"
 
-#: ../src/totem-object.c:1393 ../src/totem-object.c:1403
+#: ../src/totem-object.c:1392 ../src/totem-object.c:1402
 #: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:3
 msgid "Play"
 msgstr "Spela upp"
 
-#: ../src/totem-object.c:1470 ../src/totem-object.c:1497
-#: ../src/totem-object.c:1989
+#: ../src/totem-object.c:1469 ../src/totem-object.c:1496
+#: ../src/totem-object.c:1988
 #, c-format
 msgid "Totem could not play “%s”."
 msgstr "Totem kunde inte spela upp ”%s”."
 
-#: ../src/totem-object.c:2160
+#: ../src/totem-object.c:2159
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem kunde inte visa hjälpinnehållet."
 
-#: ../src/totem-object.c:2421
+#: ../src/totem-object.c:2420
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Ett fel inträffade"
 
-#: ../src/totem-object.c:3759
+#: ../src/totem-object.c:3758
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Föregående kapitel/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3765
+#: ../src/totem-object.c:3764
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Spela upp / Gör paus"
 
-#: ../src/totem-object.c:3771
+#: ../src/totem-object.c:3770
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Nästa kapitel/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3981
+#: ../src/totem-object.c:3980
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem kunde inte starta."
 
-#: ../src/totem-object.c:3981
+#: ../src/totem-object.c:3980
 msgid "No reason."
 msgstr "Ingen orsak."
 
@@ -1146,6 +1138,7 @@ msgid "Configure Plugins"
 msgstr "Konfigurera insticksmoduler"
 
 #: ../src/totem-preferences.c:187
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:4
 msgid "_Close"
 msgstr "S_täng"
 
@@ -1392,32 +1385,6 @@ msgstr "_Öppna"
 msgid "Add Videos"
 msgstr "Lägg till videoklipp"
 
-#. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
-#. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
-#. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:797
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>%s</b>: %s\n"
-"<b>%s</b>: %d×%d\n"
-"<b>%s</b>: %s"
-msgstr ""
-"<b>%s</b>: %s\n"
-"<b>%s</b>: %d×%d\n"
-"<b>%s</b>: %s"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:798
-msgid "Filename"
-msgstr "Filnamn"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:800
-msgid "Resolution"
-msgstr "Upplösning"
-
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:803
-msgid "Duration"
-msgstr "Speltid"
-
 #: ../src/plugins/apple-trailers/apple-trailers.plugin.in.h:1
 msgid "Apple Trailers"
 msgstr "Apple-trailers"
@@ -1481,18 +1448,18 @@ msgstr ""
 "Skicka aviseringar för videor som spelas och tillåt fjärrstyrning med hjälp "
 "av MPRIS."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:236
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:207
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:235
 #, python-format
 msgid "The MediaPlayer2 object does not implement the ‘%s’ interface"
 msgstr "MediaPlayer2-objektet implementerar inte gränssnittet ”%s”"
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:218
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:217
 #, python-format
 msgid "The property ‘%s’ is not writeable."
 msgstr "Egenskapen ”%s” är inte skrivbar."
 
-#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:231
+#: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:230
 #, python-format
 msgid "Unknown property ‘%s’ requested of a MediaPlayer 2 object"
 msgstr "Okänd egenskap ”%s” begärdes av ett MediaPlayer 2-objekt"
@@ -1563,49 +1530,50 @@ msgstr "Leta efter undertexter för den uppspelade filmen"
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgstr "Brasilisk portugisiska"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:182
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:187
 msgid "Searching for subtitles…"
 msgstr "Söker efter undertexter…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:230
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:611
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:235
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:616
 msgid "Downloading the subtitles…"
 msgstr "Hämtar undertexterna…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:295
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:300
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
 msgstr "Kunde inte kontakta webbplatsen OpenSubtitles"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:328
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:346
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:333
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:351
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
 msgstr "Kunde inte kontakta webbplatsen OpenSubtitles."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:334
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:339
 msgid "No results found."
 msgstr "Inga sökresultat hittades."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:477
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:482
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Undertexter"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:488
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:493
 msgid "Rating"
 msgstr "Betyg"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:528
+#. pylint: disable=no-member
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:533
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
 msgstr "_Hämta filmundertexter…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:568
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:573
 msgid "Searching subtitles…"
 msgstr "Söker efter undertexter…"
 
@@ -1666,28 +1634,28 @@ msgstr "Python-konsol"
 msgid "Interactive Python console"
 msgstr "Interaktiv Python-konsol"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:73
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:80
 msgid "_Python Console"
 msgstr "_Python-konsol"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:79
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:86
 msgid "Python Debugger"
 msgstr "Python-felsökare"
 
 # 20140717: Ger undantagsfel om totem_object omgivet av citattecken. Byter tillbaka till apostrof.
 # 20170215: Kan inte testa vad som fungerar nu p.g.a 
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=829470, så behåller apostrof för säkerhets skull.
-#. pylint: disable-msg=E1101
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:90
+#. pylint: disable=E1101
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:97
 #, python-format
 msgid "You can access the Totem.Object through “totem_object” :\\n%s"
 msgstr "Du kan komma åt Totem.Object genom 'totem_object' :\\n%s"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:94
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:101
 msgid "Totem Python Console"
 msgstr "Totem Python-konsol"
 
-#. pylint: disable-msg=W0613
-#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:104
+#. pylint: disable=W0613
+#: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:111
 msgid ""
 "After you press OK, Totem will wait until you connect to it with winpdb or "
 "rpdb2. If you have not set a debugger password in DConf, it will use the "
@@ -1929,6 +1897,40 @@ msgstr "Zeitgeist-insticksmodul"
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
 msgstr "En insticksmodul som skickar händelser till Zeitgeist"
 
+#~ msgid "Play movies"
+#~ msgstr "Spela upp filmer"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
+#~ "desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
+#~ "DVDs, as well as local network video shares (using UPnP/DLNA) and video "
+#~ "highlights from a number of web sites."
+#~ msgstr ""
+#~ "Videoklipp, även känd som Totem, är den officiella filmspelaren för "
+#~ "skrivbordsmiljön GNOME. Den erbjuder en sökbar lista över lokala videor "
+#~ "och dvd-skivor, såväl som delad video på det lokala nätverket (genom UPnP/"
+#~ "DLNA) och videohöjdpunkter från ett antal webbplatser."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
+#~ "support for recording DVDs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Totem kommer med extra funktionalitet som hämtare för undertexter och "
+#~ "stöd för dvd-inspelning."
+
+#~ msgid "Video thumbnailer for the file manager"
+#~ msgstr "Video-miniatyrbildsskapare för filhanteraren"
+
+# Tror detta Files är det nya smeknamnet på Nautilus. Därför stort f i Filer.
+#~ msgid "Files properties tab"
+#~ msgstr "Egenskapsflik för Filer"
+
+#~ msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
+#~ msgstr "Video;Film;Klipp;Serie;Spelare;Uppspelare;DVD;TV;Skiva;"
+
+#~ msgid "Audio Preview"
+#~ msgstr "Ljudförhandsvisning"
+
 #~ msgid "Plugins..."
 #~ msgstr "Insticksmoduler…"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]