[gnome-todo] Updated Czech translationcommit 836e684ce1417320ae70a40bfdacb7437680a178
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Aug 9 10:30:02 2018 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 69 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 47 insertions(+), 22 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 11d36a4..836cf0e 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-todo\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-todo/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-05-24 15:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-06 10:22+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-22 16:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-09 09:01+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -34,33 +34,36 @@ msgstr "Správa úkolů pro GNOME"
 #: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:11
 msgid ""
 "GNOME To Do is a task management application designed to integrate with "
-"GNOME. It is extensible through plugins and supports custom task providers."
+"GNOME. Save and order your todos. Manage multiple todo lists. Keep your "
+"todos on your computer or sync them with cloud providers. Customize your "
+"experience with plugins."
 msgstr ""
 "Úkoly GNOME je aplikace pro správu úkolů navržená tak, aby zapadla do GNOME. "
-"Dá se rozšiřovat pomocí zásuvných modulů a podporuje vlastní poskytovatele "
-"úkolů."
+"Zaznamenávejte si své úkoly a udržujte si v ních přehled. Roztřiďte si je do "
+"více seznamů. Uchovávejte si je na svém počítači nebo synchronizované s "
+"cloudovými službami. Využijte zásuvné moduly k přizpůsobení svým potřebám."
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:24
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:25
 msgid "GNOME To Do with the dark theme variant"
 msgstr "Úkoly GNOME ve verzi s tmavým motivem"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:28
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:29
 msgid "Editing a tasklist with GNOME To Do"
 msgstr "Úkoly GNOME ve verzi s tmavým motivem"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:32
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:33
 msgid "Task lists displayed on grid mode"
 msgstr "Seznam úkolů zobrazený v mřížce"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:36
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:37
 msgid "Task lists displayed on list mode"
 msgstr "Seznam úkolů zobrazený jako seznam"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:40
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:41
 msgid "Available plugins for GNOME To Do"
 msgstr "Dostupné zásuvné moduly pro Úkoly GNOME"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:44
+#: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:45
 msgid "Visualizing tasks for today on GNOME To Do’s Today panel"
 msgstr "Zobrazení úkolů pro dnešní den v panelu Dnes v Úkolech GNOME"
 
@@ -269,7 +272,11 @@ msgstr "Microsoft Exchange"
 msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
 msgstr "Nebo můžete své úkoly jednoduše ukládat na tomto počítači."
 
-#: data/ui/sidebar-list-row.ui:54
+#: data/ui/sidebar-list-row.ui:96 data/ui/sidebar-list-row.ui:115
+msgid "Rename"
+msgstr "Přejmenovat"
+
+#: data/ui/sidebar-list-row.ui:119
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstranit"
 
@@ -428,6 +435,19 @@ msgstr "Vymazat splněné úkoly…"
 msgid "No task completed today"
 msgstr "Dnes nebyl dokončen žádný úkol"
 
+#: plugins/todoist/gtd-plugin-todoist.c:109
+msgid "GNOME To Do cannot connect to Todoist due to network issue"
+msgstr ""
+"Úkoly GNOME se kvůli problémům se sítí nemohou připojit ke službě Todoist"
+
+#: plugins/todoist/gtd-plugin-todoist.c:110
+msgid ""
+"Not able to communicate with Todoist. Please check your internet "
+"connectivity."
+msgstr ""
+"Nelze komunikovat se službou Todoist. Zkontrolujte prosím své připojení k "
+"Internetu."
+
 #: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:213
 msgid "Error fetching Todoist account key"
 msgstr "Chyba při získávání klíče účtu Todoist"
@@ -507,15 +527,15 @@ msgstr ""
 "narazit na nestabilitu, chyby a případně i přijít o data. Nedoporučuje se "
 "nasazovat používání Todo.txt na produkčních systémech."
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:335
+#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:591
 msgid "Error while opening the file monitor. Todo.txt will not be monitored"
 msgstr "Chyba při otevírání sledování souboru. Todo.txt nebude sledován"
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:404
+#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:660
 msgid "Todo.txt"
 msgstr "Todo.txt"
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:416
+#: plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:672
 msgid "On the Todo.txt file"
 msgstr "V souboru Todo.txt"
 
@@ -615,30 +635,30 @@ msgstr "Chyba při načítaní rozšíření"
 msgid "Error unloading extension"
 msgstr "Chyba při uzavírání rozšíření"
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:351
+#: src/gtd-task-list-view.c:352
 msgid "Removing this task will also remove its subtasks. Remove anyway?"
 msgstr ""
 "Odstraněním tohoto úkolu se odstraní i jeho dílčí části. Má se i tak "
 "odstranit?"
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:354
+#: src/gtd-task-list-view.c:355
 msgid "Once removed, the tasks cannot be recovered."
 msgstr "Jakmile jej odstraníte, již jej nelze obnovit."
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:357
+#: src/gtd-task-list-view.c:358
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:359
+#: src/gtd-task-list-view.c:360
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstranit"
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:801
+#: src/gtd-task-list-view.c:802
 #, c-format
 msgid "Task <b>%s</b> removed"
 msgstr "Úkol <b>%s</b> byl odstraněn"
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:825 src/sidebar/gtd-sidebar-list-row.c:256
+#: src/gtd-task-list-view.c:826 src/sidebar/gtd-sidebar-list-row.c:281
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
 
@@ -658,7 +678,12 @@ msgstr "Podrobnosti"
 msgid "Click a task list to select"
 msgstr "Kliknutím vyberte seznam úkolů"
 
-#: src/sidebar/gtd-sidebar-list-row.c:253
+#: src/sidebar/gtd-sidebar-list-row.c:278
 #, c-format
 msgid "Task list <b>%s</b> removed"
 msgstr "Seznam úkolů <b>%s</b> byl odstraněn"
+
+#: src/sidebar/gtd-sidebar-list-row.c:307
+#, c-format
+msgid "Rename %s"
+msgstr "Přejmenovat %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]