[gnome-builder/gnome-builder-3-28] Update Swedish translationcommit 5747bbc773bd053e2463de2299a701171b099a2f
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Aug 7 13:36:00 2018 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po | 52 +++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index daf66ff39..cbacd9dea 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-12 22:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-17 14:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-19 16:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-07 15:35+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.8\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.9\n"
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.build.gschema.xml:6
 msgid "Build Parallelism"
@@ -892,13 +892,13 @@ msgid "Show the shortcuts window"
 msgstr "Visa fönstret med tangentbordsgenvägar"
 
 #. translators: %s is replaced with the error message
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
 #, c-format
 msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
 msgstr ""
 "Misslyckades med att etablera en övervakare för ändringar i bakgrunden: %s"
 
-#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2842
+#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Det aktuella språket saknar en symboluppslagare."
 
@@ -965,7 +965,7 @@ msgstr "Rensar…"
 
 #: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
 #: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:557
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:558
 msgid "Failed"
 msgstr "Misslyckades"
 
@@ -1009,7 +1009,7 @@ msgstr "Exporterar…"
 
 #: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
 #: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:584
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:585
 msgid "Success"
 msgstr "Lyckades"
 
@@ -1167,7 +1167,7 @@ msgid "Remove environment variable"
 msgstr "Ta bort miljövariabel"
 
 #: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:431
 msgid "Run with Debugger"
 msgstr "Kör med felsökare"
 
@@ -1230,31 +1230,31 @@ msgstr "Kör till slutet på funktionen"
 msgid "Disassembly"
 msgstr "Disassemblering"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:309
 msgid "Debugger"
 msgstr "Felsökare"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:325
 msgid "Threads"
 msgstr "Trådar"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:351
 msgid "Breakpoints"
 msgstr "Brytpunkter"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:359
 msgid "Libraries"
 msgstr "Bibliotek"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:367
 msgid "Registers"
 msgstr "Register"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:375
 msgid "Log"
 msgstr "Logg"
 
-#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
+#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:398
 msgid "Failed to initialize the debugger"
 msgstr "Misslyckades med att initiera felsökaren"
 
@@ -1342,7 +1342,7 @@ msgid "No file was provided."
 msgstr "Ingen fil tillhandahölls."
 
 #: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
-#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:832
+#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:839
 #: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
 #: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
 msgid "Editor"
@@ -2895,11 +2895,16 @@ msgstr "Målfil måste vara i projektträdet."
 msgid "File must be within the project tree."
 msgstr "Fil måste vara i projektträdet."
 
-#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:31
+#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:6
+msgid "The project cannot be run while the build pipeline is being set up"
+msgstr ""
+"Projektet kan inte köras under tiden rörledningen för bygge konfigureras"
+
+#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:35
 msgid "Stop running"
 msgstr "Sluta köra"
 
-#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:51
+#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:55
 msgid "Change run options"
 msgstr "Ändra körningsalternativ"
 
@@ -3066,7 +3071,7 @@ msgstr "Kunde inte tolka ”%s” som en absolut URI"
 msgid "URI “%s” has no host component"
 msgstr "URI ”%s” har ingen värdkomponent"
 
-#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:528
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:529
 msgid "Building"
 msgstr "Bygger"
 
@@ -3133,6 +3138,11 @@ msgstr "Exportera paket"
 msgid "Build project"
 msgstr "Bygg projekt"
 
+#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:596
+msgid "The project cannot be built while the build pipeline is being set up"
+msgstr ""
+"Projektet kan inte byggas under tiden rörledningen för bygge konfigureras"
+
 #: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
 msgid "Builder Statistics"
 msgstr "Builder-statistik"
@@ -4029,7 +4039,7 @@ msgstr ""
 msgid "Downloading application sources…"
 msgstr "Hämtar programkällor…"
 
-#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:661
+#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:662
 #, c-format
 msgid "Failed to remove flatpak manifest: %s"
 msgstr "Misslyckades med att ta bort flatpak-manifest: %s"
@@ -4960,7 +4970,7 @@ msgstr "vala diagnostik varningar fel"
 msgid "Run with Valgrind"
 msgstr "Kör med Valgrind"
 
-#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
+#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
 #: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
 msgid "Failed to create the XML tree."
 msgstr "Misslyckades med att skapa XML-trädet."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]