[gnome-system-monitor] Update Polish translationcommit e0dfe561c6818098b1a9e5420fa5a958d40b0a92
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 4 19:30:43 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 382 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 193 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 11bcca56..37e313d9 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,10 +12,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-09 18:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-05 01:00+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-system-monitor/";
+"issues\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-24 22:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-04 19:30+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -26,20 +26,19 @@ msgstr ""
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:3 data/interface.ui:6
-#: src/application.cpp:244 src/interface.cpp:363
+#: src/application.cpp:244 src/interface.cpp:386
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Monitor systemu"
 
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:4
-#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:4 src/interface.cpp:364
+#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:4 src/interface.cpp:387
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Wyświetlanie istniejących procesów i monitorowanie stanu systemu"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:8
-#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:8
-msgid "utilities-system-monitor"
-msgstr "utilities-system-monitor"
+msgid "gnome-system-monitor"
+msgstr "gnome-system-monitor"
 
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: gnome-system-monitor.desktop.in.in:19
@@ -56,6 +55,11 @@ msgstr ""
 msgid "GNOME System Monitor"
 msgstr "Monitor systemu GNOME"
 
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:8
+msgid "utilities-system-monitor"
+msgstr "utilities-system-monitor"
+
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in:19
 msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
@@ -126,60 +130,60 @@ msgstr "Zmiana priorytetu procesu"
 msgid "Privileges are required to change the priority of processes"
 msgstr "Wymagane są uprawnienia, aby zmieniać priorytety procesów"
 
-#: data/interface.ui:132
+#: data/interface.ui:133
 msgid "End _Process"
 msgstr "Za_kończ proces"
 
-#: data/interface.ui:146
+#: data/interface.ui:147
 msgid "Show process properties"
 msgstr "Wyświetla właściwości procesu"
 
-#: data/interface.ui:167 data/preferences.ui:288
+#: data/interface.ui:168 data/preferences.ui:288
 msgid "Processes"
 msgstr "Procesy"
 
-#: data/interface.ui:184
+#: data/interface.ui:192
 msgid "CPU History"
 msgstr "Procesor"
 
-#: data/interface.ui:260
+#: data/interface.ui:268
 msgid "Memory and Swap History"
 msgstr "Pamięć i przestrzeń wymiany"
 
-#: data/interface.ui:294 src/interface.cpp:260 src/procproperties.cpp:70
-#: src/proctable.cpp:337
+#: data/interface.ui:302 src/interface.cpp:274 src/procproperties.cpp:70
+#: src/proctable.cpp:351
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
-#: data/interface.ui:309 src/interface.cpp:272
+#: data/interface.ui:317 src/interface.cpp:286
 msgid "Swap"
 msgstr "Przestrzeń wymiany"
 
-#: data/interface.ui:347
+#: data/interface.ui:355
 msgid "Network History"
 msgstr "Sieć"
 
-#: data/interface.ui:382 src/interface.cpp:302
+#: data/interface.ui:390 src/interface.cpp:316
 msgid "Receiving"
 msgstr "Pobieranie"
 
-#: data/interface.ui:397
+#: data/interface.ui:405
 msgid "Total Received"
 msgstr "Łącznie pobrano"
 
-#: data/interface.ui:412 src/interface.cpp:317
+#: data/interface.ui:420 src/interface.cpp:334
 msgid "Sending"
 msgstr "Wysyłanie"
 
-#: data/interface.ui:427
+#: data/interface.ui:435
 msgid "Total Sent"
 msgstr "Łącznie wysłano"
 
-#: data/interface.ui:472 data/preferences.ui:461
+#: data/interface.ui:482 data/preferences.ui:461
 msgid "Resources"
 msgstr "Zasoby"
 
-#: data/interface.ui:500 data/preferences.ui:692
+#: data/interface.ui:510 data/preferences.ui:692
 msgid "File Systems"
 msgstr "Systemy plików"
 
@@ -254,23 +258,23 @@ msgstr "O_twarte pliki"
 msgid "_Change Priority"
 msgstr "_Zmień priorytet"
 
-#: data/menus.ui:91 src/util.cpp:158
+#: data/menus.ui:91 src/util.cpp:161
 msgid "Very High"
 msgstr "Bardzo wysoki"
 
-#: data/menus.ui:96 src/util.cpp:160
+#: data/menus.ui:96 src/util.cpp:163
 msgid "High"
 msgstr "Wysoki"
 
-#: data/menus.ui:101 src/util.cpp:162
+#: data/menus.ui:101 src/util.cpp:165
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
-#: data/menus.ui:106 src/util.cpp:164
+#: data/menus.ui:106 src/util.cpp:167
 msgid "Low"
 msgstr "Niski"
 
-#: data/menus.ui:111 src/util.cpp:166
+#: data/menus.ui:111 src/util.cpp:169
 msgid "Very Low"
 msgstr "Bardzo niski"
 
@@ -354,7 +358,7 @@ msgstr "W_szystkie systemy plików"
 msgid "File system i_nformation shown in list:"
 msgstr "I_nformacje na liście:"
 
-#: data/renice.ui:27 src/procdialogs.cpp:153
+#: data/renice.ui:27 src/procdialogs.cpp:159
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
@@ -423,21 +427,21 @@ msgid "Used"
 msgstr "Wykorzystane"
 
 #. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
-#: src/interface.cpp:185
+#: src/interface.cpp:199
 #, c-format
 msgid "Pick a Color for “%s”"
 msgstr "Wybór koloru dla „%s”"
 
-#: src/interface.cpp:219 src/procproperties.cpp:78
+#: src/interface.cpp:233 src/procproperties.cpp:78
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
-#: src/interface.cpp:221
+#: src/interface.cpp:235
 #, c-format
 msgid "CPU%d"
 msgstr "%d. procesor"
 
-#: src/interface.cpp:374
+#: src/interface.cpp:397
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Zbigniew Chyla <chyla alice ci pwr wroc pl>, 2001-2002\n"
@@ -514,7 +518,7 @@ msgstr "Otrzymano nieprawidłowe dane o kolorach\n"
 msgid "Click to set graph colors"
 msgstr "Kliknięcie umożliwia ustawienie kolorów wykresu"
 
-#: src/load-graph.cpp:157
+#: src/load-graph.cpp:186
 #, c-format
 msgid "%u second"
 msgid_plural "%u seconds"
@@ -522,12 +526,12 @@ msgstr[0] "%u sekunda"
 msgstr[1] "%u sekundy"
 msgstr[2] "%u sekund"
 
-#: src/load-graph.cpp:373
+#: src/load-graph.cpp:412
 msgid "not available"
 msgstr "niedostępne"
 
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#: src/load-graph.cpp:376
+#: src/load-graph.cpp:415
 #, c-format
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) z %s"
@@ -661,25 +665,25 @@ msgstr "Obiekt"
 msgid "_Files opened by process “%s” (PID %u):"
 msgstr "_Pliki otwarte przez proces „%s” (PID %u):"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:5
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:5
 msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
 msgstr ""
 "Rozmiar i położenie głównego okna w formie (szerokość, wysokość, położenie "
 "na osi X, położenie na osi Y)"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:11
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:11
 msgid "Main Window should open maximized"
 msgstr "Główne okno powinno być otwierane zmaksymalizowane"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:18
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:18
 msgid "Show process dependencies in tree form"
 msgstr "Wyświetlanie zależności procesów w postaci drzewa"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:25
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:25
 msgid "Solaris mode for CPU percentage"
 msgstr "Tryb Solaris dla procentowego użycia procesora"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:27
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:27
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor operates in “Solaris mode” where a task’s CPU usage "
 "is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in “Irix "
@@ -689,11 +693,11 @@ msgstr ""
 "w którym użycie procesora przez zadanie jest dzielone przez całkowitą liczbę "
 "procesorów. Domyślnie działa w trybie systemu Irix."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:34
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:34
 msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
 msgstr "Wyświetlanie wykresu procesorów jako skumulowany wykres warstwowy"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:35
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:35
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a stacked area chart instead "
 "of a line chart."
@@ -701,12 +705,12 @@ msgstr ""
 "Jeśli wartość wynosi „true”, to monitor systemu wyświetla wykres procesorów "
 "jako skumulowany wykres warstwowy zamiast wykresu liniowego."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:42
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:42
 msgid "Show CPU chart as smooth graph using Bezier curves"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie wykresu procesorów jako płynny wykres za pomocą krzywych Béziera"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:43
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:43
 msgid ""
 "If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a smoothed graph, otherwise "
 "as a line chart."
@@ -714,28 +718,28 @@ msgstr ""
 "Jeśli wartość wynosi „true”, to monitor systemu wyświetla wykres procesorów "
 "jako płynny wykres warstwowy zamiast wykresu liniowego."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:50
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:50
 msgid "Enable/Disable smooth refresh"
 msgstr "Włącza/wyłącza płynne odświeżanie"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:57
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:57
 msgid "Show warning dialog when killing processes"
 msgstr "Wyświetlanie okna z ostrzeżeniem przy usuwaniu procesów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:64
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:64
 msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
 msgstr "Czas w milisekundach pomiędzy aktualizacjami widoku procesów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:70
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:70
 msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
 msgstr "Czas w milisekundach pomiędzy aktualizacjami wykresów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:76
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:76
 msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
 msgstr ""
 "Określa, czy ma być wyświetlana informacja o wszystkich systemach plików"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:78
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:78
 msgid ""
 "Whether to display information about all file systems (including types like "
 "“autofs” and “procfs”). Useful for getting a list of all currently mounted "
@@ -745,360 +749,360 @@ msgstr ""
 "włączając w to systemy takie jak „autofs” i „procfs”. Może być to przydatne "
 "do wyświetlenia listy aktualnie zamontowanych systemów plików."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:85
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:85
 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
 msgstr "Czas w milisekundach pomiędzy aktualizacjami listy urządzeń"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:95
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:95
 msgid "Determines which processes to show."
 msgstr "Określa, które procesy wyświetlać."
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:105
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:105
 msgid "Saves the currently viewed tab"
 msgstr "Zapisuje obecnie wyświetlaną kartę"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:112
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:112
 msgid "CPU colors"
 msgstr "Kolory procesorów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:114
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:114
 msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
 msgstr "Każdy wpis jest w formacie (CPU#, szesnastkowa wartość koloru)"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:121
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:121
 msgid "Default graph memory color"
 msgstr "Domyślny kolor wykresu pamięci"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:128
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:128
 msgid "Default graph swap color"
 msgstr "Domyślny kolor wykresu przestrzeni wymiany"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:135
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:135
 msgid "Default graph incoming network traffic color"
 msgstr "Domyślny kolor wykresu przychodzącego ruchu sieciowego"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:142
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:142
 msgid "Default graph outgoing network traffic color"
 msgstr "Domyślny kolor wykresu wychodzącego ruchu sieciowego"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:149
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:149
 msgid "Show network traffic in bits"
 msgstr "Wyświetlanie ruchu sieciowego w bitach"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:163
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:163
 msgid "Process view sort column"
 msgstr "Kolumna sortowania widoku procesów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:170
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:170
 msgid "Process view columns order"
 msgstr "Porządek kolumn widoku procesów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:177
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:177
 msgid "Process view sort order"
 msgstr "Porządek sortowania widoku procesów"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:184
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:184
 msgid "Width of process “Name” column"
 msgstr "Szerokość kolumny nazwy procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:191
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:191
 msgid "Show process “Name” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny nazwy podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:198
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:198
 msgid "Width of process “User” column"
 msgstr "Szerokość kolumny użytkownika procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:205
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:205
 msgid "Show process “User” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny użytkownika procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:212
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:212
 msgid "Width of process “Status” column"
 msgstr "Szerokość kolumny stanu procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:219
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:219
 msgid "Show process “Status” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny stanu procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:226
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:226
 msgid "Width of process “Virtual Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci wirtualnej procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:233
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:233
 msgid "Show process “Virtual Memory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci wirtualnej procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:240
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:240
 msgid "Width of process “Resident Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci rezydentnej procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:247
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:247
 msgid "Show process “Resident Memory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci rezydentnej procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:254
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:254
 msgid "Width of process “Writable Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci zapisywalnej procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:261
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:261
 msgid "Show process “Writable Memory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci zapisywalnej procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:268
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:268
 msgid "Width of process “Shared Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci współdzielonej procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:275
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:275
 msgid "Show process “Shared Memory” column on startup"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie kolumny pamięci współdzielonej procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:282
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:282
 msgid "Width of process “X Server Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci serwera X procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:289
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:289
 msgid "Show process “X Server Memory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci serwera X procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:296
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:296
 msgid "Width of process “CPU %” column"
 msgstr "Szerokość kolumny % procesora"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:303
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:303
 msgid "Show process “CPU %” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny % procesora procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:310
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:310
 msgid "Width of process “CPU Time” column"
 msgstr "Szerokość kolumny czasu procesora procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:317
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:317
 msgid "Show process “CPU Time” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny czasu procesora procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:324
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:324
 msgid "Width of process “Started” column"
 msgstr "Szerokość kolumny czasu uruchomienia procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:331
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:331
 msgid "Show process “Started” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny czasu uruchomienia procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:338
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:338
 msgid "Width of process “Nice” column"
 msgstr "Szerokość kolumny nice procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:345
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:345
 msgid "Show process “Nice” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny nice procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:352
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:352
 msgid "Width of process “PID” column"
 msgstr "Szerokość kolumny PID procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:359
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:359
 msgid "Show process “PID” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny PID procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:366
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:366
 msgid "Width of process “SELinux Security Context” column"
 msgstr "Szerokość kolumny kontekstu bezpieczeństwa SELinux procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:372
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:372
 msgid "Show process “SELinux Security Context” column on startup"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie kolumny kontekstu bezpieczeństwa SELinux procesu podczas "
 "uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:379
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:379
 msgid "Width of process “Command Line” column"
 msgstr "Szerokość kolumny wiersza poleceń procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:386
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:386
 msgid "Show process “Command Line” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny wiersza poleceń procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:393
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:393
 msgid "Width of process “Memory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny pamięci procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:400
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:400
 msgid "Show process “Memory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny pamięci procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:407
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:407
 msgid "Width of process “Waiting Channel” column"
 msgstr "Szerokość kolumny kanału oczekującego procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:414
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:414
 msgid "Show process “Waiting Channel” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny „Kanał oczekujący” procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:421
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:421
 msgid "Width of process “Control Group” column"
 msgstr "Szerokość kolumny grupy kontrolnej procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:428
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:428
 msgid "Show process “Control Group” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny grupy kontrolnej procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:435
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:435
 msgid "Width of process “Unit” column"
 msgstr "Szerokość kolumny nice procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:442
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:442
 msgid "Show process “Unit” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny jednostki procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:449
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:449
 msgid "Width of process “Session” column"
 msgstr "Szerokość kolumny sesji procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:456
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:456
 msgid "Show process “Session” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny sesji procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:463
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:463
 msgid "Width of process “Seat” column"
 msgstr "Szerokość kolumny stanowiska procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:470
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:470
 msgid "Show process “Seat” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny stanowiska procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:477
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:477
 msgid "Width of process “Owner” column"
 msgstr "Szerokość kolumny właściciela procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:484
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:484
 msgid "Show process “Owner” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny właściciela procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:491
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:491
 msgid "Width of process “Total disk read” column"
 msgstr "Szerokość kolumny łącznych odczytów z dysku procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:498
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:498
 msgid "Show process “Total disk read” column on startup"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie kolumny łącznych odczytów z dysku procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:505
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:505
 msgid "Width of process “Total disk write” column"
 msgstr "Szerokość kolumny łącznych zapisów na dysku procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:512
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:512
 msgid "Show process “Total disk write” column on startup"
 msgstr ""
 "Wyświetlanie kolumny łącznych zapisów na dysku procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:519
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:519
 msgid "Width of process “Disk read” column"
 msgstr "Szerokość kolumny odczytów z dysku procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:526
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:526
 msgid "Show process “Disk read” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny odczytów z dysku procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:533
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:533
 msgid "Width of process “Disk write” column"
 msgstr "Szerokość kolumny zapisów na dysku procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:540
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:540
 msgid "Show process “Disk write” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny zapisów na dysku procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:547
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:547
 msgid "Width of process “Priority” column"
 msgstr "Szerokość kolumny priorytetu procesu"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:554
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:554
 msgid "Show process “Priority” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny priorytetu procesu podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:565
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:565
 msgid "Disk view sort column"
 msgstr "Kolumna sortowania widoku dysków"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:572
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:572
 msgid "Disk view sort order"
 msgstr "Porządek sortowania widoku dysków"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:579
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:579
 msgid "Disk view columns order"
 msgstr "Porządek kolumn widoku dysków"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:586
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:586
 msgid "Width of disk view “Device” column"
 msgstr "Szerokość kolumny urządzenia widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:593
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:593
 msgid "Show disk view “Device” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny urządzenia widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:600
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:600
 msgid "Width of disk view “Directory” column"
 msgstr "Szerokość kolumny katalogu widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:607
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:607
 msgid "Show disk view “Directory” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny katalogu widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:614
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:614
 msgid "Width of disk view “Type” column"
 msgstr "Szerokość kolumny typu widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:621
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:621
 msgid "Show disk view “Type” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny typu widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:628
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:628
 msgid "Width of disk view “Total” column"
 msgstr "Szerokość kolumny „łącznie” widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:635
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:635
 msgid "Show disk view “Total” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny „łącznie” widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:642
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:642
 msgid "Width of disk view “Free” column"
 msgstr "Szerokość kolumny „wolne” widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:649
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:649
 msgid "Show disk view “Free” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny „wolne” widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:656
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:656
 msgid "Width of disk view “Available” column"
 msgstr "Szerokość kolumny „dostępne” widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:663
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:663
 msgid "Show disk view “Available” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny „dostępne” widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:670
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:670
 msgid "Width of disk view “Used” column"
 msgstr "Szerokość kolumny „używane” widoku dysku"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:677
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:677
 msgid "Show disk view “Used” column on startup"
 msgstr "Wyświetlanie kolumny „używane” widoku dysku podczas uruchomienia"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:687
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:687
 msgid "Memory map sort column"
 msgstr "Kolumna sortowania mapy pamięci"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:694
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:694
 msgid "Memory map sort order"
 msgstr "Porządek sortowania mapy pamięci"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:703
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:703
 msgid "Open files sort column"
 msgstr "Kolumna sortowania otwartych plików"
 
-#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in:710
+#: src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in:710
 msgid "Open files sort order"
 msgstr "Porządek sortowania otwartych plików"
 
@@ -1125,26 +1129,26 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. xgettext: primary alert message for killing single process
-#: src/procdialogs.cpp:76
+#: src/procdialogs.cpp:82
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Na pewno usunąć zaznaczony proces „%s” (PID: %u)?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending single process
-#: src/procdialogs.cpp:82
+#: src/procdialogs.cpp:88
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Na pewno zakończyć zaznaczony proces „%s” (PID: %u)?"
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: primary alert message for stopping single process
-#: src/procdialogs.cpp:88
+#: src/procdialogs.cpp:94
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to stop the selected process “%s” (PID: %u)?"
 msgstr "Na pewno zatrzymać zaznaczony proces „%s” (PID: %u)?"
 
 #. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:97
+#: src/procdialogs.cpp:103
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
@@ -1153,7 +1157,7 @@ msgstr[1] "Na pewno usunąć %d zaznaczone procesy?"
 msgstr[2] "Na pewno usunąć %d zaznaczonych procesów?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:103
+#: src/procdialogs.cpp:109
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
@@ -1163,7 +1167,7 @@ msgstr[2] "Na pewno zakończyć %d zaznaczonych procesów?"
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: primary alert message for stopping multiple processes
-#: src/procdialogs.cpp:109
+#: src/procdialogs.cpp:115
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to stop the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to stop the %d selected processes?"
@@ -1172,7 +1176,7 @@ msgstr[1] "Na pewno zatrzymać %d zaznaczone procesy?"
 msgstr[2] "Na pewno zatrzymać %d zaznaczonych procesów?"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:119
+#: src/procdialogs.cpp:125
 msgid ""
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be killed."
@@ -1181,7 +1185,7 @@ msgstr ""
 "zagrożenie bezpieczeństwa. Powinno się usuwać tylko procesy, które przestały "
 "odpowiadać."
 
-#: src/procdialogs.cpp:122
+#: src/procdialogs.cpp:128
 msgid "_Kill Process"
 msgid_plural "_Kill Processes"
 msgstr[0] "_Usuń proces"
@@ -1189,7 +1193,7 @@ msgstr[1] "_Usuń procesy"
 msgstr[2] "_Usuń procesy"
 
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:126
+#: src/procdialogs.cpp:132
 msgid ""
 "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
 "risk. Only unresponsive processes should be ended."
@@ -1198,7 +1202,7 @@ msgstr ""
 "zagrożenie bezpieczeństwa. Powinno się kończyć tylko procesy, które "
 "przestały odpowiadać."
 
-#: src/procdialogs.cpp:129
+#: src/procdialogs.cpp:135
 msgid "_End Process"
 msgid_plural "_End Processes"
 msgstr[0] "_Zakończ proces"
@@ -1207,7 +1211,7 @@ msgstr[2] "_Zakończ procesy"
 
 #. SIGSTOP
 #. xgettext: secondary alert message
-#: src/procdialogs.cpp:133
+#: src/procdialogs.cpp:139
 msgid ""
 "Stopping a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be stopped."
@@ -1216,19 +1220,19 @@ msgstr ""
 "stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa. Powinno się zatrzymywać tylko procesy, "
 "które przestały odpowiadać."
 
-#: src/procdialogs.cpp:136
+#: src/procdialogs.cpp:142
 msgid "_Stop Process"
 msgid_plural "_Stop Processes"
 msgstr[0] "_Zatrzymaj proces"
 msgstr[1] "_Zatrzymaj procesy"
 msgstr[2] "_Zatrzymaj procesy"
 
-#: src/procdialogs.cpp:218
+#: src/procdialogs.cpp:227
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
 msgstr "Zmiana priorytetu procesu „%s” (PID: %u)"
 
-#: src/procdialogs.cpp:221
+#: src/procdialogs.cpp:230
 #, c-format
 msgid "Change Priority of the selected process"
 msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
@@ -1236,11 +1240,11 @@ msgstr[0] "Zmiana priorytetu zaznaczonego procesu"
 msgstr[1] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"
 msgstr[2] "Zmiana priorytetu %d zaznaczonych procesów"
 
-#: src/procdialogs.cpp:240
+#: src/procdialogs.cpp:249
 msgid "Note:"
 msgstr "Uwaga:"
 
-#: src/procdialogs.cpp:241
+#: src/procdialogs.cpp:250
 msgid ""
 "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
 "corresponds to a higher priority."
@@ -1249,76 +1253,76 @@ msgstr ""
 "odpowiada wyższemu priorytetowi."
 
 #: src/procproperties.cpp:50 src/procproperties.cpp:84
-#: src/procproperties.cpp:87 src/util.cpp:375 src/util.cpp:414
+#: src/procproperties.cpp:87 src/util.cpp:378 src/util.cpp:417
 msgid "N/A"
 msgstr "Niedostępne"
 
-#: src/procproperties.cpp:67 src/proctable.cpp:322
+#: src/procproperties.cpp:67 src/proctable.cpp:336
 msgid "Process Name"
 msgstr "Nazwa procesu"
 
-#: src/procproperties.cpp:68 src/proctable.cpp:323
+#: src/procproperties.cpp:68 src/proctable.cpp:337
 msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
-#: src/procproperties.cpp:69 src/proctable.cpp:324
+#: src/procproperties.cpp:69 src/proctable.cpp:338
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: src/procproperties.cpp:71 src/proctable.cpp:325
+#: src/procproperties.cpp:71 src/proctable.cpp:339
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Pamięć wirtualna"
 
-#: src/procproperties.cpp:72 src/proctable.cpp:326
+#: src/procproperties.cpp:72 src/proctable.cpp:340
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Pamięć rezydentna"
 
-#: src/procproperties.cpp:73 src/proctable.cpp:327
+#: src/procproperties.cpp:73 src/proctable.cpp:341
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Pamięć zapisywalna"
 
-#: src/procproperties.cpp:74 src/proctable.cpp:328
+#: src/procproperties.cpp:74 src/proctable.cpp:342
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Pamięć współdzielona"
 
-#: src/procproperties.cpp:76 src/proctable.cpp:329
+#: src/procproperties.cpp:76 src/proctable.cpp:343
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "Pamięć serwera X"
 
-#: src/procproperties.cpp:79 src/proctable.cpp:331
+#: src/procproperties.cpp:79 src/proctable.cpp:345
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Czas procesora"
 
-#: src/procproperties.cpp:80 src/proctable.cpp:332
+#: src/procproperties.cpp:80 src/proctable.cpp:346
 msgid "Started"
 msgstr "Uruchomiono"
 
-#: src/procproperties.cpp:81 src/proctable.cpp:333
+#: src/procproperties.cpp:81 src/proctable.cpp:347
 msgid "Nice"
 msgstr "Nice"
 
-#: src/procproperties.cpp:82 src/proctable.cpp:351
+#: src/procproperties.cpp:82 src/proctable.cpp:365
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet"
 
-#: src/procproperties.cpp:83 src/proctable.cpp:334
+#: src/procproperties.cpp:83 src/proctable.cpp:348
 msgid "ID"
 msgstr "Identyfikator"
 
-#: src/procproperties.cpp:84 src/proctable.cpp:335
+#: src/procproperties.cpp:84 src/proctable.cpp:349
 msgid "Security Context"
 msgstr "Kontekst bezpieczeństwa"
 
-#: src/procproperties.cpp:85 src/proctable.cpp:336
+#: src/procproperties.cpp:85 src/proctable.cpp:350
 msgid "Command Line"
 msgstr "Wiersz poleceń"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: src/procproperties.cpp:86 src/proctable.cpp:339
+#: src/procproperties.cpp:86 src/proctable.cpp:353
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Kanał oczekujący"
 
-#: src/procproperties.cpp:87 src/proctable.cpp:340
+#: src/procproperties.cpp:87 src/proctable.cpp:354
 msgid "Control Group"
 msgstr "Grupa kontrolna"
 
@@ -1327,42 +1331,42 @@ msgstr "Grupa kontrolna"
 msgid "%s (PID %u)"
 msgstr "%s (PID: %u)"
 
-#: src/proctable.cpp:330
+#: src/proctable.cpp:344
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% procesora"
 
-#: src/proctable.cpp:341
+#: src/proctable.cpp:355
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednostka"
 
-#: src/proctable.cpp:342
+#: src/proctable.cpp:356
 msgid "Session"
 msgstr "Sesja"
 
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: src/proctable.cpp:345
+#: src/proctable.cpp:359
 msgid "Seat"
 msgstr "Stanowisko"
 
-#: src/proctable.cpp:346
+#: src/proctable.cpp:360
 msgid "Owner"
 msgstr "Właściciel"
 
-#: src/proctable.cpp:347
+#: src/proctable.cpp:361
 msgid "Disk read total"
 msgstr "Łącznie odczytów z dysku"
 
-#: src/proctable.cpp:348
+#: src/proctable.cpp:362
 msgid "Disk write total"
 msgstr "Łącznie zapisów na dysku"
 
-#: src/proctable.cpp:349
+#: src/proctable.cpp:363
 msgid "Disk read"
 msgstr "Odczyty z dysku"
 
-#: src/proctable.cpp:350
+#: src/proctable.cpp:364
 msgid "Disk write"
 msgstr "Zapisy na dysku"
 
@@ -1410,28 +1414,28 @@ msgstr "%u∶%02u∶%02u"
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u∶%02u.%02u"
 
-#: src/util.cpp:173
+#: src/util.cpp:176
 msgid "Very High Priority"
 msgstr "Bardzo wysoki priorytet"
 
-#: src/util.cpp:175
+#: src/util.cpp:178
 msgid "High Priority"
 msgstr "Wysoki priorytet"
 
-#: src/util.cpp:177
+#: src/util.cpp:180
 msgid "Normal Priority"
 msgstr "Zwykły priorytet"
 
-#: src/util.cpp:179
+#: src/util.cpp:182
 msgid "Low Priority"
 msgstr "Niski priorytet"
 
-#: src/util.cpp:181
+#: src/util.cpp:184
 msgid "Very Low Priority"
 msgstr "Bardzo niski priorytet"
 
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
-#: src/util.cpp:610
+#: src/util.cpp:613
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]