[mutter] Updated Slovenian translationcommit a87c447b722e5dc03dfc39619ac455444fa6a985
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Aug 3 17:23:46 2018 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 22 +++++++++-------------
 1 file changed, 9 insertions(+), 13 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index eda930f2f..d60dff6d9 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mutter master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-08-01 11:10+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-08-03 12:12+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 10:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-03 17:00+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -387,7 +387,6 @@ msgid "Enable experimental features"
 msgstr "Omogoči preizkusne možnosti"
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To enable experimental features, add the feature keyword to the list. "
 "Whether the feature requires restarting the compositor depends on the given "
@@ -398,16 +397,13 @@ msgid ""
 "space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
 "manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
 msgstr ""
-"Za omogočanje preizkusnih možnosti je treba dodati ključne besede na seznam. "
-"Ali vpisana možnost zahteva ponovni zagon sestavljalnika, je odvisno od "
-"posamezne možnosti. Te možnosti niso zahtevane niti nastavljive. Trenutno so "
-"na voljo ključne besede: • »scale-monitor-framebuffer« – določi privzeto "
-"rabo sistema mutter za logične zaslone v logičnem točkovnem koordinatnem "
-"prostoru, pri čemer prilagaja predpomnilnik in ne vsebine za upravljanje z "
-"zasloni HiDPI. Možnost ne zahteva ponovnega zagona. • »remote-desktop« – "
-"omogoči podporo oddaljenim namizjem. Za souporabo zaslona mora biti "
-"omogočena tudi možnost »screen-cast«. • »screen-cast« – omogoči podporo "
-"objavljanja na zaslon."
+"Za omogočanje preizkusnih možnosti je treba dodati ključne besede na seznam "
+"ključev. Ali vpisana možnost zahteva ponovni zagon sestavljalnika, je "
+"odvisno od posamezne možnosti. Te možnosti niso zahtevane niti nastavljive. "
+"Trenutno so na voljo ključne besede: • »scale-monitor-framebuffer« – določi "
+"privzeto rabo sistema mutter za logične zaslone v logičnem točkovnem "
+"koordinatnem prostoru, pri čemer prilagaja predpomnilnik in ne vsebine za "
+"upravljanje z zasloni HiDPI. Možnost ne zahteva ponovnega zagona."
 
 #: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
 msgid "Select window from tab popup"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]