[gnome-commander/gcmd-1-6] Update Polish translationcommit be7a6372168019d57718707f3b961742110ecac4
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon May 29 00:25:12 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |  357 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 181 insertions(+), 176 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 7b02db8..eea5b94 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-commander\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-12 11:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-12 11:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-29 00:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-29 00:24+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../data/gnome-commander.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/gnome-commander.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-cmd-data.cc:1864
+#: ../data/gnome-commander.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-cmd-data.cc:1912
 #: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:761
 msgid "GNOME Commander"
 msgstr "GNOME Commander"
@@ -1266,65 +1266,70 @@ msgstr ""
 msgid "No error description available"
 msgstr "Brak opisu błędu"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:310
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:109 ../src/gnome-cmd-data.cc:86
+#, c-format
+msgid "Could not load schemas from %s: %s\n"
+msgstr "Nie można wczytać schematów z %s: %s\n"
+
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:344
 msgid "What file name should the new archive have?"
 msgstr "Nazwa pliku dla nowego archiwum?"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:312
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:346
 msgid "Create Archive"
 msgstr "Utwórz archiwum"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:420
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:454
 msgid "Create Archive..."
 msgstr "Utwórz archiwum…"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:432
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:466
 msgid "Extract in Current Directory"
 msgstr "Rozpakuj w bieżącym katalogu"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:439
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:449
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:473
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:483
 #, c-format
 msgid "Extract to '%s'"
 msgstr "Rozpakuj do „%s”"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:499
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:533
 #: ../src/gnome-cmd-advrename-profile-component.cc:918
 #: ../src/plugin_manager.cc:406 ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:686
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
 #. destroy model automatically with view
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:516
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:550
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-key-shortcuts-dialog.cc:358
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:1407
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:2058
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-prepare-copy-dialog.cc:129
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-prepare-move-dialog.cc:115
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-remote-dialog.cc:460
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:248
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:256
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:528
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:562
 msgid "File-roller options"
 msgstr "Opcje programu File Roller"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:531
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:565
 msgid "Default archive type"
 msgstr "Domyślny typ archiwum"
 
 #. The pattern defining the file name prefix of the archive to be created
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:539
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:573
 msgid "File prefix pattern"
 msgstr "Wzorzec przedrostka plików"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:550
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:584
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:358
 msgid "Test result:"
 msgstr "Wynik testu:"
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:557
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:591
 msgid ""
 "Use $N as a pattern for the original file name. See the manual page for "
 "\"strftime\" for other patterns."
@@ -1332,7 +1337,7 @@ msgstr ""
 "$N jest wzorcem oryginalnej nazwy pliku. Strona podręcznika „strftime” "
 "zawiera inne wzorce."
 
-#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:708
+#: ../plugins/fileroller/file-roller-plugin.cc:742
 msgid ""
 "A plugin that adds File Roller shortcuts for creating and extracting "
 "compressed archives."
@@ -1369,7 +1374,7 @@ msgstr "Usuń z listy plików"
 
 #. {file_umount, "file.umount"},
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-advrename-dialog.cc:336
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:235
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:243
 msgid "View file"
 msgstr "Wyświetl plik"
 
@@ -1633,12 +1638,12 @@ msgstr[2] "Usunąć %d zaznaczonych plików?"
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-delete-dialog.cc:287
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-delete-dialog.cc:288
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:959
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1182 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:209
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1182 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:217
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-delete-dialog.cc:288
-#: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:1348 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:885
+#: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:1348 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:893
 #: ../src/utils.cc:523 ../src/utils.cc:551
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
@@ -1734,12 +1739,12 @@ msgid "Access permissions"
 msgstr "Uprawnienia dostępu"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:622
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1502
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1589
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:623
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1503
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1590
 msgid "Metadata namespace"
 msgstr "Przestrzeń nazw metadanych"
 
@@ -1752,35 +1757,35 @@ msgstr "Przestrzeń nazw metadanych"
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:630
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-manage-bookmarks-dialog.cc:260
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-remote-dialog.cc:371
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1510 ../src/plugin_manager.cc:404
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1597 ../src/plugin_manager.cc:404
 #: ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:322
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:631
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1511
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1598
 msgid "Tag name"
 msgstr "Nazwa etykiety"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:633
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1513
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1600
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:634
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1514
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1601
 msgid "Tag value"
 msgstr "Wartość etykiety"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:636
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1516 ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:166
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1603 ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:166
 #: ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:317 ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:419
 #: ../src/tags/gnome-cmd-tags.cc:530
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:637
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1517
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1604
 msgid "Metadata tag description"
 msgstr "Opis etykiety metadanych"
 
@@ -1790,7 +1795,7 @@ msgid "File Properties"
 msgstr "Właściwości pliku"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-file-props-dialog.cc:715
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:229
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:237
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
 
@@ -1860,7 +1865,7 @@ msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "Nieprawidłowy skrót."
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-key-shortcuts-dialog.cc:626
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:247
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:255
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Nic nie rób"
 
@@ -1995,7 +2000,7 @@ msgid "Middle mouse button"
 msgstr "Środkowy przycisk myszy"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:118
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1172 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:279
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1172 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:287
 msgid "Up one directory"
 msgstr "Katalog wyżej"
 
@@ -2032,7 +2037,7 @@ msgid "Case sensitive"
 msgstr "Rozróżnianie wielkich i małych liter"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-options-dialog.cc:165
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:212
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:220
 msgid "Quick search"
 msgstr "Szybkie wyszukiwanie"
 
@@ -2631,7 +2636,7 @@ msgid "Unselect Using Pattern"
 msgstr "Odznacz za pomocą wzorca"
 
 #: ../src/dialogs/gnome-cmd-prepare-copy-dialog.cc:85
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1180 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:206
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1180 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:214
 msgid "Copy"
 msgstr "Skopiuj"
 
@@ -3271,16 +3276,16 @@ msgstr "Wyszukiwanie grup roboczych i komputerów"
 msgid "Go to: Samba Network"
 msgstr "Przejście do: Sieć Samby"
 
-#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3509 ../src/gnome-cmd-data.cc:4511
+#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3561 ../src/gnome-cmd-data.cc:4563
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "dowiązanie do %s"
 
-#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3781
+#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3833
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Pliki dźwiękowe"
 
-#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3789
+#: ../src/gnome-cmd-data.cc:3841
 msgid "CamelCase"
 msgstr "Pierwsza Litera Wielka"
 
@@ -3288,11 +3293,11 @@ msgstr "Pierwsza Litera Wielka"
 msgid "Waiting for file list"
 msgstr "Oczekiwanie na listę plików"
 
-#: ../src/gnome-cmd-dir-indicator.cc:411
+#: ../src/gnome-cmd-dir-indicator.cc:416
 msgid "Add current dir"
 msgstr "Dodaj bieżący katalog"
 
-#: ../src/gnome-cmd-dir-indicator.cc:412
+#: ../src/gnome-cmd-dir-indicator.cc:417
 msgid "Manage bookmarks..."
 msgstr "Zarządzaj zakładkami…"
 
@@ -3430,7 +3435,7 @@ msgstr "_Wytnij"
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../src/gnome-cmd-file-popmenu.cc:513 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:207
+#: ../src/gnome-cmd-file-popmenu.cc:513 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:215
 msgid "Copy file names"
 msgstr "Skopiuj nazwy plików"
 
@@ -3444,7 +3449,7 @@ msgstr "Zmień nazwę"
 
 #. {file_run, "file.run"},
 #: ../src/gnome-cmd-file-popmenu.cc:517 ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1185
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:232
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:240
 msgid "Send files"
 msgstr "Wyślij pliki"
 
@@ -3482,7 +3487,7 @@ msgid "%s free"
 msgstr "wolne: %s"
 
 #: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:634 ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:709
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1693 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1701
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1701 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1709
 msgid "The tab is locked, close anyway?"
 msgstr "Karta jest zablokowana, zamknąć mimo to?"
 
@@ -3531,7 +3536,7 @@ msgid "Symbolic link name:"
 msgstr "Nazwa dowiązania symbolicznego:"
 
 #: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:1302
-#: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:1348 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:885
+#: ../src/gnome-cmd-file-selector.cc:1348 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:893
 msgid "Create Symbolic Link"
 msgstr "Utwórz dowiązanie symboliczne"
 
@@ -3715,7 +3720,7 @@ msgstr "Nowe połączenie…"
 msgid "_Documentation"
 msgstr "_Dokumentacja"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:732 ../src/intviewer/viewer-window.cc:889
+#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:732 ../src/intviewer/viewer-window.cc:979
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "_Skróty klawiszowe"
 
@@ -3733,7 +3738,7 @@ msgstr "_O programie"
 
 #. gtk_menu_bar_set_shadow_type (GTK_MENU_BAR (main_menu), GTK_SHADOW_NONE);
 #. File Menu
-#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:773 ../src/intviewer/viewer-window.cc:901
+#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:773 ../src/intviewer/viewer-window.cc:991
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
@@ -3745,11 +3750,11 @@ msgstr "_Edycja"
 msgid "_Mark"
 msgstr "_Zaznaczanie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:785 ../src/intviewer/viewer-window.cc:904
+#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:785 ../src/intviewer/viewer-window.cc:994
 msgid "_View"
 msgstr "W_idok"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:789 ../src/intviewer/viewer-window.cc:915
+#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:789 ../src/intviewer/viewer-window.cc:1005
 msgid "_Settings"
 msgstr "_Ustawienia"
 
@@ -3765,7 +3770,7 @@ msgstr "_Zakładki"
 msgid "_Plugins"
 msgstr "_Wtyczki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:805 ../src/intviewer/viewer-window.cc:920
+#: ../src/gnome-cmd-main-menu.cc:805 ../src/intviewer/viewer-window.cc:1010
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
@@ -3801,7 +3806,7 @@ msgstr "F9 Znajdź"
 msgid "GNOME Commander - ROOT PRIVILEGES"
 msgstr "GNOME Commander — TRYB ADMINISTRATORA"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1171 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:273
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1171 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:281
 msgid "Refresh"
 msgstr "Odśwież"
 
@@ -3825,11 +3830,11 @@ msgstr "Przejdź do ostatniego"
 msgid "Copy file names (SHIFT for full paths, ALT for URIs)"
 msgstr "Skopiuj nazwy plików (Shift — całe ścieżki, Alt — adresy URI)"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1179 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:208
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1179 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:216
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
-#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1181 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:211
+#: ../src/gnome-cmd-main-win.cc:1181 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:219
 msgid "Paste"
 msgstr "Wklej"
 
@@ -3850,7 +3855,7 @@ msgid "Can't load python module 'gnomevfs' ('gnome.vfs')"
 msgstr "Nie można wczytać modułu języka Python „gnomevfs” („gnome.vfs”)"
 
 #: ../src/gnome-cmd-quicksearch-popup.cc:269
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:213
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:221
 msgid "Search"
 msgstr "Znajdź"
 
@@ -3892,310 +3897,310 @@ msgstr "Zawiera _tekst:"
 msgid "Case sensiti_ve"
 msgstr "_Rozróżnianie małych i wielkich liter"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:129
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:137
 msgid "No file selected"
 msgstr "Nie zaznaczono pliku"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:193
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:201
 msgid "Bookmark current directory"
 msgstr "Dodaj zakładkę do bieżącego katalogu"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:194
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:202
 msgid "Manage bookmarks"
 msgstr "Zarządzaj zakładkami"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:195
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:203
 msgid "Go to bookmarked location"
 msgstr "Przejdź do zapamiętanego położenia"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:196
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:204
 msgid "Show bookmarks of current device"
 msgstr "Wyświetl zakładki bieżącego urządzenia"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:197
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:205
 msgid "Execute command"
 msgstr "Wykonaj polecenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:198
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:206
 msgid "Open terminal"
 msgstr "Otwórz terminal"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:199
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:207
 msgid "Open terminal as root"
 msgstr "Otwórz terminal z uprawnieniami administratora"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:200
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:208
 msgid "Start GNOME Commander as root"
 msgstr "Uruchom program GNOME Commander z uprawnieniami administratora"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:201
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:209
 msgid "Close connection"
 msgstr "Zamknij połączenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:202
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:210
 msgid "New connection"
 msgstr "Nowe połączenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:203
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:211
 msgid "Open connection"
 msgstr "Otwórz połączenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:204
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:212
 msgid "Change left connection"
 msgstr "Zmień lewe połączenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:205
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:213
 msgid "Change right connection"
 msgstr "Zmień prawe połączenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:210
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:218
 msgid "Show user defined files"
 msgstr "Wyświetl pliki określone przez użytkownika"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:214
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:222
 msgid "Advanced rename tool"
 msgstr "Zaawansowana zmiana nazwy"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:215
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:223
 msgid "Change permissions"
 msgstr "Zmień uprawnienia"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:216
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:224
 msgid "Change owner/group"
 msgstr "Zmień użytkownika/grupę"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:217
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:225
 msgid "Copy files"
 msgstr "Skopiuj pliki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:218
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:226
 msgid "Copy files with rename"
 msgstr "Skopiuj pliki ze zmianą nazwy"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:219
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:227
 msgid "Create symbolic link"
 msgstr "Utwórz dowiązanie symboliczne"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:220
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:228
 msgid "Delete files"
 msgstr "Usuń pliki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:221
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:229
 msgid "Compare files (diff)"
 msgstr "Porównaj pliki (różnica)"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:222
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:230
 msgid "Edit file"
 msgstr "Modyfikuj plik"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:223
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:231
 msgid "Edit a new file"
 msgstr "Modyfikuj nowy plik"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:224
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:232
 msgid "Quit"
 msgstr "Zakończ"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:225
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:233
 msgid "View with external viewer"
 msgstr "Wyświetl w zewnętrznej przeglądarce"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:226
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:234
 msgid "View with internal viewer"
 msgstr "Wyświetl w wewnętrznej przeglądarce"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:227
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:235
 msgid "Create directory"
 msgstr "Utwórz katalog"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:228
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:236
 msgid "Move files"
 msgstr "Przenieś pliki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:230
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:238
 msgid "Rename files"
 msgstr "Zmień nazwy plików"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:233
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:241
 msgid "Synchronize directories"
 msgstr "Zsynchronizuj katalogi"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:236
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:244
 msgid "About GNOME Commander"
 msgstr "O programie GNOME Commander"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:237
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:245
 msgid "Help contents"
 msgstr "Spis treści pomocy"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:238
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:246
 msgid "Help on keyboard shortcuts"
 msgstr "Pomoc dla skrótów klawiszowych"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:239
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:247
 msgid "Report a problem"
 msgstr "Zgłoś problem"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:240
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:248
 msgid "GNOME Commander on the web"
 msgstr "Witryna programu GNOME Commander"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:241
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:249
 msgid "Compare directories"
 msgstr "Porównaj katalogi"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:242
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:250
 msgid "Invert selection"
 msgstr "Odwróć zaznaczenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:243
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:251
 msgid "Select all"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:244
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:252
 msgid "Toggle selection"
 msgstr "Odwróć zaznaczenie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:245
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:253
 msgid "Toggle selection and move cursor downward"
 msgstr "Odwróć zaznaczenie i przesuń kursor w dół"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:246
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:254
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Odznacz wszystko"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:249
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:257
 msgid "Keyboard shortcuts"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:250
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:258
 msgid "Configure plugins"
 msgstr "Konfiguruj wtyczki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:251
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:259
 msgid "Execute Python plugin"
 msgstr "Wykonaj wtyczkę w języku Pythona"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:252
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:260
 msgid "Back one directory"
 msgstr "Katalog wstecz"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:253
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:261
 msgid "Close the current tab"
 msgstr "Zamknij bieżącą kartę"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:254
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:262
 msgid "Close all tabs"
 msgstr "Zamknij wszystkie karty"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:255
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:263
 msgid "Close duplicate tabs"
 msgstr "Zamknij powtórzone karty"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:256
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:264
 msgid "Change directory"
 msgstr "Zmień katalog"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:257
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:265
 msgid "Show directory history"
 msgstr "Wyświetl historię katalogów"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:258
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:266
 msgid "Equal panel size"
 msgstr "Równa wielkość paneli"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:259
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:267
 msgid "Maximize panel size"
 msgstr "Maksymalna wielkość paneli"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:260
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:268
 msgid "Back to the first directory"
 msgstr "Wstecz do pierwszego katalogu"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:261
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:269
 msgid "Forward one directory"
 msgstr "Katalog w przód"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:262
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:270
 msgid "Home directory"
 msgstr "Katalog domowy"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:263
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:271
 msgid "Open directory in the active window"
 msgstr "Otwórz katalog w aktywnym oknie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:264
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:272
 msgid "Open directory in the inactive window"
 msgstr "Otwórz katalog w nieaktywnym oknie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:265
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:273
 msgid "Open directory in the left window"
 msgstr "Otwórz katalog w lewym oknie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:266
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:274
 msgid "Open directory in the right window"
 msgstr "Otwórz katalog w prawym oknie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:267
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:275
 msgid "Open directory in the new tab"
 msgstr "Otwórz katalog w nowej karcie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:268
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:276
 msgid "Open directory in the new tab (inactive window)"
 msgstr "Otwórz katalog w nowej karcie (nieaktywne okno)"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:269
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:277
 msgid "Forward to the last directory"
 msgstr "Dalej do ostatniego katalogu"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:270
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:278
 msgid "Next tab"
 msgstr "Następna karta"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:271
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:279
 msgid "Open directory in a new tab"
 msgstr "Otwórz katalog w nowej karcie"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:272
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:280
 msgid "Previous tab"
 msgstr "Poprzednia karta"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:274
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:282
 msgid "Root directory"
 msgstr "Katalog główny"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:275
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:283
 msgid "Lock/unlock tab"
 msgstr "Zablokuj/odblokuj kartę"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:277
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:285
 msgid "Show terminal"
 msgstr "Wyświetl terminal"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:280
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:288
 msgid "Display main menu"
 msgstr "Wyświetl główne menu"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:281
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:289
 msgid "Move cursor one step up"
 msgstr "Przenieś kursor o krok w górę"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:282
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:290
 msgid "Move cursor one step down"
 msgstr "Przenieś kursor o krok w dół"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:803 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:948
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1177
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:811 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:956
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1185
 msgid "No valid command given."
 msgstr "Nie podano prawidłowego polecenia."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:815 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:959
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1190 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1229
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:823 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:967
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1198 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1237
 #: ../src/utils.cc:137
 msgid "Unable to execute command."
 msgstr "Nie można wykonać polecenia."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:880
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:888
 #, c-format
 msgid "Create symbolic links of %i file in %s?"
 msgid_plural "Create symbolic links of %i files in %s?"
@@ -4203,54 +4208,54 @@ msgstr[0] "Utworzyć %i dowiązanie symboliczne w %s?"
 msgstr[1] "Utworzyć %i dowiązania symboliczne w %s?"
 msgstr[2] "Utworzyć %i dowiązań symbolicznych w %s?"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:885
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:893
 msgid "Create"
 msgstr "Utwórz"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:976 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:993
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1032
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:984 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1001
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1040
 msgid "Operation not supported on remote file systems"
 msgstr "Działanie jest nieobsługiwana na zdalnych systemach plików"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1008
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1016
 msgid "Too many selected files"
 msgstr "Za dużo zaznaczonych plików"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1262
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1270
 msgid "Unable to open terminal in root mode."
 msgstr "Nie można uruchomić terminala w trybie administratora."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1267
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1275
 msgid "gksudo, xdg-su, gksu, gnomesu, kdesu or beesu is not found."
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono programu gksudo, xdg-su, gksu, gnomesu, kdesu lub beesu."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1286
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1294
 msgid "Unable to start GNOME Commander in root mode."
 msgstr "Nie można uruchomić programu GNOME Commander w trybie administratora."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1289
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1297
 msgid "gksudo, xdg-su, gksu, gnomesu, kdesu or beesu is not found"
 msgstr ""
 "Nie odnaleziono programu gksudo, xdg-su, gksu, gnomesu, kdesu lub beesu"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1898
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:1906
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2008 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2011
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2016 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2019
 msgid "There was an error opening home page."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas otwierania strony domowej."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2022 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2025
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2030 ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2033
 msgid "There was an error reporting problem."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas zgłoszenia problemu."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2052
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2060
 msgid "A fast and powerful file manager for the GNOME desktop"
 msgstr "Szybki i efektywny menedżer plików dla środowiska GNOME"
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2056
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2064
 msgid ""
 "GNOME Commander is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -4262,7 +4267,7 @@ msgstr ""
 "wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation) — "
 "według wersji drugiej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2060
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2068
 msgid ""
 "GNOME Commander is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -4275,7 +4280,7 @@ msgstr ""
 "uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją "
 "Publiczną GNU."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2064
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2072
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Commander; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -4286,7 +4291,7 @@ msgstr ""
 "— proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, "
 "Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2081
+#: ../src/gnome-cmd-user-actions.cc:2089
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Piotr Eljasiak <epiotr use pl>, 2002-2011\n"
@@ -4413,12 +4418,12 @@ msgid "Find"
 msgstr "Znajdź"
 
 #. Search mode radio buttons
-#: ../src/intviewer/search-dlg.cc:273 ../src/intviewer/viewer-window.cc:705
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:907
+#: ../src/intviewer/search-dlg.cc:273 ../src/intviewer/viewer-window.cc:795
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:997
 msgid "_Text"
 msgstr "_Tekst"
 
-#: ../src/intviewer/search-dlg.cc:274 ../src/intviewer/viewer-window.cc:713
+#: ../src/intviewer/search-dlg.cc:274 ../src/intviewer/viewer-window.cc:803
 msgid "_Hexadecimal"
 msgstr "_Szesnastkowo"
 
@@ -4463,111 +4468,111 @@ msgstr "(dopasowanie do okna)"
 msgid "_Copy selection"
 msgstr "S_kopiuj zaznaczenie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:695
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:785
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:709
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:799
 msgid "_Binary"
 msgstr "_Binarnie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:717 ../src/intviewer/viewer-window.cc:912
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:807 ../src/intviewer/viewer-window.cc:1002
 msgid "_Image"
 msgstr "_Obraz"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:722
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:812
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "_Powiększ"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:726
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:816
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "O_ddal"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:730
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:820
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Zwykły rozmiar"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:734
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:824
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "Najlepsze _dopasowanie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:744
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:834
 msgid "_Copy Text Selection"
 msgstr "S_kopiuj zaznaczenie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:748
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:838
 msgid "Find..."
 msgstr "Znajdź…"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:752
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:842
 msgid "Find Next"
 msgstr "Znajdź następne"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:756
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:846
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Znajdź poprzednie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:761
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:851
 msgid "_Wrap lines"
 msgstr "_Zawijanie wierszy"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:766
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:856
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kodowanie"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:807
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:897
 msgid "Show Metadata _Tags"
 msgstr "Wyświetl _metadane obrazu"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:813
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:903
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "O_bróć w prawo"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:818
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:908
 msgid "Rotate Counter Clockwis_e"
 msgstr "Ob_róć w lewo"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:823
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:913
 msgid "_Rotate 180°"
 msgstr "O_bróć o 180°"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:828
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:918
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Odwróć p_ionowo"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:833
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:923
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Odwróć p_oziomo"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:843
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:933
 msgid "_Binary Mode"
 msgstr "Tryb _binarny"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:849
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:939
 msgid "_Hexadecimal Offset"
 msgstr "Pozycja _szesnastkowa"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:855
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:945
 msgid "_Save Current Settings"
 msgstr "_Zapisz bieżące ustawienia"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:865
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:955
 msgid "_20 chars/line"
 msgstr "_20 znaków/wiersz"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:870
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:960
 msgid "_40 chars/line"
 msgstr "_40 znaków/wiersz"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:875
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:965
 msgid "_80 chars/line"
 msgstr "_80 znaków/wiersz"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:884
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:974
 msgid "Quick _Help"
 msgstr "Szybka pomo_c"
 
-#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1162
+#: ../src/intviewer/viewer-window.cc:1249
 #, c-format
 msgid "Pattern \"%s\" was not found"
 msgstr "Nie odnaleziono wzorca „%s”"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]