[aisleriot] Fixes to Catalan translationcommit 0f60f48c32382cabb8c859047f673bee161b2e72
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Tue May 9 21:21:35 2017 +0200

    Fixes to Catalan translation

 help/ca/ca.po |    6 +++---
 1 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/help/ca/ca.po b/help/ca/ca.po
index cf28783..1036ca4 100644
--- a/help/ca/ca.po
+++ b/help/ca/ca.po
@@ -2215,7 +2215,7 @@ msgid ""
 "is detected."
 msgstr ""
 "Nota: un cas degenerat succeeix sempre que, després de repartir, l'última "
-"pila del tauler conté només una carta i l'únic moviment possible es des de "
+"pila del tauler conté només una carta i l'únic moviment possible és des de "
 "la pila del final del tauler a la pila d'abans. En fer aquest moviment i "
 "tornar a repartir només s'aconsegueix l'ordre original de les cartes. "
 "L'AisleRiot finalitzarà la partida si es detecta aquesta situació."
@@ -3999,7 +3999,7 @@ msgstr ""
 "reparteixen individualment a la pila de descartades des de la pila "
 "principal. Tot i això, com que la pila de descartades només pot tenir una "
 "carta, aquesta carta s'ha de jugar immediatament a una pila base o a una de "
-"les quatres piles de la reserva. Les cartes de les piles de la reserva no es "
+"les quatre piles de la reserva. Les cartes de les piles de la reserva no es "
 "poden reordenar."
 
 #: C/hopscotch.xml:91(sect2/para) C/sir_tommy.xml:86(sect2/para)
@@ -6908,7 +6908,7 @@ msgid ""
 "Progressive Rounds: After all cards have been cleared from the tableu, a new "
 "round begins. The score from the last round carries over into the new round."
 msgstr ""
-"Arrodoniments progressius: després de què totes les cartes s'hagin suprimit "
+"Arrodoniments progressius: després què totes les cartes s'hagin suprimit "
 "del tauler, comença una ronda nova. La puntuació de l'última ronda s'acumula "
 "a la ronda nova."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]