[evolution/gnome-3-20] Updated Slovenian translationcommit 9169c908f7f96b90be46dafe6720200f8e68fe14
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Tue May 9 21:02:14 2017 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 662 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 285 insertions(+), 377 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 965dc64..e6d6fd2 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -3,8 +3,8 @@
 # This file is distributed under the same license as the evolution package.
 #
 # Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2002.
-# Andrej Žnidaršič <andrej znidarsic gmail com>, 2009-2010.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2006-2016.
+# Andrej Žnidaršič <andrej znidarsic gmail com>, 2009–2010.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2006–2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -12,17 +12,16 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
 "POT-Creation-Date: 2016-08-26 22:43+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-26 22:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-09 20:53+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenščina <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
 msgid "This address book could not be opened."
@@ -661,7 +660,7 @@ msgstr "Pokaži drug poštni naslov"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:71
 msgid "Show Notes"
-msgstr "Pokaži sporočila"
+msgstr "Pokaži opombe"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:72
 msgid "Show Certificates"
@@ -2415,9 +2414,8 @@ msgstr ""
 "posodobljene sezname nalog."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
-#, fuzzy
 msgid "Would you like to send this memo to participants?"
-msgstr "Ali želite udeležencem poslati to nalogo?"
+msgstr "Ali želite udeležencem poslati ta opomnik?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
 #, fuzzy
@@ -2431,7 +2429,7 @@ msgstr ""
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
 #, fuzzy
 msgid "Would you like to send updated memo information to participants?"
-msgstr "Ali želite udeležencem poslati posodobljene podatke o srečanju?"
+msgstr "Ali želite udeležencem poslati posodobljene podatke o nalogi?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
 #, fuzzy
@@ -2586,15 +2584,13 @@ msgstr "Seznam opomnikov ni označen za uporabo brez povezave."
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar/memo list/task list.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
-#, fuzzy
 msgid "Failed to add timezone to '{0}'"
-msgstr "Dodajanje podatkov v šifrirnik je spodletelo"
+msgstr "Ni mogoče dodati časovnega pasu na »{0}«"
 
 #. The {0} is a calendar/memo list/task list name, which is useless here
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:93
-#, fuzzy
 msgid "Failed to save attachments"
-msgstr "Ni mogoče shraniti prilog"
+msgstr "Shranjevanje prilog je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
@@ -2733,21 +2729,18 @@ msgstr "Premikanje opomnika na seznam opomnikov '{0}' je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:149
-#, fuzzy
 msgid "Failed to get an event from the calendar '{0}'"
-msgstr "Ustvarjanje dogodka v koledarju '{0}' je spodletelo."
+msgstr "Pridobivanje dogodka iz koledarja»{0}« je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the task list.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:151
-#, fuzzy
 msgid "Failed to get a task from the task list '{0}'"
-msgstr "Odpiranje seznama nalog '{0}' je spodletelo."
+msgstr "Pridobivanje naloge iz seznam »{0}« je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the memo list.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:153
-#, fuzzy
 msgid "Failed to get a memo from the memo list '{0}'"
-msgstr "Spreminjanje opomnika v seznamu opomnikov '{0}' je spodletelo."
+msgstr "Pridobivanje opomnika iz seznam »{0}« je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the calendar.
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:155
@@ -3078,52 +3071,52 @@ msgid "Unknown action to be performed"
 msgstr "Izvedeno bo neznano dejanje"
 
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:454
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s %s before the start"
-msgstr "%s %s pred začetkom sestanka"
+msgstr "%s %s pred začetkom"
 
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:460
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s %s after the start"
-msgstr "%s %s po začetku sestanka"
+msgstr "%s %s po začetku"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:467
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s at the start"
-msgstr "%s %s pred začetkom sestanka"
+msgstr "%s ob začetku"
 
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:479
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s %s before the end"
-msgstr "%s %s pred koncem sestanka"
+msgstr "%s %s pred koncem"
 
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:485
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s %s after the end"
-msgstr "%s %s po koncu sestanka"
+msgstr "%s %s po koncu"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:492
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s at the end"
-msgstr "%s %s pred koncem sestanka"
+msgstr "%s ob koncu"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:516
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "%s at %s"
-msgstr "pričakovana je vrednost %s, %s, %s, %s, %s ali %s"
+msgstr "%s ob %s"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
@@ -3864,16 +3857,13 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:101
-#, fuzzy
 msgid "Event's time is in the past"
-msgstr "Začetni čas dogodka je v preteklosti"
+msgstr "Čas dogodka je v preteklosti"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:202
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Event cannot be edited, because the selected calendar could not be opened"
-msgstr ""
-"Dogodka ni mogoče urejati, ker je izbrani koledar na voljo le za branje"
+msgstr "Dogodka ni mogoče urejati, ker izbranega koledarja ni mogoče odpreti"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:204
 msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
@@ -3886,14 +3876,12 @@ msgstr "Dogodka ni mogoče polno urejati, ker niste organizator"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:350
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-task.c:348
-#, fuzzy
 msgid "Start date is not a valid date"
-msgstr "'%s' ni veljaven datum"
+msgstr "Začetni datum ni veljaven datum"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:352
-#, fuzzy
 msgid "Start time is not a valid time"
-msgstr "Čas začetka"
+msgstr "Začetni čas ni veljaven čas"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:356
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:372
@@ -3907,14 +3895,12 @@ msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznana napaka"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:366
-#, fuzzy
 msgid "End date is not a valid date"
-msgstr "'%s' ni veljaven datum"
+msgstr "Končni datum ni veljaven datum"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:368
-#, fuzzy
 msgid "End time is not a valid time"
-msgstr "Časovni stolpec ni veljaven"
+msgstr "Končni čas ni veljaven čas"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:490
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:106
@@ -3987,7 +3973,6 @@ msgid "_End time:"
 msgstr "_Končni čas:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:657
-#, fuzzy
 msgctxt "ECompEditor"
 msgid "All da_y event"
 msgstr "Celo_dnevni dogodek"
@@ -4018,10 +4003,9 @@ msgid "Attachments"
 msgstr "Priloge"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:729
-#, fuzzy
 msgctxt "ECompEditorPage"
 msgid "Schedule"
-msgstr "_Načrtovanje snemanja ..."
+msgstr "Urnik"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-event.c:758
 #, c-format
@@ -4034,12 +4018,11 @@ msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Sestanek - %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Memo cannot be edited, because the selected memo list could not be opened"
 msgstr ""
-"Opomnika ni mogoče polno urejati, ker je izbrani seznam opomnikov na voljo "
-"le za branje"
+"Opomnika ni mogoče urejati, ker je izbranega seznama opomnikov ni mogoče "
+"odpreti"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:70
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
@@ -4063,14 +4046,14 @@ msgid "Sta_rt date:"
 msgstr "Začetni _datum:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Assigned Memo - %s"
-msgstr "Dodeljena naloga - %s"
+msgstr "Dodeljen opomnik – %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-memo.c:224
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
-msgstr "Opomnik -%s"
+msgstr "Opomnik – %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:125
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:130
@@ -4101,17 +4084,19 @@ msgstr "Ni mogoče naložiti priloge"
 msgid ""
 "Some attachments are still being downloaded. Please wait until the download "
 "is finished."
-msgstr ""
+msgstr "Nekatere priloge še niso prejete. Počakajte, da se prejem konča."
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:440
 #, c-format
 msgid "Attachment '%s' cannot be found, remove it from the list, please"
-msgstr ""
+msgstr "Priloge »%s« ni mogoče najti, zato jo je treba odstraniti s seznam"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:457
 #, c-format
 msgid "Attachment '%s' doesn't have valid URI, remove it from the list, please"
 msgstr ""
+"Priloga »%s« nima navedenega ustreznega naslova URI, zato jo je treba "
+"odstraniti s seznama"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-attachments.c:618
 #: ../composer/e-composer-actions.c:327
@@ -4142,31 +4127,30 @@ msgid "List View"
 msgstr "Seznamski pogled"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:313
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cannot find attendee '%s' in the list of attendees"
-msgstr "Ni mogoče najti uporabnika '%s' med prisotnimi"
+msgstr "Na seznamu ni mogoče najti udeleženca »%s«"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:320
 #, c-format
 msgid "Not enough rights to delete attendee '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje udeleženca »%s«"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:350
 msgid "Failed to delete selected attendee"
 msgid_plural "Failed to delete selected attendees"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "Izbris izbranih udeležencev je spodletel"
+msgstr[1] "Izbris izbranega udeleženca je spodletel"
+msgstr[2] "Izbris izbranih udeležencev je spodletel"
+msgstr[3] "Izbris izbranih udeležencev je spodletel"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:583
 msgid "A_ttendees"
-msgstr ""
+msgstr "_Udeleženci"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:585
-#, fuzzy
 msgid "Toggles whether the Attendees are displayed"
-msgstr "Preklopi prikaz časovnega pasu"
+msgstr "Preklopi prikaz udeležencev"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:594
 msgid "R_ole Field"
@@ -4198,7 +4182,7 @@ msgstr "Polje _Vrsta"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:620
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
-msgstr "Preklopi prikaz polja Vrsta udeleženca"
+msgstr "Preklopi prikaz polja vrste udeleženca"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:945
 msgid "An organizer is required."
@@ -4207,7 +4191,7 @@ msgstr "Zahtevan je organizator."
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:955
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1086
 msgid "At least one attendee is required."
-msgstr "Zahtevan je vsaj en udeleženec."
+msgstr "Treba je dodati vsaj enega udeleženca."
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-general.c:1209
 msgid "Or_ganizer:"
@@ -4412,19 +4396,16 @@ msgid "Recurrence exception date is invalid"
 msgstr "Datum ponovitve ni veljaven"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:1910
-#, fuzzy
 msgid "End time of the recurrence is before the start"
 msgstr "Končni čas ponavljanja je pred začetkom dogodka"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:1953
-#, fuzzy
 msgid "R_ecurrence"
-msgstr "%R"
+msgstr "Ponov_itev"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:1955
-#, fuzzy
 msgid "Set or unset recurrence"
-msgstr "Ponovitev"
+msgstr "Nastavitev ponavljanja"
 
 #. Translators: Entire string is for example:   'This appointment 
recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-recurrence.c:2056
@@ -4499,18 +4480,16 @@ msgid "Preview"
 msgstr "Predogled"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:41
-#, fuzzy
 msgid "Send To"
-msgstr "Pošlji na ..."
+msgstr "Pošlji:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1556
 msgid "_Reminders"
 msgstr "_Opomniki"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1558
-#, fuzzy
 msgid "Set or unset reminders"
-msgstr "Določi ali odstrani opomnike za ta dogodek"
+msgstr "Nastavi ali odstrani opomnike"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1611
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:66
@@ -4525,28 +4504,28 @@ msgstr "_Opomnik"
 #, c-format
 msgid "%d day before"
 msgid_plural "%d days before"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "%d dni prej"
+msgstr[1] "%d dan prej"
+msgstr[2] "%d dneva prej"
+msgstr[3] "%d dni prej"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1680
 #, c-format
 msgid "%d hour before"
 msgid_plural "%d hours before"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "%d ur prej"
+msgstr[1] "%d uro prej"
+msgstr[2] "%d uri prej"
+msgstr[3] "%d ure prej"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1687
 #, c-format
 msgid "%d minute before"
 msgid_plural "%d minutes before"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "%d minut prej"
+msgstr[1] "%d minuto prej"
+msgstr[2] "%d minuti prej"
+msgstr[3] "%d minute prej"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1695
@@ -4556,24 +4535,21 @@ msgstr "Brez"
 
 #. Translators: Predefined reminder's description
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1697
-#, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "15 minutes before"
-msgstr "15 minut pred sestankom"
+msgstr "15 minut pred dogodkom"
 
 #. Translators: Predefined reminder's description
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1699
-#, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "1 hour before"
-msgstr "1 uro pred sestankom"
+msgstr "1 uro pred dogodkom"
 
 #. Translators: Predefined reminder's description
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1701
-#, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "1 day before"
-msgstr "1 dan pred sestankom"
+msgstr "1 dan pred dogodkom"
 
 #. Translators: "Custom" for "Custom reminder set"
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1713
@@ -4616,7 +4592,7 @@ msgstr "po"
 #, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "start"
-msgstr "_Zaženi"
+msgstr "začetek"
 
 #. Translators: Part of: [ Pop up an alert ] [ x ] [ minute(s) ] [ before ] [ end ]
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1905
@@ -4626,9 +4602,8 @@ msgstr "konec"
 
 #. Translators: Part of: Repeat the reminder [ x ] extra times every [ y ] [ minutes ]
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1928
-#, fuzzy
 msgid "Re_peat the reminder"
-msgstr "_Odstrani"
+msgstr "_Ponovi opomnik"
 
 #. Translators: Part of: Repeat the reminder [ x ] extra times every [ y ] [ minutes ]
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:1953
@@ -4662,13 +4637,11 @@ msgid "Custom _message"
 msgstr "Sporočilo _po meri"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2079
-#, fuzzy
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "Custom reminder _sound"
-msgstr "Zvok opomnika po meri"
+msgstr "_Zvok opomnika po meri"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2090
-#, fuzzy
 msgid "Select a sound file"
 msgstr "Izbor zvočne datoteke"
 
@@ -4681,14 +4654,12 @@ msgid "_Arguments:"
 msgstr "_Argumenti:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-reminders.c:2175
-#, fuzzy
 msgid "_Send To:"
-msgstr "Pošlji na ..."
+msgstr "Pošlji:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-schedule.c:427
-#, fuzzy
 msgid "_Schedule"
-msgstr "_Načrtovanje snemanja ..."
+msgstr "_Urnik"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-page-schedule.c:429
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
@@ -4705,10 +4676,9 @@ msgid "_Location:"
 msgstr "_Mesto:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-property-parts.c:458
-#, fuzzy
 msgctxt "ECompEditor"
 msgid "_Categories..."
-msgstr "&Kategorije:"
+msgstr "_Kategorije ..."
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-property-parts.c:555
 msgctxt "ECompEditor"
@@ -4716,7 +4686,6 @@ msgid "_Description:"
 msgstr "_Opis:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-property-parts.c:686
-#, fuzzy
 msgctxt "ECompEditor"
 msgid "_Web page:"
 msgstr "_Spletna stran:"
@@ -4802,10 +4771,9 @@ msgid "Priorit_y:"
 msgstr "_Prednost:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-property-parts.c:1278
-#, fuzzy
 msgctxt "ECompEditor"
 msgid "Percent complete:"
-msgstr "_Odstotkov končano:"
+msgstr "Odstotkov končano:"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-property-parts.c:1359
 msgctxt "ECompEditor"
@@ -4860,12 +4828,12 @@ msgstr "'%s' mora biti datum v preteklosti"
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-task.c:566
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
-msgstr "Dodeljena naloga - %s"
+msgstr "Dodeljena naloga – %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor-task.c:567
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
-msgstr "Naloga - %s"
+msgstr "Naloga – %s"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor.c:254
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:127
@@ -4873,9 +4841,8 @@ msgid "attachment"
 msgstr "priloga"
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor.c:609
-#, fuzzy
 msgid "Sending notifications to attendees..."
-msgstr "Obvestila"
+msgstr "Pošiljanje obvestil udeležencem ..."
 
 #: ../calendar/gui/e-comp-editor.c:994
 msgid "Saving changes..."
@@ -5841,12 +5808,10 @@ msgid "New Task List"
 msgstr "Nov seznam nalog"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Cre_ate new calendar"
-msgstr "Ust_vari"
+msgstr "Ust_vari nov koledar"
 
 #: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:361
-#, fuzzy
 msgid "Cre_ate new task list"
 msgstr "Ustvari nov seznam nalog"
 
@@ -7695,15 +7660,13 @@ msgstr "Podpiši to sporočilo s svojim potrdilom podpisa S/MIME"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:523
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Unicode emoticons"
-msgstr "Izrazne ikone"
+msgstr "Izrazne ikone unikod"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:525
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Use Unicode characters for emoticons."
-msgstr "Uporabi znake Unikod za izrazne ikone."
+msgstr "Uporabi znake unikod za izrazne ikone."
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:531
 msgid "_Bcc Field"
@@ -7733,7 +7696,7 @@ msgstr "Ali naj bo prikazano ime in elektronski naslov iz polja prepisa"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:555
 msgid "_Reply-To Field"
-msgstr "Polje o_dgovori-na"
+msgstr "Polje o_dgovori na"
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:557
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
@@ -7777,7 +7740,7 @@ msgstr "_Od:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:836
 msgid "_Reply-To:"
-msgstr "Odgovori-_na:"
+msgstr "_Odgovori _na:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:841
 msgid "_To:"
@@ -7837,7 +7800,7 @@ msgstr "Sestavi sporočilo"
 #: ../composer/e-msg-composer.c:4981
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
-"Sestavljalnik vsebuje nebesedilno telo sporočila, ki ga ni mogoče urejati."
+"Sestavljalnik vsebuje ne-besedilno telo sporočila, ki ga ni mogoče urejati."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
@@ -8128,8 +8091,8 @@ msgid ""
 "contact list."
 msgstr ""
 "Slog razporeditve določa kje bo postavljen pladenj predogleda glede na "
-"seznam stikov. Vrednost \"0\" predstavlja običajni pogled s pladnjem "
-"predogleda pod seznamom stikov, \"1\" pa predstavlja navpični slog, kjer sta "
+"seznam stikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem "
+"predogleda pod seznamom stikov, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta "
 "okni eno ob drugem."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
@@ -8165,8 +8128,7 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
 "\"Contacts\" view"
 msgstr ""
-"UID izbranega (ali \"glavnega\") imenika v stranski vrstici pogleda \"Stiki"
-"\"."
+"UID izbranega (ali »glavnega«) imenika v stranski vrstici pogleda »Stiki«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Show preview pane"
@@ -8274,8 +8236,7 @@ msgid ""
 "Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
 "\"days\""
 msgstr ""
-"Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico: \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi"
-"\"."
+"Enote opomnika za rojstni dan ali obletnico: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Compress weekends in month view"
@@ -8475,7 +8436,7 @@ msgstr "Privzete enote opomnika"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
-msgstr "Enote privzetega opomnika: \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi\"."
+msgstr "Enote privzetega opomnika: »minute«, »ure« ali »dnevi«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Default reminder snooze interval, in minutes"
@@ -8553,7 +8514,7 @@ msgstr "Skrij enote nalog"
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
-msgstr "Enote za določanje skrivanja nalog \"minute\", \"ure\" ali \"dnevi\"."
+msgstr "Enote za določanje skrivanja nalog »minute«, »ure« ali »dnevi«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Hide task value"
@@ -8585,7 +8546,7 @@ msgstr "Čas, ko je tekel zadnji opomnik, v time_t."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
-msgstr "Barva črte Marcusa Baina - dnevni pogled"
+msgstr "Barva črte Marcusa Baina – dnevni pogled"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
@@ -8593,7 +8554,7 @@ msgstr "Barva črt Marcusa Baina v dnevnem pogledu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
-msgstr "Barva črte Marcusa Baina - vrstica časa"
+msgstr "Barva črte Marcusa Baina – vrstica časa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
@@ -8628,9 +8589,9 @@ msgid ""
 "list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list"
 msgstr ""
 "Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam "
-"opomnikov. Vrednost \"0\" predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda "
-"pod seznamom opomnikov, \"1\" pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni "
-"eno ob drugem."
+"opomnikov. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda "
+"pod seznamom opomnikov, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno "
+"ob drugem."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
@@ -8693,8 +8654,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
 "\"Calendar\" view"
 msgstr ""
-"UID izbranega (ali \"glavnega\") seznama koledarjev v stranski vrstici "
-"pogleda \"Koledar\"."
+"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama koledarjev v stranski vrstici pogleda "
+"»Koledar«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Primary memo list"
@@ -8705,8 +8666,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
 "\"Memos\" view"
 msgstr ""
-"UID izbranega (ali \"glavnega\") seznama opomnikov v stranski vrstici "
-"pogleda \"Opomniki\"."
+"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama opomnikov v stranski vrstici pogleda "
+"»Opomniki«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
 msgid "Primary task list"
@@ -8717,8 +8678,8 @@ msgid ""
 "The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
 "\"Tasks\" view"
 msgstr ""
-"UID izbranega (ali \"glavnega\") seznama nalog v stranski vrstici pogleda "
-"\"Naloge\"."
+"UID izbranega (ali »glavnega«) seznama nalog v stranski vrstici pogleda "
+"»Naloge«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
 msgid "Free/busy template URL"
@@ -8772,7 +8733,7 @@ msgstr "Pokaži čase koncev _sestankov v tedenskih in mesečnih pogledih"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Whether to show icons of events in the month view"
-msgstr ""
+msgstr "Ali naj bodo prikazane ikone dogodkov v mesečnem pogledu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Show the memo preview pane"
@@ -8824,7 +8785,7 @@ msgid ""
 "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-due-today-highlight"
 msgstr ""
-"Barva ozadja nalog, ki zakasnijo danes, v obliki \"#rrggbb\". Uporabljeno "
+"Barva ozadja nalog, ki zakasnijo danes, v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno "
 "skupaj z možnostjo poudarjanja danes zakasnelih nalog."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
@@ -8842,8 +8803,8 @@ msgid ""
 "list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
 msgstr ""
 "Slog razporeditve določa kje sta postavljena pladenj predogleda in seznam "
-"nalog. Vrednost \"0\" predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
-"seznamom nalog, \"1\" pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno ob "
+"nalog. Vrednost »0« predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
+"seznamom nalog, »1« pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno ob "
 "drugem."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
@@ -8884,7 +8845,7 @@ msgid ""
 "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-overdue-highlight."
 msgstr ""
-"Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki \"#rrggbb\". Uporabljeno skupaj z "
+"Barva ozadja zakasnjenih nalog v obliki »#rrggbb«. Uporabljeno skupaj z "
 "možnostjo poudarjanja zakasnjenih nalog."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:135
@@ -8907,7 +8868,7 @@ msgid ""
 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
 msgstr ""
 "Privzet časovni pas za uporabo časov in datumov v koledarju kot neprevedena "
-"podatkovna zbirka časovnih pasov Olsen, kot npr. \"America/New York\"."
+"podatkovna zbirka časovnih pasov Olsen, kot npr. »America/New York»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Twenty four hour time format"
@@ -8977,7 +8938,7 @@ msgstr "Nedelja je delovni dan"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:155
 msgid "Create events, memos and tasks as Private by default"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeto ustvari dogodke, opomnike in naloge kot zasebne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:156
 msgid "(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)"
@@ -8989,7 +8950,7 @@ msgid ""
 "\"week-start-day-name\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"ime dneva začetka tedna\"."
+"uporaba možnosti »ime dneva začetka tedna«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:158
 msgid "(Deprecated) Work days"
@@ -9003,7 +8964,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Dnevi, s katerimi so opredeljene ure začetka in konca delovnika. (Ključ je "
 "opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je uporaba "
-"možnosti \"prvi dan ponedeljek\", \"prvi dan torek\" ...)"
+"možnosti »prvi dan je ponedeljek«, »prvi dan je torek« ...)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Previous Evolution version"
@@ -9016,8 +8977,8 @@ msgid ""
 "versions."
 msgstr ""
 "Najbolj nedavno uporabljena različica programa Evolution, izražena kot "
-"\"glavna.manjša.mikro\". To se uporablja za selitev podatkov in nastavitev "
-"iz starejših v novejše različice."
+"»glavna.manjša.mikro«. To se uporablja za selitev podatkov in nastavitev iz "
+"starejših v novejše različice."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
 msgid "List of disabled plugins"
@@ -9079,6 +9040,8 @@ msgstr "Privzeti znakovni nabor za sestavljanje sporočil"
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Default charset in which to compose messages. Uses UTF-8, if not set."
 msgstr ""
+"Privzet nabor znakov v katerem bodo shranjena sporočila. Uporabi UTF-8, če "
+"ni drugače navedeno."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Path where picture gallery should search for its content"
@@ -9169,9 +9132,9 @@ msgid ""
 "which you happened to receive the copy of the message to which you're "
 "replying."
 msgstr ""
-"Namesto običajnega \"odgovori vsem\", možnost omogoča ustvarjanje gumba "
-"orodne vrstice za 'skupinski odgovor' za pošiljanje sporočila le na dopisni "
-"seznam preko katerega je bilo prvotno sporočilo prejeto."
+"Namesto običajnega »odgovori vsem«, možnost omogoča ustvarjanje gumba orodne "
+"vrstice za »skupinski odgovor« za pošiljanje sporočila le na dopisni seznam "
+"preko katerega je bilo prvotno sporočilo prejeto."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
@@ -9212,26 +9175,26 @@ msgstr "Seznam jezikovnih kod slovarjev uporabljenih za črkovanje."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
-msgstr "Pokaži polje \"Skp\" pri pošiljanju poštnega sporočila"
+msgstr "Pokaži polje »Skp« pri pošiljanju poštnega sporočila"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
-"Pokaži polje \"Skp\" pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je mogoče "
+"Pokaži polje »Skp« pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je mogoče "
 "nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
-msgstr "Pokaži polje \"Kp\" pri pošiljanju poštnega sporočila"
+msgstr "Pokaži polje »Kp« pri pošiljanju poštnega sporočila"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
-"Pokaži polje \"Kp\" pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je mogoče "
+"Pokaži polje »Kp« pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je mogoče "
 "nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
@@ -9248,39 +9211,39 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
-msgstr "Pokaži polje \"Odgovori\" pri pošiljanju poštnega sporočila"
+msgstr "Pokaži polje »Odgovori« pri pošiljanju poštnega sporočila"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
-"Pokaži polje \"Odgovori\" pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je "
-"mogoče nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
+"Pokaži polje »Odgovori« pri pošiljanju poštnega sporočila. Možnost je mogoče "
+"nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
-msgstr "Pokaži polje \"Od\" pri objavi na novičarski skupini"
+msgstr "Pokaži polje »Od« pri objavi na novičarski skupini"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
-"Pokaži polje \"Od\" pri objavi na novičarski skupini. Možnost je mogoče "
+"Pokaži polje »Od« pri objavi na novičarski skupini. Možnost je mogoče "
 "nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
-msgstr "Pokaži polje \"Odgovori\" pri objavi na novičarski skupini"
+msgstr "Pokaži polje »Odgovori« pri objavi na novičarski skupini"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
-"Pokaži polje \"Odgovori\" pri objavi na novičarski skupini. Možnost je "
-"mogoče nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
+"Pokaži polje »Odgovori« pri objavi na novičarski skupini. Možnost je mogoče "
+"nastaviti v meniju Pogled, ko je izbran poštni račun."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
@@ -9381,7 +9344,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Z vejico ločen seznam krajevno prilagojenih okrajšanih predpon za odgovor na "
 "sporočilo v vrstici zadeve, ki se izpiše med odgovarjanjem na sporočilo, kot "
-"prevod običajne predpone \"Re:\". Primer je 'Odg.: ali Odgovor:'."
+"prevod običajne predpone »Re:«. Primer je »Odg.: ali Odgovor:«."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Enable developer mode"
@@ -9493,11 +9456,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
-msgstr "Označi citate v \"Predogledu\" sporočila"
+msgstr "Označi citate v »Predogledu» sporočila"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
-msgstr "Označi citate v \"Predogledu\" sporočila."
+msgstr "Označi citate v »Predogledu» sporočila."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Citation highlight color"
@@ -9529,7 +9492,7 @@ msgstr "Samodejno naloži slike sporočil HTML preko HTTP"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Show notification about missing remote content"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaži obvestilo o manjkajoči vsebini z oddaljenega strežnika"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid ""
@@ -9663,8 +9626,8 @@ msgid ""
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
 msgstr ""
 "Ključ je določen le za enkratno branje, po branju pa se samodejno ponastavi "
-"na \"napak\". To odstrani oznako sporočila na seznamu in odstrani predogled "
-"za to mapo."
+"na »napak». To odstrani oznako sporočila na seznamu in odstrani predogled za "
+"to mapo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Height of the message-list pane"
@@ -9698,9 +9661,9 @@ msgid ""
 "message list."
 msgstr ""
 "Slog razporeditve določa kje bosta postavljena pladenj predogleda in seznam "
-"sporočil. Vrednost \"0\" predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda "
-"pod seznamom sporočil, \"1\" pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno "
-"ob drugem."
+"sporočil. Vrednost »0» predstavlja običajni pogled s pladnjem predogleda pod "
+"seznamom sporočil, »1» pa predstavlja navpični slog, kjer sta okni eno ob "
+"drugem."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Variable width font"
@@ -10107,12 +10070,12 @@ msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
 msgstr ""
-"Mogoče so tri vrednosti. \"0\" za napake, \"1\" za opozorila in \"2\" za "
-"sporočila razhroščevanja."
+"Mogoče so tri vrednosti. »0» za napake, »1» za opozorila in »2» za sporočila "
+"razhroščevanja."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Show original \"Date\" header value."
-msgstr "Pokaži izvirno vrednost \"Datum\" v glavi sporočila."
+msgstr "Pokaži izvirno vrednost »Datum» v glavi sporočila."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid ""
@@ -10120,8 +10083,8 @@ msgid ""
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
 "format and local time zone."
 msgstr ""
-"Pokaži osnovno glavo \"Datum\" (s krajevnim časom le v primeru, da sta je "
-"časovni pas različen). V nasprotnem primeru, bo glava \"Datum\" pokazana v "
+"Pokaži osnovno glavo »Datum» (s krajevnim časom le v primeru, da sta je "
+"časovni pas različen). V nasprotnem primeru, bo glava »Datum» pokazana v "
 "prednostni obliki uporabnika in v krajevnem časovnem pasu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
@@ -10242,7 +10205,7 @@ msgid ""
 "in the format \"headername=value\"."
 msgstr ""
 "Glave po meri za uporabo pri preverjanju vsiljene pošte. Zapis je v obliki "
-"\"imeglave=vrednost\"."
+"»imeglave=vrednost»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:215
 msgid "UID string of the default account."
@@ -10287,8 +10250,8 @@ msgid ""
 "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
 "Ali naj program preveri za nova sporočila v vseh dejavnih računih ob zagonu "
-"programa Evolution ne glede na možnost \"Preveri za nova sporočila vsakih X "
-"minut\". Ta možnost se uporablja le skupaj z možnostjo 'send_recv_on_start'."
+"programa Evolution ne glede na možnost »Preveri za nova sporočila vsakih X "
+"minut». Ta možnost se uporablja le skupaj z možnostjo 'send_recv_on_start'."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:224
 msgid "Server synchronization interval"
@@ -10352,7 +10315,7 @@ msgid ""
 "\"forward-style-name\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"ime sloga posredovanja\"."
+"uporaba možnosti »ime sloga posredovanja»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:234
 msgid "(Deprecated) Default reply style"
@@ -10364,7 +10327,7 @@ msgid ""
 "\"reply-style-name\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"ime sloga odgovora\"."
+"uporaba možnosti »ime sloga odgovora»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:236
 msgid "(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled."
@@ -10376,7 +10339,7 @@ msgid ""
 "\"show-headers\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"pokaži glave\"."
+"uporaba možnosti »pokaži glave»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:238
 msgid "(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP"
@@ -10388,7 +10351,7 @@ msgid ""
 "\"image-loading-policy\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"pravila nalaganja slik\"."
+"uporaba možnosti »pravila nalaganja slik»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:240
 msgid ""
@@ -10404,7 +10367,7 @@ msgid ""
 "\"browser-close-on-reply-policy\" instead."
 msgstr ""
 "Ključ je opuščen z različico 3.10 in ne bo več v rabi. Priporočena je "
-"uporaba možnosti \"pravila zapri po odgovoru\"."
+"uporaba možnosti »pravila zapri po odgovoru»."
 
 #. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
 #. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
@@ -10498,7 +10461,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ključ določa seznam glav po meri, ki jih lahko dodate odhajajoči pošti. "
 "Oblika za navedbo glave in vrednosti glave je: Ime glave po meri, ki mu "
-"sledi znak \"=\" in nato vrednosti ločene z znakom \";\""
+"sledi znak »=» in nato vrednosti ločene z znakom »;»"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Default External Editor"
@@ -10584,10 +10547,9 @@ msgid ""
 "and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
 msgstr ""
 "Ali naj se predvaja zvok ob prispelem novem poštnem sporočilu. Z izbiro "
-"logičnega \"napak\", so možnosti \"notify-sound-beep\" (glasovni pisk), "
-"\"notify-sound-file\" (zvočna datoteka), \"notify-sound-play-file"
-"\" (predvajanje datoteke) in \"notify-sound-use-theme\" (zvočna tema) "
-"prezrte."
+"logičnega »napak», so možnosti »notify-sound-beep» (glasovni pisk), »notify-"
+"sound-file» (zvočna datoteka), »notify-sound-play-file» (predvajanje "
+"datoteke) in »notify-sound-use-theme» (zvočna tema) prezrte."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Whether to emit a beep."
@@ -10606,8 +10568,8 @@ msgid ""
 "Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
 "\" is \"true\"."
 msgstr ""
-"Zvočna datoteka, ki se predvaja, ko prispejo nova sporočila, če je \"notify-"
-"sound-play-file\" nastavljen na \"prav\"."
+"Zvočna datoteka, ki se predvaja, ko prispejo nova sporočila, če je »notify-"
+"sound-play-file» nastavljen na »prav»."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Whether to play a sound file."
@@ -10684,7 +10646,7 @@ msgid ""
 "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
 "View."
 msgstr ""
-"Začetni pogled za gradnike vrstice prilog. \"0\" je ikonski pogled, \"1\" je "
+"Začetni pogled za gradnike vrstice prilog. »0» je ikonski pogled, »1» je "
 "seznamski pogled."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:5
@@ -10751,8 +10713,8 @@ msgid ""
 "\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
 "by the GNOME toolbar setting."
 msgstr ""
-"Slog gumbov okna. Lahko je \"besedilo\", \"ikone\", \"oboje\" ali \"orodna "
-"vrstica\". Če je izbrana \"orodna vrstica\", je slog gumbov enak kot v "
+"Slog gumbov okna. Lahko je »besedilo», »ikone», »oboje» ali »orodna "
+"vrstica». Če je izbrana »orodna vrstica», je slog gumbov enak kot v "
 "nastavitvah orodne vrstice GNOME."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:19
@@ -11121,7 +11083,7 @@ msgstr "Kazalec na povezavo FTP (%s)"
 #: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:112
 #, c-format
 msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
-msgstr "Kazalec na krajevno datoteko (%s) veljaven na strežniku \"%s\""
+msgstr "Kazalec na krajevno datoteko (%s) veljaven na strežniku »%s»"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:114
 #, c-format
@@ -11136,7 +11098,7 @@ msgstr "Kazalec na oddaljene podatke (%s)"
 #: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:151
 #, c-format
 msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
-msgstr "Kazalec na neznane zunanje podatke (vrsta \"%s\")"
+msgstr "Kazalec na neznane zunanje podatke (vrsta »%s»)"
 
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:66
 #: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:83
@@ -11442,7 +11404,7 @@ msgstr "Prilagodi velikost slik na širino velikosti okna"
 #: ../e-util/e-attachment-view.c:880
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
-msgstr "Odpri z \"%s\""
+msgstr "Odpri z »%s»"
 
 #: ../e-util/e-attachment-view.c:883
 #, c-format
@@ -11562,7 +11524,7 @@ msgstr "Ikona"
 #: ../e-util/e-category-completion.c:307
 #, c-format
 msgid "Create category \"%s\""
-msgstr "Ustvari kategorijo \"%s\""
+msgstr "Ustvari kategorijo »%s»"
 
 #: ../e-util/e-category-editor.c:136
 msgid "Category Icon"
@@ -12133,14 +12095,14 @@ msgstr "(Neznano ime datoteke)"
 #: ../e-util/e-file-utils.c:124
 #, c-format
 msgid "Writing \"%s\""
-msgstr "Zapisovanje \"%s\""
+msgstr "Zapisovanje »%s»"
 
 #. Translators: The first string value is the basename of a
 #. * remote file, the second string value is the hostname.
 #: ../e-util/e-file-utils.c:129
 #, c-format
 msgid "Writing \"%s\" to %s"
-msgstr "Zapisovanje \"%s\" v %s"
+msgstr "Zapisovanje »%s» v %s"
 
 #. Don't delete this code, since it is needed so that xgettext can extract the translations.
 #. * Please, keep these strings in sync with the strings in the timespans array
@@ -13383,7 +13345,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Evolution je iskal nastavitve programov Pine, Netscape, Elm in iCalendar, "
 "vendar jih ni mogoče najti. V primeru, da želite poskusiti znova, kliknite "
-"gumb \"Nazaj\"."
+"gumb »Nazaj»."
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:559
 #: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:229
@@ -13441,7 +13403,7 @@ msgstr "Izbor datoteke"
 
 #: ../e-util/e-import-assistant.c:1359
 msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
-msgstr "Kliknite \"Uvozi\" za začetek uvoza datoteke v Evolution."
+msgstr "Kliknite »Uvozi» za začetek uvoza datoteke v Evolution."
 
 #: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:376
 msgid "Autogenerated"
@@ -13997,9 +13959,8 @@ msgid "Manage Groups"
 msgstr "Upravljaj skupine"
 
 #: ../e-util/e-source-selector.c:3440
-#, fuzzy
 msgid "Available Groups:"
-msgstr "_Skupine"
+msgstr "_Razpoložljive skupine:"
 
 #: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:236
 msgid "_Destination"
@@ -14037,7 +13998,7 @@ msgstr "Dodatno ..."
 #: ../e-util/e-spell-entry.c:587
 #, c-format
 msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
-msgstr "Dodaj \"%s\" v slovar"
+msgstr "Dodaj »%s» v slovar"
 
 #. - Ignore All
 #: ../e-util/e-spell-entry.c:636
@@ -14050,25 +14011,25 @@ msgstr "Predlogi črkovanja"
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:1
 msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "Datoteka z imenom \"{0}\" že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
+msgstr "Datoteka z imenom »{0}» že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:2
 msgid ""
 "The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
-"Datoteka že obstaja v mapi \"{0}\". S prepisom bo izgubljena njena vsebina."
+"Datoteka že obstaja v mapi »{0}». S prepisom bo izgubljena njena vsebina."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:4
 msgid "Cannot save file \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče shraniti datoteke »{0}»."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:5
 msgid "Because \"{1}\"."
-msgstr "Zaradi \"{1}\"."
+msgstr "Zaradi »{1}»."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:6
 msgid "Cannot open file \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče odpreti datoteke »{0}»."
 
 #: ../e-util/e-system.error.xml.h:7
 msgid "Failed to remove data source &quot;{0}&quot;."
@@ -14572,12 +14533,11 @@ msgstr "Ena ali več vrednosti ne sme biti prazna vrednost."
 #: ../e-util/filter.error.xml.h:16
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to remove rule '{0}'?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati \"%s\" datotek?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati račun?"
 
 #: ../e-util/filter.error.xml.h:17
-#, fuzzy
 msgid "_Keep"
-msgstr "Nadaljuj drsenje"
+msgstr "_Ohrani"
 
 #: ../e-util/filter.ui.h:2
 msgid "the current time"
@@ -14754,20 +14714,19 @@ msgstr ""
 "Program Evulution podpira širok nabor standardnih podatkovnih zapisov in "
 "omrežnih protokolov za izmenjavo podatkov. Poudarjeni so standardi, ki so "
 "znani zaradi splošne uporabnosti in varnosti. Evolution podpira tudi "
-"povezavo s sistemom Microsoft Exchange preko razširitve EWS - \"Exchange Web "
-"Services\"."
+"povezavo s sistemom Microsoft Exchange preko razširitve EWS - »Exchange Web "
+"Services»."
 
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-oauth2-google.c:29
-#, fuzzy
 msgid "OAuth2 Google"
-msgstr "OAuth2"
+msgstr "Google OAuth2"
 
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-oauth2-google.c:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the Google "
 "server"
-msgstr "Ta možnost uporablja za povezavo s strežnikom žeton dostopa OAuth 2.0."
+msgstr ""
+"Ta možnost uporablja za povezavo s strežnikom Google žeton dostopa OAuth 2.0."
 
 #: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:26
 msgid "OAuth2"
@@ -14808,7 +14767,7 @@ msgstr "Odstranjevanje mape '%s'"
 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1332
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" has been removed."
-msgstr "Datoteka \"%s\" je odstranjena."
+msgstr "Datoteka »%s» je odstranjena."
 
 #: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1336
 msgid "File has been removed."
@@ -15093,18 +15052,18 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 "Naslednje iskalne mape\n"
 "%s so bile spremenjene zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 msgstr[1] ""
-"Iskalna mapa \"%s\" je bila spremenjena zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"Iskalna mapa »%s» je bila spremenjena zaradi odstranjene mape\n"
+"»%s»."
 msgstr[2] ""
 "Naslednji iskalni mapi\n"
 "%s sta bili spremenjeni zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 msgstr[3] ""
 "Naslednje iskalne mape\n"
 "%s so bile spremenjene zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 
 #: ../mail/e-mail-account-manager.c:117 ../mail/e-mail-account-manager.c:204
 msgid "Open _Online Accounts"
@@ -15175,7 +15134,7 @@ msgstr "_Preglej podrobnosti"
 
 #: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:177
 msgid "Querying authentication types..."
-msgstr ""
+msgstr "Poizvedovanje vrst overitve ..."
 
 #: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:340
 msgid "Check for Supported Types"
@@ -15193,25 +15152,20 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Sedaj je mogoče prejemati in pošiljati pošto s pomočjo programa Evolution.\n"
 "\n"
-"S klikom na gumb \"Uveljavi\" bodo spremembe shranjene."
+"S klikom na gumb »Uveljavi» bodo spremembe shranjene."
 
 #: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:167
 msgid "Done"
 msgstr "Končano"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:371
-#, fuzzy
 msgid "Checking server settings..."
-msgstr "Preverjanje nastavitve stanja \"Izven pisarne\""
+msgstr "Preverjanje nastavitve strežnika ..."
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:489
-#, fuzzy
 msgctxt "ReplyForward"
 msgid "Use global setting"
-msgstr ""
-"Tipkovna bližnjica %s za ukaz cm_Delete ima določen parametre, ki prekliče "
-"nastavitev. Ali želite spremeniti ta parameter za uporabo splošnih "
-"nastavitev?"
+msgstr "Uporabi sistemske nastavitve"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:491 ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgctxt "ReplyForward"
@@ -15273,7 +15227,7 @@ msgstr "_Obnovi privzete nastavitve"
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:946
 #, fuzzy
 msgid "_Lookup Folders"
-msgstr "Funkcije iskanja"
+msgstr "Iskalna razpredelnica"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:964
 msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
@@ -15304,9 +15258,8 @@ msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
 msgstr "Vedno pošlji _slepe kopije (Skp) na:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:1057
-#, fuzzy
 msgid "Re_ply style:"
-msgstr "Od_govori-na:"
+msgstr "_Slog odgovora:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:1093
 msgid "Message Receipts"
@@ -15338,7 +15291,7 @@ msgid ""
 "below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
 "information in email you send."
 msgstr ""
-"Spodaj vnesite svoje ime in naslov elektronske pošte. Polj \"dodatno\" ni "
+"Spodaj vnesite svoje ime in naslov elektronske pošte. Polj »dodatno» ni "
 "treba izpolnjevati, razen če želite tudi te podatke vključiti v elektronsko "
 "pošto, ki jo boste pošiljali."
 
@@ -15354,7 +15307,7 @@ msgid ""
 "Use for example, \"Work\" or \"Personal\"."
 msgstr ""
 "Navedeno ime bo uporabljeno kot določilo računa.\n"
-"Uporabite lahko opisni vpis; na primer \"Služba\" ali \"Osebno\""
+"Uporabite lahko opisni vpis; na primer »Služba» ali »Osebno»"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:369
 msgid "Required Information"
@@ -15390,19 +15343,16 @@ msgid "_Look up mail server details based on the entered e-mail address"
 msgstr "_Izvedi poizvedbo poštnega strežnika na vpisan elektronski naslov"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:611
-#, fuzzy
 msgid "Full Name cannot be empty"
-msgstr "Uporabniško ime ne sme biti prazno"
+msgstr "Polje imena ne more biti prazno"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:618
-#, fuzzy
 msgid "Email Address cannot be empty"
-msgstr "Razčlenjevanje elektronskega naslova je spodletelo"
+msgstr "Polje elektronskega naslova ne more biti prazno"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:623
-#, fuzzy
 msgid "Email Address is not a valid email"
-msgstr "Pokaži stik s tem elektronskim naslovom"
+msgstr "Elektronski naslov ni zapisan na veljaven način"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:635
 #, fuzzy
@@ -15411,9 +15361,8 @@ msgstr "Odgovori-_na:"
 
 #: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:646
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:632
-#, fuzzy
 msgid "Account Name cannot be empty"
-msgstr "Uporabniško ime ne sme biti prazno"
+msgstr "Polje imena računa ne more biti prazno"
 
 #: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:70
 msgid "Looking up account details..."
@@ -15560,9 +15509,8 @@ msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:145
-#, fuzzy
 msgid "STARTTLS"
-msgstr "STARTTLS ni podprt"
+msgstr "STARTTLS"
 
 #: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:306
 msgid ""
@@ -15768,33 +15716,24 @@ msgid "Color"
 msgstr "Barva"
 
 #: ../mail/e-mail-notes.c:310 ../mail/e-mail-notes.c:692
-#, fuzzy
 msgid "Message Note"
-msgstr ""
-"Uporaba:\n"
-" --version\t\t\tIzpiše podatke o različici.\n"
-" --help\t\t\tIzpiše to sporočilo o uporabi.\n"
-" --note-path [path]\t\tNaloži/shrani podatke o sporočilcu v tej mapi.\n"
-" --search [text]\t\tOdpre okno vseh sporočil z iskanim besedilom.\n"
+msgstr "Opomba sporočila"
 
 #: ../mail/e-mail-notes.c:612
 msgid "Cannot find message in its folder summary"
 msgstr ""
 
 #: ../mail/e-mail-notes.c:815
-#, fuzzy
 msgid "Storing changes..."
-msgstr "Shranjevanje sprememb v mapo '%s'"
+msgstr "Shranjevanje sprememb ..."
 
 #: ../mail/e-mail-notes.c:940
-#, fuzzy
 msgid "Edit Message Note"
-msgstr "Ur_edi sporočilo"
+msgstr "Uredi opombo sporočila"
 
 #: ../mail/e-mail-notes.c:1058
-#, fuzzy
 msgid "Retrieving message..."
-msgstr "Pridobivanje sporočila"
+msgstr "Pridobivanje sporočila ..."
 
 #: ../mail/e-mail-print-config-headers.c:165
 msgid "Move selected headers to top"
@@ -15851,9 +15790,8 @@ msgid "C_opy"
 msgstr "K_opiraj"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:488
-#, fuzzy
 msgid "Deleting message note..."
-msgstr "Opomba"
+msgstr "Brisanje opombe sporočila ..."
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1271 ../mail/e-mail-reader.c:1483
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1523
@@ -15914,34 +15852,28 @@ msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Označi izbrana sporočila za brisanje"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2000
-#, fuzzy
 msgid "_Add note..."
-msgstr "Dodaj opombo"
+msgstr "_Dodaj opombo ..."
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2002
-#, fuzzy
 msgid "Add a note for the selected message"
-msgstr "Odpre izbrano sporočilce"
+msgstr "Dodaj opombo za izbrano sporočilo"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2007
-#, fuzzy
 msgid "Delete no_te"
-msgstr "Be_sedilo"
+msgstr "Izbriši _opombo"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2009
-#, fuzzy
 msgid "Delete the note for the selected message"
-msgstr "Izbriše izbrano sporočilce"
+msgstr "Izbriši opombo za izbrano sporočilo"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2014
-#, fuzzy
 msgid "_Edit note..."
-msgstr "_Uredi"
+msgstr "_Uredi opombo ..."
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2016
-#, fuzzy
 msgid "Edit a note for the selected message"
-msgstr "Izbrano je urejanje"
+msgstr "Uredi opombo za izbrano sporočilo"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2021
 msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
@@ -16503,9 +16435,8 @@ msgid "Allow remote content from %s"
 msgstr "Dovoli oddaljeno vsebino od %s"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:5434
-#, fuzzy
 msgid "Do not show this message again"
-msgstr "_Ne pokaži več tega sporočila"
+msgstr "Ne pokaži več tega sporočila"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:5482
 msgid "Load remote content"
@@ -16640,9 +16571,8 @@ msgstr[3] ""
 #. This message is never removed from the camel operation, otherwise the GtkInfoBar
 #. hides itself and the user sees no feedback.
 #: ../mail/em-composer-utils.c:790
-#, fuzzy
 msgid "Waiting for attachments to load..."
-msgstr "Čakanje"
+msgstr "Poteka nalaganje prilog ..."
 
 #. Note to translators: this is the attribution string used
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
@@ -17458,18 +17388,18 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] ""
 "Naslednja pravila filtra\n"
 "%s so bila spremenjena zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 msgstr[1] ""
 "Pravilo filtra %s je bilo spremenjeno zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 msgstr[2] ""
 "Naslednji pravili filtra\n"
 "%s sta bili spremenjeni zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 msgstr[3] ""
 "Naslednja pravila filtra\n"
 "%s so bila spremenjena zaradi odstranjene mape\n"
-"\"%s\"."
+"»%s»."
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:1
 msgid "Set custom junk header"
@@ -17911,7 +17841,7 @@ msgid ""
 "Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
 msgstr ""
 "Sporočila, ki ste jih izbrali za navezavo, so navedena spodaj.\n"
-"Izberite dejanje navezave iz menija \"Zastavica\"."
+"Izberite dejanje navezave iz menija »Zastavica»."
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
 msgid "_Flag:"
@@ -17996,7 +17926,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:3
 msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
-msgstr "Prijava na vaš strežnik \"{0}\" kot \"{0}\" ni uspela."
+msgstr "Prijava na vaš strežnik »{0}» kot »{0}» ni uspela."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:4
 msgid ""
@@ -18168,7 +18098,7 @@ msgid ""
 "folder \"{0}\"?"
 msgstr ""
 "Ali ste prepričani, da želite trajno odstraniti vsa izbrisana sporočila v "
-"mapi \"{0}\"?"
+"mapi »{0}»?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:37
 msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
@@ -18231,15 +18161,15 @@ msgstr "Napaka med nalaganjem določil filtrov."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:52
 msgid "Cannot save to directory \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče shraniti v mapo \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče shraniti v mapo »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:53
 msgid "Cannot save to file \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče shraniti v datoteko \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče shraniti v datoteko »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:54
 msgid "Cannot create the save directory, because \"{1}\""
-msgstr "Ni mogoče ustvariti mape za shranjevanje, ker \"{1}\""
+msgstr "Ni mogoče ustvariti mape za shranjevanje, ker »{1}»"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:55
 msgid "Cannot create temporary save directory."
@@ -18255,11 +18185,11 @@ msgstr "Datoteka obstaja, vendar ni običajna datoteka."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:58
 msgid "Cannot delete folder \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče izbrisati mape \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče izbrisati mape »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:59
 msgid "Cannot delete system folder \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče izbrisati sistemske mape \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče izbrisati sistemske mape »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:60
 msgid ""
@@ -18279,11 +18209,11 @@ msgstr "Napaka med osveževanjem mape &quot;{0}&quot;."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:64
 msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče preimenovati ali premakniti sistemske mape \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče preimenovati ali premakniti sistemske mape »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:65
 msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
-msgstr "Ali želite izbrisati mapo \"{0}\" in vse njene podmape?"
+msgstr "Ali želite izbrisati mapo »{0}» in vse njene podmape?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:66
 msgid ""
@@ -18295,7 +18225,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:68
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
-msgstr "Ali želite izbrisati mapo \"{0}\"?"
+msgstr "Ali želite izbrisati mapo »{0}»?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:69
 msgid ""
@@ -18319,15 +18249,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:72
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Ni mogoče preimenovati \"{0}\" v \"{1}\"."
+msgstr "Ni mogoče preimenovati »{0}» v »{1}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:73
 msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
-msgstr "Mapa z imenom \"{1}\" že obstaja. Uporabite drugačno ime."
+msgstr "Mapa z imenom »{1}» že obstaja. Uporabite drugačno ime."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Ni mogoče premakniti mape \"{0}\" v \"{1}\"."
+msgstr "Ni mogoče premakniti mape »{0}» v »{1}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid "Cannot open source folder. Error: {2}"
@@ -18339,11 +18269,11 @@ msgstr "Ni mogoče odpreti ciljne mape. Napaka: {2}."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:77
 msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Ni mogoče kopirati mape \"{0}\" v \"{1}\"."
+msgstr "Ni mogoče kopirati mape »{0}» v »{1}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:78
 msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče ustvariti mape \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče ustvariti mape »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:79
 msgid "Cannot open folder. Error: {1}"
@@ -18406,7 +18336,7 @@ msgstr "O_nemogoči"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:92
 msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
-msgstr "Ni mogoče urejati iskalne mape \"{0}\", saj mapa ne obstaja."
+msgstr "Ni mogoče urejati iskalne mape »{0}», saj mapa ne obstaja."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:93
 msgid ""
@@ -18418,11 +18348,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:95
 msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
-msgstr "Ni mogoče dodati iskalne mape \"{0}\"."
+msgstr "Ni mogoče dodati iskalne mape »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:96
 msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
-msgstr "Mapa z imenom \"{0}\" že obstaja. Uporabite drugačno ime."
+msgstr "Mapa z imenom »{0}» že obstaja. Uporabite drugačno ime."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:97
 msgid "Search Folders automatically updated."
@@ -18460,7 +18390,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:106
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
-msgstr "Napaka med seljenjem mape s staro pošto \"{0}\"."
+msgstr "Napaka med seljenjem mape s staro pošto »{0}»."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:107
 msgid ""
@@ -18469,7 +18399,7 @@ msgid ""
 "You can choose to ignore this folder, overwrite or append its contents, or "
 "quit."
 msgstr ""
-"Mapa v \"{1}\" že obstaja in ni prazna.\n"
+"Mapa v »{1}» že obstaja in ni prazna.\n"
 "\n"
 "Mapo lahko prezrete, prepišete, dodate vsebino ali pa končate."
 
@@ -18521,7 +18451,7 @@ msgid ""
 "Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
 "will not be able to use this provider until you can accept its license."
 msgstr ""
-"Licenčne datoteke \"{0}\" ni mogoče prebrati zaradi napake med namestitvijo. "
+"Licenčne datoteke »{0}» ni mogoče prebrati zaradi napake med namestitvijo. "
 "Uporaba tega ponudnika ni mogoča, dokler ne sprejmete njegove licence."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:121
@@ -18539,9 +18469,8 @@ msgstr ""
 "Poizvedovanje za seznam podprtih mehanizmov overitve strežnika je spodletelo."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:124
-#, fuzzy
 msgid "Failed to get server setup."
-msgstr "Napaka v odzivu strežnika, GET je spodletel\n"
+msgstr "Pridobivanje nastavitev strežnika je spodletelo."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
@@ -18663,15 +18592,15 @@ msgstr "Nimate zadostnih dovoljenj za izbris te pošte."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "\"Check Junk\" Failed"
-msgstr "\"Preverjanje za vsiljeno\" je spodletelo"
+msgstr "»Preverjanje za vsiljeno» je spodletelo"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "\"Report Junk\" Failed"
-msgstr "\"Poročilo vsiljeno\" ni uspelo"
+msgstr "»Poročilo vsiljeno» ni uspelo"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
-msgstr "\"Poročilo ni vsiljeno\" ni uspelo"
+msgstr "»Poročilo ni vsiljeno» ni uspelo"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Remove duplicate messages?"
@@ -18830,19 +18759,18 @@ msgid "Overdue: {0} by {1}"
 msgstr "Prekoračeno: {0} s strani uporabnika {1}"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:196
-#, fuzzy
 msgid "This message note has been changed, but has not been saved."
-msgstr "Podpis je bil spremenjen, a ni bil shranjen."
+msgstr "Ta opomba sporočila je spremenjena, vendar ni shranjena."
 
 #. Translators: {0} is the name of the folder where the delete of the message note failed.
 #: ../mail/mail.error.xml.h:199
 msgid "Failed to delete message note in folder '{0}'"
-msgstr ""
+msgstr "Brisanje opombe sporočila v mapi »{0}« je spodletelo"
 
 #. Translators: {0} is the name of the folder where the store of the message note failed.
 #: ../mail/mail.error.xml.h:201
 msgid "Failed to store message note in folder '{0}'"
-msgstr ""
+msgstr "Shranjevanje opombe sporočila v mapi »{0}« je spodletelo"
 
 #: ../mail/mail-send-recv.c:191
 msgid "Canceling..."
@@ -19305,9 +19233,8 @@ msgstr "_Predogled"
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1491
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:682
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:836
-#, fuzzy
 msgid "_Manage groups..."
-msgstr "Upravljaj skupine"
+msgstr "_Upravljaj skupine ..."
 
 #: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1105
 msgid "Address Book Map"
@@ -19688,9 +19615,8 @@ msgstr "Standardna vrata LDAP"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:448
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:631
-#, fuzzy
 msgid "LDAP over SSL/TLS (deprecated)"
-msgstr "LDAP pred SSL (opuščeno)"
+msgstr "LDAP prek SSL (opuščeno)"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:454
 msgid "Microsoft Global Catalog"
@@ -19717,9 +19643,8 @@ msgstr "Vrata:"
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:185
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Port number is not valid"
-msgstr "(Opuščeno) Številka vrat za zahteve HTTP"
+msgstr "Številka vrata ni veljavna"
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:634
 msgid "StartTLS (recommended)"
@@ -19757,9 +19682,9 @@ msgid ""
 "setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
 "LDAP server."
 msgstr ""
-"To je način, ki ga bo Evolution uporabil za vašo overitev. V primeru, da "
-"izberete \"Naslov elektronske pošte\", bo zahtevan brezimni dostop do vašega "
-"strežnika LDAP."
+"Možnost določa način, ki ga bo Evolution uporabil za overitev. Nastavitev "
+"»Naslov elektronske pošte«, zahteva omogočen brezimni dostop do strežnika "
+"LDAP."
 
 #. Page 2
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:711
@@ -19799,8 +19724,8 @@ msgid ""
 "the entries one level beneath your search base."
 msgstr ""
 "Obseg iskanja določa, kako daleč po drevesu map naj se iskanje izvaja. Obseg "
-"\"podmapa\" vključi vse vnose pod vašo iskalno zbirko, obseg \"ena raven\" "
-"pa le vnose, ki so eno raven pod vašo zbirko."
+"»podmapa» vključi vse vnose pod vašo iskalno zbirko, obseg »ena raven» pa le "
+"vnose, ki so eno raven pod vašo zbirko."
 
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:794
 msgid "Search Filter:"
@@ -19825,9 +19750,8 @@ msgstr "Brskajte dokler ne dosežete omejitve"
 #: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:978
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:342
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:378
-#, fuzzy
 msgid "Server address cannot be empty"
-msgstr "Polje strežnika ali pa uporabniškega imena je prazno."
+msgstr "Polje naslova strežnika ne more biti prazno"
 
 #: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:135
 #: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:299
@@ -19945,9 +19869,8 @@ msgid "Units:"
 msgstr "Enote:"
 
 #: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:321
-#, fuzzy
 msgid "Location cannot be empty"
-msgstr "Prazno mesto"
+msgstr "Trenutno mesto ne more biti prazno"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:287
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
@@ -20214,7 +20137,7 @@ msgstr "Konec dn_eva:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
 msgid "Create events, memos and tasks as _Private by default"
-msgstr ""
+msgstr "Privzeto ustvari dogodke, opomnike in naloge kot _zasebne"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:49
 msgid "View Options"
@@ -20502,9 +20425,8 @@ msgid "Stop currently running search"
 msgstr "Ustavi trenutno izvajajoče se iskanje"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1327
-#, fuzzy
 msgid "Sho_w All Calendars"
-msgstr "Po_kaži vse teme"
+msgstr "Po_kaži vse koledarje"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1334
 msgid "Show _Only This Calendar"
@@ -21047,9 +20969,8 @@ msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Preimenuj izbrani seznam nalog"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:754
-#, fuzzy
 msgid "Sho_w All Task Lists"
-msgstr "Po_kaži vse teme"
+msgstr "Po_kaži vse sezname nalog"
 
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "Show _Only This Task List"
@@ -21838,9 +21759,8 @@ msgid "Choose a MH mail directory"
 msgstr "Izberite mapo pošte MH"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:270
-#, fuzzy
 msgid "MH mail directory cannot be empty"
-msgstr "Izberite mapo pošte MH"
+msgstr "Mapa pošte MH ne more biti prazna"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:291
 msgid "Local Delivery _File:"
@@ -21851,18 +21771,16 @@ msgid "Choose a local delivery file"
 msgstr "Izberite krajevno datoteko dostave"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:294
-#, fuzzy
 msgid "Local delivery file cannot be empty"
-msgstr "Izberite krajevno datoteko dostave"
+msgstr "Krajevna datoteka dostave ne more biti prazna"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:316
 msgid "Choose a Maildir mail directory"
 msgstr "Izberite mapo pošte Maildir"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Maildir mail directory cannot be empty"
-msgstr "Izberite mapo pošte Maildir"
+msgstr "Mapo pošte Maildir ne more biti prazna"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:339
 msgid "Spool _File:"
@@ -21873,9 +21791,8 @@ msgid "Choose a mbox spool file"
 msgstr "Izberite vrstilno datoteko mbox"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:342
-#, fuzzy
 msgid "Mbox spool file cannot be empty"
-msgstr "Izberite vrstilno datoteko mbox"
+msgstr "Vrstilna datoteka mbox ne more biti prazna"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:363
 msgid "Spool _Directory:"
@@ -21886,9 +21803,8 @@ msgid "Choose a mbox spool directory"
 msgstr "Izbor vrstilne mape poštnega predala mbox"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:366
-#, fuzzy
 msgid "Mbox spool directory cannot be empty"
-msgstr "Izbor vrstilne mape poštnega predala mbox"
+msgstr "Vrstilna mapa poštnega predala mbox ne more biti prazna"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:137
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:61
@@ -21926,9 +21842,8 @@ msgstr "STARTTLS po povezovanju"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:242
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:192
-#, fuzzy
 msgid "TLS on a dedicated port"
-msgstr "SSL na namenskih vratih"
+msgstr "TLS na namenskih vratih"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:77
 msgid "_Use custom binary, instead of 'sendmail'"
@@ -21961,9 +21876,8 @@ msgid "Send mail also when in offline _mode"
 msgstr "Sporočilo pošlji tudi v načinu _brez povezave"
 
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Custom binary cannot be empty"
-msgstr "_Program po meri:"
+msgstr "Dvojiška datoteka po meri ne more biti prazna"
 
 #. do not reference
 #: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:145
@@ -22291,14 +22205,12 @@ msgid "Show deleted messages with a line through them"
 msgstr "Pokaži izbrisana sporočila (prečrtana) na seznamu sporočil"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2004
-#, fuzzy
 msgid "Show _Junk Messages"
-msgstr "Sporočila, ki niso vsiljena"
+msgstr "Pokaži _neželena sporočila"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2006
-#, fuzzy
 msgid "Show junk messages with a red line through them"
-msgstr "Pokaži izbrisana sporočila (prečrtana) na seznamu sporočil"
+msgstr "Pokaži neželena sporočila prečrtana z rdečo"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2012
 msgid "_Group By Threads"
@@ -22345,9 +22257,8 @@ msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Sporočila s prilogami"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2092
-#, fuzzy
 msgid "Messages with Notes"
-msgstr "_Opombe"
+msgstr "Sporočila z opombami"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2099
 msgid "No Label"
@@ -22362,9 +22273,8 @@ msgid "Unread Messages"
 msgstr "Neprebrana sporočila"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2120
-#, fuzzy
 msgid "Message Thread"
-msgstr "Izberi _nit sporočila"
+msgstr "Nit sporočila"
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:2180
 msgid "Subject or Addresses contain"
@@ -22533,13 +22443,13 @@ msgstr "Ali želite, da Evolution postane vaš privzeti poštni odjemalec?"
 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:304
 #, c-format
 msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
-msgstr "Sporočilo za %s z zadevo \"%s\" poslano dne %s je prebrano."
+msgstr "Sporočilo za %s z zadevo »%s» poslano dne %s je prebrano."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message.
 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:370
 #, c-format
 msgid "Delivery Notification for \"%s\""
-msgstr "Obvestilo o prejemu za \"%s\""
+msgstr "Obvestilo o prejemu za »%s»"
 
 #: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:534
 #, c-format
@@ -22590,7 +22500,7 @@ msgstr "Upravljalnik vstavkov"
 
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:268
 msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
-msgstr "Opozorilo: nekatere spremembe ne bodo uveljavljene do ponovnega zagona"
+msgstr "Opomba: nekatere spremembe ne bodo uveljavljene do ponovnega zagona"
 
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:296
 msgid "Overview"
@@ -22651,9 +22561,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:88
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Show plain text if present, or HTML source"
-msgstr "Pokaži le običajno besedilo, če je prisotno"
+msgstr "Pokaži le običajno besedilo, če je na voljo, sicer kodo HTML"
 
 #: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:89
 #: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
@@ -23189,7 +23098,7 @@ msgid ""
 "Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
 msgstr ""
 "Oblika za navajanje glave po meri je:\n"
-"Ime vrednosti glave po meri ločenih z znakom \";\"."
+"Ime vrednosti glave po meri ločenih z znakom »;»."
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:862
 msgid "Key"
@@ -23222,8 +23131,8 @@ msgid ""
 "For XEmacs use \"xemacs\"\n"
 "For Vim use \"gvim -f\""
 msgstr ""
-"Za XEmacs uporabite \"xemacs\"\n"
-"Za Vim uporabite \"gvim -f\""
+"Za XEmacs uporabite »xemacs»\n"
+"Za Vim uporabite »gvim -f»"
 
 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:124
 msgid "_Automatically launch when a new mail is edited"
@@ -23357,9 +23266,8 @@ msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
 msgstr "Pridobi arhiv seznama, ki mu pripada to sporočilo"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:387
-#, fuzzy
 msgid "Copy _Message Archive URL"
-msgstr "_Kopiraj sporočilo"
+msgstr "_Kopiraj naslov URL arhiva sporočila"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:389
 msgid "Copy direct URL for the selected message in its archive"
@@ -23454,7 +23362,7 @@ msgid ""
 "You should receive an answer from the mailing list shortly after the message "
 "has been sent."
 msgstr ""
-"E-poštno sporočilo bo poslano na URL \"{0}\". Sporočilo lahko pošljete "
+"E-poštno sporočilo bo poslano na URL »{0}». Sporočilo lahko pošljete "
 "samodejno ali pa si ga najprej pregledate in spremenite.\n"
 "\n"
 "Odgovor dopisnega seznama bi morali prejeti kmalu zatem ko pošljete "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]