[gnome-calendar] Updated Norwegian bokmål translation.commit bbc21ea3a68add4a4a815a95809501704c75f2f5
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sat Mar 25 10:43:59 2017 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  119 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 58 insertions(+), 61 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index eb28dd0..0bbb34b 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-calendar 3.23.x\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-12 12:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-12 12:06+0100\n"
+"Project-Id-Version: gnome-calendar 3.24.x\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 
https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-calendar&keywords=I18N+L10N&component=General\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-03-23 02:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-25 10:43+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 #: ../data/org.gnome.Calendar.desktop.in.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Calendar.search-provider.ini.in.in.h:1
 #: ../data/ui/quick-add-popover.ui.h:3 ../data/ui/window.ui.h:4
-#: ../src/gcal-application.c:474
+#: ../src/gcal-application.c:469
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalender"
 
@@ -99,14 +99,6 @@ msgstr "Gjeldende visningstype"
 msgid "Type of the active window view, default value is: monthly view"
 msgstr "Gjeldende vindu-visningstype. Standardverdi er månedsvisning"
 
-#: ../data/org.gnome.calendar.gschema.xml.in.h:9
-msgid "List of the disabled sources"
-msgstr "Liste over avslåtte kilder"
-
-#: ../data/org.gnome.calendar.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Sources disabled last time Calendar ran"
-msgstr "Kilder som var slått av forrige gang Kalender kjørte"
-
 #: ../data/ui/alarm-row.ui.h:1
 msgid "Toggles the sound of the alarm"
 msgstr "Slår av/på lyden for alarmen"
@@ -116,7 +108,7 @@ msgid "Remove the alarm"
 msgstr "Fjern alarmen"
 
 #: ../data/ui/edit-dialog.ui.h:1 ../data/ui/source-dialog.ui.h:23
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1116
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1148
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
@@ -124,7 +116,7 @@ msgstr "Avbryt"
 msgid "Click to select the calendar"
 msgstr "Klikk for å velge kalender"
 
-#: ../data/ui/edit-dialog.ui.h:3 ../src/gcal-edit-dialog.c:564
+#: ../data/ui/edit-dialog.ui.h:3 ../src/gcal-edit-dialog.c:583
 msgid "Done"
 msgstr "Ferdig"
 
@@ -332,8 +324,8 @@ msgstr "Ingen treff"
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Prøv et annet søk"
 
-#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:1 ../src/gcal-window.c:1152
-#: ../src/gcal-window.c:1156
+#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:1 ../src/gcal-window.c:1060
+#: ../src/gcal-window.c:1064
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
@@ -415,8 +407,8 @@ msgstr ""
 msgid "Calendar Address"
 msgstr "Adresse til kalender"
 
-#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:22 ../src/gcal-source-dialog.c:2202
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:2208
+#: ../data/ui/source-dialog.ui.h:22 ../src/gcal-source-dialog.c:2245
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:2251
 msgid "Add Calendar"
 msgstr "Legg til kalender"
 
@@ -432,8 +424,8 @@ msgstr "Passord"
 msgid "Connect"
 msgstr "Koble til"
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:1 ../src/views/gcal-week-grid.c:772
-#: ../src/views/gcal-week-view.c:304
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:1 ../src/views/gcal-week-grid.c:788
+#: ../src/views/gcal-week-view.c:275
 msgid "00:00"
 msgstr "00:00"
 
@@ -441,11 +433,11 @@ msgstr "00:00"
 msgid ":"
 msgstr ":"
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:3 ../src/views/gcal-week-view.c:445
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:3 ../src/views/gcal-week-view.c:428
 msgid "AM"
 msgstr "AM"
 
-#: ../data/ui/time-selector.ui.h:4 ../src/views/gcal-week-view.c:445
+#: ../data/ui/time-selector.ui.h:4 ../src/views/gcal-week-view.c:428
 msgid "PM"
 msgstr "PM"
 
@@ -462,7 +454,7 @@ msgid "Year"
 msgstr "År"
 
 #: ../data/ui/window.ui.h:5 ../data/ui/year-view.ui.h:1
-#: ../src/views/gcal-year-view.c:275 ../src/views/gcal-year-view.c:495
+#: ../src/views/gcal-year-view.c:267 ../src/views/gcal-year-view.c:492
 msgid "Today"
 msgstr "I dag"
 
@@ -470,8 +462,8 @@ msgstr "I dag"
 msgid "Manage your calendars"
 msgstr "Håndter dine kalendere"
 
-#: ../data/ui/window.ui.h:8 ../src/gcal-source-dialog.c:817
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:2231
+#: ../data/ui/window.ui.h:8 ../src/gcal-source-dialog.c:849
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:2274
 msgid "Calendar Settings"
 msgstr "Innstillinger for kalender"
 
@@ -479,95 +471,100 @@ msgstr "Innstillinger for kalender"
 msgid "No events"
 msgstr "Ingen hendelser"
 
-#: ../data/ui/year-view.ui.h:3 ../src/views/gcal-month-view.c:1074
+#: ../data/ui/year-view.ui.h:3 ../src/views/gcal-month-view.c:2264
 msgid "Add Event…"
 msgstr "Legg til hendelse …"
 
-#: ../src/views/gcal-month-view.c:1318
+#: ../src/views/gcal-month-view.c:1205
 msgid "Other events"
 msgstr "Andre hendelser"
 
 #. TODO: Warning: in some languages this string can be too long and may overlap with the number
-#: ../src/views/gcal-month-view.c:1780 ../src/views/gcal-week-header.c:365
+#: ../src/views/gcal-month-view.c:1671 ../src/views/gcal-week-header.c:345
 #, c-format
 msgid "Other event"
 msgid_plural "Other %d events"
 msgstr[0] "Annen hendelse"
 msgstr[1] "%d andre hendelser"
 
-#: ../src/views/gcal-week-grid.c:769 ../src/views/gcal-week-view.c:301
+#: ../src/views/gcal-week-grid.c:785 ../src/views/gcal-week-view.c:272
 msgid "00 AM"
 msgstr "00 AM"
 
-#: ../src/gcal-application.c:102
+#: ../src/views/gcal-week-header.c:877
+#, c-format
+msgid "week %d"
+msgstr "uke %d"
+
+#: ../src/gcal-application.c:87
 msgid "Display version number"
 msgstr "Vis versjonsnummer"
 
-#: ../src/gcal-application.c:107
+#: ../src/gcal-application.c:92
 msgid "Open calendar on the passed date"
 msgstr "Åpne kalender på passert dato"
 
-#: ../src/gcal-application.c:112
+#: ../src/gcal-application.c:97
 msgid "Open calendar showing the passed event"
 msgstr "Åpne kalender som viser passert hendelse"
 
-#: ../src/gcal-application.c:315
+#: ../src/gcal-application.c:278
 msgid "— Calendar management"
 msgstr "– Kalenderhåndtering"
 
-#: ../src/gcal-application.c:462
+#: ../src/gcal-application.c:457
 #, c-format
 msgid "Copyright © %d The Calendar authors"
 msgstr "Opphavsrett © %d Kalender-utviklerne"
 
-#: ../src/gcal-application.c:468
+#: ../src/gcal-application.c:463
 #, c-format
 msgid "Copyright © %d–%d The Calendar authors"
 msgstr "Opphavsrett © %d–%d Kalender-utviklerne"
 
-#: ../src/gcal-application.c:481
+#: ../src/gcal-application.c:476
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:564
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:583
 msgid "Save"
 msgstr "Lagre"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:831
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:852
 #, c-format
 msgid "%d minute before"
 msgid_plural "%d minutes before"
 msgstr[0] "%d minutt før"
 msgstr[1] "%d minutter før"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:839
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:860
 #, c-format
 msgid "%d hour before"
 msgid_plural "%d hours before"
 msgstr[0] "%d time før"
 msgstr[1] "%d timer før"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:847
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:868
 #, c-format
 msgid "%d day before"
 msgid_plural "%d days before"
 msgstr[0] "%d dag før"
 msgstr[1] "%d dager før"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:855
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:876
 #, c-format
 msgid "%d week before"
 msgid_plural "%d weeks before"
 msgstr[0] "%d uke før"
 msgstr[1] "%d uker før"
 
-#: ../src/gcal-edit-dialog.c:1074 ../src/gcal-quick-add-popover.c:498
+#: ../src/gcal-edit-dialog.c:1097 ../src/gcal-quick-add-popover.c:501
 msgid "Unnamed event"
 msgstr "Hendelse uten navn"
 
-#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:117
+#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:119
 #, c-format
 msgid "%s (this calendar is read-only)"
 msgstr "%s (denne kalenderen er skrivebeskyttet)"
@@ -576,80 +573,80 @@ msgstr "%s (denne kalenderen er skrivebeskyttet)"
 #. * this is the format string for representing a date consisting of a month name
 #. * and a date of month.
 #.
-#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:231 ../src/gcal-quick-add-popover.c:261
+#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:234 ../src/gcal-quick-add-popover.c:264
 msgctxt "event date format"
 msgid "%B %d"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:263
+#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:266
 #, c-format
 msgid "New Event from %s to %s"
 msgstr "Ny hendelse fra %s til %s"
 
-#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:280
+#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:283
 #, c-format
 msgid "New Event on %s, %s – %s"
 msgstr "Ny hendelse på %s, %s – %s"
 
-#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:290
+#: ../src/gcal-quick-add-popover.c:293
 #, c-format
 msgid "New Event on %s"
 msgstr "Ny hendelse %s"
 
-#: ../src/gcal-search-view.c:353
+#: ../src/gcal-search-view.c:358
 msgid "All day"
 msgstr "Hele dagen"
 
-#: ../src/gcal-search-view.c:502
+#: ../src/gcal-search-view.c:563
 msgid "Use the entry above to search for events."
 msgstr "Bruk elementet ovenfor for å søke etter hendelser."
 
 #. Dialog
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1113
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1145
 msgid "Select a calendar file"
 msgstr "Velg en kalenderfil"
 
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1117
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1149
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
 
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1124
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1156
 msgid "Calendar files"
 msgstr "Kalenderfiler"
 
 #. update the source properties
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1166
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1198
 msgid "Unnamed Calendar"
 msgstr "Kalender uten navn"
 
 #. Update notification label
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1766
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:1802
 #, c-format
 msgid "Calendar <b>%s</b> removed"
 msgstr "Kalender <b>%s</b> fjernet"
 
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1969 ../src/gcal-source-dialog.c:2025
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:2005 ../src/gcal-source-dialog.c:2061
 msgid "Off"
 msgstr "Av"
 
-#: ../src/gcal-source-dialog.c:1969 ../src/gcal-source-dialog.c:2025
+#: ../src/gcal-source-dialog.c:2005 ../src/gcal-source-dialog.c:2061
 msgid "On"
 msgstr "På"
 
-#: ../src/gcal-time-selector.c:82
+#: ../src/gcal-time-selector.c:84
 #, c-format
 msgid "%s AM"
 msgstr "%s AM"
 
-#: ../src/gcal-time-selector.c:84
+#: ../src/gcal-time-selector.c:86
 #, c-format
 msgid "%s PM"
 msgstr "%s PM"
 
-#: ../src/gcal-window.c:1152
+#: ../src/gcal-window.c:1060
 msgid "Another event deleted"
 msgstr "Enda en hendelse slettet"
 
-#: ../src/gcal-window.c:1156
+#: ../src/gcal-window.c:1064
 msgid "Event deleted"
 msgstr "Hendelse slettet"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]