[network-manager-applet] Update Swedish translationcommit ca6d36bcdbf8d6a078cdef33987b7fa5a3d1f928
Author: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>
Date:  Thu Mar 23 22:06:55 2017 +0000

  Update Swedish translation

 po/sv.po | 2517 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 1705 insertions(+), 812 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 2f0a91e..8beab3a 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,29 +1,29 @@
 # Swedish messages for NetworkManagerApplet.
-# Copyright © 2004-2016 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2004-2017 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Påvel Nicklasson <pavel frimix se>, 2014.
 # Mattias Eriksson <snaggen gmail com>, 2014.
 # Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016.
-# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2015.
+# Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>, 2015, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManagerApplet\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=nm-applet\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-29 15:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-29 22:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-23 15:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-23 19:29+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
-"Language-Team: Svenska <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3097
+#: ../nm-applet.desktop.in.h:1 ../src/applet.c:3132
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
@@ -47,18 +47,18 @@ msgstr "Inaktivera anslutningsaviseringar"
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Set this to true to disable notifications when connecting to a network."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar vid anslutning till ett "
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera aviseringar vid anslutning till ett "
 "nätverk."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Disable disconnected notifications"
-msgstr "Inaktivera notifieringar om frånkopplingar"
+msgstr "Inaktivera aviseringar om frånkopplingar"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Set this to true to disable notifications when disconnecting from a network."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar när du kopplar från ett "
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera aviseringar när du kopplar från ett "
 "nätverk."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:5
@@ -70,18 +70,18 @@ msgid ""
 "Set this to true to disable notifications when connecting to or "
 "disconnecting from a VPN."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar när du ansluter till eller "
-"kopplar från ett VPN."
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera aviseringar när du ansluter till "
+"eller kopplar från ett VPN."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Suppress networks available notifications"
-msgstr "Visa inte notifieringar om tillgängliga nätverk"
+msgstr "Visa inte aviseringar om tillgängliga nätverk"
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "Set this to true to disable notifications when Wi-Fi networks are available."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera aviseringar när trådlösa nätverk är "
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera aviseringar när trådlösa nätverk är "
 "tillgängliga."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:9
@@ -102,7 +102,7 @@ msgstr "Inaktivera skapande av trådlöst nätverk"
 msgid ""
 "Set to true to disable creation of adhoc networks when using the applet."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera skapandet av adhoc-nätverk när du "
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera skapandet av adhoc-nätverk när du "
 "använder miniprogrammet."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:13
@@ -112,7 +112,7 @@ msgstr "Visa miniprogrammet i aviseringsytan"
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Set to FALSE to disable displaying the applet in the notification area."
 msgstr ""
-"Sätt till \"FALSE\" för att inaktivera visning av miniprogrammet i "
+"Sätt till FALSE (falskt) för att inaktivera visning av miniprogrammet i "
 "aviseringsytan."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:15
@@ -124,7 +124,7 @@ msgid ""
 "Set this to true to disable warnings about CA certificates in EAP "
 "authentication."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera varningar om CA-certifikat i EAP-"
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera varningar om CA-certifikat i EAP-"
 "autentisering."
 
 #: ../org.gnome.nm-applet.gschema.xml.in.h:17
@@ -132,8 +132,8 @@ msgid ""
 "Set this to true to disable warnings about CA certificates in phase 2 of EAP "
 "authentication."
 msgstr ""
-"Sätt till \"true\" för att inaktivera varningar om CA-certifikat i fas 2 av "
-"EAP-autentisering."
+"Sätt till true (sant) för att inaktivera varningar om CA-certifikat i fas 2 "
+"av EAP-autentisering."
 
 #: ../nm-connection-editor.appdata.xml.in.h:1
 msgid "NetworkManager"
@@ -163,17 +163,58 @@ msgstr ""
 msgid "The NetworkManager Developers"
 msgstr "Utvecklarna av Nätverkshanteraren"
 
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:185
+#, c-format
+msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
+msgstr "objektklassen ”%s” har ingen egenskap med namn ”%s”"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:192
+#, c-format
+msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
+msgstr "egenskapen ”%s” för objektklassen ”%s” är skrivskyddad"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:199
+#, c-format
+msgid ""
+"construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
+msgstr ""
+"konstruktionsegenskapen ”%s” för objektet ”%s” kan inte ställas in efter att "
+"det skapas"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:207
+#, c-format
+msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
+msgstr ""
+"”%s::%s” är inte ett giltigt egenskapsnamn; ”%s” är inte en undertyp till "
+"GObject"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:216
+#, c-format
+msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
+msgstr ""
+"kunde inte ange egenskapen ”%s” för typen ”%s” från värdet av typen ”%s”"
+
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:227
+#, c-format
+msgid ""
+"value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
+"type '%s'"
+msgstr ""
+"värdet ”%s” av typen ”%s” är ogiltigt eller utanför intervallet för "
+"egenskapen ”%s” av typen ”%s”"
+
+#. ***************************************************************************
 #: ../src/8021x.ui.h:1 ../src/ethernet-dialog.c:99
 msgid "802.1X authentication"
 msgstr "802.1X-autentisering"
 
 #: ../src/8021x.ui.h:2 ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:6
-#: ../src/gsm-unlock.ui.h:1
+#: ../src/gsm-unlock.ui.h:1 ../src/libnma/nma-pkcs11-token-login-dialog.ui.h:1
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -181,7 +222,7 @@ msgstr "_Avbryt"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_Anslut"
 
-#: ../src/8021x.ui.h:4 ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
+#: ../src/8021x.ui.h:4 ../src/libnma/wifi.ui.h:2 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:2
 msgid "_Network name:"
 msgstr "_Nätverksnamn:"
 
@@ -198,12 +239,12 @@ msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till/aktivera anslutningen"
 
 #: ../src/applet.c:347 ../src/applet.c:401 ../src/applet.c:436
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1444 ../src/applet-device-wifi.c:1467
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1381 ../src/applet-device-wifi.c:1404
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#: ../src/applet.c:350 ../src/applet.c:439 ../src/applet-device-wifi.c:1447
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1470
+#: ../src/applet.c:350 ../src/applet.c:439 ../src/applet-device-wifi.c:539
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1384 ../src/applet-device-wifi.c:1407
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Anslutningsfel"
 
@@ -219,15 +260,15 @@ msgstr "Fel vid frånkoppling"
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktivering av anslutning misslyckades"
 
-#: ../src/applet.c:757 ../src/applet-device-wifi.c:1184
-msgid "Don't show this message again"
-msgstr "Visa inte detta meddelandet igen"
+#: ../src/applet.c:757 ../src/applet-device-wifi.c:1121
+msgid "Don’t show this message again"
+msgstr "Visa inte detta meddelande igen"
 
 #: ../src/applet.c:844
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the network connection was "
+"The VPN connection “%s” failed because the network connection was "
 "interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
@@ -238,7 +279,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service stopped unexpectedly."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service stopped unexpectedly."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten oväntat "
@@ -248,7 +289,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service returned invalid "
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service returned invalid "
 "configuration."
 msgstr ""
 "\n"
@@ -259,17 +300,17 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the connection attempt timed out."
+"The VPN connection “%s” failed because the connection attempt timed out."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att tidsgränsen för "
-"anslutningsförsöket överstegs."
+"anslutningsförsöket överskreds."
 
 #: ../src/applet.c:856
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service did not start in time."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service did not start in time."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten inte "
@@ -279,7 +320,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start."
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att VPN-tjänsten misslyckades "
@@ -289,7 +330,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
+"The VPN connection “%s” failed because there were no valid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av att det inte fanns några "
@@ -299,7 +340,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because of invalid VPN secrets."
+"The VPN connection “%s” failed because of invalid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades på grund av ogiltiga VPN-hemligheter."
@@ -308,7 +349,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed."
+"The VPN connection “%s” failed."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” misslyckades."
@@ -317,7 +358,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the network connection was "
+"The VPN connection “%s” disconnected because the network connection was "
 "interrupted."
 msgstr ""
 "\n"
@@ -328,7 +369,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected because the VPN service stopped."
+"The VPN connection “%s” disconnected because the VPN service stopped."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” kopplades från på grund av att VPN-tjänsten stoppades."
@@ -337,7 +378,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' disconnected."
+"The VPN connection “%s” disconnected."
 msgstr ""
 "\n"
 "VPN-anslutningen ”%s” kopplades från."
@@ -369,7 +410,7 @@ msgstr "VPN-anslutningen misslyckades"
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed because the VPN service failed to start.\n"
+"The VPN connection “%s” failed because the VPN service failed to start.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
@@ -383,7 +424,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
-"The VPN connection '%s' failed to start.\n"
+"The VPN connection “%s” failed to start.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
@@ -392,200 +433,200 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1284
+#: ../src/applet.c:1281
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "enheten är inte redo (fast programvara saknas)"
 
-#: ../src/applet.c:1286
+#: ../src/applet.c:1283
 msgid "device not ready"
 msgstr "enheten är inte redo"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1296 ../src/applet-device-ethernet.c:109
+#: ../src/applet.c:1293 ../src/applet-device-ethernet.c:109
 msgid "disconnected"
 msgstr "frånkopplad"
 
-#: ../src/applet.c:1312
+#: ../src/applet.c:1309
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Koppla från"
 
-#: ../src/applet.c:1326
+#: ../src/applet.c:1323
 msgid "device not managed"
 msgstr "enheten hanteras inte"
 
-#: ../src/applet.c:1399
+#: ../src/applet.c:1396
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Inga nätverksenheter finns tillgängliga"
 
-#: ../src/applet.c:1453
+#: ../src/applet.c:1450
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "_VPN-anslutningar"
 
-#: ../src/applet.c:1497
-msgid "_Configure VPN..."
+#: ../src/applet.c:1494
+msgid "_Configure VPN…"
 msgstr "_Konfigurera VPN…"
 
-#: ../src/applet.c:1500
-msgid "_Add a VPN connection..."
+#: ../src/applet.c:1497
+msgid "_Add a VPN connection…"
 msgstr "_Lägg till en VPN-anslutning…"
 
-#: ../src/applet.c:1606
-msgid "NetworkManager is not running..."
+#: ../src/applet.c:1603
+msgid "NetworkManager is not running…"
 msgstr "Nätverkshanteraren är inte igång…"
 
-#: ../src/applet.c:1611 ../src/applet.c:2603
+#: ../src/applet.c:1608 ../src/applet.c:2632
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Nätverk inaktiverat"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:1821
+#: ../src/applet.c:1816
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "Aktivera _nätverk"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:1830
+#: ../src/applet.c:1825
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "A_ktivera trådlöst nätverk"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:1839
+#: ../src/applet.c:1834
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "Aktivera _mobilt bredband"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:1851
+#: ../src/applet.c:1846
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "Aktivera a_viseringar"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:1863
+#: ../src/applet.c:1858
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "Anslutnings_information"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:1871
-msgid "Edit Connections..."
+#: ../src/applet.c:1866
+msgid "Edit Connections…"
 msgstr "Redigera anslutningar…"
 
-#: ../src/applet.c:1885
+#: ../src/applet.c:1880
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/applet.c:2170
+#: ../src/applet.c:2165
 #, c-format
-msgid "You are now connected to '%s'."
+msgid "You are now connected to “%s”."
 msgstr "Du är nu ansluten till ”%s”."
 
-#: ../src/applet.c:2213
+#: ../src/applet.c:2208
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Frånkopplad"
 
-#: ../src/applet.c:2214
+#: ../src/applet.c:2209
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Nätverksanslutningen har kopplats från."
 
-#: ../src/applet.c:2465
+#: ../src/applet.c:2495
 #, c-format
-msgid "Preparing network connection '%s'..."
+msgid "Preparing network connection “%s”…"
 msgstr "Förbereder nätverksanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2468
+#: ../src/applet.c:2498
 #, c-format
-msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
+msgid "User authentication required for network connection “%s”…"
 msgstr "Användarautentisering krävs för nätverksanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2471 ../src/applet-device-bt.c:125
+#: ../src/applet.c:2501 ../src/applet-device-bt.c:125
 #: ../src/mobile-helpers.c:608
 #, c-format
-msgid "Requesting a network address for '%s'..."
+msgid "Requesting a network address for “%s”…"
 msgstr "Begär en nätverksadress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2474
+#: ../src/applet.c:2504
 #, c-format
-msgid "Network connection '%s' active"
+msgid "Network connection “%s” active"
 msgstr "Nätverksanslutningen ”%s” är aktiv"
 
-#: ../src/applet.c:2548
+#: ../src/applet.c:2577
 #, c-format
-msgid "Starting VPN connection '%s'..."
+msgid "Starting VPN connection “%s”…"
 msgstr "Startar VPN-anslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2551
+#: ../src/applet.c:2580
 #, c-format
-msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
+msgid "User authentication required for VPN connection “%s”…"
 msgstr "Användarautentisering krävs för VPN-anslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2554
+#: ../src/applet.c:2583
 #, c-format
-msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
+msgid "Requesting a VPN address for “%s”…"
 msgstr "Begär en VPN-adress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet.c:2557
+#: ../src/applet.c:2586
 #, c-format
 msgid "VPN connection active"
 msgstr "VPN-anslutning aktiv"
 
-#: ../src/applet.c:2607
+#: ../src/applet.c:2636
 msgid "No network connection"
 msgstr "Ingen nätverksanslutning"
 
-#: ../src/applet.c:3196
+#: ../src/applet.c:3231
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Miniprogram för nätverkshantering"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:159
+#: ../src/applet-device-broadband.c:161
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "Felaktig PUK-kod; kontakta din leverantör."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:201
+#: ../src/applet-device-broadband.c:203
 msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
 msgstr "Felaktig PIN-kod; kontakta din leverantör."
 
 #. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-broadband.c:252
-msgid "Sending unlock code..."
+#: ../src/applet-device-broadband.c:254
+msgid "Sending unlock code…"
 msgstr "Skickar upplåsningskod…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:734 ../src/applet-dialogs.c:506
+#: ../src/applet-device-broadband.c:736 ../src/applet-dialogs.c:506
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Mobilt bredband (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:736
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:100
+#: ../src/applet-device-broadband.c:738
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:107
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:308
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:329
 msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "Mobilt bredband"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:788 ../src/applet-device-bt.c:75
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:117 ../src/applet-device-wifi.c:969
+#: ../src/applet-device-broadband.c:790 ../src/applet-device-bt.c:75
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:117 ../src/applet-device-wifi.c:906
 msgid "Available"
 msgstr "Tillgängliga"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-broadband.c:801
-msgid "New Mobile Broadband connection..."
+#: ../src/applet-device-broadband.c:803
+msgid "New Mobile Broadband connection…"
 msgstr "Ny mobil bredbandsanslutning…"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:815 ../src/applet-device-bt.c:87
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1365
+#: ../src/applet-device-broadband.c:817 ../src/applet-device-bt.c:87
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1302
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Anslutning etablerad"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:816
+#: ../src/applet-device-broadband.c:818
 msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
 msgstr "Du är nu ansluten till det mobila bredbandsnätverket."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:956 ../src/applet-device-broadband.c:962
+#: ../src/applet-device-broadband.c:958 ../src/applet-device-broadband.c:964
 msgid "Mobile Broadband network."
 msgstr "Mobilt bredbandsnätverk."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:957
+#: ../src/applet-device-broadband.c:959
 msgid "You are now registered on the home network."
 msgstr "Du är nu registrerad på hemmanätverket."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:963
+#: ../src/applet-device-broadband.c:965
 msgid "You are now registered on a roaming network."
 msgstr "Du är nu registrerad på ett roaming-nätverk."
 
@@ -595,22 +636,22 @@ msgstr "Du är nu ansluten till det mobila bredbandsnätverket."
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:116 ../src/mobile-helpers.c:599
 #, c-format
-msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
+msgid "Preparing mobile broadband connection “%s”…"
 msgstr "Förbereder mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:119 ../src/mobile-helpers.c:602
 #, c-format
-msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
+msgid "Configuring mobile broadband connection “%s”…"
 msgstr "Konfigurerar mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-bt.c:122 ../src/mobile-helpers.c:605
 #, c-format
-msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
+msgid "User authentication required for mobile broadband connection “%s”…"
 msgstr "Användarautentisering krävs för mobila bredbandsanslutningen ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:129 ../src/mobile-helpers.c:624
+#: ../src/applet-device-bt.c:129 ../src/mobile-helpers.c:627
 #, c-format
-msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
+msgid "Mobile broadband connection “%s” active"
 msgstr "Mobila bredbandsanslutningen ”%s” är aktiv"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:30
@@ -641,130 +682,134 @@ msgstr "Du är nu ansluten till det trådbundna nätverket."
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:161
 #, c-format
-msgid "Preparing ethernet network connection '%s'..."
+msgid "Preparing ethernet network connection “%s”…"
 msgstr "Förbereder trådbunden nätverksanslutning ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:164
 #, c-format
-msgid "Configuring ethernet network connection '%s'..."
+msgid "Configuring ethernet network connection “%s”…"
 msgstr "Konfigurerar trådbunden nätverksanslutning ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:167
 #, c-format
-msgid "User authentication required for ethernet network connection '%s'..."
+msgid "User authentication required for ethernet network connection “%s”…"
 msgstr "Användarautentisering krävs för trådbunden nätverksanslutning ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:170
 #, c-format
-msgid "Requesting an ethernet network address for '%s'..."
+msgid "Requesting an ethernet network address for “%s”…"
 msgstr "Begär en trådbunden nätverksadress för ”%s”…"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:174
 #, c-format
-msgid "Ethernet network connection '%s' active"
+msgid "Ethernet network connection “%s” active"
 msgstr "Trådbunden nätverksanslutning ”%s” är aktiv"
 
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:346
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "DSL-autentisering"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:230
-msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
+#: ../src/applet-device-wifi.c:225
+msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network…"
 msgstr "_Anslut till dolt trådlöst nätverk…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:281
-msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
+#: ../src/applet-device-wifi.c:276
+msgid "Create _New Wi-Fi Network…"
 msgstr "Skapa _nytt trådlöst nätverk…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:431
+#: ../src/applet-device-wifi.c:358
 msgid "(none)"
 msgstr "(ingen)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:901
+#: ../src/applet-device-wifi.c:536 ../src/applet-device-wifi.c:1402
+msgid "Failed to add new connection"
+msgstr "Misslyckades med att lägga till nya anslutningen"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:537
+msgid "Insufficient privileges."
+msgstr "Otillräckliga rättigheter."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:838
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Networks (%s)"
 msgstr "Trådlösa nätverk (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:903
+#: ../src/applet-device-wifi.c:840
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Network (%s)"
 msgstr "Trådlöst nätverk (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:905
+#: ../src/applet-device-wifi.c:842
 msgid "Wi-Fi Network"
 msgid_plural "Wi-Fi Networks"
 msgstr[0] "Trådlöst nätverk"
 msgstr[1] "Trådlösa nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:934
+#: ../src/applet-device-wifi.c:871
 msgid "Wi-Fi is disabled"
 msgstr "Trådlöst är inaktiverat"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:935
+#: ../src/applet-device-wifi.c:872
 msgid "Wi-Fi is disabled by hardware switch"
 msgstr "Trådlöst är inaktiverat av hårdvaruväxel"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:996
+#: ../src/applet-device-wifi.c:933
 msgid "More networks"
 msgstr "Fler nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1180
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1117
 msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Trådlösa nätverk tillgängliga"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1181
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1118
 msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Använd nätverksmenyn för att ansluta till ett trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1364
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1301
 #, c-format
-msgid "You are now connected to the Wi-Fi network '%s'."
+msgid "You are now connected to the Wi-Fi network “%s”."
 msgstr "Du är nu ansluten till det trådlösa nätverket ”%s”."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1399
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1336
 #, c-format
-msgid "Preparing Wi-Fi network connection '%s'..."
+msgid "Preparing Wi-Fi network connection “%s”…"
 msgstr "Förbereder trådlös nätverksanslutning ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1402
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1339
 #, c-format
-msgid "Configuring Wi-Fi network connection '%s'..."
+msgid "Configuring Wi-Fi network connection “%s”…"
 msgstr "Konfigurerar trådlös nätverksanslutning ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1405
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1342
 #, c-format
-msgid "User authentication required for Wi-Fi network '%s'..."
+msgid "User authentication required for Wi-Fi network “%s”…"
 msgstr "Användarautentisering krävs för trådlöst nätverk ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1408
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1345
 #, c-format
-msgid "Requesting a Wi-Fi network address for '%s'..."
+msgid "Requesting a Wi-Fi network address for “%s”…"
 msgstr "Begär en trådlös nätverksadress för ”%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1419
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1356
 #, c-format
-msgid "Wi-Fi network connection '%s' active: %s (%d%%)"
+msgid "Wi-Fi network connection “%s” active: %s (%d%%)"
 msgstr "Trådlös nätverksanslutning ”%s” är aktiv: %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1423
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1360
 #, c-format
-msgid "Wi-Fi network connection '%s' active"
+msgid "Wi-Fi network connection “%s” active"
 msgstr "Trådlös nätverksanslutning ”%s” är aktiv"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1442
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1379
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Misslyckades med att aktivera anslutningen"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1465
-msgid "Failed to add new connection"
-msgstr "Misslyckades med att lägga till nya anslutningen"
-
 #: ../src/applet-dialogs.c:41
 msgid "Error displaying connection information:"
 msgstr "Fel vid visning av anslutningsinformation:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:72 ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:332
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:932 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:948
+#: ../src/applet-dialogs.c:72 ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:379
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:949 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:948
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:448
 msgid "LEAP"
 msgstr "LEAP"
@@ -788,7 +833,7 @@ msgid "WEP"
 msgstr "WEP"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:234 ../src/applet-dialogs.c:243
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:283
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:330
 msgctxt "Wi-Fi/Ethernet security"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
@@ -854,7 +899,9 @@ msgstr "CDMA (%s)"
 
 #. --- General ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:512 ../src/applet-dialogs.c:810
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:347
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:23
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:367
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
@@ -881,6 +928,7 @@ msgstr "Säkerhet:"
 
 #. --- IPv4 ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:618 ../src/applet-dialogs.c:851
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:29
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
@@ -890,6 +938,7 @@ msgstr "Standardväg:"
 
 #. --- IPv6 ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:658 ../src/applet-dialogs.c:873
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:30
 msgid "IPv6"
 msgstr "IPv6"
 
@@ -947,101 +996,108 @@ msgstr ""
 msgid "NetworkManager Website"
 msgstr "Webbplats för Nätverkshanterare"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1005
+#: ../src/applet-dialogs.c:1001
+msgid ""
+"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
+"file was not found)."
+msgstr ""
+"Miniprogram för nätverkshantering kunde inte hitta en del nödvändiga "
+"resurser (.ui-filen hittades inte)."
+
+#: ../src/applet-dialogs.c:1006
 msgid "Missing resources"
 msgstr "Saknar resurser"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1030
+#: ../src/applet-dialogs.c:1031
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "Nätverkslösenord för mobilt bredband"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1039
+#: ../src/applet-dialogs.c:1040
 #, c-format
-msgid "A password is required to connect to '%s'."
+msgid "A password is required to connect to “%s”."
 msgstr "Ett lösenord krävs för att ansluta till ”%s”."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1054
+#: ../src/applet-dialogs.c:1055
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1336
+#: ../src/applet-dialogs.c:1337
 msgid "SIM PIN unlock required"
 msgstr "SIM PIN-upplåsning krävs"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1337
+#: ../src/applet-dialogs.c:1338
 msgid "SIM PIN Unlock Required"
 msgstr "SIM PIN-upplåsning krävs"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PIN
-#: ../src/applet-dialogs.c:1339
+#: ../src/applet-dialogs.c:1340
 #, c-format
 msgid ""
-"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be "
+"The mobile broadband device “%s” requires a SIM PIN code before it can be "
 "used."
 msgstr ""
 "Mobila bredbandsenheten ”%s” kräver en SIM PIN-kod innan den kan användas."
 
 #. Translators: PIN code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1341
+#: ../src/applet-dialogs.c:1342
 msgid "PIN code:"
 msgstr "PIN-kod:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1345
+#: ../src/applet-dialogs.c:1346
 msgid "Show PIN code"
 msgstr "Visa PIN-kod"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1347
+#: ../src/applet-dialogs.c:1348
 msgid "SIM PUK unlock required"
 msgstr "SIM PUK-upplåsning krävs"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:1348
+#: ../src/applet-dialogs.c:1349
 msgid "SIM PUK Unlock Required"
 msgstr "SIM PUK-upplåsning krävs"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PUK
-#: ../src/applet-dialogs.c:1350
+#: ../src/applet-dialogs.c:1351
 #, c-format
 msgid ""
-"The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be "
+"The mobile broadband device “%s” requires a SIM PUK code before it can be "
 "used."
 msgstr ""
 "Mobila bredbandsenheten ”%s” kräver en SIM PUK-kod innan den kan användas."
 
 #. Translators: PUK code entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1352
+#: ../src/applet-dialogs.c:1353
 msgid "PUK code:"
 msgstr "PUK-kod:"
 
 #. Translators: New PIN entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1355
+#: ../src/applet-dialogs.c:1356
 msgid "New PIN code:"
 msgstr "Ny PIN-kod:"
 
 #. Translators: New PIN verification entry label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1357
+#: ../src/applet-dialogs.c:1358
 msgid "Re-enter new PIN code:"
 msgstr "Ange ny PIN-kod igen:"
 
 #. Translators: Show/obscure PIN/PUK checkbox label
-#: ../src/applet-dialogs.c:1362
+#: ../src/applet-dialogs.c:1363
 msgid "Show PIN/PUK codes"
 msgstr "Visa PIN/PUK-koder"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:2
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ip4-routes.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:114
 msgid ""
-"IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" "
-"button to add an IP address."
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the “Add” button "
+"to add an IP address."
 msgstr ""
 "IP-adresser för att identifiera din dator på nätverket. Klicka på knappen "
 "”Lägg till” för att lägga till en IP-adress."
@@ -1050,9 +1106,9 @@ msgstr ""
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:12
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:2
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:3
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lägg till"
@@ -1062,10 +1118,10 @@ msgstr "_Lägg till"
 #: ../src/connection-editor/ce-ip6-routes.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:14
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:699
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:711
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
@@ -1088,24 +1144,15 @@ msgstr ""
 "Om aktiverad så kommer denna anslutning aldrig att användas som "
 "standardnätverksanslutning."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1 ../src/libnma/wifi.ui.h:1
-#: ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1 ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:1
-msgid " "
-msgstr " "
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:2
+msgid "C_reate…"
+msgstr "S_kapa…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:3
-msgid "Create…"
-msgstr "Skapa…"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
 msgid "Choose a Connection Type"
 msgstr "Välj en anslutningstyp"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:4
 msgid ""
 "Select the type of connection you wish to create.\n"
 "\n"
@@ -1118,10 +1165,12 @@ msgstr ""
 "kanske du inte har rätt VPN-insticksprogram installerat."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:21
 msgid "Round-robin"
 msgstr "Round-robin"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:22
 msgid "Active backup"
 msgstr "Aktiv backup"
 
@@ -1130,6 +1179,7 @@ msgid "XOR"
 msgstr "XOR"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:20
 msgid "Broadcast"
 msgstr "Utsändning"
 
@@ -1158,15 +1208,15 @@ msgid "Bonded _connections:"
 msgstr "_Kombinerade anslutningar:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:11
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
 msgid "M_ode:"
 msgstr "Lä_ge:"
 
 #. Edit
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:683
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:695
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
@@ -1180,7 +1230,7 @@ msgstr "ms"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bridge.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:7
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:16
 msgid "_Interface name:"
 msgstr "Gränssn_ittsnamn:"
 
@@ -1223,7 +1273,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:25
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:8
 msgid "_MTU:"
@@ -1232,7 +1282,7 @@ msgstr "_MTU:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-bond.ui.h:26
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:9
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:18
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:7
 msgid "bytes"
@@ -1283,11 +1333,11 @@ msgstr "_Maxålder:"
 msgid "_Aging time:"
 msgstr "_Åldringstid:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:78
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:78 ../src/connection-editor/ce-page.c:112
 msgid "automatic"
 msgstr "automatisk"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:86
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:86 ../src/connection-editor/ce-page.c:121
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:13
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:168
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:172
@@ -1296,53 +1346,97 @@ msgstr "automatisk"
 msgid "default"
 msgstr "standard"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:132
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:189
 msgid "unspecified error"
 msgstr "ospecificerat fel"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:245
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:294
+msgid "Preserve"
+msgstr "Bevara"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:295
+msgid "Permanent"
+msgstr "Permanent"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:296
+msgid "Random"
+msgstr "Slumpmässig"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:297
+msgid "Stable"
+msgstr "Stabil"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:301
+msgid ""
+"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
+"network device this connection is activated on. This feature is known as MAC "
+"cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"MAC-adressen som anges här kommer att användas som maskinvaruadress för "
+"nätverksenheten som denna anslutning är aktiverad på. Denna funktion är "
+"känd som MAC-kloning eller ”spoofing”. Exempel: 00:11:22:33:44:55"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:341
 msgid "MAC address"
 msgstr "MAC-adress"
 
 # placeras i meningen "ogiltig %s...", så liten bokstav
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:245
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:341
 msgid "HW address"
 msgstr "hårdvaruadress"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:248
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:344
 #, c-format
 msgid "invalid %s for %s (%s)"
 msgstr "ogiltig %s för %s (%s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:252
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:484
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:348
 #, c-format
 msgid "invalid %s (%s)"
 msgstr "ogiltig %s (%s)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:268
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:388
+#, c-format
+msgid "invalid interface-name for %s (%s): "
+msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn för %s (%s): "
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:392
 #, c-format
-msgid "invalid interface-name for %s (%s)"
-msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn för %s (%s)"
+msgid "invalid interface-name (%s): "
+msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn (%s): "
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:571
+msgid "can’t parse device name"
+msgstr "kan inte tolka enhetsnamn"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:589
+msgid "invalid hardware address"
+msgstr "ogiltig hårdvaruadress"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:272
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:611
 #, c-format
-msgid "invalid interface-name (%s)"
-msgstr "ogiltigt gränssnittsnamn (%s)"
+msgid "invalid %s (%s): "
+msgstr "ogiltig %s (%s): "
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:485
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:612
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:617
 msgid "device"
 msgstr "enhet"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:591
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:616
+#, c-format
+msgid "invalid %s (%s) "
+msgstr "ogiltig %s (%s) "
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:725
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr ""
 "Misslyckades med att uppdatera anslutningens hemligheter på grund av ett "
 "okänt fel."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:1
-msgid "Use Data Center Bridging (DCB) for this connection"
-msgstr "Använd Data Center Bridging (DCB) för denna anslutning"
+msgid "_Use Data Center Bridging (DCB) for this connection"
+msgstr "_Använd Data Center Bridging (DCB) för denna anslutning"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:2
 msgid "FCoE"
@@ -1381,7 +1475,7 @@ msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:11
-msgid "Options..."
+msgid "Options…"
 msgstr "Alternativ…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:12
@@ -1389,143 +1483,104 @@ msgid "Priority Groups"
 msgstr "Prioriterade grupper"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:14
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:15
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:16
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:2
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:17
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:3
-msgid "3"
-msgstr "3"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:18
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:4
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:19
-msgid "5"
-msgstr "5"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:20
-msgid "6"
-msgstr "6"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:21
-msgid "7"
-msgstr "7"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:22
 msgid "Fabric"
 msgstr "Struktur"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:23
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:15
 msgid "VN2VN"
 msgstr "VN2VN"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:24
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:16
 msgid "Priority Flow Control"
 msgstr "Prioritetsflödeskontroll"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:19
 msgid "Enable or disable priority pause transmission for each User Priority."
 msgstr ""
 "Aktivera eller inaktivera prioritetspausöverföring för varje "
 "användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:20
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritet:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:21
 msgid "0:"
 msgstr "0:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:22
 msgid "1:"
 msgstr "1:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:23
 msgid "2:"
 msgstr "2:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:24
 msgid "3:"
 msgstr "3:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:25
 msgid "4:"
 msgstr "4:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:26
 msgid "5:"
 msgstr "5:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:35
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:27
 msgid "6:"
 msgstr "6:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:28
 msgid "7:"
 msgstr "7:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:29
 msgid "Traffic Class:"
 msgstr "Trafikklass:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:30
 msgid "Strict Bandwidth:"
 msgstr "Strikt bandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:31
 msgid "Priority Bandwidth:"
 msgstr "Prioriterad bandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:40
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:32
 msgid "Group Bandwidth:"
 msgstr "Gruppbandbredd:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:41
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:33
 msgid "Group ID:"
-msgstr "Grupp ID:"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:42
-msgid "15"
-msgstr "15"
+msgstr "Grupp-ID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:43
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:34
 msgid "Enter the priority group ID for each User Priority."
 msgstr "Ange prioritetsgrupps-ID för varje användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:45
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:36
 #, no-c-format
 msgid ""
-"Enter the allowed link bandwidth percent each Priority Group may use. The "
+"Enter the allowed link bandwidth percent each Priority Group may use. The "
 "sum of all groups must total 100%."
 msgstr ""
 "Ange tillåten länkbandbreddsprocent varje Prioritetsgrupp får använda. "
 "Summan av alla grupper måste uppgå till 100%."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:46
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:37
 msgid ""
 "Enter the percentage of priority group bandwidth each user priority may use."
 msgstr ""
 "Ange procentandel av prioritetsgruppens bandbredd varje användarprioritet "
 "får använda."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:47
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:38
 msgid "Enable or disable strict bandwidth for each user priority."
 msgstr "Aktivera eller inaktivera bandbredd för varje användarprioritet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:39
 msgid "Enter the traffic class for each user priority."
 msgstr "Ange trafikklass för varje användarprioritet."
 
@@ -1544,7 +1599,6 @@ msgstr "_Tjänst:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/eap-method-leap.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/eap-method-simple.ui.h:3
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:7
 #: ../src/wireless-security/ws-leap.ui.h:3
 #: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.ui.h:3
 msgid "Sho_w password"
@@ -1564,10 +1618,11 @@ msgstr "_Lösenord:"
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:3
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:129
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:135
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:131
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:1
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automatiskt"
 
@@ -1604,42 +1659,40 @@ msgid "10 Gb/s"
 msgstr "10 Gb/s"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:10
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+msgid "Half"
+msgstr "Halv"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:11
-msgid "_Speed:"
-msgstr "_Hastighet:"
+msgid "Full"
+msgstr "Hel"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:12
-msgid "Full duple_x"
-msgstr "Full duple_x"
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:149
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorera"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:13
-msgid "Aut_onegotiate"
-msgstr "Förhandla aut_omatiskt"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:168
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:185
+msgid "Manual"
+msgstr "Manuell"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:14
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:15
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:9
 msgid "_Device:"
 msgstr "_Enhet:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
-msgid "C_loned MAC address:"
-msgstr "K_lonad MAC-adress:"
-
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:16
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:10
-msgid ""
-"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
-"network device this connection is activated on. This feature is known as "
-"MAC cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
-msgstr ""
-"MAC-adressen som anges här kommer att användas som maskinvaruadress för "
-"nätverksenheten som denna anslutning är aktiverad på. Denna funktion är "
-"känd som MAC-kloning eller ”spoofing”. Exempel: 00:11:22:33:44:55"
+msgid "C_loned MAC address:"
+msgstr "K_lonad MAC-adress:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:19
 msgid "Wake on LAN:"
@@ -1688,6 +1741,48 @@ msgstr ""
 "Wake-on-LAN-lösenord (en trådbunden MAC-adress). Det är bara giltigt för "
 "magiska paket."
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:30
+msgid "Lin_k negotiation:"
+msgstr "Län_kförhandling:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:31
+msgid ""
+"Device link negotiation. If “Manual” is chosen, “Speed” and “Duplex” values "
+"will be forced without checking the device compatibility. If unsure, leave "
+"here “Ignore” or pick “Automatic”."
+msgstr ""
+"Länkförhandling för enhet. Om ”Manual” väljs, kommer värdena ”Speed” och "
+"”Duplex” att tvingas utan att kontrollera enhetskompatibiliteten. Om osäker, "
+"skriv här ”Ignore” eller välj ”Automatic”."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:32
+msgid "_Speed:"
+msgstr "_Hastighet:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:33
+msgid ""
+"Speed value for static link negotiation, required only when “Ignore” and "
+"“Automatic” options are not selected. Before specifying a speed value be "
+"sure your device supports it."
+msgstr ""
+"Hastighetsvärde för statisk länkförhandling, krävd endast när alternativen "
+"”Ignore” och ”Automatic” inte är valda. Innan ett hastighetsvärde anges, "
+"försäkra dig om att din enhet stödjer det."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:34
+msgid "Duple_x:"
+msgstr "Duple_x:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ethernet.ui.h:35
+msgid ""
+"Duplex value for static link negotiation, required only when “Ignore” and "
+"“Automatic” options are not selected. Before specifying a duplex mode be "
+"sure your device supports it."
+msgstr ""
+"Duplexvärde för statisk länkförhandling, krävd endast när alternativen "
+"”Ignore” och ”Automatic” inte är valda. Innan ett duplexvärde anges, "
+"försäkra dig om att din enhet stödjer det."
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:1
 msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
 msgstr "Anslut automatiskt till _VPN när denna anslutning används"
@@ -1701,9 +1796,55 @@ msgid "_Automatically connect to this network when it is available"
 msgstr "_Anslut automatiskt till detta nätverk när det är tillgängligt"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:4
+msgid "Connection _priority for auto-activation:"
+msgstr "Anslutnings_prioritet för automatisk aktivering:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:5
+msgid ""
+"Connection priority for automatic activation. Connections with higher "
+"numbers are preferred when selecting profiles for automatic activation. "
+"Default value is 0."
+msgstr ""
+"Anslutningsprioritet för automatisk aktivering. Anslutningar med högre tal "
+"föredras vid val av profiler för automatisk aktivering. Standardvärde är 0."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:6
 msgid "Firewall _zone:"
 msgstr "Brandväggs_zon:"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:111
+msgid ""
+"IP addresses identify your computer on the network. Click the “Add” button "
+"to add static IP address to be configured in addition to the automatic ones."
+msgstr ""
+"IP-adresser för att identifiera din dator på nätverket. Klicka på knappen "
+"”Lägg till” för att lägga till en statisk IP-adress att konfigureras utöver "
+"de automatiska."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:116
+msgid ""
+"The IP address identify your computer on the network and determines the "
+"address range distributed to other computers. Click the “Add” button to add "
+"an IP address. If no address is provided, range will be determined "
+"automatically."
+msgstr ""
+"IP-adressen identifierar din dator på nätverket och bestämmer vilket "
+"adressintervall som distribueras till andra datorer. Klicka på knappen ”Lägg "
+"till” för att lägga till en IP-adress. Om ingen adress ges kommer en adress "
+"att bestämmas automatiskt."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:121
+msgid "Additional static addresses"
+msgstr "Automatiskt, statiska adresser"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:122
+msgid "Addresses"
+msgstr "Adresser"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page.h:123
+msgid "Address (optional)"
+msgstr "Adress (valfritt)"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:1
 msgid "_Transport mode:"
 msgstr "_Transportsätt:"
@@ -1718,18 +1859,79 @@ msgstr "Datagram"
 msgid "Connected"
 msgstr "Ansluten"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:1
+msgid "IPIP"
+msgstr "IPIP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:2
+msgid "GRE"
+msgstr "GRE"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:3
+msgid "SIT"
+msgstr "SIT"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:4
+msgid "ISATAP"
+msgstr "ISATAP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:5
+msgid "VTI"
+msgstr "VTI"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:6
+msgid "IP6IP6"
+msgstr "IP6IP6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:7
+msgid "IPIP6"
+msgstr "IPIP6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:8
+msgid "IP6GRE"
+msgstr "IP6GRE"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:9
+msgid "VTI6"
+msgstr "VTI6"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:10
+msgid "Device name"
+msgstr "Enhetsnamn"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:11
+msgid "Parent device"
+msgstr "Överordnad enhet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:12
+msgid "Mode"
+msgstr "Läge"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:13
+msgid "Local IP"
+msgstr "Lokal IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:14
+msgid "Remote IP"
+msgstr "Fjärr-IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:15
+msgid "Input key"
+msgstr "Indatanyckel"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:16
+msgid "Output key"
+msgstr "Utdatanyckel"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip-tunnel.ui.h:17
+msgid "MTU"
+msgstr "MTU"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:2
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:2
 msgid "Automatic with manual DNS settings"
 msgstr "Automatisk med manuella DNS-inställningar"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:3
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:166
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:184
-msgid "Manual"
-msgstr "Manuell"
-
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:4
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:4
 msgid "Link-Local"
@@ -1737,8 +1939,8 @@ msgstr "Lokal länk"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:5
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:5
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:186
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:204
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:188
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:205
 msgid "Shared to other computers"
 msgstr "Delade med andra datorer"
 
@@ -1747,23 +1949,18 @@ msgstr "Delade med andra datorer"
 msgid "_Method:"
 msgstr "_Metod:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:7
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:10
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresser"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:9
 msgid ""
 "The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
-"your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
+"your computer’s configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
 "enter it here."
 msgstr ""
 "DHCP-klientidentifieraren tillåter att nätverksadministratören anpassar din "
 "dators konfiguration. Om du vill använda en DHCP-klientidentifierare så kan "
 "du ange den här."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:10
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:12
 msgid ""
 "Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
 "domains."
@@ -1771,25 +1968,25 @@ msgstr ""
 "Domäner som används för att slå upp värdnamn. Använd kommatecken för att "
 "separera flera domäner."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:11
 msgid "D_HCP client ID:"
 msgstr "D_HCP-klient-ID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:308
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:306
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:372
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:335
 msgid "S_earch domains:"
 msgstr "Sökd_omäner:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:299
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:297
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:363
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:326
 msgid "DNS ser_vers:"
 msgstr "_DNS-servrar:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:14
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses."
@@ -1797,11 +1994,11 @@ msgstr ""
 "IP-adresser för domännamnsservrar som används för att slå upp värdnamn. "
 "Använd kommatecken för att separera flera adresser till domännamnsservrar."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:15
 msgid "Require IPv_4 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Kräv IPv_4-adressering för att färdigställa denna anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:16
 msgid ""
 "When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
@@ -1810,13 +2007,13 @@ msgstr ""
 "färdigställas om IPv4-konfigurationen misslyckas men IPv6-konfigurationen "
 "lyckas."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:19
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:21
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
 msgid "_Routes…"
 msgstr "_Rutter…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:6
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:196
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:198
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
@@ -1828,7 +2025,7 @@ msgstr "Aktiverad (föredra publik adress)"
 msgid "Enabled (prefer temporary address)"
 msgstr "Aktiverad (föredra temporär adress)"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:15
 msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses. Link-local addresses will "
@@ -1839,15 +2036,15 @@ msgstr ""
 "Länklokala-adresser kommer automatiskt att omfattas i "
 "anslutningsgränssnittet."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:16
 msgid "IPv6 _privacy extensions:"
 msgstr "_Sekretesstillägg för IPv6:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:17
 msgid "Require IPv_6 addressing for this connection to complete"
 msgstr "Kräv IPv_6-adressering för att färdigställa denna anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.ui.h:18
 msgid ""
 "When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
 "if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
@@ -1857,6 +2054,7 @@ msgstr ""
 "lyckas."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:1
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:26
 msgid "Basic"
 msgstr "Grundläggande"
 
@@ -1874,10 +2072,10 @@ msgstr "_APN:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:7
 msgid "N_etwork ID:"
-msgstr "N_ätverks-id:"
+msgstr "N_ätverks-ID:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:8
-msgid "Change..."
+msgid "Change…"
 msgstr "Ändra…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.ui.h:9
@@ -1940,22 +2138,534 @@ msgstr "Eko"
 msgid "Send PPP _echo packets"
 msgstr "Skicka PPP-_ekopaket"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:1
+msgid "Method:"
+msgstr "Metod:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:25
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
+
+# möjligen browser -> webbläsare
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:4
+msgid "For browser only"
+msgstr "Endast för webbläsare"
+
+# möjligen browser -> webbläsare
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:5
+msgid "Use this proxy configuration for only browser clients/schemes."
+msgstr "Använd denna proxykonfiguration endast för webbläsarklienter/scheman."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:6
+msgid "PAC URL:"
+msgstr "PAC-URL:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:7
+msgid "URL from where the PAC script is to be obtained."
+msgstr "URL från var PAC-skriptet ska hämtas."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:8
+msgid "PAC script:"
+msgstr "PAC-skript:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-proxy.ui.h:9
+msgid "Import script from a file…"
+msgstr "Importera skript från en fil…"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:2
-msgid "_JSON config:"
-msgstr "_JSON-konfig:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:19
+msgid "Ad_vanced…"
+msgstr "Av_ancerat…"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:2
-msgid "_Import team configuration from a file..."
-msgstr "_Importgruppskonfiguration från en fil…"
+msgid "Set by master"
+msgstr "Satt av master"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:3
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:9
+msgid "Ethernet port state"
+msgstr "Trådbundna nätverk"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:10
+msgid "ARP (IPv4)"
+msgstr "ARP (IPv4)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:11
+msgid "NDP (IPv6)"
+msgstr "NDP (IPv6)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:37
+msgid "Team Advanced Options"
+msgstr "Avancerade alternativ för grupper"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:7
+msgid "_Queue ID:"
+msgstr "_Kö-ID:"
+
+# NA = Neighbor Advertisement
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:8
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:42
+msgid ""
+"Number of bursts of unsolicited NAs and gratuitous ARP packets sent after "
+"port is enabled or disabled."
+msgstr ""
+"Antal utbrott av oönskade NA-paket och meningslösa ARP-paket som sänds efter "
+"att port är inaktiverad eller aktiverad."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:9
+msgid "ID of queue which this port should be mapped to."
+msgstr "Kö-ID för vilken kö denna port ska mappas till."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:10
+msgid "_Port priority:"
+msgstr "_Portprioritet:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:11
+msgid "Port _sticky"
+msgstr "Port _fast"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:82
+msgid ""
+"Validate received ARP packets on active ports. If this is not checked, all "
+"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
+msgstr ""
+"Validera mottagna ARP-paket på aktiva portar. Om detta inte är ikryssat "
+"kommer alla inkommande ARP-paket att ses som giltiga svar."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:44
+msgid ""
+"Value is positive number in milliseconds. Specifies an interval between "
+"bursts of notify-peer packets."
+msgstr ""
+"Värdet är en positiv siffra i millisekunder. Specificerar ett intervall "
+"mellan utbrott av avisera-till-motpart-paket."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:14
+msgid "Port priority. The higher number means higher priority."
+msgstr "Portprioritet. Högre siffra betyder högre prioritet."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:15
+msgid "Active-Backup runner options"
+msgstr "Köralternativ för aktiv-säkerhetskopia"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:16
+msgid "_LACP port priority:"
+msgstr "_LACP-portprioritet:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:17
+msgid "LACP port _key:"
+msgstr "LACP-port_nyckel:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:43
+msgid ""
+"Number of bursts of multicast group rejoin requests sent after port is "
+"enabled or disabled."
+msgstr ""
+"Antal utbrott av återanslutsbegäran för multicastgrupper som skickats efter "
+"att port aktiverats eller inaktiveras."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:19
+msgid ""
+"Port priority according to LACP standard. The lower number means higher "
+"priority."
+msgstr ""
+"Portprioritet enligt LACP-standard. Lägre siffra betyder högre prioritet."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:45
+msgid ""
+"Value is positive number in milliseconds. Specifies an interval between "
+"bursts of multicast group rejoin requests."
+msgstr ""
+"Värdet är en positiv siffra i millisekunder. Specificerar ett intervall "
+"mellan utbrott av återanslutsbegäran för multicastgrupper."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:21
+msgid ""
+"Port key according to LACP standard. It is only possible to aggregate ports "
+"with the same key."
+msgstr ""
+"Portnyckel enligt LACP-standard. Det är endast möjligt att aggregera portar "
+"med samma nycklar."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:22
+msgid "LACP runner options"
+msgstr "Köralternativ för LACP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:24
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:70
+msgid "_Link watcher:"
+msgstr "_Länkövervakare:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:71
+msgid "_Up delay:"
+msgstr "Fördröjning då _uppe:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:26
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:72
+msgid "_Down delay:"
+msgstr "Fördröjning då _nere:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:73
+msgid "Send _interval:"
+msgstr "Sänd_intervall:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:74
+msgid "Delay _before first send:"
+msgstr "Fördröjning _innan första utskicket:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:29
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:75
+msgid "_Maximum missed replies:"
+msgstr "_Högsta antal missade svar:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:30
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:76
+msgid "_Source host:"
+msgstr "_Källvärd:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:31
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:77
+msgid "_Target host:"
+msgstr "_Målvärd:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:32
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:78
+msgid ""
+"Maximum number of missed replies. If this number is exceeded, link is "
+"reported as down."
+msgstr ""
+"Högst antal missade svar. Om siffran överskrids rapporteras länken som nere."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:33
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:79
+msgid ""
+"Hostname to be converted to IP address which will be filled into ARP request "
+"as source address."
+msgstr ""
+"Värdnamn att konvertera till IP-adress som kommer att fyllas till ARP-"
+"begäran som källadress."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:34
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:80
+msgid ""
+"Hostname to be converted to IP address which will be filled into request as "
+"destination address."
+msgstr ""
+"Värdnamn att konvertera till IP-adress som kommer att fyllas till begäran "
+"som destinationsadress."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:35
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:81
+msgid "Ignore invalid packets from _active ports"
+msgstr "Ignorera ogiltiga paket från _aktiva portar"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:36
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:83
+msgid "Ignore invalid packets from i_nactive ports"
+msgstr "Ignorera ogiltiga paket från _inaktiva portar"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:37
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:84
+msgid ""
+"Validate received ARP packets on inactive ports. If this is not checked, all "
+"incoming ARP packets will be considered as a good reply."
+msgstr ""
+"Validera mottagna ARP-paket på inaktiva portar. Om detta inte kontrolleras "
+"kommer alla inkommande ARP-paket att ses som bra svar."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:38
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:85
+msgid "S_end on inactive ports"
+msgstr "S_kicka på inaktiva portar"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:39
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:86
+msgid ""
+"By default, ARP requests are sent on active ports only. This option allows "
+"sending even on inactive ports."
+msgstr ""
+"Som standard skickas ARP-begäran endast på aktiva portar. Denna flagga "
+"tillåter att skicka även på inaktiva portar."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:40
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:87
+msgid ""
+"The delay between the link coming up and the runner being notified about it."
+msgstr ""
+"Fördröjningen mellan länken som går upp och köraren som aviseras om det."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:41
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:88
+msgid ""
+"The delay between the link going down and the runner being notified about it."
+msgstr ""
+"Fördröjningen mellan länken som går ner och köraren som aviseras om det."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:42
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:89
+msgid "The interval between requests being sent."
+msgstr "Intervallet mellan skickade begäran."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:43
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:90
+msgid ""
+"The delay between link watch initialization and the first request being sent."
+msgstr ""
+"Fördröjningen mellan initiering av länkövervakare och den första skickade "
+"begäran."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:44
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:91
+msgid "The link watcher to be used."
+msgstr "Länkövervakare att använda."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:45
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:92
+msgid "Link Watcher"
+msgstr "Länkövervakare"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:46
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:93
+msgid "Im_port team configuration from a file…"
+msgstr "_Importera gruppkonfiguration från en fil…"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:47
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:94
+msgid "Edit _JSON configuration:"
+msgstr "Redigera _JSON-konfiguration:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team-port.ui.h:48
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:95
+msgid "Raw Configuration"
+msgstr "Råkonfiguration"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:1
+msgid "Highest priority"
+msgstr "Högsta prioritet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:2
+msgid "Highest priority (stable)"
+msgstr "Högsta prioritet (stabil)"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:3
+msgid "Bandwidth"
+msgstr "Bandbredd"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:4
+msgid "Highest number of ports"
+msgstr "Högsta antal portar"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:5
+msgid "Port priority"
+msgstr "Portprioritet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:6
+msgid "From the team device"
+msgstr "Från gruppenheten"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:7
+msgid "From the active port"
+msgstr "Från den aktiva porten"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:8
+msgid "From active to team device"
+msgstr "Från aktiv enhet till gruppenhet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:12
 msgid "_Teamed connections:"
 msgstr "Gruppanslu_tningar:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:3
-msgid "Im_port team configuration from a file..."
-msgstr "_Importera gruppkonfiguration från en fil…"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:23
+msgid "Load balance"
+msgstr "Lastbalans"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:24
+msgid "LACP"
+msgstr "LACP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:27
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:104
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:351
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:321
+msgid "Ethernet"
+msgstr "Trådbundet"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:28
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:119
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:594 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:583
+msgid "VLAN"
+msgstr "VLAN"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:31
+msgid "IP"
+msgstr "IP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:32
+msgid "Any L3 protocol"
+msgstr "L3-protokoll"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:33
+msgid "TCP"
+msgstr "TCP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:34
+msgid "UDP"
+msgstr "UDP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:35
+msgid "SCTP"
+msgstr "SCTP"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:36
+msgid "Any L4 protocol"
+msgstr "L4-protokoll"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:38
+msgid "_Peer notification count:"
+msgstr "_Aviseringsantal för motpart:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:39
+msgid "Peer _notification interval:"
+msgstr "_Aviseringsintervall för motpart:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:40
+msgid "_Multicast rejoin count:"
+msgstr "_Multicast återanslutningsantal:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:41
+msgid "Multicast _rejoin interval:"
+msgstr "_Multicast återanslutningsintervall:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:46
+msgid "_Hardware Address:"
+msgstr "_Hårdvaruadress:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:47
+msgid ""
+"Desired hardware address of new team device. Usual MAC address format is "
+"accepted."
+msgstr ""
+"Önskad hårdvaruadress för ny gruppenhet. Vanligt MAC-adressformat accepteras."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:49
+msgid "_Runner:"
+msgstr "_Körare:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:50
+msgid "_Hardware address policy:"
+msgstr "_Hårdvaruadresspolicy:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:51
+msgid "Name of runner to be used."
+msgstr "Namn på körare att använda."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:52
+msgid ""
+"This defines the policy of how hardware addresses of team device and port "
+"devices should be set during the team lifetime."
+msgstr ""
+"Detta definierar policyn för hur hårdvaruadresser för gruppenheter och "
+"portenheter ska sättas under grupplivscykeln."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:53
+msgid "Send LACPDU frames _periodically"
+msgstr "Skicka LACPDU-ramar _periodiskt"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:54
+msgid ""
+"If checked, LACPDU frames are sent along the configured links periodically. "
+"If not, it acts as “speak when spoken to”."
+msgstr ""
+"Om kryssat skickas LACPDU-ramar tillsammans med konfigurerade länkar "
+"periodiskt. Om inte, beter den sig enligt ”tala när tilltalad”."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:55
+msgid "Send a LACPDU frame _every second"
+msgstr "Skicka en LACPDU-ram _varje sekund"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:56
+msgid ""
+"Option specifies the rate at which our link partner is asked to transmit "
+"LACPDU packets. If checked, packets will be sent once per second. Otherwise "
+"they will be sent every 30 seconds."
+msgstr ""
+"Flaggan specificerar hastigheten för hur vår länkpartner efterfrågas att "
+"skicka LACPDU-paket. Om kryssad kommer paket att skickas en gång per sekund. "
+"Annars skickas de var 30:e sekund."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:57
+msgid "_System priority:"
+msgstr "_Systemprioritet:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:58
+msgid "_Minimum ports:"
+msgstr "_Minsta antal portar:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:59
+msgid "_Aggregator selection policy:"
+msgstr "Policy för val av _aggregator:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:60
+msgid "System priority, value can be 0 – 65535."
+msgstr "Systemprioritet, värdet kan vara 0 - 65535."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:61
+msgid ""
+"Specifies the minimum number of ports that must be active before asserting "
+"carrier in the master interface, value can be 1 – 255."
+msgstr ""
+"Specificerar minsta antal portar som måste vara aktiva innan försäkran om "
+"bärare i master-gränssnittet, värdet kan vara 1 - 255."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:62
+msgid "This selects the policy of how the aggregators will be selected."
+msgstr "Detta väljer policy för hur aggregatorer väljs."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:63
+msgid ""
+"List of fragment types (strings) which should be used for packet Tx hash "
+"computation."
+msgstr ""
+"Lista över fragmenttyper (strängar) vilka ska användas för beräkning av "
+"paketens Tx-hash."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:64
+msgid "_Fields for transmission hash"
+msgstr "_Fält för överföringshash"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:65
+msgid "In tenths of a second. Periodic interval between rebalancing."
+msgstr "I tiondels sekunder. Periodiskt intervall mellan ombalansering."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:66
+msgid "Name of active Tx balancer. Active Tx balancing is disabled by default."
+msgstr ""
+"Namn på aktiv Tx-balanserare. Aktiv Tx-balansering är inaktiverat som "
+"standard."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:67
+msgid "Transmission _balancing interval:"
+msgstr "Sändnings_balansintervall:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:68
+msgid "_Transmission balancer:"
+msgstr "Sändnings_balanserare:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-team.ui.h:69
+msgid "Runner"
+msgstr "Körare"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:1
 msgid "_Parent interface:"
@@ -1971,7 +2681,7 @@ msgstr "Klonad MAC-_adress:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:6
 msgid "VLAN _id:"
-msgstr "VLAN-_id:"
+msgstr "VLAN-_ID:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-vlan.ui.h:7
 msgid "Flags:"
@@ -2027,35 +2737,35 @@ msgstr "Surfzon"
 msgid "Ad-hoc"
 msgstr "Ad-hoc"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:11
 msgid "mW"
 msgstr "mW"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:12
 msgid "Transmission po_wer:"
 msgstr "Sändningss_tyrka:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:13
 msgid "Mb/s"
 msgstr "Mb/s"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:14
 msgid "_Rate:"
 msgstr "_Frekvens:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:15
 msgid "_BSSID:"
 msgstr "_BSSID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:16
 msgid "C_hannel:"
 msgstr "_Kanal:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:17
 msgid "Ban_d:"
 msgstr "Ban_d:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wifi.ui.h:19
 msgid "SS_ID:"
 msgstr "SS_ID:"
 
@@ -2109,85 +2819,116 @@ msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:14
 msgid ""
-"In most cases, the provider's PPP servers will support all authentication "
-"methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
+"In most cases, the provider’s PPP servers will support all authentication "
+"methods. If connections fail, try disabling support for some methods."
 msgstr ""
 "I de flesta fall har leverantörens PPP-servrar stöd för alla "
 "autentiseringsmetoder. Om anslutningar misslyckas så kan du prova att "
 "inaktivera stöd för vissa metoder."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:97
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:326
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:321
-msgid "Ethernet"
-msgstr "Trådbundet"
-
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:98
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:448 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:323
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:105
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:440 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:323
 msgid "Wi-Fi"
 msgstr "Trådlöst"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:106
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:113
 #: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:123
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:325
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:107
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:114
 #: ../src/connection-editor/page-dsl.c:127
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:108
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:150
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:115
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:148
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:331
 msgid "InfiniBand"
 msgstr "InfiniBand"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:109
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:444 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:116
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:446 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:577
 msgid "Bond"
 msgstr "Kombinerad"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:110
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:267 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:335
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:117
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1153 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:335
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:579
 msgid "Team"
 msgstr "Grupp"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:111
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:210
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:118
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:212
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:337 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:581
 msgid "Bridge"
 msgstr "Brygga"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:112
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:594 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:583
-msgid "VLAN"
-msgstr "VLAN"
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:120
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:176
+msgid "IP tunnel"
+msgstr "IP-tunnel"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:114
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:252
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:94
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:122
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:396
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:96
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:194
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:205
+msgid ""
+"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
+"\n"
+"Error: no VPN service type."
+msgstr ""
+"VPN-insticksmodulen misslyckades med att importera VPN-anslutningen korrekt\n"
+"\n"
+"Fel: ingen VPN-tjänstetyp."
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:217
+msgid "Cannot import VPN connection"
+msgstr "Kan inte importera VPN-anslutning"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:219
+#, c-format
+msgid ""
+"The file “%s” could not be read or does not contain recognized VPN "
+"connection information\n"
+"\n"
+"Error: %s."
+msgstr ""
+"Filen ”%s” kunde inte läsas eller innehåller inte känd information om VPN-"
+"anslutningar\n"
+"\n"
+"Fel: %s."
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:220
+msgid "unknown error"
+msgstr "okänt fel"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:303
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:118
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:341
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:203
+msgid "Select file to import"
+msgstr "Välj fil att importera"
+
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:338
 msgid "Hardware"
 msgstr "Hårdvara"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:221
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:365
 msgid "Virtual"
 msgstr "Virtuell"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:290
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:292
-msgid "Import a saved VPN configuration..."
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:514
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:516
+msgid "Import a saved VPN configuration…"
 msgstr "Importera en sparad VPN-konfiguration…"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:321
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:546
 msgid ""
 "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
 "error."
@@ -2195,76 +2936,76 @@ msgstr ""
 "Anslutningsredigerarens dialogruta kunde inte initieras på grund av ett "
 "okänt fel."
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:330
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:555
 msgid "Could not create new connection"
 msgstr "Kunde inte skapa ny anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:467
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:718
 msgid "Connection delete failed"
 msgstr "Misslyckades med att ta bort anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:515
+#: ../src/connection-editor/connection-helpers.c:766
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort anslutningen %s?"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:804
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:746
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1068
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1066
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:697
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:718
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1136
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1095
 msgid "Address"
 msgstr "Adress"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:823
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1087
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:716
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1155
 msgid "Netmask"
 msgstr "Nätmask"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:842
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:784
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1106
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1104
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:735
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:756
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1174
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1133
 msgid "Gateway"
 msgstr "Gateway"
 
-#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:861
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:803
+#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:754
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:775
 msgid "Metric"
 msgstr "Metric"
 
-#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:765
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1085
+#: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:737
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1114
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefix"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:100
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:102
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "Redigerar %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:106
 msgid "Editing un-named connection"
 msgstr "Redigerar namnlös anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:124
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:126
 msgid "Missing connection name"
 msgstr "Saknar anslutningsnamn"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:187
-msgid "Editor initializing..."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:189
+msgid "Editor initializing…"
 msgstr "Redigerare initieras…"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:194
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:397
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:196
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:408
 msgid "Connection cannot be modified"
 msgstr "Anslutning kan inte ändras"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:207
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:209
 #, c-format
 msgid "Invalid setting %s: %s"
 msgstr "Ogiltig inställning %s: %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:283
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:285
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
 "was not found)."
@@ -2272,36 +3013,44 @@ msgstr ""
 "Anslutningsredigeraren kunde inte hitta en del nödvändiga resurser (.ui-"
 "filen hittades inte)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:419
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:405
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:420
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:406
 msgid "Save any changes made to this connection."
 msgstr "Spara alla ändringar gjorda för denna anslutning."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:421
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:407
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
 "Autentisera för att spara denna anslutning för alla användare på datorn."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:437
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Could not create connection"
 msgstr "Kunde inte skapa anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:437
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Kunde inte redigera anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:439
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:425
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Okänt fel vid skapande av anslutningsredigeringsdialog."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:581
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:566
+msgid ""
+"Warning: the connection contains some properties not supported by the "
+"editor. They will be cleared upon save."
+msgstr ""
+"Varning: anslutningen innehåller en del egenskaper som inte stöds av "
+"redigeraren. De kommer att rensas vid sparning."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:586
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Fel vid initiering av redigerare"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:921
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:970
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till anslutning"
 
@@ -2314,7 +3063,7 @@ msgid "Connection _name:"
 msgstr "Anslutnings_namn:"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
-msgid "_Export..."
+msgid "_Export…"
 msgstr "_Exportera…"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:127
@@ -2362,50 +3111,52 @@ msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d år sedan"
 msgstr[1] "%d år sedan"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:623
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:635
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.ui.h:2
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:636
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:648
 msgid "Last Used"
 msgstr "Senast använd"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:684
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:696
 msgid "Edit the selected connection"
 msgstr "Redigera den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:685
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:697
 msgid "Authenticate to edit the selected connection"
 msgstr "Autentisera för att redigera den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:700
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:712
 msgid "Delete the selected connection"
 msgstr "Ta bort den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:701
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:713
 msgid "Authenticate to delete the selected connection"
 msgstr "Autentisera för att ta bort den markerade anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:912
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:935
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:938
+msgid "Error creating connection"
+msgstr "Fel vid skapande av anslutningen"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:936
 msgid "No VPN plugins are installed."
 msgstr "Inga VPN-insticksmoduler är installerade."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:914
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:939
 #, c-format
-msgid "Don't know how to create '%s' connections"
+msgid "Don’t know how to create “%s” connections"
 msgstr "Vet inte hur man skapar ”%s”-anslutningar"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:916
-msgid "Error creating connection"
-msgstr "Fel vid skapande av anslutningen"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:938
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:970
 msgid "Error editing connection"
 msgstr "Fel vid redigering av anslutningen"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:939
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:971
 #, c-format
-msgid "Did not find a connection with UUID '%s'"
+msgid "Did not find a connection with UUID “%s”"
 msgstr "Kunde inte hitta en anslutning med UUID ”%s”"
 
 #: ../src/connection-editor/page-8021x-security.c:109
@@ -2438,40 +3189,40 @@ msgstr "ogiltig Bluetoothenhet (%s)"
 msgid "Bluetooth connection %d"
 msgstr "Bluetooth-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:302
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:308
 msgid "Bluetooth Type"
 msgstr "Bluetooth-typ"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:320
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:326
 msgid "Select the type of the Bluetooth connection profile."
 msgstr "Välj typen av anslutningsprofil för Bluetooth."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:325
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:331
 msgid "_Personal Area Network"
 msgstr "_Personal Area Network"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:330
+#: ../src/connection-editor/page-bluetooth.c:336
 msgid "_Dial-Up Network"
 msgstr "_Uppringt nätverk"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:447
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:449
 msgid "Could not load bond user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för kombinerad anslutning."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:566
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:568
 msgid "primary"
 msgstr "primär"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bond.c:616
+#: ../src/connection-editor/page-bond.c:623
 #, c-format
 msgid "Bond connection %d"
 msgstr "Kombinerad anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:213
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:215
 msgid "Could not load bridge user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in brygganvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:310
+#: ../src/connection-editor/page-bridge.c:317
 #, c-format
 msgid "Bridge connection %d"
 msgstr "Brygganslutning %d"
@@ -2487,11 +3238,11 @@ msgstr "Bryggport"
 msgid "Could not load bridge port user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in bryggportanvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:603
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:622
 msgid "DCB"
 msgstr "DCB"
 
-#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:605
+#: ../src/connection-editor/page-dcb.c:624
 msgid "Could not load DCB user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in DCB-användargränssnitt."
 
@@ -2499,52 +3250,56 @@ msgstr "Kunde inte läsa in DCB-användargränssnitt."
 msgid "Could not load DSL user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in DSL-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:214
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:219
 #, c-format
 msgid "DSL connection %d"
 msgstr "DSL-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:74
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:81
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"em1\", "
-"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"em1 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “em1”, "
+"“3C:97:0E:42:1A:19”, “em1 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 msgstr ""
 "Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten som anges antingen "
 "av dess gränssnitt eller av den permanenta MAC-adressen eller båda. Exempel: "
 "”em1”, ”3C:97:0E:42:1A:19”, ”em1 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:328
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:262
+msgid "ignored"
+msgstr "ignorerad"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:353
 msgid "Could not load ethernet user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in trådbundet användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:457
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:515
 msgid "Ethernet device"
 msgstr "Trådbunden enhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:461
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:741
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:581
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:519
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:742
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:574
 msgid "cloned MAC"
 msgstr "klonad MAC"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:465
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:523
 msgid "Wake-on-LAN password"
 msgstr "Wake-on-LAN-lösenord"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:500
+#: ../src/connection-editor/page-ethernet.c:563
 #, c-format
 msgid "Ethernet connection %d"
 msgstr "Trådbunden anslutning %d"
 
 #. TRANSLATORS: Default zone set for firewall, when no zone is selected
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:51
-#: ../src/libnma/nma-mobile-providers.c:806
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:54
+#: ../src/libnma/nma-mobile-providers.c:817
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:806
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:52
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:55
 msgid ""
 "The zone defines the trust level of the connection. Default is not a regular "
 "zone, selecting it results in the use of the default zone set in the "
@@ -2554,178 +3309,179 @@ msgstr ""
 "zon, att markera det resulterar i att standardzonen som angivits i "
 "brandväggen används. Endast användbart om firewalld är aktivt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:53
-msgid "FirewallD is not running."
-msgstr "FirewallD är inte igång."
-
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:350
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:370
 msgid "Could not load General user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in allmänt användargränssnitt."
 
 #: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:57
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"ib0\", "
-"\"80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65\", \"ib0 "
-"(80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “ib0”, “80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65”, “ib0 (80:00:00:48:"
+"fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)”"
 msgstr ""
 "Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten angiven antingen "
 "genom dess gränssnitt, dess permanenta MAC-adress eller båda. Exempel: "
 "”ib0”, ”80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65”, ”ib0 "
 "(80:00:00:48:fe:80:00:00:00:00:00:00:00:02:c9:03:00:00:0f:65)”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:151
 msgid "Could not load InfiniBand user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in InfiniBand-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:216
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:214
 msgid "infiniband device"
 msgstr "infiniband-enhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:251
+#: ../src/connection-editor/page-infiniband.c:254
 #, c-format
 msgid "InfiniBand connection %d"
 msgstr "InfiniBand-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:125
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:129
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:178
+msgid "Could not load IP tunnel user interface."
+msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för IP-tunnel."
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip-tunnel.c:292
+#, c-format
+msgid "IP tunnel connection %d"
+msgstr "IP-tunnelanslutning %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:127
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:130
 msgid "Automatic (VPN)"
 msgstr "Automatisk (VPN)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:130
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:128
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:131
 msgid "Automatic (VPN) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (VPN) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:130
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:132
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:137
 msgid "Automatic, addresses only"
 msgstr "Automatiskt, endast adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:132
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:132
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:134
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
 msgid "Automatic (PPPoE)"
 msgstr "Automatisk (PPPoE)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:133
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:134
 msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (PPPoE) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:135
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:137
 msgid "Automatic (DHCP)"
 msgstr "Automatisk (DHCP)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:136
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:138
 msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
 msgstr "Endast automatiska (DHCP) adresser"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:179
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:197
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:181
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:198
 msgid "Link-Local Only"
 msgstr "Endast lokal länk"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:297
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:295
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:361
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:324
 msgid "Additional DNS ser_vers:"
 msgstr "Ytterligare DNS-ser_vrar:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:306
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:304
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:370
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:333
 msgid "Additional s_earch domains:"
 msgstr "Ytterligare sökdomän_er:"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:965
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1033
 #, c-format
 msgid "Editing IPv4 routes for %s"
 msgstr "Redigerar IPv4-rutter för %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1158
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1226
 msgid "IPv4 Settings"
 msgstr "Inställningar för IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1160
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1228
 msgid "Could not load IPv4 user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in IPv4-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1253
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1321
 #, c-format
-msgid "IPv4 address \"%s\" invalid"
+msgid "IPv4 address “%s” invalid"
 msgstr "IPv4-adressen ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1261
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1329
 #, c-format
-msgid "IPv4 address netmask \"%s\" invalid"
+msgid "IPv4 address netmask “%s” invalid"
 msgstr "IPv4-adressnätmasken ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1270
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1338
 #, c-format
-msgid "IPv4 gateway \"%s\" invalid"
+msgid "IPv4 gateway “%s” invalid"
 msgstr "IPv4-gateway ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1313
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:1381
 #, c-format
-msgid "IPv4 DNS server \"%s\" invalid"
+msgid "IPv4 DNS server “%s” invalid"
 msgstr "IPv4-DNS-servern ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:148
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignorera"
-
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:172
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:173
 msgid "Automatic, DHCP only"
 msgstr "Automatisk, endast DHCP"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:964
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:993
 #, c-format
 msgid "Editing IPv6 routes for %s"
 msgstr "Redigerar IPv6-rutter för %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1155
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1184
 msgid "IPv6 Settings"
 msgstr "Inställningar för IPv6"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1157
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1186
 msgid "Could not load IPv6 user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för IPv6."
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1248
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1277
 #, c-format
-msgid "IPv6 address \"%s\" invalid"
+msgid "IPv6 address “%s” invalid"
 msgstr "IPv6-adressen ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1256
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1285
 #, c-format
-msgid "IPv6 prefix \"%s\" invalid"
+msgid "IPv6 prefix “%s” invalid"
 msgstr "IPv6-prefixet ”%s” är ogiltigt"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1265
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1294
 #, c-format
-msgid "IPv6 gateway \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4-gateway ”%s” är ogiltig"
+msgid "IPv6 gateway “%s” invalid"
+msgstr "IPv6-gateway ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1307
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:1336
 #, c-format
-msgid "IPv6 DNS server \"%s\" invalid"
-msgstr "IPv4-DNS-servern ”%s” är ogiltig"
+msgid "IPv6 DNS server “%s” invalid"
+msgstr "IPv6-DNS-servern ”%s” är ogiltig"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:248
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:259
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:247
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:258
 msgid "Duplicate slaves"
 msgstr "Duplikatslavar"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:249
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:248
 #, c-format
-msgid "Slaves '%s' and '%s' both apply to device '%s'"
-msgstr "Slavar '%s' och '%s' gäller båda för enhet '%s'"
+msgid "Slaves “%s” and “%s” both apply to device “%s”"
+msgstr "Slavar ”%s” och ”%s” gäller båda för enhet ”%s”"
 
-#: ../src/connection-editor/page-master.c:260
+#: ../src/connection-editor/page-master.c:259
 #, c-format
 msgid ""
-"Slaves '%s' and '%s' apply to different virtual ports ('%s' and '%s') of the "
+"Slaves “%s” and “%s” apply to different virtual ports (“%s” and “%s”) of the "
 "same physical device."
 msgstr ""
-"Slavar '%s' och '%s' gäller för olika virtuella portar ('%s' och '%s') för "
+"Slavar ”%s” och ”%s” gäller för olika virtuella portar (”%s” och ”%s”) för "
 "samma fysiska enhet."
 
 #: ../src/connection-editor/page-master.c:385
@@ -2742,33 +3498,35 @@ msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
 msgstr "Anslutningstyp för mobilt bredband stöds inte."
 
 #. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:529
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:540
 msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
 msgstr "Välj typ av mobil bredbandsleverantör"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:556
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:567
 msgid ""
-"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
+"Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
 "unsure, ask your provider."
 msgstr ""
 "Välj den teknik som din leverantör av mobilt bredband använder. Fråga din "
 "leverantör om du är osäker."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:561
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:572
 msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 msgstr ""
 "Min leverantör använder _GSM-baserad teknik (t.ex. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:568
+#. Translators: CDMA has 'D' accelerator key; 'C' collides with 'Cancel' button.
+#. You may need to change it according to your language.
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:579
 msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
 msgstr "Min leverantör använder C_DMA-baserad teknik (t.ex. 1xRTT, EVDO)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:578 ../src/mb-menu-item.c:50
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:589 ../src/mb-menu-item.c:50
 #: ../src/mobile-helpers.c:283
 msgid "CDMA"
 msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:581 ../src/mb-menu-item.c:54
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:592 ../src/mb-menu-item.c:54
 #: ../src/mobile-helpers.c:281
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
@@ -2778,24 +3536,24 @@ msgid "EAP"
 msgstr "EAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:130
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:258
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:260
 msgid "PAP"
 msgstr "PAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:131
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:303
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:322
 msgid "CHAP"
 msgstr "CHAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:280
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:272
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:288
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:284
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:273
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:290
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:273
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:275
 msgid "MSCHAP"
 msgstr "MSCHAP"
 
@@ -2817,22 +3575,24 @@ msgstr "Inställningar för PPP"
 msgid "Could not load PPP user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in PPP-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:98
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:71
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:165
-msgid "Select file to import"
-msgstr "Välj fil att importera"
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:215
+msgid "Proxy"
+msgstr "Proxy"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:118
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:91
-msgid "Error: file doesn't contain a valid JSON configuration"
+#: ../src/connection-editor/page-proxy.c:217
+msgid "Could not load proxy user interface."
+msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för proxy."
+
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:361
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:223
+msgid "Error: file doesn’t contain a valid JSON configuration"
 msgstr "Fel: fil innehåller inte en giltig JSON-konfiguration"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:270
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1156
 msgid "Could not load team user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in gruppanvändargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-team.c:377
+#: ../src/connection-editor/page-team.c:1253
 #, c-format
 msgid "Team connection %d"
 msgstr "Gruppanslutning %d"
@@ -2840,81 +3600,70 @@ msgstr "Gruppanslutning %d"
 #. Translators: a "Team Port" is a network
 #. * device that is part of a team.
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:151
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:732
 msgid "Team Port"
 msgstr "Grupport"
 
-#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-team-port.c:734
 msgid "Could not load team port user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in grupportanvändargränssnitt."
 
 #. Translators: the first %s is a device name (eg, "em1"), the
 #. * second is a connection name (eg, "Auto Ethernet").
 #.
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:414
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:415
 #, c-format
-msgid "%s (via \"%s\")"
+msgid "%s (via “%s”)"
 msgstr "%s (via ”%s”)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:426
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:427
 #, c-format
-msgid "New connection..."
+msgid "New connection…"
 msgstr "Ny anslutning…"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vlan.c:596
 msgid "Could not load vlan user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in vlan-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:734
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:735
 msgid "vlan parent"
 msgstr "överordnad vlan"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:797
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:803
 #, c-format
 msgid "VLAN connection %d"
 msgstr "VLAN-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:96
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:98
 msgid "Could not load VPN user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in VPN-användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:111
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:113
 #, c-format
-msgid "Could not find VPN plugin for '%s'."
+msgid "Could not find VPN plugin for “%s”."
 msgstr "Kunde inte hitta VPN-insticksmodul för ”%s”."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:120
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:122
 #, c-format
-msgid "Could not load editor VPN plugin for '%s' (%s)."
+msgid "Could not load editor VPN plugin for “%s” (%s)."
 msgstr "Kunde inte läsa in redigerar-VPN-insticksmodul för ”%s” (%s)."
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:121
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:123
 msgid "unknown failure"
 msgstr "okänt fel"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:214
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:309
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:205
 #, c-format
 msgid "VPN connection %d"
 msgstr "VPN-anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:238
-msgid ""
-"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
-"\n"
-"Error: no VPN service type."
-msgstr ""
-"VPN-insticksmodulen misslyckades med att importera VPN-anslutningen korrekt\n"
-"\n"
-"Fel: ingen VPN-tjänstetyp."
-
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:263
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:211
 msgid "Choose a VPN Connection Type"
 msgstr "Välj en VPN-anslutningstyp"
 
-#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:264
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:212
 msgid ""
-"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
+"Select the type of VPN you wish to use for the new connection. If the type "
 "of VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may "
 "not have the correct VPN plugin installed."
 msgstr ""
@@ -2925,7 +3674,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:77
 msgid ""
 "This option locks this connection to the Wi-Fi access point (AP) specified "
-"by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+"by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
 msgstr ""
 "Det här alternativet låser den här anslutningen till den trådlösa "
 "accesspunkt (AP) som anges av det BSSID som anges här. Exempel: "
@@ -2934,8 +3683,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/connection-editor/page-wifi.c:88
 msgid ""
 "This option locks this connection to the network device specified either by "
-"its interface name or permanent MAC or both. Examples: \"wlan0\", "
-"\"3C:97:0E:42:1A:19\", \"wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)\""
+"its interface name or permanent MAC or both. Examples: “wlan0”, "
+"“3C:97:0E:42:1A:19”, “wlan0 (3C:97:0E:42:1A:19)”"
 msgstr ""
 "Detta alternativ låser anslutningen till nätverksenheten som anges antingen "
 "av dess gränssnitt eller av den permanenta MAC-adressen eller båda. Exempel: "
@@ -2946,115 +3695,93 @@ msgstr ""
 msgid "%u (%u MHz)"
 msgstr "%u (%u MHz)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:450
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:442
 msgid "Could not load Wi-Fi user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in trådlöst användargränssnitt."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:571
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:564
 msgid "bssid"
 msgstr "bssid"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:577
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:570
 msgid "Wi-Fi device"
 msgstr "Trådlös enhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:619
+#: ../src/connection-editor/page-wifi.c:617
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi connection %d"
 msgstr "Trådlös anslutning %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:309
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:906 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:922
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:356
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:923 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:922
 msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
 msgstr "WEP 40/128-bitars nyckel (Hexadecimal eller ASCII)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:319
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:915 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:931
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:366
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:932 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:931
 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
 msgstr "WEP 128-bitars lösenfras"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:345
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:945 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:961
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:392
 msgid "Dynamic WEP (802.1X)"
 msgstr "Dynamisk WEP (802.1X)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:358
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:959 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:975
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:405
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:976 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:975
 msgid "WPA & WPA2 Personal"
 msgstr "WPA och WPA2 Personal"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:371
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:973 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:989
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:418
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:990 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:989
 msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
 msgstr "WPA och WPA2 Enterprise"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:413
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:461
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface; missing Wi-Fi setting."
 msgstr ""
 "Kunde inte läsa in användargränssnitt för trådlös säkerhet; saknar trådlös "
 "inställning."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:424
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:472
 msgid "Wi-Fi Security"
 msgstr "Trådlös säkerhet"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:426
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:474
 msgid "Could not load Wi-Fi security user interface."
 msgstr "Kunde inte läsa in användargränssnitt för trådlös säkerhet."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:506
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:558
 #, c-format
 msgid "missing SSID"
 msgstr "saknat SSID"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:512
+#: ../src/connection-editor/page-wifi-security.c:564
 #, c-format
 msgid "Security not compatible with Ad-Hoc mode"
 msgstr "Säkerhet inte kompatibel med Ad-Hoc-läge"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:138
-msgid "Cannot import VPN connection"
-msgstr "Kan inte importera VPN-anslutning"
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:140
-#, c-format
-msgid ""
-"The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN "
-"connection information\n"
-"\n"
-"Error: %s."
-msgstr ""
-"Filen ”%s” kunde inte läsas eller innehåller inte känd information om VPN-"
-"anslutningar\n"
-"\n"
-"Fel: %s."
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:141
-msgid "unknown error"
-msgstr "okänt fel"
-
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:215
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:132
 #, c-format
-msgid "A file named \"%s\" already exists."
+msgid "A file named “%s” already exists."
 msgstr "En fil med namnet ”%s” finns redan."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:217
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:134
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:219
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:136
 #, c-format
 msgid "Do you want to replace %s with the VPN connection you are saving?"
 msgstr "Vill du ersätta %s med VPN-anslutningen som du sparar?"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:255
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:172
 msgid "Cannot export VPN connection"
 msgstr "Kan inte exportera VPN-anslutning"
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:257
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:174
 #, c-format
 msgid ""
-"The VPN connection '%s' could not be exported to %s.\n"
+"The VPN connection “%s” could not be exported to %s.\n"
 "\n"
 "Error: %s."
 msgstr ""
@@ -3062,18 +3789,10 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Fel: %s."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:292
-msgid "Export VPN connection..."
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:209
+msgid "Export VPN connection…"
 msgstr "Exportera VPN-anslutning…"
 
-#: ../src/ethernet-dialog.c:86 ../src/ethernet-dialog.c:94
-msgid ""
-"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui "
-"file was not found)."
-msgstr ""
-"Miniprogram för nätverkshantering kunde inte hitta en del nödvändiga "
-"resurser (.ui-filen hittades inte)."
-
 #: ../src/gsm-unlock.ui.h:2
 msgid "_Unlock"
 msgstr "Lås _upp"
@@ -3090,6 +3809,45 @@ msgstr "Anslutningsinformation"
 msgid "Active Network Connections"
 msgstr "Aktiva nätverksanslutningar"
 
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:108
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:140
+msgid "No certificate set"
+msgstr "Inget certifikat angivet"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:126
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:164
+msgid "No key set"
+msgstr "Ingen nyckel angiven"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:246
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:364
+#, c-format
+msgid "Choose a key for %s Certificate"
+msgstr "Välj en nyckel för %s-certifikat"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:250
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:368
+#, c-format
+msgid "%s private _key:"
+msgstr "Privat _nyckel för %s:"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:254
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:372
+#, c-format
+msgid "%s key _password:"
+msgstr "Nyckel_lösenord för %s:"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:258
+#, c-format
+msgid "Choose %s Certificate"
+msgstr "Välj %s-certifikat"
+
+#: ../src/libnma/nma-file-cert-chooser.c:262
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:380
+#, c-format
+msgid "%s _certificate:"
+msgstr "%s-_certifikat:"
+
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:198
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:199
 msgid ""
@@ -3119,16 +3877,16 @@ msgstr "Din betalningstyp:"
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:249
 msgid ""
 "A connection will now be made to your mobile broadband provider using the "
-"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
-"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
-"connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> "
+"settings you selected. If the connection fails or you cannot access network "
+"resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband "
+"connection settings, choose “Network Connections” from the System → "
 "Preferences menu."
 msgstr ""
 "En anslutning kommer nu att göras till din leverantör av mobilt bredband med "
 "de inställningar som du valde. Om anslutningen misslyckas eller om du inte "
 "kan komma åt några nätverksresurser så bör du kontrollera dina inställningar "
 "igen. För att ändra dina inställningar för din mobila bredbandsanslutning, "
-"välj ”Nätverksanslutningar” från menyn System >> Inställningar."
+"välj ”Nätverksanslutningar” från menyn System → Inställningar."
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:261
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:262
@@ -3156,7 +3914,7 @@ msgid ""
 "Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your "
 "broadband account or may prevent connectivity.\n"
 "\n"
-"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
+"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan’s APN."
 msgstr ""
 "Varning: Välja en felaktig betalningstyp kan resultera i finansiella problem "
 "för ditt bredbandskonto eller kan förhindra anslutning att fungera.\n"
@@ -3171,7 +3929,7 @@ msgstr "Välj din betalningstyp"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:557
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:558
-msgid "My plan is not listed..."
+msgid "My plan is not listed…"
 msgstr "Min betalningstyp är inte listad…"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:710
@@ -3186,7 +3944,7 @@ msgstr "Leverantör"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:748
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:749
-msgid "I can't find my provider and I wish to enter it _manually:"
+msgid "I can’t find my provider and I wish to enter it _manually:"
 msgstr "Jag kan inte hitta min leverantör och vill ange den _manuellt:"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:761
@@ -3226,7 +3984,7 @@ msgstr "Mitt land är inte listat"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1126
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1127
-msgid "Choose your Provider's Country or Region"
+msgid "Choose your Provider’s Country or Region"
 msgstr "Välj land eller region för din leverantör"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1183
@@ -3255,7 +4013,7 @@ msgstr "Du behöver följande information:"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1371
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1372
-msgid "Your broadband provider's name"
+msgid "Your broadband provider’s name"
 msgstr "Namnet på din bredbandsleverantör"
 
 #: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1377
@@ -3283,11 +4041,83 @@ msgstr "Valfri enhet"
 msgid "Set up a Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Konfigurera en mobil bredbandsanslutning"
 
-#: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1613
+#: ../src/libnma/nma-mobile-wizard.c:1620
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1614
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Ny mobil bredbandsanslutning"
 
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:162
+msgid "(None)"
+msgstr "(Ingen)"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:170
+#, c-format
+msgid "Key in %s"
+msgstr "Nyckel i %s"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:171
+#, c-format
+msgid "Certificate in %s"
+msgstr "Certifikat i %s"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:190
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.c:183
+msgid "(Unknown)"
+msgstr "(Okänd)"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:212
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:242
+msgid "Select"
+msgstr "Välj"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:213
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:243
+msgid "Cancel"
+msgstr "Avbryt"
+
+#: ../src/libnma/nma-cert-chooser-button.c:469
+msgid "Select from file…"
+msgstr "Välj från fil…"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:376
+#, c-format
+msgid "Choose a %s Certificate"
+msgstr "Välj ett %s-certifikat"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser.c:384
+#, c-format
+msgid "%s certificate _password:"
+msgstr "%s-certifikats_lösenord:"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.c:255
+msgid "Error logging in: "
+msgstr "Fel vid inloggning: "
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.c:277
+msgid "Error opening a session: "
+msgstr "Fel vid öppnande av en session: "
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.ui.h:1
+msgid "_Unlock token"
+msgstr "_Upplåsningstoken"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-cert-chooser-dialog.ui.h:3
+msgid "Issued By"
+msgstr "Utfärdat av"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-token-login-dialog.c:146
+#, c-format
+msgid "Enter %s PIN"
+msgstr "Ange %s-PIN"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-token-login-dialog.ui.h:2
+msgid "_Login"
+msgstr "_Logga in"
+
+#: ../src/libnma/nma-pkcs11-token-login-dialog.ui.h:3
+msgid "_Remember PIN"
+msgstr "_Kom ihåg PIN"
+
 #: ../src/libnma/nma-ui-utils.c:49 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:615
 msgid "Store the password only for this user"
 msgstr "Lagra lösenordet bara för denna användare"
@@ -3331,56 +4161,60 @@ msgstr ""
 "Antingen saknas ett lösenord eller så är anslutningen ogiltig. I det senare "
 "fallet måste du redigera anslutningen med nm-connection-editor först"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:455 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:465
-msgid "New..."
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:468 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:465
+msgid "New…"
 msgstr "Ny…"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:889 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:905
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:906 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:905
 msgctxt "Wifi/wired security"
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1057 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1075
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:962 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:961
+msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
+msgstr "Dynamisk WEP (802.1x)"
+
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1074 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1075
 msgid "C_reate"
 msgstr "S_kapa"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1143 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1161
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1160 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1161
 #, c-format
 msgid ""
-"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network '%s'."
+"Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network “%s”."
 msgstr ""
 "Lösenord eller krypteringsnycklar krävs för att komma åt det trådlösa "
 "nätverket ”%s”."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1145 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1163
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1162 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1163
 msgid "Wi-Fi Network Authentication Required"
 msgstr "Autentisering krävs för det trådlösa nätverket"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1147 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1165
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1164 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1165
 msgid "Authentication required by Wi-Fi network"
 msgstr "Autentisering krävs för det trådlösa nätverket"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1152 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1170
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1169 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1170
 msgid "Create New Wi-Fi Network"
 msgstr "Skapa nytt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1154 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1172
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1171 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1172
 msgid "New Wi-Fi network"
 msgstr "Nytt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1155 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1172 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1173
 msgid "Enter a name for the Wi-Fi network you wish to create."
 msgstr "Ange ett namn för det trådlösa nätverket som du vill skapa."
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1157 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1174 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1175
 msgid "Connect to Hidden Wi-Fi Network"
 msgstr "Anslut till dolt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1159 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1177
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1176 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1177
 msgid "Hidden Wi-Fi network"
 msgstr "Dolt trådlöst nätverk"
 
-#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1160 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
+#: ../src/libnma/nma-wifi-dialog.c:1177 ../src/libnm-gtk/nm-wifi-dialog.c:1178
 msgid ""
 "Enter the name and security details of the hidden Wi-Fi network you wish to "
 "connect to."
@@ -3388,15 +4222,15 @@ msgstr ""
 "Ange namn och säkerhetsuppgifter för det dolda trådlösa nätverket som du "
 "vill ansluta till."
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:2 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:2
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:1 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:1
 msgid "Wi-Fi _security:"
 msgstr "Trådlös _säkerhet:"
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:4 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:4
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:3 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:3
 msgid "C_onnection:"
 msgstr "Ans_lutning:"
 
-#: ../src/libnma/wifi.ui.h:5 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:5
+#: ../src/libnma/wifi.ui.h:4 ../src/libnm-gtk/wifi.ui.h:4
 msgid "Wi-Fi _adapter:"
 msgstr "Trådlös _adapter:"
 
@@ -3536,7 +4370,7 @@ msgstr "Roaming-nätverk"
 
 #: ../src/mobile-helpers.c:331
 #, c-format
-msgid "PIN code for SIM card '%s' on '%s'"
+msgid "PIN code for SIM card “%s” on “%s”"
 msgstr "PIN-kod för SIM-kortet ”%s” på ”%s”"
 
 #: ../src/mobile-helpers.c:464
@@ -3547,230 +4381,204 @@ msgstr "PIN-kod krävs"
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "PIN-kod behövs för den mobila bredbandsenheten"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:619
+#: ../src/mobile-helpers.c:622
 #, c-format
-msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
+msgid "Mobile broadband connection “%s” active: (%d%%%s%s)"
 msgstr "Mobila bredbandsanslutningen ”%s” är aktiv: (%d%%%s%s)"
 
-#: ../src/mobile-helpers.c:622
+#: ../src/mobile-helpers.c:625
 msgid "roaming"
 msgstr "roaming"
 
 #. The %s is a mobile provider name, eg "T-Mobile"
-#: ../src/utils/utils.c:179
+#: ../src/utils/utils.c:184
 #, c-format
 msgid "%s connection"
 msgstr "%s-anslutning"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:56
+#: ../src/utils/utils.c:563
+msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.cer)"
+msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.cer)"
+
+#: ../src/utils/utils.c:575
+msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
+msgstr "DER, PEM, eller PKCS#12 privata nycklar (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
+
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:57
 msgid "undefined error in 802.1X security (wpa-eap)"
 msgstr "odefinierat fel i 802.1X-säkerhet (wpa-eap)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:255
-msgid "unspecified error validating eap-method file"
-msgstr "ospecificerat fel vid validering av eap-metodfil"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:227
+msgid "no file selected"
+msgstr "ingen fil vald"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:452
-msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
-msgstr "DER, PEM, eller PKCS#12 privata nycklar (*.der, *.pem, *.p12, *.key)"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:235
+#, c-format
+msgid "file “%s” does not exist"
+msgstr "filen ”%s” finns inte"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:455
-msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
-msgstr "DER eller PEM-certifikat (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:258
+msgid "unspecified error validating eap-method file"
+msgstr "ospecificerat fel vid validering av eap-metodfil"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:70
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:73
 msgid "missing EAP-FAST PAC file"
 msgstr "saknar PAC-fil för EAP-FAST"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:265
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:302
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:333
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:269
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:303
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:352
 msgid "GTC"
 msgstr "GTC"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:403
-msgid "Choose a PAC file..."
-msgstr "Välj en PAC-fil…"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:407
+msgid "Choose a PAC file"
+msgstr "Välj en PAC-fil"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:410
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:414
 msgid "PAC files (*.pac)"
 msgstr "PAC-filer (*.pac)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:414
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.c:418
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:1
 msgid "Anonymous"
 msgstr "Anonym"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:2
 msgid "Authenticated"
 msgstr "Autentiserad"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:3
 msgid "Both"
 msgstr "Båda"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:5
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:5
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:1
 msgid "Anony_mous identity:"
 msgstr "Anony_m identitet:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:5
 msgid "PAC _file:"
 msgstr "PAC-_fil:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:7
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:8
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:5
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:7
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:4
 msgid "_Inner authentication:"
 msgstr "_Inre autentisering:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:8
+#: ../src/wireless-security/eap-method-fast.ui.h:7
 msgid "Allow automatic PAC pro_visioning"
 msgstr "Tillåt automatisk PAC-pro_visionering"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:63
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:66
 msgid "missing EAP-LEAP username"
 msgstr "saknar EAP-LEAP-användarnamn"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:69
+#: ../src/wireless-security/eap-method-leap.c:75
 msgid "missing EAP-LEAP password"
 msgstr "saknar EAP-LEAP-lösenord"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:63
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:64
 #, c-format
 msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: %s"
 msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-PEAP: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:68
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:69
 msgid "invalid EAP-PEAP CA certificate: no certificate specified"
 msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-PEAP: inget certifikat angivet"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:287
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:318
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:288
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:337
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:424
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:381
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:481
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:412
-msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
-msgstr "Välj ett Certificate Authority-certifikat…"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:382
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:431
+msgid "Choose a Certificate Authority certificate"
+msgstr "Välj ett Certificate Authority-certifikat"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:2
 msgid "Version 0"
 msgstr "Version 0"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:3
 msgid "Version 1"
 msgstr "Version 1"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:6
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:3
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:3
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:5
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:2
 msgid "C_A certificate:"
 msgstr "C_A-certifikat:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:7
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:4
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:4
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.ui.h:3
 msgid "No CA certificate is _required"
 msgstr "Inget CA-certifikat k_rävs"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:9
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.ui.h:8
 msgid "PEAP _version:"
 msgstr "PEAP-_version:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:72
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:75
 msgid "missing EAP username"
 msgstr "saknar EAP-användarnamn"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:82
+#: ../src/wireless-security/eap-method-simple.c:88
 msgid "missing EAP password"
 msgstr "saknar EAP-lösenord"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:66
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:64
 msgid "missing EAP-TLS identity"
 msgstr "saknar EAP-TLS-identitet"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:71
-#, c-format
-msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: %s"
-msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: %s"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:76
-msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: no certificate specified"
-msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: inget certifikat angivet"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:84
-msgid "invalid EAP-TLS password: missing"
-msgstr "ogiltigt EAP-TLS-lösenord: saknas"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:94
-#, c-format
-msgid "invalid EAP-TLS private-key: %s"
-msgstr "ogiltig privat nyckel för EAP-TLS: %s"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:238
+msgid "no user certificate selected"
+msgstr "inget användarcertifikat valt"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:101
-#, c-format
-msgid "invalid EAP-TLS user-certificate: %s"
-msgstr "ogiltigt EAP-TLS-användarcertifikat: %s"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:243
+msgid "selected user certificate file does not exist"
+msgstr "vald användarcertifikatfil existerar inte"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:296
-msgid "Unencrypted private keys are insecure"
-msgstr "Okrypterade privata nycklar är inte säkra"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:263
+msgid "no key selected"
+msgstr "ingen nyckel vald"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:299
-msgid ""
-"The selected private key does not appear to be protected by a password. "
-"This could allow your security credentials to be compromised. Please select "
-"a password-protected private key.\n"
-"\n"
-"(You can password-protect your private key with openssl)"
-msgstr ""
-"Den markerade privata nyckeln verkar inte vara skyddad av ett lösenord. "
-"Detta kan innebära att dina säkerhetsuppgifter kan komprometteras. Välj en "
-"lösenordsskyddad privat nyckel.\n"
-"\n"
-"(Du kan lösenordsskydda din privata nyckel med openssl)"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:268
+msgid "selected key file does not exist"
+msgstr "vald nyckelfil existerar inte"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:475
-msgid "Choose your personal certificate..."
-msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:314
+msgid "no CA certificate selected"
+msgstr "inget CA-certifikat valt"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:487
-msgid "Choose your private key..."
-msgstr "Välj din privata nyckel…"
+#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:319
+msgid "selected CA certificate file does not exist"
+msgstr "vald CA-certifikatfil existerar inte"
 
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:1
 msgid "I_dentity:"
 msgstr "I_dentitet:"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:2
-msgid "_User certificate:"
-msgstr "Användar_certifikat:"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:5
-msgid "Private _key:"
-msgstr "Privat _nyckel:"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-tls.ui.h:6
-msgid "_Private key password:"
-msgstr "Lösenord för _privat nyckel:"
-
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:63
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:64
 #, c-format
 msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: %s"
 msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TTLS: %s"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:68
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:69
 msgid "invalid EAP-TTLS CA certificate: no certificate specified"
 msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TTLS: inget certifikat angivet"
 
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:306
+msgid "MSCHAPv2 (no EAP)"
+msgstr "MSCHAPv2 (ingen EAP)"
+
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:72
 msgid "Unknown error validating 802.1X security"
 msgstr "Okänt fel vid validering av 802.1X-säkerhet"
@@ -3795,32 +4603,32 @@ msgstr "Tunnlad TLS"
 msgid "Protected EAP (PEAP)"
 msgstr "Protected EAP (PEAP)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:2
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:9
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:2
+#: ../src/wireless-security/ws-dynamic-wep.ui.h:1
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-eap.ui.h:1
 msgid "Au_thentication:"
 msgstr "Au_tentisering:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:61
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:63
 msgid "missing leap-username"
 msgstr "saknar leap-användarnamn"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:69
+#: ../src/wireless-security/ws-leap.c:74
 msgid "missing leap-password"
 msgstr "saknar leap-lösenord"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:105
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:107
 msgid "missing wep-key"
 msgstr "saknar wep-nyckel"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:113
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:116
 #, c-format
 msgid "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only hex-digits"
 msgstr ""
 "ogiltig wep-nyckel: nyckel med en längd på %zu får endast innehålla "
 "hexadecimala siffror"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:120
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:124
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only ascii characters"
@@ -3828,7 +4636,7 @@ msgstr ""
 "ogiltig wep-nyckel: nyckel med en längd på %zu får endast innehålla ascii-"
 "tecken"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:125
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:130
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wep-key: wrong key length %zu. A key must be either of length 5/13 "
@@ -3837,11 +4645,11 @@ msgstr ""
 "ogiltig wep-nyckel: felaktig nyckellängd %zu. En nyckel måste ha antingen "
 "längden 5/13 (ascii) eller 10/26 (hex)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:131
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:137
 msgid "invalid wep-key: passphrase must be non-empty"
 msgstr "ogiltig wep-nyckel: lösenfras får inte vara tom"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:133
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.c:139
 msgid "invalid wep-key: passphrase must be shorter than 64 characters"
 msgstr "ogiltig wep-nyckel: lösenfras måste vara kortare än 64 tecken"
 
@@ -3849,27 +4657,27 @@ msgstr "ogiltig wep-nyckel: lösenfras måste vara kortare än 64 tecken"
 msgid "1 (Default)"
 msgstr "1 (Standard)"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:5
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:2
 msgid "Open System"
 msgstr "Öppet system"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:6
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:3
 msgid "Shared Key"
 msgstr "Delad nyckel"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:7
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:4
 msgid "_Key:"
 msgstr "_Nyckel:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:8
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:5
 msgid "Sho_w key"
 msgstr "Vis_a nyckel"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:10
+#: ../src/wireless-security/ws-wep-key.ui.h:7
 msgid "WEP inde_x:"
 msgstr "WEP-inde_x:"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:69
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:70
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid wpa-psk: invalid key-length %zu. Must be [8,63] bytes or 64 hex "
@@ -3878,7 +4686,7 @@ msgstr ""
 "ogiltig wpa-psk: ogiltig nyckellängd %zu. Måste vara [8,63] byte eller 64 "
 "hexadecimala siffror"
 
-#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:77
+#: ../src/wireless-security/ws-wpa-psk.c:79
 msgid "invalid wpa-psk: cannot interpret key with 64 bytes as hex"
 msgstr "ogiltig wpa-psk: kan inte tolka nyckel med 64 byte som hexadecimal"
 
@@ -3886,6 +4694,91 @@ msgstr "ogiltig wpa-psk: kan inte tolka nyckel med 64 byte som hexadecimal"
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Typ:"
 
+#~ msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: %s"
+#~ msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: %s"
+
+#~ msgid "invalid EAP-TLS CA certificate: no certificate specified"
+#~ msgstr "ogiltigt CA-certifikat för EAP-TLS: inget certifikat angivet"
+
+#~ msgid "invalid EAP-TLS password: missing"
+#~ msgstr "ogiltigt EAP-TLS-lösenord: saknas"
+
+#~ msgid "invalid EAP-TLS private-key: %s"
+#~ msgstr "ogiltig privat nyckel för EAP-TLS: %s"
+
+#~ msgid "invalid EAP-TLS user-certificate: %s"
+#~ msgstr "ogiltigt EAP-TLS-användarcertifikat: %s"
+
+#~ msgid "Unencrypted private keys are insecure"
+#~ msgstr "Okrypterade privata nycklar är inte säkra"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The selected private key does not appear to be protected by a password. "
+#~ "This could allow your security credentials to be compromised. Please "
+#~ "select a password-protected private key.\n"
+#~ "\n"
+#~ "(You can password-protect your private key with openssl)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Den markerade privata nyckeln verkar inte vara skyddad av ett lösenord. "
+#~ "Detta kan innebära att dina säkerhetsuppgifter kan komprometteras. Välj "
+#~ "en lösenordsskyddad privat nyckel.\n"
+#~ "\n"
+#~ "(Du kan lösenordsskydda din privata nyckel med openssl)"
+
+#~ msgid "Choose your private key"
+#~ msgstr "Välj din privata nyckel"
+
+#~ msgid "Aut_onegotiate"
+#~ msgstr "Förhandla aut_omatiskt"
+
+#~ msgid "New Mobile Broadband connection..."
+#~ msgstr "Ny mobil bredbandsanslutning…"
+
+#~ msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
+#~ msgstr "_Anslut till dolt trådlöst nätverk…"
+
+#~ msgid "Create _New Wi-Fi Network..."
+#~ msgstr "Skapa _nytt trådlöst nätverk…"
+
+#~ msgid " "
+#~ msgstr " "
+
+#~ msgid "0"
+#~ msgstr "0"
+
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
+
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
+
+#~ msgid "3"
+#~ msgstr "3"
+
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
+
+#~ msgid "5"
+#~ msgstr "5"
+
+#~ msgid "6"
+#~ msgstr "6"
+
+#~ msgid "7"
+#~ msgstr "7"
+
+#~ msgid "15"
+#~ msgstr "15"
+
+#~ msgid "_Import team configuration from a file..."
+#~ msgstr "_Importgruppskonfiguration från en fil…"
+
+#~ msgid "FirewallD is not running."
+#~ msgstr "FirewallD är inte igång."
+
+#~ msgid "New..."
+#~ msgstr "Ny…"
+
 #~ msgid "_Disconnect VPN"
 #~ msgstr "Koppla _från VPN"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]