[video-subtitles] Fixes to Catalan translationcommit f947dc9b6b3db2eca37a32356d84e7aaed23213c
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Mon Mar 20 06:59:53 2017 +0100

    Fixes to Catalan translation

 video-subtitles/gnome324/po/ca.po |    8 ++++----
 1 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/video-subtitles/gnome324/po/ca.po b/video-subtitles/gnome324/po/ca.po
index 03cfa42..d05a231 100644
--- a/video-subtitles/gnome324/po/ca.po
+++ b/video-subtitles/gnome324/po/ca.po
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr ""
 #. visible for 1 seconds
 #: 00:00:30.760-->00:00:32.260
 msgid "The User Accounts panel,.."
-msgstr "En el quadre de comptes d'usuari,.."
+msgstr "El quadre de comptes d'usuari,.."
 
 #. visible for 1 seconds
 #: 00:00:33.120-->00:00:34.520
@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr ""
 #. visible for 2 seconds
 #: 00:00:45.420-->00:00:47.880
 msgid "This create less strain on your eyes at night."
-msgstr "Això crea us ajuda a no forçar la vista durant la nit."
+msgstr "Això us ajuda a no forçar la vista durant la nit."
 
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:00:49.700-->00:00:53.280
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr ""
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:01:13.560-->00:01:17.280
 msgid "..enabling you to easily tag and organize your favorite websites."
-msgstr "..pementen-vos etiquetar i organitzar fàcilment els llocs web."
+msgstr "..permetent-vos etiquetar i organitzar fàcilment els llocs web."
 
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:01:18.400-->00:01:22.060
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr ""
 #. visible for 2 seconds
 #: 00:01:55.320-->00:01:57.760
 msgid "Builder also supports multiple build systems,.."
-msgstr "Builder també es compatible amb múltiples sistemes de muntatge,.."
+msgstr "Builder també és compatible amb múltiples sistemes de muntatge,.."
 
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:01:57.760-->00:02:01.280


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]