[evolution-data-server] Update Polish translationcommit 445f4f720a6a94d426108a53eb2b85534678f428
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Mar 18 21:51:05 2017 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po |  184 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 92 insertions(+), 92 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b3e8a78..5dfee19 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-12 15:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-12 15:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-18 21:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-18 21:50+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1458,7 +1458,7 @@ msgstr "Nie można utworzyć pliku bufora"
 
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:196
 msgid "Could not retrieve weather data"
-msgstr "Nie można pobrać danych pogodowych"
+msgstr "Nie można pobrać prognozy pogody"
 
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:379
 msgid "Weather: Fog"
@@ -1474,7 +1474,7 @@ msgstr "Pogoda: pochmurno"
 
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:382
 msgid "Weather: Overcast"
-msgstr "Pogoda: zachmurzone"
+msgstr "Pogoda: zachmurzenie"
 
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:383
 msgid "Weather: Showers"
@@ -1500,19 +1500,19 @@ msgstr "Pogoda: burze"
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:413
 #, c-format
 msgid "%.1f °F"
-msgstr "%.1f °F"
+msgstr "%.1f °F"
 
 #. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:416
 #, c-format
 msgid "%.1f °C"
-msgstr "%.1f °C"
+msgstr "%.1f °C"
 
 #. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:419
 #, c-format
 msgid "%.1f K"
-msgstr "%.1f K"
+msgstr "%.1f K"
 
 #: ../src/calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:425
 #, c-format
@@ -1994,11 +1994,11 @@ msgstr "Odszyfrowywanie wiadomości"
 msgid "Unable to create cache path"
 msgstr "Nie można utworzyć ścieżki bufora"
 
-#: ../src/camel/camel-data-cache.c:534
+#: ../src/camel/camel-data-cache.c:532
 msgid "Empty cache file"
 msgstr "Pusty plik bufora"
 
-#: ../src/camel/camel-data-cache.c:611
+#: ../src/camel/camel-data-cache.c:609
 #, c-format
 msgid "Could not remove cache entry: %s: %s"
 msgstr "Nie można usunąć wpisu bufora: %s: %s"
@@ -2009,107 +2009,107 @@ msgstr "Nie można usunąć wpisu bufora: %s: %s"
 msgid "Could not rename “%s” to %s: %s"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy „%s” na %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:990
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:779
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:991
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:866
 #, c-format
 msgid "Failed to create child process “%s”: %s"
 msgstr "Utworzenie procesu potomnego „%s” się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1038
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1039
 #, c-format
 msgid "Invalid message stream received from %s: %s"
 msgstr "Otrzymano nieprawidłowy potok komunikatów z %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1245
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1254
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1246
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1255
 msgid "Syncing folders"
 msgstr "Synchronizowanie katalogów"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1352
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1358
 #, c-format
 msgid "Error parsing filter: %s: %s"
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania składni filtru: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1363
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1369
 #, c-format
 msgid "Error executing filter: %s: %s"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania filtru: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1460
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1466
 #, c-format
 msgid "Unable to open spool folder"
 msgstr "Nie można otworzyć katalogu kolejki"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1472
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1478
 #, c-format
 msgid "Unable to process spool folder"
 msgstr "Nie można przetworzyć katalogu kolejki"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1496
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1502
 #, c-format
 msgid "Getting message %d (%d%%)"
 msgstr "Pobieranie %d. wiadomości (%d%%)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1505
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1528
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1511
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1534
 #, c-format
 msgid "Failed on message %d"
 msgstr "Niepowodzenie przy %d. wiadomości"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1547
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1661
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1553
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1667
 msgid "Syncing folder"
 msgstr "Synchronizowanie katalogu"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1552
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1669
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1558
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1675
 msgid "Complete"
 msgstr "Gotowe"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1615
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1621
 #, c-format
 msgid "Getting message %d of %d"
 msgstr "Pobieranie wiadomości %d. z %d"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1633
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1639
 #, c-format
 msgid "Failed at message %d of %d"
 msgstr "Niepowodzenie przy wiadomości %d z %d"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1828
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1855
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1844
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1868
 #, c-format
 msgid "Execution of filter “%s” failed: "
 msgstr "Wykonywanie filtru „%s” się nie powiodło: "
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1845
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1858
 #, c-format
 msgid "Error parsing filter “%s”: %s: %s"
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania filtru „%s”: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1864
+#: ../src/camel/camel-filter-driver.c:1877
 #, c-format
 msgid "Error executing filter “%s”: %s: %s"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania filtru „%s”: %s: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:137
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:165
 msgid "Failed to retrieve message"
 msgstr "Pobranie wiadomości się nie powiodło"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:519
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:583
 msgid "Invalid arguments to (system-flag)"
 msgstr "Nieprawidłowe parametry funkcji (system-flag)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:537
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:602
 msgid "Invalid arguments to (user-tag)"
 msgstr "Nieprawidłowe parametry funkcji (user-tag)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1066
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1165
 msgid "Invalid arguments to (message-location)"
 msgstr "Nieprawidłowe parametry funkcji (message-location)"
 
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1147
-#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1158
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1256
+#: ../src/camel/camel-filter-search.c:1267
 #, c-format
 msgid "Error executing filter search: %s: %s"
 msgstr "Błąd podczas wykonywania wyszukiwania przez filtr: %s: %s"
@@ -2147,19 +2147,19 @@ msgstr[0] "Filtrowanie nowej wiadomości w „%s : %s”"
 msgstr[1] "Filtrowanie nowych wiadomości w „%s : %s”"
 msgstr[2] "Filtrowanie nowych wiadomości w „%s : %s”"
 
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1016
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1022
 #: ../src/camel/providers/local/camel-maildir-folder.c:330
 msgid "Moving messages"
 msgstr "Przenoszenie wiadomości"
 
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1019
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1025
 msgid "Copying messages"
 msgstr "Kopiowanie wiadomości"
 
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1064
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1070
 #, c-format
 msgid "Quota information not supported for folder “%s : %s”"
 msgstr "Informacje o przydziale nie są obsługiwane dla katalogu „%s : %s”"
@@ -2167,7 +2167,7 @@ msgstr "Informacje o przydziale nie są obsługiwane dla katalogu „%s : %s”
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:1166
+#: ../src/camel/camel-folder.c:1172
 #, c-format
 msgid "Filtering folder “%s : %s”"
 msgstr "Filtrowanie katalogu „%s : %s”"
@@ -2175,7 +2175,7 @@ msgstr "Filtrowanie katalogu „%s : %s”"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:2971
+#: ../src/camel/camel-folder.c:2977
 #, c-format
 msgid "Expunging folder “%s : %s”"
 msgstr "Czyszczenie katalogu „%s : %s”"
@@ -2183,7 +2183,7 @@ msgstr "Czyszczenie katalogu „%s : %s”"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3105
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3111
 #, c-format
 msgid "Retrieving message “%s” in “%s : %s”"
 msgstr "Pobieranie wiadomości „%s” w „%s : %s”"
@@ -2191,7 +2191,7 @@ msgstr "Pobieranie wiadomości „%s” w „%s : %s”"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3327
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3333
 #, c-format
 msgid "Retrieving quota information for “%s : %s”"
 msgstr "Pobieranie informacji o przydziale dla „%s : %s”"
@@ -2199,7 +2199,7 @@ msgstr "Pobieranie informacji o przydziale dla „%s : %s”"
 #. Translators: The first “%s” is replaced with an account name and the second “%s”
 #. is replaced with a full path name. The spaces around “:” are intentional, as
 #. the whole “%s : %s” is meant as an absolute identification of the folder.
-#: ../src/camel/camel-folder.c:3625
+#: ../src/camel/camel-folder.c:3631
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder “%s : %s”"
 msgstr "Odświeżanie katalogu „%s : %s”"
@@ -3262,17 +3262,17 @@ msgstr "Do ukończenia tego działania konieczne jest połączenie z siecią (%
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "Do ukończenia tego działania konieczne jest połączenie z siecią"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1555
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1643
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1602
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1690
 #, c-format
 msgid "No destination folder specified"
 msgstr "Nie podano katalogu docelowego"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1582
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1629
 msgid "Unable to move junk messages"
 msgstr "Nie można przenieść niechcianych wiadomości"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1677
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-conn-manager.c:1724
 msgid "Unable to move deleted messages"
 msgstr "Nie można przenieść usuniętych wiadomości"
 
@@ -3635,39 +3635,39 @@ msgstr "Serwer IMAP %s"
 msgid "IMAP service for %s on %s"
 msgstr "Usługa IMAP dla %s na %s"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:873
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:888
 msgid "No IMAPx connection object provided"
 msgstr "Nie podano żadnego obiektu połączenia IMAPx"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:890
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:905
 #: ../src/camel/providers/nntp/camel-nntp-provider.c:92
 #: ../src/camel/providers/pop3/camel-pop3-provider.c:80
 msgid "Password"
 msgstr "Hasło"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:892
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:907
 msgid "This option will connect to the IMAP server using a plaintext password."
 msgstr ""
 "Przy tej opcji połączenie z serwerem IMAP nastąpi za pomocą hasła w postaci "
 "czystego tekstu."
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:975
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:990
 #, c-format
 msgid "No such folder %s"
 msgstr "Katalog „%s” nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1425
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1440
 #, c-format
 msgid "No IMAP namespace for folder path “%s”"
 msgstr "Brak przestrzeni nazw IMAP dla ścieżki katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1686
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1920
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1701
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1935
 #, c-format
 msgid "Retrieving folder list for “%s”"
 msgstr "Pobieranie listy katalogów dla „%s”"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2137
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2152
 #, c-format
 msgid "The folder name “%s” is invalid because it contains the character “%c”"
 msgstr "Nazwa katalogu „%s” jest nieprawidłowa, ponieważ zawiera znak „%c”"
@@ -3677,97 +3677,97 @@ msgstr "Nazwa katalogu „%s” jest nieprawidłowa, ponieważ zawiera znak „%
 #. version as well. It's always the folder name (eventually path) as provided by the server,
 #. when returned in given localization. it can be checked semi-easily in the case of
 #. the GMail variants, by changing the GMail interface language in the GMail Preferences.
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2514
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2529
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Drafts"
 msgstr "[Gmail]/Wersje robocze"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2515
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2530
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Drafts"
 msgstr "Szkice"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2516
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2531
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Draft"
 msgstr "Szkic"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2519
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2534
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Templates"
 msgstr "Szablony"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2522
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2537
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Archive"
 msgstr "Archiwum"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2525
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2540
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Sent Mail"
 msgstr "[Gmail]/Wysłane"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2526
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2541
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent"
 msgstr "Wysłane"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2527
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2542
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent Items"
 msgstr "Wysłane elementy"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2528
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2543
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Sent Messages"
 msgstr "Wysłane wiadomości"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2531
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2546
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Spam"
 msgstr "[Gmail]/Spam"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2532
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2547
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk"
 msgstr "Niechciane"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2533
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2548
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk E-mail"
 msgstr "Niechciana wiadomość"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2534
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2549
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Junk Email"
 msgstr "Niechciana wiadomość"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2535
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2550
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Spam"
 msgstr "Niechciane"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2536
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2551
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Bulk Mail"
 msgstr "Całość poczty"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2539
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2554
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "[Gmail]/Trash"
 msgstr "[Gmail]/Kosz"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2540
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2555
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Trash"
 msgstr "Kosz"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2541
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2556
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Deleted Items"
 msgstr "Usunięte elementy"
 
-#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2542
+#: ../src/camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2557
 msgctxt "IMAPDefaults"
 msgid "Deleted Messages"
 msgstr "Usunięte wiadomości"
@@ -5692,42 +5692,42 @@ msgstr "Anulowano zapytanie o dane uwierzytelniające"
 msgid "Source “%s” doesn’t support prompt for credentials"
 msgstr "Źródło „%s” nie obsługuje pytania o dane uwierzytelniające"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:444
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:445
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain access token from address “%s”. Error code %d (%s)"
 msgstr ""
 "Uzyskanie tokenu dostępu z adresu „%s” się nie powiodło. Kod błędu %d (%s)"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:492
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:493
 msgid "Requesting access token, please wait..."
 msgstr "Żądanie tokenu dostępu, proszę czekać…"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:594
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:595
 msgid "Google Address book authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia książki adresowej Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:597
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:598
 msgid "Google Calendar authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia kalendarza Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:600
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:601
 msgid "Google Memo List authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia listy notatek Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:603
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:604
 msgid "Google Task List authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia listy zadań Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:607
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:608
 msgid "Google Mail authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia poczty Google"
 
 #. generic account prompt
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:610
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:611
 msgid "Google account authentication request"
 msgstr "Żądanie uwierzytelnienia konta Google"
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:621
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5736,7 +5736,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do książki adresowej „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:625
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:626
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5745,7 +5745,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do kalendarza „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:629
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:630
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5754,7 +5754,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do konta poczty „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:633
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:634
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5763,7 +5763,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do transportu poczty „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:637
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5772,7 +5772,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do listy notatek „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:641
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:642
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5781,7 +5781,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do listy zadań „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:645
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "Login to your Google account and accept conditions in order to access your "
@@ -5790,7 +5790,7 @@ msgstr ""
 "Należy zalogować się do konta Google i zaakceptować warunki, aby uzyskać "
 "dostęp do konta „%s”."
 
-#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:689
+#: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-google.c:690
 #: ../src/libedataserverui/e-credentials-prompter-impl-password.c:230
 #: ../src/libedataserverui/e-trust-prompt.c:112
 #: ../src/libedataserverui/e-webdav-discover-widget.c:1064


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]