[gimp] Update Polish translationcommit 6aaf66700c2da3517a1f425a20975c3406bdede7
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sun Mar 12 12:24:16 2017 +0100

  Update Polish translation

 po-plug-ins/pl.po | 429 +++++++++++++--------
 po/pl.po     | 1098 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 849 insertions(+), 678 deletions(-)
---
diff --git a/po-plug-ins/pl.po b/po-plug-ins/pl.po
index a31faaf..c81721c 100644
--- a/po-plug-ins/pl.po
+++ b/po-plug-ins/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp-plug-ins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-20 01:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-20 01:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-12 12:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-12 12:23+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -51,7 +51,8 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
 #: ../plug-ins/common/destripe.c:444 ../plug-ins/common/edge-dog.c:306
 #: ../plug-ins/common/edge-neon.c:700 ../plug-ins/common/emboss.c:453
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:934 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1089
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:1089
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3421
 #: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1554 ../plug-ins/common/file-svg.c:726
 #: ../plug-ins/common/file-wmf.c:505 ../plug-ins/common/film.c:1262
 #: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1206 ../plug-ins/common/fractal-trace.c:711
@@ -75,6 +76,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:566
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1641
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1679
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:761
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1116
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:290 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:638
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:687 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:256
@@ -83,6 +85,7 @@ msgstr "Wyrównanie widocznych warstw"
 #: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:642
 #: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:401
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2360
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3210
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3323
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:763
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2530
@@ -437,7 +440,7 @@ msgstr "P_ionowe"
 #: ../plug-ins/common/file-gegl.c:414 ../plug-ins/common/file-gif-load.c:980
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:395 ../plug-ins/common/file-pcx.c:437
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:444 ../plug-ins/common/file-pix.c:400
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:671
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1065 ../plug-ins/common/file-pnm.c:685
 #: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1162
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1049 ../plug-ins/common/file-tga.c:1092
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:904 ../plug-ins/common/film.c:745
@@ -809,6 +812,43 @@ msgstr "Stałe ziarno"
 msgid "Random Seed"
 msgstr "Losowe ziarno"
 
+#. The Load button
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1269
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2120 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1488
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2066 ../plug-ins/common/file-cel.c:935
+#: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1555 ../plug-ins/common/qbist.c:724
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:888 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2610 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870 ../plug-ins/flame/flame.c:475
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1045
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:805
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1642
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:639 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:760
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2568
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_browse.c:81 ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:72
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:600
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1307
+msgid "_Open"
+msgstr "_Otwórz"
+
+#. The Save button
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1277
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1987 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1500
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101 ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:929
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:766 ../plug-ins/common/qbist.c:896
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2618 ../plug-ins/flame/flame.c:475
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1053
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:822
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1680
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:688 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:257
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:761
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2531
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:125 ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:593
+#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1163
+msgid "_Save"
+msgstr "_Zapisz"
+
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1296 ../plug-ins/common/filter-pack.c:700
 #: ../plug-ins/common/van-gogh-lic.c:674
 msgid "_Hue"
@@ -972,7 +1012,8 @@ msgstr "Wykres bieżących ustawień"
 #: ../plug-ins/common/procedure-browser.c:129
 #: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1331
 #: ../plug-ins/common/unit-editor.c:417 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:291
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1245 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1393
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:879 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1245
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1393
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1165
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
@@ -985,17 +1026,6 @@ msgstr "Uwaga: źródło i przeznaczenie są na tym samym kanale."
 msgid "Save CML Explorer Parameters"
 msgstr "Zapis parametrów przeglądarki CML"
 
-#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:1987 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2101
-#: ../plug-ins/common/qbist.c:766 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:475
-#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1680
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:688 ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:257
-#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:761
-#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2531
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:125 ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1163
-msgid "_Save"
-msgstr "_Zapisz"
-
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2038 ../plug-ins/common/curve-bend.c:839
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:1370 ../plug-ins/common/file-mng.c:648
 #: ../plug-ins/common/file-mng.c:985 ../plug-ins/common/file-pcx.c:736
@@ -1005,7 +1035,7 @@ msgstr "_Zapisz"
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1204 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2121
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:318 ../plug-ins/file-fits/fits.c:481
-#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:749 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1079
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:749 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1081
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:328 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1574
 #: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:644 ../plug-ins/flame/flame.c:442
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1548
@@ -1024,19 +1054,6 @@ msgstr "Zapisano parametry w „%s”"
 msgid "Load CML Explorer Parameters"
 msgstr "Wczytanie parametrów przeglądarki CML"
 
-#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2120 ../plug-ins/common/curve-bend.c:2066
-#: ../plug-ins/common/file-cel.c:935 ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1555
-#: ../plug-ins/common/qbist.c:724 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2210
-#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1150 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:870
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:475
-#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1642
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:639 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:760
-#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2568
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_browse.c:81 ../plug-ins/imagemap/imap_file.c:72
-#: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1307
-msgid "_Open"
-msgstr "_Otwórz"
-
 #: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:2211 ../plug-ins/common/curve-bend.c:891
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:300 ../plug-ins/common/file-cel.c:351
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:580 ../plug-ins/common/file-dicom.c:342
@@ -1204,10 +1221,14 @@ msgstr "Przywróć porządek"
 msgid "Rearrange Colormap"
 msgstr "Przełóż paletę kolorów"
 
-#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:620
+#. The Reset button
+#: ../plug-ins/common/colormap-remap.c:620 ../plug-ins/common/curve-bend.c:1471
 #: ../plug-ins/common/filter-pack.c:1205
 #: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1329
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2560
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:452
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:813
+#: ../plug-ins/gimpressionist/preview.c:182
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:762
 #: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:308
 msgid "_Reset"
@@ -1625,7 +1646,7 @@ msgstr "Krzywa do krawędzi"
 msgid "_Upper"
 msgstr "_Górnej"
 
-#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404
+#: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1404 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:905
 msgid "_Lower"
 msgstr "_Dolnej"
 
@@ -1643,6 +1664,7 @@ msgstr "_Swobodny"
 
 #. The Copy button
 #: ../plug-ins/common/curve-bend.c:1434
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2928
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
@@ -2159,7 +2181,7 @@ msgstr "Koniec pliku lub błąd podczas odczytywania nagłówka obrazu"
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:227 ../plug-ins/common/file-pat.c:336
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:359 ../plug-ins/common/file-pdf-load.c:858
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:357 ../plug-ins/common/file-png.c:905
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:564 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:566 ../plug-ins/common/file-ps.c:1092
 #: ../plug-ins/common/file-raw-data.c:1079 ../plug-ins/common/file-sunras.c:429
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:438 ../plug-ins/common/file-wmf.c:984
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:740 ../plug-ins/common/file-xmc.c:649
@@ -2247,12 +2269,12 @@ msgstr "„%s”: koniec pliku lub błąd podczas odczytywania danych desenia"
 #: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:865 ../plug-ins/common/file-gih.c:1295
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:236 ../plug-ins/common/file-pat.c:534
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:662 ../plug-ins/common/file-pix.c:536
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1553 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1208
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1553 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1245
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:1265 ../plug-ins/common/file-sunras.c:602
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1198 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1033
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:660 ../plug-ins/common/file-xwd.c:652
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-save.c:310 ../plug-ins/file-fits/fits.c:473
-#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:717 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1073
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:717 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1075
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:285 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1567
 #: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:578 ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-save.c:317
 #, c-format
@@ -2995,7 +3017,7 @@ msgstr "Wymiary obrazu są za duże: szerokość %d × wysokość %d"
 msgid "Unusual PCX flavour, giving up"
 msgstr "Nietypowa odmiana formatu PCX, zrezygnowano"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:697 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1204
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:697 ../plug-ins/common/file-pnm.c:1241
 msgid "Cannot export images with alpha channel."
 msgstr "Nie można eksportować obrazów z kanałem alfa."
 
@@ -3104,22 +3126,22 @@ msgstr ""
 "nie jest tylko do odczytu."
 
 #: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:854
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:976
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:977
 msgid "Omit hidden layers and layers with zero opacity"
 msgstr "Pominięcie ukrytych warstw i warstw o zerowym kryciu"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:859
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:981
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:982
 msgid "Convert bitmaps to vector graphics where possible"
 msgstr "Konwersja bitmap do grafik wektorowych, jeśli to możliwe"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:864
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:986
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:987
 msgid "Apply layer masks before saving"
 msgstr "Zastosowanie masek warstw przed zapisaniem"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:868
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:990
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:991
 msgid "Keeping the masks will not change the output"
 msgstr "Utrzymanie masek nie zmieni pliku wyjściowego"
 
@@ -3135,27 +3157,27 @@ msgstr "Przeglądaj…"
 msgid "Multipage PDF export"
 msgstr "Eksport wielostronicowych plików PDF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:961
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:962
 msgid "Remove the selected pages"
 msgstr "Usunięcie zaznaczonych stron"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:971
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:972
 msgid "Add this image"
 msgstr "Dodanie tego obrazu"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1079
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1147
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1245 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1080
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1148
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1246 ../plug-ins/common/file-ps.c:1915
 #: ../plug-ins/file-tiff/file-tiff-load.c:925
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strona %d"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1116
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1117
 msgid "Error! In order to save the file, at least one image should be added!"
 msgstr "Błąd. Aby zapisać plik, należy dodać co najmniej jeden obraz."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1289
+#: ../plug-ins/common/file-pdf-save.c:1290
 #: ../plug-ins/print/print-draw-page.c:123
 msgid "Cannot handle the size (either width or height) of the image."
 msgstr "Nie można obsłużyć rozmiaru (szerokości lub wysokości) obrazu."
@@ -3245,88 +3267,88 @@ msgstr "Błąd podczas wczytywania pliku interfejsu użytkownika „%s”: %s"
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:264
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:265
 msgid "PNM Image"
 msgstr "Obraz PNM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:286
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:287
 msgid "PNM image"
 msgstr "Obraz PNM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:298
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:299
 msgid "PBM image"
 msgstr "Obraz PBM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:310
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:311
 msgid "PGM image"
 msgstr "Obraz PGM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:322
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:323
 msgid "PPM image"
 msgstr "Obraz PPM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:334
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:335
 msgid "PFM image"
 msgstr "Obraz PFM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:597 ../plug-ins/common/file-pnm.c:620
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:629 ../plug-ins/common/file-pnm.c:642
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:654 ../plug-ins/common/file-pnm.c:736
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:825 ../plug-ins/common/file-pnm.c:920
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:981
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:599 ../plug-ins/common/file-pnm.c:622
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:631 ../plug-ins/common/file-pnm.c:644
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:657 ../plug-ins/common/file-pnm.c:759
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:854 ../plug-ins/common/file-pnm.c:939
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1000
 msgid "Premature end of file."
 msgstr "Przedwczesny koniec pliku."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:599
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:601
 msgid "Invalid file."
 msgstr "Nieprawidłowy plik."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:614
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:616
 msgid "File not in a supported format."
 msgstr "Plik jest w nieobsługiwanym formacie."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:623
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:625
 msgid "Invalid X resolution."
 msgstr "Nieprawidłowa rozdzielczość X."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:625
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:627
 msgid "Image width is larger than GIMP can handle."
 msgstr "Szerokość obrazu jest większa, niż program GIMP może obsłużyć."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:632
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:634
 msgid "Invalid Y resolution."
 msgstr "Nieprawidłowa rozdzielczość Y."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:634
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:636
 msgid "Image height is larger than GIMP can handle."
 msgstr "Wysokość obrazu jest większa, niż program GIMP może obsłużyć."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:646
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:648
 msgid "Bogus scale factor."
 msgstr "Błędny współczynnik skalowania."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:648
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:650
 msgid "Unsupported scale factor."
 msgstr "Nieobsługiwany współczynnik skalowania."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:658
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:661
 msgid "Unsupported maximum value."
 msgstr "Nieobsługiwana wartość maksymalna."
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1520
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1601
 msgid "PNM"
 msgstr "PNM"
 
 #. file save type
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1523
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1604
 msgid "Data formatting"
 msgstr "Formatowanie danych"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1527
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1608
 msgid "Raw"
 msgstr "Surowy"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1528
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1609
 msgid "ASCII"
 msgstr "ASCII"
 
@@ -3400,14 +3422,14 @@ msgstr "Kolory obrazu"
 msgid "B/W"
 msgstr "Czarno-biały"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3562 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:212
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3562 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:228
 msgid "Gray"
 msgstr "Szary"
 
 #: ../plug-ins/common/file-ps.c:3563 ../plug-ins/common/file-xpm.c:480
 #: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:169
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:211
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:227
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
@@ -4328,6 +4350,14 @@ msgstr "Dostępne obrazy:"
 msgid "On film:"
 msgstr "Na filmie:"
 
+#: ../plug-ins/common/film.c:931 ../plug-ins/common/unit-editor.c:210
+msgid "_Add"
+msgstr "_Dodaj"
+
+#: ../plug-ins/common/film.c:931 ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:530
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Usuń"
+
 #. Create selection
 #: ../plug-ins/common/film.c:966 ../plug-ins/imagemap/imap_selection.c:338
 #: ../plug-ins/selection-to-path/selection-to-path.c:437
@@ -4420,6 +4450,10 @@ msgstr "_Odstęp między dziurami:"
 msgid "_Number height:"
 msgstr "Wysokość _liczby:"
 
+#: ../plug-ins/common/film.c:1239
+msgid "Re_set"
+msgstr "P_rzywróć"
+
 #. These values are translated for the GUI but also used internally
 #. to figure out which button the user pushed, etc.
 #. Not my design, please don't blame me -- njl
@@ -4690,7 +4724,7 @@ msgid "Drawing grid"
 msgstr "Rysowanie siatki"
 
 #: ../plug-ins/common/grid.c:642 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1390
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:207
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
 msgid "Grid"
 msgstr "Siatka"
 
@@ -5288,6 +5322,13 @@ msgstr "Zapis jako plik QBE"
 msgid "G-Qbist"
 msgstr "G-Kubista"
 
+#: ../plug-ins/common/qbist.c:880
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:690
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:885
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1035
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Cofnij"
+
 #: ../plug-ins/common/ripple.c:126
 msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
 msgstr "Rozmieszcza piksele w falującym deseniu"
@@ -5363,7 +5404,10 @@ msgid "Get _Sample Colors"
 msgstr "P_obierz próbki kolorów"
 
 #: ../plug-ins/common/sample-colorize.c:1332
+#: ../plug-ins/common/tile-small.c:561
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1070
 #: ../plug-ins/gimpressionist/orientmap.c:527
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1060
 #: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:400
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_default_dialog.c:103
 msgid "_Apply"
@@ -5702,6 +5746,26 @@ msgstr "Zapis pliku"
 msgid "Sphere Designer"
 msgstr "Projektowanie sfery"
 
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2668
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2926
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1027
+msgid "_New"
+msgstr "_Nowe"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2674
+msgid "D_uplicate"
+msgstr "_Powiel"
+
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2680
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:761
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1082
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1067
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2929
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3210
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1031
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Usuń"
+
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2690
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
@@ -5985,10 +6049,6 @@ msgstr "Jed_nostki"
 msgid "Add a New Unit"
 msgstr "Dodaj nową jednostkę"
 
-#: ../plug-ins/common/unit-editor.c:210
-msgid "_Add"
-msgstr "_Dodaj"
-
 #: ../plug-ins/common/unit-editor.c:234
 msgid "_ID:"
 msgstr "_Identyfikator:"
@@ -6029,7 +6089,11 @@ msgstr "Proszę wypełnić wszystkie pola tekstowe."
 msgid "Unit Editor"
 msgstr "Edytor jednostek"
 
+#. destroy model automatically with view
+#. Put buttons in
 #: ../plug-ins/common/unit-editor.c:416
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:1058
+#: ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:1073
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Odśwież"
 
@@ -6347,55 +6411,55 @@ msgstr "Tworzy ze strony WWW"
 msgid "Cre_ate"
 msgstr "_Utwórz"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:263
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:264
 msgid "Enter location (URI):"
 msgstr "Proszę podać położenie (URI):"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:286
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:287
 msgid "Width (pixels):"
 msgstr "Szerokość (piksele):"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:307
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:308
 msgid "Font size:"
 msgstr "Rozmiar czcionki:"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:314
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:315
 msgid "Huge"
 msgstr "Wielkie"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:315
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:316
 msgid "Large"
 msgstr "Duże"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:316
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:317
 msgctxt "web-page"
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:317
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:318
 msgid "Small"
 msgstr "Małe"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:318
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:319
 msgid "Tiny"
 msgstr "Malutkie"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:442
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:443
 #, c-format
 msgid "No URL was specified"
 msgstr "Nie podano adresu URL"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:509
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:510
 #, c-format
 msgid "Downloading webpage '%s'"
 msgstr "Pobieranie strony WWW „%s”"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:526
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:527
 #, c-format
 msgid "Transferring webpage image for '%s'"
 msgstr "Przesyłanie obrazu strony WWW dla „%s”"
 
-#: ../plug-ins/common/web-page.c:535
+#: ../plug-ins/common/web-page.c:536
 msgid "Webpage"
 msgstr "Strona WWW"
 
@@ -7542,6 +7606,13 @@ msgstr "Zapis płomienia"
 msgid "Flame"
 msgstr "Płomień"
 
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1037 ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:197
+#: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:202
+#: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2927
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:160
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edycja"
+
 #: ../plug-ins/flame/flame.c:1068
 msgid "_Rendering"
 msgstr "_Renderowanie"
@@ -7625,10 +7696,23 @@ msgstr "Włączenie powoduje automatyczne odświeżanie podglądu"
 msgid "R_edraw preview"
 msgstr "_Odśwież podgląd"
 
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:669
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "Po_większ"
+
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:677
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "O_ddal"
+
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:694
 msgid "Undo last zoom change"
 msgstr "Cofa ostatnią zmianę powiększenia"
 
+#: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:700
+#: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1039
+msgid "_Redo"
+msgstr "Po_nów"
+
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:704
 msgid "Redo last zoom change"
 msgstr "Ponawia ostatnią zmianę powiększenia"
@@ -8027,18 +8111,30 @@ msgstr "Zapis rysunku Gfigur"
 msgid "First Gfig"
 msgstr "Pierwsza Gfigura"
 
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:885
-msgid "_Undo"
-msgstr "_Cofnij"
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:871 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:148
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Otwórz…"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:875 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:151
+msgid "_Save..."
+msgstr "_Zapisz…"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:889
 msgid "_Clear"
-msgstr "Wyc_zyść"
+msgstr "Wy_czyść"
 
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:893 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:207
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:893 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
 msgid "_Grid"
 msgstr "_Siatka"
 
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:897
+msgid "_Preferences..."
+msgstr "Pr_eferencje…"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:901
+msgid "_Raise"
+msgstr "_Podwyższ"
+
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:901
 msgid "Raise selected object"
 msgstr "Podwyższa zaznaczony obiekt"
@@ -8048,21 +8144,41 @@ msgid "Lower selected object"
 msgstr "Obniża zaznaczony obiekt"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:909
+msgid "Raise to _top"
+msgstr "Podwyższ do gó_ry"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:909
 msgid "Raise selected object to top"
 msgstr "Wyciąga zaznaczony obiekt na górę"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:913
+msgid "Lower to _bottom"
+msgstr "Obniż na _dół"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:913
 msgid "Lower selected object to bottom"
 msgstr "Obniża zaznaczony obiekt na dół"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:917
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Poprzedni"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:917
 msgid "Show previous object"
 msgstr "Wyświetla poprzedni obiekt"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:921
+msgid "_Next"
+msgstr "_Następny"
+
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:921
 msgid "Show next object"
 msgstr "Wyświetla następny obiekt"
 
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:925
+msgid "Show _all"
+msgstr "_Wyświetl wszystko"
+
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:925 ../plug-ins/gfig/gfig-stock.c:52
 msgid "Show all objects"
 msgstr "Wyświetla wszystkie obiekty"
@@ -8150,7 +8266,7 @@ msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
 
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1323 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy.c:53
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_copy_object.c:54
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:158
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:168
 msgid "Copy"
 msgstr "Skopiuj"
 
@@ -8186,7 +8302,7 @@ msgstr "Żądane sektory siatki polarnej:"
 msgid "Polar grid radius interval:"
 msgstr "Odstęp promienia siatki polarnej:"
 
-#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1477 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:218
+#: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1477 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:234
 msgid "Rectangle"
 msgstr "Prostokąt"
 
@@ -8323,6 +8439,10 @@ msgstr "Zmienia wartość gamma (jasność) wybranego pędzla"
 msgid "Select:"
 msgstr "Wybór:"
 
+#: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:586
+msgid "Save _as"
+msgstr "Z_apisz jako"
+
 #: ../plug-ins/gimpressionist/brush.c:599
 msgid "Aspect ratio:"
 msgstr "Współczynnik proporcji:"
@@ -9495,12 +9615,12 @@ msgid "Shape of Second Flares"
 msgstr "Kształt dodatkowych błysków"
 
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3887
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:220
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:236
 msgid "Circle"
 msgstr "Okrąg"
 
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3904
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:238
 msgid "Polygon"
 msgstr "Wielokąt"
 
@@ -9572,20 +9692,25 @@ msgstr "Przełącza widoczność paska bocznego"
 msgid "Visit the GIMP documentation website"
 msgstr "Odwiedza stronę dokumentacji programu GIMP"
 
-#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1148
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1147
 msgid "Find:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1165
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1164
 msgctxt "search"
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Poprzedni"
 
-#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1177
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1176
 msgctxt "search"
 msgid "_Next"
 msgstr "_Następny"
 
+#: ../plug-ins/help-browser/dialog.c:1188
+msgctxt "search"
+msgid "_Close"
+msgstr "Za_mknij"
+
 #: ../plug-ins/help/gimphelpdomain.c:180
 #, c-format
 msgid "The help pages for '%s' are not available."
@@ -9727,7 +9852,7 @@ msgid "Relative probability:"
 msgstr "Względne prawdopodobieństwo:"
 
 #: ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:1043
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:161
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:174
 msgid "Select _All"
 msgstr "Zaznacz _wszystko"
 
@@ -9856,17 +9981,17 @@ msgstr "Utwórz"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut.c:54
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_cut_object.c:50
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:157
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:166
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete.c:56
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:160
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:172
 msgid "Delete"
 msgstr "Usuń"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_delete_point.c:60
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:177
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:193
 msgid "Delete Point"
 msgstr "Usuń punkt"
 
@@ -9972,13 +10097,13 @@ msgid "Guides"
 msgstr "Prowadnice"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_insert_point.c:61
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:176
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:192
 msgid "Insert Point"
 msgstr "Wstawia punkt"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_down.c:52
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_down.c:54
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:174
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:190
 msgid "Move Down"
 msgstr "Przesuwa w dół"
 
@@ -9996,12 +10121,12 @@ msgstr "Przesuwa na wierzch"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_move_up.c:52
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_object_up.c:54
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:173
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:189
 msgid "Move Up"
 msgstr "Przesuwa w górę"
 
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_paste.c:50
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:159
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:170
 msgid "Paste"
 msgstr "Wklej"
 
@@ -10241,151 +10366,139 @@ msgstr "Cof_nij działanie „%s”"
 msgid "_Redo %s"
 msgstr "P_onów działanie „%s”"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:144
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:146
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:145
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Otwórz…"
-
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:145
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:148
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:147
-msgid "_Save..."
-msgstr "Zapi_sz…"
-
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:147
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:151
 msgid "Save"
 msgstr "Zapisz"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:149
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:154
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Z_apisz jako…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:154
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edycja"
-
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:155
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:162
 msgid "Undo"
 msgstr "Cofnij"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:156
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:164
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponów"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:162
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:176
 msgid "D_eselect All"
 msgstr "_Odznacz wszystko"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:164
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:179
 msgid "Edit Area _Info..."
 msgstr "Modyfikuj _informacje o obszarze…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:165
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:180
 msgid "Edit selected area info"
 msgstr "Modyfikuje informacje o zaznaczonym obszarze"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:166
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:182
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:168
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:184
 msgid "Move Area to Front"
 msgstr "Przesuwa obszar na górę"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:170
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:186
 msgid "Move Area to Bottom"
 msgstr "Przesuwa obszar na dół"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:172
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:188
 msgid "Delete Area"
 msgstr "Usuń obszar"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:179
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:195
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:180
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:196
 msgid "Source..."
 msgstr "Źródło…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:181
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:197
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Powiększenie"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:182
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:198
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddalenie"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:183
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:199
 msgid "_Zoom To"
 msgstr "_Powiększ do"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:185
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:201
 msgid "_Mapping"
 msgstr "_Odwzorowanie"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:186
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:202
 msgid "Edit Map Info..."
 msgstr "Modyfikuj informacje o mapie…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:187
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:203
 msgid "Edit Map Info"
 msgstr "Modyfikuj informacje o mapie"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:189
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:205
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Narzędzia"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:190
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:206
 msgid "Grid Settings..."
 msgstr "Ustawienia siatki…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:192
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:208
 msgid "Use GIMP Guides..."
 msgstr "Użycie prowadnic programu GIMP…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:194
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:210
 msgid "Create Guides..."
 msgstr "Utwórz prowadnice…"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:197
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:198
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:214
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:201
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Powiększenie"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:206
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:222
 msgid "Area List"
 msgstr "Lista obszarów"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:216
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:232
 msgid "Arrow"
 msgstr "Strzałka"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:217
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:233
 msgid "Select existing area"
 msgstr "Zaznacz istniejący obszar"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:219
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:235
 msgid "Define Rectangle area"
 msgstr "Określ obszar prostokątny"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:221
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:237
 msgid "Define Circle/Oval area"
 msgstr "Określ obszar okrągły/owalny"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:223
+#: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:239
 msgid "Define Polygon area"
 msgstr "Określ obszar wielokątny"
 
@@ -10409,10 +10522,6 @@ msgstr "_Wstaw"
 msgid "A_ppend"
 msgstr "_Dołącz"
 
-#: ../plug-ins/imagemap/imap_polygon.c:530
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Usuń"
-
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_preferences.c:247
 msgid "Couldn't save resource file:"
 msgstr "Nie można zapisać pliku zasobów:"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cfffe4a..883b2c4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-26 17:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-26 17:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-12 12:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-12 12:23+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -320,7 +320,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
 #: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp-data-factories.c:353
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:328 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pędzle"
 
@@ -398,7 +398,7 @@ msgid "Filters"
 msgstr "Filtry"
 
 #: ../app/actions/actions.c:167 ../app/dialogs/dialogs.c:346
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807
 msgid "Fonts"
 msgstr "Czcionki"
 
@@ -409,12 +409,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
 #: ../app/actions/actions.c:173 ../app/core/gimp-data-factories.c:378
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2798
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2803
 msgid "Gradients"
 msgstr "Gradienty"
 
 #: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp-data-factories.c:389
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2806
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:352 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2811
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Ustawienia narzędzia"
 
@@ -443,7 +443,7 @@ msgstr "Warstwy"
 
 #. initialize the list of mypaint brushes
 #: ../app/actions/actions.c:194 ../app/core/gimp-data-factories.c:363
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:334 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2810
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:334 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2815
 msgid "MyPaint Brushes"
 msgstr "Pędzle programu MyPaint"
 
@@ -454,17 +454,17 @@ msgstr "Edytor palety"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
 #: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp-data-factories.c:373
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2794
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:343 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2799
 msgid "Palettes"
 msgstr "Palety"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
 #: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp-data-factories.c:368
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2790
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:337 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2795
 msgid "Patterns"
 msgstr "Desenie"
 
-#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2814
+#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "Wtyczki"
 
@@ -501,7 +501,8 @@ msgstr "Edytor tekstowy"
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Opcje narzędzia"
 
-#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:296
+#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:299
+#: ../app/widgets/gimptoolpalette.c:487
 msgid "Tools"
 msgstr "Narzędzia"
 
@@ -791,7 +792,7 @@ msgctxt "channels-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Dowiązane"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
+#. GIMP_ICON_LOCK
 #: ../app/actions/channels-actions.c:125
 msgctxt "channels-action"
 msgid "L_ock pixels"
@@ -1615,8 +1616,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
 msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:351
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1794
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1795 ../app/widgets/gimptoolbox.c:533
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1799
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1800 ../app/widgets/gimptoolbox.c:533
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Przybornik"
 
@@ -1901,7 +1902,7 @@ msgstr "Usuwa pozycje, dla których plik nie jest dostępny"
 msgid "Clear Document History"
 msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:230 ../app/actions/edit-commands.c:161
+#: ../app/actions/documents-commands.c:230 ../app/actions/edit-commands.c:162
 #: ../app/actions/error-console-commands.c:96
 #: ../app/actions/file-commands.c:441
 #: ../app/actions/gradient-editor-commands.c:482
@@ -1950,14 +1951,14 @@ msgstr "Czyszczenie historii dokumentów"
 #: ../app/widgets/gimpcolordialog.c:110
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:665
 #: ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:568
-#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:508 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:227
+#: ../app/widgets/gimpdeviceeditor.c:508 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:228
 #: ../app/widgets/gimpfiledialog.c:324 ../app/widgets/gimphelp.c:386
 #: ../app/widgets/gimphelp.c:721 ../app/widgets/gimpiconpicker.c:516
-#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:767
+#: ../app/widgets/gimpprogressdialog.c:91 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:769
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: ../app/actions/documents-commands.c:231 ../app/actions/edit-commands.c:162
+#: ../app/actions/documents-commands.c:231 ../app/actions/edit-commands.c:163
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:607
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "Wy_czyść"
@@ -2073,7 +2074,7 @@ msgctxt "drawable-action"
 msgid "Toggle the linked state"
 msgstr "Przełącza stan dowiązania"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
+#. GIMP_ICON_LOCK
 #: ../app/actions/drawable-actions.c:112
 msgctxt "drawable-action"
 msgid "L_ock pixels"
@@ -2353,7 +2354,7 @@ msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone piksele do schowka"
 
-#. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
+#. GIMP_ICON_COPY_VISIBLE,
 #: ../app/actions/edit-actions.c:124
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible"
@@ -2429,7 +2430,7 @@ msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy the selected pixels to a named buffer"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone piksele do nazwanego bufora"
 
-#. GIMP_STOCK_COPY_VISIBLE,
+#. GIMP_ICON_COPY_VISIBLE,
 #: ../app/actions/edit-actions.c:173
 msgctxt "edit-action"
 msgid "Copy _Visible Named..."
@@ -2522,71 +2523,71 @@ msgstr "_Zanikanie…"
 msgid "Clear Undo History"
 msgstr "Wyczyszczenie historii działań"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:180
+#: ../app/actions/edit-commands.c:181
 msgid "Really clear image's undo history?"
 msgstr "Na pewno wyczyścić historię działań na obrazie?"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:193
+#: ../app/actions/edit-commands.c:194
 #, c-format
 msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
 msgstr "Wyczyszczenie historii działań tego obrazu zwolni %s pamięci."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:249
+#: ../app/actions/edit-commands.c:250
 msgid "Cut layer to the clipboard."
 msgstr "Wycięto warstwę do schowka."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:250
+#: ../app/actions/edit-commands.c:251
 msgid "Cut pixels to the clipboard."
 msgstr "Wycięto piksele do schowka."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:285
+#: ../app/actions/edit-commands.c:286
 msgid "Copied layer to the clipboard."
 msgstr "Skopiowano warstwę do schowka."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:286 ../app/actions/edit-commands.c:315
+#: ../app/actions/edit-commands.c:287 ../app/actions/edit-commands.c:316
 msgid "Copied pixels to the clipboard."
 msgstr "Skopiowano piksele do schowka."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:404 ../app/actions/edit-commands.c:610
+#: ../app/actions/edit-commands.c:405 ../app/actions/edit-commands.c:611
 #: ../app/tools/gimpseamlessclonetool.c:295
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
 msgstr "Brak danych obrazu w schowku do wklejenia."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:419
+#: ../app/actions/edit-commands.c:420
 msgid "Cut Named"
 msgstr "Wytnij nazwany"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:422 ../app/actions/edit-commands.c:442
-#: ../app/actions/edit-commands.c:462
+#: ../app/actions/edit-commands.c:423 ../app/actions/edit-commands.c:443
+#: ../app/actions/edit-commands.c:463
 msgid "Enter a name for this buffer"
 msgstr "Nazwa tego bufora"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:439
+#: ../app/actions/edit-commands.c:440
 msgid "Copy Named"
 msgstr "Skopiuj nazwany"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:459
+#: ../app/actions/edit-commands.c:460
 msgid "Copy Visible Named "
 msgstr "Skopiuj widoczne nazwane "
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:580 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:481
+#: ../app/actions/edit-commands.c:581 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:481
 msgid "Pasted as new layer because the target is a layer group."
 msgstr "Wklejono jako nową warstwę, ponieważ to grupa warstw."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:589 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:490
+#: ../app/actions/edit-commands.c:590 ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:490
 msgid "Pasted as new layer because the target's pixels are locked."
 msgstr "Wklejono jako nową warstwę, ponieważ piksele są zablokowane."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:627
+#: ../app/actions/edit-commands.c:628
 msgid "There is no active layer or channel to cut from."
 msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, z którego można wyciąć."
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:632 ../app/actions/edit-commands.c:664
-#: ../app/actions/edit-commands.c:688
+#: ../app/actions/edit-commands.c:633 ../app/actions/edit-commands.c:665
+#: ../app/actions/edit-commands.c:689
 msgid "(Unnamed Buffer)"
 msgstr "(Bufor bez nazwy)"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:659
+#: ../app/actions/edit-commands.c:660
 msgid "There is no active layer or channel to copy from."
 msgstr "Brak aktywnej warstwy lub kanału, z którego można skopiować."
 
@@ -2648,7 +2649,7 @@ msgstr "Zapis dziennika błędów do pliku"
 #: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:63
 #: ../app/dialogs/vectors-export-dialog.c:84
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:177
-#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:141 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:769
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:141 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:771
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
@@ -5019,7 +5020,7 @@ msgctxt "layers-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Dowiązane"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
+#. GIMP_ICON_LOCK
 #: ../app/actions/layers-actions.c:312
 msgctxt "layers-action"
 msgid "L_ock pixels"
@@ -6148,7 +6149,7 @@ msgstr "Otwiera plik tekstowy (UTF-8)"
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:81
 #: ../app/dialogs/vectors-import-dialog.c:89
 #: ../app/widgets/gimpiconpicker.c:517 ../app/widgets/gimpopendialog.c:69
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:769
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:771
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
@@ -6653,7 +6654,7 @@ msgctxt "vectors-action"
 msgid "_Linked"
 msgstr "_Dowiązane"
 
-#. GIMP_STOCK_LOCK
+#. GIMP_ICON_LOCK
 #: ../app/actions/vectors-actions.c:177
 msgctxt "vectors-action"
 msgid "L_ock strokes"
@@ -7722,131 +7723,156 @@ msgstr ""
 "Ostatnio wybrany dok zawiera przybornik. Proszę zamknąć obecnie otwarty "
 "przybornik i spróbować ponownie."
 
-#: ../app/config/config-enums.c:24
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Tool icon"
-msgstr "Ikona narzędzia"
-
 #: ../app/config/config-enums.c:25
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Tool icon with crosshair"
-msgstr "Ikona narzędzia z krzyżykiem"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:26
-msgctxt "cursor-mode"
-msgid "Crosshair only"
-msgstr "Tylko krzyżyk"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:56
 msgctxt "canvas-padding-mode"
 msgid "From theme"
 msgstr "Z motywu"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:57
+#: ../app/config/config-enums.c:26
 msgctxt "canvas-padding-mode"
 msgid "Light check color"
 msgstr "Kolor jasnego pola"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:58
+#: ../app/config/config-enums.c:27
 msgctxt "canvas-padding-mode"
 msgid "Dark check color"
 msgstr "Kolor ciemnego pola"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:59
+#: ../app/config/config-enums.c:28
 msgctxt "canvas-padding-mode"
 msgid "Custom color"
 msgstr "Dowolny kolor"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:88
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "No action"
-msgstr "Brak czynności"
+#: ../app/config/config-enums.c:56
+msgctxt "cursor-format"
+msgid "Black & white"
+msgstr "Czarny i biały"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:89
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "Pan view"
-msgstr "Podgląd"
+#: ../app/config/config-enums.c:57
+msgctxt "cursor-format"
+msgid "Fancy"
+msgstr "Fantazyjny"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:90
-msgctxt "space-bar-action"
-msgid "Switch to Move tool"
-msgstr "Przełączenie na narzędzie przesuwania"
+#: ../app/config/config-enums.c:86
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Tool icon"
+msgstr "Ikona narzędzia"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:118
-msgctxt "zoom-quality"
-msgid "Low"
-msgstr "Niska"
+#: ../app/config/config-enums.c:87
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Tool icon with crosshair"
+msgstr "Ikona narzędzia z krzyżykiem"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:119
-msgctxt "zoom-quality"
-msgid "High"
-msgstr "Wysoka"
+#: ../app/config/config-enums.c:88
+msgctxt "cursor-mode"
+msgid "Crosshair only"
+msgstr "Tylko krzyżyk"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:147
+#: ../app/config/config-enums.c:116
+msgctxt "handedness"
+msgid "Left-handed"
+msgstr "Leworęczny"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:117
+msgctxt "handedness"
+msgid "Right-handed"
+msgstr "Praworęczny"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:145
 msgctxt "help-browser-type"
 msgid "GIMP help browser"
 msgstr "Przeglądarka pomocy programu GIMP"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:148
+#: ../app/config/config-enums.c:146
 msgctxt "help-browser-type"
 msgid "Web browser"
 msgstr "Przeglądarka WWW"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:177
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Normal window"
-msgstr "Zwykłe okno"
+msgctxt "icon-size"
+msgid "Default size"
+msgstr "Domyślny rozmiar"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:178
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Utility window"
-msgstr "Okno narzędziowe"
+msgctxt "icon-size"
+msgid "Small size"
+msgstr "Mały rozmiar"
 
 #: ../app/config/config-enums.c:179
-msgctxt "window-hint"
-msgid "Keep above"
-msgstr "Wyświetlanie na wierzchu"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:207
-msgctxt "cursor-format"
-msgid "Black & white"
-msgstr "Czarny i biały"
-
-#: ../app/config/config-enums.c:208
-msgctxt "cursor-format"
-msgid "Fancy"
-msgstr "Fantazyjny"
+msgctxt "icon-size"
+msgid "Medium size"
+msgstr "Średni rozmiar"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:236
-msgctxt "handedness"
-msgid "Left-handed"
-msgstr "Leworęczny"
+#: ../app/config/config-enums.c:180
+msgctxt "icon-size"
+msgid "Large size"
+msgstr "Duży rozmiar"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:237
-msgctxt "handedness"
-msgid "Right-handed"
-msgstr "Praworęczny"
+#: ../app/config/config-enums.c:181
+msgctxt "icon-size"
+msgid "Huge size"
+msgstr "Wielki rozmiar"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:267
+#: ../app/config/config-enums.c:211
 msgctxt "position"
 msgid "Top"
 msgstr "Góra"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:268
+#: ../app/config/config-enums.c:212
 msgctxt "position"
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dół"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:269
+#: ../app/config/config-enums.c:213
 msgctxt "position"
 msgid "Left"
 msgstr "Lewo"
 
-#: ../app/config/config-enums.c:270
+#: ../app/config/config-enums.c:214
 msgctxt "position"
 msgid "Right"
 msgstr "Prawo"
 
+#: ../app/config/config-enums.c:243
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "No action"
+msgstr "Brak czynności"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:244
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "Pan view"
+msgstr "Podgląd"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:245
+msgctxt "space-bar-action"
+msgid "Switch to Move tool"
+msgstr "Przełączenie na narzędzie przesuwania"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:274
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Normal window"
+msgstr "Zwykłe okno"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:275
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Utility window"
+msgstr "Okno narzędziowe"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:276
+msgctxt "window-hint"
+msgid "Keep above"
+msgstr "Wyświetlanie na wierzchu"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:304
+msgctxt "zoom-quality"
+msgid "Low"
+msgstr "Niska"
+
+#: ../app/config/config-enums.c:305
+msgctxt "zoom-quality"
+msgid "High"
+msgstr "Wysoka"
+
 #: ../app/config/gimpconfig-file.c:82
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
@@ -8395,14 +8421,14 @@ msgstr ""
 "istnieje możliwość, że część plików pozostanie, więc zaleca się, aby katalog "
 "ten nie był współdzielony z innymi użytkownikami."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:440
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
 msgid ""
 "Sets the default rendering intent for the 'Convert to Color Profile' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny sposób odwzorowania barw dla okna dialogowego „Konwersja na "
 "profil kolorów”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:446
 msgid ""
 "Sets the default 'Black Point Compensation' state for the 'Convert to Color "
 "Profile' dialog."
@@ -8410,14 +8436,14 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Kompensacja czarnego punktu” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja na profil kolorów”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:447
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:450
 msgid ""
 "Sets the default layer dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw dla okna dialogowego „Konwersja "
 "dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:450
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:453
 msgid ""
 "Sets the default text layer dithering method for the 'Convert Precision' "
 "dialog."
@@ -8425,20 +8451,20 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw tekstowych dla okna dialogowego "
 "„Konwersja dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:453
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:456
 msgid ""
 "Sets the default channel dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu kanałów dla okna dialogowego „Konwersja "
 "dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:456
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
 msgid "Sets the default palette type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ palety dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
 "indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
 msgid ""
 "Sets the default maximum number of colors for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -8446,7 +8472,7 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślną maksymalną liczbę kolorów dla okna dialogowego „Konwersja "
 "do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:465
 msgid ""
 "Sets the default 'Remove duplicate colors' state for the 'Convert to "
 "Indexed' dialog."
@@ -8454,20 +8480,20 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Usuwanie podwójnych kolorów” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:465
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:468
 msgid "Sets the default dithering type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ ditheringu dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
 "indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:468
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:471
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither alpha' state for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Dithering alfy” dla okna dialogowego „Konwersja "
 "do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:471
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither text layers' state for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -8475,127 +8501,127 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Dithering warstw tekstowych” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:477
 msgid "Sets the default fill type for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:477
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:480
 msgid "Sets the default set of layers to resize for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny zestaw warstw do zmiany wymiarów dla okna dialogowego "
 "„Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:480
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:483
 msgid ""
 "Sets the default 'Resize text layers' state for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Zmiana wymiarów warstw tekstowych” dla okna "
 "dialogowego „Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:483
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
 msgid "Sets the default layer name for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę warstwy dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
 msgid "Sets the default mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny tryb dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:492
 msgid "Sets the default blend space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną przestrzeń gradientu dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:492
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:495
 msgid "Sets the default composite space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną przestrzeń mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:495
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:498
 msgid "Sets the default composite mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny tryb mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:498
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:501
 msgid "Sets the default opacity for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną wartość krycia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:501
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:504
 msgid "Sets the default fill type for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:504
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:507
 msgid "Sets the default fill type for the 'Layer Boundary Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary granic "
 "warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:507
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:510
 msgid "Sets the default mask for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną maskę dla okna dialogowego „Dodanie maski warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:510
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:513
 msgid "Sets the default 'invert mask' state for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan „odwrócenia maski” dla okna dialogowego „Dodanie maski "
 "warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:513
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:516
 msgid "Sets the default merge type for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ łączenia dla okna dialogowego „Połączenie widocznych "
 "warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:516
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:519
 msgid ""
 "Sets the default 'Active group only' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną wartość opcji „Tylko aktywna grupa” dla okna dialogowego "
 "„Połączenie widocznych warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:519
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:522
 msgid ""
 "Sets the default 'Discard invisible' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną wartość opcji „Pomijanie niewidocznych” dla okna "
 "dialogowego „Połączenie widocznych warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:522
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:525
 msgid "Sets the default channel name for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę kanału dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:525
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
 msgid "Sets the default color and opacity for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny kolor i krycie dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
 msgid "Sets the default path name for the 'New Path' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę ścieżki dla okna dialogowego „Nowa ścieżka”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:534
 msgid "Sets the default folder path for the 'Export Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Eksport ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:534
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:537
 msgid ""
 "Sets the default 'Export the active path' state for the 'Export Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Eksport aktywnej ścieżki” dla okna dialogowego "
 "„Eksport ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:537
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:540
 msgid "Sets the default folder path for the 'Import Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:540
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
 msgid ""
 "Sets the default 'Merge imported paths' state for the 'Import Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Połączenie zaimportowanych ścieżek” dla okna "
 "dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:546
 msgid ""
 "Sets the default 'Scale imported paths to fit size' state for the 'Import "
 "Path' dialog."
@@ -8603,25 +8629,25 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Przeskalowanie ścieżek do wymiarów obrazu” dla "
 "okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:546
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:549
 msgid "Sets the default feather radius for the 'Feather Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień zmiękczenia dla okna dialogowego „Zmiękczenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:549
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:552
 msgid "Sets the default grow radius for the 'Grow Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień powiększenia dla okna dialogowego „Powiększenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:552
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:555
 msgid "Sets the default shrink radius for the 'Shrink Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień zmniejszenia dla okna dialogowego „Zmniejszenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:555
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:558
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Shrink Selection' dialog."
@@ -8629,13 +8655,13 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
 "obrazem” dla okna dialogowego „Zmniejszenie zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:559
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:562
 msgid "Sets the default border radius for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:562
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:565
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Border Selection' dialog."
@@ -8643,17 +8669,17 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
 "obrazem” dla okna dialogowego „Obramowanie zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:566
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:569
 msgid "Sets the default border style for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny styl obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:575
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:578
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Ustawia rozmiar miniatur w oknie wyboru pliku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:578
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:581
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -8662,7 +8688,7 @@ msgstr ""
 "mniejszy od podanej tutaj wartości, nastąpi automatyczne zaktualizowanie "
 "jego miniatury."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:582
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:585
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -8674,29 +8700,29 @@ msgstr ""
 "obrazach niemieszczących się w pamięci. Jeżeli w komputerze jest dużą ilość "
 "pamięci RAM, to można zwiększyć tę wartość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:588
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:591
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr ""
 "Wyświetla bieżący kolor pierwszoplanowy oraz tła z kolorem tła w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:591
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:594
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie zaznaczony pędzel, deseń i gradient w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:594
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:597
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie aktywny obraz w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:600
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:603
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Ustala sposób prezentowania przezroczystości w obrazie."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:603
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:606
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr ""
 "Ustawia rozmiar szachownicy używanej dla zobrazowania przezroczystości."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:606
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:609
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
@@ -8704,7 +8730,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że program GIMP nie zapisuje obrazu, dopóki nie zostanie zmieniony "
 "(odkąd zostanie otwarty)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:610
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:613
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -8713,7 +8739,7 @@ msgstr ""
 "cofnięcia większej liczby działań istnieje do czasu osiągnięcia ograniczenia "
 "rozmiaru historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:614
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:617
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -8724,15 +8750,15 @@ msgstr ""
 "gwarantuje jednak możliwość cofnięcia przynajmniej takiej liczby działań, "
 "jaką skonfigurowano jako minimalną."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:619
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:622
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Ustawia rozmiar podglądów w historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:622
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:625
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Powoduje uruchomienie przeglądarki pomocy po naciśnięciu klawisza F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:625
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:628
 msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
 msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
 
@@ -9508,7 +9534,7 @@ msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "Czcionki (może to zająć kilka minut)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:878 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2822
+#: ../app/core/gimp.c:878 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2827
 msgid "Modules"
 msgstr "Moduły"
 
@@ -9533,7 +9559,7 @@ msgstr "Usunięcie „%s” się nie powiodło: %s"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
 #: ../app/core/gimp-data-factories.c:358 ../app/core/gimpcontext.c:711
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2786
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:222
 msgid "Dynamics"
 msgstr "Dynamika"
@@ -10396,17 +10422,17 @@ msgstr " (zastąpiony)"
 msgid " (imported)"
 msgstr " (zaimportowany)"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2561
+#: ../app/core/gimpimage.c:2565
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2613
+#: ../app/core/gimpimage.c:2617
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "Zmiana jednostki obrazu"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3493
+#: ../app/core/gimpimage.c:3497
 #, c-format
 msgid ""
 "'gimp-comment' parasite validation failed: comment contains invalid UTF-8"
@@ -10414,47 +10440,47 @@ msgstr ""
 "Sprawdzenie poprawności danych pasożytniczych „gimp-comment” się nie "
 "powiodło: komentarz zawiera nieprawidłowe UTF-8"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3545
+#: ../app/core/gimpimage.c:3549
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "Dołączenie do obrazu danych pasożytniczych"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3586
+#: ../app/core/gimpimage.c:3590
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "Usunięcie z obrazu danych pasożytniczych"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4295
+#: ../app/core/gimpimage.c:4299
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "Dodanie warstwy"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4345 ../app/core/gimpimage.c:4365
+#: ../app/core/gimpimage.c:4349 ../app/core/gimpimage.c:4369
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "Usunięcie warstwy"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4359
+#: ../app/core/gimpimage.c:4363
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "Usunięcie oderwanego zaznaczenia"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4524
+#: ../app/core/gimpimage.c:4528
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "Dodanie kanału"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4562 ../app/core/gimpimage.c:4575
+#: ../app/core/gimpimage.c:4566 ../app/core/gimpimage.c:4579
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "Usunięcie kanału"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4629
+#: ../app/core/gimpimage.c:4633
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "Dodanie ścieżki"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:4660
+#: ../app/core/gimpimage.c:4664
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "Usunięcie ścieżki"
@@ -10762,7 +10788,7 @@ msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Nie można cofnąć działania %s"
 
 #: ../app/core/gimpimagefile.c:776 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1618
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1723
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1724
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
@@ -10845,7 +10871,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:934
+#: ../app/core/gimplayer-floating-selection.c:175 ../app/core/gimplayer.c:937
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
@@ -10921,13 +10947,13 @@ msgstr "Nie można bardziej podnieść warstwy."
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "Nie można bardziej obniżyć warstwy."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:647 ../app/core/gimplayer.c:1528
+#: ../app/core/gimplayer.c:650 ../app/core/gimplayer.c:1531
 #: ../app/core/gimplayermask.c:257
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "maska %s"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:686
+#: ../app/core/gimplayer.c:689
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -10936,60 +10962,60 @@ msgstr ""
 "Oderwane zaznaczenie\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1434
+#: ../app/core/gimplayer.c:1437
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "Nie można dodać maski warstwy, ponieważ warstwa już ją ma."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1445
+#: ../app/core/gimplayer.c:1448
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "Nie można dodać maski warstwy o wymiarach różnych od wymiarów warstwy."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1451
+#: ../app/core/gimplayer.c:1454
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "Dodanie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1579
+#: ../app/core/gimplayer.c:1582
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "Przeniesienie kanału alfa na maskę"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1730
+#: ../app/core/gimplayer.c:1733
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1731
+#: ../app/core/gimplayer.c:1734
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "Usunięcie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1833
+#: ../app/core/gimplayer.c:1836
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
 msgstr "Włączenie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1834
+#: ../app/core/gimplayer.c:1837
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
 msgstr "Wyłączenie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1910
+#: ../app/core/gimplayer.c:1913
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1983
+#: ../app/core/gimplayer.c:1986
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "Dodanie kanału alfa"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2015
+#: ../app/core/gimplayer.c:2018
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "Usunięcie kanału alfa"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:2036
+#: ../app/core/gimplayer.c:2039
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "Dopasowanie wymiarów warstwy do obrazu"
@@ -11782,7 +11808,7 @@ msgid "Enable dithering of _transparency"
 msgstr "D_ithering przezroczystości"
 
 #: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:275
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1930
 msgid "Enable dithering of text layers"
 msgstr "Dithering warstw tekstowych"
 
@@ -12101,9 +12127,9 @@ msgstr "Właściwości obrazu"
 #: ../app/dialogs/image-properties-dialog.c:68
 #: ../app/dialogs/input-devices-dialog.c:62
 #: ../app/dialogs/keyboard-shortcuts-dialog.c:55
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:348
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:134 ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:353
 #: ../app/tools/gimpmeasuretool.c:1079 ../app/widgets/gimpcontrollerlist.c:644
-#: ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:696
+#: ../app/widgets/gimppdbdialog.c:175 ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:698
 #: ../app/widgets/gimptexteditor.c:165
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
@@ -12332,31 +12358,31 @@ msgstr "Należy ponownie uruchomić program GIMP, aby uwzględnić zmiany."
 msgid "Module"
 msgstr "Moduł"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:471
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:472
 msgid "Only in memory"
 msgstr "Tylko w pamięci"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:476
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:477
 msgid "No longer available"
 msgstr "Niedostępny"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:501
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
 msgid "Author:"
 msgstr "Autor:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:502
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:503
 msgid "Version:"
 msgstr "Wersja:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:503
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:504
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:504
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:505
 msgid "Copyright:"
 msgstr "Prawa autorskie:"
 
-#: ../app/dialogs/module-dialog.c:505
+#: ../app/dialogs/module-dialog.c:506
 msgid "Location:"
 msgstr "Położenie:"
 
@@ -12815,7 +12841,7 @@ msgid "Add an alpha channel to imported images"
 msgstr "Dodawanie kanału alfa do importowanych obrazów"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1312
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1862
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
 msgid "Color profile policy:"
 msgstr "Polityka profilu kolorów:"
 
@@ -12852,9 +12878,9 @@ msgstr "Opcje narzędzi"
 #. General
 #. Snapping Distance
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1358
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2135
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2418
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2649
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2140
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2423
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2654
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
@@ -13003,7 +13029,7 @@ msgstr "Odśwież _bieżący motyw"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1677
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1678
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1718
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1719
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Motyw ikon"
 
@@ -13012,312 +13038,312 @@ msgid "Select an Icon Theme"
 msgstr "Wybór motywu ikon"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2489 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1808
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2494 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1807
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1812
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "Wyświetlanie _koloru pierwszoplanowego i tła"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1811
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1816
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Wyświetlanie ak_tywnego pędzla, desenia i gradientu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1820
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Wyświetlanie aktywnego o_brazu"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1823
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1828
 msgid "Tools Configuration"
 msgstr "Konfiguracja narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1839
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1840
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1844
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1845
 msgid "Dialog Defaults"
 msgstr "Domyślne wartości okien dialogowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1849
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1854
 msgid "Reset Dialog Defaults"
 msgstr "Ustaw domyślne wartości okien dialogowych"
 
 #. Color profile import dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1857
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1862
 msgid "Color Profile Import Dialog"
 msgstr "Okno importu profilu kolorów"
 
 #. Convert to Color Profile Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1866
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1871
 msgid "Convert to Color Profile Dialog"
 msgstr "Okno konwersji do profilu kolorów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1871
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1876
 msgid "Rendering intent:"
 msgstr "Sposób odwzorowania barw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1875
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1880
 msgid "Black point compensation"
 msgstr "Kompensacja czarnego punktu"
 
 #. Convert Precision Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1879
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1884
 msgid "Precision Conversion Dialog"
 msgstr "Okno konwersji dokładności"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1886
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1891
 msgid "Dither layers:"
 msgstr "Dithering warstw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1891
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1896
 msgid "Dither text layers:"
 msgstr "Dithering warstw tekstowych:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1896
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1901
 msgid "Dither channels/masks:"
 msgstr "Dithering kanałów/masek:"
 
 #. Convert Indexed Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1900
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1905
 msgid "Indexed Conversion Dialog"
 msgstr "Okno konwersji do trybu indeksowanego"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1905
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
 msgid "Colormap:"
 msgstr "Paleta kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1908
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1913
 msgid "Maximum number of colors:"
 msgstr "Maksymalna liczba kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1912
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
 msgid "Remove unused and duplicate colors from colormap"
 msgstr "Usunięcie nieużywanych i podwójnych kolorów z palety kolorów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1918
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1923
 msgid "Color dithering:"
 msgstr "Dithering kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1922
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1927
 msgid "Enable dithering of transparency"
 msgstr "Dithering przezroczystości"
 
 #. Canvas Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1929
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
 msgid "Canvas Size Dialog"
 msgstr "Okno wymiarów płótna"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1934
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1939
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1968
 msgid "Fill with:"
 msgstr "Wypełnienie:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1937
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1942
 msgid "Resize layers:"
 msgstr "Zmiana wymiarów warstw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1941
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1946
 msgid "Resize text layers"
 msgstr "Zmiana wymiarów warstw tekstowych"
 
 #. New Layer Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1945
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1950
 msgid "New Layer Dialog"
 msgstr "Okno nowej warstwy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1950
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1955
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Nazwa warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1954
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1959
 msgid "Fill type:"
 msgstr "Typ wypełnienia:"
 
 #. Layer Boundary Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1958
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1963
 msgid "Layer Boundary Size Dialog"
 msgstr "Okno wymiarów granic warstwy"
 
 #. Add Layer Mask Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1967
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
 msgid "Add Layer Mask Dialog"
 msgstr "Oko dodania maski warstwy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1972
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1977
 msgid "Layer mask type:"
 msgstr "Typ maski warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1976
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1981
 msgid "Invert mask"
 msgstr "Odwrócenie maski"
 
 #. Merge Layers Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1980
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1985
 msgid "Merge Layers Dialog"
 msgstr "Okno łączenia warstw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1987
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1992
 msgid "Merged layer size:"
 msgstr "Wymiary połączonej warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1991
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1996
 msgid "Merge within active group only"
 msgstr "Łączenie tylko w obrębie aktywnej grupy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1994
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1999
 msgid "Discard invisible layers"
 msgstr "Pomijanie niewidocznych warstw"
 
 #. New Channel Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1998
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
 msgid "New Channel Dialog"
 msgstr "Okno nowego kanału"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
 msgid "Channel name:"
 msgstr "Nazwa kanału:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2007
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2012
 msgid "Color and opacity:"
 msgstr "Kolor i krycie:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2008
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2013
 msgid "Default New Channel Color and Opacity"
 msgstr "Domyślny kolor i krycie nowego kanału"
 
 #. New Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2013
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2018
 msgid "New Path Dialog"
 msgstr "Okno nowej ścieżki"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2018
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2023
 msgid "Path name:"
 msgstr "Nazwa ścieżki:"
 
 #. Export Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2027
 msgid "Export Paths Dialog"
 msgstr "Okno eksportu ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2027
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2032
 msgid "Export folder:"
 msgstr "Katalog eksportu:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2033
 msgid "Select Default Folder for Exporting Paths"
 msgstr "Wybór domyślnego katalogu do eksportowania ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2032
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2037
 msgid "Export the active path only"
 msgstr "Eksport tylko aktywnej ścieżki"
 
 #. Import Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2036
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2041
 msgid "Import Paths Dialog"
 msgstr "Okno importu ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2041
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2046
 msgid "Import folder:"
 msgstr "Katalog importu:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2042
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
 msgid "Select Default Folder for Importing Paths"
 msgstr "Wybór domyślnego katalogu do importowania ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2046
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2051
 msgid "Merge imported paths"
 msgstr "Połączenie zaimportowanych ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2049
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2054
 msgid "Scale imported paths"
 msgstr "Przeskalowanie zaimportowanych ścieżek"
 
 #. Feather Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2053
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2058
 msgid "Feather Selection Dialog"
 msgstr "Okno zmiękczenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2058
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2063
 msgid "Feather radius:"
 msgstr "Promień zmiękczenia:"
 
 #. Grow Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2062
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2067
 msgid "Grow Selection Dialog"
 msgstr "Okno powiększenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2067
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2072
 msgid "Grow radius:"
 msgstr "Promień powiększenia:"
 
 #. Shrink Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2071
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2076
 msgid "Shrink Selection Dialog"
 msgstr "Okno zmniejszenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2076
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2081
 msgid "Shrink radius:"
 msgstr "Promień zmniejszenia:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2080
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2085
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2102
 msgid "Selected areas continue outside the image"
 msgstr "Zaznaczone obszary znajdują się także poza obrazem"
 
 #. Border Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2084
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089
 msgid "Border Selection Dialog"
 msgstr "Okno obramowania zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2094
 msgid "Border radius:"
 msgstr "Promień obramowania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2098
 msgid "Border style:"
 msgstr "Styl obramowania:"
 
 #. Fill Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2101
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2106
 msgid "Fill Selection Outline & Fill Path Dialogs"
 msgstr "Okna wypełniania krawędzi zaznaczenia i wypełniania ścieżki"
 
 #. Stroke Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2110
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2115
 msgid "Stroke Selection & Stroke Path Dialogs"
 msgstr "Okna rysowania wzdłuż zaznaczenia i rysowania wzdłuż ścieżki"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2126
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2127
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2131
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2132
 msgid "Help System"
 msgstr "System pomocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2138
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2143
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Po_dpowiedzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Przyciski po_mocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2151
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Wersja sieciowa"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2147
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2152
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Kopia zainstalowana na komputerze"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2148
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2153
 msgid "User manual:"
 msgstr "Podręcznik użytkownika:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2155
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2160
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Podręcznik użytkownika jest zainstalowany na komputerze."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2161
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2166
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
 
@@ -13325,15 +13351,15 @@ msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
 #. * that doesn't use the help browser, so don't bother showing
 #. * the combo.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2179
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Przeglądarka pomocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2186
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Prz_eglądarka pomocy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2187
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2192
 msgid ""
 "The GIMP help browser doesn't seem to be installed. Using the web browser "
 "instead."
@@ -13342,453 +13368,453 @@ msgstr ""
 "przeglądarki WWW zamiast niej."
 
 #. Action Search
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2204
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2209
 msgid "Action Search"
 msgstr "Wyszukiwanie czynności"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2208
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2213
 msgid "Show _unavailable actions"
 msgstr "Wyświetlanie _niedostępnych czynności"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
 msgid "Maximum History Size:"
 msgstr "Maksymalny rozmiar historii:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2215
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
 msgid "Clear Action History"
 msgstr "Wyczyszczenie historii czynności"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2230
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2231
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2235
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2236
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2239
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2244
 msgid "Transparency"
 msgstr "Przezroczysta"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2243
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2248
 msgid "_Check style:"
 msgstr "Wygląd pola sza_chownicy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2246
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2251
 msgid "Check _size:"
 msgstr "_Rozmiar pola szachownicy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2249
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2254
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość monitora"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253 ../app/display/gimpcursorview.c:210
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2258 ../app/display/gimpcursorview.c:210
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:234
 msgid "Pixels"
 msgstr "Piksele"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2271 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2276 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:230
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Poziomo"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2273 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2278 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
 msgid "Vertical"
 msgstr "Pionowo"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2275
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2280
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:457
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Wykrywanie automatycznie (obecnie %d×%d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2311
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2316
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Wprowadzenie ręczne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2326
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2331
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "S_kalibruj…"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2354
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2355
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2359
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2360
 msgid "Window Management"
 msgstr "Zarządzanie oknami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2360
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2365
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Podpowiedzi menedżera okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2366
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2371
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "Podpowiedź dla _doków i przybornika:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2369
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2374
 msgid "Focus"
 msgstr "Aktywowanie okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2373
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "A_ktywowanie obrazu z kursorem"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2377
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2382
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Położenia okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2380
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2385
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Zapisywanie położeń okien przed za_kończeniem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2383
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2388
 msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
 msgstr "Otwieranie okien na tym samym _monitorze, co poprzednio"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2387
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2392
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "_Zapisz położenia okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2394
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2399
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Ustaw zapisane pozycje okien na wartości domyślne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2409
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2410
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2414
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2415
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Okna z obrazami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2426
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Domyślne ustawienie „_Punkt do punktu”"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2427
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Prędkość a_nimacji obwódki:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2431
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2436
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Zachowanie przy powiększaniu i zmianie wymiarów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2435
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2440
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Zmienianie wymiarów okna przy po_większeniu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2438
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Zmienianie wymiarów okna przy z_mianie wymiarów obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2449
 msgid "Show entire image"
 msgstr "Wyświetlanie całego obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2451
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Począ_tkowy współczynnik powiększenia:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2450
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2455
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Spacja"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2456
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2461
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Po naciśnięciu klawisza spacji:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2460
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2465
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Kursory myszy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2464
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2469
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "Wyświetlanie o_bwódki pędzla"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2467
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2472
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Wyświetlanie kursora dla narzędzi _rysowania"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2473
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2478
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "_Tryb rysowania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2476
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2481
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "P_rawo lub leworęczność kursora:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2488
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2493
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Wygląd okna z obrazem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2501
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Domyślny wygląd w trybie zwykłym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2501
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2506
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Domyślny wygląd w trybie pełnoekranowym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2510
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2515
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Format tytułu obrazu i opisu na pasku stanu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2511
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2516
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Tytuł i stan"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2529
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2534
 msgid "Current format"
 msgstr "Bieżący format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2530
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2535
 msgid "Default format"
 msgstr "Domyślny format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2531
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2536
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Procentowe powiększenie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2537
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Współczynnik powiększenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
 msgid "Show image size"
 msgstr "Rozmiar obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2534
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
 msgid "Show drawable size"
 msgstr "Rozmiar obszaru rysowania"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2552
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Format tytułu obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2549
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2554
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Format opisu na pasku stanu obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2638
 msgid "Image Window Snapping Behavior"
 msgstr "Zachowanie przyciągania okna z obrazem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2634
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
 msgid "Snapping"
 msgstr "Przyciąganie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2641
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2646
 msgid "Default Behavior in Normal Mode"
 msgstr "Domyślne zachowanie w trybie zwykłym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2645
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2650
 msgid "Default Behavior in Fullscreen Mode"
 msgstr "Domyślne zachowanie w trybie pełnoekranowym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2654
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2659
 msgid "_Snapping distance:"
 msgstr "_Zasięg przyciągania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2663
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2664
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2668
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2669
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Urządzenia wejściowe"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2670
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2675
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Dodatkowe urządzenia wejściowe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2674
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2679
 msgid "S_hare tool and tool options between input devices"
 msgstr ""
 "_Współdzielenie narzędzia i opcji narzędzia między urządzeniami wejściowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2683
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "S_konfiguruj dodatkowe urządzenia wejściowe…"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2685
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2690
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "Zap_isywanie ustawień urządzeń wejściowych przed zakończeniem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2694
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "_Zapisz ustawienia urządzeń wejściowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2696
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2701
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Ustaw zapisane ustawienia urządzeń wejściowych na wartości domyślne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2711
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2716
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Dodatkowe urządzenia sterujące"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2712
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2717
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Urządzenia sterujące"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2727
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2732
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2733
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Katalog tymczasowy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Wybór katalogu dla plików tymczasowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Katalog wymiany:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Wybór katalogu wymiany"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2787
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Katalogi z pędzlami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2784
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2789
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z pędzlami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2786
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Katalogi z dynamiką"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2793
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z dynamiką"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2790
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2795
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Katalogi z deseniami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2792
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2797
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z deseniami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2794
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2799
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Katalogi z paletami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2796
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2801
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z paletami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2798
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2803
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Katalogi z gradientami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2800
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2805
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z gradientami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Katalogi z czcionkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2804
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2809
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z czcionkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2806
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2811
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Katalogi z ustawieniami narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2808
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2813
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z ustawieniami narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2810
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2815
 msgid "MyPaint Brush Folders"
 msgstr "Katalogi z pędzlami programu MyPaint"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2812
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2817
 msgid "Select MyPaint Brush Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z pędzlami programu MyPaint"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2814
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "Katalogi z wtyczkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2816
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2821
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z wtyczkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2818
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2823
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skrypty"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2818
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2823
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Katalogi ze Script-Fu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2820
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2825
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Wybór katalogów ze Script-Fu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2822
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2827
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Katalogi z modułami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2824
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2829
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z modułami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2826
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2831
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Interpretery"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2826
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2831
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Katalogi interpretera"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2828
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2833
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Wybór katalogów interpretera"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2830
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2835
 msgid "Environment"
 msgstr "Środowisko"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2830
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2835
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Katalogi ze zmiennymi środowiskowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2832
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2837
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Wybór katalogów ze zmiennymi środowiskowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2834
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2839
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2834
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2839
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Katalogi z motywami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2836
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2841
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z motywami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2838
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2843
 msgid "Icon Themes"
 msgstr "Motywy ikon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2838
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2843
 msgid "Icon Theme Folders"
 msgstr "Katalogi z motywami ikon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2840
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2845
 msgid "Select Icon Theme Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z motywami ikon"
 
@@ -14013,7 +14039,7 @@ msgid "_Next Tip"
 msgstr "_Następna porada"
 
 #. a link to the related section in the user manual
-#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:204
+#: ../app/dialogs/tips-dialog.c:205
 msgid "Learn more"
 msgstr "Więcej informacji"
 
@@ -14134,9 +14160,9 @@ msgstr "Odstęp między liniami"
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:292 ../app/display/gimpcursorview.c:299
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:693 ../app/display/gimpcursorview.c:695
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:697 ../app/display/gimpcursorview.c:699
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:812 ../app/display/gimpcursorview.c:813
-#: ../app/display/gimpcursorview.c:814 ../app/display/gimpcursorview.c:815
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:789
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:818 ../app/display/gimpcursorview.c:819
+#: ../app/display/gimpcursorview.c:820 ../app/display/gimpcursorview.c:821
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:621 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:855
 msgid "n/a"
 msgstr "Nie dotyczy"
 
@@ -14344,12 +14370,12 @@ msgstr "Filtry wyświetlania kolorów"
 msgid "Configure Color Display Filters"
 msgstr "Konfiguracja filtrów wyświetlania kolorów"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:869
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:870
 #, c-format
 msgid "Image saved to '%s'"
 msgstr "Zapisano obraz do „%s”"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:881
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-handlers.c:883
 #, c-format
 msgid "Image exported to '%s'"
 msgstr "Wyeksportowano obraz do „%s”"
@@ -14621,312 +14647,332 @@ msgctxt "layer-composite-mode"
 msgid "Destination atop"
 msgstr "Cel na"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:149
+#: ../app/operations/operations-enums.c:153
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Normal (legacy)"
 msgstr "Zwykłe (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:150
+#: ../app/operations/operations-enums.c:154
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Dissolve"
 msgstr "Przenikanie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:151
+#: ../app/operations/operations-enums.c:155
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Behind (legacy)"
 msgstr "Z tyłu (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:152
+#: ../app/operations/operations-enums.c:156
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Multiply (legacy)"
 msgstr "Mnożenie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:153
+#: ../app/operations/operations-enums.c:157
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Screen (legacy)"
 msgstr "Przesiewanie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:154
+#: ../app/operations/operations-enums.c:158
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Old broken Overlay"
 msgstr "Poprzednie, uszkodzone pokrywanie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:155
+#: ../app/operations/operations-enums.c:159
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Difference (legacy)"
 msgstr "Różnica (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:156
+#: ../app/operations/operations-enums.c:160
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Addition (legacy)"
 msgstr "Suma (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:157
+#: ../app/operations/operations-enums.c:161
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Subtract (legacy)"
 msgstr "Odejmowanie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:158
+#: ../app/operations/operations-enums.c:162
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Darken only (legacy)"
 msgstr "Tylko ciemniejsze (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:159
+#: ../app/operations/operations-enums.c:163
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Lighten only (legacy)"
 msgstr "Tylko jaśniejsze (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:160
+#: ../app/operations/operations-enums.c:164
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hue (HSV) (legacy)"
 msgstr "Barwa (HSV, poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:161
+#: ../app/operations/operations-enums.c:165
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Saturation (HSV) (legacy)"
 msgstr "Nasycenie (HSV, poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:162
+#: ../app/operations/operations-enums.c:166
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Color (HSV) (legacy)"
 msgstr "Kolor (HSV, poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:163
+#: ../app/operations/operations-enums.c:167
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Value (HSV) (legacy)"
 msgstr "Wartość (HSV, poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:164
+#: ../app/operations/operations-enums.c:168
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Divide (legacy)"
 msgstr "Dzielenie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:165
+#: ../app/operations/operations-enums.c:169
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Dodge (legacy)"
 msgstr "Rozjaśnianie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:166
+#: ../app/operations/operations-enums.c:170
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Burn (legacy)"
 msgstr "Przyciemnianie (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:167
+#: ../app/operations/operations-enums.c:171
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hard light (legacy)"
 msgstr "Twarde światło (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:168
+#: ../app/operations/operations-enums.c:172
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Soft light (legacy)"
 msgstr "Miękkie światło (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:169
+#: ../app/operations/operations-enums.c:173
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Grain extract (legacy)"
 msgstr "Wydobycie ziarna (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:170
+#: ../app/operations/operations-enums.c:174
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Grain merge (legacy)"
 msgstr "Połączenie ziarna (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:171
+#: ../app/operations/operations-enums.c:175
 msgctxt "layer-mode"
-msgid "Color erase"
-msgstr "Usuwanie koloru"
+msgid "Color erase (legacy)"
+msgstr "Usuwanie koloru (poprzednia wersja)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:172
+#: ../app/operations/operations-enums.c:176
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Overlay"
 msgstr "Pokrywanie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:173
+#: ../app/operations/operations-enums.c:177
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hue (LCH)"
 msgstr "Barwa (LCH)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:174
+#: ../app/operations/operations-enums.c:178
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Chroma (LCH)"
 msgstr "Nasycenie (LCH)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:175
+#: ../app/operations/operations-enums.c:179
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Color (LCH)"
 msgstr "Kolor (LCH)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:176
+#: ../app/operations/operations-enums.c:180
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Lightness (LCH)"
 msgstr "Jasność (LCH)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:177
+#: ../app/operations/operations-enums.c:181
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykłe"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:178
+#: ../app/operations/operations-enums.c:182
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Behind"
 msgstr "Z tyłu"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:179
+#: ../app/operations/operations-enums.c:183
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Multiply"
 msgstr "Mnożenie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:180
+#: ../app/operations/operations-enums.c:184
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Screen"
 msgstr "Przesiewanie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:181
+#: ../app/operations/operations-enums.c:185
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Difference"
 msgstr "Różnica"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:182
+#: ../app/operations/operations-enums.c:186
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Addition"
 msgstr "Suma"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:183
+#: ../app/operations/operations-enums.c:187
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Subtract"
 msgstr "Odejmowanie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:184
+#: ../app/operations/operations-enums.c:188
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Darken only"
 msgstr "Tylko ciemniejsze"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:185
+#: ../app/operations/operations-enums.c:189
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Lighten only"
 msgstr "Tylko jaśniejsze"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:186
+#: ../app/operations/operations-enums.c:190
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hue (HSV)"
 msgstr "Barwa (HSV)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:187
+#: ../app/operations/operations-enums.c:191
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Saturation (HSV)"
 msgstr "Nasycenie (HSV)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:188
+#: ../app/operations/operations-enums.c:192
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Color (HSV)"
 msgstr "Kolor (HSV)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:189
+#: ../app/operations/operations-enums.c:193
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Value (HSV)"
 msgstr "Wartość (HSV)"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:190
+#: ../app/operations/operations-enums.c:194
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Divide"
 msgstr "Dzielenie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:191
+#: ../app/operations/operations-enums.c:195
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Dodge"
 msgstr "Rozjaśnianie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:192
+#: ../app/operations/operations-enums.c:196
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Burn"
 msgstr "Przyciemnianie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:193
+#: ../app/operations/operations-enums.c:197
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hard light"
 msgstr "Twarde światło"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:194
+#: ../app/operations/operations-enums.c:198
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Soft light"
 msgstr "Miękkie światło"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:195
+#: ../app/operations/operations-enums.c:199
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Grain extract"
 msgstr "Wydobycie ziarna"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:196
+#: ../app/operations/operations-enums.c:200
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Grain merge"
 msgstr "Połączenie ziarna"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:197
+#: ../app/operations/operations-enums.c:201
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Vivid light"
 msgstr "Żywe światło"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:198
+#: ../app/operations/operations-enums.c:202
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Pin light"
 msgstr "Światło punktowe"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:199
+#: ../app/operations/operations-enums.c:203
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Linear light"
 msgstr "Światło liniowe"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:200
+#: ../app/operations/operations-enums.c:204
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Hard mix"
 msgstr "Twarda mieszanka"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:201
+#: ../app/operations/operations-enums.c:205
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Exclusion"
 msgstr "Wykluczenie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:202
+#: ../app/operations/operations-enums.c:206
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Linear burn"
 msgstr "Liniowe przyciemnianie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:203
+#: ../app/operations/operations-enums.c:207
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Luma/Luminance darken only"
 msgstr "Tylko ciemniejsze lumy/luminancji"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:204
+#: ../app/operations/operations-enums.c:208
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Luma/Luminance lighten only"
 msgstr "Tylko jaśniejsze lumy/luminancji"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:205
+#: ../app/operations/operations-enums.c:209
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Luminance"
 msgstr "Luminancja"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:206
+#: ../app/operations/operations-enums.c:210
+msgctxt "layer-mode"
+msgid "Color erase"
+msgstr "Usuwanie koloru"
+
+#: ../app/operations/operations-enums.c:211
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Erase"
 msgstr "Wycieranie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:207
+#: ../app/operations/operations-enums.c:212
+msgctxt "layer-mode"
+msgid "Mono mix"
+msgstr "Mieszanka monochromatyczna"
+
+#: ../app/operations/operations-enums.c:213
+msgctxt "layer-mode"
+msgid "Merge"
+msgstr "Łączenie"
+
+#: ../app/operations/operations-enums.c:214
+msgctxt "layer-mode"
+msgid "Split"
+msgstr "Dzielenie"
+
+#: ../app/operations/operations-enums.c:215
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Replace"
 msgstr "Zastąpienie"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:208
+#: ../app/operations/operations-enums.c:216
 msgctxt "layer-mode"
 msgid "Anti erase"
 msgstr "Cofanie wycierania"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:236
+#: ../app/operations/operations-enums.c:244
 msgctxt "layer-mode-group"
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
 
-#: ../app/operations/operations-enums.c:237
+#: ../app/operations/operations-enums.c:245
 msgctxt "layer-mode-group"
 msgid "Legacy"
 msgstr "Poprzednia wersja"
@@ -17146,35 +17192,35 @@ msgstr "Tryb wybierania (%s)"
 msgid "Use info window (%s)"
 msgstr "Okno informacyjne (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:102
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:105
 msgid "Color Picker"
 msgstr "Pobranie koloru"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:103
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:106
 msgid "Color Picker Tool: Set colors from image pixels"
 msgstr "Pobranie koloru: ustawia kolor z punktów obrazu"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:104
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:107
 msgid "C_olor Picker"
 msgstr "Po_branie koloru"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:252
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:255
 msgid "Click in any image to view its color"
 msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie wyświetli jego kolor"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:259 ../app/tools/gimppainttool.c:497
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:262 ../app/tools/gimppainttool.c:497
 msgid "Click in any image to pick the foreground color"
 msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor pierwszoplanowy"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:267 ../app/tools/gimppainttool.c:503
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:270 ../app/tools/gimppainttool.c:503
 msgid "Click in any image to pick the background color"
 msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie pobierze jego kolor tła"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:275
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:278
 msgid "Click in any image to add the color to the palette"
 msgstr "Kliknięcie w dowolnym obrazie doda kolor do palety"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:342
+#: ../app/tools/gimpcolorpickertool.c:347
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Informacje o zakraplaczu"
 
@@ -18857,11 +18903,11 @@ msgstr "Kolor:"
 msgid "Justify:"
 msgstr "Justowanie:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:630
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:633
 msgid "Box:"
 msgstr "Pole:"
 
-#: ../app/tools/gimptextoptions.c:647
+#: ../app/tools/gimptextoptions.c:650
 msgid "Language:"
 msgstr "Język:"
 
@@ -19736,7 +19782,7 @@ msgid "Percentage of width of brush"
 msgstr "Procent szerokości pędzla"
 
 #: ../app/widgets/gimpbufferview.c:175 ../app/widgets/gimpbufferview.c:267
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:745
+#: ../app/widgets/gimpeditor.c:764
 msgid "(None)"
 msgstr "(Brak)"
 
@@ -19782,57 +19828,61 @@ msgstr ""
 "Heksadecymalny zapis koloru jest używany w językach HTML i CSS. To pole "
 "przyjmuje także nazwy kolorów języka CSS."
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:627 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:704
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:192
+msgid "X,Y:"
+msgstr "X,Y:"
+
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:693 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:770
 msgid "Value:"
 msgstr "Wartość:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:630 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:639
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:670 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:707
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:732
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:696 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:705
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:736 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:773
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:798
 msgid "Alpha:"
 msgstr "Alfa:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:634 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:665
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:700 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:731
 msgid "Red:"
 msgstr "Czerwony:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:635 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:666
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:701 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:732
 msgid "Green:"
 msgstr "Zielony:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:636 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:667
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:702 ../app/widgets/gimpcolorframe.c:733
 msgid "Blue:"
 msgstr "Niebieski:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:643
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:709
 msgid "Index:"
 msgstr "Indeks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:672
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:738
 msgid "Hex:"
 msgstr "Heks:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:702
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:768
 msgid "Hue:"
 msgstr "Barwa:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:703
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:769
 msgid "Sat.:"
 msgstr "Nasycenie:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:726
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:792
 msgid "Cyan:"
 msgstr "Niebieskozielony:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:727
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:793
 msgid "Magenta:"
 msgstr "Purpurowy:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:728
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:794
 msgid "Yellow:"
 msgstr "Żółty:"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:729
+#: ../app/widgets/gimpcolorframe.c:795
 msgid "Black:"
 msgstr "Czarny:"
 
@@ -19884,6 +19934,14 @@ msgstr "_Pobierz zdarzenie"
 msgid "Select the next event arriving from the controller"
 msgstr "Wybieranie następnego zdarzenia pochodzącego od urządzenia"
 
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:374
+msgid "_Edit event"
+msgstr "_Modyfikuj zdarzenie"
+
+#: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:382
+msgid "_Clear event"
+msgstr "Wy_czyść zdarzenie"
+
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:526
 #, c-format
 msgid "Remove the action assigned to '%s'"
@@ -20284,16 +20342,16 @@ msgstr "Podana nazwa pliku nie ma żadnego znanego rozszerzenia."
 msgid "File Exists"
 msgstr "Plik istnieje"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:228
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:229
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zastąp"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:238
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:239
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "Plik o nazwie „%s” już istnieje."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:242
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:243
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "Zastąpić istniejący plik zapisywanym obrazem?"
 
@@ -20319,7 +20377,7 @@ msgctxt "dock"
 msgid " | "
 msgstr " | "
 
-#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:294
+#: ../app/widgets/gimpdockbook.c:304
 msgid "Configure this tab"
 msgstr "Konfiguruje tę kartę"
 
@@ -20640,6 +20698,10 @@ msgstr "Wklej ikonę ze schowka"
 msgid "Load Icon Image"
 msgstr "Wczytaj obraz ikony"
 
+#: ../app/widgets/gimpiconsizescale.c:118
+msgid "Override theme icon sizes"
+msgstr "Zastąpienie rozmiarów ikon z motywów"
+
 #. Button
 #: ../app/widgets/gimpimagecommenteditor.c:107
 msgid "Use default comment"
@@ -20971,35 +21033,35 @@ msgstr "Nieprawidłowe UTF-8"
 msgid "Pick a setting from the list"
 msgstr "Pobierz ustawienia z listy"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:291
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:292
 msgid "Add settings to favorites"
 msgstr "Dodaj ustawienia do ulubionych"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:319
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:321
 msgid "_Import Settings from File..."
 msgstr "Za_importuj ustawienia z pliku…"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:325
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:327
 msgid "_Export Settings to File..."
 msgstr "Wy_eksportuj ustawienia do pliku…"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:332
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:334
 msgid "_Manage Settings..."
 msgstr "_Zarządzaj ustawieniami…"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:646
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:648
 msgid "Add Settings to Favorites"
 msgstr "Dodaj ustawienia do ulubionych"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:649
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:651
 msgid "Enter a name for the settings"
 msgstr "Nazwa ustawień"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:650
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:652
 msgid "Saved Settings"
 msgstr "Zapisane ustawienia"
 
-#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:691
+#: ../app/widgets/gimpsettingsbox.c:693
 msgid "Manage Saved Settings"
 msgstr "Zarządzanie zapisanymi ustawieniami"
 
@@ -21304,15 +21366,15 @@ msgstr "Obniża to narzędzie na dół"
 msgid "Reset tool order and visibility"
 msgstr "Przywraca domyślny porządek i widoczność narzędzi"
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:202
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:203
 msgid "Save Tool Preset..."
 msgstr "Zapisz ustawienia narzędzia…"
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:210
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:212
 msgid "Restore Tool Preset..."
 msgstr "Przywróć ustawienia narzędzia…"
 
-#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:218
+#: ../app/widgets/gimptooloptionseditor.c:221
 msgid "Delete Tool Preset..."
 msgstr "Usuń ustawienia narzędzia…"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]