[gnome-games] Update Swedish translationcommit 6896994c451870b08208efc0d2198022ad4d1375
Author: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>
Date:   Sat Mar 11 11:45:26 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po |  647 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 files changed, 616 insertions(+), 31 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index da852e9..3a34818 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,15 +1,16 @@
 # Swedish translation for gnome-games.
-# Copyright © 2016 gnome-games's COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright © 2016, 2017 gnome-games's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2016.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2016, 2017.
+# Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>, 2016.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "games&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-27 20:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-06 18:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-09 09:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-09 11:22+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -17,10 +18,12 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #: ../data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.h:1
-#: ../data/org.gnome.Games.desktop.in.h:1 ../data/ui/header-bar.ui.h:1
+#: ../data/org.gnome.Games.desktop.in.h:1
+#: ../data/ui/collection-header-bar.ui.h:1 ../data/ui/display-header-bar.ui.h:1
+#: ../src/ui/application.vala:17
 msgid "Games"
 msgstr "Spel"
 
@@ -41,7 +44,7 @@ msgstr ""
 #: ../data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "You want to install Games if you just want a very simple and comfortable way "
-"to play your games and you don't need advanced features such as speedrunning "
+"to play your games and you don’t need advanced features such as speedrunning "
 "tools or video game development tools."
 msgstr ""
 "Du vill installera Spel om du helt enkelt vill ha ett väldigt enkelt och "
@@ -53,7 +56,7 @@ msgid "Features:"
 msgstr "Funktioner:"
 
 #: ../data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.h:6
-msgid "List your installed games, your Steam games, your game ROMs..."
+msgid "List your installed games, your Steam games, your game ROMs…"
 msgstr "Lista dina installerade spel, dina Steam-spel, dina spelrommar…"
 
 #: ../data/org.gnome.Games.appdata.xml.in.h:7
@@ -80,6 +83,42 @@ msgstr "Visa och spela din spelsamling"
 msgid "game;videogame;video game;player;"
 msgstr "spel;videospel;tvspel;spelare;"
 
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:1 ../data/ui/display-header-bar.ui.h:3
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Helskärm"
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:2
+msgid "Whether the games should be displayed in full screen or not."
+msgstr "Huruvida spelen ska visas i helskärmsläge eller inte."
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:3
+msgid "Video filter"
+msgstr "Videofilter"
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"Filter for the game video output. Allowed values are: “smooth” (blurry "
+"pixels), “sharp” (blocky pixels)."
+msgstr ""
+"Filter för videoutdata för spel. Tillåtna värden är: ”smooth” (suddiga "
+"bildpunkter), ”sharp” (kantiga bildpunkter)."
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:5
+msgid "Window maximized"
+msgstr "Fönster maximerat"
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:6
+msgid "Window maximized state."
+msgstr "Maximerat fönstertillstånd."
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:7
+msgid "Window size"
+msgstr "Fönsterstorlek"
+
+#: ../data/org.gnome.Games.gschema.xml.h:8
+msgid "Window size (width and height)."
+msgstr "Fönsterstorlek (bredd och höjd)."
+
 #: ../data/gtk/menus.ui.h:1
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Inställningar"
@@ -92,9 +131,25 @@ msgstr "_Om"
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vsluta"
 
+#: ../data/ui/collection-box.ui.h:1
+msgid "Loading"
+msgstr "Läser in"
+
+#: ../data/ui/collection-header-bar.ui.h:2
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#: ../data/ui/display-header-bar.ui.h:2
+msgid "Back"
+msgstr "Bakåt"
+
+#: ../data/ui/display-header-bar.ui.h:4
+msgid "Restore"
+msgstr "Återställ"
+
 #: ../data/ui/dummy-display.ui.h:1
-msgid "<b><span size=\"large\">This is a dummy game display</span></b>"
-msgstr "<b><span size=\"large\">Den här spelskärmen är en attrapp</span></b>"
+msgid "This is a dummy game display"
+msgstr "Den här spelskärmen är en attrapp"
 
 #: ../data/ui/dummy-display.ui.h:2
 msgid "If you see this, this is a bug."
@@ -115,23 +170,27 @@ msgstr ""
 "Installera spel eller lägg till kataloger som innehåller spel till dina "
 "sökkällor."
 
-#: ../data/ui/header-bar.ui.h:2
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-#: ../data/ui/header-bar.ui.h:3
-msgid "Back"
-msgstr "Bakåt"
+#: ../data/ui/media-menu-button.ui.h:1
+msgid "Media"
+msgstr "Media"
 
 #: ../data/ui/preferences-page-plugins.ui.h:1
 msgid "Plugins"
 msgstr "Insticksmoduler"
 
+#: ../data/ui/preferences-page-video.ui.h:1
+msgid "Filter"
+msgstr "Filter"
+
 #: ../data/ui/preferences-window.ui.h:1
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:2
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:2 ../src/ui/preferences-page-video.vala:6
+msgid "Video"
+msgstr "Video"
+
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:3
 #: ../src/ui/preferences-page-plugins.vala:6
 msgid "Extensions"
 msgstr "Tillägg"
@@ -148,18 +207,16 @@ msgstr "Alla osparade framsteg kommer gå förlorade."
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:4 ../data/ui/resume-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:4 ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:3
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #: ../data/ui/remote-display.ui.h:1
-msgid "<b><span size=\"large\">Use the game's own window to play it</span></b>"
-msgstr ""
-"<b><span size=\"large\">Använd spelets eget fönster för att spela det</"
-"span></b>"
+msgid "Use the game’s own window to play it"
+msgstr "Använd spelets egna fönster för att spela det"
 
 #: ../data/ui/remote-display.ui.h:2
-msgid "This game isn't integrated to GNOME Games."
+msgid "This game isn’t integrated to GNOME Games."
 msgstr "Det här spelet är inte integrerat i GNOME Spel."
 
 #: ../data/ui/remote-display.ui.h:3
@@ -175,24 +232,552 @@ msgid "Resume"
 msgstr "Återuppta"
 
 #: ../data/ui/resume-dialog.ui.h:3
-msgid "Main Menu"
-msgstr "Huvudmeny"
+msgid "Restart"
+msgstr "Starta om"
+
+#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:1
+msgid "Resuming failed. Do you want to to restart the game?"
+msgstr "Misslyckades med att återuppta. Vill du starta om spelet?"
+
+#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:2
+msgid "Reset"
+msgstr "Återställ"
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:56
+#, c-format
+msgid "Invalid command “%s”."
+msgstr "Ogiltigt kommando ”%s”."
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:84
+#, c-format
+msgid "Tracker listed file not found: “%s”."
+msgstr "Tracker-listad fil kunde inte hittas: ”%s”."
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:90
+#, c-format
+msgid "Couldn’t parse desktop entry “%s”."
+msgstr "Det går inte att tolka skrivbordsposten ”%s”."
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:103
+#, c-format
+msgid "“%s” has blacklisted category “%s”."
+msgstr "”%s” har svartlistat kategorin ”%s”."
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:112
+#, c-format
+msgid "“%s” has blacklisted executable “%s”."
+msgstr "”%s” har svartlistat körbara filen ”%s”."
+
+#: ../plugins/desktop/src/desktop-tracker-query.vala:119
+#, c-format
+msgid "“%s” is blacklisted."
+msgstr "”%s” är svartlistad."
+
+#: ../plugins/dreamcast/src/dreamcast-header.vala:54
+msgid "The file doesn’t have a Dreamcast header."
+msgstr "Filen har inte ett Dreamcast-filhuvud."
+
+#: ../plugins/game-cube/src/game-cube-header.vala:20
+msgid "The file doesn’t have a Game Cube header."
+msgstr "Filen har inte ett Game Cube-filhuvud."
+
+#: ../plugins/love/src/love-package.vala:13
+#: ../plugins/love/src/love-package.vala:17
+#, c-format
+msgid "This doesn’t represent a valid LÖVE package: “%s”."
+msgstr "Det här representerar inte ett giltigt LÖVE-paket: ”%s”."
+
+#: ../plugins/mame/src/mame-game-uri-adapter.vala:16
+#, c-format
+msgid "Invalid MAME game id “%s” for “%s”."
+msgstr "Ogiltigt MAME-spel-ID ”%s” för ”%s”."
+
+#: ../plugins/master-system/src/master-system-header.vala:69
+msgid "The file doesn’t have a Master System header."
+msgstr "Filen har inte ett Master System-filhuvud."
+
+#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-header.vala:65
+#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-header.vala:84
+msgid "The file doesn’t have a Genesis/Sega 32X/Sega CD/Sega Pico header."
+msgstr "Filen har inte ett Mega Drive-/Sega 32X-/Mega-CD-/Sega Pico-filhuvud."
+
+#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:119
+#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:42
+#, c-format
+msgid "The file “%s” doesn’t have a track."
+msgstr "Filen ”%s” har inget spår."
+
+#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:125
+#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:48
+#, c-format
+msgid "The file “%s” doesn’t have a valid binary file format."
+msgstr "Filen ”%s” har inte ett giltigt binärt filformat."
+
+#: ../plugins/mega-drive/src/mega-drive-plugin.vala:128
+#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:51
+#, c-format
+msgid "The file “%s” doesn’t have a valid track mode for track %d."
+msgstr "Filen ”%s” har inte ett giltigt spårläge för spår %d."
+
+#: ../plugins/playstation/src/playstation-game-factory.vala:65
+#, c-format
+msgid "Disc with disc_id %s is unknown"
+msgstr "Skivan med disc_id %s är okänd"
+
+#: ../plugins/playstation/src/playstation-header.vala:49
+#, c-format
+msgid "Invalid PlayStation header: disc ID not found in “%s”."
+msgstr "Ogiltigt PlayStation-filhuvud: hittade inte skiv-ID i ”%s”."
+
+#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-header.vala:54
+msgid "The file doesn’t have a Sega Saturn header."
+msgstr "Filen har inte ett Sega Saturn-filhuvud."
+
+#: ../plugins/sega-saturn/src/sega-saturn-plugin.vala:55
+#, c-format
+msgid "The file “%s” doesn’t have a valid Sega Saturn binary file."
+msgstr "Filen ”%s” har inte en giltig Sega Saturn-binärfil."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-game-source.vala:99
+#, c-format
+msgid "Couldn’t get Steam appid from manifest “%s”."
+msgstr "Det gick inte att hämta Steam appid från manifestet ”%s”."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-registry.vala:68
+#, c-format
+msgid "File “%s” doesn’t exist."
+msgstr "Filen ”%s” finns inte."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-registry.vala:96
+msgid "Unexpected token '{'."
+msgstr "Oväntat token ”{“."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-registry.vala:110
+msgid "Unexpected end of tokens."
+msgstr "Oväntat slut på token."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-registry.vala:113
+msgid "Unexpected token '}'."
+msgstr "Oväntat token ”}“."
+
+#: ../plugins/steam/src/steam-title.vala:17
+msgid "Couldn’t get name from Steam registry."
+msgstr "Det gick inte att hämta namn från Steam-registret."
+
+#: ../plugins/wii/src/wii-header.vala:20
+#, c-format
+msgid "Invalid Wii header size: %s"
+msgstr "Ogiltig storlek på Wii-filhuvud: %s"
+
+#: ../plugins/wii/src/wii-header.vala:33 ../plugins/wii/src/wii-header.vala:44
+msgid "The file doesn’t have a Wii header."
+msgstr "Filen har inte ett Wii-filhuvud."
+
+#: ../plugins/wii/src/wii-header.vala:55
+#, c-format
+msgid "Couldn’t read file: %s"
+msgstr "Det gick inte att läsa filen: %s"
+
+#: ../src/command/command-runner.vala:33
+msgid "The game doesn’t have a valid command."
+msgstr "Spelet har inte ett giltigt kommando."
+
+#: ../src/command/command-runner.vala:64
+#, c-format
+msgid "Couldn’t run “%s”: execution failed."
+msgstr "Kunde inte köra ”%s”: exekvering misslyckades."
+
+#: ../src/core/media-set/media-set.vala:31
+#, c-format
+msgid "Invalid media index %u."
+msgstr "Ogiltigt mediaindex %u."
+
+#: ../src/core/plugin-registrar.vala:27
+#, c-format
+msgid "Invalid plugin descriptor: %s"
+msgstr "Ogiltig deskriptor för insticksmodulen: %s"
+
+#: ../src/core/plugin-registrar.vala:48 ../src/core/plugin-registrar.vala:52
+#, c-format
+msgid "Couldn’t create a new instance of plugin in “%s”."
+msgstr "Det gick inte att skapa en ny instans av insticksmodulen i ”%s”."
+
+#: ../src/gameinfo/gameinfo-disc-id-disc-title.vala:24
+#, c-format
+msgid "Disc %d"
+msgstr "Skiva %d"
+
+#: ../src/gameinfo/gameinfo-doc.vala:15
+#, c-format
+msgid "No game title found for disc ID “%s”."
+msgstr "Hittade ingen speltitel för skiv-ID ”%s”."
+
+#: ../src/gameinfo/gameinfo-doc.vala:31
+#, c-format
+msgid "No disc title found for disc ID “%s”."
+msgstr "Hittade ingen skivtitel för skiv-ID ”%s”."
+
+#: ../src/gameinfo/gameinfo-doc.vala:41
+#, c-format
+msgid "No disc set ID found for disc ID “%s”."
+msgstr "Hittade inget skivgrupp-ID för skiv-ID ”%s”."
+
+#: ../src/gameinfo/gameinfo-doc.vala:49 ../src/gameinfo/gameinfo-doc.vala:59
+#, c-format
+msgid "No disc found for disc ID “%s”."
+msgstr "Hittade ingen skiva för skiv-ID ”%s”."
+
+#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.vala:12
+msgid "The mapping string can’t be null."
+msgstr "Mappningssträngen kan inte vara null."
+
+#: ../src/gamepad/gamepad-mapping.vala:15
+msgid "The mapping string can’t be empty."
+msgstr "Mappningssträngen kan inte vara tom."
+
+#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.vala:42
+#, c-format
+msgid "Unable to open file “%s”: %s"
+msgstr "Kunde inte öppna filen ”%s”: %s"
+
+#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.vala:46
+#, c-format
+msgid "Evdev is unable to open “%s”: %s"
+msgstr "Evdev kunde inte öppna ”%s”: %s"
+
+#: ../src/retro/retro-core-source.vala:35
+#, c-format
+msgid "No module found for platform “%s” and MIME types [ “%s” ]."
+msgstr "Fann ingen modul för plattformen ”%s” och MIME-typerna [ ”%s” ]."
+
+#: ../src/retro/retro-core-source.vala:35
+msgid "”, “"
+msgstr "”, ”"
+
+#: ../src/retro/retro-core-source.vala:74
+#, c-format
+msgid "This game requires the %s firmware file to run."
+msgstr "Detta spel kräver den fasta programvarufilen %s för att köra."
+
+#: ../src/retro/retro-core-source.vala:91
+#, c-format
+msgid ""
+"This game requires the %s firmware file with a MD5 fingerprint of %s to run."
+msgstr ""
+"Detta spel kräver den fasta programvarufilen %s med MD5-fingeravtrycket %s "
+"för att köra."
+
+#: ../src/retro/retro-core-source.vala:97
+#, c-format
+msgid ""
+"This game requires the %s firmware file with a SHA-512 fingerprint of %s to "
+"run."
+msgstr ""
+"Detta spel kräver den fasta programvarufilen %s med SHA-512-fingeravtrycket "
+"%s för att köra."
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:7
+msgid "Amiga"
+msgstr "Amiga"
 
-#: ../src/ui/application.vala:138
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:9
+msgid "Atari 2600"
+msgstr "Atari 2600"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:11
+msgid "Atari 5200"
+msgstr "Atari 5200"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:13
+msgid "Atari 7800"
+msgstr "Atari 7800"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:15
+msgid "DOOM"
+msgstr "DOOM"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:17
+msgid "Dreamcast"
+msgstr "Dreamcast"
+
+#. translators: only released in eastern Asia
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:20
+msgid "Famicom Disk System"
+msgstr "Famicom Disk System"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:22
+msgid "Game Boy"
+msgstr "Game Boy"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:24
+msgid "Game Boy Color"
+msgstr "Game Boy Color"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:26
+msgid "Game Boy Advance"
+msgstr "Game Boy Advance"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:28
+msgid "Nintendo GameCube"
+msgstr "Nintendo GameCube"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:30
+msgid "Game Gear"
+msgstr "Game Gear"
+
+#. translators: the "Multiple Arcade Machine Emulator"
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:33
+msgid "MAME"
+msgstr "MAME"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:35
+msgid "Neo Geo Pocket"
+msgstr "Neo Geo Pocket"
+
+#. translators: known as "Famicom" in eastern Asia
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:38
+msgid "Nintendo Entertainment System"
+msgstr "Nintendo Entertainment System"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:40
+msgid "Nintendo 64"
+msgstr "Nintendo 64"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:42
+msgid "Nintendo DS"
+msgstr "Nintendo DS"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:44
+msgid "Nintendo 3DS"
+msgstr "Nintendo 3DS"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:46
+msgid "PlayStation"
+msgstr "PlayStation"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:48
+msgid "PlayStation 2"
+msgstr "PlayStation 2"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:50
+msgid "PlayStation 3"
+msgstr "PlayStation 3"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:52
+msgid "PlayStation 4"
+msgstr "PlayStation 4"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:54
+msgid "PlayStation Portable"
+msgstr "PlayStation Portable"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:56
+msgid "PlayStation Vita"
+msgstr "PlayStation Vita"
+
+#. translators: known as "Mega Drive 32X", "Mega 32X" or "Super 32X" in other places
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:59
+msgid "Genesis 32X"
+msgstr "Mega Drive 32X"
+
+#. translators: known as "Mega-CD" in most of the world
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:62
+msgid "Sega CD"
+msgstr "Mega-CD"
+
+#. translators: known as "Mega-CD 32X" in most of the world
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:65
+msgid "Sega CD 32X"
+msgstr "Sega CD 32X"
+
+#. translators: known as "Mega Drive" in most of the world
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:68
+msgid "Sega Genesis"
+msgstr "Mega Drive"
+
+#. translators: also known as "Sega Mark III" in eastern asia
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:71
+msgid "Sega Master System"
+msgstr "Sega Master System"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:73
+msgid "Sega Pico"
+msgstr "Sega Pico"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:75
+msgid "Sega Saturn"
+msgstr "Sega Saturn"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:77
+msgid "SG-1000"
+msgstr "SG-1000"
+
+#. translators: known as "Super Famicom" in eastern Asia
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:80
+msgid "Super Nintendo Entertainment System"
+msgstr "Super Nintendo Entertainment System"
+
+#. translators: known as "PC Engine" in eastern Asia and France
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:83
+msgid "TurboGrafx-16"
+msgstr "TurboGrafx-16"
+
+#. translators: known as "CD-ROM²" in eastern Asia and France
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:86
+msgid "TurboGrafx-CD"
+msgstr "TurboGrafx-CD"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:88
+msgid "Wii"
+msgstr "Wii"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:90
+msgid "Wii U"
+msgstr "Wii U"
+
+#: ../src/retro/retro-platform.vala:92
+msgid "WiiWare"
+msgstr "WiiWare"
+
+#: ../src/retro/retro-runner.vala:214
+#, c-format
+msgid "Invalid game file: “%s”."
+msgstr "Ogiltig spelfil: ”%s”."
+
+#: ../src/retro/retro-runner.vala:557
+#, c-format
+msgid "The system “%s” isn’t supported yet, but full support is planned."
+msgstr "Systemet ”%s” stöds inte ännu, men fullständigt stöd planeras."
+
+#: ../src/retro/retro-runner.vala:560
+msgid "The system isn’t supported yet, but full support is planned."
+msgstr "Systemet stöds inte ännu, men fullständigt stöd planeras."
+
+#: ../src/ui/application.vala:174
 msgid "GNOME Games"
 msgstr "GNOME Spel"
 
-#: ../src/ui/application.vala:140
+#: ../src/ui/application.vala:176
 msgid "A video game player for GNOME"
 msgstr "En spelarkad för GNOME"
 
-#: ../src/ui/application.vala:144
+#: ../src/ui/application.vala:180
 msgid "Learn more about GNOME Games"
 msgstr "Lär dig mer om GNOME Spel"
 
-#: ../src/ui/application.vala:151
+#: ../src/ui/application.vala:187
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
+
+#: ../src/ui/application-window.vala:283
+msgid "An unexpected error occurred."
+msgstr "Ett oväntat fel inträffade."
+
+#: ../src/ui/application-window.vala:524 ../src/ui/application-window.vala:541
+msgid "Playing a game"
+msgstr "Spela"
+
+#: ../src/ui/error-display.vala:13
+#, c-format
+msgid "Oops! Unable to run “%s”"
+msgstr "Ojdå! Kunde inte köra ”%s”"
+
+#: ../src/ui/error-display.vala:15
+msgid "Oops! Unable to run the game"
+msgstr "Ojdå! Kunde inte köra spelet"
+
+#: ../src/ui/media-selector.vala:33
+#, c-format
+msgid "Media %d"
+msgstr "Media %d"
+
+#. same as video-filters in gschema
+#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:29
+msgid "Smooth"
+msgstr "Mjuk"
+
+#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:29
+msgid "Sharp"
+msgstr "Skarp"
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:25
+#, c-format
+msgid "“%s” doesn’t have a track for index %u."
+msgstr "”%s” har inte ett spår för index %u."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:114
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Invalid file format %s, expected a valid file format or none."
+msgstr ""
+"%s:%lu: Ogiltigt filformat %s, förväntade ett giltigt filformat eller inget."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:121
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected token TRACK before a FILE token."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat token TRACK före ett FILE-token."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:130
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Invalid track number %s, expected a number in the 1-99 range."
+msgstr "%s:%lu: Ogiltigt spår %s, förväntade en siffra i intervallet 1-99."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:134
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Invalid track mode %s, expected a valid track mode."
+msgstr "%s:%lu: Ogiltigt spårläge %s, förväntade ett giltigt spårläge."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:141
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected end of file, expected %s."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat slut på filen, förväntade %s."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:144
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected token %s, expected %s."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat token %s, förväntade %s."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:151
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected end of file, expected a token."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat slut på filen, förväntade ett token."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:154
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected end of line, expected a token."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat slut på raden, förväntade ett token."
+
+#: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:177
+#, c-format
+msgid "%s:%lu: Unexpected token %s, expected end of line."
+msgstr "%s:%lu: Oväntat token %s, förväntade radavslut."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b><span size=\"large\">Use the game's own window to play it</span></b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b><span size=\"large\">Använd spelets eget fönster för att spela det</"
+#~ "span></b>"
+
+#~ msgid "Invalid command: it doesn't have any argument."
+#~ msgstr "Ogiltigt kommando: det har inget argument."
+
+#~ msgid "The file doesn't have a Game Boy header."
+#~ msgstr "Filen har inte ett Game Boy-filhuvud."
+
+#~ msgid "Couldn't run game: module '%s' not found."
+#~ msgstr "Kunde inte köra spel: hittade inte modulen ”%s”."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Couldn't run game: module '%s' not found and no module found for MIME "
+#~ "types %s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kunde inte köra spel: hittade inte modulen ”%s ” och hittade ingen modul "
+#~ "för MIME-typer %s."
+
+#~ msgid "Couldn't write snapshot."
+#~ msgstr "Det gick inte att skriva en ögonblicksbild."
+
+#~ msgid "Main Menu"
+#~ msgstr "Huvudmeny"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]