[gnome-shell] Updated Czech translationcommit 3d0aab3b663c667d6a0195e15bfc653de3c0bf42
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Mar 9 19:52:54 2017 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  468 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 293 insertions(+), 175 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0ea075c..d68538f 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -10,10 +10,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-13 09:27+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-13 23:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-07 12:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-09 19:52+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -49,16 +49,17 @@ msgid "Open the application menu"
 msgstr "Otevřít nabídku aplikací"
 
 #: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:4
-msgid "GNOME Shell Extension Preferences"
-msgstr "Předvolby rozšíření GNOME Shell"
+#: js/extensionPrefs/main.js:149
+msgid "Shell Extensions"
+msgstr "Rozšíření pro Shell"
 
 #: data/gnome-shell-extension-prefs.desktop.in.in:5
 msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
-msgstr "Nastavit rozšíření GNOME Shell"
+msgstr "Nastavit rozšíření pro GNOME Shell"
 
 #: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:4
 msgid "GNOME Shell"
-msgstr "Prostředí GNOME Shell"
+msgstr "GNOME Shell"
 
 #: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:5
 msgid "Window management and application launching"
@@ -93,10 +94,22 @@ msgstr ""
 "EnableExtension a DisableExtension sběrnice DBus na org.gnome.Shell."
 
 #: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:26
+msgid "Disable user extensions"
+msgstr "Zakázat uživatelská rozšíření"
+
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:27
+msgid ""
+"Disable all extensions the user has enabled without affecting the “enabled-"
+"extension” setting."
+msgstr ""
+"Zakázat všechna rozšíření, která uživatel zapnul, bez vlivu na nastavení "
+"„enabled-extension“."
+
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:34
 msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
 msgstr "Vypíná kontrolu kompatibility verze rozšíření"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:27
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:35
 msgid ""
 "GNOME Shell will only load extensions that claim to support the current "
 "running version. Enabling this option will disable this check and try to "
@@ -106,11 +119,11 @@ msgstr ""
 "verze. Zapnutím této volby zakážete tuto kontrolu a rozšíření se budou "
 "zkoušet načíst bez ohledu na to, jakou verzi podporují."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:35
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:43
 msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
 msgstr "Seznam ID souborů desktop oblíbených aplikací"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:36
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:44
 msgid ""
 "The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
 "favorites area."
@@ -118,47 +131,47 @@ msgstr ""
 "Aplikace odpovídající těmto identifikátorům budou zobrazeny oblasti "
 "oblíbených."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:43
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:51
 msgid "App Picker View"
 msgstr "Stránka ve výběru aplikace"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:44
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:52
 msgid "Index of the currently selected view in the application picker."
 msgstr "Číslo aktuálně zvolené stránky ve výběru aplikací."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:50
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:58
 msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
 msgstr "Historie příkazového dialogového okna (Alt-F2)"
 
 #. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see 
https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/LookingGlass
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:55
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:63
 msgid "History for the looking glass dialog"
 msgstr "Historie dialogového okna „looking glass“ (Alt-F2)"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:59
-msgid "Always show the 'Log out' menu item in the user menu."
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:67
+msgid "Always show the “Log out” menu item in the user menu."
 msgstr "V nabídce uživatele vždy zobrazovat položku „Odhlásit“."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:60
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:68
 msgid ""
-"This key overrides the automatic hiding of the 'Log out' menu item in single-"
+"This key overrides the automatic hiding of the “Log out” menu item in single-"
 "user, single-session situations."
 msgstr ""
 "Tento klíč ruší automatické skrývání položky nabídky „Odhlásit“ v situacích "
 "s jedním uživatelem a jedním sezením."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:67
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:75
 msgid ""
 "Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
 msgstr ""
 "Zdali si pamatovat heslo k připojování šifrovaných či vzdálených souborových "
 "systémů"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:68
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:76
 msgid ""
 "The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
 "filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
-"'Remember Password' checkbox will be present. This key sets the default "
+"“Remember Password” checkbox will be present. This key sets the default "
 "state of the checkbox."
 msgstr ""
 "Shell požaduje heslo při připojování šifrovaných či vzdálených souborových "
@@ -166,12 +179,12 @@ msgstr ""
 "zaškrtávací pole „Pamatovat si heslo“. Tento klíč určuje výchozí stav této "
 "volby."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:77
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:85
 msgid ""
 "Whether the default Bluetooth adapter had set up devices associated to it"
 msgstr "Zda měl adaptér Bluetooth nastavená zařízení pro spolupráci s ním"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:78
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:86
 msgid ""
 "The shell will only show a Bluetooth menu item if a Bluetooth adapter is "
 "powered, or if there were devices set up associated with the default "
@@ -183,69 +196,69 @@ msgstr ""
 "výchozím adaptérem. Nabídka zmizí, když se zjistí, že výchozí adaptér nemá "
 "přiřazená žádná zařízení."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:93
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:101
 msgid "Keybinding to open the application menu"
 msgstr "Klávesová zkratka otevírající nabidku aplikací"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:94
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:102
 msgid "Keybinding to open the application menu."
 msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření nabídky aplikací."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:100
-msgid "Keybinding to open the \"Show Applications\" view"
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:108
+msgid "Keybinding to open the “Show Applications” view"
 msgstr "Klávesová zkratka otevírající zobrazení aplikací"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:101
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:109
 msgid ""
-"Keybinding to open the \"Show Applications\" view of the Activities Overview."
+"Keybinding to open the “Show Applications” view of the Activities Overview."
 msgstr ""
-"Klávesová zkratka sloužící k otevření nabídky aplikací v Přehledu činností."
+"Klávesová zkratka sloužící k otevření seznamu aplikací v Přehledu činností."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:108
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:116
 msgid "Keybinding to open the overview"
 msgstr "Klávesová zkratka otevírající přehled"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:109
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:117
 msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
 msgstr "Klávesová zkratka sloužící k otevření přehledu činností"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:115
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:123
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
 msgstr "Klávesová zkratka přepínající viditelnost seznamu upozornění"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:116
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:124
 msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
 msgstr "Klávesová zkratka sloužící k přepnutí viditelnosti seznamu upozornění."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:122
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:130
 msgid "Keybinding to focus the active notification"
 msgstr "Klávesová zkratka zaměřující aktivního upozornění"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:123
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:131
 msgid "Keybinding to focus the active notification."
 msgstr "Klávesová zkratka sloužící k zaměření aktivního upozornění."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:129
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:137
 msgid ""
 "Keybinding that pauses and resumes all running tweens, for debugging purposes"
 msgstr ""
 "Klávesová zkratka k pozastavení a opětovnému spuštění všech běžících animací "
 "tweens; pro účely ladění"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:138
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:146
 msgid "Which keyboard to use"
 msgstr "Která klávesnice se má používat"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:139
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:147
 msgid "The type of keyboard to use."
 msgstr "Typ klávesnice, který se má používat."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:150
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:177
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:158
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:185
 msgid "Limit switcher to current workspace."
 msgstr "Omezit přepínání jen na aktuální plochu"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:151
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:159
 msgid ""
 "If true, only applications that have windows on the current workspace are "
 "shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
@@ -253,21 +266,21 @@ msgstr ""
 "Je-li zapnuto, objeví se v přepínači aplikací jen ty, co jsou na aktuální "
 "pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuty všechny aplikace."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:168
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:176
 msgid "The application icon mode."
 msgstr "Režim ikon aplikací"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:169
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:177
 msgid ""
 "Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
-"are 'thumbnail-only' (shows a thumbnail of the window), 'app-icon-"
-"only' (shows only the application icon) or 'both'."
+"are “thumbnail-only” (shows a thumbnail of the window), “app-icon-"
+"only” (shows only the application icon) or “both”."
 msgstr ""
 "Nastavuje, jak jsou okna zobrazena v přepínači. Možnostmi jsou „thumbnail-"
 "only“ (zobrazí náhled okna), „app-icon-only“ (zobrazí pouze ikonu aplikace) "
 "a „both“ (zobrazí náhled i ikonu)."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:178
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:186
 msgid ""
 "If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
 "Otherwise, all windows are included."
@@ -275,32 +288,32 @@ msgstr ""
 "Je-li zapnuto, objeví se v přepínači oken jen ty, co jsou na aktuální "
 "pracovní ploše. V opačném případě jsou zahrnuta všechna okna."
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:189
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:197
 msgid "Attach modal dialog to the parent window"
 msgstr "Modální dialogová okna připojovat k rodičovskému oknu"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:190
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:199
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:198
 #: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:207
 #: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:215
 #: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:223
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:231
 msgid ""
 "This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
 msgstr "Když běží GNOME Shell, tento klíč přepíše klíč v org.gnome.mutter"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:198
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:206
 msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
 msgstr "Okna upuštěná u okraje obrazovky nechat řadit jako dlaždice"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:206
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:214
 msgid "Workspaces are managed dynamically"
 msgstr "Pracovní plochy jsou spravovány dynamicky"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:214
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:222
 msgid "Workspaces only on primary monitor"
 msgstr "Pracovní plochy jen na hlavním monitoru"
 
-#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:222
+#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:230
 msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
 msgstr "Se změnou zaměření v režimu myši čekat na zastavení pohybu ukazatele"
 
@@ -319,14 +332,10 @@ msgid "There was an error loading the preferences dialog for %s:"
 msgstr ""
 "Nastala chyba při načítání dialogového okna předvoleb pro rozšíření %s:"
 
-#: js/extensionPrefs/main.js:149
-msgid "GNOME Shell Extensions"
-msgstr "Rozšíření GNOME Shell"
-
 #: js/gdm/authPrompt.js:149 js/ui/audioDeviceSelection.js:71
 #: js/ui/components/networkAgent.js:145 js/ui/components/polkitAgent.js:179
 #: js/ui/endSessionDialog.js:482 js/ui/extensionDownloader.js:195
-#: js/ui/shellMountOperation.js:399 js/ui/status/network.js:928
+#: js/ui/shellMountOperation.js:399 js/ui/status/network.js:939
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
@@ -387,36 +396,92 @@ msgstr "Chyba ověření"
 msgid "(or swipe finger)"
 msgstr "(nebo otiskněte prst)"
 
-#: js/misc/util.js:119
+#: js/misc/util.js:122
 msgid "Command not found"
 msgstr "Příkaz nenalezen"
 
 #. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
 #. something nicer
-#: js/misc/util.js:152
+#: js/misc/util.js:155
 msgid "Could not parse command:"
 msgstr "Nelze analyzovat příkaz:"
 
-#: js/misc/util.js:160
+#: js/misc/util.js:163
 #, javascript-format
 msgid "Execution of “%s” failed:"
 msgstr "Vykonání „%s“ selhalo:"
 
+#: js/misc/util.js:180
+msgid "Just now"
+msgstr "právě teď"
+
+#: js/misc/util.js:182
+#, javascript-format
+msgid "%d minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "před minutou"
+msgstr[1] "před %d minutami"
+msgstr[2] "před %d minutami"
+
+#: js/misc/util.js:185
+#, javascript-format
+msgid "%d hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "před hodinou"
+msgstr[1] "před %d hodinami"
+msgstr[2] "před %d hodinami"
+
+#: js/misc/util.js:188
+msgid "Yesterday"
+msgstr "včera"
+
+#: js/misc/util.js:190
+#, javascript-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "před %d dnem"
+msgstr[1] "před %d dny"
+msgstr[2] "před %d dny"
+
+#: js/misc/util.js:193
+#, javascript-format
+msgid "%d week ago"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "před týdnem"
+msgstr[1] "před %d týdny"
+msgstr[2] "před %d týdny"
+
+#: js/misc/util.js:196
+#, javascript-format
+msgid "%d month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "před měsícem"
+msgstr[1] "před %d měsíci"
+msgstr[2] "před %d měsíci"
+
+#: js/misc/util.js:198
+#, javascript-format
+msgid "%d year ago"
+msgid_plural "%d years ago"
+msgstr[0] "před rokem"
+msgstr[1] "před %d roky"
+msgstr[2] "před %d lety"
+
 #. Translators: Time in 24h format
-#: js/misc/util.js:191
+#: js/misc/util.js:229
 msgid "%H∶%M"
 msgstr "%k∶%M"
 
 #. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: js/misc/util.js:197
+#: js/misc/util.js:235
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday, %H∶%M"
 msgstr "včera, %k∶%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30"
-#: js/misc/util.js:203
+#: js/misc/util.js:241
 #, no-c-format
 msgid "%A, %H∶%M"
 msgstr "%A %k∶%M"
@@ -424,7 +489,7 @@ msgstr "%A %k∶%M"
 #. Translators: this is the month name and day number
 #. followed by a time string in 24h format.
 #. i.e. "May 25, 14:30"
-#: js/misc/util.js:209
+#: js/misc/util.js:247
 #, no-c-format
 msgid "%B %d, %H∶%M"
 msgstr "%e. %B %k∶%M"
@@ -432,26 +497,26 @@ msgstr "%e. %B %k∶%M"
 #. Translators: this is the month name, day number, year
 #. number followed by a time string in 24h format.
 #. i.e. "May 25 2012, 14:30"
-#: js/misc/util.js:215
+#: js/misc/util.js:253
 #, no-c-format
 msgid "%B %d %Y, %H∶%M"
 msgstr "%e. %B %Y, %k∶%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: js/misc/util.js:220
+#: js/misc/util.js:258
 msgid "%l∶%M %p"
 msgstr "%l∶%M %p"
 
 #. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm"
-#: js/misc/util.js:226
+#: js/misc/util.js:264
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
 msgstr "včera %l∶%M %p"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by a time
 #. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm"
-#: js/misc/util.js:232
+#: js/misc/util.js:270
 #, no-c-format
 msgid "%A, %l∶%M %p"
 msgstr "%A %l∶%M %p"
@@ -459,7 +524,7 @@ msgstr "%A %l∶%M %p"
 #. Translators: this is the month name and day number
 #. followed by a time string in 12h format.
 #. i.e. "May 25, 2:30 pm"
-#: js/misc/util.js:238
+#: js/misc/util.js:276
 #, no-c-format
 msgid "%B %d, %l∶%M %p"
 msgstr "%e. %B %l∶%M %p"
@@ -467,7 +532,7 @@ msgstr "%e. %B %l∶%M %p"
 #. Translators: this is the month name, day number, year
 #. number followed by a time string in 12h format.
 #. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"
-#: js/misc/util.js:244
+#: js/misc/util.js:282
 #, no-c-format
 msgid "%B %d %Y, %l∶%M %p"
 msgstr "%e. %B %Y, %l∶%M %p"
@@ -487,11 +552,11 @@ msgstr ""
 
 #. No support for non-modal system dialogs, so ignore the option
 #. let modal = options['modal'] || true;
-#: js/ui/accessDialog.js:62 js/ui/status/location.js:426
+#: js/ui/accessDialog.js:62 js/ui/status/location.js:427
 msgid "Deny Access"
 msgstr "Zamítnout přístup"
 
-#: js/ui/accessDialog.js:63 js/ui/status/location.js:429
+#: js/ui/accessDialog.js:63 js/ui/status/location.js:430
 msgid "Grant Access"
 msgstr "Schválit přístup"
 
@@ -499,40 +564,40 @@ msgstr "Schválit přístup"
 msgid "Frequently used applications will appear here"
 msgstr "Zde se objeví často používané aplikace"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:926
+#: js/ui/appDisplay.js:927
 msgid "Frequent"
 msgstr "Časté"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:933
+#: js/ui/appDisplay.js:934
 msgid "All"
 msgstr "Všechny"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:1891
+#: js/ui/appDisplay.js:1892
 msgid "New Window"
 msgstr "Nové okno"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:1905
+#: js/ui/appDisplay.js:1906
 msgid "Launch using Dedicated Graphics Card"
 msgstr "Spustit pomocí vyhrazené grafické karty"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:1932 js/ui/dash.js:289
+#: js/ui/appDisplay.js:1933 js/ui/dash.js:289
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Odstranit z oblíbených"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:1938
+#: js/ui/appDisplay.js:1939
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Přidat mezi oblíbené"
 
-#: js/ui/appDisplay.js:1948
+#: js/ui/appDisplay.js:1949
 msgid "Show Details"
 msgstr "Zobrazit podrobnosti"
 
-#: js/ui/appFavorites.js:137
+#: js/ui/appFavorites.js:138
 #, javascript-format
 msgid "%s has been added to your favorites."
 msgstr "%s byl přidán mezi oblíbené."
 
-#: js/ui/appFavorites.js:171
+#: js/ui/appFavorites.js:172
 #, javascript-format
 msgid "%s has been removed from your favorites."
 msgstr "%s byl odstraněn z oblíbených."
@@ -561,11 +626,11 @@ msgstr "Mikrofon"
 msgid "Change Background…"
 msgstr "Změnit pozadí…"
 
-#: js/ui/backgroundMenu.js:21
+#: js/ui/backgroundMenu.js:21 js/ui/status/nightLight.js:51
 msgid "Display Settings"
 msgstr "Nastavení displeje"
 
-#: js/ui/backgroundMenu.js:22 js/ui/status/system.js:374
+#: js/ui/backgroundMenu.js:22 js/ui/status/system.js:401
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavení"
 
@@ -642,37 +707,33 @@ msgstr "%V. týden"
 #. Translators: Shown in calendar event list for all day events
 #. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
 #.
-#: js/ui/calendar.js:721
+#: js/ui/calendar.js:729
 msgctxt "event list time"
 msgid "All Day"
 msgstr "Celý den"
 
-#: js/ui/calendar.js:836
-msgid "Events"
-msgstr "Události"
-
-#: js/ui/calendar.js:845
+#: js/ui/calendar.js:862
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d"
 msgstr "%A, %e. %B"
 
-#: js/ui/calendar.js:849
+#: js/ui/calendar.js:866
 msgctxt "calendar heading"
 msgid "%A, %B %d, %Y"
 msgstr "%A, %e. %B %Y"
 
-#: js/ui/calendar.js:931
-msgid "Notifications"
-msgstr "Upozornění"
-
-#: js/ui/calendar.js:1082
+#: js/ui/calendar.js:1086
 msgid "No Notifications"
 msgstr "Nejsou žádná upozornění"
 
-#: js/ui/calendar.js:1085
+#: js/ui/calendar.js:1089
 msgid "No Events"
 msgstr "Nejsou žádné události"
 
+#: js/ui/calendar.js:1117
+msgid "Clear All"
+msgstr "Vymazat vše"
+
 #: js/ui/components/automountManager.js:91
 msgid "External drive connected"
 msgstr "Externí svazek připojen"
@@ -695,7 +756,7 @@ msgid "Type again:"
 msgstr "Napište znovu:"
 
 #: js/ui/components/networkAgent.js:140 js/ui/status/network.js:272
-#: js/ui/status/network.js:355 js/ui/status/network.js:931
+#: js/ui/status/network.js:366 js/ui/status/network.js:942
 msgid "Connect"
 msgstr "Připojit"
 
@@ -770,7 +831,7 @@ msgstr "Heslo k mobilní širokopásmové síti"
 msgid "A password is required to connect to “%s”."
 msgstr "Pro připojení k „%s“ je vyžadováno heslo."
 
-#: js/ui/components/networkAgent.js:655 js/ui/status/network.js:1736
+#: js/ui/components/networkAgent.js:655 js/ui/status/network.js:1747
 msgid "Network Manager"
 msgstr "Network Manager"
 
@@ -791,12 +852,12 @@ msgstr "Ověřit"
 #. * because of an authentication error (like invalid password),
 #. * for instance.
 #: js/ui/components/polkitAgent.js:301 js/ui/shellMountOperation.js:383
-msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
+msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
 msgstr "Ověření bohužel nebylo úspěšné. Zkuste to prosím znovu."
 
 #. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
 #. IM name.
-#: js/ui/components/telepathyClient.js:765
+#: js/ui/components/telepathyClient.js:767
 #, javascript-format
 msgid "%s is now known as %s"
 msgstr "%s je teď znám jako %s"
@@ -819,7 +880,7 @@ msgstr "Oblíbené"
 #. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
 #. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
 #.
-#: js/ui/dateMenu.js:73
+#: js/ui/dateMenu.js:75
 msgid "%B %e %Y"
 msgstr "%e. %B %Y"
 
@@ -828,18 +889,67 @@ msgstr "%e. %B %Y"
 #. * below the time in the shell; it should combine the weekday and the
 #. * date, e.g. "Tuesday February 17 2015".
 #.
-#: js/ui/dateMenu.js:80
+#: js/ui/dateMenu.js:82
 msgid "%A %B %e %Y"
 msgstr "%A, %e. %B %Y"
 
-#: js/ui/dateMenu.js:160
+#: js/ui/dateMenu.js:144
 msgid "Add world clocks…"
 msgstr "Přidat světový čas…"
 
-#: js/ui/dateMenu.js:161
+#: js/ui/dateMenu.js:145
 msgid "World Clocks"
 msgstr "Světové hodiny"
 
+#: js/ui/dateMenu.js:224
+msgid "Weather"
+msgstr "Počasí"
+
+#. Translators: %s is a weather condition like "Clear sky"; see
+#. libgweather for the possible condition strings. If at all
+#. possible, the sentence should match the grammatical case etc. of
+#. the inserted conditions.
+#: js/ui/dateMenu.js:281
+#, javascript-format
+msgid "%s all day."
+msgstr "%s celý den."
+
+#. Translators: %s is a weather condition like "Clear sky"; see
+#. libgweather for the possible condition strings. If at all
+#. possible, the sentence should match the grammatical case etc. of
+#. the inserted conditions.
+#: js/ui/dateMenu.js:287
+#, javascript-format
+msgid "%s, then %s later."
+msgstr "%s, později %s."
+
+#. Translators: %s is a weather condition like "Clear sky"; see
+#. libgweather for the possible condition strings. If at all
+#. possible, the sentence should match the grammatical case etc. of
+#. the inserted conditions.
+#: js/ui/dateMenu.js:293
+#, javascript-format
+msgid "%s, then %s, followed by %s later."
+msgstr "%s, pak %s a později %s."
+
+#: js/ui/dateMenu.js:300
+msgid "Loading…"
+msgstr "Načítá se…"
+
+#. Translators: %s is a temperature with unit, e.g. "23℃"
+#: js/ui/dateMenu.js:306
+#, javascript-format
+msgid "Feels like %s."
+msgstr "Pocitově jako %s."
+
+#: js/ui/dateMenu.js:309
+msgid "Go online for weather information"
+msgstr "Připojit se kvůli informacím o počasí"
+
+#: js/ui/dateMenu.js:311
+msgid "Weather information is currently unavailable"
+msgstr "Informace o počasí nejsou nyní dostupné"
+
 #: js/ui/endSessionDialog.js:64
 #, javascript-format
 msgctxt "title"
@@ -1066,26 +1176,18 @@ msgstr "Zobrazit zdroj"
 msgid "Web Page"
 msgstr "Webová stránka"
 
-#: js/ui/messageList.js:543
-msgid "Clear section"
-msgstr "Vymazat část"
-
-#: js/ui/messageTray.js:1486
+#: js/ui/messageTray.js:1493
 msgid "System Information"
 msgstr "Informace o systému"
 
-#: js/ui/mpris.js:194
+#: js/ui/mpris.js:211
 msgid "Unknown artist"
 msgstr "Neznámý umělec"
 
-#: js/ui/mpris.js:195
+#: js/ui/mpris.js:212
 msgid "Unknown title"
 msgstr "Neznámý název"
 
-#: js/ui/mpris.js:217
-msgid "Media"
-msgstr "Multimédia"
-
 #: js/ui/overview.js:84
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
@@ -1163,7 +1265,7 @@ msgctxt "System menu in the top bar"
 msgid "System"
 msgstr "Systém"
 
-#: js/ui/panel.js:807
+#: js/ui/panel.js:810
 msgid "Top Bar"
 msgstr "Horní lišta"
 
@@ -1214,7 +1316,7 @@ msgstr[0] "%d nové upozornění"
 msgstr[1] "%d nová upozornění"
 msgstr[2] "%d nových upozornění"
 
-#: js/ui/screenShield.js:449 js/ui/status/system.js:382
+#: js/ui/screenShield.js:449 js/ui/status/system.js:409
 msgid "Lock"
 msgstr "Uzamknout"
 
@@ -1317,7 +1419,7 @@ msgstr "Styl velkého textu"
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: js/ui/status/bluetooth.js:56 js/ui/status/network.js:627
+#: js/ui/status/bluetooth.js:56 js/ui/status/network.js:638
 msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "Nastavení Bluetooth"
 
@@ -1338,14 +1440,14 @@ msgstr "Vypnuto"
 msgid "On"
 msgstr "Zapnuto"
 
-#: js/ui/status/bluetooth.js:142 js/ui/status/network.js:1291
+#: js/ui/status/bluetooth.js:142 js/ui/status/network.js:1302
 msgid "Turn On"
 msgstr "Zapnout"
 
 #: js/ui/status/bluetooth.js:142 js/ui/status/network.js:181
-#: js/ui/status/network.js:356 js/ui/status/network.js:1291
-#: js/ui/status/network.js:1406 js/ui/status/rfkill.js:90
-#: js/ui/status/rfkill.js:117
+#: js/ui/status/network.js:367 js/ui/status/network.js:1302
+#: js/ui/status/network.js:1417 js/ui/status/nightLight.js:47
+#: js/ui/status/rfkill.js:90 js/ui/status/rfkill.js:117
 msgid "Turn Off"
 msgstr "Vypnout"
 
@@ -1382,12 +1484,12 @@ msgid "Enable"
 msgstr "Povolit"
 
 #. Translators: %s is an application name
-#: js/ui/status/location.js:435
+#: js/ui/status/location.js:436
 #, javascript-format
 msgid "Give %s access to your location?"
 msgstr "Schválit pro %s přístup k vaší poloze?"
 
-#: js/ui/status/location.js:437
+#: js/ui/status/location.js:438
 msgid "Location access can be changed at any time from the privacy settings."
 msgstr ""
 "Přístup ke službám pro určování polohy lze kdykoliv změnit v nastavení "
@@ -1398,13 +1500,13 @@ msgid "<unknown>"
 msgstr "<neznámé>"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:454 js/ui/status/network.js:1320
+#: js/ui/status/network.js:465 js/ui/status/network.js:1331
 #, javascript-format
 msgid "%s Off"
 msgstr "%s je vypnuto"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:457
+#: js/ui/status/network.js:468
 #, javascript-format
 msgid "%s Connected"
 msgstr "%s je připojeno"
@@ -1412,165 +1514,165 @@ msgstr "%s je připojeno"
 #. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
 #. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu);
 #. %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:462
+#: js/ui/status/network.js:473
 #, javascript-format
 msgid "%s Unmanaged"
 msgstr "%s není spravováno"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:465
+#: js/ui/status/network.js:476
 #, javascript-format
 msgid "%s Disconnecting"
 msgstr "%s se odpojuje"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:472 js/ui/status/network.js:1312
+#: js/ui/status/network.js:483 js/ui/status/network.js:1323
 #, javascript-format
 msgid "%s Connecting"
 msgstr "%s se připojuje"
 
 #. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password; %s is a network 
identifier
-#: js/ui/status/network.js:475
+#: js/ui/status/network.js:486
 #, javascript-format
 msgid "%s Requires Authentication"
 msgstr "%s požaduje ověření"
 
 #. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
 #. module, which is missing; %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:483
+#: js/ui/status/network.js:494
 #, javascript-format
 msgid "Firmware Missing For %s"
 msgstr "Schází firmware pro %s"
 
 #. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
 #. is disabled by rfkill, or it has no coverage; %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:487
+#: js/ui/status/network.js:498
 #, javascript-format
 msgid "%s Unavailable"
 msgstr "%s je nedostupné"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:490
+#: js/ui/status/network.js:501
 #, javascript-format
 msgid "%s Connection Failed"
 msgstr "%s selhalo připojení"
 
-#: js/ui/status/network.js:506
+#: js/ui/status/network.js:517
 msgid "Wired Settings"
 msgstr "Nastavení připojení po drátu"
 
-#: js/ui/status/network.js:548
+#: js/ui/status/network.js:559
 msgid "Mobile Broadband Settings"
 msgstr "Nastavení mobilní širokopásmové sítě"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:591 js/ui/status/network.js:1317
+#: js/ui/status/network.js:602 js/ui/status/network.js:1328
 #, javascript-format
 msgid "%s Hardware Disabled"
 msgstr "%s je hardwarově zakázáno"
 
 #. Translators: this is for a network device that cannot be activated
 #. because it's disabled by rfkill (airplane mode); %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:595
+#: js/ui/status/network.js:606
 #, javascript-format
 msgid "%s Disabled"
 msgstr "%s je zakázáno"
 
-#: js/ui/status/network.js:635
+#: js/ui/status/network.js:646
 msgid "Connect to Internet"
 msgstr "Připojit k Internetu"
 
-#: js/ui/status/network.js:825
+#: js/ui/status/network.js:836
 msgid "Airplane Mode is On"
 msgstr "Režim „letadlo“ je zapnutý"
 
-#: js/ui/status/network.js:826
+#: js/ui/status/network.js:837
 msgid "Wi-Fi is disabled when airplane mode is on."
 msgstr "Když je zapnutý režim „letadlo“, je WiFi zakázána."
 
-#: js/ui/status/network.js:827
+#: js/ui/status/network.js:838
 msgid "Turn Off Airplane Mode"
 msgstr "Vypnout režim „letadlo“"
 
-#: js/ui/status/network.js:836
+#: js/ui/status/network.js:847
 msgid "Wi-Fi is Off"
 msgstr "WiFi je vypnutá"
 
-#: js/ui/status/network.js:837
+#: js/ui/status/network.js:848
 msgid "Wi-Fi needs to be turned on in order to connect to a network."
 msgstr "Abyste se připojili k síti, je zapotřebí zapnout WiFi."
 
-#: js/ui/status/network.js:838
+#: js/ui/status/network.js:849
 msgid "Turn On Wi-Fi"
 msgstr "Zapnout WiFi"
 
-#: js/ui/status/network.js:863
+#: js/ui/status/network.js:874
 msgid "Wi-Fi Networks"
 msgstr "Sítě WiFi"
 
-#: js/ui/status/network.js:865
+#: js/ui/status/network.js:876
 msgid "Select a network"
 msgstr "Vyberte síť"
 
-#: js/ui/status/network.js:895
+#: js/ui/status/network.js:906
 msgid "No Networks"
 msgstr "Žádné sítě"
 
-#: js/ui/status/network.js:916 js/ui/status/rfkill.js:115
+#: js/ui/status/network.js:927 js/ui/status/rfkill.js:115
 msgid "Use hardware switch to turn off"
 msgstr "K vypnutí použijte fyzický vypínač"
 
-#: js/ui/status/network.js:1183
+#: js/ui/status/network.js:1194
 msgid "Select Network"
 msgstr "Vybrat síť"
 
-#: js/ui/status/network.js:1189
+#: js/ui/status/network.js:1200
 msgid "Wi-Fi Settings"
 msgstr "Nastavení WiFi"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:1308
+#: js/ui/status/network.js:1319
 #, javascript-format
 msgid "%s Hotspot Active"
 msgstr "%s je aktivní přístupový bod"
 
 #. Translators: %s is a network identifier
-#: js/ui/status/network.js:1323
+#: js/ui/status/network.js:1334
 #, javascript-format
 msgid "%s Not Connected"
 msgstr "%s není připojeno"
 
-#: js/ui/status/network.js:1423
-msgid "connecting..."
+#: js/ui/status/network.js:1434
+msgid "connecting…"
 msgstr "připojuje se…"
 
 #. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
-#: js/ui/status/network.js:1426
+#: js/ui/status/network.js:1437
 msgid "authentication required"
 msgstr "je požadováno ověření"
 
-#: js/ui/status/network.js:1428
+#: js/ui/status/network.js:1439
 msgid "connection failed"
 msgstr "připojení selhalo"
 
-#: js/ui/status/network.js:1494 js/ui/status/network.js:1589
+#: js/ui/status/network.js:1505 js/ui/status/network.js:1600
 #: js/ui/status/rfkill.js:93
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Nastavení sítě"
 
-#: js/ui/status/network.js:1496
+#: js/ui/status/network.js:1507
 msgid "VPN Settings"
 msgstr "Nastavení VPN"
 
-#: js/ui/status/network.js:1515
+#: js/ui/status/network.js:1526
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
-#: js/ui/status/network.js:1525
+#: js/ui/status/network.js:1536
 msgid "VPN Off"
 msgstr "VPN je vypnuta"
 
-#: js/ui/status/network.js:1620
+#: js/ui/status/network.js:1631
 #, javascript-format
 msgid "%s Wired Connection"
 msgid_plural "%s Wired Connections"
@@ -1578,7 +1680,7 @@ msgstr[0] "%s drátové připojení"
 msgstr[1] "%s drátová připojení"
 msgstr[2] "%s drátových připojení"
 
-#: js/ui/status/network.js:1624
+#: js/ui/status/network.js:1635
 #, javascript-format
 msgid "%s Wi-Fi Connection"
 msgid_plural "%s Wi-Fi Connections"
@@ -1586,7 +1688,7 @@ msgstr[0] "%s bezdrátové připojení"
 msgstr[1] "%s bezdrátová připojení"
 msgstr[2] "%s bezdrátových připojení"
 
-#: js/ui/status/network.js:1628
+#: js/ui/status/network.js:1639
 #, javascript-format
 msgid "%s Modem Connection"
 msgid_plural "%s Modem Connections"
@@ -1594,14 +1696,30 @@ msgstr[0] "%s modemové připojení"
 msgstr[1] "%s modemová připojení"
 msgstr[2] "%s modemových připojení"
 
-#: js/ui/status/network.js:1775
+#: js/ui/status/network.js:1786
 msgid "Connection failed"
 msgstr "Připojení selhalo"
 
-#: js/ui/status/network.js:1776
+#: js/ui/status/network.js:1787
 msgid "Activation of network connection failed"
 msgstr "Aktivace síťového připojení selhala"
 
+#: js/ui/status/nightLight.js:68
+msgid "Night Light Disabled"
+msgstr "Noční osvětlení vypnuto"
+
+#: js/ui/status/nightLight.js:69
+msgid "Night Light On"
+msgstr "Noční osvětlení zapnuto"
+
+#: js/ui/status/nightLight.js:70
+msgid "Resume"
+msgstr "Pokračovat"
+
+#: js/ui/status/nightLight.js:71
+msgid "Disable Until Tomorrow"
+msgstr "Vypnout do zítřka"
+
 #: js/ui/status/power.js:61
 msgid "Power Settings"
 msgstr "Nastavení napájení"
@@ -1640,27 +1758,27 @@ msgstr "%d %%"
 msgid "Airplane Mode On"
 msgstr "Režim „letadlo“ je zapnutý"
 
-#: js/ui/status/system.js:351
+#: js/ui/status/system.js:378
 msgid "Switch User"
 msgstr "Přepnout uživatele"
 
-#: js/ui/status/system.js:356
+#: js/ui/status/system.js:383
 msgid "Log Out"
 msgstr "Odhlásit se"
 
-#: js/ui/status/system.js:361
+#: js/ui/status/system.js:388
 msgid "Account Settings"
 msgstr "Nastavení účtu"
 
-#: js/ui/status/system.js:378
+#: js/ui/status/system.js:405
 msgid "Orientation Lock"
 msgstr "Zámek otočení"
 
-#: js/ui/status/system.js:386
+#: js/ui/status/system.js:413
 msgid "Suspend"
 msgstr "Uspat do paměti"
 
-#: js/ui/status/system.js:389
+#: js/ui/status/system.js:416
 msgid "Power Off"
 msgstr "Vypnout"
 
@@ -1720,7 +1838,7 @@ msgstr[2] "Nastavení se obnoví na původní za %d sekund"
 #. * the width of the window and the second is the height.
 #: js/ui/windowManager.js:678
 #, javascript-format
-msgid "%d x %d"
+msgid "%d × %d"
 msgstr "%d × %d"
 
 #: js/ui/windowMenu.js:34
@@ -1829,7 +1947,7 @@ msgid "Mode used by GDM for login screen"
 msgstr "Režim použitý GDM pro přihlašovací obrazovku"
 
 #: src/main.c:393
-msgid "Use a specific mode, e.g. \"gdm\" for login screen"
+msgid "Use a specific mode, e.g. “gdm” for login screen"
 msgstr "Použít pro přihlašovací obrazovku zadaný režim, např. „gdm“."
 
 #: src/main.c:399


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]