[gnome-builder] Update Polish translationcommit d376d45ee1bdbcc4ff67d53e1ae9542e9c1954c4
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Mar 2 01:54:15 2017 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po |  121 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 64 insertions(+), 57 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e6e86d4..2762a53 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-25 04:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-26 21:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-01 22:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-02 01:52+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr[2] "Około %u lat temu"
 #: libide/greeter/ide-greeter-perspective.c:682
 #: libide/workbench/ide-workbench-actions.c:76
 #: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:210
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:305
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:363
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
@@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "Przeglądaj…"
 #: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:98
 #: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:214
 #: plugins/color-picker/gb-color-picker-prefs.c:241
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:306
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:364
 #: plugins/terminal/gb-terminal-view-actions.c:305
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
@@ -214,6 +214,11 @@ msgstr "Zielony"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
+#: contrib/gstyle/tests/data/palette.gstyle.xml:20
+#: plugins/color-picker/data/basic.gstyle.xml:20
+msgid "Basic"
+msgstr "Podstawowa"
+
 #: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-panel.ui:157
 msgid "Color Components"
 msgstr "Składowe kolorów"
@@ -297,7 +302,7 @@ msgid "Load or generate a palette using the preferences"
 msgstr "Można wczytać lub utworzyć paletę za pomocą preferencji"
 
 #: contrib/gstyle/ui/gstyle-color-widget.ui:13
-#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5855
+#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5853
 #: plugins/color-picker/gtk/color-picker-palette-menu.ui:13
 msgid "Rename"
 msgstr "Zmień nazwę"
@@ -875,7 +880,7 @@ msgid "Builder"
 msgstr "Builder"
 
 #: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
-#: libide/application/ide-application-actions.c:116
+#: libide/application/ide-application-actions.c:128
 msgid "An IDE for GNOME"
 msgstr "Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME"
 
@@ -984,21 +989,21 @@ msgstr ""
 "Budowanie;Buduj;Zbuduj;Programowanie;Programuj;Zaprogramuj;Zintegrowane;"
 "środowisko;programistyczne;IDE;"
 
-#: libide/application/ide-application-actions.c:122
+#: libide/application/ide-application-actions.c:134
 msgid "GNOME Builder"
 msgstr "GNOME Builder"
 
-#: libide/application/ide-application-actions.c:124
+#: libide/application/ide-application-actions.c:136
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2015-2017\n"
 "Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2015-2017"
 
-#: libide/application/ide-application-actions.c:131
+#: libide/application/ide-application-actions.c:139
 msgid "Learn more about GNOME Builder"
 msgstr "Więcej informacji o programie GNOME Builder"
 
-#: libide/application/ide-application-actions.c:134
+#: libide/application/ide-application-actions.c:142
 msgid "Funded By"
 msgstr "Wsparte finansowo przez"
 
@@ -1075,66 +1080,66 @@ msgstr "Nie ma takiego wątku roboczego"
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:673
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:672
 msgid "File too large to be opened."
 msgstr "Plik jest za duży, aby go otworzyć."
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1762
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1761
 #, c-format
 msgid "unsaved document %u"
 msgstr "niezapisywany dokument %u"
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1796
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1795
 msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
 msgstr "Zapisanie bufora się nie powiodło, ignorowanie nawrotu."
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2040
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2082
 msgid "Cleaning…"
 msgstr "Czyszczenie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2055
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2097
 msgid "Downloading…"
 msgstr "Pobieranie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2059
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2101
 msgid "Building dependencies…"
 msgstr "Budowanie zależności…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2063
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2105
 msgid "Bootstrapping…"
 msgstr "Zakładanie projektu…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2067
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2109
 msgid "Configuring…"
 msgstr "Konfigurowanie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2071
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2113
 msgid "Building…"
 msgstr "Budowanie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2075
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2117
 msgid "Installing…"
 msgstr "Instalowanie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2079
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2121
 msgid "Exporting…"
 msgstr "Eksportowanie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2083
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2087
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2125
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2129
 msgid "Success"
 msgstr "Powodzenie"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2091
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:328
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2133
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:332
 msgid "Failed"
 msgstr "Niepowodzenie"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2095
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2137
 msgid "Preparing…"
 msgstr "Przygotowywanie…"
 
-#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2099
+#: libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2141
 msgid "Ready"
 msgstr "Gotowe"
 
@@ -1196,10 +1201,19 @@ msgstr "Środowisko wykonawcze"
 msgid "Environment"
 msgstr "Środowisko"
 
-#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:714
+#: libide/buildui/ide-build-log-panel.c:732
 msgid "Build Output"
 msgstr "Wyjście budowania"
 
+#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:25
+msgid "Clear build log"
+msgstr "Czyści dziennik budowania"
+
+#: libide/buildui/ide-build-log-panel.ui:42
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:133
+msgid "Cancel build"
+msgstr "Anuluje budowanie"
+
 #: libide/buildui/ide-build-panel.c:86
 #, c-format
 msgid "%d warning"
@@ -1218,7 +1232,7 @@ msgstr[2] "%d błędów"
 
 #: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
 #: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:382
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
 msgid "Build"
 msgstr "Budowanie"
 
@@ -1622,7 +1636,7 @@ msgstr "_Wczytaj ponownie"
 #: libide/editor/ide-editor-view.ui:31
 #: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:317
 #: libide/greeter/ide-greeter-perspective.ui:365
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:356
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:360
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
@@ -2521,11 +2535,11 @@ msgstr "Proces nieoczekiwanie zakończył działanie"
 msgid "Host operating system"
 msgstr "System operacyjny gospodarza"
 
-#: libide/search/ide-omni-search-display.c:271
+#: libide/search/ide-omni-search-display.c:267
 msgid "Cannot add provider more than once."
 msgstr "Nie można dodać dostawcy więcej niż raz."
 
-#: libide/search/ide-omni-search-display.c:347
+#: libide/search/ide-omni-search-display.c:343
 msgid "The provider could not be found."
 msgstr "Nie można odnaleźć dostawcy."
 
@@ -2539,21 +2553,21 @@ msgstr "Otwarcie katalogu się nie powiodło: %s"
 msgid "Failed to load file: %s: %s"
 msgstr "Wczytanie pliku się nie powiodło: %s: %s"
 
-#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
+#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5309
 #, c-format
 msgid "Insert “%s”"
 msgstr "Wstaw „%s”"
 
-#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5313
+#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5311
 #, c-format
 msgid "Replace “%s” with “%s”"
 msgstr "Zmień „%s” na „%s”"
 
-#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5427
+#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5425
 msgid "Apply Fix-It"
 msgstr "Zastosuj „Fix-It”"
 
-#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5854
+#: libide/sourceview/ide-source-view.c:5852
 msgid "Rename symbol"
 msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
 
@@ -2678,40 +2692,36 @@ msgstr "brak"
 msgid "Edit build configuration"
 msgstr "Modyfikuje konfigurację budowania"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:129
-msgid "Cancel build"
-msgstr "Anuluje budowanie"
-
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:173
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:177
 #: plugins/project-tree/gb-project-tree-addin.c:105
 msgid "Project"
 msgstr "Projekt"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:197
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:201
 msgid "Branch"
 msgstr "Gałąź"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:232
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:236
 msgid "Build Profile"
 msgstr "Profil budowania"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:278
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:282
 msgid "Last build"
 msgstr "Ostatnio zbudowane"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:345
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:349
 msgid "View Output"
 msgstr "Wyświetl wyjście"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:392
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:396
 msgid "Rebuild"
 msgstr "Przebuduj"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:402
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:406
 msgid "Clean"
 msgstr "Wyczyść"
 
-#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:416
+#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:420
 msgid "Build project"
 msgstr "Buduje projekt"
 
@@ -3263,12 +3273,12 @@ msgstr[2] "Wyświetla %u środowisk wykonawczych więcej"
 msgid "Flatpak Runtimes"
 msgstr "Środowisko wykonawcze Flatpak"
 
-#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:693
+#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:703
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b>"
 msgstr "%s <b>%s</b>"
 
-#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:695
+#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-runtime.c:705
 #, c-format
 msgid "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
 msgstr "%s <b>%s</b> <span variant='smallcaps'>%s</span>"
@@ -3708,19 +3718,19 @@ msgstr ""
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:302
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:360
 msgid "Open Profile"
 msgstr "Otwarcie profilu"
 
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:311
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:369
 msgid "Sysprof Capture (*.syscap)"
 msgstr "Przechwytywanie Sysprof (*.syscap)"
 
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:317
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:375
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:418
+#: plugins/sysprof/gbp-sysprof-workbench-addin.c:476
 msgid "Run with Profiler"
 msgstr "Wykonaj za pomocą profilera"
 
@@ -3793,6 +3803,3 @@ msgstr "Wczytano bufor, ale nie w menedżerze buforów."
 #: plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:204
 msgid "Failed to create the XML tree."
 msgstr "Utworzenie drzewa XML się nie powiodło."
-
-msgid "Basic"
-msgstr "Podstawowa"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]