[gtk+/wip/baedert/gl] merge into border hidpi commitcommit f250677e8f328b806790e0a4da2057b0b25cd141
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Sat Dec 9 09:25:39 2017 +0100

  merge into border hidpi commit

 gsk/gl/gskglrenderer.c |  11 +++++------
 1 files changed, 5 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/gsk/gl/gskglrenderer.c b/gsk/gl/gskglrenderer.c
index 311cfa0..651b1d5 100644
--- a/gsk/gl/gskglrenderer.c
+++ b/gsk/gl/gskglrenderer.c
@@ -423,14 +423,14 @@ render_border_node (GskGLRenderer  *self,
  const gboolean needs_clip = TRUE;/*!gsk_rounded_rect_is_rectilinear (rounded_outline);*/
  int i;
  GskRoundedRect prev_clip;
- GskRoundedRect child_clip;
  struct {
   float w;
   float h;
  } sizes[4];
 
+
  for (i = 0; i < 4; i ++)
-  widths[i] = og_widths[i] * self->scale_factor;
+  widths[i] = og_widths[i];
 
  /* Top left */
  if (widths[3] > 0)
@@ -478,13 +478,12 @@ render_border_node (GskGLRenderer  *self,
   sizes[3].h = 0;
 
  for (i = 0; i < 4; i ++)
-  {
-   sizes[i].w *= self->scale_factor;
-   sizes[i].h *= self->scale_factor;
-  }
+  widths[i] *= self->scale_factor;
 
  if (needs_clip)
   {
+   GskRoundedRect child_clip;
+
    ops_set_program (builder, &self->border_program);
 
    rounded_rect_intersect (self, builder, rounded_outline, &child_clip);


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]