[pitivi] Updated Czech translationcommit 67fe53c090a8bbb6fe19bec2f192c623ccefabad
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Mon Aug 28 18:07:58 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    3 ++-
 1 files changed, 2 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ee61567..5aa6d32 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1204,7 +1204,8 @@ msgstr "Podporované formáty souborů"
 #, python-format
 msgid "Transcoding %d asset: %d%% (About %s left)"
 msgid_plural "Transcoding %d assets: %d%% (About %s left)"
-msgstr[0] "Překódovává se multimediální soubor: %d %% (odhad dokončení %s)"
+msgstr[0] ""
+"Překódovává se %d multimediální soubor: %d %% (odhad dokončení %s)"
 msgstr[1] ""
 "Překódovávají se %d multimediální soubory: %d %% (odhad dokončení %s)"
 msgstr[2] ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]