[gnome-chess] Updated Danish translationcommit 8e57414df5977becb8b17520090529ba8015446c
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sat Aug 26 18:47:49 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |   23 +++++++++++++----------
 1 files changed, 13 insertions(+), 10 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 026df30..089317f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -16,10 +16,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"chess&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-16 13:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-24 03:14+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-chess&keywords=I18N+L10N&component=General\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 09:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-24 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Language: da\n"
@@ -210,8 +210,8 @@ msgid ""
 "This is needed when play-as is set to alternate. This should only be set to "
 "black or white."
 msgstr ""
-"Skal bruges når \"Spil som\" er sat til \"Skift\". Skal kun indstilles til "
-"\"Sort\" eller \"Hvid\"."
+"Skal bruges når “Spil som” er sat til “Skift”. Skal kun indstilles til "
+"“Sort” eller “Hvid”."
 
 #: data/org.gnome.chess.gschema.xml:113
 msgid "The opponent player"
@@ -222,9 +222,9 @@ msgid ""
 "Can be 'human' (play against another human player), '' (use the first "
 "available chess engine) or the name of a specific engine to play against"
 msgstr ""
-"Kan være \"human\" (spil mod en anden menneskelig spiller), \"\" (brug "
-"første tilgængelige skakmotor) eller navnet på en bestemt motor, der skal "
-"spilles imod"
+"Kan være “human” (spil mod en anden menneskelig spiller), “” (brug første "
+"tilgængelige skakmotor) eller navnet på en bestemt motor, der skal spilles "
+"imod"
 
 #: data/org.gnome.chess.gschema.xml:118 data/org.gnome.chess.gschema.xml:119
 msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
@@ -1215,7 +1215,8 @@ msgstr "Er du sikker på at du vil give op?"
 
 #. Text on warning dialog when player clicks Resign
 #: src/gnome-chess.vala:1502
-msgid "This makes sense if you plan to save the game as a record of your loss."
+msgid ""
+"This makes sense if you plan to save the game as a record of your loss."
 msgstr ""
 "Dette giver mening hvis du regner med at gemme spillet for at notere dit "
 "nederlag."
@@ -1320,3 +1321,5 @@ msgstr "Kunne ikke åbne spil"
 
 #~ msgid "(You will not be offered this choice again.)"
 #~ msgstr "(du vil ikke blive tilbudt dette valg igen.)"
+
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]