[epiphany] Updated Danish translationcommit 72a14d0ff002a02b1b30b99d22a77f3248e9e4e7
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Sat Aug 26 16:32:15 2017 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 1541 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 971 insertions(+), 570 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index bbf852d..ce0c52c 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -33,9 +33,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-06 08:37+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-08-16 09:00+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-04-08 16:18+0200\n"
 "Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen am gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -79,8 +79,8 @@ msgstr "GNOME-webstedet vist i GNOME Web"
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "GNOME-projektet"
 
-#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:293
-#: embed/ephy-about-handler.c:324 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
+#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:294
+#: embed/ephy-about-handler.c:325 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
 #: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:638
 msgid "Web"
 msgstr "Web"
@@ -104,42 +104,48 @@ msgid "org.gnome.Epiphany"
 msgstr "org.gnome.Epiphany"
 
 #: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:19
+#, fuzzy
+#| msgid "_New Window"
+msgid "New Window"
+msgstr "_Nyt vindue"
+
+#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:23
 msgid "New Incognito Window"
 msgstr "Nyt inkognitovindue"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:11
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:12
 msgid "Browse with caret"
 msgstr "Gennemse med markør"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:15
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
 msgid "Home page"
 msgstr "Hjemmeside"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:17
 msgid "Address of the user’s home page."
 msgstr "Adresse til brugerens hjemmeside."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:20
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
 msgid "URL Search"
 msgstr "URL-søgning"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:22
 msgid ""
-"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
-"search-engines instead."
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+"/org/gnome/epiphany/search-engines instead."
 msgstr ""
-"FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/"
-"search-engines i stedet for."
+"FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+"/org/gnome/epiphany/search-engines i stedet for."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
 msgid "Default search engine."
 msgstr "Standardsøgemaskine."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:27
 msgid "Name of the search engine selected by default."
 msgstr "Navnet på søgemaskinen der er valgt som standard."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:29
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:30
 msgid ""
 "[('DuckDuckGo', 'https://duckduckgo.com/?q=%s&t=epiphany', '!ddg'),\n"
 "\t\t\t\t ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
@@ -149,11 +155,11 @@ msgstr ""
 "\t\t\t\t ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
 "\t\t\t\t ('Bing', 'https://www.bing.com/search?q=%s', '!b')]"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:36
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
 msgid "Default search engines."
 msgstr "Standardsøgemaskiner."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:38
 msgid ""
 "List of the default search engines. It is an array in which each search "
 "engine is described by a name, an address, and a bang (shortcut)."
@@ -161,26 +167,26 @@ msgstr ""
 "Liste over standardsøgemaskiner. Det er en tabel, hvor hver søgemaskine er "
 "angivet med navn, adresse og en genvej."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:41
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:211
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
 msgid "User agent"
 msgstr "Brugeragent"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:43
 msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
-"servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/"
-"epiphany/web/user-agent instead."
+"servers. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+"/org/gnome/epiphany/web/user-agent instead."
 msgstr ""
 "Streng som vil blive brugt som brugeragent til at identificere browseren "
-"over for webservere. FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /"
-"org/gnome/epiphany/web/user-agent i stedet for."
+"over for webservere. FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+"/org/gnome/epiphany/web/user-agent i stedet for."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
 msgid "Automatic downloads"
 msgstr "Automatisk hentede filer"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:52
 msgid ""
 "When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
 "to the download folder and opened with the appropriate application."
@@ -188,54 +194,54 @@ msgstr ""
 "Når filer ikke kan åbnes af browseren, bliver de automatisk hentet til "
 "overføringsmappen og åbnet med det rigtige program."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:55
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
 msgid "Force new windows to be opened in tabs"
 msgstr "Tving nye vinduer til at blive åbnet i faneblade"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:57
 msgid ""
 "Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
 msgstr ""
 "Tving nye vinduesanmodninger til at blive åbnet i faneblade i stedet for i "
 "nye vinduer."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:60
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:226
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
 msgid "Remember passwords"
 msgstr "Husk adgangskoder"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:62
 msgid ""
 "Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key is "
 "deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
 "instead."
 msgstr ""
 "Om adgangskoder på websteder skal gemmes og udfyldes på forhånd. FORÆLDET: "
-"Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/web/remember-"
-"passwords i stedet for."
+"Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+"/org/gnome/epiphany/web/remember-passwords i stedet for."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:72
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:206
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
 msgid "Enable smooth scrolling"
 msgstr "Slå blød rulning til"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:74
 msgid ""
-"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/"
-"enable-smooth-scrolling instead."
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use "
+"/org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling instead."
 msgstr ""
-"FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug /org/gnome/epiphany/web/"
-"enable-smooth-scrolling i stedet for."
+"FORÆLDET: Denne nøgle er forældet og ignoreres. Brug "
+"/org/gnome/epiphany/web/enable-smooth-scrolling i stedet for."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:79
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:80
 msgid "Don’t use an external application to view page source."
 msgstr "Brug ikke et eksternt program til at vise sidekilden."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:83
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
 msgid "Whether to automatically restore the last session"
 msgstr "Hvorvidt den forrige session automatisk skal genskabes"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:85
 msgid ""
 "Defines how the session will be restored during startup. Allowed values are "
 "“always” (the previous state of the application is always restored), "
@@ -243,11 +249,11 @@ msgid ""
 "“never” (the homepage is always shown)."
 msgstr ""
 "Definerer hvordan sessionen vil blive genskabt ved opstart. Tilladte værdier "
-"er \"always\" (programmets forrige tilstand til altid blive genskabt), "
-"\"crashed\" (sessionen vil altid blive genskabt hvis programmet går ned) og "
-"\"never\" (hjemmesiden bliver altid vist)."
+"er “always” (programmets forrige tilstand til altid blive genskabt), "
+"“crashed” (sessionen vil altid blive genskabt hvis programmet går ned) og "
+"“never” (hjemmesiden bliver altid vist)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:88
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
 msgid ""
 "Whether to delay loading of tabs that are not immediately visible on session "
 "restore"
@@ -255,7 +261,7 @@ msgstr ""
 "Om indlæsning af faneblade som ikke er synlige med det samme skal forsinkes "
 "ved gendannelse af session"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:90
 msgid ""
 "When this option is set to true, tabs will not start loading until the user "
 "switches to them, upon session restore."
@@ -263,72 +269,53 @@ msgstr ""
 "Hvis denne indstilling er sat til sand, vil faneblade ikke begynde at "
 "indlæse sig før brugeren skifter til dem, ved gendannelse af session."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:93
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
 msgid "Process model"
 msgstr "Procesmodel"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:95
 msgid ""
-"This option allows to set the process model used. Use “shared-secondary-"
-"process” to use a single web process shared by all the tabs and “one-"
-"secondary-process-per-web-view” to use a different web process for each tab."
+"This option allows to set the process model used. Use "
+"“shared-secondary-process” to use a single web process shared by all the "
+"tabs and “one-secondary-process-per-web-view” to use a different web process "
+"for each tab."
 msgstr ""
 "Denne indstilling gør det muligt at vælge den procesmodel, der vil blive "
-"brugt. Brug \"shared-secondary-process\" for at lade alle faneblade dele en "
-"enkelt proces og \"one-secondary-process-per-web-view\" for at få en proces "
+"brugt. Brug “shared-secondary-process” for at lade alle faneblade dele en "
+"enkelt proces og “one-secondary-process-per-web-view” for at få en proces "
 "pr. faneblad."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:98
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
 msgid ""
-"Maximum number of web processes created at the same time when using “one-"
-"secondary-process-per-web-view” model"
+"Maximum number of web processes created at the same time when using "
+"“one-secondary-process-per-web-view” model"
 msgstr ""
-"Maksimalt antal samtidige webprocesser som oprettes ved brug af \"one-"
-"secondary-process-per-web-view\"-modellen"
+"Maksimalt antal samtidige webprocesser som oprettes ved brug af "
+"“one-secondary-process-per-web-view”-modellen"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:100
 msgid ""
 "This option sets a limit to the number of web processes that will be used at "
 "the same time for the “one-secondary-process-per-web-view” model. The "
 "default value is “0” and means no limit."
 msgstr ""
 "Denne indstilling angiver en grænse for antallet af webprocesser, som kan "
-"bruges på samme tid med \"one-secondary-process-per-web-view\"-modellen. "
-"Standardværdien er \"0\" og betyder ubegrænset."
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:104
-msgid "The sync user currently logged in"
-msgstr "Synkroniseringsbrugeren som lige nu er logget ind"
+"bruges på samme tid med “one-secondary-process-per-web-view”-modellen. "
+"Standardværdien er “0” og betyder ubegrænset."
 
 #: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:105
-msgid ""
-"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
-"servers."
-msgstr ""
-"Den e-mail, som er forbundet med den Firefox-konto, der bruges til at "
-"synkronisere data med Mozillas servere."
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:109
-msgid "Sync timestamp"
-msgstr "Synkroniseringstidstempel"
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:110
-msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
-msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
-
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:114
 msgid "List of adblock filters"
 msgstr "Liste over reklameblokeringsfiltre"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:115
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:106
 msgid "List of URLs with filter rules to be used by the adblock."
 msgstr "Liste over URL'er med filterregler der bruges af reklameblokeringen."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:121
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:112
 msgid "Expand tabs size to fill the available space on the tabs bar."
 msgstr "Udvid fanebladsstørrelsen så al plads i fanebladslinjen bruges."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:113
 msgid ""
 "If enabled the tabs will expand to use the entire available space in the "
 "tabs bar."
@@ -336,64 +323,64 @@ msgstr ""
 "Hvis aktiveret vil faneblade udvide sig, så de bruger al tilgængelig plads i "
 "fanebladslinjen."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:126
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:117
 msgid "The position of the tabs bar."
 msgstr "Fanebladslinjens placering."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:118
 msgid ""
 "Controls where the tabs bar is shown. Possible values are “top” (the "
-"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and "
-"“right” (vertical tabs with bar on the right)."
+"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and “right” "
+"(vertical tabs with bar on the right)."
 msgstr ""
-"Angiver hvor fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er \"top"
-"\" (forvalgt), \"bottom\", \"left\" (lodrette faneblade med linjen til "
-"venstre) og \"right\" (lodrette faneblade med linjen til højre)."
+"Angiver hvor fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er “top” "
+"(forvalgt), “bottom”, “left” (lodrette faneblade med linjen til venstre) og "
+"“right” (lodrette faneblade med linjen til højre)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:131
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
 msgstr "Synlighedspolitikken for fanebladslinjen."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:132
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:123
 msgid ""
 "Controls when the tabs bar is shown. Possible values are “always” (the tabs "
 "bar is always shown), “more-than-one” (the tabs bar is only shown if there’s "
 "two or more tabs) and “never” (the tabs bar is never shown)."
 msgstr ""
-"Angiver hvornår fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er \"always"
-"\" (fanebladslinjen bliver altid vist), \"more-than-one\" (fanebladslinjer "
-"bliver altid vist hvis der er mere end et faneblad) og \"never"
-"\" (fanebladslinjen bliver aldrig vist)."
+"Angiver hvornår fanebladslinjen bliver vist. Tilladte værdier er “always” "
+"(fanebladslinjen bliver altid vist), “more-than-one” (fanebladslinjer bliver "
+"altid vist hvis der er mere end et faneblad) og “never” (fanebladslinjen "
+"bliver aldrig vist)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:129
 msgid "Minimum font size"
 msgstr "Mindste skriftstørrelse"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:133
 msgid "Use GNOME fonts"
 msgstr "Brug GNOME-skrifttyper"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:134
 msgid "Use GNOME font settings."
 msgstr "Brug GNOME-skrifttypeindstillinger."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
 msgid "Custom sans-serif font"
 msgstr "Tilpasset sans serif-skrifttype"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:139
 msgid ""
 "A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
 msgstr ""
-"En værdi som vil blive brugt til at overskrive sans serif-"
-"skrivebordsskrifttype når use-gnome-fonts er indstillet."
+"En værdi som vil blive brugt til at overskrive sans "
+"serif-skrivebordsskrifttype når use-gnome-fonts er indstillet."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
 msgid "Custom serif font"
 msgstr "Tilpasset serif-skrifttype"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:144
 msgid ""
 "A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
 "set."
@@ -401,11 +388,11 @@ msgstr ""
 "En værdi som vil blive brugt til at overskrive serif-skrivebordsskrifttypen "
 "når use-gnome-fonts er indstillet."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
 msgid "Custom monospace font"
 msgstr "Tilpasset skrifttype med fast bredde"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:149
 msgid ""
 "A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
@@ -413,91 +400,91 @@ msgstr ""
 "En værdi som vil blive brugt til at tilsidesætte skrivebordsskrifttypen med "
 "fast bredde når use-gnome-fonts er indstillet."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:162
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
 msgid "Use a custom CSS"
 msgstr "Brug en tilpasset CSS"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:154
 msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
 msgstr "Brug en tilpasset CSS-fil til at modificere webstedernes egne CSS'er."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:167
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
 msgid "Enable spell checking"
 msgstr "Aktivér stavekontrol"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:159
 msgid "Spell check any text typed in editable areas."
 msgstr "Kontroller stavning af al tekst indtastet i redigerbare områder."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:172
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
 msgid "Default encoding"
 msgstr "Standardkodning"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:164
 msgid ""
 "Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
 msgstr "Forvalgt kodning. Gyldige værdier er dem som WebKitGTK+ kan forstå."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:177
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:656
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:659
 msgid "Languages"
 msgstr "Sprog"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:169
 msgid ""
 "Preferred languages. Array of locale codes or “system” to use current locale."
 msgstr ""
 "Foretrukne sprog. Tabel med regionskoder eller “system” for at bruge den "
 "nuværende region."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:182
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
 msgid "Cookie accept"
 msgstr "Acceptér cookie fra"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:174
 msgid ""
 "Where to accept cookies from. Possible values are “always”, “no-third-party” "
 "and “never”."
 msgstr ""
-"Hvor cookies skal accepteres fra. Mulige værdier er \"always\", \"no-third-"
-"party\", \"never\"."
+"Hvor cookies skal accepteres fra. Mulige værdier er “always”, "
+"“no-third-party”, “never”."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
 msgid "Allow popups"
 msgstr "Tillad pop op-vinduer"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:179
 msgid ""
 "Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
 msgstr ""
 "Tillad sider at åbne nye vinduer vha. JavaScript (hvis JavaScript er "
 "aktiveret)."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
 msgid "Enable Plugins"
 msgstr "Aktivér udvidelsesmoduler"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:196
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
 msgid "Enable WebGL"
 msgstr "Aktivér WebGL"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
 msgid "Whether to enable support for WebGL contexts."
 msgstr "Hvorvidt understøttelse for WebGL-kontekster skal aktiveres."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:201
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
 msgid "Enable WebAudio"
 msgstr "Aktivér WebAudio"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:193
 msgid "Whether to enable support for WebAudio."
 msgstr "Hvorvidt der skal aktiveres understøttelse for WebAudio."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:198
 msgid "Whether to enable smooth scrolling."
 msgstr "Om blød rulning skal aktiveres."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:203
 msgid ""
 "String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
 "servers."
@@ -505,12 +492,12 @@ msgstr ""
 "Streng som vil blive brugt som brugeragent til at identificere browseren "
 "overfor webservere."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:216
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
 msgid "Do Not Track"
 msgstr "Spor ikke"
 
 # forespørgselsparamtre til sporing?
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:208
 msgid ""
 "Enables DNT headers and tracking query parameter removal. Note that when "
 "changing this setting from the preferences dialog, the adblock-filters "
@@ -521,11 +508,11 @@ msgstr ""
 "“Indstillinger”, vil indstillingerne for reklameblokeringsfiltre blive "
 "opdateret til tilføj/fjern EasyPrivacy-filtre."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:221
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
 msgid "Enable adblock"
 msgstr "Aktivér reklameblokering"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:213
 msgid ""
 "Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
 "show."
@@ -533,50 +520,60 @@ msgstr ""
 "Om der skal blokeres for indlejrede reklamer som websider måske gerne vil "
 "vise."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:227
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:218
 msgid "Whether to store and prefill passwords in websites."
 msgstr "Om adgangskoder på websteder skal gemmes og udfyldes på forhånd."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:233
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
+msgid "Enable site-specific quirks"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:223
+msgid ""
+"Enable quirks to make specific websites work better. You might want to "
+"disable this setting if debugging a specific issue."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:229
 msgid "The downloads folder"
 msgstr "Overførselsmappe"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:234
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:230
 msgid ""
 "The path of the folder where to download files to; or “Downloads” to use the "
 "default downloads folder, or “Desktop” to use the desktop folder."
 msgstr ""
-"Stien til mappen som bliver brugt til overførte filer; eller \"Downloads\" "
-"for at bruge den forvalgte overførselsmappen, eller \"Desktop\" for at bruge "
+"Stien til mappen som bliver brugt til overførte filer; eller “Downloads” for "
+"at bruge den forvalgte overførselsmappen, eller “Desktop” for at bruge "
 "skrivebordsmappen."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:241
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:237
 msgid "Window position"
 msgstr "Vinduesplacering"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:238
 msgid ""
 "The position to use for a new window that is not restored from a previous "
 "session."
 msgstr ""
 "Placeringen af et nyt vindue som ikke gendannes fra en tidligere session."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:246
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
 msgid "Window size"
 msgstr "Vinduesstørrelse"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:243
 msgid ""
 "The size to use for a new window that is not restored from a previous "
 "session."
 msgstr ""
 "Størrelsen på et nyt vindue som ikke gendannes fra en tidligere session."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:251
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Er maksimeret"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:252
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:248
 msgid ""
 "Whether a new window that is not restored from a previous session should be "
 "initially maximized."
@@ -584,14 +581,187 @@ msgstr ""
 "Om et nyt vindue, som ikke gendannes fra en tidligere session, skal være "
 "maksimeret fra starten."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:286
-msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:277
+#, fuzzy
+#| msgid "Currently logged in as %s"
+msgid "Currently signed in sync user"
+msgstr "Logget ind som %s"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:278
+msgid ""
+"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
+"servers."
+msgstr ""
+"Den e-mail, som er forbundet med den Firefox-konto, der bruges til at "
+"synkronisere data med Mozillas servere."
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:282
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Last sync timestamp"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:283
+#, fuzzy
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The UNIX time at which last sync was made in seconds."
+msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
+msgid "Sync device ID"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:288
+msgid "The sync device ID of the current device."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Sync device name"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:293
+msgid "The sync device name of the current device."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
+msgid "The sync frequency in minutes"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:298
+msgid "The number of minutes between two consecutive syncs."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
+msgid "Sync data with Firefox"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:303
+msgid ""
+"TRUE if Ephy collections should be synced with Firefox collections, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
+#, fuzzy
+#| msgid "No bookmarks yet?"
+msgid "Enable bookmarks sync"
+msgstr "Ingen bogmærker endnu?"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:308
+msgid "TRUE if bookmarks collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:312
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Bookmarks sync timestamp"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:313
+#, fuzzy
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last bookmarks sync was made."
+msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:317
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:332
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:347
+msgid "Initial sync or normal sync"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:318
+msgid ""
+"TRUE if bookmarks collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:322
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter passwords"
+msgid "Enable passwords sync"
+msgstr "Filtrér adgangskoder"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:323
+msgid "TRUE if passwords collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:327
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Passwords sync timestamp"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:328
+#, fuzzy
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last passwords sync was made."
+msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:333
+msgid ""
+"TRUE if passwords collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:337
+msgid "Enable history sync"
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:338
+msgid "TRUE if history collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:342
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "History sync timestamp"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:343
+#, fuzzy
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last history sync was made."
+msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:348
+msgid ""
+"TRUE if history collection needs to be synced for the first time, FALSE "
+"otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:352
+#, fuzzy
+#| msgid "View open tabs"
+msgid "Enable open tabs sync"
+msgstr "Vis åbne faneblade"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:353
+msgid "TRUE if open tabs collection should be synced, FALSE otherwise."
+msgstr ""
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:357
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Open tabs sync timestamp"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:358
+#, fuzzy
+#| msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
+msgid "The timestamp at which last open tabs sync was made."
+msgstr "Tidsstemplet relateret til seneste synkronisering"
+
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:369
+msgid ""
+"Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om mikrofontilladelse til "
 "denne vært"
 
 # upon request er overflødig at oversætte (det fremgår af forrige streng)
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:370
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s microphone. The “undecided” default means the browser "
@@ -600,17 +770,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "anvende brugerens mikrofon. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, "
-"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:291
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:374
 msgid ""
 "Decision to apply when geolocation permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om placeringstilladelse til "
 "denne vært"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:375
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s location. The “undecided” default means the browser "
@@ -619,17 +789,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "indhente oplysninger om brugerens placering. Standarden “undecided” (ikke "
-"besluttet) betyder, at browseren skal spørge brugeren om lov, mens "
-"“allow” (tillad) og “deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"besluttet) betyder, at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” "
+"(tillad) og “deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:296
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:379
 msgid ""
 "Decision to apply when notification permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om påmindelsestilladelse til "
 "denne vært"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:380
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to show notifications. The “undecided” default means the browser needs to "
@@ -638,17 +808,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "vise påmindelser. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, at "
-"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:301
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:384
 msgid ""
 "Decision to apply when save password permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om tilladelse til at gemme "
 "adgangskode til denne vært"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:385
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to save passwords. The “undecided” default means the browser needs to ask "
@@ -657,16 +827,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "gemme adgangskoder. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, at "
-"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:306
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:389
 msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
 msgstr ""
 "Beslutning, der skal anvendes, når der anmodes om webcamtilladelse til denne "
 "vært"
 
-#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
+#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:390
 msgid ""
 "This option is used to save whether a given host has been given permission "
 "to access the user’s webcam. The “undecided” default means the browser needs "
@@ -675,121 +845,122 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Denne indstilling bruges til at gemme, om en given vært har fået lov til at "
 "anvende brugerens webcam. Standarden “undecided” (ikke besluttet) betyder, "
-"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og "
-"“deny” (nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
+"at browseren skal spørge brugeren om lov, mens “allow” (tillad) og “deny” "
+"(nægt) betyder, at beslutningen tages automatisk."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:140
+#: embed/ephy-about-handler.c:141
 msgid "Installed plugins"
 msgstr "Installerede udvidelsesmoduler"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:141
+#: embed/ephy-about-handler.c:142
 msgid "Plugins"
 msgstr "Udvidelsesmoduler"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:144
+#: embed/ephy-about-handler.c:145
 msgid "Plugins are disabled in the preferences"
 msgstr "Udvidelsesmoduler er slået fra i indstillingerne"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "Enabled"
 msgstr "Aktiveret"
 
 #. webkit_plugin_get_enabled (plugin) &&
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:157
+#: embed/ephy-about-handler.c:158
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "MIME type"
 msgstr "MIME-type"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "Description"
 msgstr "Beskrivelse"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:158
+#: embed/ephy-about-handler.c:159
 msgid "Suffixes"
 msgstr "Suffikser"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:221 embed/ephy-about-handler.c:223
+#: embed/ephy-about-handler.c:222 embed/ephy-about-handler.c:224
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Hukommelsesforbrug"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:271
+#: embed/ephy-about-handler.c:272
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Version %s"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:291
+#: embed/ephy-about-handler.c:292
 msgid "About Web"
 msgstr "Om Web"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:295
+#: embed/ephy-about-handler.c:296
 msgid "A simple, clean, beautiful view of the web"
 msgstr "En simpel, ren og smuk visning af webbet"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:353 embed/ephy-about-handler.c:354
+#: embed/ephy-about-handler.c:354 embed/ephy-about-handler.c:355
 msgid "Applications"
 msgstr "Programmer"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:355
+#: embed/ephy-about-handler.c:356
 msgid "List of installed web applications"
 msgstr "Liste af installerede webprogrammer"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:369
+#: embed/ephy-about-handler.c:370
 msgid "Delete"
 msgstr "Slet"
 
 #. Note for translators: this refers to the installation date.
-#: embed/ephy-about-handler.c:371
+#: embed/ephy-about-handler.c:372
 msgid "Installed on:"
 msgstr "Installeret den:"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:457 embed/ephy-embed-utils.c:347
-msgid "Most Visited"
-msgstr "Mest besøgte"
-
 #. Displayed when opening the browser for the first time.
-#: embed/ephy-about-handler.c:476
+#: embed/ephy-about-handler.c:477
 msgid "Welcome to Web"
 msgstr "Velkommen til Web"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:476
+#: embed/ephy-about-handler.c:477
 msgid "Start browsing and your most-visited sites will appear here."
 msgstr "Begynd at surfe, og dine mest besøgte steder vil dukke op her."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:502
+#: embed/ephy-about-handler.c:503
 msgid "Remove from overview"
 msgstr "Fjern fra oversigt"
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:576 embed/ephy-about-handler.c:577
+#: embed/ephy-about-handler.c:577 embed/ephy-about-handler.c:578
 msgid "Private Browsing"
 msgstr "Privat browsning"
 
 # scootergrisen: måske oversæt "browsing history" til "browserhistorik" eller bare "historik"
-#: embed/ephy-about-handler.c:578
+#: embed/ephy-about-handler.c:579
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
+#| "will not show up in your browsing history and all stored information will be "
+#| "cleared when you close the window. Files you download will be kept."
 msgid ""
-"You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
-"will not show up in your browsing history and all stored information will be "
-"cleared when you close the window. Files you download will be kept."
+"You are currently browsing incognito. Pages viewed in this mode will not "
+"show up in your browsing history and all stored information will be cleared "
+"when you close the window. Files you download will be kept."
 msgstr ""
 "Du browser på nuværende tidspunkt <em>inkognito</em>. Sider som vises i "
 "denne tilstand vil ikke figurere i din browserhistorik og al gemt "
 "information vil blive ryddet, når du lukker vinduet. Filer som du downloader "
 "vil blive beholdt."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:582
+#: embed/ephy-about-handler.c:583
 msgid ""
 "Incognito mode hides your activity only from people using this computer."
 msgstr ""
 "Inkognitotilstand skjuler kun din aktivitet for folk, som bruger denne "
 "computer."
 
-#: embed/ephy-about-handler.c:584
+#: embed/ephy-about-handler.c:585
 msgid ""
 "It will not hide your activity from your employer if you are at work. Your "
 "internet service provider, your government, other governments, the websites "
@@ -799,22 +970,17 @@ msgstr ""
 "Din internetudbyder, din regering, andre regeringer, de websteder du "
 "besøger, samt reklameagenter på disse websider vil måske stadig spore dig."
 
-#. characters
-#: embed/ephy-embed.c:49
-msgid "Blank page"
-msgstr "Tom side"
-
 #. Translators: 'ESC' and 'F11' are keyboard keys.
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 #, c-format
 msgid "Press %s to exit fullscreen"
 msgstr "Tryk %s for at afslutte fuldskærm"
 
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 msgid "ESC"
 msgstr "ESC"
 
-#: embed/ephy-embed.c:539
+#: embed/ephy-embed.c:538
 msgid "F11"
 msgstr "F11"
 
@@ -823,6 +989,15 @@ msgstr "F11"
 msgid "Send an email message to “%s”"
 msgstr "Send e-mail til “%s”"
 
+#: embed/ephy-embed-utils.h:31
+msgid "Blank page"
+msgstr "Tom side"
+
+#. Title for the blank page
+#: embed/ephy-embed-utils.h:32
+msgid "Most Visited"
+msgstr "Mest besøgte"
+
 #: embed/ephy-encodings.c:59
 msgid "Arabic (_IBM-864)"
 msgstr "Arabisk (_IBM-864)"
@@ -1171,86 +1346,95 @@ msgstr "Find foregående optræden af søgeteksten"
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "Find næste optræden af søgeteksten"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:529
+#: embed/ephy-web-view.c:527
 msgid "Not No_w"
 msgstr "Ikke n_u"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:530
+#: embed/ephy-web-view.c:528
 msgid "_Never Save"
 msgstr "Gem a_ldrig"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:531 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:121
-#: src/window-commands.c:447
+#: embed/ephy-web-view.c:529 lib/widgets/ephy-file-chooser.c:121
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1061 src/window-commands.c:447
 msgid "_Save"
 msgstr "_Gem"
 
 #. Translators: The %s the hostname where this is happening.
 #. * Example: mail.google.com.
 #.
-#: embed/ephy-web-view.c:542
+#: embed/ephy-web-view.c:540
 #, c-format
 msgid "Do you want to save your password for “%s”?"
 msgstr "Ønsker du at gemme din adgangskode for “%s”?"
 
 #. Translators: Message appears when insecure password form is focused.
-#: embed/ephy-web-view.c:790
+#: embed/ephy-web-view.c:788
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will be "
+#| "visible to cybercriminals!"
 msgid ""
-"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will be "
-"visible to cybercriminals!"
+"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will not be "
+"kept private."
 msgstr ""
 "Advarsel: Denne formular er ikke sikker. Hvis du indtaster din adgangskode, "
 "vil den være synlig for cyberkriminelle!"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1393
+#: embed/ephy-web-view.c:1418
 msgid "Deny"
 msgstr "Nægt"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1394
+#: embed/ephy-web-view.c:1419
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillad"
 
 #. Translators: Notification policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1409
-#, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to show desktop notifications."
+#: embed/ephy-web-view.c:1436
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to show desktop notifications."
+msgid "The page at %s wants to show desktop notifications."
 msgstr "Siden <b>%s</b> ønsker at vise skrivebordspåmindelser."
 
 #. Translators: Geolocation policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1414
-#, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
+#: embed/ephy-web-view.c:1441
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to know your location."
+msgid "The page at %s wants to know your location."
 msgstr "Siden <b>%s</b> ønsker at kende din placering."
 
 #. Translators: Microphone policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1419
-#, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your microphone."
+#: embed/ephy-web-view.c:1446
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your microphone."
+msgid "The page at %s wants to use your microphone."
 msgstr "Siden <b>%s</b> ønsker at bruge din mikrofon."
 
 #. Translators: Webcam policy for a specific site.
-#: embed/ephy-web-view.c:1424
-#, c-format
-msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your webcam."
+#: embed/ephy-web-view.c:1451
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The page at <b>%s</b> wants to use your webcam."
+msgid "The page at %s wants to use your webcam."
 msgstr "Siden <b>%s</b> ønsker at bruge dit webcam."
 
 #. translators: %s here is the address of the web page
-#: embed/ephy-web-view.c:1590
+#: embed/ephy-web-view.c:1623
 #, c-format
 msgid "Loading “%s”…"
 msgstr "Indlæser “%s” …"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:1592
+#: embed/ephy-web-view.c:1625
 msgid "Loading…"
 msgstr "Indlæser …"
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1839
+#: embed/ephy-web-view.c:1875
 msgid ""
 "This website presented identification that belongs to a different website."
-msgstr "Dette websted har givet identifikation, som tilhører et andet websted."
+msgstr ""
+"Dette websted har givet identifikation, som tilhører et andet websted."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1844
+#: embed/ephy-web-view.c:1880
 msgid ""
 "This website’s identification is too old to trust. Check the date on your "
 "computer’s calendar."
@@ -1259,19 +1443,20 @@ msgstr ""
 "datoen på din computers kalender."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1849
-msgid "This website’s identification was not issued by a trusted organization."
+#: embed/ephy-web-view.c:1885
+msgid ""
+"This website’s identification was not issued by a trusted organization."
 msgstr "Webstedets identifikation er ikke udstedt af en betroet organisation."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1854
+#: embed/ephy-web-view.c:1890
 msgid ""
 "This website’s identification could not be processed. It may be corrupted."
 msgstr ""
 "Webstedets identifikation kunne ikke behandles. Den er muligvis beskadiget."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1859
+#: embed/ephy-web-view.c:1895
 msgid ""
 "This website’s identification has been revoked by the trusted organization "
 "that issued it."
@@ -1280,7 +1465,7 @@ msgstr ""
 "organisation, som udstedte den."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1864
+#: embed/ephy-web-view.c:1900
 msgid ""
 "This website’s identification cannot be trusted because it uses very weak "
 "encryption."
@@ -1289,7 +1474,7 @@ msgstr ""
 "kryptering."
 
 #. Possible error message when a site presents a bad certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:1869
+#: embed/ephy-web-view.c:1905
 msgid ""
 "This website’s identification is only valid for future dates. Check the date "
 "on your computer’s calendar."
@@ -1299,23 +1484,24 @@ msgstr ""
 
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a network error.
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1931 embed/ephy-web-view.c:1985
+#: embed/ephy-web-view.c:1967 embed/ephy-web-view.c:2021
+#, c-format
 msgid "Problem Loading Page"
 msgstr "Problem ved indlæsning af siden"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1934
+#: embed/ephy-web-view.c:1970
 msgid "Unable to display this website"
 msgstr "Det var ikke muligt at vise dette websted"
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1938
+#: embed/ephy-web-view.c:1974
 #, c-format
 msgid "The site at %s seems to be unavailable."
 msgstr "Webstedet %s er tilsyneladende utilgængeligt."
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1942
+#: embed/ephy-web-view.c:1978
 msgid ""
 "It may be temporarily inaccessible or moved to a new address. You may wish "
 "to verify that your internet connection is working correctly."
@@ -1324,7 +1510,7 @@ msgstr ""
 "Husk at tjekke om din internetforbindelse virker korrekt."
 
 #. Technical details when a site cannot be loaded due to a network error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1952
+#: embed/ephy-web-view.c:1988
 #, c-format
 msgid "The precise error was: %s"
 msgstr "Den nøjagtige fejl var: %s"
@@ -1332,67 +1518,70 @@ msgstr "Den nøjagtige fejl var: %s"
 #. The button on the network error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
 #. The button on the page crash error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
 #. The button on the process crash error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
-#: embed/ephy-web-view.c:1957 embed/ephy-web-view.c:2008
-#: embed/ephy-web-view.c:2049
+#: embed/ephy-web-view.c:1993 embed/ephy-web-view.c:2044
+#: embed/ephy-web-view.c:2085
 msgid "Reload"
 msgstr "Opdatér"
 
 #. Mnemonic for the Reload button on browser error pages.
-#: embed/ephy-web-view.c:1960 embed/ephy-web-view.c:2011
-#: embed/ephy-web-view.c:2052
+#: embed/ephy-web-view.c:1996 embed/ephy-web-view.c:2047
+#: embed/ephy-web-view.c:2088
 msgctxt "reload-access-key"
 msgid "R"
 msgstr "O"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1988
+#: embed/ephy-web-view.c:2024
 msgid "Oops! There may be a problem"
 msgstr "Ups! Der er måske opstået et problem"
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1992
+#: embed/ephy-web-view.c:2028
 #, c-format
 msgid "The page %s may have caused Web to close unexpectedly."
 msgstr "Siden %s kan have forårsaget, at Web lukkede uventet."
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a page crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:1999
+#: embed/ephy-web-view.c:2035
 #, c-format
 msgid "If this happens again, please report the problem to the %s developers."
-msgstr "Rapportér venligst problemet til udviklerne af %s, hvis det sker igen."
+msgstr ""
+"Rapportér venligst problemet til udviklerne af %s, hvis det sker igen."
 
 #. Page title when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2035
+#: embed/ephy-web-view.c:2071
+#, c-format
 msgid "Problem Displaying Page"
 msgstr "Problem ved visning af siden"
 
 #. Message title when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2038
+#: embed/ephy-web-view.c:2074
 msgid "Oops!"
 msgstr "Ups!"
 
 #. Error details when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2041
+#: embed/ephy-web-view.c:2077
 msgid "Something went wrong while displaying this page."
 msgstr "Noget gik galt ved visning af denne side."
 
 #. Further error details when a site cannot be loaded due to a process crash error.
-#: embed/ephy-web-view.c:2043
+#: embed/ephy-web-view.c:2079
 msgid "Please reload or visit a different page to continue."
 msgstr "Genindlæs venligst eller besøg en anden side for at fortsætte."
 
 #. Page title when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2076
+#: embed/ephy-web-view.c:2112
+#, c-format
 msgid "Security Violation"
 msgstr "Sikkerhedsbrud"
 
 #. Message title when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2079
+#: embed/ephy-web-view.c:2115
 msgid "This Connection is Not Secure"
 msgstr "Denne forbindelse er ikke sikker"
 
 #. Error details when a site is not loaded due to an invalid TLS certificate.
-#: embed/ephy-web-view.c:2083
+#: embed/ephy-web-view.c:2119
 #, c-format
 msgid ""
 "This does not look like the real %s. Attackers might be trying to steal or "
@@ -1402,36 +1591,36 @@ msgstr ""
 "ændre information på vej til eller fra siden."
 
 #. The button on the invalid TLS certificate error page. DO NOT ADD MNEMONICS HERE.
-#: embed/ephy-web-view.c:2093
+#: embed/ephy-web-view.c:2129
 msgid "Go Back"
 msgstr "Gå tilbage"
 
 #. Mnemonic for the Go Back button on the invalid TLS certificate error page.
-#: embed/ephy-web-view.c:2096
+#: embed/ephy-web-view.c:2132
 msgctxt "back-access-key"
 msgid "B"
 msgstr "T"
 
 #. The hidden button on the invalid TLS certificate error page. Do not add mnemonics here.
-#: embed/ephy-web-view.c:2099
+#: embed/ephy-web-view.c:2135
 msgid "Accept Risk and Proceed"
 msgstr "Acceptér risikoen og fortsæt"
 
 #. Mnemonic for the Accept Risk and Proceed button on the invalid TLS certificate error page.
-#: embed/ephy-web-view.c:2103
+#: embed/ephy-web-view.c:2139
 msgctxt "proceed-anyway-access-key"
 msgid "P"
 msgstr "F"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:2155
+#: embed/ephy-web-view.c:2191
 msgid "None specified"
 msgstr "Ingen specificeret"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:2238
+#: embed/ephy-web-view.c:2274
 msgid "Technical information"
 msgstr "Teknisk information"
 
-#: embed/ephy-web-view.c:3090
+#: embed/ephy-web-view.c:3126
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
@@ -1460,28 +1649,21 @@ msgstr "Filen “%s” findes. Flyt den venligst et andet sted hen."
 msgid "Failed to create directory “%s”."
 msgstr "Kunne ikke oprette mappen “%s”."
 
-#. Translators: The first %s is the username and the second one is the
-#. * security origin where this is happening. Example: gnome gmail com and
-#. * https://mail.google.com.
-#.
-#: lib/ephy-form-auth-data.c:120
-#, c-format
-msgid "Password for %s in a form in %s"
-msgstr "Adgangskode for %s i en formular på %s"
-
-#. Translators: The first %s is the security origin where this is happening.
-#. * Example: https://mail.google.com.
-#.
-#: lib/ephy-form-auth-data.c:126
-#, c-format
-msgid "Password in a form in %s"
-msgstr "Adgangskode i en formular på %s"
-
 #: lib/ephy-gui.c:73
 #, c-format
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Kunne ikke fremvise hjælp: %s"
 
+# Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
+#. TRANSLATORS: Please modify the main address of duckduckgo in order to match
+#. * the version used in your country. For example for the french version :
+#. * replace the ".com" with ".fr" : "https://duckduckgo.fr/?q=%s&amp;t=epiphany";
+#.
+#: lib/ephy-search-engine-manager.h:33
+#, c-format
+msgid "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
+msgstr "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany&amp;kl=dk-da";
+
 #. Translators: "friendly time" string for the current day, strftime format. like "Today 12∶34 am"
 #: lib/ephy-time-helpers.c:226
 msgid "Today %I∶%M %p"
@@ -1564,6 +1746,113 @@ msgstr "Andre"
 msgid "Local files"
 msgstr "Lokale filer"
 
+#. Translators: The first %s is the username and the second one is the
+#. * security origin where this is happening. Example: gnome gmail com and
+#. * https://mail.google.com.
+#: lib/sync/ephy-password-manager.c:394
+#, c-format
+msgid "Password for %s in a form in %s"
+msgstr "Adgangskode for %s i en formular på %s"
+
+#. Translators: The %s is the security origin where this is happening.
+#. * Example: https://mail.google.com.
+#: lib/sync/ephy-password-manager.c:398
+#, c-format
+msgid "Password in a form in %s"
+msgstr "Adgangskode i en formular på %s"
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:786
+msgid "Failed to obtain storage credentials."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:787 lib/sync/ephy-sync-service.c:902
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1479
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please visit Preferences and sign in again to continue the sync process."
+msgid "Please visit Preferences and sign in again to continue syncing."
+msgstr ""
+"Gå til indstillinger og log på igen for at fortsætte synkroniseringen."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:892
+#, fuzzy
+#| msgid "The password of your Firefox account %s seems to have been changed."
+msgid "The password of your Firefox account seems to have been changed."
+msgstr "Adgangskoden til din Firefox-konto %s lader til at være ændret."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:893
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please visit Preferences and sign in with the new password to continue the "
+#| "sync process."
+msgid ""
+"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue "
+"syncing."
+msgstr ""
+"Gå til indstillinger og log på med den nye adgangskode for at fortsætte "
+"synkroniseringen."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:901
+msgid "Failed to obtain signed certificate."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1451
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not find the sync tokens for the currently logged-in user."
+msgid "Could not find the sync secrets for the current sync user."
+msgstr ""
+"Kunne ikke finde synkroniseringssymbolerne for den bruger, der er logget ind."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1456
+msgid "The sync secrets for the current sync user are null."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1465
+msgid "The sync secrets for the current sync user are invalid."
+msgstr ""
+
+#. Translators: %s is the email of the user.
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1566
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The sync tokens of %s"
+msgid "The sync secrets of %s"
+msgstr "Synkroniseringssymbolerne for %s"
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1709
+msgid "Failed to upload crypto/keys record."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1816
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to create directory “%s”."
+msgid "Failed to retrieve crypto keys."
+msgstr "Kunne ikke oprette mappen “%s”."
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1867
+msgid "Failed to upload meta/global record."
+msgstr ""
+
+#. Translators: the %d is the storage version, the \n is a newline character.
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1983
+#, c-format
+msgid ""
+"Your Firefox Account uses storage version %d. Web only supports version %d."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:1994
+msgid "Failed to verify storage version."
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2035 lib/sync/ephy-sync-service.c:2113
+msgid "Failed to retrieve the Sync Key"
+msgstr ""
+
+#: lib/sync/ephy-sync-service.c:2247
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to create directory “%s”."
+msgid "Failed to register device."
+msgstr "Kunne ikke oprette mappen “%s”."
+
 #: lib/widgets/ephy-certificate-dialog.c:102
 msgid "The certificate does not match this website"
 msgstr "Certifikatet svarer ikke til dette websted"
@@ -1678,14 +1967,14 @@ msgstr "Afbryder …"
 msgid "Starting…"
 msgstr "Starter …"
 
-#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:109
+#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:109 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1069
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:16 src/window-commands.c:227
 #: src/window-commands.c:292 src/window-commands.c:389
-#: src/window-commands.c:448 src/window-commands.c:1352
+#: src/window-commands.c:448 src/window-commands.c:1369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Annullér"
 
-#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:119 src/resources/gtk/history-dialog.ui:17
+#: lib/widgets/ephy-file-chooser.c:119 src/resources/gtk/history-dialog.ui:19
 msgid "_Open"
 msgstr "_Åbn"
 
@@ -1709,7 +1998,7 @@ msgstr "Alle filer"
 #. * standard items in the GtkEntry context menu (Cut, Copy, Paste, Delete,
 #. * Select All, Input Methods and Insert Unicode control character.)
 #.
-#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:649 src/ephy-history-dialog.c:256
+#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:649 src/ephy-history-dialog.c:258
 msgid "Cl_ear"
 msgstr "_Ryd"
 
@@ -1718,7 +2007,7 @@ msgid "Paste and _Go"
 msgstr "Indsæt og _indlæs"
 
 #. Undo, redo.
-#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:688 src/ephy-window.c:868
+#: lib/widgets/ephy-location-entry.c:688 src/ephy-window.c:872
 msgid "_Undo"
 msgstr "For_tryd"
 
@@ -1775,20 +2064,24 @@ msgid "Bookmark Properties"
 msgstr "Egenskaber for bogmærker"
 
 #: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:121
+#, c-format
 msgid "File is not a valid Epiphany bookmarks file: missing tags table"
 msgstr "Filen er ikke en gyldig Epiphany-bogmærkefil: manglende mærketabel"
 
 #: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:139
+#, c-format
 msgid "File is not a valid Epiphany bookmarks file: missing bookmarks table"
 msgstr "Filen er ikke en gyldig Epiphany-bogmærkefil: manglende bogmærketabel"
 
-#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:239
+#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:240
+#, c-format
 msgid ""
 "Firefox bookmarks database could not be opened. Close Firefox and try again."
 msgstr "Firefox-bogmærkedatabase kunne ikke åbnes. Luk Firefox og prøv igen."
 
-#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:252
-#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:280
+#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:253
+#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:285
+#, c-format
 msgid "Firefox bookmarks could not be retrieved!"
 msgstr "Firefox-bogmærker kunne ikke hentes!"
 
@@ -1796,27 +2089,31 @@ msgstr "Firefox-bogmærker kunne ikke hentes!"
 msgid "Favorites"
 msgstr "Foretrukne"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:81
+#: src/bookmarks/ephy-bookmarks-manager.h:35
+msgid "Mobile"
+msgstr ""
+
+#: src/clear-data-dialog.c:80
 msgid "HTTP disk cache"
 msgstr "HTTP-diskcache"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:82
+#: src/clear-data-dialog.c:81
 msgid "Local storage data"
 msgstr "Lokale lagringsdata"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:83
+#: src/clear-data-dialog.c:82
 msgid "Offline web application cache"
 msgstr "Offline cache til webprogrammer"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:84
+#: src/clear-data-dialog.c:83
 msgid "IndexedDB databases"
 msgstr "IndexedDB-databaser"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:85
+#: src/clear-data-dialog.c:84
 msgid "WebSQL databases"
 msgstr "WebSQL-databaser"
 
-#: src/clear-data-dialog.c:86
+#: src/clear-data-dialog.c:85
 msgid "Plugins data"
 msgstr "Udvidelsesmoduldata"
 
@@ -1859,19 +2156,19 @@ msgid "View downloads"
 msgstr "Vis hentede filer"
 
 #. Translators: tooltip for the new tab button
-#: src/ephy-header-bar.c:800 src/ephy-notebook.c:480
+#: src/ephy-header-bar.c:800 src/ephy-notebook.c:482
 msgid "Open a new tab"
 msgstr "Åbn et nyt faneblad"
 
 # scootergrisen: måske oversæt "browsing history" til "browserhistorik" eller bare "historik"
-#: src/ephy-history-dialog.c:246
+#: src/ephy-history-dialog.c:248
 msgid "Clear browsing history?"
 msgstr "Ryd navigeringshistorikken?"
 
 # "gemt i adresselinjen" virker mere brugervenligt end at sige at
 # historikken ryddes hvis historikken ryddes
 # scootergrisen: måske oversæt "browsing history" til "browserhistorik" eller bare "historik"
-#: src/ephy-history-dialog.c:250
+#: src/ephy-history-dialog.c:252
 msgid ""
 "Clearing the browsing history will cause all history links to be permanently "
 "deleted."
@@ -1879,7 +2176,7 @@ msgstr ""
 "Hvis navigeringshistorikken ryddes, vil alle adresser gemt i adresselinjen "
 "blive slettet permanent."
 
-#: src/ephy-history-dialog.c:810
+#: src/ephy-history-dialog.c:812
 msgid "It is not possible to modify history when in incognito mode."
 msgstr ""
 "Det er ikke muligt at ændre historikken, når du er i inkognitotilstand."
@@ -1941,11 +2238,11 @@ msgid "Web options"
 msgstr "Webindstillinger"
 
 #. Translators: tooltip for the tab switcher menu button
-#: src/ephy-notebook.c:487
+#: src/ephy-notebook.c:489
 msgid "View open tabs"
 msgstr "Vis åbne faneblade"
 
-#: src/ephy-notebook.c:748
+#: src/ephy-notebook.c:750
 msgid "Close tab"
 msgstr "Luk faneblad"
 
@@ -1962,197 +2259,204 @@ msgstr "Ny adresse"
 msgid "Bang"
 msgstr "Bang (genvej)"
 
-#: src/ephy-shell.c:331
-msgid ""
-"Please visit Preferences and sign in again to continue the sync process."
-msgstr "Gå til indstillinger og log på igen for at fortsætte synkroniseringen."
-
-#: src/ephy-window.c:249
+#: src/ephy-window.c:250
 msgid "Do you want to leave this website?"
 msgstr "Vil du forlade dette websted?"
 
-#: src/ephy-window.c:250
+#: src/ephy-window.c:251
 msgid "A form you modified has not been submitted."
 msgstr "En formular, du ændrede, er ikke blevet sendt."
 
-#: src/ephy-window.c:251
+#: src/ephy-window.c:252
 msgid "_Discard form"
 msgstr "_Forkast formular"
 
-#: src/ephy-window.c:266
+#: src/ephy-window.c:267
 msgid "There are ongoing downloads"
 msgstr "Der er igangværende downloads"
 
-#: src/ephy-window.c:267
+#: src/ephy-window.c:268
 msgid "If you quit, the downloads will be cancelled"
 msgstr "Hvis du afslutter, vil disse downloads blive afbrudt"
 
-#: src/ephy-window.c:268
+#: src/ephy-window.c:269
 msgid "Quit and cancel downloads"
 msgstr "Afslut og afbryd downloads"
 
-#: src/ephy-window.c:869
+#: src/ephy-window.c:873
 msgid "Re_do"
 msgstr "O_mgør"
 
 #. Edit.
-#: src/ephy-window.c:872
+#: src/ephy-window.c:876
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Klip"
 
-#: src/ephy-window.c:873
+#: src/ephy-window.c:877
 msgid "_Copy"
 msgstr "K_opiér"
 
-#: src/ephy-window.c:874
+#: src/ephy-window.c:878
 msgid "_Paste"
 msgstr "Ind_sæt"
 
-#: src/ephy-window.c:875
+#: src/ephy-window.c:879
 msgid "Select _All"
 msgstr "Markér _alt"
 
-#: src/ephy-window.c:877
+#: src/ephy-window.c:881
 msgid "S_end Link by Email…"
 msgstr "S_end adresse med e-mail …"
 
-#: src/ephy-window.c:879
+#: src/ephy-window.c:883
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Opdatér"
 
-#: src/ephy-window.c:880
+#: src/ephy-window.c:884
 msgid "_Back"
 msgstr "_Tilbage"
 
-#: src/ephy-window.c:881
+#: src/ephy-window.c:885
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Frem"
 
 #. Bookmarks
-#: src/ephy-window.c:884
+#: src/ephy-window.c:888
 msgid "Add Boo_kmark…"
 msgstr "Tilføj _bogmærke …"
 
 #. Links.
-#: src/ephy-window.c:888
+#: src/ephy-window.c:892
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Gå til adressen i nyt _vindue"
 
-#: src/ephy-window.c:889
+#: src/ephy-window.c:893
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "Gå til adressen i nyt _faneblad"
 
-#: src/ephy-window.c:890
+#: src/ephy-window.c:894
 msgid "Open Link in I_ncognito Window"
 msgstr "Åbn adressen i i_ncognitovindue"
 
-#: src/ephy-window.c:891
+#: src/ephy-window.c:895
 msgid "_Save Link As…"
 msgstr "_Gem adresse som …"
 
-#: src/ephy-window.c:892
+#: src/ephy-window.c:896
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopiér adresse"
 
-#: src/ephy-window.c:893
+#: src/ephy-window.c:897
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Kopiér e-mailadresse"
 
 #. Images.
-#: src/ephy-window.c:897
+#: src/ephy-window.c:901
 msgid "View _Image in New Tab"
 msgstr "Vis _billede i nyt faneblad"
 
-#: src/ephy-window.c:898
+#: src/ephy-window.c:902
 msgid "Copy I_mage Address"
 msgstr "Kopiér b_illedadresse"
 
-#: src/ephy-window.c:899
+#: src/ephy-window.c:903
 msgid "_Save Image As…"
 msgstr "_Gem billede som …"
 
-#: src/ephy-window.c:900
+#: src/ephy-window.c:904
 msgid "Set as _Wallpaper"
 msgstr "Brug som _baggrundstapet"
 
 #. Video.
-#: src/ephy-window.c:904
+#: src/ephy-window.c:908
 msgid "Open Video in New _Window"
 msgstr "Åbn video i nyt _vindue"
 
-#: src/ephy-window.c:905
+#: src/ephy-window.c:909
 msgid "Open Video in New _Tab"
 msgstr "Åbn video i nyt _faneblad"
 
-#: src/ephy-window.c:906
+#: src/ephy-window.c:910
 msgid "_Save Video As…"
 msgstr "_Gem video som …"
 
-#: src/ephy-window.c:907
+#: src/ephy-window.c:911
 msgid "_Copy Video Address"
 msgstr "_Kopiér videoadresse"
 
 #. Audio.
-#: src/ephy-window.c:911
+#: src/ephy-window.c:915
 msgid "Open Audio in New _Window"
 msgstr "Åbn lyd i nyt _vindue"
 
-#: src/ephy-window.c:912
+#: src/ephy-window.c:916
 msgid "Open Audio in New _Tab"
 msgstr "Åbn lyd i nyt _faneblad"
 
-#: src/ephy-window.c:913
+#: src/ephy-window.c:917
 msgid "_Save Audio As…"
 msgstr "_Gem lyd som …"
 
-#: src/ephy-window.c:914
+#: src/ephy-window.c:918
 msgid "_Copy Audio Address"
 msgstr "_Kopiér lydadresse"
 
-#: src/ephy-window.c:919
+#: src/ephy-window.c:923
 msgid "Save Pa_ge As…"
 msgstr "_Gem side som …"
 
-#: src/ephy-window.c:920
+#: src/ephy-window.c:924
 msgid "_Page Source"
 msgstr "_Kildetekst"
 
-#: src/ephy-window.c:1357
+#: src/ephy-window.c:1302
 #, c-format
 msgid "Search the Web for “%s”"
 msgstr "Søg på nettet efter ”%s”"
 
-#: src/popup-commands.c:231
+#: src/popup-commands.c:229
 msgid "Save Link As"
 msgstr "Gem fra adresse som"
 
-#: src/popup-commands.c:239
+#: src/popup-commands.c:237
 msgid "Save Image As"
 msgstr "Gem billede som"
 
-#: src/popup-commands.c:247
+#: src/popup-commands.c:245
 msgid "Save Media As"
 msgstr "Gem medie som"
 
-#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
-#: src/prefs-dialog.c:254 src/prefs-dialog.c:1655
+#. Translators: the %s refers to the time at which the last sync was made.
+#. * For example: Today 04:34 PM, Sun 11:25 AM, May 31 06:41 PM.
+#.
+#: src/prefs-dialog.c:221
 #, c-format
-msgid "Currently logged in as %s"
-msgstr "Logget ind som %s"
+msgid "Last synchronized: %s"
+msgstr ""
 
-#: src/prefs-dialog.c:413
-msgid "Something went wrong, please try again."
-msgstr "Noget gik galt, prøv venligst igen."
+#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
+#: src/prefs-dialog.c:282 src/prefs-dialog.c:1845
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Currently logged in as %s"
+msgid "Logged in as %s"
+msgstr "Logget ind som %s"
 
-#: src/prefs-dialog.c:437
-msgid "Please don’t leave this page until you have completed the verification."
+#: src/prefs-dialog.c:509
+msgid ""
+"Please don’t leave this page until you have completed the verification."
 msgstr "Forlad ikke denne side, før du har fuldført bekræftelsen."
 
+#: src/prefs-dialog.c:526
+#, fuzzy
+#| msgid "Something went wrong, please try again."
+msgid "Something went wrong, please try again later."
+msgstr "Noget gik galt, prøv venligst igen."
+
 #. Translators: the first %s is the language name, and the
 #. * second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:847 src/prefs-dialog.c:851
+#: src/prefs-dialog.c:990 src/prefs-dialog.c:994
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -2161,28 +2465,30 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to a user-define language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: src/prefs-dialog.c:858
+#: src/prefs-dialog.c:1001
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "User defined (%s)"
 msgstr "Brugerdefineret (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:880
+#: src/prefs-dialog.c:1023
 #, c-format
 msgid "System language (%s)"
 msgid_plural "System languages (%s)"
 msgstr[0] "Systemets sprog (%s)"
 msgstr[1] "Systemets sprog (%s)"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1123 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:765
+#: src/prefs-dialog.c:1266 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:768
 msgid "Language"
 msgstr "Sprog"
 
-#: src/prefs-dialog.c:1201
-msgid "Select a Directory"
+#: src/prefs-dialog.c:1344
+#, fuzzy
+#| msgid "Select a Directory"
+msgid "Select a directory"
 msgstr "Vælg en mappe"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:93
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:94
 msgid ""
 "Web 3.6 deprecated this directory and tried migrating this configuration to "
 "~/.config/epiphany"
@@ -2190,28 +2496,28 @@ msgstr ""
 "Epiphany 3.6 har udfaset denne mappe og har prøvet at migrere "
 "konfigurationen til ~/.config/epiphany"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:927
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:937
 msgid "Search the Web"
 msgstr "Søg på nettet"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1062
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1218
 msgid "Executes only the n-th migration step"
 msgstr "Udfører kun det n'te migreringstrin"
 
 # Der tales ganske vist om "migratoren" som værende den ting som udfører handlingen, men jeg tror at denne 
oversættelse går alligevel
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1064
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1220
 msgid "Specifies the required version for the migrator"
 msgstr "Specificerer den påkrævede version til migreringen"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1066
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1222
 msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
 msgstr "Specificerer den profil hvor migreringen skal køre"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1084
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1242
 msgid "Web profile migrator"
 msgstr "Profilmigrering for Web"
 
-#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1085
+#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1243
 msgid "Web profile migrator options"
 msgstr "Indstillinger for profilmigrering i Web"
 
@@ -2237,6 +2543,7 @@ msgid "E_xport Bookmarks"
 msgstr "E_ksportér bogmærker"
 
 #: src/resources/gtk/application-menu.ui:35
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:942
 msgid "_History"
 msgstr "_Historik"
 
@@ -2269,7 +2576,7 @@ msgid "Bookmark"
 msgstr "Bogmærk"
 
 #: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:27
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:122
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:124
 #: src/resources/gtk/search-engine-dialog.ui:139
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
@@ -2290,7 +2597,6 @@ msgid "Add Tag…"
 msgstr "Tilføj mærke …"
 
 #: src/resources/gtk/bookmark-properties-grid.ui:148
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:695
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:27
 msgid "_Add"
 msgstr "_Tilføj"
@@ -2384,7 +2690,7 @@ msgid "Cookies"
 msgstr "Cookies"
 
 #: src/resources/gtk/cookies-dialog.ui:35
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:44
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:46
 #: src/resources/gtk/passwords-dialog.ui:39
 msgid "C_lear All"
 msgstr "Ryd _alle"
@@ -2426,35 +2732,35 @@ msgstr "Tilhørende kodninger"
 msgid "Show all…"
 msgstr "Vis alle …"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:21
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:23
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Kopiér placering"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:25
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:27
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slet"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:40
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:42
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:67
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:69
 msgid "Search history"
 msgstr "Søgehistorik"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:105
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:107
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:139
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:141
 msgid "Location"
 msgstr "Placering"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:168
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:170
 msgid "Remove the selected pages from history"
 msgstr "Fjern de valgte sider fra historikken"
 
-#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:203
+#: src/resources/gtk/history-dialog.ui:205
 msgid "Open the selected pages in new tabs"
 msgstr "Åbn de valgte sider i nye faneblade"
 
@@ -2503,7 +2809,7 @@ msgid "Install Site as Web _Application…"
 msgstr "Installér sted som _Web-program …"
 
 #: src/resources/gtk/passwords-dialog.ui:35
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:555
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:558
 msgid "Passwords"
 msgstr "Adgangskoder"
 
@@ -2572,8 +2878,10 @@ msgid "Search Engines"
 msgstr "Søgemaskiner"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:177
-msgid "_Manage Search Engines…"
-msgstr "_Håndtér søgemaskiner …"
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage Search Engines"
+msgid "_Manage Search Engines"
+msgstr "Håndtér søgemaskiner"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:190
 msgid "You can select different search engines to use."
@@ -2640,7 +2948,9 @@ msgid "Use custom _stylesheet"
 msgstr "Brug brugerdefineret stila_rk"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:441
-msgid "_Edit Stylesheet…"
+#, fuzzy
+#| msgid "_Edit Stylesheet…"
+msgid "_Edit Stylesheet"
 msgstr "_Redigér stilark …"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:458
@@ -2648,7 +2958,9 @@ msgid "Fonts & Style"
 msgstr "Skrifttyper og stil"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:492
-msgid "Manage _Cookies…"
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage _Cookies…"
+msgid "Manage _Cookies"
 msgstr "Håndtér _cookies …"
 
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:508
@@ -2661,79 +2973,172 @@ msgstr "Kun _fra sider du besøger"
 
 #. Refers to "Only from sites you visit" option under Cookies.
 #: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:525
-msgid "<small>For example, not from advertisers on these sites</small>"
+#, fuzzy
+#| msgid "<small>For example, not from advertisers on these sites</small>"
+msgid "For example, not from advertisers on these sites"
 msgstr "<small>For eksempel ikke fra annoncører på disse sider</small>"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:532
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:535
 msgid "_Never accept"
 msgstr "Acceptér _aldrig"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:563
-msgid "Manage _Passwords…"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:566
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage _Passwords…"
+msgid "Manage _Passwords"
 msgstr "Håndtér _adgangskoder …"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:573
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:576
 msgid "_Remember passwords"
 msgstr "H_usk adgangskoder"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:590
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:593
 msgid "Personal Data"
 msgstr "Personlige data"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:611
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:614
 msgid "You can clear stored personal data."
 msgstr "Du kan rydde de gemte personlige data."
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:616
-msgid "Manage Personal _Data…"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:619
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage Personal _Data…"
+msgid "Manage Personal _Data"
 msgstr "H_åndtér personlige data …"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:634
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:637
 msgid "Stored Data"
 msgstr "Gemte data"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:702
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:698
+#, fuzzy
+#| msgid "_Add"
+msgid "_Add…"
+msgstr "_Tilføj"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:705
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Fjern"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:709
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:712
 msgid "_Up"
 msgstr "_Op"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:716
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:719
 msgid "_Down"
 msgstr "_Ned"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:739
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:742
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Stavekontrol"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:748
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:751
 msgid "_Enable spell checking"
 msgstr "_Aktivér stavekontrol"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:787 src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:873
-msgid "Sync"
-msgstr "Synkronisering"
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:790
+#, fuzzy
+#| msgid "Firefox"
+msgid "Firefox Sync"
+msgstr "Firefox"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:806
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:808
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Sign in with your Firefox account to sync your data with Web on other "
+#| "computers. Web is not Firefox and cannot sync with Firefox. Web is not "
+#| "produced or endorsed by Mozilla."
 msgid ""
-"Sign in with your Firefox account to sync your data with Web on other "
-"computers. Web is not Firefox and cannot sync with Firefox. Web is not "
-"produced or endorsed by Mozilla."
+"Sign in with your Firefox account to sync your data with Web and Firefox on "
+"other computers. Web is not produced or endorsed by Mozilla."
 msgstr ""
 "Log på med din Firefox-konto for at synkronisere din data med Web på andre "
 "computere. Web er ikke Firefox og kan ikke synkronisere med Firefox, Web er "
 "ikke lavet af eller godkendt af Mozilla."
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:846
-msgid "Sign out if you wish to stop syncing."
-msgstr "Log ud hvis du vil stoppe synkroniseringen."
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:842
+#, fuzzy
+#| msgid "Firefox"
+msgid "Firefox Account"
+msgstr "Firefox"
 
-#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:851
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:850
 msgid "Sign _out"
 msgstr "Log _ud"
 
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:884
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync timestamp"
+msgid "Sync Options"
+msgstr "Synkroniseringstidstempel"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:904
+#, fuzzy
+#| msgid "Location"
+msgid "Collections"
+msgstr "Placering"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:912
+msgid "S_ynced tabs"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:928
+#, fuzzy
+#| msgctxt "shortcut window"
+#| msgid "Bookmarks"
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "Bogmærker"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:935
+#, fuzzy
+#| msgid "Passwords"
+msgid "_Passwords"
+msgstr "Adgangskoder"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:949
+#, fuzzy
+#| msgid "Open in New _Tabs"
+msgid "Open _Tabs"
+msgstr "Åbn i nye _faneblade"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:964
+msgid "Frequency"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:972
+#, fuzzy
+#| msgid "Sync"
+msgid "Sync _now"
+msgstr "Synkronisering"
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:991
+msgid "_5 min"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:998
+msgid "_15 min"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1006
+msgid "_30 min"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1014
+msgid "_60 min"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1045
+msgid "Device name"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1053
+msgid "_Change"
+msgstr ""
+
+#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:1103
+msgid "Sync"
+msgstr "Synkronisering"
+
 #: src/resources/gtk/prefs-lang-dialog.ui:13
 msgid "Add Language"
 msgstr "Tilføj sprog"
@@ -2817,16 +3222,23 @@ msgid "Navigation"
 msgstr "Navigation"
 
 #: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:90
+#, fuzzy
+#| msgid "Go to your homepage"
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to homepage"
+msgstr "Gå til din hjemmeside"
+
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reload current page"
 msgstr "Genindlæs nuværende side"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:97
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Stop loading current page"
 msgstr "Stop indlæsning af nuværende side"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:104
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back to the previous page"
 msgstr "Gå tilbage til forrige side"
@@ -2834,210 +3246,187 @@ msgstr "Gå tilbage til forrige side"
 # Jeg overvejde "Fortsæt til næs..", men for så vidt at det er fremad i en browser mener jeg at fortsæt er 
misvisende, idet den side man kommer til ved at trykke frem ikke nødvendigvis er en fortsættelse af den man 
er på nu
 #
 # Kenneth 2016-09-14
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:111
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:118
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward to the next page"
 msgstr "Gå fremad til næste side"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:122
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:129
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Tabs"
 msgstr "Faneblade"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:126
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New tab"
 msgstr "Nyt faneblad"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:133
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close current tab"
 msgstr "Luk nuværende faneblad"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:140
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reopen closed tab"
 msgstr "Genåbn lukket faneblad"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:147
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the next tab"
 msgstr "Gå til det næste faneblad"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:154
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to the previous tab"
 msgstr "Gå til det forrige faneblad"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:161
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the left"
 msgstr "Flyt nuværende faneblad til venstre"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:168
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move current tab to the right"
 msgstr "Flyt nuværende faneblad til højre"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:179
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:186
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:183
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:190
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Indstillinger"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:197
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Bookmark current page"
 msgstr "Markér nuværende side med bogmærke"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:204
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:211
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle caret browsing"
 msgstr "Aktivér markørnavigation"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:215
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:222
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Vis"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:219
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Zoom ind"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:226
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Zoom ud"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:233
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Nulstil zoom"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:240
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Fuldskærm"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:247
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View page source"
 msgstr "Vis sidens kildetekst"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:254
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:261
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Toggle inspector"
 msgstr "Slå inspektør til eller fra"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:265
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Redigering"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:269
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Klip"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:276
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiér"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:283
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Indsæt"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:290
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Fortryd"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:297
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Omgør"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:304
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Markér alt"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:311
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select page URL"
 msgstr "Markér sidens URL"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:318
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Søg"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:325
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Next search result"
 msgstr "Næste søgeresultat"
 
-#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:332
+#: src/resources/gtk/shortcuts-dialog.ui:339
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Previous search result"
 msgstr "Forrige søgeresultat"
 
-#: src/search-provider/ephy-search-provider.c:199
-#, c-format
-msgid "Search the Web for %s"
-msgstr "Søg på nettet efter %s"
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:101
-msgid "The sync tokens could not be found."
-msgstr "Synkroniseringssymbolerne blev ikke fundet."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:111
-msgid "Found more than one set of sync tokens."
-msgstr "Fandt mere end et sæt synkroniseringssymboler."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:125
-msgid "Could not find the sync tokens for the currently logged-in user."
+#: src/resources/gtk/synced-tabs-dialog.ui:22
+msgid "Synced Tabs"
 msgstr ""
-"Kunne ikke finde synkroniseringssymbolerne for den bruger, der er logget ind."
-
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:135
-msgid "Could not get the secret value of the sync tokens."
-msgstr "Kunne ikke få synkroniseringssymbolernes hemmelige værdi."
 
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:148
-msgid "The sync tokens are not a valid JSON."
-msgstr "Synkroniseringssymbolerne er ikke en gyldig JSON."
-
-#. Translators: The %s represents the email of the user.
-#: src/sync/ephy-sync-secret.c:248
-#, c-format
-msgid "The sync tokens of %s"
-msgstr "Synkroniseringssymbolerne for %s"
+#: src/resources/gtk/synced-tabs-dialog.ui:38
+msgid ""
+"Below are the synced open tabs of your other devices that use Firefox Sync "
+"with this account. Open a tab by double clicking its name (tabs under Local "
+"Tabs cannot be opened)."
+msgstr ""
 
-#: src/sync/ephy-sync-service.c:473
+#: src/search-provider/ephy-search-provider.c:199
 #, c-format
-msgid "The password of your Firefox account %s seems to have been changed."
-msgstr "Adgangskoden til din Firefox-konto %s lader til at være ændret."
+msgid "Search the Web for %s"
+msgstr "Søg på nettet efter %s"
 
-#: src/sync/ephy-sync-service.c:476
-msgid ""
-"Please visit Preferences and sign in with the new password to continue the "
-"sync process."
-msgstr ""
-"Gå til indstillinger og log på med den nye adgangskode for at fortsætte "
-"synkroniseringen."
+#: src/synced-tabs-dialog.c:184
+#, fuzzy
+#| msgid "Local files"
+msgid "Local Tabs"
+msgstr "Lokale filer"
 
 #: src/window-commands.c:95
 msgid "GVDB File"
@@ -3048,8 +3437,10 @@ msgstr "GVDB-fil"
 msgid "Firefox"
 msgstr "Firefox"
 
-#: src/window-commands.c:110 src/window-commands.c:391
-msgid "Ch_oose File"
+#: src/window-commands.c:110
+#, fuzzy
+#| msgid "Ch_oose File"
+msgid "Ch_oose File…"
 msgstr "_Vælg fil"
 
 #: src/window-commands.c:112 src/window-commands.c:291
@@ -3076,6 +3467,10 @@ msgstr "Bogmærkerne blev importeret!"
 msgid "Import Bookmarks"
 msgstr "Importér bogmærker"
 
+#: src/window-commands.c:391
+msgid "Ch_oose File"
+msgstr "_Vælg fil"
+
 #: src/window-commands.c:404
 msgid "From:"
 msgstr "Fra:"
@@ -3140,25 +3535,26 @@ msgstr ""
 msgid "Web Website"
 msgstr "Hjemmesiden for Web"
 
-#: src/window-commands.c:889
+#: src/window-commands.c:906
 msgid "Open"
 msgstr "Åbn"
 
-#: src/window-commands.c:1252
+#: src/window-commands.c:1269
 #, c-format
-msgid "A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
+msgid ""
+"A web application named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr ""
-"Et webprogram ved navn \"%s\" eksisterer allerede. Ønsker du at erstatte det?"
+"Et webprogram ved navn “%s” eksisterer allerede. Ønsker du at erstatte det?"
 
-#: src/window-commands.c:1255
+#: src/window-commands.c:1272
 msgid "Cancel"
 msgstr "Afbryd"
 
-#: src/window-commands.c:1257
+#: src/window-commands.c:1274
 msgid "Replace"
 msgstr "Erstat"
 
-#: src/window-commands.c:1261
+#: src/window-commands.c:1278
 msgid ""
 "An application with the same name already exists. Replacing it will "
 "overwrite it."
@@ -3166,38 +3562,38 @@ msgstr ""
 "Et program med dette navn findes allerede. At erstatte det vil overskrive "
 "det."
 
-#: src/window-commands.c:1296
+#: src/window-commands.c:1313
 #, c-format
 msgid "The application “%s” is ready to be used"
-msgstr "Programmet \"%s\" er allerede i brug"
+msgstr "Programmet “%s” er allerede i brug"
 
-#: src/window-commands.c:1299
+#: src/window-commands.c:1316
 #, c-format
 msgid "The application “%s” could not be created"
-msgstr "Programmet \"%s\" kunne ikke blive oprettet"
+msgstr "Programmet “%s” kunne ikke blive oprettet"
 
-#: src/window-commands.c:1307
+#: src/window-commands.c:1324
 msgid "Launch"
 msgstr "Start"
 
 #. Show dialog with icon, title.
-#: src/window-commands.c:1349
+#: src/window-commands.c:1366
 msgid "Create Web Application"
 msgstr "Opret nyt webprogram"
 
-#: src/window-commands.c:1354
+#: src/window-commands.c:1371
 msgid "C_reate"
 msgstr "_Opret"
 
-#: src/window-commands.c:1482
+#: src/window-commands.c:1500
 msgid "Save"
 msgstr "Gem"
 
-#: src/window-commands.c:2103
+#: src/window-commands.c:2121
 msgid "Enable caret browsing mode?"
 msgstr "Aktivér markørnavigations-tilstand?"
 
-#: src/window-commands.c:2106
+#: src/window-commands.c:2124
 msgid ""
 "Pressing F7 turns caret browsing on or off. This feature places a moveable "
 "cursor in web pages, allowing you to move around with your keyboard. Do you "
@@ -3207,17 +3603,34 @@ msgstr ""
 "flytbar markør på websiderne, som giver dig mulighed for at flytte rundt med "
 "dit tastatur. Ønsker du at slå markørnavigation til?"
 
-#: src/window-commands.c:2109
+#: src/window-commands.c:2127
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Aktivér"
 
+#~ msgid "The sync user currently logged in"
+#~ msgstr "Synkroniseringsbrugeren som lige nu er logget ind"
+
+#~ msgid "_Manage Search Engines…"
+#~ msgstr "_Håndtér søgemaskiner …"
+
+#~ msgid "Sign out if you wish to stop syncing."
+#~ msgstr "Log ud hvis du vil stoppe synkroniseringen."
+
+#~ msgid "The sync tokens could not be found."
+#~ msgstr "Synkroniseringssymbolerne blev ikke fundet."
+
+#~ msgid "Found more than one set of sync tokens."
+#~ msgstr "Fandt mere end et sæt synkroniseringssymboler."
+
+#~ msgid "Could not get the secret value of the sync tokens."
+#~ msgstr "Kunne ikke få synkroniseringssymbolernes hemmelige værdi."
+
+#~ msgid "The sync tokens are not a valid JSON."
+#~ msgstr "Synkroniseringssymbolerne er ikke en gyldig JSON."
+
 #~ msgid "Search string for keywords entered in the URL bar."
 #~ msgstr "Søgestreng for nøgleord som er indtastet i URL-linjen."
 
-# Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
-#~ msgid "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany";
-#~ msgstr "https://duckduckgo.com/?q=%s&amp;t=epiphany&amp;kl=dk-da";
-
 #~ msgid "DuckDuckGo"
 #~ msgstr "DuckDuckGo"
 
@@ -3252,15 +3665,15 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ "[Deprecated] This setting is deprecated, use 'tabs-bar-visibility-policy' "
 #~ "instead."
 #~ msgstr ""
-#~ "[Udfaset] Denne indstilling er udfaset, brug \"tabs-bar-visibility-policy"
-#~ "\" i stedet."
+#~ "[Udfaset] Denne indstilling er udfaset, brug “tabs-bar-visibility-policy” i "
+#~ "stedet."
 
 #~ msgid "Visibility of the downloads window"
 #~ msgstr "Downloadvinduets synlighed"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be "
-#~ "shown when new downloads are started."
+#~ "Hide or show the downloads window. When hidden, a notification will be shown "
+#~ "when new downloads are started."
 #~ msgstr ""
 #~ "Vis eller skjul downloadvinduet. Når det er skjult vil der blive vist en "
 #~ "bemærkning når nye downloads påbegyndes."
@@ -3269,8 +3682,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Brug selvvalgte farver"
 
 #~ msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
-#~ msgstr ""
-#~ "Brug de selvvalgte farver i stedet for de farver som siden beder om."
+#~ msgstr "Brug de selvvalgte farver i stedet for de farver som siden beder om."
 
 #~ msgid "Use own fonts"
 #~ msgstr "Brug egne skrifttyper"
@@ -3286,22 +3698,21 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Billedanimationstilstand"
 
 #~ msgid ""
-#~ "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" "
-#~ "and \"disabled\"."
+#~ "How to present animated images. Possible values are \"normal\", \"once\" and "
+#~ "\"disabled\"."
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvordan animerede billeder præsenteres. Mulige værdier er \"normal\", "
-#~ "\"once\" og \"disabled\"."
+#~ "Hvordan animerede billeder præsenteres. Mulige værdier er “normal”, “once” "
+#~ "og “disabled”."
 
 #~ msgid "Enable JavaScript"
 #~ msgstr "Aktivér JavaScript"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note "
-#~ "that web pages are not forced to follow this setting."
+#~ "Whether to tell websites that we do not wish to be tracked. Please note that "
+#~ "web pages are not forced to follow this setting."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hvorvidt websteder skal informeres om at vi ikke ønsker at blive sporet. "
-#~ "Bemærk venligst at websider ikke er tvunget til at følge denne "
-#~ "indstilling."
+#~ "Bemærk venligst at websider ikke er tvunget til at følge denne indstilling."
 
 #~ msgid "Whether to show the title column in the bookmarks window."
 #~ msgstr "Om titelkolonnen skal vises i bogmærkevinduet."
@@ -3314,8 +3725,8 @@ msgstr "_Aktivér"
 
 #~ msgid ""
 #~ "<p>The site at <strong>%s</strong> may have caused Web to close "
-#~ "unexpectedly.</p><p>If this happens again, please report the problem to "
-#~ "the <strong>%s</strong> developers.</p>"
+#~ "unexpectedly.</p><p>If this happens again, please report the problem to the "
+#~ "<strong>%s</strong> developers.</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Webstedet på adressen <strong>%s</strong> har måske forårsaget at Web "
 #~ "lukkedes uventet.</p><p>Hvis det sker igen, så gør venligst udviklerne af "
@@ -3349,7 +3760,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Drag and drop this icon to create a link to this page"
 #~ msgstr "Træk og slip dette ikon for at oprette et link til denne side"
 
-# Entalsversionen er nok ikke så relevant og man må antage at grunden til at det er en flertalsstreng er af 
hensyn til sprog hvor der er flere forskellige flertalsformer
+#~ # Entalsversionen er nok ikke så relevant og man må antage at grunden til at det er en flertalsstreng er 
af hensyn til sprog hvor der er flere forskellige flertalsformer
 #~ msgid "%d bookmark is similar"
 #~ msgid_plural "%d bookmarks are similar"
 #~ msgstr[0] "%d bogmærke ligner sig selv"
@@ -3359,7 +3770,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Tilføj bogmærke"
 
 #~ msgid "“%s” Properties"
-#~ msgstr "Egenskaber for \"%s\""
+#~ msgstr "Egenskaber for “%s”"
 
 #~ msgid "Entertainment"
 #~ msgstr "Underholdning"
@@ -3383,7 +3794,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Not Categorized"
 #~ msgstr "Ikke kategoriseret"
 
-# scootergrisen: måske "nærliggende steder"
+#~ # scootergrisen: måske "nærliggende steder"
 #~ msgctxt "bookmarks"
 #~ msgid "Nearby Sites"
 #~ msgstr "Lokale steder"
@@ -3495,12 +3906,10 @@ msgstr "_Aktivér"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Deleting this topic will cause all its bookmarks to become uncategorized, "
-#~ "unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be "
-#~ "deleted."
+#~ "unless they also belong to other topics. The bookmarks will not be deleted."
 #~ msgstr ""
-#~ "Ved at slette dette emne vil alle dets bogmærker miste deres "
-#~ "kategorisering, med mindre de også tilhøre andre emner. Bogmærkerne vil "
-#~ "ikke blive slettet."
+#~ "Ved at slette dette emne vil alle dets bogmærker miste deres kategorisering, "
+#~ "med mindre de også tilhøre andre emner. Bogmærkerne vil ikke blive slettet."
 
 #~ msgid "_Delete Topic"
 #~ msgstr "_Slet emne"
@@ -3524,11 +3933,11 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Importering mislykkedes"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is "
-#~ "corrupted or of an unsupported type."
+#~ "The bookmarks from “%s” could not be imported because the file is corrupted "
+#~ "or of an unsupported type."
 #~ msgstr ""
-#~ "Bogmærkerne fra “%s” kunne ikke importeres fordi filen er ødelagt eller "
-#~ "dens type ikke er understøttet."
+#~ "Bogmærkerne fra “%s” kunne ikke importeres fordi filen er ødelagt eller dens "
+#~ "type ikke er understøttet."
 
 #~ msgid "Import Bookmarks from File"
 #~ msgstr "Importér bogmærker fra fil"
@@ -3554,9 +3963,6 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Title"
 #~ msgstr "Titel"
 
-#~ msgid "Open in New _Tabs"
-#~ msgstr "Åbn i nye _faneblade"
-
 #~ msgid "Open the bookmarks in this topic in new tabs"
 #~ msgstr "Åbn bogmærkerne i dette emne i nye faneblade"
 
@@ -3586,7 +3992,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Luk _dokument"
 
 #~ msgid "Search the Web for '%s'"
-#~ msgstr "Søg på nettet efter \"%s\""
+#~ msgstr "Søg på nettet efter “%s”"
 
 #~ msgid "Epiphany Web Browser"
 #~ msgstr "Epiphany - webbrowser"
@@ -3607,12 +4013,12 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Vælg de personlige oplysninger som du ønsker at fjerne"
 
 #~ msgid ""
-#~ "You are about to clear personal data that is stored about the web pages "
-#~ "you have visited. Check the types of information that you want to remove:"
+#~ "You are about to clear personal data that is stored about the web pages you "
+#~ "have visited. Check the types of information that you want to remove:"
 #~ msgstr ""
-#~ "Du skal til at fjerne personlige oplysninger, som er blevet opbevaret om "
-#~ "de hjemmesider du har besøgt. Kontrollér typerne af information som du "
-#~ "ønsker at fjerne:"
+#~ "Du skal til at fjerne personlige oplysninger, som er blevet opbevaret om de "
+#~ "hjemmesider du har besøgt. Kontrollér typerne af information som du ønsker "
+#~ "at fjerne:"
 
 #~ msgid "Coo_kies"
 #~ msgstr "Coo_kies"
@@ -3644,10 +4050,6 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Privacy"
 #~ msgstr "Beskyttelse af privatliv"
 
-#~ msgctxt "shortcut window"
-#~ msgid "Bookmarks"
-#~ msgstr "Bogmærker"
-
 #~ msgid "Stop"
 #~ msgstr "Stop"
 
@@ -3735,7 +4137,7 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgid "Go to most visited"
 #~ msgstr "Gå til mest besøgte"
 
-# Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
+#~ # Jeg kan ikke længere se noget kad-tilvalg Kenneth 2014-03-15
 #~ msgid "https://duckduckgo.com/?t=epiphany";
 #~ msgstr "https://duckduckgo.com/?t=epiphany&amp;kl=dk-da";
 
@@ -3743,17 +4145,17 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Dette er muligvis ikke den rigtige %s."
 
 #~ msgid ""
-#~ "When you try to connect securely, websites present identification to "
-#~ "prove that your connection has not been maliciously intercepted. There is "
+#~ "When you try to connect securely, websites present identification to prove "
+#~ "that your connection has not been maliciously intercepted. There is "
 #~ "something wrong with this website’s identification:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Når du forsøger at forbinde sikkert, vil websteder afgive identifikation, "
-#~ "som beviser, at din forbindelse ikke på ondsindet vis er blevet "
-#~ "opsnappet. Der er noget galt med dette websteds identifikation:"
+#~ "som beviser, at din forbindelse ikke på ondsindet vis er blevet opsnappet. "
+#~ "Der er noget galt med dette websteds identifikation:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A third party may have hijacked your connection. You should continue only "
-#~ "if you know there is a good reason why this website does not use trusted "
+#~ "A third party may have hijacked your connection. You should continue only if "
+#~ "you know there is a good reason why this website does not use trusted "
 #~ "identification."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det er muligt at en tredjepart har kapret din forbindelse. Du bør kun "
@@ -3761,11 +4163,10 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ "bruger betroet identifikation."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do "
-#~ "this."
+#~ "Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this."
 #~ msgstr ""
-#~ "Legitime banker, butikker og andre offentlige websteder vil ikke bede dig "
-#~ "om at gøre dette."
+#~ "Legitime banker, butikker og andre offentlige websteder vil ikke bede dig om "
+#~ "at gøre dette."
 
 #~ msgid "Look out!"
 #~ msgstr "Pas på!"
@@ -3778,10 +4179,10 @@ msgstr "_Aktivér"
 #~ msgstr "Hovedadgangskode påkrævet"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The passwords from the previous version are locked with a master "
-#~ "password. If you want to import them, please enter your master password "
-#~ "below."
+#~ "The passwords from the previous version are locked with a master password. "
+#~ "If you want to import them, please enter your master password below."
 #~ msgstr ""
-#~ "Adgangskoderne fra forrige version er låst med en hovedadgangskode. Hvis "
-#~ "du ønsker at importere dem, så indtast venligst din hovedadgangskode "
-#~ "herunder."
+#~ "Adgangskoderne fra forrige version er låst med en hovedadgangskode. Hvis du "
+#~ "ønsker at importere dem, så indtast venligst din hovedadgangskode herunder."
+
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]