[baobab] Updated Danish translationcommit da7cc433a8dbfde0aadd08d627029a511f71f502
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sat Aug 26 16:24:01 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |   13 +++++++------
 1 files changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 6e93b39..b6c5dec 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -22,9 +22,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-utils\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-28 18:49+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=baobab&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-07-28 10:57+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-05 03:04+0200\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -291,12 +291,12 @@ msgstr "Enheder & steder"
 #: src/baobab-window.vala:546
 #, c-format
 msgid "Could not scan folder “%s”"
-msgstr "Kunne ikke skanne mappen \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke skanne mappen “%s”"
 
 #: src/baobab-window.vala:549
 #, c-format
 msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
-msgstr "Kunne ikke skanne visse af mapperne i \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke skanne visse af mapperne i “%s”"
 
 #: src/baobab-window.vala:568
 msgid "Could not detect occupied disk sizes."
@@ -310,7 +310,7 @@ msgstr "Tilsyneladende størrelser vises i stedet."
 #: src/baobab-window.vala:585 src/baobab-window.vala:591
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid folder"
-msgstr "\"%s\" er ikke en gyldig mappe"
+msgstr "“%s” er ikke en gyldig mappe"
 
 #: src/baobab-window.vala:586 src/baobab-window.vala:592
 msgid "Could not analyze disk usage."
@@ -340,3 +340,4 @@ msgstr "For_stør"
 msgid "Zoom _out"
 msgstr "For_mindsk"
 
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]