[gnome-games] Updated Czech translationcommit 04b40fa2c1942b2d632d189c935d4f16e960858a
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Fri Aug 25 19:30:08 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  118 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 86 insertions(+), 32 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 0fdda9a..44400b6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "games&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-15 09:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-01 11:18+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-07 19:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-25 19:28+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -144,7 +144,7 @@ msgstr "Přidat soubory s hrami…"
 msgid "Search"
 msgstr "Hledat"
 
-#: ../data/ui/display-header-bar.ui.h:2
+#: ../data/ui/display-header-bar.ui.h:2 ../data/ui/gamepad-configurer.ui.h:3
 msgid "Back"
 msgstr "Zpět"
 
@@ -175,30 +175,60 @@ msgstr ""
 "Nainstalujte hry nebo přidejte do prohledávaných zdrojů složky obsahující "
 "hry."
 
+#: ../data/ui/gamepad-configurer.ui.h:1
+#: ../data/ui/reset-gamepad-mapping-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:3
+msgid "Reset"
+msgstr "Od začátku"
+
+#: ../data/ui/gamepad-configurer.ui.h:2
+msgid "Configure"
+msgstr "Nastavit"
+
+#: ../data/ui/gamepad-configurer.ui.h:4 ../data/ui/quit-dialog.ui.h:3
+#: ../data/ui/reset-gamepad-mapping-dialog.ui.h:3
+#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:2
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušit"
+
+#: ../data/ui/gamepad-mapper.ui.h:1
+msgid "Skip"
+msgstr "Vynechat"
+
 #: ../data/ui/media-menu-button.ui.h:1
 msgid "Media"
 msgstr "Médium"
 
+#: ../data/ui/preferences-page-controllers.ui.h:1
+msgid "Gamepads"
+msgstr "Herní ovladače"
+
+#: ../data/ui/preferences-page-controllers.ui.h:2
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:3
+msgid "Controllers"
+msgstr "Ovladače"
+
 #: ../data/ui/preferences-page-plugins.ui.h:1
 msgid "Plugins"
 msgstr "Zásuvné moduly"
 
+#: ../data/ui/preferences-page-plugins.ui.h:2
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:4
+msgid "Extensions"
+msgstr "Rozšíření"
+
 #: ../data/ui/preferences-page-video.ui.h:1
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtr"
 
-#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:1
-msgid "Preferences"
-msgstr "Předvolby"
-
-#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:2 ../src/ui/preferences-page-video.vala:6
+#: ../data/ui/preferences-page-video.ui.h:2
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:2
 msgid "Video"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:3
-#: ../src/ui/preferences-page-plugins.vala:6
-msgid "Extensions"
-msgstr "Rozšíření"
+#: ../data/ui/preferences-window.ui.h:1
+msgid "Preferences"
+msgstr "Předvolby"
 
 #: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:1
 msgid "Are you sure you want to quit?"
@@ -208,10 +238,6 @@ msgstr "Opravdu chcete skončit?"
 msgid "All unsaved progress will be lost."
 msgstr "Všechny neuložené postupy budou ztraceny."
 
-#: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:3 ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:2
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušit"
-
 #: ../data/ui/quit-dialog.ui.h:4
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončit"
@@ -228,6 +254,14 @@ msgstr "Tato hra není integrovaná do her GNOME."
 msgid "You have to use its own window to play it."
 msgstr "K jejímu hraní se musí použít její vlastní okno."
 
+#: ../data/ui/reset-gamepad-mapping-dialog.ui.h:1
+msgid "Factory reset mapping for this gamepad?"
+msgstr "Nastavit u tohoto herního ovladače originální tovární mapování?"
+
+#: ../data/ui/reset-gamepad-mapping-dialog.ui.h:2
+msgid "Your mapping will be lost."
+msgstr "Vaše vlastní mapování bude ztraceno."
+
 #: ../data/ui/resume-dialog.ui.h:1
 msgid "Resume last game?"
 msgstr "Obnovit poslední hru?"
@@ -244,10 +278,6 @@ msgstr "Obnovit"
 msgid "Resuming failed. Do you want to restart the game?"
 msgstr "Obnovení selhalo. Chcete hru spustit od začátku?"
 
-#: ../data/ui/resume-failed-dialog.ui.h:3
-msgid "Reset"
-msgstr "Od začátku"
-
 #: ../plugins/desktop/src/desktop-plugin.vala:48
 #, c-format
 msgid "Invalid command “%s”."
@@ -447,12 +477,12 @@ msgstr "Mapovací řetězec nemůže být bez hodnoty."
 msgid "The mapping string can’t be empty."
 msgstr "Mapovací řetězec nemůže být prázdný."
 
-#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:281
+#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:291
 #, c-format
 msgid "Unable to open file “%s”: %s"
 msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“: %s"
 
-#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:294
+#: ../src/gamepad/linux/linux-raw-gamepad.c:304
 #, c-format
 msgid "Evdev is unable to open “%s”: %s"
 msgstr "Evdev nemůže otevřít „%s“: %s"
@@ -674,12 +704,12 @@ msgstr "WonderSwan Color"
 msgid "No module found for “%s”."
 msgstr "Pro „%s“ nebyl nalezen žádný modul."
 
-#: ../src/retro/retro-runner.vala:567
+#: ../src/retro/retro-runner.vala:579
 #, c-format
 msgid "The system “%s” isn’t supported yet, but full support is planned."
 msgstr "Systém „%s“ není zatím podporován, ale plná podpora je v plánu."
 
-#: ../src/retro/retro-runner.vala:570
+#: ../src/retro/retro-runner.vala:582
 msgid "The system isn’t supported yet, but full support is planned."
 msgstr "Systém není zatím podporován, ale plná podpora je v plánu."
 
@@ -695,19 +725,19 @@ msgstr "_Zrušit"
 msgid "_Add"
 msgstr "Přid_at"
 
-#: ../src/ui/application.vala:307
+#: ../src/ui/application.vala:313
 msgid "GNOME Games"
 msgstr "Hry GNOME"
 
-#: ../src/ui/application.vala:309
+#: ../src/ui/application.vala:315
 msgid "A video game player for GNOME"
 msgstr "Hraní videoher pro GNOME"
 
-#: ../src/ui/application.vala:313
+#: ../src/ui/application.vala:319
 msgid "Learn more about GNOME Games"
 msgstr "Zjistěte si více o Hrách GNOME"
 
-#: ../src/ui/application.vala:320
+#: ../src/ui/application.vala:326
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
@@ -728,17 +758,42 @@ msgstr "Problém! Nelze spustit „%s“"
 msgid "Oops! Unable to run the game"
 msgstr "Problém! Hru nelze spustit"
 
+#. translators: testing a gamepad, %s is its name
+#: ../src/ui/gamepad-configurer.vala:79
+#, c-format
+msgid "Testing %s"
+msgstr "Testuje se %s"
+
+#. translators: configuring a gamepad, %s is its name
+#: ../src/ui/gamepad-configurer.vala:93
+#, c-format
+msgid "Configuring %s"
+msgstr "Nastavuje se %s"
+
+#: ../src/ui/gamepad-mapper.vala:134
+msgid "Press suitable button on your gamepad"
+msgstr "Zmáčkněte vhodné tlačítko na svém herním ovladači"
+
+#: ../src/ui/gamepad-mapper.vala:139
+msgid "Move suitable axis left/right on your gamepad"
+msgstr ""
+"Posuňte se pomocí svého herního ovladače vhodným způsobem doleva/doprava"
+
+#: ../src/ui/gamepad-mapper.vala:141
+msgid "Move suitable axis up/down on your gamepad"
+msgstr "Posuňte se pomocí svého herního ovladače vhodným způsobem nahoru/dolů"
+
 #: ../src/ui/media-selector.vala:27
 #, c-format
 msgid "Media %d"
 msgstr "Médium %d"
 
 #. same as video-filters in gschema
-#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:26
+#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:34
 msgid "Smooth"
 msgstr "vyhlazený"
 
-#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:26
+#: ../src/ui/preferences-page-video.vala:34
 msgid "Sharp"
 msgstr "ostrý"
 
@@ -793,5 +848,4 @@ msgstr "%s:%lu: Neočekávaný konec řádku, byl očekáván symbol."
 #: ../src/utils/cue-sheet/cue-sheet.vala:177
 #, c-format
 msgid "%s:%lu: Unexpected token %s, expected end of line."
-msgstr "%s:%lu: Neočekávaný symbol %s, byl očekáván konec řádku."
-
+msgstr "%s:%lu: Neočekávaný symbol %s, byl očekáván konec řádku."
\ No newline at end of file


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]