[gtk+/gtk-3-22] Update Swedish translationcommit 29d733b457722d7a9d81efe9857963173f3c72c4
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Thu Aug 24 09:37:42 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po-properties/sv.po |  488 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 248 insertions(+), 240 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/sv.po b/po-properties/sv.po
index 961471c..7a2acf9 100644
--- a/po-properties/sv.po
+++ b/po-properties/sv.po
@@ -1,18 +1,18 @@
 # Swedish messages for GTK+ properties.
-# Copyright © 1999-2016 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 1999-2017 Free Software Foundation, Inc.
 # Tomas Ögren <stric ing umu se>, 1999.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 # Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014, 2015.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016, 2017.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-30 08:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-05-02 00:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-24 00:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-24 11:36+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-03 20:41+0000\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
 #: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
 #: gdk/gdkglcontext.c:317 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
@@ -231,7 +231,7 @@ msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Ett unikt namn för åtgärden."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
-#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:801 gtk/gtkmenuitem.c:787
+#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:804 gtk/gtkmenuitem.c:787
 #: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
 msgid "Label"
 msgstr "Etikett"
@@ -620,7 +620,7 @@ msgstr "Förhandsvisningstext"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Den text som ska visas för att demonstrera det valda typsnittet"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:991
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:995
 #: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675
 #: gtk/gtkviewport.c:408
 msgid "Shadow type"
@@ -699,11 +699,11 @@ msgstr "Snabbtangentsgrupp"
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Snabbtangentsgrupp att använda för standardsnabbtangenter"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:958 gtk/gtklabel.c:847
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:962 gtk/gtklabel.c:850
 msgid "X align"
 msgstr "X-justering"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:959 gtk/gtklabel.c:848
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:851
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -711,11 +711,11 @@ msgstr ""
 "Den vågräta justeringen, från 0 (vänster) till 1 (höger). Omvänd för höger-"
 "till-vänster-layouter."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:865
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:868
 msgid "Y align"
 msgstr "Y-justering"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:866
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:869
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Lodrät justering, från 0 (överst) till 1 (nederst)"
 
@@ -923,8 +923,8 @@ msgstr "Innehållet i inforutan för denna aktivitetsfältsikon"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
 #: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2010 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:375 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
 #: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
@@ -957,19 +957,19 @@ msgstr "Kolumner"
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Antalet kolumner i tabellen"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1761
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1758
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Radavstånd"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1762
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1759
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Mängden utrymme mellan två efterföljande rader"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1768
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1765
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Kolumnavstånd"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1769
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1766
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Mängden utrymme mellan två efterföljande kolumner"
 
@@ -982,11 +982,11 @@ msgstr "Homogena"
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr "Om TRUE betyder detta att alla tabellceller har samma bredd/höjd"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1800
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1797
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Vänsterfäste"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1801 gtk/gtkmenu.c:962
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Det kolumnnummer som vänster sida av underordnad ska fästas vid"
 
@@ -999,7 +999,7 @@ msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr ""
 "Det kolumnnummer som höger sida av en underordnad komponent ska fästas vid"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1807
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1804
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Övre fäste"
 
@@ -1316,11 +1316,11 @@ msgstr "Åtgärdens målvärde"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parametern för åtgärdsanrop"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:1996
+#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2003
 msgid "Pack type"
 msgstr "Packningstyp"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:1997
+#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2004
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1328,13 +1328,13 @@ msgstr ""
 "En GtkPackType som indikerar huruvida den underordnade packas med avseende "
 "på början eller slutet på den överordnade"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2003
-#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1729
+#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2010
+#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1734
 #: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
 msgid "Position"
 msgstr "Position"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2004
+#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2011
 #: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Indexet för den underordnade i den överordnade"
@@ -1690,11 +1690,11 @@ msgstr ""
 "Om TRUE kommer den underordnade inte att vara ämnat för homogena storlekar"
 
 #: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2031 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2038 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "Utrymme"
 
-#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2039
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Mängden utrymme mellan underordnade"
 
@@ -1758,12 +1758,12 @@ msgstr ""
 "Texten på etikettgränssnittskomponenten inuti knappen, om knappen innehåller "
 "en etikettgränssnittskomponent"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:822
+#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:825
 #: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
 msgid "Use underline"
 msgstr "Använd understrykning"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:823
+#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:826
 #: gtk/gtkmenuitem.c:802
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
@@ -1861,7 +1861,7 @@ msgstr ""
 "Huruvida egenskaperna child_displacement_x/_y även ska påverka "
 "fokusrektangeln"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:889 gtk/gtkentry.c:2064
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:893 gtk/gtkentry.c:2083
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Inre kant"
 
@@ -2335,7 +2335,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Värde på förloppsindikatorn"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:943 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:947 gtk/gtkmessagedialog.c:214
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
@@ -2376,7 +2376,7 @@ msgstr "Y-justering för text"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Den lodräta textjusteringen, från 0 (överst) till 1 (nederst)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1083
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1085
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "Inverterad"
@@ -2435,7 +2435,7 @@ msgstr "Markup"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Markup-text att rendera"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1483 gtk/gtklabel.c:808
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1487 gtk/gtklabel.c:811
 msgid "Attributes"
 msgstr "Attribut"
 
@@ -2495,7 +2495,7 @@ msgstr "Förgrundsfärg som RGBA"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Förgrundsfärg som en GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:855 gtk/gtktexttag.c:308
 #: gtk/gtktextview.c:820
 msgid "Editable"
 msgstr "Redigerbar"
@@ -2608,7 +2608,7 @@ msgstr ""
 "som ett tips vid rendering av text. Om du inte förstår denna parameter "
 "behöver du den troligtvis inte"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:959 gtk/gtkprogressbar.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:962 gtk/gtkprogressbar.c:330
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Elliptisera"
 
@@ -2621,15 +2621,15 @@ msgstr ""
 "tillräckligt med utrymme för att visa hela strängen"
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:452
-#: gtk/gtklabel.c:979
+#: gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Bredd i antal tecken"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:980
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Den önskade bredden på etiketten, i antal tecken"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1035
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1038
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Maximal bredd i antal tecken"
 
@@ -2665,7 +2665,7 @@ msgstr "Justering"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Hur rader ska justeras"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1099
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1103
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Platshållartext"
 
@@ -2817,7 +2817,7 @@ msgstr "Inkonsekvent tillstånd"
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Knappens inkonsekventa tillstånd"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3795
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
 msgid "Activatable"
 msgstr "Aktiverbar"
 
@@ -2988,7 +2988,7 @@ msgstr "RGBA-färg"
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Färg som RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:904 gtk/gtklistbox.c:3809
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:907 gtk/gtklistbox.c:3814
 msgid "Selectable"
 msgstr "Markerbar"
 
@@ -3047,7 +3047,7 @@ msgstr "Det objekt som är aktivt för tillfället"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Huruvida nedfällningar ska ha ett löstagbart menyobjekt"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:877
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Har ram"
 
@@ -3295,7 +3295,7 @@ msgstr "Bredd på kanten runt knappområdet runt nederkanten på dialogen"
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Innehållet i bufferten"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1024
 msgid "Text length"
 msgstr "Textlängd"
 
@@ -3303,49 +3303,49 @@ msgstr "Textlängd"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Längden på texten för närvarande i bufferten"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:862
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maxlängd"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:863
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Maximala antalet tecken i detta fält. Noll om inget maxvärde"
 
-#: gtk/gtkentry.c:828
+#: gtk/gtkentry.c:832
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Textbuffert"
 
-#: gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:833
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Textbuffertobjektet som faktiskt lagrar fälttexten"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835 gtk/gtklabel.c:926
+#: gtk/gtkentry.c:839 gtk/gtklabel.c:929
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Markörposition"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836 gtk/gtklabel.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Den aktuella positionen på insättningspekaren i antal tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:934
+#: gtk/gtkentry.c:847 gtk/gtklabel.c:937
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Markeringsgräns"
 
-#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtklabel.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:938
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr ""
 "Positionen för den motsatta änden av markeringen från markören i antal tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
+#: gtk/gtkentry.c:856
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras"
 
-#: gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:870
 msgid "Visibility"
 msgstr "Synlighet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:867
+#: gtk/gtkentry.c:871
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3353,29 +3353,29 @@ msgstr ""
 "FALSE visar det ”osynliga tecknet” istället för den verkliga texten "
 "(lösenordsläge)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:874
+#: gtk/gtkentry.c:878
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "FALSE tar bort den yttre avfasningen från fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:894
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr "Kant mellan text och ram. Åsidosätter den inre kantstilsegenskapen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:1571
+#: gtk/gtkentry.c:900 gtk/gtkentry.c:1590
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Osynligt tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:897 gtk/gtkentry.c:1572
+#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr ""
 "Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i ”lösenordsläge”)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:903
+#: gtk/gtkentry.c:907
 msgid "Activates default"
 msgstr "Aktiverar standard"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:908
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3383,89 +3383,89 @@ msgstr ""
 "Huruvida standardkomponenten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i "
 "ett dialogfönster) när Retur trycks ner"
 
-#: gtk/gtkentry.c:910
+#: gtk/gtkentry.c:914
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Bredd i antal tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:911
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:931
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maximal bredd i tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:932
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Önskad maximal angiven bredd för fältet i tecken"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:939
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Rullningsavstånd"
 
-#: gtk/gtkentry.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr ""
 "Antalet bildpunkter i objektet som är rullat utanför skärmen till vänster"
 
-#: gtk/gtkentry.c:944
+#: gtk/gtkentry.c:948
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Innehållet i fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:973
+#: gtk/gtkentry.c:977
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Kapa flerradersrad"
 
-#: gtk/gtkentry.c:974
+#: gtk/gtkentry.c:978
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Huruvida inklistringar av flerradersrad ska kapas till en rad."
 
-#: gtk/gtkentry.c:992
+#: gtk/gtkentry.c:996
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Vilken typ av skugga som ska ritas runt fältet när has-frame är inställd"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1006 gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtkentry.c:1010 gtk/gtktextview.c:960
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Överskrivningsläge"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1011
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Huruvida ny text skriver över befintlig text"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Längden på aktuell text i fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkentry.c:1039
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Osynligt tecken inställt"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1036
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Huruvida det osynliga tecknet har ställts in"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1053
+#: gtk/gtkentry.c:1057
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Caps Lock-varning"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1054
+#: gtk/gtkentry.c:1058
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr "Huruvida lösenordsfält ska visa en varning när Caps Lock är aktiverad"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1067
+#: gtk/gtkentry.c:1071
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Förloppsandel"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1068
+#: gtk/gtkentry.c:1072
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Den aktuella delen av åtgärden som har färdigställts"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1083
+#: gtk/gtkentry.c:1087
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Pulssteg för förlopp"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3473,215 +3473,223 @@ msgstr ""
 "Den del av den totala bredden att flytta förloppets studsande block för "
 "varje anrop till gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1100
+#: gtk/gtkentry.c:1104
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Visa text i fältet när det är tomt och inte i fokus"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1113
+#: gtk/gtkentry.c:1117
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Primär pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1114
+#: gtk/gtkentry.c:1118
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Primär pixbuf för fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1127
+#: gtk/gtkentry.c:1131
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Sekundär pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Sekundär pixbuf för fältet"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
+#: gtk/gtkentry.c:1147
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Primärt standard-ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1144
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standard-ID för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1159
+#: gtk/gtkentry.c:1163
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Sekundärt standard-ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1160
+#: gtk/gtkentry.c:1164
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standard-ID för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1173
+#: gtk/gtkentry.c:1177
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Primärt ikonnamn"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1174
+#: gtk/gtkentry.c:1178
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Ikonnamn för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1187
+#: gtk/gtkentry.c:1191
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Sekundärt ikonnamn"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1188
+#: gtk/gtkentry.c:1192
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Ikonnamn för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1201
+#: gtk/gtkentry.c:1205
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Primär GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1202
+#: gtk/gtkentry.c:1206
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1215
+#: gtk/gtkentry.c:1219
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Sekundär GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1216
+#: gtk/gtkentry.c:1220
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1229
+#: gtk/gtkentry.c:1233
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Primär lagringstyp"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1230
+#: gtk/gtkentry.c:1234
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Representationen som används för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1244
+#: gtk/gtkentry.c:1248
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Sekundär lagringstyp"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1245
+#: gtk/gtkentry.c:1249
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Representationen som används för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1265
+#: gtk/gtkentry.c:1269
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Primär ikon aktiverbar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1266
+#: gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Huruvida primära ikonen är aktiverbar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: gtk/gtkentry.c:1289
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Sekundär ikon aktiverbar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286
+#: gtk/gtkentry.c:1290
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Huruvida sekundära ikonen är aktiverbar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1306
+#: gtk/gtkentry.c:1310
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Primär ikon är känslig"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1307
+#: gtk/gtkentry.c:1311
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Huruvida primära ikonen är känslig"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1327
+#: gtk/gtkentry.c:1331
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Sekundär ikon är känslig"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1328
+#: gtk/gtkentry.c:1332
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Huruvida sekundära ikonen är känslig"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1343
+#: gtk/gtkentry.c:1347
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Inforutatext för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1344 gtk/gtkentry.c:1377
+#: gtk/gtkentry.c:1348 gtk/gtkentry.c:1381
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Innehållet för inforuta på primära ikonen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1359
+#: gtk/gtkentry.c:1363
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Inforuta för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1360 gtk/gtkentry.c:1394
+#: gtk/gtkentry.c:1364 gtk/gtkentry.c:1398
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Innehållet för inforuta på sekundära ikonen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1376
+#: gtk/gtkentry.c:1380
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Inforutamarkup för primär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1393
+#: gtk/gtkentry.c:1397
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Inforutamarkup för sekundär ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1412 gtk/gtktextview.c:988
+#: gtk/gtkentry.c:1416 gtk/gtktextview.c:988
 msgid "IM module"
 msgstr "IM-modul"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1413 gtk/gtktextview.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:1417 gtk/gtktextview.c:989
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Vilken IM-modul som ska användas"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1426
+#: gtk/gtkentry.c:1430
 msgid "Completion"
 msgstr "Komplettering"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1427
+#: gtk/gtkentry.c:1431
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Objektet för hjälpkomplettering"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1447 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
+#: gtk/gtkentry.c:1451 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
 msgid "Purpose"
 msgstr "Syfte"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1448 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Textfältets syfte"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1463 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
+#: gtk/gtkentry.c:1467 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
 msgid "hints"
 msgstr "tips"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1464 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1468 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Tips för textfältets beteende"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1484 gtk/gtklabel.c:809
+#: gtk/gtkentry.c:1488 gtk/gtklabel.c:812
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "En lista med stilattribut att tillämpa på texten i etiketten"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1498 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
+#: gtk/gtkentry.c:1502 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
 msgid "Populate all"
 msgstr "Fyll i allihopa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1499 gtk/gtktextview.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1503 gtk/gtktextview.c:1042
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Huruvida ::populate-popup ska signaleras för pekpoppupper"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1512 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:1516 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabbsteg"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1513
+#: gtk/gtkentry.c:1517
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "En lista på platser för tabulatorstopp att applicera på fältets text"
 
+#: gtk/gtkentry.c:1531
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Emoji-ikon"
+
 #: gtk/gtkentry.c:1532
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Huruvida en emoji-ikon ska visas"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1551
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Ikonförljus"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1533
+#: gtk/gtkentry.c:1552
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr "Huruvida aktiverbara ikoner ska förljusas när svävande"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1550
+#: gtk/gtkentry.c:1569
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Förloppsram"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1551
+#: gtk/gtkentry.c:1570
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Ram runt förloppsindikatorn"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2065
+#: gtk/gtkentry.c:2084
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Kant mellan text och ram."
 
@@ -3800,11 +3808,11 @@ msgstr ""
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Text på expanderarens etikett"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:815
+#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:818
 msgid "Use markup"
 msgstr "Använd markup"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:816
+#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:819
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Etikettens text innehåller XML-markup. Se pango_parse_markup()"
 
@@ -3888,7 +3896,7 @@ msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Det aktuella filtret för val av vilka filer som visas"
 
 #: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
-#: gtk/gtkplacesview.c:2211
+#: gtk/gtkplacesview.c:2210
 msgid "Local Only"
 msgstr "Endast lokala"
 
@@ -3973,62 +3981,62 @@ msgstr ""
 "Huruvida en filväljare som inte är i öppnat läge ska erbjuda användaren "
 "möjligheten att skapa nya mappar."
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:779
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:816
 msgid "Accept label"
 msgstr "Acceptera-etikett"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:780
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:817
 msgid "The label on the accept button"
 msgstr "Etiketten på acceptera-knappen"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:792
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:829
 msgid "Cancel label"
 msgstr "Avbryt-etikett"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:793
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:830
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "Etiketten på avbryt-knappen"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8468 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8469
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8448
 msgid "Search mode"
 msgstr "Sökläge"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8475 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2024 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Undertext"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "X-position"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:648
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:649
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "X-position på underordnad komponent"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:657
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position"
 msgstr "Y-position"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:658
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:659
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Y-position på underordnad komponent"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:453
+#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:468
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Markeringsläge"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:454
+#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:469
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Markeringsläget"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:461
+#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:476
 #: gtk/gtktreeview.c:1222
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktivera med enkelt knapptryck"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:462
+#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:477
 #: gtk/gtktreeview.c:1223
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktivera rad med enkelt knapptryck"
@@ -4247,95 +4255,95 @@ msgstr "Använd OpenGL ES"
 msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr "Huruvida kontexten använder OpenGL eller OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1775
+#: gtk/gtkgrid.c:1772
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Homogen rad"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1776
+#: gtk/gtkgrid.c:1773
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Om SANT betyder detta att raderna har samma höjd"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1782
+#: gtk/gtkgrid.c:1779
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Homogen kolumn"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1783
+#: gtk/gtkgrid.c:1780
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Om TRUE betyder detta att kolumnerna har samma bredd"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1789
+#: gtk/gtkgrid.c:1786
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Rad för baslinje"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1790
+#: gtk/gtkgrid.c:1787
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr "Raden som ska justeras till baslinjen när valign är GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1808
+#: gtk/gtkgrid.c:1805
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Radnumret att fästa på överkanten av en underordnad komponent"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1814 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:674 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Width"
 msgstr "Bredd"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1815
+#: gtk/gtkgrid.c:1812
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Antalet kolumner som en underordnad spänner"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1821 gtk/gtklayout.c:682 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:683 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
 msgid "Height"
 msgstr "Höjd"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1822
+#: gtk/gtkgrid.c:1819
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Antalet rader som en underordnad spänner"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2011
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
 msgid "The title to display"
 msgstr "Rubrik att visa"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Undertext att visa"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2024
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2031
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Anpassad rubrik"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Anpassad titelkomponent att visa"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2049
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2056
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Visa dekorationer"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2050
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2057
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Huruvida fönsterdekorationer ska visas"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2068 gtk/gtksettings.c:1610
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2075 gtk/gtksettings.c:1610
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Dekorationslayout"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2069 gtk/gtksettings.c:1611
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2076 gtk/gtksettings.c:1611
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Layouten för fönsterdekorationerna"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2082
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2089
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Dekorationslayout angiven"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2083
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2090
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Huruvida egenskapen för decoration-layout har ställts in"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2097
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2104
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Har undertext"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2098
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2105
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Huruvida utrymme för en undertext ska reserveras"
 
@@ -4552,15 +4560,15 @@ msgstr "Bredd på kanten runt åtgärdsområdet"
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Den skärm där detta fönster kommer att visas"
 
-#: gtk/gtklabel.c:802
+#: gtk/gtklabel.c:805
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Texten på etiketten"
 
-#: gtk/gtklabel.c:829 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
+#: gtk/gtklabel.c:832 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
 msgid "Justification"
 msgstr "Justering"
 
-#: gtk/gtklabel.c:830
+#: gtk/gtklabel.c:833
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -4570,11 +4578,11 @@ msgstr ""
 "INTE justeringen av etiketten inom dess allokering. Se GtkLabel::xalign för "
 "det"
 
-#: gtk/gtklabel.c:873
+#: gtk/gtklabel.c:876
 msgid "Pattern"
 msgstr "Mönster"
 
-#: gtk/gtklabel.c:874
+#: gtk/gtklabel.c:877
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -4582,45 +4590,45 @@ msgstr ""
 "En sträng med _-tecken i positioner som motsvarar tecken i texten som ska "
 "understrykas"
 
-#: gtk/gtklabel.c:880
+#: gtk/gtklabel.c:883
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Radbryt"
 
-#: gtk/gtklabel.c:881
+#: gtk/gtklabel.c:884
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Om detta är angivet kommer texten att radbrytas om den blir för bred"
 
-#: gtk/gtklabel.c:896
+#: gtk/gtklabel.c:899
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Radbrytsläge"
 
-#: gtk/gtklabel.c:897
+#: gtk/gtklabel.c:900
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Om brytning är inställd, kontrollera hur radbrytning hanteras"
 
-#: gtk/gtklabel.c:905
+#: gtk/gtklabel.c:908
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Huruvida texten i etiketten kan markeras med musen"
 
-#: gtk/gtklabel.c:911
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Snabbtangent"
 
-#: gtk/gtklabel.c:912
+#: gtk/gtklabel.c:915
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Snabbtangenten för denna etikett"
 
-#: gtk/gtklabel.c:919
+#: gtk/gtklabel.c:922
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Snabbtangentskomponent"
 
-#: gtk/gtklabel.c:920
+#: gtk/gtklabel.c:923
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr ""
 "Den gränssnittskomponent som ska aktiveras då etikettens snabbtangent trycks "
 "ner"
 
-#: gtk/gtklabel.c:960
+#: gtk/gtklabel.c:963
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4628,123 +4636,123 @@ msgstr ""
 "Den föredragna platsen att elliptisera strängen, om etiketten inte har "
 "tillräckligt med utrymme för att visa hela strängen"
 
-#: gtk/gtklabel.c:998
+#: gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Enkelradsläge"
 
-#: gtk/gtklabel.c:999
+#: gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Huruvida etiketten är i enkelradsläge"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1015
+#: gtk/gtklabel.c:1018
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1016
+#: gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Vinkel som etiketten roteras"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1036
+#: gtk/gtklabel.c:1039
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Den önskade maximala bredden på etiketten, i antal tecken"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1052
+#: gtk/gtklabel.c:1055
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Spåra besökta länkar"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1053
+#: gtk/gtklabel.c:1056
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Huruvida besökta länkar ska spåras"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1069
+#: gtk/gtklabel.c:1072
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Antal rader"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1070
+#: gtk/gtklabel.c:1073
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Önskat antal rader när en radbruten etikett elliptiseras"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: gtk/gtklayout.c:675
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Bredden på layouten"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: gtk/gtklayout.c:684
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Höjden på layouten"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1016
+#: gtk/gtklevelbar.c:1018
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "För närvarande fylld värdenivå"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1017
+#: gtk/gtklevelbar.c:1019
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Aktuell fylld värdenivå för nivåmätare"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1031
+#: gtk/gtklevelbar.c:1033
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Minsta värdenivå för raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1032
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Minsta värdenivån som kan visas i raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1046
+#: gtk/gtklevelbar.c:1048
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maximal värdenivå för raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1047
+#: gtk/gtklevelbar.c:1049
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maximal värdenivå som kan visas i raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1067
+#: gtk/gtklevelbar.c:1069
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Läget för värdeindikatorn"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1068
+#: gtk/gtklevelbar.c:1070
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Läget för värdeindikatorn som visas i raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1084
+#: gtk/gtklevelbar.c:1086
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Vänd riktning i vilken nivåmätare växer"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1101
+#: gtk/gtklevelbar.c:1103
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Minsta höjd för fyllande block"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1102
+#: gtk/gtklevelbar.c:1104
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minsta höjd för block som fyller raden"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1118
+#: gtk/gtklevelbar.c:1120
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Minsta bredd för fyllande block"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1119
+#: gtk/gtklevelbar.c:1121
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minsta bredd för block som fyller raden"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:168
+#: gtk/gtklinkbutton.c:164
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:169
+#: gtk/gtklinkbutton.c:165
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Den URI som bundits till denna knapp"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:184
+#: gtk/gtklinkbutton.c:180
 msgid "Visited"
 msgstr "Besökt"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:185
+#: gtk/gtklinkbutton.c:181
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Huruvida denna länk har besökts."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3796
+#: gtk/gtklistbox.c:3801
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Huruvida denna rad kan aktiveras"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3810
+#: gtk/gtklistbox.c:3815
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Huruvida denna rad kan markeras"
 
@@ -5253,7 +5261,7 @@ msgstr "Dialogtitel"
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "Titeln på filväljardialogen"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1744 gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1749 gtk/gtkwindow.c:784
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalt"
 
@@ -5573,11 +5581,11 @@ msgstr "Plats att välja"
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Plats att markera i sidopanelen"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2232
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Öppna flaggor"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2233
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5625,7 +5633,7 @@ msgstr ""
 "Huruvida sidopanelen innehåller en inbyggd genväg för att manuellt ange en "
 "plats"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2212
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Huruvida sidopanelen bara innehåller lokala filer"
 
@@ -5652,19 +5660,19 @@ msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr ""
 "Huruvida ::populate-popup ska signaleras för poppupper som inte är menyer"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2218
+#: gtk/gtkplacesview.c:2217
 msgid "Loading"
 msgstr "Läser in"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2219
+#: gtk/gtkplacesview.c:2218
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Huruvida vyn läser in platser"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2225
+#: gtk/gtkplacesview.c:2224
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Hämtar nätverk"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2226
+#: gtk/gtkplacesview.c:2225
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Huruvida vyn hämtar nätverk"
 
@@ -5732,43 +5740,43 @@ msgstr "Uttagsfönster"
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Fönstret för uttaget som pluggen är inbäddad i"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1701
+#: gtk/gtkpopover.c:1706
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relaterat till"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1702
+#: gtk/gtkpopover.c:1707
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Gränssnittskomponent som bubbelfönstret pekar på"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1715
+#: gtk/gtkpopover.c:1720
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Pekar på"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1716
+#: gtk/gtkpopover.c:1721
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Rektangeln bubbelfönstret pekar på"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1730
+#: gtk/gtkpopover.c:1735
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Position att placera bubbelfönstret på"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1745
+#: gtk/gtkpopover.c:1750
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Huruvida kontextfönstret är modalt"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1758
+#: gtk/gtkpopover.c:1763
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Övergångar aktiverade"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1759
+#: gtk/gtkpopover.c:1764
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Huruvida visa/dölj övergångar är aktiverat eller inte"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1772
+#: gtk/gtkpopover.c:1777
 msgid "Constraint"
 msgstr "Begränsning"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1773
+#: gtk/gtkpopover.c:1778
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Begränsning för kontextfönstrets position"
 
@@ -7486,15 +7494,15 @@ msgstr "Storleksgrupp för snabbtangent"
 msgid "Title Size Group"
 msgstr "Storleksgrupp för titel"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:349 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
 msgid "Section Name"
 msgstr "Avdelningsnamn"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:363 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
 msgid "View Name"
 msgstr "Vynamn"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:388
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
 msgid "Maximum Height"
 msgstr "Största höjd"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]