[gnome-font-viewer] Update Slovak translationcommit 06c29708d0a60c767407a6a153fddb47d6bde5f1
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Wed Aug 23 18:39:11 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  135 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 70 insertions(+), 65 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 8375875..f949b0b 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -11,10 +11,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-font-viewer\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "font-viewer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-26 19:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-26 20:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-10 23:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-23 20:38+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -22,146 +22,151 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
-#: ../data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in.h:1
+#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:6 src/font-view.c:76
+msgid "GNOME Fonts"
+msgstr "Písma prostredia GNOME"
+
+#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:7 src/font-view.c:796
+#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:4
+msgid "View fonts on your system"
+msgstr "Zobrazenie písiem vo vašom systéme"
+
+#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:9
 msgid ""
-"GNOME Font Viewer shows you the fonts installed on your computer for your "
-"use as thumbnails. Selecting any thumbnails shows the full view of how the "
-"font would look under various sizes."
+"GNOME Fonts shows you the fonts installed on your computer for your use as "
+"thumbnails. Selecting any thumbnails shows the full view of how the font "
+"would look under various sizes."
 msgstr ""
-"Prehliadač písem pre prostredie GNOME v podobe miniatúr zobrazuje písma "
-"nainštalované v počítači, ktoré je možné použiť. Po vybratí niektorej "
-"miniatúry sa zobrazí celistvý náhľad vzhľadu písma v rôznych veľkostiach."
+"Písma prostredia GNOME v podobe miniatúr zobrazujú písma nainštalované v "
+"počítači, ktoré je možné použiť. Po vybratí niektorej miniatúry sa zobrazí "
+"celistvý náhľad vzhľadu písma v rôznych veľkostiach."
 
-#: ../data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in.h:2
+#: data/org.gnome.font-viewer.appdata.xml.in:15
 msgid ""
-"GNOME Font Viewer also supports installing new font files downloaded in the ."
-"ttf and other formats. Fonts may be installed only for your use or made "
+"GNOME Fonts also supports installing new font files downloaded in the .ttf "
+"and other formats. Fonts may be installed only for your use or made "
 "available to all users on the computer."
 msgstr ""
-"Prehliadač písiem pre prostredie GNOME podporuje inštalovanie nových písiem "
-"z prevzatých súborov vo formáte .ttf aj v iných formátoch. Písma môžu byť "
-"nainštalované iba pre jedného používateľa alebo všetkých používateľov na "
-"počítači."
+"Písma prostredia GNOME podporujú inštalovanie nových písiem z prevzatých "
+"súborov vo formáte .ttf aj v iných formátoch. Písma môžu byť nainštalované "
+"iba pre jedného používateľa alebo všetkých používateľov na počítači."
 
-#: ../src/font-thumbnailer.c:189
+#: src/font-thumbnailer.c:189
 msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
 msgstr "Text do miniatúry (predvolený: Aa)"
 
-#: ../src/font-thumbnailer.c:189
+#: src/font-thumbnailer.c:189
 msgid "TEXT"
 msgstr "TEXT"
 
-#: ../src/font-thumbnailer.c:191
+#: src/font-thumbnailer.c:191
 msgid "Thumbnail size (default: 128)"
 msgstr "Veľkosť miniatúry (predvolená: 128)"
 
-#: ../src/font-thumbnailer.c:191
+#: src/font-thumbnailer.c:191
 msgid "SIZE"
 msgstr "VEĽKOSŤ"
 
-#: ../src/font-thumbnailer.c:193
+#: src/font-thumbnailer.c:193
 msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
 msgstr "SÚBOR-S-PÍSMOM VÝSTUPNÝ-SÚBOR"
 
-#: ../src/font-view-app-menu.ui.h:1
+#: src/font-view-app-menu.ui:6
 msgid "About"
 msgstr "O programe"
 
-#: ../src/font-view-app-menu.ui.h:2
+#: src/font-view-app-menu.ui:10
 msgid "Quit"
 msgstr "Ukončiť"
 
-#: ../src/font-view.c:76
-#| msgid "Font Viewer"
-msgid "GNOME Font Viewer"
-msgstr "Prehliadač písiem prostredia GNOME"
-
-#: ../src/font-view.c:84
+#: src/font-view.c:84
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
 
-#: ../src/font-view.c:194
+#: src/font-view.c:197
 msgid "Name"
 msgstr "Názov"
 
-#: ../src/font-view.c:197
+#: src/font-view.c:200
 msgid "Style"
 msgstr "Štýl"
 
-#: ../src/font-view.c:207
+#: src/font-view.c:210
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/font-view.c:252 ../src/font-view.c:271
+#: src/font-view.c:255 src/font-view.c:274
 msgid "Version"
 msgstr "Verzia"
 
-#: ../src/font-view.c:257 ../src/font-view.c:277
+#: src/font-view.c:260 src/font-view.c:280
 msgid "Copyright"
 msgstr "Autorské právo"
 
-#: ../src/font-view.c:262
+#: src/font-view.c:265
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#: ../src/font-view.c:290
+#: src/font-view.c:296
 msgid "Install Failed"
 msgstr "Inštalácia zlyhala"
 
-#: ../src/font-view.c:296
+#: src/font-view.c:303
 msgid "Installed"
 msgstr "Nainštalované"
 
-#: ../src/font-view.c:299 ../src/font-view.c:543
+#: src/font-view.c:307 src/font-view.c:552
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
-#: ../src/font-view.c:432
+#: src/font-view.c:441
 msgid "This font could not be displayed."
 msgstr "Toto písmo sa nepodarilo zobraziť."
 
-#: ../src/font-view.c:496 ../src/font-view.c:554
+#: src/font-view.c:505 src/font-view.c:563
 msgid "Info"
 msgstr "Informácie"
 
-#: ../src/font-view.c:571
+#: src/font-view.c:578
 msgid "Back"
 msgstr "Späť"
 
-#: ../src/font-view.c:661
+#: src/font-view.c:669
 msgid "All Fonts"
 msgstr "Všetky písma"
 
-#: ../src/font-view.c:779 ../src/org.gnome.font-viewer.desktop.in.in.h:1
-msgid "Font Viewer"
-msgstr "Prehliadač písiem"
-
-#: ../src/font-view.c:780 ../src/org.gnome.font-viewer.desktop.in.in.h:2
-msgid "View fonts on your system"
-msgstr "Zobrazenie písiem vo vašom systéme"
+#: src/font-view.c:795 src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:3
+msgid "Fonts"
+msgstr "Písma"
 
-#: ../src/font-view.c:782
+#: src/font-view.c:798
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Dušan Kazik <prescott66 gmail com>"
 
-#: ../src/font-view.c:921
-msgid "[FILE...]"
-msgstr "[SÚBOR...]"
-
-#. I18N: The '%s' is replaced with the command name.
-#: ../src/font-view.c:929
-#, c-format
-msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
-msgstr ""
-"Spustite „%s --help“ na zobrazenie kompletného zoznamu dostupných volieb "
-"príkazového riadku."
-
-#: ../src/org.gnome.font-viewer.desktop.in.in.h:3
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:6
 msgid "fonts;fontface;"
 msgstr "písmo;písma;rodina;"
 
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: src/org.gnome.font-viewer.desktop.in:8
+msgid "preferences-desktop-font"
+msgstr "preferences-desktop-font"
+
+#~ msgid "Font Viewer"
+#~ msgstr "Prehliadač písiem"
+
+#~ msgid "[FILE...]"
+#~ msgstr "[SÚBOR...]"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spustite „%s --help“ na zobrazenie kompletného zoznamu dostupných volieb "
+#~ "príkazového riadku."
+
 #~ msgid "About Font Viewer"
 #~ msgstr "O programe Prehliadač písiem"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]