[nautilus] Update Kazakh translationcommit afa26e43a716e70160412ce11c1c8dddfd44b6cc
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Tue Aug 15 16:01:01 2017 +0000

    Update Kazakh translation

 po/kk.po |  828 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 419 insertions(+), 409 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index b53e91e..7d4b448 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-22 13:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-25 19:18+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-15 04:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-15 21:00+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -62,8 +62,8 @@ msgstr ""
 "таңбашалар торы, таңбашалар тізімі және ағаш тектес тізім. Оның "
 "мүмкіндіктерін плагиндер және скрипттермен кеңейтуге болады."
 
-#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:105
-#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:3101
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:106
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:3128
 msgid "Files"
 msgstr "Файлдар"
 
@@ -174,25 +174,11 @@ msgstr ""
 "Ақиқат болса, Nautilus сіз файлдарды өшіру не қоқыс шелегіне тастау алдында "
 "растауды сұрайтын болады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
-msgid ""
-"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
-"application"
-msgstr "Сығылған файлдарды басқа қолданбада ашу орнына тарқату керек пе"
-
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
-"instead of opening them in another application"
-msgstr ""
-"Мәні true болса, онда Nautilus сығылған файлдарды басқа қолданбада ашу "
-"орнына автоматты түрде тарқатады"
-
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Бумадағы нәрселер санын көрсету керек пе"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:118
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
 "“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
@@ -205,11 +191,11 @@ msgstr ""
 "жүйелер үшін есептеледі. Егер мәні \"never\" болса, онда объекттер саны "
 "ешқашан есептелмейді."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Файлдарды жөнелту/ашу үшін қолданылатын шерту түрі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
 msgid ""
 "Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
 "to launch them on a double click."
@@ -217,11 +203,11 @@ msgstr ""
 "Мүмкін мәндері: файлдарды бірлік шертумен жөнелту үшін \"single\", ал, қос "
 "шертумен жөнелту үшін - \"double\"."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "Орындалатын файлдар белсендірілген кезде олармен не істеу керек"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
 "double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
@@ -233,11 +219,11 @@ msgstr ""
 "ретінде орындау, \"ask\" - сұхбат арқылы не істеуді сұрау, \"display\" - "
 "оларды мәтіндік файлдар ретінде көрсету."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
 msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
 msgstr "MIME түрлері белгісіз файлдар үшін дестелер орнатушысын көрсету"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
 msgid ""
 "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
 "type is opened, in order to search for an application to handle it."
@@ -245,14 +231,14 @@ msgstr ""
 "MIME түрлері белгісіз файлдар ашылған кезде оны аша алатын қолданбаны іздеу "
 "үшін дестелерді орнату сұхбатын көрсету керек пе."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
 msgstr ""
 "Қоқыс шелегіне тастауға арналған пернелер жарлығының өзгеруі жөнінде ескерту "
 "сұхбатын көрсету"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
 "from Control + Delete to just Delete."
@@ -260,11 +246,11 @@ msgstr ""
 "Қоқыс шелегіне тастауға арналған пернелер жарлығының \"Сtrl+Delete\" мәнінен "
 "жай ғана \"Delete\" мәніне өзгеруі жөнінде ескерту сұхбатын көрсету."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
 msgstr "Nautilus шолу терезесінде тышқанның қосымша батырмаларын қолдану"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
 msgid ""
 "For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
 "determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
@@ -273,12 +259,12 @@ msgstr ""
 "кілт осы батырмалар басылған кезде Nautilus ішінде қандай да бір әрекет "
 "орындала ма, соны анықтайды."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
 msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
 msgstr ""
 "Шолушы терезесінде \"Алға\" командасын белсендіру үшін тышқан батырмасы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
@@ -288,12 +274,12 @@ msgstr ""
 "кілт қай батырма шолушы терезесінде басылған кезде, \"Алға\" командасын "
 "орындайтынын анықтайды. Мүмкін мәндері 6 және 14 арасында жатуы керек."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
 msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
 msgstr ""
 "Шолушы терезесінде \"Артқа\" командасын белсендіру үшін тышқан батырмасы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
@@ -303,11 +289,11 @@ msgstr ""
 "кілт қай батырма шолушы терезесінде басылған кезде, \"Артқа\" командасын "
 "орындайтынын анықтайды. Мүмкін мәндері 6 және 14 арасында жатуы керек."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
 msgid "When to show thumbnails of files"
 msgstr "Файлдар үлгілерін қашан көрсету керек"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
 msgid ""
 "Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
 "then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
@@ -322,11 +308,11 @@ msgstr ""
 "орнына әрқашан да файл таңбашасы көрсетіледі. Бұл кіші көріністерін жасауға "
 "болатын барлық файлдар үшін іске асады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Үлгіні көрсету үшін суреттің максималды өлшемі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
 msgid ""
 "Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
@@ -336,11 +322,11 @@ msgstr ""
 "болады. Бұл баптаудың мақсаты - жүктеуге ұзақ уақыт алатын немесе көп жады "
 "қолданатын үлкен суреттердің кіші көріністер жасалуына жол бермеу."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Негізгі сұрыптау тәсілі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
 "“name”, “size”, “type” and “mtime”."
@@ -348,11 +334,11 @@ msgstr ""
 "Таңбашалар көрінісі үшін бастапқы сұрыптау реті. Мүмкін мәндері: \"name\", "
 "\"size\", \"type\" және \"mtime\"."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "Жаңа терезелерде кері ретпен сұрыптау"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
 "sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
@@ -366,11 +352,11 @@ msgstr ""
 "файлдар кішіден үлкенге дейін ретпен емес, үлкеннен кішіге дейін ретпен "
 "сұрыпталатын болады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Бумалардың бастапқы көрсетушісі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
@@ -379,11 +365,11 @@ msgstr ""
 "Буманы шолу кезінде бұл көрініс қолданылады, егер бұл нақты бума үшін басқа "
 "көрініс таңдалмаған болса. Мүмкін мәндері: \"list-view\" және \"icon-view\"."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Жасырын файлдарды көрсету керек пе"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
 msgid ""
 "This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
 "Settings.FileChooser” is now used instead."
@@ -391,20 +377,20 @@ msgstr ""
 "Бұл кілт ескірген және қолданылмайды. Оның орнына \"org.gtk.Settings."
 "FileChooser\" ішінен \"show-hidden\" кілті қолданылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
 msgid "What viewer should be used when searching"
 msgstr "Іздеу кезінде қандай көрініс қолданылуы тиіс"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
 msgid ""
 "When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
 msgstr "Іздеу кезінде Nautilus осы баптаудағы көрініс түріне ауысады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
 msgid "Bulk rename utility"
 msgstr "Топтап атын ауыстыру қолданбасы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
 msgid ""
 "If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
 "a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
@@ -419,7 +405,7 @@ msgstr ""
 "етіп орнатыңыз. Егер орындалатын файл аты толық жолмен берілмесе, ол іздеу "
 "жолында ізделетін болады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
 msgid ""
 "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
 "operation"
@@ -427,7 +413,7 @@ msgstr ""
 "Ұстап апару және тарту әрекеті кезінде бума үстінде тоқтап қалғанда, оны "
 "белгілі уақыттан кейін ашу керек пе"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
 msgid ""
 "If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
 "hovered folder will open automatically after a timeout."
@@ -435,11 +421,11 @@ msgstr ""
 "Орнатылса, ұстап апару және тарту әрекеті кезінде бума үстінде тоқтап "
 "қалғанда, ол белгілі уақыттан кейін автоматты түрде ашылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
 msgid "Enable new experimental views"
 msgstr "Жаңа сынамалы көріністерді іске қосу"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
 msgid ""
 "Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
 "help giving feedback and shaping their future."
@@ -447,7 +433,7 @@ msgstr ""
 "Соңғы GTK+ виджеттерін қолданатын жаңа сынамалы көріністерді кері байланысты "
 "беру және олардың болашағын қалауға көмектесу үшін іске қосу керек пе."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:222
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
 msgid ""
 "Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
 "window/tab"
@@ -455,7 +441,7 @@ msgstr ""
 "Жаңа терезені/бетті ашқан кезде, толық мәтіндік іздеуі іске қосулы болу "
 "керек пе"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
 "name. This toggles the default active state, which can still be overriden in "
@@ -465,19 +451,19 @@ msgstr ""
 "бастапқы белсенді күйін ауыстырады, оны іздеудің терезесінде үстінен жазуға "
 "болады"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:230
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
 msgid "Default format for compressing files"
 msgstr "Сығылған файлдар үшін бастапқы пішім"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:231
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
 msgid "The format that will be selected when compressing files."
 msgstr "Файлдарды сығу кезінде таңдалатын пішім"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Таңбашалардың мүмкін сипаттамаларының тізімі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:234
 msgid ""
 "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
 "actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
@@ -488,19 +474,19 @@ msgstr ""
 "Жазулар саны масштабқа тәуелді болады. Мүмкін мәндері: \"size\", \"type\", "
 "\"date_modified\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", және \"mime_type\"."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "Таңбашалардың бастапқы масштабы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "Таңбаша көрінісіндегі бастапқы масштабы."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "Үлгі таңбашаларының бастапқы өлшемі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
 msgid ""
 "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
 "NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
@@ -508,12 +494,12 @@ msgstr ""
 "Таңбаша көрінісіндегі үлгілердің бастапқы масштабы, "
 "NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD өлшемін қолдану кезде."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Атауларды қысқарту параметрлері"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:254
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
@@ -541,35 +527,35 @@ msgstr ""
 "асатын файлдар атауларын қысқартып, басқа масштабтарда файлдар атауларын "
 "қысқартпау. Қолжетерлік масштабтар: small, standard, large."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "Тізімнің бастапқы масштабы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "Тізім көрінісіндегі қолданылатын бастапқы масштабы."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "Тізім көрінісіндегі көрінетін бағандардың бастапқы тізімі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "Тізім көрінісіндегі көрінетін бағандардың бастапқы тізімі."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "Тізім көрінісіндегі бағандардың бастапқы реті"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "Тізім көрінісіндегі бағандардың бастапқы реті."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
 msgid "Use tree view"
 msgstr "Ағаш тектес көрінісін қолдану"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:277
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
 msgid ""
 "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
 "list."
@@ -577,71 +563,71 @@ msgstr ""
 "Тізім көрінісі навигациясы үшін жалпақ тізімі орнына ағаш тектес көрініс "
 "қолданылуы керек пе."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
 msgctxt "desktop-font"
 msgid "''"
 msgstr "''"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Жұмыс үстел қарібі"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "Жұмыс үстеліндегі таңбашалары үшін қолданылатын қаріп анықтамасы."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Үй бумасы таңбашасы жұмыс үстелінде көрінеді"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:290
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
 msgstr "Орнатылса, үй бумасына сілтейтін таңбаша жұмыс үстеліне орнатылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "Қоқыс шелегі таңбашасы жұмыс үстелінде көрінеді"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:295
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:290
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr "Орнатылса, қоқыс шелегіне сілтейтін таңбаша жұмыс үстеліне орнатылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Тіркелген бөлімдер таңбашалары жұмыс үстелінде көрінеді"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:300
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:295
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
 msgstr ""
 "Орнатылса, тіркелген томдарға сілтейтін таңбашалар жұмыс үстеліне орнатылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Желілік серверлер жұмыс үстелінде көрінеді"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:305
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:300
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
 msgstr ""
 "Орнатылса, желілік серверлерге сілтейтін таңбаша жұмыс үстеліне орнатылады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
 msgctxt "home-icon-name"
 msgid "'Home'"
 msgstr "'Үй бумасы'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Жұмыс үстел үй бумасы таңбашасының атауы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:310
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:305
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -649,16 +635,16 @@ msgstr ""
 "Жұмыс үстеліндегі үй бумасы таңбашасы үшін таңдауыңызша атын қаласаңыз, осы "
 "атауды орната аласыз."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
 msgctxt "trash-icon-name"
 msgid "'Trash'"
 msgstr "'Қоқыс шелегі'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
 msgid "Desktop Trash icon name"
 msgstr "Жұмыс үстел қоқыс шелегі таңбашасының атауы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:315
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:310
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
 "desktop."
@@ -666,16 +652,16 @@ msgstr ""
 "Жұмыс үстеліндегі қоқыс шелегі таңбашасы үшін таңдауыңызша атын қаласаңыз, "
 "осы атауды орната аласыз."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:318
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
 msgctxt "network-icon-name"
 msgid "'Network Servers'"
 msgstr "'Желілік серверлер'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Желілік серверлер таңбашасының атауы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:315
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -683,7 +669,7 @@ msgstr ""
 "Жұмыс үстеліндегі желілік серверлер таңбашасы үшін таңдауыңызша атын "
 "қаласаңыз, осы атауды орната аласыз."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:325
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -695,11 +681,11 @@ msgstr ""
 "көрсетілген жолдар санынан аспайды. Егер нөлден кіші немесе нөлге тең болса, "
 "жолдар санына шектеу қойылмайды."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:329
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "Түсқағазды өзгерту кезінде бәсеңдету"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:330
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:325
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
 "background."
@@ -707,11 +693,11 @@ msgstr ""
 "Ақиқат болса, Nautilus түсқағазды ауыстыру кезінде бәсеңдету эффектісін "
 "қолданатын болады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
 msgid "The geometry string for a navigation window"
 msgstr "Навигация терезесі үшін геометрия жолы"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:339
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:334
 msgid ""
 "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
 "windows."
@@ -719,37 +705,37 @@ msgstr ""
 "Навигация терезелері үшін өлшемдері және орналасу координаталарын сақтайтын "
 "жол."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
 msgid "Whether the navigation window should be maximized"
 msgstr "Навигация терезесі жазық болуы тиіс пе, соны көрсетеді"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:344
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:339
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr ""
 "Навигация терезесі үнсіз келісім бойынша жазық болуы тиіс пе, соны көрсетеді."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Бүйір панелінің ені"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:344
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "Жаңа терезелердегі бүйір панелінің бастапқы ені."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Жаңа терезелерде орналасу өрісін көрсету"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "Іске қосылған болса, жаңа терезелерде орналасу өрісі көрінетін болады."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:358
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Жаңа терезелерде бүйір панельді көрсету"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:359
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr "Іске қосылған болса, жаңа терезелерде бүйір панелі көрінетін болады."
 
@@ -768,12 +754,12 @@ msgstr "_Көбірек ақпарат шығару"
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
 #: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
-#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1113
-#: src/nautilus-files-view.c:1672 src/nautilus-files-view.c:5978
-#: src/nautilus-files-view.c:6484 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:563 src/nautilus-mime-actions.c:567
-#: src/nautilus-mime-actions.c:649 src/nautilus-mime-actions.c:949
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1501 src/nautilus-properties-window.c:4577
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1114
+#: src/nautilus-files-view.c:1635 src/nautilus-files-view.c:5941
+#: src/nautilus-files-view.c:6445 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
+#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:956
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1508 src/nautilus-properties-window.c:4577
 #: src/nautilus-properties-window.c:5645 src/nautilus-search-popover.c:573
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
@@ -801,8 +787,9 @@ msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Жұмыс үстел таңбашасының атауын өзгерту мүмкін емес"
 
 #: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
-#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1729
+#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1739
 #: src/nautilus-pathbar.c:326 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-window.c:193
 msgid "Home"
 msgstr "Үй бумасы"
 
@@ -826,7 +813,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Файлдарды эл. пошта арқылы жіберу…"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1407
+#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1414
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Қап! Бірнәрсе қате кетті."
 
@@ -940,49 +927,49 @@ msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
 msgstr ""
 "Егер сіз бұл орналасуға сенбей, не сенімді болмасаңыз, Бас тартуды басыңыз."
 
-#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:650
+#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:651
 msgid "_Run"
 msgstr "О_рындау"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:825
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:827
 #, c-format
 msgid "“%s” would not be a unique new name."
 msgstr "\"%s\" бірегей жаңа атау болмайды."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:831
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:833
 #, c-format
 msgid "“%s” would conflict with an existing file."
 msgstr "\"%s\" бар болып тұрған файл атымен ерегіседі."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1426
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1428
 msgid "A file must have a name."
 msgstr "Файлдың аты көрсетілуі керек."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1432
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1434
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
 #: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
 msgid "File names cannot contain “/”."
 msgstr "Файл атында \"/\" болмауы тиіс."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1438
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1440
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
 #: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
 msgid "A file cannot be called “.”."
 msgstr "Файл аты \".\" болуы мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1444
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1446
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
 #: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
 msgid "A file cannot be called “..”."
 msgstr "Файл аты \"..\" болуы мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2155
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
 #, c-format
 msgid "Rename %d Folder"
 msgid_plural "Rename %d Folders"
 msgstr[0] "%d бума атын ауыстыру"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2163
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
 #, c-format
 msgid "Rename %d File"
 msgid_plural "Rename %d Files"
@@ -990,7 +977,7 @@ msgstr[0] "%d файл атын ауыстыру"
 
 #. To translators: %d is the total number of files and folders.
 #. * Singular case of the string is never used
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2173
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
 #, c-format
 msgid "Rename %d File and Folder"
 msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
@@ -1098,7 +1085,7 @@ msgstr "Бас_тапқы түріне тастау"
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr "Ағымдағы тізім бағандарын үнсіз келісім баптауларымен алмастыру"
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1976
+#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1986
 #: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Аты"
@@ -1411,56 +1398,56 @@ msgid "File not found"
 msgstr "Файл табылмады"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5688
+#: src/nautilus-file.c:5681
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5693
+#: src/nautilus-file.c:5686
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: src/nautilus-file.c:5702
+#: src/nautilus-file.c:5695
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Кеше"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5711
+#: src/nautilus-file.c:5704
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Кеше, уақыты %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5718
+#: src/nautilus-file.c:5711
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Кеше, уақыты %H:%M"
 
-#: src/nautilus-file.c:5728
+#: src/nautilus-file.c:5721
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5737
+#: src/nautilus-file.c:5730
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5744
+#: src/nautilus-file.c:5737
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a, уақыты %H:%M"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5755
+#: src/nautilus-file.c:5748
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -1468,7 +1455,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5765
+#: src/nautilus-file.c:5758
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -1476,14 +1463,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5773
+#: src/nautilus-file.c:5766
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b, уақыты %H:%M"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5784
+#: src/nautilus-file.c:5777
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -1491,7 +1478,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5794
+#: src/nautilus-file.c:5787
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
@@ -1499,143 +1486,143 @@ msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5802
+#: src/nautilus-file.c:5795
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
 
-#: src/nautilus-file.c:5814
+#: src/nautilus-file.c:5807
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6262
+#: src/nautilus-file.c:6255
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Рұқсаттарды орнату рұқсат етілмеген"
 
-#: src/nautilus-file.c:6585
+#: src/nautilus-file.c:6578
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Иесін орнату рұқсат етілмеген"
 
-#: src/nautilus-file.c:6604
+#: src/nautilus-file.c:6597
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Көрсетілген \"%s\" иесі жоқ болып тұр"
 
-#: src/nautilus-file.c:6889
+#: src/nautilus-file.c:6882
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Топты орнату рұқсат етілмеген"
 
-#: src/nautilus-file.c:6908
+#: src/nautilus-file.c:6901
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Көрсетілген \"%s'\" тобы жоқ болып тұр"
 
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:7050
+#: src/nautilus-file.c:7043
 msgid "Me"
 msgstr "Мен"
 
-#: src/nautilus-file.c:7082
+#: src/nautilus-file.c:7075
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
 msgstr[0] "%'u нәрсе"
 
-#: src/nautilus-file.c:7083
+#: src/nautilus-file.c:7076
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
 msgstr[0] "%'u бума"
 
-#: src/nautilus-file.c:7084
+#: src/nautilus-file.c:7077
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
 msgstr[0] "%'u файл"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7551 src/nautilus-file.c:7571
+#: src/nautilus-file.c:7544 src/nautilus-file.c:7564
 msgid "? items"
 msgstr "? нәрсе"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7559
+#: src/nautilus-file.c:7552
 msgid "? bytes"
 msgstr "%s байт"
 
-#: src/nautilus-file.c:7579 src/nautilus-file.c:7676
+#: src/nautilus-file.c:7572 src/nautilus-file.c:7669
 msgid "Unknown"
 msgstr "Белгісіз"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7600 src/nautilus-properties-window.c:1313
+#: src/nautilus-file.c:7593 src/nautilus-properties-window.c:1313
 msgid "unknown"
 msgstr "белгісіз"
 
-#: src/nautilus-file.c:7636 src/nautilus-file.c:7644 src/nautilus-file.c:7702
+#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-file.c:7637 src/nautilus-file.c:7695
 msgid "Program"
 msgstr "Бағдарлама"
 
-#: src/nautilus-file.c:7637
+#: src/nautilus-file.c:7630
 msgid "Audio"
 msgstr "Аудио"
 
-#: src/nautilus-file.c:7638
+#: src/nautilus-file.c:7631
 msgid "Font"
 msgstr "Қаріп"
 
-#: src/nautilus-file.c:7639 src/nautilus-image-properties-page.c:827
+#: src/nautilus-file.c:7632 src/nautilus-image-properties-page.c:827
 msgid "Image"
 msgstr "Сурет"
 
-#: src/nautilus-file.c:7640
+#: src/nautilus-file.c:7633
 msgid "Archive"
 msgstr "Архив"
 
-#: src/nautilus-file.c:7641
+#: src/nautilus-file.c:7634
 msgid "Markup"
 msgstr "Белгілеу"
 
-#: src/nautilus-file.c:7642 src/nautilus-file.c:7643
+#: src/nautilus-file.c:7635 src/nautilus-file.c:7636
 msgid "Text"
 msgstr "Мәтін"
 
-#: src/nautilus-file.c:7645 src/nautilus-mime-actions.c:204
+#: src/nautilus-file.c:7638 src/nautilus-mime-actions.c:205
 msgid "Video"
 msgstr "Видео"
 
-#: src/nautilus-file.c:7646
+#: src/nautilus-file.c:7639
 msgid "Contacts"
 msgstr "Контакттар"
 
-#: src/nautilus-file.c:7647
+#: src/nautilus-file.c:7640
 msgid "Calendar"
 msgstr "Күнтізбе"
 
-#: src/nautilus-file.c:7648
+#: src/nautilus-file.c:7641
 msgid "Document"
 msgstr "Құжат"
 
-#: src/nautilus-file.c:7649 src/nautilus-mime-actions.c:180
+#: src/nautilus-file.c:7642 src/nautilus-mime-actions.c:181
 msgid "Presentation"
 msgstr "Презентация"
 
-#: src/nautilus-file.c:7650 src/nautilus-mime-actions.c:187
+#: src/nautilus-file.c:7643 src/nautilus-mime-actions.c:188
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Кесте"
 
-#: src/nautilus-file.c:7704
+#: src/nautilus-file.c:7697
 msgid "Binary"
 msgstr "Бинарлы"
 
-#: src/nautilus-file.c:7709
+#: src/nautilus-file.c:7702
 msgid "Folder"
 msgstr "Бума"
 
-#: src/nautilus-file.c:7748
+#: src/nautilus-file.c:7741
 msgid "Link"
 msgstr "Сілтеме"
 
@@ -1644,13 +1631,13 @@ msgstr "Сілтеме"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7754 src/nautilus-file-operations.c:451
+#: src/nautilus-file.c:7747 src/nautilus-file-operations.c:451
 #: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "%s үшін сілтеме"
 
-#: src/nautilus-file.c:7772 src/nautilus-file.c:7788
+#: src/nautilus-file.c:7765 src/nautilus-file.c:7781
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Сілтеме (сынық)"
 
@@ -1903,7 +1890,7 @@ msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Қоқыс шелегіндегі барлық нәрсе толығымен өшірілетін болады."
 
 #: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2767
-#: src/nautilus-window.c:1467
+#: src/nautilus-window.c:1478
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Қ_оқыс шелегін тазарту"
 
@@ -2062,7 +2049,7 @@ msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "Қоқыс шелегін та_зартпау"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6696
+#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6674
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "\"%s\" файлына қатынау мүмкін емес"
@@ -2580,54 +2567,54 @@ msgstr[0] "%'d файл \"%s\" ішіне сығылды"
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Файлдарды сығу"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398
+#: src/nautilus-files-view.c:396
 msgid "Searching…"
 msgstr "Іздеу…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398 src/nautilus-image-properties-page.c:761
-#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:836
+#: src/nautilus-files-view.c:396 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:842
 msgid "Loading…"
 msgstr "Жүктеу..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1101 src/nautilus-mime-actions.c:937
+#: src/nautilus-files-view.c:1102 src/nautilus-mime-actions.c:944
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Барлық файлдарды ашуды шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1104
+#: src/nautilus-files-view.c:1105
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
 msgstr[0] "Бұл әрекет %'d бөлек бетті ашады."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1109
+#: src/nautilus-files-view.c:1110
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
 msgstr[0] "Бұл әрекет %'d бөлек терезені ашады."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1113 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:949 src/nautilus-mime-actions.c:1135
+#: src/nautilus-files-view.c:1114 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:956 src/nautilus-mime-actions.c:1142
 msgid "_OK"
 msgstr "_ОК"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1669
+#: src/nautilus-files-view.c:1632
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Үлгі бойынша таңдау"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1674 src/nautilus-files-view.c:5979
-#: src/nautilus-files-view.c:6485
+#: src/nautilus-files-view.c:1637 src/nautilus-files-view.c:5942
+#: src/nautilus-files-view.c:6446
 msgid "_Select"
 msgstr "Таң_дау"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1682
+#: src/nautilus-files-view.c:1645
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Шаблон:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1688
+#: src/nautilus-files-view.c:1651
 msgid "Examples: "
 msgstr "Мысалдар:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2801
+#: src/nautilus-files-view.c:2764
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2635,38 +2622,38 @@ msgstr ""
 "Nautilus 3.6 бұл буманы ескірген деп есептейді және бұл баптауларды ~/.local/"
 "share/nautilus ішіне жылжытып көрді"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3317 src/nautilus-files-view.c:3364
+#: src/nautilus-files-view.c:3280 src/nautilus-files-view.c:3327
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "\"%s\" таңдалды"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3321
+#: src/nautilus-files-view.c:3284
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "%'d бума таңдалды"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3335
+#: src/nautilus-files-view.c:3298
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
 msgstr[0] "(құрамында %'d нәрсе бар)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3350
+#: src/nautilus-files-view.c:3313
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] "(құрамында жалпы %'d нәрсе бар)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3369
+#: src/nautilus-files-view.c:3332
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3378
+#: src/nautilus-files-view.c:3341
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2676,7 +2663,7 @@ msgstr[0] "%'d басқа нәрсе ерекшеленді"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3393
+#: src/nautilus-files-view.c:3356
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2688,114 +2675,114 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3426
+#: src/nautilus-files-view.c:3389
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5966
+#: src/nautilus-files-view.c:5929
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Жылжыту мақсатын көрсетіңіз"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5970
+#: src/nautilus-files-view.c:5933
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Көшіріп алу мақсатын көрсетіңіз"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6481
+#: src/nautilus-files-view.c:6442
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Тарқату мақсатын көрсетіңіз"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6724
+#: src/nautilus-files-view.c:6702
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "\"%s\" өшіру мүмкін емес"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6752
+#: src/nautilus-files-view.c:6730
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "\"%s\" шығару мүмкін емес"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6775
+#: src/nautilus-files-view.c:6753
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Дискті тоқтату мүмкін емес"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6887
+#: src/nautilus-files-view.c:6865
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "\"%s\" іске қосу мүмкін емес"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7784
+#: src/nautilus-files-view.c:7776
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
 msgstr[0] "Таңдалғаннан жаңа буманы жасау (%'d нәрсе)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7844
+#: src/nautilus-files-view.c:7836
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "%s көмегімен ашу"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7856
+#: src/nautilus-files-view.c:7848
 msgid "Run"
 msgstr "Жөнелту"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7861
+#: src/nautilus-files-view.c:7853
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Осында тарқату"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7862
+#: src/nautilus-files-view.c:7854
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Қайда тарқату…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7866
+#: src/nautilus-files-view.c:7858
 msgid "Open"
 msgstr "Ашу"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7923
+#: src/nautilus-files-view.c:7915
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
 msgid "_Start"
 msgstr "Ба_стау"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7929 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
+#: src/nautilus-files-view.c:7921 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Connect"
 msgstr "Ба_йланысу"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7935
+#: src/nautilus-files-view.c:7927
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "Көпдискті жетекті іске қо_су"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7941
+#: src/nautilus-files-view.c:7933
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "Жетекті бо_сату"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7961
+#: src/nautilus-files-view.c:7953
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Жетекті тоқтату"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7967
+#: src/nautilus-files-view.c:7959
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "Жетекті қауі_псіз шығару"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7973 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
+#: src/nautilus-files-view.c:7965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "Ба_йланысты үзу"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7979
+#: src/nautilus-files-view.c:7971
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "Көпдискті жетекті тоқта_ту"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7985
+#: src/nautilus-files-view.c:7977
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "Жетекті б_локтау"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9656
+#: src/nautilus-files-view.c:9648
 msgid "Content View"
 msgstr "Құрама көрінісі"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9657
+#: src/nautilus-files-view.c:9649
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Ағымдағы бума көрінісі"
 
@@ -2824,408 +2811,408 @@ msgstr "Тасталған мәтін.txt"
 msgid "dropped data"
 msgstr "тасталған мәлімет"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:166
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:164
 #: src/resources/ui/nautilus-window.ui:89
 msgid "Undo"
 msgstr "Болдырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:170
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:168
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Соңғы әрекетті болдырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:175
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:173
 msgid "Redo"
 msgstr "Қайталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:179
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:177
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Соңғы болдырмаған әрекетті қайталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:412
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:410
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
 msgstr[0] "%d нәрсені кері \"%s\" ішіне жылжыту"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:415
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:413
 #, c-format
 msgid "Move %d item to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items to “%s”"
 msgstr[0] "%d нәрсені \"%s\" ішіне жылжыту"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:419
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:417
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсені жылжытуды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:422
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:420
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсені жылжытуды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:428
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:426
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to “%s”"
 msgstr "\"%s\" кері \"%s\" ішіне жылжыту"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:427
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" \"%s\" ішіне жылжыту"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:431
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "Жылжытуды бол_дырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:432
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:430
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "Жы_лжытуды қайталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:437
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:435
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "Қоқыс шелегінен қайтаруды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:438
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:436
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "Қоқыс шелегінен қайтаруды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:442
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:440
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
 msgstr[0] "%d нәрсені қоқыс шелегіне қайта тастау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:445
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1331
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1327
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
 msgstr[0] "%d нәрсені қоқыс шелегінен қайтару"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:451
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:449
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to trash"
 msgstr "\"%s\" кері қоқыс шелегіне жылжыту"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:450
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” from trash"
 msgstr "\"%s\" қоқыс шелегінен қайтару"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:457
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
 msgstr[0] "%d көшірілген нәрсені өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:460
 #, c-format
 msgid "Copy %d item to “%s”"
 msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
 msgstr[0] "%d нәрсені \"%s\" ішіне көшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:464
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсені көшіруді болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:467
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсені көшіруді қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:475
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:777
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2251
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:500
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:775
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2085
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2247
 #, c-format
 msgid "Delete “%s”"
 msgstr "\"%s\" өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:474
 #, c-format
 msgid "Copy “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" \"%s\" ішіне көшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "Көшіруді бол_дырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:479
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:477
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "Көшіруді қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:486
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:484
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
 msgstr[0] "%d көшірме жасалған нәрсені өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:489
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:487
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d item in “%s”"
 msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
 msgstr[0] "%d нәрсені \"%s\" ішінде қосарлау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:493
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:491
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсенің көшірмесін жасауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:496
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсенің көшірмесін жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:503
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:501
 #, c-format
 msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
 msgstr "\"%s\" \"%s\" ішінде қосарлау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:504
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "Көшірмені жасауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:507
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:505
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "Көшірмені жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:514
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:512
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсеге сілтемелерді өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:517
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:515
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
 msgstr[0] "%d нәрсеге сілтемені жасау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:523
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:521
 #, c-format
 msgid "Delete link to “%s”"
 msgstr "\"%s\" үшін сілтемені өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:522
 #, c-format
 msgid "Create link to “%s”"
 msgstr "\"%s\" үшін сілтемені жасау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "Сілтемені жасауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:527
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:525
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "Сілтемені жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:779
 #, c-format
 msgid "Create an empty file “%s”"
 msgstr "\"%s\" бос файлын жасау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:783
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "Бос файлды жасауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:784
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:782
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "Бос файлды жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:786
 #, c-format
 msgid "Create a new folder “%s”"
 msgstr "Жаңа \"%s\" бумасын жасау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:790
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "Буманы жасауды б_олдырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:791
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:789
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "Буманы жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:793
 #, c-format
 msgid "Create new file “%s” from template "
 msgstr "Жаңа \"%s\" файлын үлгіден жасау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:797
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "Үлгіден жасауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:798
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:796
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "Үлгіден жасауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:992
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:990
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:991
 #, c-format
 msgid "Rename “%s” as “%s”"
 msgstr "\"%s\" атауын \"%s\" етіп ауыстыру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:995
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "Атын ауыстыруды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:996
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:994
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "Атын ауыстыруды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1112
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1116
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1109
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1113
 #, c-format
 msgid "Batch rename %d file"
 msgid_plural "Batch rename %d files"
 msgstr[0] "%d файл атын топтап ауыстыру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1121
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1118
 msgid "_Undo Batch Rename"
 msgstr "Топтап атын ауыстыруды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1122
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1119
 msgid "_Redo Batch Rename"
 msgstr "Топтат атын ауыстыруды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1334
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1330
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
 msgstr[0] "%d нәрсені қоқыс шелегіне тастау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1348
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1344
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" атауын \"%s\" етіп қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1355
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1351
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to trash"
 msgstr "\"%s\" қоқыс шелегіне тастау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1360
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1356
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "Қоқыс шелегіне тастауды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1361
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1357
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "Қоқыс шелегіне тастауды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1652
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "\"%s\" ішіндегі нәрселердің бастапқы рұқсаттарын қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1657
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1653
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "\"%s\" ішіндегі нәрселердің рұқсаттарын орнату"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1659
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1813
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1655
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1809
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "Рұқсаттарды өзгертуді болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1660
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1814
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "Рұқсаттарды өзгертуді қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1806
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of “%s”"
 msgstr "\"%s\" бастапқы рұқсаттарын қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1811
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1807
 #, c-format
 msgid "Set permissions of “%s”"
 msgstr "\"%s\" рұқсаттарын орнату"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1923
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" үшін топты \"%s\" етіп қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1921
 #, c-format
 msgid "Set group of “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" үшін топты \"%s\" етіп орнату"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1928
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1924
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "Топты өзгертуді болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "Топты өзгертуді қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1933
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
 #, c-format
 msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" үшін иесін \"%s\" етіп қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1931
 #, c-format
 msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "\"%s\" иесін \"%s\" етіп қалпына келтіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1934
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "Иесін өзгертуді болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "Иесін өзгертуді қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2075
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2071
 msgid "_Undo Extract"
 msgstr "Тарқатуды болд_ырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2076
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2072
 msgid "_Redo Extract"
 msgstr "Тарқатуды қа_йталау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2093
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
 #, c-format
 msgid "Delete %d extracted file"
 msgid_plural "Delete %d extracted files"
 msgstr[0] "%d тарқатылған файлды өшіру"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2103
 #, c-format
 msgid "Extract “%s”"
 msgstr "\"%s\" тарқату"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2111
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
 #, c-format
 msgid "Extract %d file"
 msgid_plural "Extract %d files"
 msgstr[0] "%'d файлды тарқату"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2258
 #, c-format
 msgid "Compress “%s”"
 msgstr "\"%s\" сығу"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2266
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
 #, c-format
 msgid "Compress %d file"
 msgid_plural "Compress %d files"
 msgstr[0] "%'d файлды сығу"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2272
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2268
 msgid "_Undo Compress"
 msgstr "Сығуды бол_дырмау"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2273
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2269
 msgid "_Redo Compress"
 msgstr "Сығуды қа_йталау"
 
@@ -3423,18 +3410,18 @@ msgstr "(Бос)"
 msgid "Use Default"
 msgstr "Бастапқысын қолдану"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2104
+#: src/nautilus-list-view.c:2114
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:49
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:247
 msgid "List View"
 msgstr "Тізім көрінісі"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3013
+#: src/nautilus-list-view.c:3023
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s көрінетін баған"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3033
+#: src/nautilus-list-view.c:3043
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Бұл бумада көрсетілетін ақпараттың ретін таңдаңыз:"
 
@@ -3444,121 +3431,121 @@ msgid "Do you want to view %d location?"
 msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
 msgstr[0] "%d орналасуды қарауды қалайсыз ба?"
 
-#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:945
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:952
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
 msgstr[0] "Бұл әрекет %d бөлек терезені ашады."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:101
+#: src/nautilus-mime-actions.c:102
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Кез-келген нәрсе"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:111 src/nautilus-properties-window.c:4588
+#: src/nautilus-mime-actions.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4588
 msgid "Folders"
 msgstr "Бумалар"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:115
+#: src/nautilus-mime-actions.c:116
 msgid "Documents"
 msgstr "Құжаттар"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:131
+#: src/nautilus-mime-actions.c:132
 msgid "Illustration"
 msgstr "Бейне"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:143
+#: src/nautilus-mime-actions.c:144
 msgid "Music"
 msgstr "Музыка"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:156
+#: src/nautilus-mime-actions.c:157
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:162
+#: src/nautilus-mime-actions.c:163
 msgid "Picture"
 msgstr "Сурет"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:201
+#: src/nautilus-mime-actions.c:202
 msgid "Text File"
 msgstr "Мәтін файлы"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:541
+#: src/nautilus-mime-actions.c:542
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "\"%s\" сілтемесі сынық. Оны қоқыс шелегіне тастау керек пе?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:545
+#: src/nautilus-mime-actions.c:546
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "\"%s\" сілтемесі сынық."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:552
+#: src/nautilus-mime-actions.c:553
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Сілтемені қолдану мүмкін емес, өйткені оның мақсаты жоқ."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:556
+#: src/nautilus-mime-actions.c:557
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
 msgstr ""
 "Сілтемені қолдану мүмкін емес, өйткені оның \"%s\" мақсаты жоқ болып тұр."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:567
+#: src/nautilus-mime-actions.c:568
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:174
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Қоқы_с шелегіне тастау"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:638
+#: src/nautilus-mime-actions.c:639
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "\"%s\" жөнелтуді, немесе оның құрамасын көрсетуді қалайсыз ба?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:640
+#: src/nautilus-mime-actions.c:641
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "\"%s\" орындалатын мәтіндік файлы болып тұр."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:646
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "_Терминалда орындау"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:647
+#: src/nautilus-mime-actions.c:648
 msgid "_Display"
 msgstr "Көр_сету"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:940
+#: src/nautilus-mime-actions.c:947
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
 msgstr[0] "Бұл әрекет %d бөлек бетті ашады."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1012
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1019
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "\"%s\" көрсету мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1115
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1122
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Файл түрі белгісіз"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1120
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1127
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "\"%s\" түріндегі файлдары үшін орнатылған қолданба жоқ"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1133
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1140
 msgid "_Select Application"
 msgstr "Қо_лданбаны таңдау"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1171
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1178
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Қолданбаларды іздеу кезінде ішкі қате орын алды:"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1173
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1180
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Қолданбаны іздеу мүмкін емес"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1304
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1311
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3567,11 +3554,11 @@ msgstr ""
 "\"%s\" түріндегі файлдары үшін орнатылған қолданба жоқ.\n"
 "Бұл файлды ашу үшін қолданбаны іздеуді қалайсыз ба?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1482
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1489
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Сенімсіз қолданба жөнелткіші"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1485
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1492
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
@@ -3580,26 +3567,26 @@ msgstr ""
 "\"%s\" қолданба жөнелткіші сенімді ретінде белгіленбеген. Егер сіз оның "
 "шыққан көзін білмесеңіз, оны жөнелту қауіпсіз емес болуы мүмкін."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1507
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1514
 msgid "Trust and _Launch"
 msgstr "Сену және жөне_лту"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1889 src/nautilus-mime-actions.c:2184
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1896 src/nautilus-mime-actions.c:2191
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1228 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1303
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Орналасуға қатынау мүмкін емес"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2273
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2280
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Орналасуды бастау мүмкін емес"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2364
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2371
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "\"%s\" ашу."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2369
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2376
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3679,7 +3666,7 @@ msgid "Create"
 msgstr "Жасау"
 
 #: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:275
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:296
 msgid "Folder name"
 msgstr "Бума аты"
 
@@ -3835,7 +3822,7 @@ msgstr "Файлдар бәсекелесі"
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:159 src/nautilus-properties-window.c:4084
+#: src/nautilus-preferences-window.c:157 src/nautilus-properties-window.c:4084
 #: src/nautilus-properties-window.c:4114
 msgid "None"
 msgstr "Ешнәрсе"
@@ -4180,7 +4167,7 @@ msgstr "А_шу"
 #: src/nautilus-query.c:517 src/nautilus-search-directory-file.c:167
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:222
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:268
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:955
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:909
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:143
 msgid "Search"
@@ -4211,11 +4198,11 @@ msgstr "Қашықтағы орналасу — тек ағымдағы бума
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Тек ағымдағы бумадан іздеу"
 
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:276
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:297
 msgid "File name"
 msgstr "Файл аты"
 
-#: src/nautilus-search-engine.c:239
+#: src/nautilus-search-engine.c:229
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Сұралған іздеуді аяқтау мүмкін емес"
 
@@ -4347,50 +4334,70 @@ msgid "Last year"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d жыл бұрын"
 
-#: src/nautilus-window.c:1486
+#: src/nautilus-window.c:192
+msgid "Parent folder"
+msgstr "Аталық бумасы"
+
+#: src/nautilus-window.c:194 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
+msgid "New tab"
+msgstr "Жаңа бет"
+
+#: src/nautilus-window.c:195
+msgid "Close current view"
+msgstr "Ағымдағы көріністі жабу"
+
+#: src/nautilus-window.c:196
+msgid "Back"
+msgstr "Артқа"
+
+#: src/nautilus-window.c:197
+msgid "Forward"
+msgstr "Алға"
+
+#: src/nautilus-window.c:1497
 msgid "_Properties"
 msgstr "Қас_иеттері"
 
-#: src/nautilus-window.c:1498
+#: src/nautilus-window.c:1509
 msgid "_Format…"
 msgstr "Пі_шімдеу…"
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1803
+#: src/nautilus-window.c:1817
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "\"%s\" өшірілді"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1810
+#: src/nautilus-window.c:1824
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
 msgstr[0] "%d файл өшірілді"
 
-#: src/nautilus-window.c:1933
+#: src/nautilus-window.c:1947
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "%s ашу"
 
-#: src/nautilus-window.c:2035
+#: src/nautilus-window.c:2049
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Жаңа бет"
 
-#: src/nautilus-window.c:2045
+#: src/nautilus-window.c:2059
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Бетті со_лға жылжыту"
 
-#: src/nautilus-window.c:2053
+#: src/nautilus-window.c:2067
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Бетті _оңға жылжыту"
 
-#: src/nautilus-window.c:2064
+#: src/nautilus-window.c:2078
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "Бетті _жабу"
 
-#: src/nautilus-window.c:3103
+#: src/nautilus-window.c:3130
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Файлдарыңызға қатынау және басқару."
 
@@ -4398,37 +4405,37 @@ msgstr "Файлдарыңызға қатынау және басқару."
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:3112
+#: src/nautilus-window.c:3140
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1413
+#: src/nautilus-window-slot.c:1420
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Бұл буманың құрамасын көрсету мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1417
+#: src/nautilus-window-slot.c:1424
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "Бұл орналасу бума емес сияқты."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1426
+#: src/nautilus-window-slot.c:1433
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr "Сұралған файлды табу мүмкін емес. Жазылуды тексеріп, қайталап көріңіз."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1435
+#: src/nautilus-window-slot.c:1442
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "\"%s\" орналасуларына қолдау жоқ."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1440
+#: src/nautilus-window-slot.c:1447
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "Бұл тектес орналасуларды өндеу мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1448
+#: src/nautilus-window-slot.c:1455
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Сұралған орналасуға қатынау мүмкін емес."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1454
+#: src/nautilus-window-slot.c:1461
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Сұралған орналасуға қатынау үшін рұқсаттар жоқ."
 
@@ -4437,7 +4444,7 @@ msgstr "Сұралған орналасуға қатынау үшін рұқса
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1465
+#: src/nautilus-window-slot.c:1472
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
@@ -4445,12 +4452,12 @@ msgstr ""
 "Сұралған орналасуды табу мүмкін емес. Оның дұрыс жазылғанын және желі "
 "баптауларын тексеріңіз."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1484
+#: src/nautilus-window-slot.c:1491
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Өнделмеген қате хабарламасы: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1656
+#: src/nautilus-window-slot.c:1671
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Орналасуды жүктеу мүмкін емес"
 
@@ -5185,7 +5192,7 @@ msgstr "Таңбашалар көрінісінің сипаттамалары"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:355
 msgid ""
-"Add information to be displayed beneath file and folder names.More "
+"Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
 "information will appear when zooming closer."
 msgstr ""
 "Файлдар және бумалар атауларының астында көрсетілетін ақпаратты қосыңыз. "
@@ -5258,94 +5265,86 @@ msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
 msgstr "Файлдар және бумаларды _толығымен өшіру әрекетін көрсету"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:817
-msgid "Compressed Files"
-msgstr "Сығылған файлдар"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:831
-msgid "E_xtract the files on open"
-msgstr "Файлдарды ашқан кезде _тарқату"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:863
 msgid "Behavior"
 msgstr "Мінез-құлығы"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:893
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:847
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Тізім көрінісі үшін көрсетілетін ақпараттың ретін таңдаңыз."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:931
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:885
 msgid "List Columns"
 msgstr "Тізім бағандары"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:971
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:925
 msgid "Search in subfolders:"
 msgstr "Ішкі бумалардан іздеу:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:982
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:936
 msgid "_On this computer only"
 msgstr "Тек бұл к_омпьютерде"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:999
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:953
 msgid "_All locations"
 msgstr "Б_арлық орналасулар"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:970
 msgid "_Never"
 msgstr "Ешқаша_н"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1035
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:989
 msgid "Full Text Search:"
 msgstr "Толық мәтіндік іздеу:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1046
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1000
 msgid "Set as _default"
 msgstr "Баст_апқы ретінде орнату"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1078
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1032
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Үлгілер"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1094
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1048
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Үлгілерді көрсету:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1105
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1059
 msgid "_Files on this computer only"
 msgstr "Тек бұл компьютердегі _файлдар"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1122
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1076
 msgid "A_ll files"
 msgstr "Б_арлық файлдар"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1139
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1093
 msgid "N_ever"
 msgstr "_Ешқашан"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1163
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1117
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "Өл_шемі келесіден аз файлдар үшін ғана:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1216
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1170
 msgid "File count"
 msgstr "Файлдар саны"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1232
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1186
 msgid "Count number of files in folders:"
 msgstr "Бумалардағы файлдар санын анықтау:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1243
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1197
 msgid "F_olders in this computer only"
 msgstr "Тек бұл компьютердегі бу_малар"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1260
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1214
 msgid "All folder_s"
 msgstr "Барлық бу_малар"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1277
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
 msgid "Ne_ver"
 msgstr "Ешқ_ашан"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1309
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1263
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Іздеу және алдын-ала қарау"
 
@@ -5405,10 +5404,6 @@ msgstr "Жаңа бума"
 msgid "Bookmark this location"
 msgstr "Бұл орналасуды бетбелгілерге қосу"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
-msgid "New tab"
-msgstr "Жаңа бет"
-
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:92
 msgid "Action menu"
 msgstr "Әрекеттер мәзірі"
@@ -5648,6 +5643,24 @@ msgstr "_Серверге байланысты орнату"
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Сервер адресін енгізіңіз…"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
+#~ "application"
+#~ msgstr "Сығылған файлдарды басқа қолданбада ашу орнына тарқату керек пе"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
+#~ "instead of opening them in another application"
+#~ msgstr ""
+#~ "Мәні true болса, онда Nautilus сығылған файлдарды басқа қолданбада ашу "
+#~ "орнына автоматты түрде тарқатады"
+
+#~ msgid "Compressed Files"
+#~ msgstr "Сығылған файлдар"
+
+#~ msgid "E_xtract the files on open"
+#~ msgstr "Файлдарды ашқан кезде _тарқату"
+
 #~ msgid "This will open %d separate application."
 #~ msgid_plural "This will open %d separate applications."
 #~ msgstr[0] "Бұл әрекет %d бөлек қолданбаны ашады."
@@ -6578,9 +6591,6 @@ msgstr "Сервер адресін енгізіңіз…"
 #~ msgid "Open another tab for the displayed location"
 #~ msgstr "Көрсетілген орналасу үшін жаңа бетті ашу"
 
-#~ msgid "_Back"
-#~ msgstr "Ар_тқа"
-
 #~ msgid "Go to the previous visited location"
 #~ msgstr "Алдыңғы жерге өту"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]