[gnome-applets] Updated Serbian translationcommit ba4e7ea8c318ccfcbbc1f37da1ed8ac193131944
Author: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>
Date:   Sun Aug 13 10:16:37 2017 +0200

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  377 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 po/sr latin po |  377 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 2 files changed, 364 insertions(+), 390 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 729b0e5..94e8e11 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -8,12 +8,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "applets&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-03 06:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-25 19:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 20:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 10:13+0200\n"
 "Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
+"Language-Team: српски <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Поставке приступачности _тастатуре"
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:6
 #: ../trash/src/trash-menu.xml.h:3
 msgid "_Help"
-msgstr "_Помоћ"
+msgstr "По_моћ"
 
 #: ../accessx-status/accessx-status-applet-menu.xml.h:3
 #: ../battstat/battstat-applet-menu.xml.h:3
@@ -55,8 +55,7 @@ msgstr "_Помоћ"
 #: ../netspeed/data/netspeed-menu.xml.h:4
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:7
 #: ../tracker-search-bar/src/tracker-search-bar-menu.xml.h:1
-#: ../trash/src/trash-menu.xml.h:4 ../window-buttons/windowbuttons.c:69
-#: ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:2 ../window-title/windowtitle.c:52
+#: ../trash/src/trash-menu.xml.h:4 ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:2
 msgid "_About"
 msgstr "_О програму"
 
@@ -88,7 +87,7 @@ msgstr ""
 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:605 ../drivemount/src/drivemount.c:98
 #: ../geyes/src/geyes.c:176 ../gweather/src/gweather-about.c:60
 #: ../invest-applet/invest/invest-applet.c:273 ../mini-commander/src/about.c:53
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:996 ../multiload/src/main.c:62
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:1002 ../multiload/src/main.c:62
 #: ../netspeed/src/netspeed.c:634
 #: ../sticky-notes/src/stickynotes_applet_callbacks.c:395
 #: ../timer/src/timer-applet.c:286 ../trash/src/trash-applet.c:419
@@ -154,7 +153,7 @@ msgstr "Приказује текуће стање функција присту
 #: ../multiload/multiload-applet-menu.xml.h:2
 #: ../netspeed/data/netspeed-menu.xml.h:2
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:5
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:68 ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:1
+#: ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:1
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Поставке"
 
@@ -664,7 +663,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../charpick/src/properties.c:73
 #: ../invest-applet/invest/invest-preferences.c:324
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:907 ../trash/src/trash-applet.c:496
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:913 ../trash/src/trash-applet.c:500
 #: ../trash/src/trash-empty.c:341
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Откажи"
@@ -726,7 +725,7 @@ msgstr "Дугме уређивања"
 msgid "Click to edit the selected palette"
 msgstr "Кликните да уредите изабрану палету"
 
-#: ../charpick/src/properties.c:458 ../trash/src/trash-applet.c:498
+#: ../charpick/src/properties.c:458 ../trash/src/trash-applet.c:502
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Обриши"
 
@@ -1860,7 +1859,6 @@ msgstr "Провизија"
 #.
 #: ../invest-applet/invest/invest-quotes.c:179
 #, c-format
-#| msgid "Average change: %s"
 msgid "Average change: %+.2f%%"
 msgstr "Средња промена: %+.2f%%"
 
@@ -1873,7 +1871,6 @@ msgstr "Средња промена: %+.2f%%"
 #.
 #: ../invest-applet/invest/invest-quotes.c:202
 #, c-format
-#| msgid "Positions balance: %s %s (%s)"
 msgid "Positions balance: %'+.2f %s (%'+.2f%%)"
 msgstr "Баланс позиције: %'+.2f %s (%'+.2f%%)"
 
@@ -2155,7 +2152,6 @@ msgstr "Пре_кини"
 
 #: ../modem-lights/modem-applet-menu.xml.h:3
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-note-menu.xml.h:4
-#: ../window-title/windowtitle.c:51
 msgid "_Properties"
 msgstr "Осо_бине"
 
@@ -2183,20 +2179,20 @@ msgstr "Праћење модема"
 msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
 msgstr "Покрени и прати модемску мрежну везу"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:667
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:673
 msgid "Connection active, but could not get connection time"
 msgstr "Веза је успостављена, али не могу да сазнам њено трајање"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:683
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:689
 #, c-format
 msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
 msgstr "Трајање везе: %.1d:%.2d"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:687
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:693
 msgid "Not connected"
 msgstr "Неповезан"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:709
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:715
 msgid ""
 "To connect to your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2204,7 +2200,7 @@ msgstr ""
 "Да се повежете на вашег добављача Интернет услуга, требају вам "
 "администраторска овлашћења"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:710
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:716
 msgid ""
 "To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2212,11 +2208,11 @@ msgstr ""
 "Да прекинете везу са вашим добављачем Интернет услуга, требају вам "
 "администраторска овлашћења"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:785
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:791
 msgid "The entered password is invalid"
 msgstr "Унета лозинка је неисправна"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:787
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:793
 msgid ""
 "Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
 "\"caps lock\" key"
@@ -2224,27 +2220,27 @@ msgstr ""
 "Проверите да ли сте је исправно унели и да нисте притиснули „Caps Lock“ "
 "тастер"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:898
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:904
 msgid "Do you want to connect?"
 msgstr "Желите да успоставите везу?"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:899
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:905
 msgid "Do you want to disconnect?"
 msgstr "Желите да прекинете везу?"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:908
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:914
 msgid "C_onnect"
 msgstr "П_овежи се"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:908
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:914
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Прекини везу"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:967
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:973
 msgid "Could not launch network configuration tool"
 msgstr "Не могу да покренем алат за подешавање мреже"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:969
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:975
 msgid ""
 "Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
 "permissions"
@@ -2252,7 +2248,7 @@ msgstr ""
 "Проверите да ли је инсталиран на исправном месту и да има одговарајућа "
 "овлашћења"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:993
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:999
 msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
 msgstr "Програмче за повезивање и праћење модемске мрежне везе."
 
@@ -3114,11 +3110,11 @@ msgstr "_Закључај белешке"
 msgid "_Delete Notes"
 msgstr "_Уклони белешке"
 
-#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:594
+#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:765
 msgid "This note is locked."
 msgstr "Ова белешка је закључана."
 
-#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:598
+#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:769
 msgid "This note is unlocked."
 msgstr "Ова белешка је откључана."
 
@@ -3231,7 +3227,7 @@ msgid "Pick a default sticky note font"
 msgstr "Изаберите подразумевани словни лик за белешке"
 
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-preferences.ui.h:18
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:52 ../window-title/windowtitle.ui.h:27
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:54 ../window-title/windowtitle.ui.h:27
 msgid "Behavior"
 msgstr "Понашање"
 
@@ -3542,12 +3538,30 @@ msgstr "Да обришем одмах?"
 msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
 msgstr "Не могу да преместим ставке у смеће, желите ли да их одмах обришете?"
 
-#: ../trash/src/trash-applet.c:473
+#: ../trash/src/trash-applet.c:469
+#, c-format
+msgid "The selected item cannot be moved to the trash"
+msgid_plural "None of the %d selected items can be moved to the Trash"
+msgstr[0] "%d изабрана ставка се не може преместити у смеће"
+msgstr[1] "%d изабране ставке се не могу преместити у смеће"
+msgstr[2] "%d изабраних ставки се не може преместити у смеће"
+msgstr[3] "Изабрана ставка се не може преместити у смеће"
+
+#: ../trash/src/trash-applet.c:475
 msgid ""
 "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
 msgstr ""
 "Не могу да преместим неке ставке у смеће, желите ли да их одмах обришете?"
 
+#: ../trash/src/trash-applet.c:476
+#, c-format
+msgid "The selected item cannot be moved to the Trash"
+msgid_plural "%d of the selected items cannot be moved to the Trash"
+msgstr[0] "%d изабрана ставка се не може преместити у смеће"
+msgstr[1] "%d изабране ставке се не могу преместити у смеће"
+msgstr[2] "%d изабраних ставки се не може преместити у смеће"
+msgstr[3] "Изабрана ставка се не може преместити у смеће"
+
 #. Translators: the %s in this string should be read as %d.
 #: ../trash/src/trash-empty.c:70
 #, c-format
@@ -3588,52 +3602,11 @@ msgstr "Из:"
 msgid "_Open Trash"
 msgstr "_Отвори смеће"
 
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:1
-#| msgid "Drive Mount Applet Factory"
-msgid "Window Buttons applet Factory"
-msgstr "Производња програмчета дугмади прозора"
-
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:2
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window buttons for your GNOME Panel"
-msgstr "Дугмад прозора за ваш Гном панел"
-
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:3
-#| msgid "Window Task Button"
-msgid "Window Buttons"
-msgstr "Дугмад прозора"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:118
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window buttons for your GNOME Panel."
-msgstr "Дугмад прозора за ваш Гном панел."
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:126 ../window-title/windowtitle.c:104
-msgid "Window Applets on Gnome-Look"
-msgstr "Програмчићи прозора на Гном-изгледу"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:240 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:3
-msgid "Unmaximize"
-msgstr "Поништи увеличање"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:244 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:4
-#| msgid "Maximum"
-msgid "Maximize"
-msgstr "Увеличај"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:251 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:6
-msgid "Minimize"
-msgstr "Умањи"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:252 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:5
-msgid "Close"
-msgstr "Затвори"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:1
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Determines whether we use custom or Metacity's button layout"
 msgstr "Одређује да ли користимо произвољан или Метаситијев распоред дугмади"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:2
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
 "When disabled, this applet's button_layout string will be used to order the "
 "buttons."
@@ -3641,11 +3614,11 @@ msgstr ""
 "Када је искључено, ова ниска распореда дугмади програмчета биће коришћена за "
 "распоред дугмади."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:3
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Layout of buttons."
 msgstr "Распоре дугмади."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:4
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid ""
 "Essentially a copy from Metacity's button_layout, but we can modify it for "
 "custom settings."
@@ -3653,20 +3626,20 @@ msgstr ""
 "Суштински умножак из распореда дигмади Метаситија, али га можемо изменити за "
 "произвољна подешавања."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:5
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Button theme"
 msgstr "Тема дугмади"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:6
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Name of a folder located in windowapplets/themes/ or \"custom\"."
-msgstr "Назив фасцикле која се налази у „windowapplets/themes/“ или у „custom“."
+msgstr ""
+"Назив фасцикле која се налази у „windowapplets/themes/“ или у „custom“."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:7
-#| msgid "Auto Completion"
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Button orientation"
 msgstr "Усмерење дугмади"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:8
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "May be used to set a static button orientation. Setting this value to 1 will "
 "ensure the buttons are always displayed horizontally. Setting it to 2 will "
@@ -3678,11 +3651,11 @@ msgstr ""
 "на 2 ће учинити исто, али усправно. Основна поставка 0 ће га подесити "
 "аутоматски према панелу."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:9
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Hides buttons when there are no windows present."
 msgstr "Скрива дугмад када нема присутних прозора."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:10
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "When enabled, the buttons will disappear when there are no maximized (or "
 "active) windows on the screen."
@@ -3690,12 +3663,12 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, дугмад ће нестати када нема увећаног (или радног) прозора "
 "на екрану."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:11
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:3
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Only control maximized windows."
 msgstr "Управља само увећаним прозорима."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:12
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid ""
 "When enabled, the window buttons will always control the upper-most "
 "maximized window."
@@ -3703,11 +3676,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, дугмадим прозора ће увек управљати увећани прозор који је "
 "на врху."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:13
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Reverse the buttons placement."
 msgstr "Обрће постављање дугмади."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:14
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "When enabled, the window buttons will be placed in reverse order (right to "
 "left instead of left to right, or bottom to top instead of top to bottom)."
@@ -3715,11 +3688,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, дугмад прозора ће бити постављена обрнутим редом (с десна "
 "на лево уместо с лева на десно, или одоздо на горе уместо одозго на доле)."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:15
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Enable click effect."
 msgstr "Укључује дејство клика."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:16
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "When enabled, the button will change image to 'clicked' whenever it is "
 "clicked."
@@ -3727,11 +3700,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, дугме ће променити слику на „кликнуто“ кад год се кликне "
 "на њ."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:17
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Enable hover effect."
 msgstr "Укључује дејство лебдења."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:18
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "When enabled, the button will change image to 'hovered' whenever the mouse "
 "passes it."
@@ -3739,11 +3712,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, дугме ће променити слику на „наднешено“ кад год миш прође "
 "изнад њега."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:19
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Show tooltips on buttons."
 msgstr "Приказује облачиће на дугмићима."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:20
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "When enabled, each button will display its own tooltip, describing the "
 "function that it represents."
@@ -3751,13 +3724,47 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, свако дугме ће приказати свој сопствени облачић, који "
 "описује функцију која га представља."
 
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:1
+msgid "Window Buttons applet Factory"
+msgstr "Производња програмчета дугмади прозора"
+
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:2
+msgid "Window buttons for your GNOME Panel"
+msgstr "Дугмад прозора за ваш Гном панел"
+
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:3
+msgid "Window Buttons"
+msgstr "Дугмад прозора"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:118
+msgid "Window buttons for your GNOME Panel."
+msgstr "Дугмад прозора за ваш Гном панел."
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:126 ../window-title/windowtitle.c:113
+msgid "Window Applets on Gnome-Look"
+msgstr "Програмчићи прозора на Гном-изгледу"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:241 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:3
+msgid "Unmaximize"
+msgstr "Поништи увеличање"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:245 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:4
+msgid "Maximize"
+msgstr "Увеличај"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:252 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:6
+msgid "Minimize"
+msgstr "Умањи"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:253 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:5
+msgid "Close"
+msgstr "Затвори"
+
 #: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:1
-#| msgid "Sticky Notes Preferences"
 msgid "Window Buttons Preferences"
 msgstr "Поставке дугмића прозора"
 
 #: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:2
-#| msgid "Themes"
 msgid "Theme:"
 msgstr "Тема:"
 
@@ -3825,7 +3832,8 @@ msgstr ""
 msgid "Custom order:"
 msgstr "Произвољан поредак:"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:23
+#. Translators: minimize, maximize, close should not be translated
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:24
 msgid ""
 "Define your custom order by using the words:\n"
 "minimize, maximize and close\n"
@@ -3837,105 +3845,104 @@ msgstr ""
 "Раздвојте их зарезима (,).\n"
 "НЕ користите удвостручене вредности!"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:27
+#. Translators: these words should not be translated
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:29
 msgid "minimize,maximize,close"
 msgstr "minimize,maximize,close"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:28
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:30
 msgid "Reload"
 msgstr "Учитај поново"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:29
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:31
 msgid "Click to reload buttons."
 msgstr "Кликните да поново учитате дугмад."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:30
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:32
 msgid "Reverse order"
 msgstr "Обрнути поредак"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:31
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:33
 msgid "<b>Button Order</b>"
 msgstr "<b>Поредак дугмади</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:32
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:34
 msgid "Automatic"
 msgstr "Самостално"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:33
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:35
 msgid "Align buttons with panel orientation."
 msgstr "Поређајте дугмад са смером панела."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:34
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:36
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Водоравно"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:35
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:37
 msgid "Force buttons to always appear horizontal."
 msgstr "Приморајте дугмад да се увек појављују водоравно."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:36
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:38
 msgid "Vertical"
 msgstr "Усправно"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:37
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:39
 msgid "Force buttons to always appear vertical."
 msgstr "Приморајте дугмад да се увек појављују усправно."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:38
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:40
 msgid "<b>Button Orientation</b>"
 msgstr "<b>Усмерење дугмади</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:39
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:41
 msgid "Minimize Button"
 msgstr "Дугме умањења"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:40
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:42
 msgid "Maximize/Unmaximize Button"
 msgstr "Дугме увећања/поништавања повећања"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:41
-#| msgid "Delete button"
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:43
 msgid "Close Button"
 msgstr "Дугме затварања"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:42
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:44
 msgid "<b>Button Hiding</b>"
 msgstr "<b>Скривање дугмета</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:43
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:45
 msgid "Positioning & Visibility"
 msgstr "Постављање и видљивост"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:44 ../window-title/windowtitle.ui.h:20
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:46 ../window-title/windowtitle.ui.h:20
 msgid "Control _maximized windows only"
 msgstr "Управљај само _увећаним прозорима"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:45
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:47
 msgid "_Hide when no active maximized window"
 msgstr "_Сакриј када нема активног увећаног прозора"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:46
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:48
 msgid "Enable _click effect"
 msgstr "Укључи дејство _клика"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:47
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:49
 msgid "Enable _hover effect"
 msgstr "Укључи дејство _лебдења"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:48 ../window-title/windowtitle.ui.h:26
-#| msgid "Show bits"
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:50 ../window-title/windowtitle.ui.h:26
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Прикажи _облачићи"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:49
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:51
 msgid "<b>Internal</b>"
 msgstr "<b>Унутрашње</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:50
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:52
 msgid "Hide Compiz _decorations for maximized windows"
 msgstr "Сакриј _украсе Компиза за увећане прозоре"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:51
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:53
 msgid "<b>External</b>"
 msgstr "<b>Спољно</b>"
 
@@ -3984,36 +3991,11 @@ msgstr ""
 msgid "Close window"
 msgstr "Затвори прозор"
 
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:1
-#| msgid "Gweather Applet Factory"
-msgid "Window Title applet Factory"
-msgstr "Производња програмчета наслова прозора"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:2
-#| msgid "Factory for drive mount applet"
-msgid "Factory for Window Title"
-msgstr "Производња за наслов прозора"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:3
-#| msgid "Window Picker"
-msgid "Window Title"
-msgstr "Наслов прозора"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:4
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window title for your GNOME Panel"
-msgstr "Наслов прозора за ваш Гном панел"
-
-#: ../window-title/windowtitle.c:96
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window title for your GNOME Panel."
-msgstr "Наслов прозора за ваш Гном панел."
-
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:1
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Hides title when there are no windows present."
 msgstr "Скрива наслов када нема присутних прозора."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:2
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
 "When enabled, the title will disappear when there are no maximized (or "
 "active) windows on the screen."
@@ -4021,7 +4003,7 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, наслов ће нестати када нема увећаног (или радног) прозора "
 "на екрану."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:4
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid ""
 "When enabled, the window title will always display the upper-most maximized "
 "window's name."
@@ -4029,57 +4011,56 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, наслов прозора ће увек приказати назив увећаног прозора "
 "који је на врху."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:5
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Set the title alignment."
 msgstr "Подешава поравнање наслова."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:6
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Legal values are between 0 and 1."
 msgstr "Исправне вредности су између 0 и 1."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:7
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Swap icon and title."
 msgstr "Размените иконицу и наслов."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:8
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "When enabled, window title will be on the left side and the icon on the "
 "right side."
 msgstr ""
 "Када је укључено, наслов прозора биће на левој страни а иконица на десној."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:9
-#| msgid "Width of the applet"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Expand the applet"
 msgstr "Шири програмче"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:10
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "When enabled, the applet will use up all available space in the panel."
 msgstr ""
 "Када је укључено, програмче ће користити сав горњи расположиви простор на "
 "панелу."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:11
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Hide the icon"
 msgstr "Скрива иконицу"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:12
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "When enabled, the window icon will not be displayed."
 msgstr "Када је укључено, иконица прозора се неће приказивати."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:13
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Hide the title"
 msgstr "Скрива наслов"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:14
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "When enabled, the window title will not be displayed."
 msgstr "Када је укључено, наслов прозора се неће приказивати."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:15
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Show tooltips over title and icon"
 msgstr "Приказује облачиће преко наслова и иконице"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:16
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "When enabled, a tooltip carrying the name of the currently active window "
 "will be shown."
@@ -4087,11 +4068,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, облачић који носи назив тренутно активног прозора биће "
 "приказан."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:17
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Minimal title size"
 msgstr "Најмања величина наслова"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:18
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "This size is used when the applet is not expanded or otherwise to determine "
 "the minimal size the title label can be shrunk to. The value represents the "
@@ -4103,11 +4084,11 @@ msgstr ""
 "представља количину пиксела или по ширини или по висини, у зависности од "
 "усмерења панела."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:19
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Use a custom style."
 msgstr "Користи произвољни стил."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:20
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "When enabled, custom font style and color will be used. When disabled, "
 "system theme defaults will be used."
@@ -4115,11 +4096,11 @@ msgstr ""
 "Када је укључено, произвољни стил слова и боје биће коришћен. Када је "
 "искључено, користиће се основности земе система."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:21
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Show the window action menu on right click."
 msgstr "Приказује изборник радње прозора на десни клик."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:22
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Will cause the window action menu to appear when the title is right-clicked. "
 "This experimental feature is still under development! Warning! In current "
@@ -4133,50 +4114,61 @@ msgstr ""
 "радње програмчета путем десног клика на наслов када је ова опција укључена! "
 "И даље можете да урадите ово десним кликом на иконицу ако није скривена."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:23
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Active title font."
 msgstr "Словни лик активног наслова."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:24
-#| msgid ""
-#| "Show the application title and close icon\n"
-#| "for the active window"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Font name and size for the active window state."
 msgstr "Назив и величин асловног лика за активно стање прозора."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:25
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Inactive title font."
 msgstr "Словни лик неактивног наслова."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:26
-#| msgid ""
-#| "Show the application title and close icon\n"
-#| "for the active window"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Font name and size for the inactive window state."
 msgstr "Назив и величин асловног лика за неактивно стање прозора."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:27
-#| msgid "Foreground color"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Active title foreground color."
 msgstr "Боја исцртавања активног наслова."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:28
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Title foreground color in hex format for the active window state."
 msgstr ""
 "Боја исцртавања наслова у хексадецималном запису за стање активног прозора."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:29
-#| msgid "The green component of the foreground color."
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Inactive title foreground color."
 msgstr "Боја исцртавања неактивног наслова."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:30
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Title foreground color in hex format for the inactive window state."
 msgstr ""
 "Боја исцртавања наслова у хексадецималном запису за стање неактивног прозора."
 
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:1
+msgid "Window Title applet Factory"
+msgstr "Производња програмчета наслова прозора"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:2
+msgid "Factory for Window Title"
+msgstr "Производња за наслов прозора"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:3
+msgid "Window Title"
+msgstr "Наслов прозора"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:4
+msgid "Window title for your GNOME Panel"
+msgstr "Наслов прозора за ваш Гном панел"
+
+#: ../window-title/windowtitle.c:105
+msgid "Window title for your GNOME Panel."
+msgstr "Наслов прозора за ваш Гном панел."
+
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:1
-#| msgid "Command Line Preferences"
 msgid "Window Title Preferences"
 msgstr "Поставке наслова прозора"
 
@@ -4185,7 +4177,6 @@ msgid "Swap icon/title _order"
 msgstr "Размени _редослед иконице/наслова"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:3
-#| msgid "Command Applet"
 msgid "Expand applet"
 msgstr "Рашири програмче"
 
@@ -4228,22 +4219,18 @@ msgid "Custom _style"
 msgstr "Произвољни _стил"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:14
-#| msgid "Font C_olor:"
 msgid "Font color:"
 msgstr "Боја словног лика:"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:15
-#| msgid "Fonts"
 msgid "Font style:"
 msgstr "Стил словног лика:"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:16
-#| msgid "_Activate"
 msgid "Active"
 msgstr "Активан"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:17
-#| msgid "_Deactivate"
 msgid "Inactive"
 msgstr "Неактиван"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index d00a4aa..bcfedfd 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -8,12 +8,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "applets&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-03 06:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-25 19:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-05 20:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-13 10:13+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic rocketmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
+"Language-Team: srpski <gnome-sr googlegroups org>\n"
 "Language: sr\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Postavke pristupačnosti _tastature"
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:6
 #: ../trash/src/trash-menu.xml.h:3
 msgid "_Help"
-msgstr "_Pomoć"
+msgstr "Po_moć"
 
 #: ../accessx-status/accessx-status-applet-menu.xml.h:3
 #: ../battstat/battstat-applet-menu.xml.h:3
@@ -55,8 +55,7 @@ msgstr "_Pomoć"
 #: ../netspeed/data/netspeed-menu.xml.h:4
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:7
 #: ../tracker-search-bar/src/tracker-search-bar-menu.xml.h:1
-#: ../trash/src/trash-menu.xml.h:4 ../window-buttons/windowbuttons.c:69
-#: ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:2 ../window-title/windowtitle.c:52
+#: ../trash/src/trash-menu.xml.h:4 ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:2
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
@@ -88,7 +87,7 @@ msgstr ""
 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:605 ../drivemount/src/drivemount.c:98
 #: ../geyes/src/geyes.c:176 ../gweather/src/gweather-about.c:60
 #: ../invest-applet/invest/invest-applet.c:273 ../mini-commander/src/about.c:53
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:996 ../multiload/src/main.c:62
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:1002 ../multiload/src/main.c:62
 #: ../netspeed/src/netspeed.c:634
 #: ../sticky-notes/src/stickynotes_applet_callbacks.c:395
 #: ../timer/src/timer-applet.c:286 ../trash/src/trash-applet.c:419
@@ -154,7 +153,7 @@ msgstr "Prikazuje tekuće stanje funkcija pristupačnosti tastature"
 #: ../multiload/multiload-applet-menu.xml.h:2
 #: ../netspeed/data/netspeed-menu.xml.h:2
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-applet-menu.xml.h:5
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:68 ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:1
+#: ../windowpicker/src/wp-menu.xml.h:1
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Postavke"
 
@@ -664,7 +663,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../charpick/src/properties.c:73
 #: ../invest-applet/invest/invest-preferences.c:324
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:907 ../trash/src/trash-applet.c:496
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:913 ../trash/src/trash-applet.c:500
 #: ../trash/src/trash-empty.c:341
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Otkaži"
@@ -726,7 +725,7 @@ msgstr "Dugme uređivanja"
 msgid "Click to edit the selected palette"
 msgstr "Kliknite da uredite izabranu paletu"
 
-#: ../charpick/src/properties.c:458 ../trash/src/trash-applet.c:498
+#: ../charpick/src/properties.c:458 ../trash/src/trash-applet.c:502
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Obriši"
 
@@ -1860,7 +1859,6 @@ msgstr "Provizija"
 #.
 #: ../invest-applet/invest/invest-quotes.c:179
 #, c-format
-#| msgid "Average change: %s"
 msgid "Average change: %+.2f%%"
 msgstr "Srednja promena: %+.2f%%"
 
@@ -1873,7 +1871,6 @@ msgstr "Srednja promena: %+.2f%%"
 #.
 #: ../invest-applet/invest/invest-quotes.c:202
 #, c-format
-#| msgid "Positions balance: %s %s (%s)"
 msgid "Positions balance: %'+.2f %s (%'+.2f%%)"
 msgstr "Balans pozicije: %'+.2f %s (%'+.2f%%)"
 
@@ -2155,7 +2152,6 @@ msgstr "Pre_kini"
 
 #: ../modem-lights/modem-applet-menu.xml.h:3
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-note-menu.xml.h:4
-#: ../window-title/windowtitle.c:51
 msgid "_Properties"
 msgstr "Oso_bine"
 
@@ -2183,20 +2179,20 @@ msgstr "Praćenje modema"
 msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
 msgstr "Pokreni i prati modemsku mrežnu vezu"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:667
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:673
 msgid "Connection active, but could not get connection time"
 msgstr "Veza je uspostavljena, ali ne mogu da saznam njeno trajanje"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:683
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:689
 #, c-format
 msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
 msgstr "Trajanje veze: %.1d:%.2d"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:687
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:693
 msgid "Not connected"
 msgstr "Nepovezan"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:709
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:715
 msgid ""
 "To connect to your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2204,7 +2200,7 @@ msgstr ""
 "Da se povežete na vašeg dobavljača Internet usluga, trebaju vam "
 "administratorska ovlašćenja"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:710
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:716
 msgid ""
 "To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
 "privileges"
@@ -2212,11 +2208,11 @@ msgstr ""
 "Da prekinete vezu sa vašim dobavljačem Internet usluga, trebaju vam "
 "administratorska ovlašćenja"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:785
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:791
 msgid "The entered password is invalid"
 msgstr "Uneta lozinka je neispravna"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:787
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:793
 msgid ""
 "Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
 "\"caps lock\" key"
@@ -2224,27 +2220,27 @@ msgstr ""
 "Proverite da li ste je ispravno uneli i da niste pritisnuli „Caps Lock“ "
 "taster"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:898
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:904
 msgid "Do you want to connect?"
 msgstr "Želite da uspostavite vezu?"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:899
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:905
 msgid "Do you want to disconnect?"
 msgstr "Želite da prekinete vezu?"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:908
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:914
 msgid "C_onnect"
 msgstr "P_oveži se"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:908
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:914
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Prekini vezu"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:967
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:973
 msgid "Could not launch network configuration tool"
 msgstr "Ne mogu da pokrenem alat za podešavanje mreže"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:969
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:975
 msgid ""
 "Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
 "permissions"
@@ -2252,7 +2248,7 @@ msgstr ""
 "Proverite da li je instaliran na ispravnom mestu i da ima odgovarajuća "
 "ovlašćenja"
 
-#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:993
+#: ../modem-lights/src/modem-applet.c:999
 msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
 msgstr "Programče za povezivanje i praćenje modemske mrežne veze."
 
@@ -3114,11 +3110,11 @@ msgstr "_Zaključaj beleške"
 msgid "_Delete Notes"
 msgstr "_Ukloni beleške"
 
-#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:594
+#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:765
 msgid "This note is locked."
 msgstr "Ova beleška je zaključana."
 
-#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:598
+#: ../sticky-notes/src/stickynotes.c:769
 msgid "This note is unlocked."
 msgstr "Ova beleška je otključana."
 
@@ -3231,7 +3227,7 @@ msgid "Pick a default sticky note font"
 msgstr "Izaberite podrazumevani slovni lik za beleške"
 
 #: ../sticky-notes/src/sticky-notes-preferences.ui.h:18
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:52 ../window-title/windowtitle.ui.h:27
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:54 ../window-title/windowtitle.ui.h:27
 msgid "Behavior"
 msgstr "Ponašanje"
 
@@ -3542,12 +3538,30 @@ msgstr "Da obrišem odmah?"
 msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
 msgstr "Ne mogu da premestim stavke u smeće, želite li da ih odmah obrišete?"
 
-#: ../trash/src/trash-applet.c:473
+#: ../trash/src/trash-applet.c:469
+#, c-format
+msgid "The selected item cannot be moved to the trash"
+msgid_plural "None of the %d selected items can be moved to the Trash"
+msgstr[0] "%d izabrana stavka se ne može premestiti u smeće"
+msgstr[1] "%d izabrane stavke se ne mogu premestiti u smeće"
+msgstr[2] "%d izabranih stavki se ne može premestiti u smeće"
+msgstr[3] "Izabrana stavka se ne može premestiti u smeće"
+
+#: ../trash/src/trash-applet.c:475
 msgid ""
 "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
 msgstr ""
 "Ne mogu da premestim neke stavke u smeće, želite li da ih odmah obrišete?"
 
+#: ../trash/src/trash-applet.c:476
+#, c-format
+msgid "The selected item cannot be moved to the Trash"
+msgid_plural "%d of the selected items cannot be moved to the Trash"
+msgstr[0] "%d izabrana stavka se ne može premestiti u smeće"
+msgstr[1] "%d izabrane stavke se ne mogu premestiti u smeće"
+msgstr[2] "%d izabranih stavki se ne može premestiti u smeće"
+msgstr[3] "Izabrana stavka se ne može premestiti u smeće"
+
 #. Translators: the %s in this string should be read as %d.
 #: ../trash/src/trash-empty.c:70
 #, c-format
@@ -3588,52 +3602,11 @@ msgstr "Iz:"
 msgid "_Open Trash"
 msgstr "_Otvori smeće"
 
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:1
-#| msgid "Drive Mount Applet Factory"
-msgid "Window Buttons applet Factory"
-msgstr "Proizvodnja programčeta dugmadi prozora"
-
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:2
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window buttons for your GNOME Panel"
-msgstr "Dugmad prozora za vaš Gnom panel"
-
-#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:3
-#| msgid "Window Task Button"
-msgid "Window Buttons"
-msgstr "Dugmad prozora"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:118
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window buttons for your GNOME Panel."
-msgstr "Dugmad prozora za vaš Gnom panel."
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:126 ../window-title/windowtitle.c:104
-msgid "Window Applets on Gnome-Look"
-msgstr "Programčići prozora na Gnom-izgledu"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:240 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:3
-msgid "Unmaximize"
-msgstr "Poništi uveličanje"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:244 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:4
-#| msgid "Maximum"
-msgid "Maximize"
-msgstr "Uveličaj"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:251 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:6
-msgid "Minimize"
-msgstr "Umanji"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.c:252 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:5
-msgid "Close"
-msgstr "Zatvori"
-
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:1
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Determines whether we use custom or Metacity's button layout"
 msgstr "Određuje da li koristimo proizvoljan ili Metasitijev raspored dugmadi"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:2
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
 "When disabled, this applet's button_layout string will be used to order the "
 "buttons."
@@ -3641,11 +3614,11 @@ msgstr ""
 "Kada je isključeno, ova niska rasporeda dugmadi programčeta biće korišćena za "
 "raspored dugmadi."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:3
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Layout of buttons."
 msgstr "Raspore dugmadi."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:4
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid ""
 "Essentially a copy from Metacity's button_layout, but we can modify it for "
 "custom settings."
@@ -3653,20 +3626,20 @@ msgstr ""
 "Suštinski umnožak iz rasporeda digmadi Metasitija, ali ga možemo izmeniti za "
 "proizvoljna podešavanja."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:5
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Button theme"
 msgstr "Tema dugmadi"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:6
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Name of a folder located in windowapplets/themes/ or \"custom\"."
-msgstr "Naziv fascikle koja se nalazi u „windowapplets/themes/“ ili u „custom“."
+msgstr ""
+"Naziv fascikle koja se nalazi u „windowapplets/themes/“ ili u „custom“."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:7
-#| msgid "Auto Completion"
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Button orientation"
 msgstr "Usmerenje dugmadi"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:8
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "May be used to set a static button orientation. Setting this value to 1 will "
 "ensure the buttons are always displayed horizontally. Setting it to 2 will "
@@ -3678,11 +3651,11 @@ msgstr ""
 "na 2 će učiniti isto, ali uspravno. Osnovna postavka 0 će ga podesiti "
 "automatski prema panelu."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:9
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Hides buttons when there are no windows present."
 msgstr "Skriva dugmad kada nema prisutnih prozora."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:10
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "When enabled, the buttons will disappear when there are no maximized (or "
 "active) windows on the screen."
@@ -3690,12 +3663,12 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, dugmad će nestati kada nema uvećanog (ili radnog) prozora "
 "na ekranu."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:11
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:3
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Only control maximized windows."
 msgstr "Upravlja samo uvećanim prozorima."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:12
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid ""
 "When enabled, the window buttons will always control the upper-most "
 "maximized window."
@@ -3703,11 +3676,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, dugmadim prozora će uvek upravljati uvećani prozor koji je "
 "na vrhu."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:13
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Reverse the buttons placement."
 msgstr "Obrće postavljanje dugmadi."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:14
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid ""
 "When enabled, the window buttons will be placed in reverse order (right to "
 "left instead of left to right, or bottom to top instead of top to bottom)."
@@ -3715,11 +3688,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, dugmad prozora će biti postavljena obrnutim redom (s desna "
 "na levo umesto s leva na desno, ili odozdo na gore umesto odozgo na dole)."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:15
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Enable click effect."
 msgstr "Uključuje dejstvo klika."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:16
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "When enabled, the button will change image to 'clicked' whenever it is "
 "clicked."
@@ -3727,11 +3700,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, dugme će promeniti sliku na „kliknuto“ kad god se klikne "
 "na nj."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:17
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Enable hover effect."
 msgstr "Uključuje dejstvo lebdenja."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:18
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "When enabled, the button will change image to 'hovered' whenever the mouse "
 "passes it."
@@ -3739,11 +3712,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, dugme će promeniti sliku na „nadnešeno“ kad god miš prođe "
 "iznad njega."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:19
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Show tooltips on buttons."
 msgstr "Prikazuje oblačiće na dugmićima."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.schemas.in.h:20
+#: ../window-buttons/org.gnome.gnome-applets.window-buttons.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "When enabled, each button will display its own tooltip, describing the "
 "function that it represents."
@@ -3751,13 +3724,47 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, svako dugme će prikazati svoj sopstveni oblačić, koji "
 "opisuje funkciju koja ga predstavlja."
 
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:1
+msgid "Window Buttons applet Factory"
+msgstr "Proizvodnja programčeta dugmadi prozora"
+
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:2
+msgid "Window buttons for your GNOME Panel"
+msgstr "Dugmad prozora za vaš Gnom panel"
+
+#: ../window-buttons/org.gnome.panel.WindowButtonsApplet.panel-applet.in.in.h:3
+msgid "Window Buttons"
+msgstr "Dugmad prozora"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:118
+msgid "Window buttons for your GNOME Panel."
+msgstr "Dugmad prozora za vaš Gnom panel."
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:126 ../window-title/windowtitle.c:113
+msgid "Window Applets on Gnome-Look"
+msgstr "Programčići prozora na Gnom-izgledu"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:241 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:3
+msgid "Unmaximize"
+msgstr "Poništi uveličanje"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:245 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:4
+msgid "Maximize"
+msgstr "Uveličaj"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:252 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:6
+msgid "Minimize"
+msgstr "Umanji"
+
+#: ../window-buttons/windowbuttons.c:253 ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:5
+msgid "Close"
+msgstr "Zatvori"
+
 #: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:1
-#| msgid "Sticky Notes Preferences"
 msgid "Window Buttons Preferences"
 msgstr "Postavke dugmića prozora"
 
 #: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:2
-#| msgid "Themes"
 msgid "Theme:"
 msgstr "Tema:"
 
@@ -3825,7 +3832,8 @@ msgstr ""
 msgid "Custom order:"
 msgstr "Proizvoljan poredak:"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:23
+#. Translators: minimize, maximize, close should not be translated
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:24
 msgid ""
 "Define your custom order by using the words:\n"
 "minimize, maximize and close\n"
@@ -3837,105 +3845,104 @@ msgstr ""
 "Razdvojte ih zarezima (,).\n"
 "NE koristite udvostručene vrednosti!"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:27
+#. Translators: these words should not be translated
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:29
 msgid "minimize,maximize,close"
 msgstr "minimize,maximize,close"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:28
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:30
 msgid "Reload"
 msgstr "Učitaj ponovo"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:29
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:31
 msgid "Click to reload buttons."
 msgstr "Kliknite da ponovo učitate dugmad."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:30
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:32
 msgid "Reverse order"
 msgstr "Obrnuti poredak"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:31
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:33
 msgid "<b>Button Order</b>"
 msgstr "<b>Poredak dugmadi</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:32
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:34
 msgid "Automatic"
 msgstr "Samostalno"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:33
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:35
 msgid "Align buttons with panel orientation."
 msgstr "Poređajte dugmad sa smerom panela."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:34
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:36
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Vodoravno"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:35
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:37
 msgid "Force buttons to always appear horizontal."
 msgstr "Primorajte dugmad da se uvek pojavljuju vodoravno."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:36
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:38
 msgid "Vertical"
 msgstr "Uspravno"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:37
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:39
 msgid "Force buttons to always appear vertical."
 msgstr "Primorajte dugmad da se uvek pojavljuju uspravno."
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:38
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:40
 msgid "<b>Button Orientation</b>"
 msgstr "<b>Usmerenje dugmadi</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:39
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:41
 msgid "Minimize Button"
 msgstr "Dugme umanjenja"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:40
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:42
 msgid "Maximize/Unmaximize Button"
 msgstr "Dugme uvećanja/poništavanja povećanja"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:41
-#| msgid "Delete button"
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:43
 msgid "Close Button"
 msgstr "Dugme zatvaranja"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:42
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:44
 msgid "<b>Button Hiding</b>"
 msgstr "<b>Skrivanje dugmeta</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:43
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:45
 msgid "Positioning & Visibility"
 msgstr "Postavljanje i vidljivost"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:44 ../window-title/windowtitle.ui.h:20
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:46 ../window-title/windowtitle.ui.h:20
 msgid "Control _maximized windows only"
 msgstr "Upravljaj samo _uvećanim prozorima"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:45
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:47
 msgid "_Hide when no active maximized window"
 msgstr "_Sakrij kada nema aktivnog uvećanog prozora"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:46
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:48
 msgid "Enable _click effect"
 msgstr "Uključi dejstvo _klika"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:47
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:49
 msgid "Enable _hover effect"
 msgstr "Uključi dejstvo _lebdenja"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:48 ../window-title/windowtitle.ui.h:26
-#| msgid "Show bits"
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:50 ../window-title/windowtitle.ui.h:26
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Prikaži _oblačići"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:49
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:51
 msgid "<b>Internal</b>"
 msgstr "<b>Unutrašnje</b>"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:50
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:52
 msgid "Hide Compiz _decorations for maximized windows"
 msgstr "Sakrij _ukrase Kompiza za uvećane prozore"
 
-#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:51
+#: ../window-buttons/windowbuttons.ui.h:53
 msgid "<b>External</b>"
 msgstr "<b>Spoljno</b>"
 
@@ -3984,36 +3991,11 @@ msgstr ""
 msgid "Close window"
 msgstr "Zatvori prozor"
 
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:1
-#| msgid "Gweather Applet Factory"
-msgid "Window Title applet Factory"
-msgstr "Proizvodnja programčeta naslova prozora"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:2
-#| msgid "Factory for drive mount applet"
-msgid "Factory for Window Title"
-msgstr "Proizvodnja za naslov prozora"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:3
-#| msgid "Window Picker"
-msgid "Window Title"
-msgstr "Naslov prozora"
-
-#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:4
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window title for your GNOME Panel"
-msgstr "Naslov prozora za vaš Gnom panel"
-
-#: ../window-title/windowtitle.c:96
-#| msgid "Volume control for your GNOME Panel."
-msgid "Window title for your GNOME Panel."
-msgstr "Naslov prozora za vaš Gnom panel."
-
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:1
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Hides title when there are no windows present."
 msgstr "Skriva naslov kada nema prisutnih prozora."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:2
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
 "When enabled, the title will disappear when there are no maximized (or "
 "active) windows on the screen."
@@ -4021,7 +4003,7 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, naslov će nestati kada nema uvećanog (ili radnog) prozora "
 "na ekranu."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:4
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid ""
 "When enabled, the window title will always display the upper-most maximized "
 "window's name."
@@ -4029,57 +4011,56 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, naslov prozora će uvek prikazati naziv uvećanog prozora "
 "koji je na vrhu."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:5
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Set the title alignment."
 msgstr "Podešava poravnanje naslova."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:6
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Legal values are between 0 and 1."
 msgstr "Ispravne vrednosti su između 0 i 1."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:7
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Swap icon and title."
 msgstr "Razmenite ikonicu i naslov."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:8
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid ""
 "When enabled, window title will be on the left side and the icon on the "
 "right side."
 msgstr ""
 "Kada je uključeno, naslov prozora biće na levoj strani a ikonica na desnoj."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:9
-#| msgid "Width of the applet"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Expand the applet"
 msgstr "Širi programče"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:10
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "When enabled, the applet will use up all available space in the panel."
 msgstr ""
 "Kada je uključeno, programče će koristiti sav gornji raspoloživi prostor na "
 "panelu."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:11
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Hide the icon"
 msgstr "Skriva ikonicu"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:12
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "When enabled, the window icon will not be displayed."
 msgstr "Kada je uključeno, ikonica prozora se neće prikazivati."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:13
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Hide the title"
 msgstr "Skriva naslov"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:14
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "When enabled, the window title will not be displayed."
 msgstr "Kada je uključeno, naslov prozora se neće prikazivati."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:15
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Show tooltips over title and icon"
 msgstr "Prikazuje oblačiće preko naslova i ikonice"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:16
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "When enabled, a tooltip carrying the name of the currently active window "
 "will be shown."
@@ -4087,11 +4068,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, oblačić koji nosi naziv trenutno aktivnog prozora biće "
 "prikazan."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:17
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Minimal title size"
 msgstr "Najmanja veličina naslova"
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:18
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "This size is used when the applet is not expanded or otherwise to determine "
 "the minimal size the title label can be shrunk to. The value represents the "
@@ -4103,11 +4084,11 @@ msgstr ""
 "predstavlja količinu piksela ili po širini ili po visini, u zavisnosti od "
 "usmerenja panela."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:19
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Use a custom style."
 msgstr "Koristi proizvoljni stil."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:20
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "When enabled, custom font style and color will be used. When disabled, "
 "system theme defaults will be used."
@@ -4115,11 +4096,11 @@ msgstr ""
 "Kada je uključeno, proizvoljni stil slova i boje biće korišćen. Kada je "
 "isključeno, koristiće se osnovnosti zeme sistema."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:21
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Show the window action menu on right click."
 msgstr "Prikazuje izbornik radnje prozora na desni klik."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:22
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Will cause the window action menu to appear when the title is right-clicked. "
 "This experimental feature is still under development! Warning! In current "
@@ -4133,50 +4114,61 @@ msgstr ""
 "radnje programčeta putem desnog klika na naslov kada je ova opcija uključena! "
 "I dalje možete da uradite ovo desnim klikom na ikonicu ako nije skrivena."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:23
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Active title font."
 msgstr "Slovni lik aktivnog naslova."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:24
-#| msgid ""
-#| "Show the application title and close icon\n"
-#| "for the active window"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Font name and size for the active window state."
 msgstr "Naziv i veličin aslovnog lika za aktivno stanje prozora."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:25
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Inactive title font."
 msgstr "Slovni lik neaktivnog naslova."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:26
-#| msgid ""
-#| "Show the application title and close icon\n"
-#| "for the active window"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Font name and size for the inactive window state."
 msgstr "Naziv i veličin aslovnog lika za neaktivno stanje prozora."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:27
-#| msgid "Foreground color"
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Active title foreground color."
 msgstr "Boja iscrtavanja aktivnog naslova."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:28
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Title foreground color in hex format for the active window state."
 msgstr ""
 "Boja iscrtavanja naslova u heksadecimalnom zapisu za stanje aktivnog prozora."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:29
-#| msgid "The green component of the foreground color."
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "Inactive title foreground color."
 msgstr "Boja iscrtavanja neaktivnog naslova."
 
-#: ../window-title/windowtitle.schemas.in.h:30
+#: ../window-title/org.gnome.gnome-applets.window-title.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Title foreground color in hex format for the inactive window state."
 msgstr ""
 "Boja iscrtavanja naslova u heksadecimalnom zapisu za stanje neaktivnog prozora."
 
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:1
+msgid "Window Title applet Factory"
+msgstr "Proizvodnja programčeta naslova prozora"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:2
+msgid "Factory for Window Title"
+msgstr "Proizvodnja za naslov prozora"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:3
+msgid "Window Title"
+msgstr "Naslov prozora"
+
+#: ../window-title/org.gnome.panel.WindowTitleApplet.panel-applet.in.in.h:4
+msgid "Window title for your GNOME Panel"
+msgstr "Naslov prozora za vaš Gnom panel"
+
+#: ../window-title/windowtitle.c:105
+msgid "Window title for your GNOME Panel."
+msgstr "Naslov prozora za vaš Gnom panel."
+
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:1
-#| msgid "Command Line Preferences"
 msgid "Window Title Preferences"
 msgstr "Postavke naslova prozora"
 
@@ -4185,7 +4177,6 @@ msgid "Swap icon/title _order"
 msgstr "Razmeni _redosled ikonice/naslova"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:3
-#| msgid "Command Applet"
 msgid "Expand applet"
 msgstr "Raširi programče"
 
@@ -4228,22 +4219,18 @@ msgid "Custom _style"
 msgstr "Proizvoljni _stil"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:14
-#| msgid "Font C_olor:"
 msgid "Font color:"
 msgstr "Boja slovnog lika:"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:15
-#| msgid "Fonts"
 msgid "Font style:"
 msgstr "Stil slovnog lika:"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:16
-#| msgid "_Activate"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivan"
 
 #: ../window-title/windowtitle.ui.h:17
-#| msgid "_Deactivate"
 msgid "Inactive"
 msgstr "Neaktivan"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]