[gnome-packagekit] Update Polish translationcommit 7e88beb189f96d7f9c6cafa5b35291ef858187e5
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Aug 10 23:47:25 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |  588 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 303 insertions(+), 285 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0cc4ca3..873700f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-01 14:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-04 10:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-08 07:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 23:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -639,7 +639,7 @@ msgstr "Te zmiany zostaną utracone, jeśli to okno zostanie zamknięte."
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-application.c:1694 src/gpk-enum.c:942 src/gpk-enum.c:1025
+#: src/gpk-application.c:1694 src/gpk-enum.c:958 src/gpk-enum.c:1047
 msgid "Installed"
 msgstr "Zainstalowane"
 
@@ -884,303 +884,307 @@ msgid "Do not show this again"
 msgstr "Bez ponownego wyświetlania"
 
 #. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
-#: src/gpk-enum.c:198
+#: src/gpk-enum.c:204
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
 #. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
-#: src/gpk-enum.c:202
+#: src/gpk-enum.c:208
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
-#: src/gpk-enum.c:206
+#: src/gpk-enum.c:212
 msgid "disc"
 msgstr "płyta"
 
 #. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
-#: src/gpk-enum.c:210
+#: src/gpk-enum.c:216
 msgid "media"
 msgstr "nośnik"
 
-#: src/gpk-enum.c:224
+#: src/gpk-enum.c:230
 msgid "Failed with unknown error code"
 msgstr "Niepowodzenie, nieznany kod błędu"
 
-#: src/gpk-enum.c:227
+#: src/gpk-enum.c:233
 msgid "No network connection available"
 msgstr "Brak dostępnego połączenia sieciowego"
 
-#: src/gpk-enum.c:230
+#: src/gpk-enum.c:236
 msgid "No package cache is available."
 msgstr "Pamięć podręczna pakietów jest niedostępna."
 
-#: src/gpk-enum.c:233
+#: src/gpk-enum.c:239
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Brak pamięci"
 
-#: src/gpk-enum.c:236
+#: src/gpk-enum.c:242
 msgid "Failed to create a thread"
 msgstr "Utworzenie wątku się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:239
+#: src/gpk-enum.c:245
 msgid "Not supported by this backend"
 msgstr "Brak obsługi przez ten moduł przetwarzający"
 
-#: src/gpk-enum.c:242
+#: src/gpk-enum.c:248
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "Wystąpił wewnętrzny błąd"
 
-#: src/gpk-enum.c:245
+#: src/gpk-enum.c:251
 msgid "A security signature is not present"
 msgstr "Brak podpisu bezpieczeństwa"
 
-#: src/gpk-enum.c:248
+#: src/gpk-enum.c:254
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "Pakiet nie jest zainstalowany"
 
-#: src/gpk-enum.c:251
+#: src/gpk-enum.c:257
 msgid "The package was not found"
 msgstr "Nie odnaleziono pakietu"
 
-#: src/gpk-enum.c:254
+#: src/gpk-enum.c:260
 msgid "The package is already installed"
 msgstr "Pakiet jest już zainstalowany"
 
-#: src/gpk-enum.c:257
+#: src/gpk-enum.c:263
 msgid "The package download failed"
 msgstr "Pobranie pakietu się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:260
+#: src/gpk-enum.c:266
 msgid "The group was not found"
 msgstr "Nie odnaleziono grupy"
 
-#: src/gpk-enum.c:263
+#: src/gpk-enum.c:269
 msgid "The group list was invalid"
 msgstr "Nieprawidłowa lista grup"
 
-#: src/gpk-enum.c:266
+#: src/gpk-enum.c:272
 msgid "Dependency resolution failed"
 msgstr "Rozwiązanie zależności się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:269
+#: src/gpk-enum.c:275
 msgid "Search filter was invalid"
 msgstr "Nieprawidłowy filtr wyszukiwania"
 
-#: src/gpk-enum.c:272
+#: src/gpk-enum.c:278
 msgid "The package identifier was not well formed"
 msgstr "Błędnie sformatowany identyfikator pakietu"
 
-#: src/gpk-enum.c:275
+#: src/gpk-enum.c:281
 msgid "Transaction error"
 msgstr "Błąd transakcji"
 
-#: src/gpk-enum.c:278
+#: src/gpk-enum.c:284
 msgid "Repository name was not found"
 msgstr "Nie odnaleziono nazwy repozytorium"
 
-#: src/gpk-enum.c:281
+#: src/gpk-enum.c:287
 msgid "Could not remove a protected system package"
 msgstr "Nie można usunąć chronionego pakietu systemowego"
 
-#: src/gpk-enum.c:284
+#: src/gpk-enum.c:290
 msgid "The action was canceled"
 msgstr "Anulowano działanie"
 
-#: src/gpk-enum.c:287
+#: src/gpk-enum.c:293
 msgid "The action was forcibly canceled"
 msgstr "Wymuszono anulowanie działania"
 
-#: src/gpk-enum.c:290
+#: src/gpk-enum.c:296
 msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "Odczytanie pliku konfiguracji się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:293
+#: src/gpk-enum.c:299
 msgid "The action cannot be canceled"
 msgstr "Nie można anulować działania"
 
-#: src/gpk-enum.c:296
+#: src/gpk-enum.c:302
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "Nie można zainstalować pakietów z kodem źródłowym"
 
-#: src/gpk-enum.c:299
+#: src/gpk-enum.c:305
 msgid "The license agreement failed"
 msgstr "Zaakceptowanie umowy licencyjnej się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:302
+#: src/gpk-enum.c:308
 msgid "Local file conflict between packages"
 msgstr "Konflikt plików lokalnych między pakietami"
 
-#: src/gpk-enum.c:305
+#: src/gpk-enum.c:311
 msgid "Packages are not compatible"
 msgstr "Pakiety nie są zgodne"
 
-#: src/gpk-enum.c:308
+#: src/gpk-enum.c:314
 msgid "Problem connecting to a package source"
 msgstr "Problem podczas łączenia ze źródłem pakietów"
 
-#: src/gpk-enum.c:311
+#: src/gpk-enum.c:317
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "Zainicjowanie się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:314
+#: src/gpk-enum.c:320
 msgid "Failed to finalize"
 msgstr "Ukończenie się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:317
+#: src/gpk-enum.c:323
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "Nie można uzyskać blokady"
 
-#: src/gpk-enum.c:320
+#: src/gpk-enum.c:326
 msgid "No packages to update"
 msgstr "Brak pakietów do zaktualizowania"
 
-#: src/gpk-enum.c:323
+#: src/gpk-enum.c:329
 msgid "Cannot write repository configuration"
 msgstr "Nie można zapisać konfiguracji repozytorium"
 
-#: src/gpk-enum.c:326
+#: src/gpk-enum.c:332
 msgid "Local install failed"
 msgstr "Lokalna instalacja się nie powiodła"
 
-#: src/gpk-enum.c:329
+#: src/gpk-enum.c:335
 msgid "Bad security signature"
 msgstr "Błędny podpis bezpieczeństwa"
 
-#: src/gpk-enum.c:332
+#: src/gpk-enum.c:338
 msgid "Missing security signature"
 msgstr "Brak podpisu bezpieczeństwa"
 
-#: src/gpk-enum.c:335
+#: src/gpk-enum.c:341
 msgid "Repository configuration invalid"
 msgstr "Nieprawidłowa konfiguracja repozytorium"
 
-#: src/gpk-enum.c:338
+#: src/gpk-enum.c:344
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "Nieprawidłowy plik pakietu"
 
-#: src/gpk-enum.c:341
+#: src/gpk-enum.c:347
 msgid "Package install blocked"
 msgstr "Zablokowano instalację pakietu"
 
-#: src/gpk-enum.c:344
+#: src/gpk-enum.c:350
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "Pakiet jest uszkodzony"
 
-#: src/gpk-enum.c:347
+#: src/gpk-enum.c:353
 msgid "All packages are already installed"
 msgstr "Wszystkie pakiety są już zainstalowane"
 
-#: src/gpk-enum.c:350
+#: src/gpk-enum.c:356
 msgid "The specified file could not be found"
 msgstr "Nie można odnaleźć podanego pliku"
 
-#: src/gpk-enum.c:353
+#: src/gpk-enum.c:359
 msgid "No more mirrors are available"
 msgstr "Brak dostępnych serwerów lustrzanych"
 
-#: src/gpk-enum.c:356
+#: src/gpk-enum.c:362
 msgid "No distribution upgrade data is available"
 msgstr "Brak danych aktualizacji dystrybucji"
 
-#: src/gpk-enum.c:359
+#: src/gpk-enum.c:365
 msgid "Package is incompatible with this system"
 msgstr "Pakiet jest niezgodny z tym systemem"
 
-#: src/gpk-enum.c:362
+#: src/gpk-enum.c:368
 msgid "No space is left on the disk"
 msgstr "Brak miejsca na dysku"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title when a new CD or DVD is required
-#: src/gpk-enum.c:365 src/gpk-task.c:298
+#: src/gpk-enum.c:371 src/gpk-task.c:298
 msgid "A media change is required"
 msgstr "Wymagana jest zmiana nośnika"
 
-#: src/gpk-enum.c:368
+#: src/gpk-enum.c:374
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Upoważnienie się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:371
+#: src/gpk-enum.c:377
 msgid "Update not found"
 msgstr "Nie odnaleziono aktualizacji"
 
-#: src/gpk-enum.c:374
+#: src/gpk-enum.c:380
 msgid "Cannot install from untrusted source"
 msgstr "Nie można zainstalować z niezaufanego źródła"
 
-#: src/gpk-enum.c:377
+#: src/gpk-enum.c:383
 msgid "Cannot update from untrusted source"
 msgstr "Nie można zaktualizować z niezaufanego źródła"
 
-#: src/gpk-enum.c:380
+#: src/gpk-enum.c:386
 msgid "Cannot get the file list"
 msgstr "Nie można pobrać listy plików"
 
-#: src/gpk-enum.c:383
+#: src/gpk-enum.c:389
 msgid "Cannot get package requires"
 msgstr "Nie można pobrać wymagań pakietu"
 
-#: src/gpk-enum.c:386
+#: src/gpk-enum.c:392
 msgid "Cannot disable source"
 msgstr "Nie można wyłączyć źródła"
 
-#: src/gpk-enum.c:389
+#: src/gpk-enum.c:395
 msgid "The download failed"
 msgstr "Pobranie się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:392
+#: src/gpk-enum.c:398
 msgid "Package failed to configure"
 msgstr "Skonfigurowanie pakietu się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:395
+#: src/gpk-enum.c:401
 msgid "Package failed to build"
 msgstr "Zbudowanie pakietu się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:398
+#: src/gpk-enum.c:404
 msgid "Package failed to install"
 msgstr "Zainstalowanie pakietu się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:401
+#: src/gpk-enum.c:407
 msgid "Package failed to be removed"
 msgstr "Usunięcie pakietu się nie powiodło"
 
-#: src/gpk-enum.c:404
+#: src/gpk-enum.c:410
 msgid "Update failed due to running process"
 msgstr "Zaktualizowanie się nie powiodło z powodu uruchomionego procesu"
 
-#: src/gpk-enum.c:407
+#: src/gpk-enum.c:413
 msgid "The package database was changed"
 msgstr "Baza danych pakietów została zmieniona"
 
-#: src/gpk-enum.c:410
+#: src/gpk-enum.c:416
 msgid "Virtual provide type is not supported"
 msgstr "Wirtualny typ dostarczania nie jest obsługiwany"
 
-#: src/gpk-enum.c:413
+#: src/gpk-enum.c:419
 msgid "Install root is invalid"
 msgstr "Katalog główny instalacji jest nieprawidłowy"
 
-#: src/gpk-enum.c:416
+#: src/gpk-enum.c:422
 msgid "Cannot fetch install sources"
 msgstr "Nie można pobrać źródeł instalacji"
 
-#: src/gpk-enum.c:419
+#: src/gpk-enum.c:425
 msgid "Rescheduled due to priority"
 msgstr "Zaplanowane na później z powodu priorytetu"
 
-#: src/gpk-enum.c:422
+#: src/gpk-enum.c:428
 msgid "Unfinished transaction"
 msgstr "Nieukończona transakcja"
 
-#: src/gpk-enum.c:425
+#: src/gpk-enum.c:431
 msgid "Lock required"
 msgstr "Wymagana jest blokada"
 
-#: src/gpk-enum.c:439
+#: src/gpk-enum.c:435
+msgid "Source already set"
+msgstr "Źródło jest już ustawione"
+
+#: src/gpk-enum.c:450
 msgid "Failed with unknown error code."
 msgstr "Niepowodzenie, nieznany kod błędu."
 
-#: src/gpk-enum.c:442
+#: src/gpk-enum.c:453
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again."
@@ -1188,7 +1192,7 @@ msgstr ""
 "Brak dostępnego połączenia sieciowego.\n"
 "Proszę sprawdzić ustawienia połączenia i spróbować ponownie."
 
-#: src/gpk-enum.c:446
+#: src/gpk-enum.c:457
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
@@ -1196,7 +1200,7 @@ msgstr ""
 "Należy ponownie zbudować listę pakietów.\n"
 "Powinno to zostać wykonane automatycznie przez moduł przetwarzający."
 
-#: src/gpk-enum.c:450
+#: src/gpk-enum.c:461
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
@@ -1205,11 +1209,11 @@ msgstr ""
 "Usługa odpowiedzialna za obsługiwanie żądań użytkowników nie ma pamięci.\n"
 "Należy ponownie uruchomić komputer."
 
-#: src/gpk-enum.c:454
+#: src/gpk-enum.c:465
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
 msgstr "Nie można utworzyć wątku do usługi żądanej przez użytkownika."
 
-#: src/gpk-enum.c:457
+#: src/gpk-enum.c:468
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
 "Please report a bug in your distribution bug tracker as this should not have "
@@ -1219,7 +1223,7 @@ msgstr ""
 "Proszę zgłosić błąd w systemie śledzenia błędów dystrybucji, ponieważ nie "
 "powinno się to zdarzyć."
 
-#: src/gpk-enum.c:461
+#: src/gpk-enum.c:472
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
 "Please report this bug in your distribution bug tracker with the error "
@@ -1229,7 +1233,7 @@ msgstr ""
 "Proszę zgłosić ten błąd w systemie śledzenia błędów dystrybucji, dołączając "
 "opis błędu."
 
-#: src/gpk-enum.c:465
+#: src/gpk-enum.c:476
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with package source.\n"
 "Please check your security settings."
@@ -1238,14 +1242,14 @@ msgstr ""
 "pakietów.\n"
 "Proszę sprawdzić ustawienia bezpieczeństwa."
 
-#: src/gpk-enum.c:469
+#: src/gpk-enum.c:480
 msgid ""
 "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
 msgstr ""
 "Żądanie usunięcia lub aktualizacji dotyczy pakietu, który nie jest "
 "zainstalowany."
 
-#: src/gpk-enum.c:472
+#: src/gpk-enum.c:483
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "package source."
@@ -1253,11 +1257,11 @@ msgstr ""
 "Modyfikowany pakiet nie został odnaleziony w systemie ani w żadnym źródle "
 "pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:475
+#: src/gpk-enum.c:486
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
 msgstr "Żądanie instalacji dotyczy pakietu, który jest już zainstalowany."
 
-#: src/gpk-enum.c:478
+#: src/gpk-enum.c:489
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
@@ -1265,7 +1269,7 @@ msgstr ""
 "Pobranie pakietu się nie powiodło.\n"
 "Proszę sprawdzić dostępność sieci."
 
-#: src/gpk-enum.c:482
+#: src/gpk-enum.c:493
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
 "Please check your group list and try again."
@@ -1273,7 +1277,7 @@ msgstr ""
 "Nie odnaleziono typu grupy.\n"
 "Proszę sprawdzić listę grup i spróbować ponownie."
 
-#: src/gpk-enum.c:486
+#: src/gpk-enum.c:497
 msgid ""
 "The group list could not be loaded.\n"
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
@@ -1283,7 +1287,7 @@ msgstr ""
 "Odświeżenie pamięci podręcznej może pomóc, chociaż zwykle jest to błąd "
 "źródła oprogramowania."
 
-#: src/gpk-enum.c:491
+#: src/gpk-enum.c:502
 msgid ""
 "A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1291,11 +1295,11 @@ msgstr ""
 "Nie można odnaleźć pakietu, który umożliwia ukończenie działania.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:495
+#: src/gpk-enum.c:506
 msgid "The search filter was not correctly formed."
 msgstr "Błędnie sformatowany filtr wyszukiwania."
 
-#: src/gpk-enum.c:498
+#: src/gpk-enum.c:509
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
@@ -1304,7 +1308,7 @@ msgstr ""
 "serwer.\n"
 "Zwykle wskazuje to na wewnętrzny błąd, który powinien zostać zgłoszony."
 
-#: src/gpk-enum.c:502
+#: src/gpk-enum.c:513
 msgid ""
 "An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1312,7 +1316,7 @@ msgstr ""
 "Wystąpił nieokreślony błąd transakcji.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:506
+#: src/gpk-enum.c:517
 msgid ""
 "The remote package source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Package Sources."
@@ -1320,16 +1324,16 @@ msgstr ""
 "Nie odnaleziono nazwy zdalnego źródła pakietów.\n"
 "Być może należy włączyć element w Źródłach pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:510
+#: src/gpk-enum.c:521
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
 msgstr "Brak pozwolenia na usunięcie chronionego pakietu systemowego."
 
-#: src/gpk-enum.c:513
+#: src/gpk-enum.c:524
 msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
 msgstr ""
 "Działanie zostało pomyślnie anulowane, a żaden pakiet nie został zmieniony."
 
-#: src/gpk-enum.c:516
+#: src/gpk-enum.c:527
 msgid ""
 "The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
@@ -1337,7 +1341,7 @@ msgstr ""
 "Działanie zostało pomyślnie anulowane, a żaden pakiet nie został zmieniony.\n"
 "Moduł przetwarzający nie został poprawnie zakończony."
 
-#: src/gpk-enum.c:520
+#: src/gpk-enum.c:531
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
@@ -1345,11 +1349,11 @@ msgstr ""
 "Nie można otworzyć pliku konfiguracji natywnych pakietów.\n"
 "Należy upewnić się, że konfiguracja jest prawidłowa."
 
-#: src/gpk-enum.c:524
+#: src/gpk-enum.c:535
 msgid "The action cannot be canceled at this time."
 msgstr "Działanie nie może zostać teraz anulowane."
 
-#: src/gpk-enum.c:527
+#: src/gpk-enum.c:538
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
@@ -1357,7 +1361,7 @@ msgstr ""
 "Pakiety źródłowe zwykle nie są instalowane w ten sposób.\n"
 "Proszę sprawdzić rozszerzenie instalowanego pliku."
 
-#: src/gpk-enum.c:531
+#: src/gpk-enum.c:542
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
@@ -1365,7 +1369,7 @@ msgstr ""
 "Nie wyrażono zgody na umowę licencyjną.\n"
 "Aby użyć tego oprogramowania, należy zaakceptować licencję."
 
-#: src/gpk-enum.c:535
+#: src/gpk-enum.c:546
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different sources."
@@ -1373,7 +1377,7 @@ msgstr ""
 "Dwa pakiety dostarczają ten sam plik.\n"
 "Zwykle spowodowane jest to mieszaniem pakietów z różnych źródeł."
 
-#: src/gpk-enum.c:539
+#: src/gpk-enum.c:550
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different sources."
@@ -1381,7 +1385,7 @@ msgstr ""
 "Istnieje wiele pakietów, które nie są zgodne ze sobą.\n"
 "Zwykle spowodowane jest to mieszaniem pakietów z różnych źródeł."
 
-#: src/gpk-enum.c:543
+#: src/gpk-enum.c:554
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a package source.\n"
 "Please check the detailed error for further details."
@@ -1390,7 +1394,7 @@ msgstr ""
 "pakietów.\n"
 "Szczegółowy błąd zawiera więcej informacji."
 
-#: src/gpk-enum.c:547
+#: src/gpk-enum.c:558
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
@@ -1398,7 +1402,7 @@ msgstr ""
 "Zainicjowanie modułu przetwarzającego pakiety się nie powiodło.\n"
 "Mogło to wystąpić, jeśli inne narzędzia pakietów są używane jednocześnie."
 
-#: src/gpk-enum.c:551
+#: src/gpk-enum.c:562
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
@@ -1406,7 +1410,7 @@ msgstr ""
 "Zamknięcie modułu przetwarzającego się nie powiodło.\n"
 "Ten błąd zwykle może zostać zignorowany."
 
-#: src/gpk-enum.c:555
+#: src/gpk-enum.c:566
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
@@ -1414,15 +1418,15 @@ msgstr ""
 "Nie można uzyskać wyłącznej blokady na module przetwarzającym pakiety.\n"
 "Należy zamknąć inne, przestarzałe narzędzia pakietów, które mogą być otwarte."
 
-#: src/gpk-enum.c:559
+#: src/gpk-enum.c:570
 msgid "None of the selected packages could be updated."
 msgstr "Nie można zaktualizować żadnego z wybranych pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:562
+#: src/gpk-enum.c:573
 msgid "The repository configuration could not be modified."
 msgstr "Nie można zmodyfikować konfiguracji repozytorium."
 
-#: src/gpk-enum.c:565
+#: src/gpk-enum.c:576
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1430,11 +1434,11 @@ msgstr ""
 "Zainstalowanie lokalnego pliku się nie powiodło.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:569
+#: src/gpk-enum.c:580
 msgid "The package security signature could not be verified."
 msgstr "Nie można sprawdzić podpisu bezpieczeństwa pakietu."
 
-#: src/gpk-enum.c:572
+#: src/gpk-enum.c:583
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
 "This package was not signed when created."
@@ -1442,12 +1446,12 @@ msgstr ""
 "Brak podpisu bezpieczeństwa pakietu, więc nie jest on zaufany.\n"
 "Ten pakiet nie został podpisany podczas tworzenia."
 
-#: src/gpk-enum.c:576
+#: src/gpk-enum.c:587
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
 msgstr ""
 "Konfiguracja repozytorium była nieprawidłowa i nie mogła zostać odczytana."
 
-#: src/gpk-enum.c:579
+#: src/gpk-enum.c:590
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
@@ -1455,7 +1459,7 @@ msgstr ""
 "Instalowany pakiet nie jest prawidłowy.\n"
 "Plik pakietu może być uszkodzony lub nie być poprawnym pakietem."
 
-#: src/gpk-enum.c:583
+#: src/gpk-enum.c:594
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system’s "
 "configuration."
@@ -1463,18 +1467,18 @@ msgstr ""
 "Instalacja tego pakietu jest powstrzymywana przez konfigurację systemu "
 "pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:586
+#: src/gpk-enum.c:597
 msgid ""
 "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
 msgstr "Pobrany pakiet jest uszkodzony i musi zostać ponownie pobrany."
 
-#: src/gpk-enum.c:589
+#: src/gpk-enum.c:600
 msgid ""
 "All of the packages selected for install are already installed on the system."
 msgstr ""
 "Wszystkie pakiety wybrane do zainstalowania są już zainstalowane w systemie."
 
-#: src/gpk-enum.c:592
+#: src/gpk-enum.c:603
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
@@ -1482,7 +1486,7 @@ msgstr ""
 "Nie można odnaleźć podanego pliku w systemie.\n"
 "Proszę sprawdzić, czy plik wciąż istnieje i nie został usunięty."
 
-#: src/gpk-enum.c:596
+#: src/gpk-enum.c:607
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured package sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
@@ -1491,7 +1495,7 @@ msgstr ""
 "pakietów.\n"
 "Brak serwerów lustrzanych do wypróbowania."
 
-#: src/gpk-enum.c:600
+#: src/gpk-enum.c:611
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured package "
 "sources.\n"
@@ -1501,12 +1505,12 @@ msgstr ""
 "źródle pakietów.\n"
 "Lista aktualizacji dystrybucji będzie niedostępna."
 
-#: src/gpk-enum.c:604
+#: src/gpk-enum.c:615
 msgid ""
 "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
 msgstr "Instalowany pakiet jest niezgodny z tym systemem."
 
-#: src/gpk-enum.c:607
+#: src/gpk-enum.c:618
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
@@ -1514,11 +1518,11 @@ msgstr ""
 "Niewystarczająca ilość miejsca na urządzeniu.\n"
 "Należy zwolnić trochę miejsca na dysku systemowym, aby wykonać to działanie."
 
-#: src/gpk-enum.c:611
+#: src/gpk-enum.c:622
 msgid "Additional media is required to complete the transaction."
 msgstr "Wymagany jest dodatkowy nośnik, aby ukończyć tę transakcję."
 
-#: src/gpk-enum.c:614
+#: src/gpk-enum.c:625
 msgid ""
 "You have failed to provide correct authentication.\n"
 "Please check any passwords or account settings."
@@ -1526,7 +1530,7 @@ msgstr ""
 "Podanie poprawnego uwierzytelnienia się nie powiodło.\n"
 "Proszę sprawdzić hasła i ustawienia konta."
 
-#: src/gpk-enum.c:618
+#: src/gpk-enum.c:629
 msgid ""
 "The specified update could not be found.\n"
 "It could have already been installed or no longer available on the remote "
@@ -1535,27 +1539,27 @@ msgstr ""
 "Nie można odnaleźć podanej aktualizacji.\n"
 "Mogła już zostać zainstalowana lub nie jest już dostępna na zdalnym serwerze."
 
-#: src/gpk-enum.c:622
+#: src/gpk-enum.c:633
 msgid "The package could not be installed from untrusted source."
 msgstr "Pakiet nie może zostać zainstalowany z niezaufanego źródła."
 
-#: src/gpk-enum.c:625
+#: src/gpk-enum.c:636
 msgid "The package could not be updated from untrusted source."
 msgstr "Pakiet nie może zostać zaktualizowany z niezaufanego źródła."
 
-#: src/gpk-enum.c:628
+#: src/gpk-enum.c:639
 msgid "The file list is not available for this package."
 msgstr "Lista plików nie jest dostępna dla tego pakietu."
 
-#: src/gpk-enum.c:631
+#: src/gpk-enum.c:642
 msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
 msgstr "Nie można uzyskać informacji o tym, co wymaga tego pakietu."
 
-#: src/gpk-enum.c:634
+#: src/gpk-enum.c:645
 msgid "The specified package source could not be disabled."
 msgstr "Nie można wyłączyć podanego źródła pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:637
+#: src/gpk-enum.c:648
 msgid ""
 "The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1563,7 +1567,7 @@ msgstr ""
 "Pobranie nie może zostać wykonane automatycznie, należy to zrobić ręcznie.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:641
+#: src/gpk-enum.c:652
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1571,7 +1575,7 @@ msgstr ""
 "Skonfigurowanie jednego z wybranych pakietów się nie powiodło.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:645
+#: src/gpk-enum.c:656
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to build correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1579,7 +1583,7 @@ msgstr ""
 "Zbudowanie jednego z wybranych pakietów się nie powiodło.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:649
+#: src/gpk-enum.c:660
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to install correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1587,7 +1591,7 @@ msgstr ""
 "Zainstalowanie jednego z wybranych się nie powiodło.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:653
+#: src/gpk-enum.c:664
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1595,7 +1599,7 @@ msgstr ""
 "Usunięcie jednego z wybranych pakietów się nie powiodło.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:657
+#: src/gpk-enum.c:668
 msgid ""
 "A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -1604,29 +1608,29 @@ msgstr ""
 "aktualizacji.\n"
 "Więcej informacji jest dostępnych w szczegółowym raporcie."
 
-#: src/gpk-enum.c:661
+#: src/gpk-enum.c:672
 msgid "The package database was changed while the request was running."
 msgstr "Baza danych pakietów została zmieniona, kiedy żądanie było wykonywane."
 
-#: src/gpk-enum.c:664
+#: src/gpk-enum.c:675
 msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
 msgstr "Wirtualny typ dostarczania nie jest obsługiwany przez ten system."
 
-#: src/gpk-enum.c:667
+#: src/gpk-enum.c:678
 msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
 msgstr ""
 "Katalog główny instalacji jest nieprawidłowy. Proszę skontaktować się "
 "z administratorem."
 
-#: src/gpk-enum.c:670
+#: src/gpk-enum.c:681
 msgid "The list of package sources could not be downloaded."
 msgstr "Nie można pobrać listy źródeł pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:673
+#: src/gpk-enum.c:684
 msgid "A previous package management transaction was interrupted."
 msgstr "Poprzednia transakcja zarządzania pakietami została przerwana."
 
-#: src/gpk-enum.c:676
+#: src/gpk-enum.c:687
 msgid ""
 "The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
 "idle."
@@ -1634,711 +1638,725 @@ msgstr ""
 "Transakcja została anulowana i zostanie ponowiona, kiedy system będzie "
 "bezczynny."
 
-#: src/gpk-enum.c:679
+#: src/gpk-enum.c:690
 msgid "A package manager lock is required."
 msgstr "Wymagana jest blokada menedżera pakietów."
 
-#: src/gpk-enum.c:693
+#: src/gpk-enum.c:694
+msgid "The software source is already in this state."
+msgstr "Źródło oprogramowania jest już w tym stanie."
+
+#: src/gpk-enum.c:709
 msgid "No restart is necessary."
 msgstr "Ponowne uruchomienie nie jest potrzebne."
 
-#: src/gpk-enum.c:696
+#: src/gpk-enum.c:712
 msgid "You will be required to restart this application."
 msgstr "Wymagane będzie ponowne uruchomienie tego programu."
 
-#: src/gpk-enum.c:699
+#: src/gpk-enum.c:715
 msgid "You will be required to log out and back in."
 msgstr "Wymagane będzie wylogowanie i ponowne zalogowanie."
 
-#: src/gpk-enum.c:702
+#: src/gpk-enum.c:718
 msgid "A restart will be required."
 msgstr "Wymagane będzie ponowne uruchomienie."
 
-#: src/gpk-enum.c:705
+#: src/gpk-enum.c:721
 msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
 msgstr ""
 "Wymagane będzie wylogowanie i ponowne zalogowanie z powodu aktualizacji "
 "bezpieczeństwa."
 
-#: src/gpk-enum.c:708
+#: src/gpk-enum.c:724
 msgid "A restart will be required due to a security update."
 msgstr ""
 "Wymagane będzie ponowne uruchomienie z powodu aktualizacji bezpieczeństwa."
 
-#: src/gpk-enum.c:722
+#: src/gpk-enum.c:738
 msgid "No restart is required."
 msgstr "Ponowne uruchomienie nie jest wymagane."
 
-#: src/gpk-enum.c:725
+#: src/gpk-enum.c:741
 msgid "A restart is required."
 msgstr "Ponowne uruchomienie jest wymagane."
 
-#: src/gpk-enum.c:728
+#: src/gpk-enum.c:744
 msgid "You need to log out and log back in."
 msgstr "Należy się wylogować i zalogować ponownie."
 
-#: src/gpk-enum.c:731
+#: src/gpk-enum.c:747
 msgid "You need to restart the application."
 msgstr "Należy ponownie uruchomić program."
 
-#: src/gpk-enum.c:734
+#: src/gpk-enum.c:750
 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
 msgstr ""
 "Należy się wylogować i zalogować ponownie z powodu aktualizacji "
 "bezpieczeństwa."
 
-#: src/gpk-enum.c:737
+#: src/gpk-enum.c:753
 msgid "A restart is required to remain secure."
 msgstr ""
 "Wymagane jest ponowne uruchomienie z powodu aktualizacji bezpieczeństwa."
 
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
-#: src/gpk-enum.c:752
+#: src/gpk-enum.c:768
 msgid "Unknown state"
 msgstr "Nieznany stan"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
-#: src/gpk-enum.c:756
+#: src/gpk-enum.c:772
 msgid "Starting"
 msgstr "Rozpoczynanie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
-#: src/gpk-enum.c:760
+#: src/gpk-enum.c:776
 msgid "Waiting in queue"
 msgstr "Oczekiwanie w kolejce"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, just started
-#: src/gpk-enum.c:764
+#: src/gpk-enum.c:780
 msgid "Running"
 msgstr "Wykonywanie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
-#: src/gpk-enum.c:768
+#: src/gpk-enum.c:784
 msgid "Querying"
 msgstr "Wysyłanie zapytania"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
-#: src/gpk-enum.c:772
+#: src/gpk-enum.c:788
 msgid "Getting information"
 msgstr "Pobieranie informacji"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: src/gpk-enum.c:776
+#: src/gpk-enum.c:792
 msgid "Removing packages"
 msgstr "Usuwanie pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
-#: src/gpk-enum.c:780
+#: src/gpk-enum.c:796
 msgid "Downloading packages"
 msgstr "Pobieranie pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-#: src/gpk-enum.c:784
+#: src/gpk-enum.c:800
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Instalowanie pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
-#: src/gpk-enum.c:788
+#: src/gpk-enum.c:804
 msgid "Refreshing software list"
 msgstr "Odświeżanie listy oprogramowania"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
-#: src/gpk-enum.c:792
+#: src/gpk-enum.c:808
 msgid "Installing updates"
 msgstr "Instalowanie aktualizacji"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
-#: src/gpk-enum.c:796
+#: src/gpk-enum.c:812
 msgid "Cleaning up packages"
 msgstr "Czyszczenie pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
-#: src/gpk-enum.c:800
+#: src/gpk-enum.c:816
 msgid "Obsoleting packages"
 msgstr "Zastępowanie pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
-#: src/gpk-enum.c:804
+#: src/gpk-enum.c:820
 msgid "Resolving dependencies"
 msgstr "Rozwiązywanie zależności"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
-#: src/gpk-enum.c:808
+#: src/gpk-enum.c:824
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "Sprawdzanie podpisów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
-#: src/gpk-enum.c:812
+#: src/gpk-enum.c:828
 msgid "Testing changes"
 msgstr "Testowanie zmian"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
-#: src/gpk-enum.c:816
+#: src/gpk-enum.c:832
 msgid "Committing changes"
 msgstr "Zatwierdzanie zmian"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
-#: src/gpk-enum.c:820
+#: src/gpk-enum.c:836
 msgid "Requesting data"
 msgstr "Żądanie danych"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, all done!
-#: src/gpk-enum.c:824
+#: src/gpk-enum.c:840
 msgid "Finished"
 msgstr "Ukończono"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, in the process of canceling
-#: src/gpk-enum.c:828
+#: src/gpk-enum.c:844
 msgid "Canceling"
 msgstr "Anulowanie"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:832
+#: src/gpk-enum.c:848
 msgid "Downloading repository information"
 msgstr "Pobieranie informacji o repozytorium"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:836
+#: src/gpk-enum.c:852
 msgid "Downloading list of packages"
 msgstr "Pobieranie listy pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:840
+#: src/gpk-enum.c:856
 msgid "Downloading file lists"
 msgstr "Pobieranie list plików"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:844
+#: src/gpk-enum.c:860
 msgid "Downloading lists of changes"
 msgstr "Pobieranie list zmian"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:848
+#: src/gpk-enum.c:864
 msgid "Downloading groups"
 msgstr "Pobieranie grup"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: src/gpk-enum.c:852
+#: src/gpk-enum.c:868
 msgid "Downloading update information"
 msgstr "Pobieranie informacji o aktualizacji"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
-#: src/gpk-enum.c:856
+#: src/gpk-enum.c:872
 msgid "Repackaging files"
 msgstr "Ponowne pakowanie plików"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
-#: src/gpk-enum.c:860
+#: src/gpk-enum.c:876
 msgid "Loading cache"
 msgstr "Wczytywanie pamięci podręcznej"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
-#: src/gpk-enum.c:864
+#: src/gpk-enum.c:880
 msgid "Scanning installed applications"
 msgstr "Skanowanie zainstalowanych programów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
-#: src/gpk-enum.c:868
+#: src/gpk-enum.c:884
 msgid "Generating package lists"
 msgstr "Tworzenie list pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
-#: src/gpk-enum.c:872
+#: src/gpk-enum.c:888
 msgid "Waiting for package manager lock"
 msgstr "Oczekiwanie na blokadę menedżera pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
-#: src/gpk-enum.c:876
+#: src/gpk-enum.c:892
 msgid "Waiting for authentication"
 msgstr "Oczekiwanie na uwierzytelnienie"
 
 #. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
-#: src/gpk-enum.c:880
+#: src/gpk-enum.c:896
 msgid "Updating the list of running applications"
 msgstr "Aktualizowanie listy uruchomionych programów"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
-#: src/gpk-enum.c:884
+#: src/gpk-enum.c:900
 msgid "Checking for applications currently in use"
 msgstr "Sprawdzanie obecnie używanych programów"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
-#: src/gpk-enum.c:888
+#: src/gpk-enum.c:904
 msgid "Checking for libraries currently in use"
 msgstr "Sprawdzanie obecnie używanych bibliotek"
 
 #. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
-#: src/gpk-enum.c:892
+#: src/gpk-enum.c:908
 msgid "Copying files"
 msgstr "Kopiowanie plików"
 
 #. TRANSLATORS: we are running hooks pre or post transaction
-#: src/gpk-enum.c:897
+#: src/gpk-enum.c:913
 msgid "Running hooks"
 msgstr "Wykonywanie zaczepów"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:913
+#: src/gpk-enum.c:929
 msgid "Trivial update"
 msgstr "Drobna aktualizacja"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:917
+#: src/gpk-enum.c:933
 msgid "Normal update"
 msgstr "Zwykła aktualizacja"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:921
+#: src/gpk-enum.c:937
 msgid "Important update"
 msgstr "Ważna aktualizacja"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:925
+#: src/gpk-enum.c:941
 msgid "Security update"
 msgstr "Aktualizacja bezpieczeństwa"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:929
+#: src/gpk-enum.c:945
 msgid "Bug fix update"
 msgstr "Aktualizacja naprawiająca błędy"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:933
+#: src/gpk-enum.c:949
 msgid "Enhancement update"
 msgstr "Aktualizacja ulepszająca"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: src/gpk-enum.c:937
+#: src/gpk-enum.c:953
 msgid "Blocked update"
 msgstr "Zablokowana aktualizacja"
 
 #. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
-#: src/gpk-enum.c:947
+#: src/gpk-enum.c:963
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępne"
 
 #. TRANSLATORS: The type of package
-#: src/gpk-enum.c:951
+#: src/gpk-enum.c:967
 msgid "Trusted"
 msgstr "Zaufane"
 
 #. TRANSLATORS: The type of package
-#: src/gpk-enum.c:955
+#: src/gpk-enum.c:971
 msgid "Untrusted"
 msgstr "Niezaufane"
 
+#. TRANSLATORS: The state of a package
+#: src/gpk-enum.c:976
+msgid "Unavailable"
+msgstr "Niedostępne"
+
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:970
+#: src/gpk-enum.c:992
 msgid "Downloading"
 msgstr "Pobieranie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:974
+#: src/gpk-enum.c:996
 msgid "Updating"
 msgstr "Aktualizowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:978
+#: src/gpk-enum.c:1000
 msgid "Installing"
 msgstr "Instalowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:982
+#: src/gpk-enum.c:1004
 msgid "Removing"
 msgstr "Usuwanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:986
+#: src/gpk-enum.c:1008
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "Czyszczenie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:990
+#: src/gpk-enum.c:1012
 msgid "Obsoleting"
 msgstr "Zastępowanie przestarzałych"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:994
+#: src/gpk-enum.c:1016
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Ponowne instalowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:998
+#: src/gpk-enum.c:1020
 msgid "Preparing"
 msgstr "Przygotowywanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: src/gpk-enum.c:1002
+#: src/gpk-enum.c:1024
 msgid "Decompressing"
 msgstr "Dekompresowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1017
+#: src/gpk-enum.c:1039
 msgid "Downloaded"
 msgstr "Pobrano"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1021
+#: src/gpk-enum.c:1043
 msgid "Updated"
 msgstr "Zaktualizowano"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1029
+#: src/gpk-enum.c:1051
 msgid "Removed"
 msgstr "Usunięto"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1033
+#: src/gpk-enum.c:1055
 msgid "Cleaned up"
 msgstr "Wyczyszczono"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1037 src/gpk-task.c:350
+#: src/gpk-enum.c:1059 src/gpk-task.c:350
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "Zdezaktualizowano"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1041
+#: src/gpk-enum.c:1063
 msgid "Reinstalled"
 msgstr "Zainstalowano ponownie"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1045
+#: src/gpk-enum.c:1067
 msgid "Prepared"
 msgstr "Przygotowano"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1049
+#: src/gpk-enum.c:1071
 msgid "Decompressed"
 msgstr "Zdekompresowano"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1064
+#: src/gpk-enum.c:1086
 msgid "Unknown role type"
 msgstr "Nieznany typ roli"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1068
+#: src/gpk-enum.c:1090
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "Pobrano zależności"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1072
+#: src/gpk-enum.c:1094
 msgid "Got update detail"
 msgstr "Pobrano informacje o aktualizacji"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1077
+#: src/gpk-enum.c:1099
 msgid "Got details"
 msgstr "Pobrano informacje"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1081
+#: src/gpk-enum.c:1103
 msgid "Got requires"
 msgstr "Pobrano wymagania"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1085
+#: src/gpk-enum.c:1107
 msgid "Got updates"
 msgstr "Pobrano aktualizacje"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1089
+#: src/gpk-enum.c:1111
 msgid "Searched for package details"
 msgstr "Odnaleziono informacje o pakiecie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1093
+#: src/gpk-enum.c:1115
 msgid "Searched for file"
 msgstr "Odnaleziono plik"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1097
+#: src/gpk-enum.c:1119
 msgid "Searched groups"
 msgstr "Odnaleziono grupy"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1101
+#: src/gpk-enum.c:1123
 msgid "Searched for package name"
 msgstr "Odnaleziono nazwę pakietu"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1105
+#: src/gpk-enum.c:1127
 msgid "Removed packages"
 msgstr "Usunięto pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1109
+#: src/gpk-enum.c:1131
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Zainstalowano pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1113
+#: src/gpk-enum.c:1135
 msgid "Installed local files"
 msgstr "Zainstalowano lokalne pliki"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1117
+#: src/gpk-enum.c:1139
 msgid "Refreshed package cache"
 msgstr "Odświeżono pamięć podręczną pakietu"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1121
+#: src/gpk-enum.c:1143
 msgid "Updated packages"
 msgstr "Zaktualizowane pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1125
+#: src/gpk-enum.c:1147
 msgid "Canceled"
 msgstr "Anulowano"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1129
+#: src/gpk-enum.c:1151
 msgid "Got list of repositories"
 msgstr "Pobrano listę repozytoriów"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1133
+#: src/gpk-enum.c:1155
 msgid "Enabled repository"
 msgstr "Włączono repozytorium"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1137
+#: src/gpk-enum.c:1159
 msgid "Removed repository"
 msgstr "Usunięto repozytorium"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1141
+#: src/gpk-enum.c:1163
 msgid "Set repository data"
 msgstr "Ustawienie danych repozytorium"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1145
+#: src/gpk-enum.c:1167
 msgid "Resolved"
 msgstr "Rozwiązano"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1150
+#: src/gpk-enum.c:1172
 msgid "Got file list"
 msgstr "Pobrano listę plików"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1154
+#: src/gpk-enum.c:1176
 msgid "Got what provides"
 msgstr "Pobrano listę dostawców"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1158
+#: src/gpk-enum.c:1180
 msgid "Installed signature"
 msgstr "Zainstalowano podpis"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1162
+#: src/gpk-enum.c:1184
 msgid "Got package lists"
 msgstr "Pobrano listę pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1166
+#: src/gpk-enum.c:1188
 msgid "Accepted EULA"
 msgstr "Zaakceptowano licencję użytkownika"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1170
+#: src/gpk-enum.c:1192
 msgid "Downloaded packages"
 msgstr "Pobrane pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1174
+#: src/gpk-enum.c:1196
 msgid "Got distribution upgrades"
 msgstr "Pobrano aktualizacje dystrybucji"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1178
+#: src/gpk-enum.c:1200
 msgid "Got categories"
 msgstr "Pobrano kategorie"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1182
+#: src/gpk-enum.c:1204
 msgid "Got old transactions"
 msgstr "Pobrano stare transakcje"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: src/gpk-enum.c:1186
+#: src/gpk-enum.c:1208
 msgid "Repaired the system"
 msgstr "Naprawiono system"
 
+#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
+#: src/gpk-enum.c:1213
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Aktualizowanie systemu"
+
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1201
+#: src/gpk-enum.c:1229
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Ułatwienia dostępu"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1205
+#: src/gpk-enum.c:1233
 msgid "Accessories"
 msgstr "Akcesoria"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1209
+#: src/gpk-enum.c:1237
 msgid "Education"
 msgstr "Edukacja"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1213
+#: src/gpk-enum.c:1241
 msgid "Games"
 msgstr "Gry"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1217
+#: src/gpk-enum.c:1245
 msgid "Graphics"
 msgstr "Grafika"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1221
+#: src/gpk-enum.c:1249
 msgid "Internet"
 msgstr "Internet"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1225
+#: src/gpk-enum.c:1253
 msgid "Office"
 msgstr "Biuro"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1229 src/gpk-task.c:370
+#: src/gpk-enum.c:1257 src/gpk-task.c:370
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1233
+#: src/gpk-enum.c:1261
 msgid "Programming"
 msgstr "Programowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1237
+#: src/gpk-enum.c:1265
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Multimedia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1241
+#: src/gpk-enum.c:1269
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1245
+#: src/gpk-enum.c:1273
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "Środowisko GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1249
+#: src/gpk-enum.c:1277
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "Środowisko KDE"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1253
+#: src/gpk-enum.c:1281
 msgid "Xfce desktop"
 msgstr "Środowisko Xfce"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1257
+#: src/gpk-enum.c:1285
 msgid "Other desktops"
 msgstr "Inne środowiska"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1261
+#: src/gpk-enum.c:1289
 msgid "Publishing"
 msgstr "Publikowanie"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1265
+#: src/gpk-enum.c:1293
 msgid "Servers"
 msgstr "Serwery"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1269
+#: src/gpk-enum.c:1297
 msgid "Fonts"
 msgstr "Czcionki"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1273
+#: src/gpk-enum.c:1301
 msgid "Admin tools"
 msgstr "Narzędzia administracyjne"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1277
+#: src/gpk-enum.c:1305
 msgid "Legacy"
 msgstr "Przestarzałe pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1281
+#: src/gpk-enum.c:1309
 msgid "Localization"
 msgstr "Tłumaczenia"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1285
+#: src/gpk-enum.c:1313
 msgid "Virtualization"
 msgstr "Wirtualizacja"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1289
+#: src/gpk-enum.c:1317
 msgid "Security"
 msgstr "Bezpieczeństwo"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1293
+#: src/gpk-enum.c:1321
 msgid "Power management"
 msgstr "Zarządzenie zasilaniem"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1297
+#: src/gpk-enum.c:1325
 msgid "Communication"
 msgstr "Komunikacja"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1301
+#: src/gpk-enum.c:1329
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1305
+#: src/gpk-enum.c:1333
 msgid "Maps"
 msgstr "Mapy"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1309
+#: src/gpk-enum.c:1337
 msgid "Package sources"
 msgstr "Źródła pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1313
+#: src/gpk-enum.c:1341
 msgid "Science"
 msgstr "Nauka"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1317
+#: src/gpk-enum.c:1345
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentacja"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1321
+#: src/gpk-enum.c:1349
 msgid "Electronics"
 msgstr "Elektronika"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1325
+#: src/gpk-enum.c:1353
 msgid "Package collections"
 msgstr "Zbiory pakietów"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1329
+#: src/gpk-enum.c:1357
 msgid "Vendor"
 msgstr "Producent"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1333
+#: src/gpk-enum.c:1361
 msgid "Newest packages"
 msgstr "Najnowsze pakiety"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: src/gpk-enum.c:1337
+#: src/gpk-enum.c:1365
 msgid "Unknown group"
 msgstr "Nieznana grupa"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]