[epiphany] Updated Czech translationcommit c4cd38f5a90e72347c57fb98df35c347a14d1950
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Tue Aug 8 12:13:12 2017 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |  604 ++++++++++++++-------------------------------------------
 1 files changed, 143 insertions(+), 461 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 1cd3401..61cc850 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -3,13 +3,13 @@
 # This file is distributed under the same license as the epiphany package.
 #
 # Adam Matoušek <adamatousek gmail com>, 2013.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2014, 2015.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2014, 2015, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany master\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-22 04:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-22 09:33+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-31 11:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-08 12:12+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -33,7 +33,7 @@ msgid "Web help"
 msgstr "Nápověda k aplikaci WWW"
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/index.page:13
+#: C/index.page:15
 msgid ""
 "<app>Web</app>, formerly known as <app>Epiphany</app>, is the GNOME web "
 "browser. Get started with <app>Web</app> and learn about the available "
@@ -44,56 +44,37 @@ msgstr ""
 "umí."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/index.page:19
+#: C/index.page:21
 msgid "<_:media-1/> Web"
 msgstr "<_:media-1/> WWW"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:25
+#: C/index.page:27
 msgid "Getting started"
 msgstr "Začínáme"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:29
-msgid "Using bookmarks"
-msgstr "Používání záložek"
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:33
+#: C/index.page:31
 msgid "Your privacy"
 msgstr "Vaše soukromí"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:37
+#: C/index.page:35
 msgid "Advanced browsing"
 msgstr "Pokročilé prohlížení"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:41
+#: C/index.page:39
 msgid "Options and settings"
 msgstr "Volby a nastavení"
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/index.page:45
+#: C/index.page:43
 msgid "Common problems"
 msgstr "Obvyklé problémy"
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/introduction.page:31
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/epiphany-3-12.png' md5='073acb7af00b2b634d2e9176f1087324'"
-msgstr ""
-"external ref='media/epiphany-3-12.png' md5='073acb7af00b2b634d2e9176f1087324'"
-
 #. (itstool) path: credit/name
-#: C/introduction.page:11 C/bookmark.page:15 C/bookmark-add.page:17
-#: C/bookmark-delete.page:17 C/bookmark-edit.page:17 C/bookmark-smart.page:12
-#: C/bookmark-topic.page:12 C/browse-local.page:11 C/browse-private.page:12
+#: C/introduction.page:11 C/browse-local.page:11 C/browse-private.page:12
 #: C/browse-tab.page:13 C/browse-web.page:14 C/browse-webapps.page:12
 #: C/browse-webapps-del.page:12 C/cert.page:11 C/cookies.xml:12
 #: C/data-cookies.page:11 C/data-passwords.page:19 C/history.page:12
@@ -105,15 +86,12 @@ msgid "Ekaterina Gerasimova"
 msgstr "Ekaterina Gerasimova"
 
 #. (itstool) path: credit/years
-#: C/introduction.page:13 C/bookmark.page:12 C/bookmark.page:17
-#: C/bookmark-add.page:14 C/bookmark-add.page:19 C/bookmark-delete.page:14
-#: C/bookmark-delete.page:19 C/bookmark-edit.page:14 C/bookmark-edit.page:19
-#: C/bookmark-smart.page:14 C/bookmark-topic.page:14 C/browse-local.page:13
-#: C/browse-private.page:14 C/browse-webapps.page:14 C/cookies.xml:14
-#: C/data-cookies.page:13 C/data-passwords.page:16 C/data-passwords.page:21
-#: C/history.page:14 C/history-delete.page:13 C/pref-cookies.page:15
-#: C/pref-css.page:14 C/pref-css.page:19 C/pref-downloads.page:15
-#: C/pref-font.page:15 C/pref-font.page:20 C/pref-passwords.page:15
+#: C/introduction.page:13 C/browse-local.page:13 C/browse-private.page:14
+#: C/browse-webapps.page:14 C/cookies.xml:14 C/data-cookies.page:13
+#: C/data-passwords.page:16 C/data-passwords.page:21 C/history.page:14
+#: C/history-delete.page:13 C/pref-cookies.page:15 C/pref-css.page:14
+#: C/pref-css.page:19 C/pref-downloads.page:15 C/pref-font.page:15
+#: C/pref-font.page:20 C/pref-passwords.page:15
 msgid "2013"
 msgstr "2013"
 
@@ -145,6 +123,18 @@ msgid ""
 "<app>Web</app> is the application formerly known as <app>Epiphany</app>."
 msgstr "<app>WWW</app> je aplikace dříve známá jako <app>Epiphany</app>."
 
+#. (itstool) path: page/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/introduction.page:31
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/epiphany-3-12.png' md5='073acb7af00b2b634d2e9176f1087324'"
+msgstr ""
+"external ref='media/epiphany-3-12.png' md5='073acb7af00b2b634d2e9176f1087324'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/introduction.page:34
 msgid ""
@@ -164,333 +154,6 @@ msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
 msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
 msgstr "Toto dílo je licencováno pod <_:link-1/>."
 
-#. (itstool) path: credit/name
-#: C/bookmark.page:10 C/bookmark-add.page:12 C/bookmark-delete.page:12
-#: C/bookmark-edit.page:12 C/data-passwords.page:14
-msgid "Aruna Sankaranarayanan"
-msgstr "Aruna Sankaranarayanan"
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark.page:22
-msgid "Use bookmarks to save your favorite pages for later."
-msgstr "Používejte záložky k uložení svých oblíbených stránek na později."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark.page:25
-msgid "Bookmarks help"
-msgstr "Nápověda k záložkám"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark.page:33
-msgid "Use bookmarks to save websites which you want to visit again."
-msgstr ""
-"Používejte záložky k uložení stránek, jež chcete v budoucnu znovu navštívit."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark-add.page:24
-msgid "How do I add a bookmark?"
-msgstr "Jak přidám záložku?"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark-add.page:27
-msgid "Bookmark a page"
-msgstr "Přidání stránky do záložek"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-add.page:29
-msgid "Bookmark a page to store it permanently and access it quickly."
-msgstr "Přidejte si stránku do záložek a mějte k ní kdykoli přístup."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/bookmark-add.page:32
-msgid "To add a bookmark:"
-msgstr "Pro přidání záložky:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-add.page:34
-msgid "Go to the webpage that you wish to bookmark."
-msgstr "Navštivte stránku, již chcete přidat k záložkám."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-add.page:37
-msgid ""
-"Select the menu at the top-right of the window, then <guiseq> <gui style="
-"\"menuitem\">Bookmarks</gui> <gui style=\"menuitem\">Add Bookmark…</gui></"
-"guiseq> or press <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq> to add a "
-"bookmark."
-msgstr ""
-"Rozklikněte nabídku v pravém horním rohu okna a zvolte <guiseq> <gui style="
-"\"menuitem\">Záložky</gui> <gui style=\"menuitem\">Přidat záložku…</gui></"
-"guiseq> nebo zmáčkněte <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-add.page:44
-msgid ""
-"Name your bookmark in the <gui>Title</gui> text entry field, so that you can "
-"identify it easily in the future."
-msgstr ""
-"Pojmenujte svou záložku v poli <gui>Nadpis</gui>, abyste ji v budoucnu "
-"snadno rozpoznali."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-add.page:48
-msgid ""
-"Start typing the topic that you would classify the bookmark under and select "
-"it once it is shown. If it does not exist, select <gui>Create topic "
-"\"<input>Topic name</input>\"</gui> from the list. Separate different topic "
-"names with commas."
-msgstr ""
-"Začněte psát téma, do nějž byste záložku zařadili a vyberte je, jakmile se "
-"objeví. Pokud takové téma neexistuje, zvolte v seznamu <gui>Vytvořit téma "
-"„<input>Název tématu</input>“</gui>. Jednotlivá témata oddělujte čárkami."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-add.page:54
-msgid "Press <gui style=\"button\">Add</gui> to add the new bookmark."
-msgstr ""
-"Zmáčknutím <gui style=\"button\">Přidat</gui> uložíte vytvořenou záložku."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-add.page:58
-msgid ""
-"The <gui style=\"button\">Similar</gui> button displays the number of "
-"existing bookmarks for the page which you are adding. If there is at least "
-"one existing bookmark, the <gui style=\"button\">Similar</gui> button "
-"becomes clickable. You can then view the existing bookmark or merge it with "
-"the new one."
-msgstr ""
-"Tlačítko <gui style=\"button\"><var>n</var> podobných</gui> zobrazuje počet "
-"stávajících záložek pro právě přidávanou stránku. Existuje-li alespoň jedna "
-"taková záložka, je možno na toto tlačítko kliknout. Přes ně pak můžete "
-"stávající záložky zobrazit, nebo je sloučit s právě vytvářenou."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark-delete.page:24
-msgid "How do I remove an unwanted bookmark?"
-msgstr "Jak odstraním nechtěnou záložku?"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark-delete.page:27
-msgid "Delete a bookmark"
-msgstr "Smazání záložky"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-delete.page:29
-msgid "You can delete old and unwanted bookmarks."
-msgstr "Můžete mazat staré a nechtěné záložky."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/bookmark-delete.page:32
-msgid "To delete a bookmark:"
-msgstr "Pro smazání záložky:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-delete.page:34 C/bookmark-edit.page:35
-msgid ""
-"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui> <gui style=\"menuitem"
-"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
-msgstr ""
-"Zvolte <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui> <gui style=\"menuitem"
-"\">Záložky</gui></guiseq>. Otevře se okno <gui>Záložky</gui>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-delete.page:39 C/bookmark-edit.page:40
-msgid ""
-"From the <gui>Topics</gui> list on the left side, select the topic that "
-"contains your bookmark."
-msgstr ""
-"Ze seznamu témat na levé straně okna vyberte to téma, do nějž vaše záložka "
-"patří."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-delete.page:43
-msgid ""
-"A list of bookmarks in the selected topic will be shown on the right side of "
-"the window. Select the bookmarks that you wish to delete, then select "
-"<guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem\">Delete</gui></"
-"guiseq>. You can also right click the bookmark and select <gui>Delete</gui>."
-msgstr ""
-"Na pravé straně okna se zobrazí seznam záložek daného tématu. Vyberte "
-"záložky, jež si přejete odstranit a poté zvolte <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">Upravit</gui><gui style=\"menuitem\">Odstranit</gui></guiseq>. Také "
-"můžete na záložku kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit <gui>Odstranit</"
-"gui>."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark-edit.page:24
-msgid "How do I edit an existing bookmark?"
-msgstr "Jak upravím stávající záložku?"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark-edit.page:27
-msgid "Update a bookmark"
-msgstr "Aktualizace záložky"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-edit.page:29
-msgid "You can update your existing bookmarks by editing their properties."
-msgstr "Stávající záložky můžete aktualizovat úpravou jejich vlastností."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/bookmark-edit.page:33
-msgid "To edit a bookmark:"
-msgstr "Pro upravení záložky:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-edit.page:44
-msgid ""
-"A list of bookmarks in the selected topic will be shown on the right side of "
-"the window. Select the bookmarks that you wish to update, then select "
-"<guiseq><gui style=\"menu\">File</gui><gui style=\"menuitem\">Properties</"
-"gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Na pravé straně okna se zobrazí seznam záložek ve vybraném tématu. Vyberte "
-"záložku, již chcete aktualizovat, a poté zvolte <guiseq><gui style=\"menu"
-"\">Soubor</gui><gui style=\"menuitem\">Vlastnosti</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-edit.page:50
-msgid ""
-"You can now update the bookmark title, its URL and the topics that contain "
-"it."
-msgstr ""
-"Nyní můžete změnit nadpis záložky, její adresu a témata, do nichž patří."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-edit.page:55
-msgid ""
-"If you only want to rename a bookmark, right click on it, select <gui style="
-"\"menuitem\">Rename…</gui> and type in the new name for your bookmark."
-msgstr ""
-"Chcete-li záložku pouze přejmenovat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, "
-"zvolte <gui style=\"menuitem\">Přejmenovat…</gui> a zadejte nový název."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark-smart.page:24
-msgid "What are smart bookmarks and how do I add one?"
-msgstr "Co jsou chytré záložky a jak je mohu vytvořit?"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark-smart.page:27
-msgid "Smart bookmarks"
-msgstr "Chytré záložky"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-smart.page:29
-msgid ""
-"A smart bookmark is used to add a search to the address bar. This can be "
-"useful if you prefer to use a specific search engine regularly."
-msgstr ""
-"Chytré záložky přidávají možnosti hledání do adresního řádku. To je "
-"užitečné, používáte-li často nějaký vyhledávač."
-
-#. (itstool) path: steps/title
-#: C/bookmark-smart.page:33
-msgid "Add a smart bookmark"
-msgstr "Přidání chytré záložky"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-smart.page:35
-msgid "Perform a search using the search engine that you want to add."
-msgstr "Proveďte vyhledávání vyhledávačem, jež chcete přidat."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-smart.page:38
-msgid ""
-"Bookmark the page, replacing the search term with <input>%s</input> in the "
-"URL."
-msgstr ""
-"Přidejte si stránku do záložek, ale v adrese přepište hledaný výraz na "
-"<input>%s</input>."
-
-#. (itstool) path: example/p
-#: C/bookmark-smart.page:44
-msgid ""
-"For example, if you want to be able to search the GNOME user help, start by "
-"doing a test search such as for \"epiphany\". The resulting URL will look "
-"like https://help.gnome.org/search?q=epiphany. To <link xref=\"bookmark-add"
-"\">add the \"bookmark\"</link>, replace <input>epiphany</input> with <input>"
-"%s</input> when bookmarking the page so that the <gui>Address</gui> looks "
-"like <input>https://help.gnome.org/search?q=%s</input>. You may also want to "
-"use a <gui>Title</gui> such as <input>Search GNOME help</input>."
-msgstr ""
-"Chcete-li mít například možnost prohledávat rychle nápovědu GNOME, začněte "
-"se zkušebním hledáním, např. výrazu „epiphany“. Výsledná adresa bude https://";
-"help.gnome.org/search?q=epiphany. Pro <link xref=\"bookmark-add\">přidání "
-"„záložky“</link> nahraďte výraz <input>epiphany</input> výrazem <input>%s</"
-"input>, takže při ukládání záložky bude <gui>Adresa</gui> obsahovat "
-"<input>https://help.gnome.org/search?q=%s</input>. Nejspíše také budete "
-"chtít změnit <gui>Nadpis</gui> na něco jako <input>Prohledat nápovědu GNOME</"
-"input>."
-
-#. (itstool) path: example/p
-#: C/bookmark-smart.page:52
-msgid ""
-"When you next start typing in the address bar, you will see <gui>Search "
-"GNOME help</gui> where your <link xref=\"history\">browsing history</link> "
-"would normally be shown. Click it to submit the search."
-msgstr ""
-"Až budete příště psát do adresního řádku, uvidíte v našeptávači historie "
-"položku <gui>Prohledat nápovědu GNOME</gui>. Kliknutím na ni provedete "
-"vyhledávání."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-smart.page:57
-msgid ""
-"Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other "
-"queries, such as searching an online shop for a product."
-msgstr ""
-"Krom vyhledávačů můžete používat chytré záložky i na jiné dotazy, například "
-"k vyhledání produktu v internetovém obchodě."
-
-#. (itstool) path: info/desc
-#: C/bookmark-topic.page:24
-msgid "What are topics and how can I use them to sort bookmarks?"
-msgstr "Co jsou témata a jak s jejich pomocí mohu třídit záložky?"
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/bookmark-topic.page:27
-msgid "Topics"
-msgstr "Témata"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-topic.page:34
-msgid ""
-"You can sort your bookmarks into different categories using <em>topics</em>."
-msgstr "Pomocí <em>témat</em> můžete své záložky třídit do různých kategorií."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-topic.page:39
-msgid ""
-"Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem\">Bookmarks</"
-"gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Otevřete <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui><gui style=\"menuitem"
-"\">Záložky</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-topic.page:43
-msgid ""
-"Select <guiseq><gui style=\"menu\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New "
-"Topic</gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Zvolte <guiseq><gui style=\"menu\">Soubor</gui><gui style=\"menuitem\">Nové "
-"téma</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/bookmark-topic.page:47
-msgid "Type the new bookmark name, then press <key>Enter</key> to save it."
-msgstr "Zadejte název nového tématu a zmáčkněte <key>Enter</key> pro uložení."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/bookmark-topic.page:51
-msgid ""
-"You can also create a new topic when <link xref=\"bookmark-add\">adding a "
-"new bookmark</link>."
-msgstr ""
-"Nová témata můžete tvořit také při <link xref=\"bookmark-add\">přidávání "
-"nové záložky</link>."
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/browse-local.page:23
 msgid "How do I view files which are on my computer in a web browser?"
@@ -526,20 +189,6 @@ msgstr ""
 msgid "Select and open the file that you want to view."
 msgstr "Vyberte a otevřete soubor, který chcete zobrazit."
 
-#. (itstool) path: media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/browse-private.page:66
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='media/private-browsing-3-12.png' "
-"md5='8cea5d4ab6a79be250506d6881235152'"
-msgstr ""
-"external ref='media/private-browsing-3-12.png' "
-"md5='8cea5d4ab6a79be250506d6881235152'"
-
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/browse-private.page:24
 msgid "What is <em>incognito</em> mode?"
@@ -600,6 +249,20 @@ msgstr ""
 "Prohlížení v soukromí můžete od normálního prohlížení poznat podle vodoznaku "
 "u anonymního okna:"
 
+#. (itstool) path: figure/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/browse-private.page:66
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='media/private-browsing-3-12.png' "
+"md5='8cea5d4ab6a79be250506d6881235152'"
+msgstr ""
+"external ref='media/private-browsing-3-12.png' "
+"md5='8cea5d4ab6a79be250506d6881235152'"
+
 #. (itstool) path: media/p
 #: C/browse-private.page:67
 msgid ""
@@ -681,6 +344,7 @@ msgstr ""
 "key>"
 
 #. (itstool) path: page/p
+#. (itstool) id: browse-web.page#tabs
 #: C/browse-web.page:45
 msgid ""
 "<em>Tabs</em> are used to view more than one web page in one window. When "
@@ -696,6 +360,7 @@ msgstr ""
 "můžete s kartou zacházet, jako byste používali nové okno."
 
 #. (itstool) path: page/p
+#. (itstool) id: browse-web.page#tabs-alt
 #: C/browse-web.page:52
 msgid ""
 "You can also use the <keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq> keyboard "
@@ -707,6 +372,7 @@ msgstr ""
 "levém horním rohu okna."
 
 #. (itstool) path: page/p
+#. (itstool) id: browse-web.page#tabs-link
 #: C/browse-web.page:56
 msgid ""
 "To <em>open a link in a new tab</em>, right click on the link, then select "
@@ -861,9 +527,9 @@ msgstr "Co jsou cookies?"
 #: C/cookies.xml:28
 msgid ""
 "A browser <em>cookie</em> is a small piece of data sent from a website and "
-"stored on your computer while you are browsing that website. When the you "
-"return to the same website in the future, the data stored in the cookie can "
-"be retrieved by the website to notify the website of your previous activity. "
+"stored on your computer while you are browsing that website. When you return "
+"to the same website in the future, the data stored in the cookie can be "
+"retrieved by the website to notify the website of your previous activity. "
 "Cookies are a common method used by web servers to know whether you are "
 "logged in to an account on a specific website or not."
 msgstr ""
@@ -929,6 +595,11 @@ msgstr ""
 "Také můžete smazat veškeré uložené cookies, a to pomocí tlačítka <gui style="
 "\"button\">Vymazat vše</gui>."
 
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/data-passwords.page:14
+msgid "Aruna Sankaranarayanan"
+msgstr "Aruna Sankaranarayanan"
+
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/data-passwords.page:31
 msgid "How do I remove and update stored passwords?"
@@ -1249,342 +920,352 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcut.page:93
+msgid "Open a new tab, and move to it"
+msgstr "Otevřít novou kartu a přesunout se do ní"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcut.page:96
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcut.page:101
 msgid "Close the current tab"
 msgstr "Zavřít aktuální kartu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:96
+#: C/keyboard-shortcut.page:104
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:101
+#: C/keyboard-shortcut.page:109
+msgid "Reopen the last closed tab, and move to it"
+msgstr "Znovu oteřít naposledy zavřenou kartu a přesunout se do ní"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcut.page:112
+msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcut.page:117
 msgid "Quit <app>Web</app>"
 msgstr "Ukončit aplikaci <app>WWW</app>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:104
+#: C/keyboard-shortcut.page:120
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:109
+#: C/keyboard-shortcut.page:125
 msgid "Undo the last change to typed text"
 msgstr "Vrátit zpět poslední změnu v psaném textu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:112
+#: C/keyboard-shortcut.page:128
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:117
+#: C/keyboard-shortcut.page:133
 msgid "Redo the last change to typed text"
 msgstr "Znovu provést poslední vrácenou změnu v psaném textu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:120
+#: C/keyboard-shortcut.page:136
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:125
+#: C/keyboard-shortcut.page:141
 msgid "Cut the selected text"
 msgstr "Vyjmout vybraný text"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:128
+#: C/keyboard-shortcut.page:144
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:133
+#: C/keyboard-shortcut.page:149
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopírovat výběr"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:136
+#: C/keyboard-shortcut.page:152
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:141
+#: C/keyboard-shortcut.page:157
 msgid "Paste the selection"
 msgstr "Vložit výběr"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:144
+#: C/keyboard-shortcut.page:160
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:149
+#: C/keyboard-shortcut.page:165
 msgid "Select all"
 msgstr "Vybrat vše"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:152
+#: C/keyboard-shortcut.page:168
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:157
+#: C/keyboard-shortcut.page:173
 msgid "Find text on the current page"
 msgstr "Najít text v aktuální stránce"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:160
+#: C/keyboard-shortcut.page:176
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:165
+#: C/keyboard-shortcut.page:181
 msgid "Next search result"
 msgstr "Následující výsledek hledání"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:168
+#: C/keyboard-shortcut.page:184
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:173
+#: C/keyboard-shortcut.page:189
 msgid "Previous search result"
 msgstr "Předchozí výsledek hledání"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:176
+#: C/keyboard-shortcut.page:192
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:181
-msgid "Edit bookmarks"
-msgstr "Upravit záložky"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:184
-msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>"
-msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>"
-
-#. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:189
+#: C/keyboard-shortcut.page:197
 msgid "View your browsing history"
 msgstr "Zobrazit historii prohlížení"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:192
+#: C/keyboard-shortcut.page:200
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/keyboard-shortcut.page:197 C/pref.page:24
+#: C/keyboard-shortcut.page:205 C/pref.page:24
 msgid "<app>Web</app> preferences"
 msgstr "Předvolby aplikace <app>WWW</app>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:200
+#: C/keyboard-shortcut.page:208
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:205
+#: C/keyboard-shortcut.page:213
 msgid "Stop loading current page"
 msgstr "Zastavit načítání aktuální stránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:208
+#: C/keyboard-shortcut.page:216
 msgid "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:213
+#: C/keyboard-shortcut.page:221
 msgid "Reload current page"
 msgstr "Znovu načíst aktuální stránku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:216
+#: C/keyboard-shortcut.page:224
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:221
+#: C/keyboard-shortcut.page:229
 msgid "Reload current page (alternative shortcut)"
 msgstr "Znovu načíst současnou stránku (alternativní klávesová zkratka)"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:224
+#: C/keyboard-shortcut.page:232
 msgid "<keyseq><key>F5</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>F5</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:229
+#: C/keyboard-shortcut.page:237
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Přiblížit"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:232
+#: C/keyboard-shortcut.page:240
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:237
+#: C/keyboard-shortcut.page:245
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddálit"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:240
+#: C/keyboard-shortcut.page:248
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:245
+#: C/keyboard-shortcut.page:253
 msgid "Normal size"
 msgstr "Normální velikost"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:248
+#: C/keyboard-shortcut.page:256
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:253
+#: C/keyboard-shortcut.page:261
 msgid "View the page source"
 msgstr "Zobrazit zdrojový kód stránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:256
+#: C/keyboard-shortcut.page:264
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>U</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:261
+#: C/keyboard-shortcut.page:269
 msgid "Bookmark current page"
 msgstr "Přidat aktuální stránku do záložek"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:264
+#: C/keyboard-shortcut.page:272
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:269
+#: C/keyboard-shortcut.page:277
 msgid "Select page URL (address)"
 msgstr "Vybrat adresu URL stránky"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:272
+#: C/keyboard-shortcut.page:280
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>L</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:277
+#: C/keyboard-shortcut.page:285
 msgid "View previous tab"
 msgstr "Zobrazit předchozí kartu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:280
+#: C/keyboard-shortcut.page:288
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgUp</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgUp</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:285
+#: C/keyboard-shortcut.page:293
 msgid "View next tab"
 msgstr "Zobrazit následující kartu"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:288
+#: C/keyboard-shortcut.page:296
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgDn</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>PgDn</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:293
+#: C/keyboard-shortcut.page:301
 msgid "Move the current tab to the left"
 msgstr "Přesunout aktuální kartu doleva"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:296
+#: C/keyboard-shortcut.page:304
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgUp</key> </keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgUp</key> </keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:302
+#: C/keyboard-shortcut.page:310
 msgid "Move the current tab to the right"
 msgstr "Přesunout aktuální kartu doprava"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:305
+#: C/keyboard-shortcut.page:313
 msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgDn</key> </keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>PgDn</key> </keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:311
+#: C/keyboard-shortcut.page:319
 msgid "View <app>Web</app> in fullscreen"
 msgstr "Zobrazit aplikaci <app>WWW</app> přes celou obrazovku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:314
+#: C/keyboard-shortcut.page:322
 msgid "<keyseq><key>F11</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>F11</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:319
+#: C/keyboard-shortcut.page:327
 msgid "Enable or disable caret browsing"
 msgstr "Povolit nebo zakázat prohlížení pomocí kurzoru"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:322
+#: C/keyboard-shortcut.page:330
 msgid "<keyseq><key>F7</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>F7</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:327
+#: C/keyboard-shortcut.page:335
 msgid "Open window menu"
 msgstr "Otevřít nabídku okna"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:330
+#: C/keyboard-shortcut.page:338
 msgid "<keyseq><key>F10</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>F10</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:335
+#: C/keyboard-shortcut.page:343
 msgid "Open your home page"
 msgstr "Otevřít vaši domovskou stránku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:338
+#: C/keyboard-shortcut.page:346
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Home</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Home</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:343
+#: C/keyboard-shortcut.page:351
 msgid "Save the current page"
 msgstr "Uložit aktuální stránku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:346
+#: C/keyboard-shortcut.page:354
 msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:351
+#: C/keyboard-shortcut.page:359
 msgid "Go back to the previous page"
 msgstr "Přejít zpět na předchozí stránku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:354
+#: C/keyboard-shortcut.page:362
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Left</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Left</key></keyseq>"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:359
+#: C/keyboard-shortcut.page:367
 msgid "Go forward to the next page"
 msgstr "Přejít vpřed na následující stránku"
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/keyboard-shortcut.page:362
+#: C/keyboard-shortcut.page:370
 msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Right</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Right</key></keyseq>"
 
@@ -1688,9 +1369,9 @@ msgid ""
 "every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
 "font size or color scheme."
 msgstr ""
-"Aplikace <app>Web</app> vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených stránek "
-"nastavením vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti písma nebo "
-"barevného motivu."
+"Aplikace <app>Web</app> vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených "
+"stránek nastavením vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti "
+"písma nebo barevného motivu."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/pref-css.page:35 C/pref-font.page:37
@@ -2020,3 +1701,4 @@ msgstr ""
 "K procházení webů můžete používat server proxy. Pokud tomu tak chcete, "
 "musíte to <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">nastavit v panelu "
 "<gui>Síť</gui> v nastavení GNOME</link>."
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]