[file-roller] Updated Czeach translationcommit 1e3de8b3e32ad58c2fd2b6c4bdfedbdcea6f9f85
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Fri Aug 4 07:48:44 2017 +0200

    Updated Czeach translation

 po/cs.po |   27 +++++++++++++++------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9f9bc30..db60a1d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -16,10 +16,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
 "roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-31 18:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-04 01:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-04 07:47+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -28,10 +28,14 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:1
+msgid "File Roller"
+msgstr "File Roller"
+
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:2
 msgid "Open, modify and create compressed archive files"
 msgstr "Otevírejte, upravujte a vytvářejte komprimované archivní soubory"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Archive Manager (also known as File Roller) is the default GNOME application "
 "for opening, creating, and modifying archive and compressed archive files."
@@ -40,25 +44,25 @@ msgstr ""
 "určenou k otevírání, vytváření a úpravám archivních a komprimovaných "
 "archivních souborů."
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Archive Manager supports a wide range of different archive files, including:"
 msgstr ""
 "Správa archivů podporuje širokou řadu různých archivních formátů, včetně:"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:5
 msgid "gzip archives (.tar.gz, .tgz)"
 msgstr "archivy gzip (.tar.gz, .tgz)"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:6
 msgid "bzip archives (.tar.bz, .tbz)"
 msgstr "archivy bzip (.tar.bz, .tbz)"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:7
 msgid "zip archives (.zip)"
 msgstr "archivy zip (.zip)"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.appdata.xml.in.h:8
 msgid "xz archives (.tar.xz)"
 msgstr "archivy xz (.tar.xz)"
 
@@ -914,8 +918,8 @@ msgid ""
 "Name “%s” is not valid because it contains at least one of the following "
 "characters: %s, please type other name."
 msgstr ""
-"Název „%s“ není platný, protože obsahuje některý ze znaků %s. Zadejte "
-"prosím jiný název."
+"Název „%s“ není platný, protože obsahuje některý ze znaků %s. Zadejte prosím "
+"jiný název."
 
 #: ../src/fr-window.c:8352
 #, c-format
@@ -1314,4 +1318,3 @@ msgstr "Počet souborů:"
 #: ../src/ui/update.ui.h:1
 msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "Vyb_erte soubory, které chcete aktualizovat:"
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]